Kontaktinformācija

Nozare:

Pārvaldes institūcijas >> Pašvaldību kultūras darba organizators

Adrese:

Lielā iela 2, Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910

Vadītājs/ direktors:

Dace Šķiliņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras darba organizators Solvita Rotberga 28373144 28373144 @

Padotība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Papildu informācija par infrastruktūru:

Codes pagastā nav kultūras norisēm paredzētas ēkas (kultūras nama, kluba, tautas nama). Pasākumi notiek Codes skolā un pie Codes skolas.

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ