Kontaktinformācija

Nozare:

Pārvaldes institūcijas >> Pašvaldību kultūras darba organizators

Adrese:

Lielā iela 2, Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910

Vadītājs/ direktors:

Dace Šķiliņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras darba organizators Solvita Rotberga 28373144 28373144 @
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Papildu informācija par infrastruktūru:

Codes pagastā nav kultūras norisēm paredzētas ēkas (kultūras nama, kluba, tautas nama). Pasākumi notiek Codes skolā un pie Codes skolas.

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2020.gadā:

Norišu skaits pavisam:

7

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

7

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

530

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

530

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Izklaides sarīkojums 2 240
Informatīva / izglītojoša norise 1 50
Cits izglītojošs pasākums 1 50
Koncerts 2 100
Amatieru koncerts 2 100
Izrāde 1 40
Amatieru izrāde 1 40
Festivāls 1 100

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ