Kontaktinformācija

Nozare:

Pārvaldes institūcijas >> Pašvaldību kultūras darba organizators

Adrese:

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pag., Balvu nov., LV-4590

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras darba organizators Sarmīte Gorbāne 26472561 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Kultūra Balvu novadā

Apraksts

Dibināšanas gads:

1996

Sākums:

1996.gada 1.martā pagasta pašvaldības ēkā tiek piešķirtas telpas kultūras pasākumiem.

Misija:

Pēc iespējas vairāk iesaistīt pagasta bērnus, jauniešus un pārējos iedzīvotājus pagasta kultūras aktivitātēs.

Darbība:

Organizēt mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbību. Organizēt valsts svētku un tradicionālo svētku norises. Organizēt atpūtas un izklaides pasākumus visām paaudzēm. Organizēt profesionālās mākslas pieejamību.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Diskotēkas bērniem un jauniešiem, deju vakari, zaļumballes, arī visi tradīciju un valsts svētku pasākumi
Teniss, novuss Bērni un jaunieši, arī pārējie pagasta iedzīvotāji var nākt spēlēt galda spēles
Novuss un citas galda spēles, kā arī dažādas radošās darbnīcas tagad arī Rubeņu ciema saieta namā Rubeņu saieta namā katru otrdienu visi interesenti var nākt spēlēt galda spēles, ka arī piedalīties darbnīcās kur māca dekupāžu, mezglošanu, pērļošanu un arī citas nodarbības

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pagasta ēka Pašvaldības īpašums 1986
Saieta nams Rubeņos (56 m2)
Estrāde Bērzkalnes pag.
Teritorijas kopējā platība (m2):

1197

Papildu informācija par infrastruktūru:

Kultūrai pagasta pašvaldības ēkā atvēlēta telpa

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Pagasta ēka 128

Institūcijas telpas

Zāļu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

2

Telpās ir iespējamas norises:

Deju vakari
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas