Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

A. Brodeles iela 7, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237

Vadītājs/ direktors:

Aina Guoģe

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Aina Guoģe 29116334 @
Krājuma glabātāja Valija Fišere 29116334 @
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists Jānis Dzimtais 28681126 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2000

Sākums:

Viesītes muzejs „ Sēlija” dibināts 2000. gada 5. jūlijā. Pirmos gadus tas atradās vienā no Viesītes Kultūras pils telpām, bet 2003. gadā muzejam tika piešķirta kafejnīcas ēka, kas celta kā Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo kantoris. Pēc kosmētiskā remonta te tika iekārtota muzeja ekspozīcija un krājuma telpas. Muzeja pārziņā tika nodota daļa no depo vagonu remontdarbnīcas ēkas, neliela depo garāža un dzelzceļa vēsturiskās apbūves teritorijas daļa. Ar bijušo dzelzceļnieku spēkiem un Kultūrkapitāla fonda atbalstu tika izremontēta lokomotīve un divas drezīnas, paglābta no sabrukšanas garāža ar veco jumta segumu, kāds bijis raksturīgs vairākām depo ēkām. Pirmo reizi muzejs akreditēts 2006. gadā. Pateicoties pašvaldības dažādiem projektiem, pilnveidojusies ekspozīcija, no jauna restaurēta lokomotīve un vagons, renovētas četras depo ēkas un labiekārtota muzeja teritorija. 2010. gadā muzejam pievienota nodaļa Mārtiņa Buclera Fotogrāfijas kabinets, kas tagad atrodas Viesītes novada Saukas pagasta pārvaldes ēkā. 2011. gada 24. augustā Viesītes novada pašvaldība pieņēma lēmumu par bijušās Eķengrāves pagastskolas ēkas nodošanu muzeja apsaimniekošanā . Pēc muzeja lūguma ar novada domes lēmumu ēkā tika izveidota muzeja nodaļa Paula Stradiņa skola, pamatojoties uz to, ka šajā vēsturiskajā skolas ēkā (celta 1880. gadā) nokristīts un arī mācījies mūsu novadnieks prof. Pauls Stradiņš. Uz šo brīdi muzejam ir trīs nodaļas: Mazā Bānīša parks, Paula Stradiņa skola un Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets.

Misija:

Viesītes muzeja „Sēlija” misija ir pārstāvēt Viesītes novada un Sēlijas kultūrvēstures mantojumu, iemūžinot sēļu cilts vārdu, rosinot saglabāt un nostiprināt sēlisko pašapziņu novada ļaudīs.

Darbība:

Muzeja darbības virzieni: krājuma politikas īstenošana; Sēlijas un Viesītes novada kultūrvēstures pētniecība un zinātniskais darbs; komunikācijas darbs ar sabiedrību; Viesītes novada kultūrvēstures pieminekļu uzraudzības koordinēšana; tūrisma pakalpojumu sniegšana; Sēlijas tradicionālās kultūras glabāšana; muzeja pārvaldījumā esošo ēku un teritorijas uzturēšana un apsaimniekošana.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājaslapa iepazīstina ar apmeklētāju iespējām latviešu un angļu valodā, pakalpojumu maksām, ekspozīcijām. Regulāri informē par muzeja aktualitātēm latviešu valodā. Reizi mēnesī vēsta par muzeja krātuvē īpašiem priekšmetiem rubrikā "Mēneša priekšmets" latviešu valodā.

Mājaslapas adrese:

Viesītes muzejs "Sēlija"

Izveides (un pārveides) gads:

2011

Kas aktualizē informāciju:

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

11102

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Nr.96AA

Akreditācijas datums:

21.04.2016

Muzejs akreditēts līdz:

20.04.2021

Muzeja šifrs:

SeM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Viesītes novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Zemgales Tūrisma asociācija.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 17:00 Muzejs atvērts apmeklētājiem no plkst.:10:00 - 17:00
Trešdiena 08:00 17:00 Muzejs atvērts apmeklētājiem no plkst.:10:00 - 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Muzejs atvērts apmeklētājiem no plkst.:10:00 - 17:00
Piektdiena 08:00 17:00 Muzejs atvērts apmeklētājiem no plkst.:10:00 - 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja apmeklējums. Pirmsskolas vecuma bērniem; invalīdiem un vienai invalīdu pavadošajai personai; bērniem bāreņiem un bērnunamu audzēkņiem, muzeju speciālistiem; tūristu grupas vadītājiem.
2. Krājuma pieejamība un uzziņu materiāla pieejamība. Apmeklētājiem un pētniekiem muzeja noteiktajā kārtībā ir tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām, datu bāzēm un muzeja priekšmetiem, kā arī kartotēkām, rādītājiem, ceļvežiem, lieratūru.
3. Datora izmantošana. Apmeklētājiem iespējams lietot Tūrisma informācijas punktā apmeklētājiem domāto datoru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Muzeja apmeklējums. Mazā Bānīša parks. Pieaugušajiem/skolēniem, studentiem, pensionāriem 2.00/1.00
2. Muzeja apmeklējums. Paula Stradiņa skola. Pieaugušajiem/skolēniem, studentiem, pensionāriem 2.00/1.00
3. Muzeja apmeklējums. Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets Pieaugušajiem/skolēniem, studentiem, pensionāriem 1.00/0.50
4. Muzeja apmeklējums. Mazā Bānīša parks un Paula Stradiņa skola ( biļete par abām muzeja nodaļām). Pieaugušajiem/skolēniem, studentiem, pensionāriem 3.00/1.50
5. Muzeja apmeklējums. Mazā Bānīša parks un Paula Stradiņa skola ( ģimenes biļete 2 pieaugušie = 2 bērni) Muzeja apmeklējums. Atsevišķa ekspozīcija. Pieaugušajiem/skolēniem, studentiem, pensionāriem 5.00
6. Muzeja apmeklējums. Atsevišķa ekspozīcija. Pieaugušajiem/skolēniem, studentiem, pensionāriem 1.00/0.50
7. Gida pakalpojumi muzejā. 5.00
8. Izglītojošā programma: Stunda muzejā. Skolēniem mācību stundu ietvaros 2.00+ apmeklējuma biļete
9. Izglītojošā programma: Vārda diena vai dzimšanas diena. Grupai līdz 20 personām 5.00+muzeja apmeklējuma biļete
10. Kāzu programma. Saskaņā ar Viesītes novada domes 2016.gada 18.janvāra lēmumu Nr.12. Par maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu.
11. Ekskursijas Viesītes pilsētā. 1st.-20.00 2st.-35.00 3st.-50.00
12. Muzeja krājuma izmantošana ( atlase, sagatavošana, skenēšana, kopēšana, pārfotografēšana, filmēšana) . Par vienu vienību pieaugušajiem/ skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.80/0.60
13. Kopēšana - 1 teksta lapa ar melnbalto druku. A3 - 0.05 A4- 0.03 A5- 0.02
13.1. Kopēšana- 1 plakāta lapa ar melnbalto druku. A3- 0.24 A4- 0.12 A5- 0.06
13.2. Kopēšana - 1 teksta lapa ar krāsaino druku. A3- 0.34 A4- 0.17 A5- 0.08
13.3. Kopēšana- 1 plakāta lapa ar krāsaino druku. A3- 3.39 A4- 1.69 A5- 0.85
Kopēšana. Pašvaldības projektā "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Viesītes novadā" iegādātā iekārta Kyocera TASKalfa.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Realizēt muzeja krājuma politiku. 2. Veikt Viesītes novada un Sēlijas kultūras vērtību izpēti un popularizēšanu. 3. Iekārtot ekspozīcijas un izstādes kultūras vērtību saglabāšanai un popularizēšanai. 4. Strādāt ar muzeja apmeklētājiem, izmantojot dažādas darba formas. 5. Koordinēt tūrisma attīstību Viesītes novadā. 6. Koordinēt muzeja teritorijā esošā Viesītes Amatniecības centra darbu. 7. Uzturēt un apsaimniekot muzeja pārvaldījumā nodotās ēkas un teritorijas.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Viesītes muzeja "Sēlija"Nolikums 17.02.2016 Viesītes novada domes lēmums Nr.19
2. Noteikumi par krājumu Viesītes muzeja "Sēlija"krājuma darba politika 17.02.2016 Viesītes novada domes lēmums Nr.19
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Muzeja krājuma darba iekšējā kārtība. 01.03.2016 Krājuma komisijas protokols Nr.2,1., 2 punkts
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Viesītes muzeja "Sēlija" darbības un attīstības stratēģija 2016.-2021. gadam. 17.02.2016 Viesītes novada domes lēmums Nr.19
2. Nolikums par krājuma komisiju. 13.01.2016 Rīkojums Nr.1
3. Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Viesītes muzejā "Sēlija". 07.05.2019 Lieta Nr. 1-22

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

4332

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

2069

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

368

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

207

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 0 0
2. Dāvinājumi 67 42
3. Novēlējumi 0 0
4. Ieguvumi saskaņā ar līgumu 301 165
5. Muzejam nodotās konfiscētās vērtības 0 0
6. Citi iegūšanas veidi 0 0

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

855

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

890

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

106

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

101

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

466

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

898

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

466

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Vēstures klase jeb Viesītes gadsimts. 148 105
2 Ar mazo Bānīti pa Sēliju. 81 33
3 Sēlijas māja. 81 74
4 Paula Stradiņa piemiņas ekspozīcija. 362 127
5 Vecā Stendera kabinets. 20 13
6 A. Brodeles Literatūras klase. 21
7 Rokdarbu klase. 131 94
8 Feldšeru punkts ( Medpunkts) 54 20

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

33

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Mana lauku sēta 33 0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 12 56 68
Digitālo attēlu izgatavošanai 11 11

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 12 12
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 2 2
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ligita Levinska-Drozdova Mēneša priekšmets – pašizgatavots elektriskais friziera komplekts (1, 2020) muzejsselija.lv 1
2 Ligita Levinska-Drozdova Mēneša priekšmets – fotogrāfija, kas ataino elektrības ievilkšanu Viesītes pilsētā (2, 2020) muzejsselija.lv 1
3 Ligita Levinska-Drozdova Mēneša priekšmets martā – divas komponista Arvīda Žilinska skaņuplates (3, 2020) muzejsselija.lv 1
4 Ligita Levinska-Drozdova Mēneša priekšmets – televizors (4, 2020) muzejsselija.lv 1
5 Ligita Levinska-Drozdova Mēneša priekšmets – Ligitas Caunes glezna “Viesītes mazās ieliņas” (5, 2020) muzejsselija.lv 1
6 Ligita Levinska-Drozdova Mēneša priekšmets – fotogrāfija ar Stradiņu ģimeni (6, 2020) muzejsselija.lv 1
7 Jānis Dzimtais Mēneša priekšmets – Aijas Dembergas grāmata “Sēlija” (7, 2020) muzejsselija.lv 1
8 Jānis Dzimtais Mēneša priekšmets – fajansa minerālūdens krūze (8, 2020) muzejsselija.lv 2
9 Jānis Dzimtais Mēneša priekšmets – 6. Rīgas kājinieku pulka nozīme (9, 2020) muzejsselija.lv 1
10 Jānis Dzimtais Mēneša priekšmets – skolas sols Paula Stradiņa skolā (10, 2020) muzejsselija.lv 2
11 Jānis Dzimtais Mēneša priekšmets – Latvijas Tautas frontes Viesītes nodaļas Latvijas valsts karogs (11, 2020) muzejsselija.lv 1
12 Mēneša priekšmets – Jāņa Maizīša fotoaparāts “Agfa” (12, 2020) muzejsselija.lv 1
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Viesītes muzejs "Sēlija" Ekskursijas Viesītē 6
2 Viesītes muzejs "Sēlija" Viesītes muzejs "Sēlija" 6

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 2872
Individuālie 1013
Pārējie 837
Apmeklētāji grupās 1022
Skolēni grupās 265
Ārzemnieki grupās 0
Pārējie grupās 757
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

831

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

171

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1197

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

245

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

334

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

10

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

165

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

8

tai skaitā muzejā:

8

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Ilma Svilāne Vecais Stenders un glītrakstīšana ar tinti 2016 10 165 Skolēni, skolotāji
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Dzelzceļnieku svētki augusts Muzejs "Sēlija", Mazā Bānīša parks 1 30 Muzeja darbinieki, muzeja viesi, pašvaldības pārstāvji
2 Mazā Bānīša draugu kopas tikšanās Katra mēneša pēdējā piektdiena Muzejs "Sēlija", Mazā Bānīša parks 7 94 Muzeja darbinieki, muzeja viesi,, bijušie šaursliežu dzelzceļa darbinieki un pasažieri

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Google atsauksmes un piešķirtās zvaigznes. Sociālo tīklu atsauksmes, fotogrāfijas un piešķirtās zvaigznes. Mutiskas atsauksmes. Muzeja viesu grāmata. E-pasta vēstules.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

1

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

11

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Vēstures klase Muzejs

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Vagonu depo, Mazā Bānīša ekspozīcija. Kaļķu iela 6, Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1950-tie gadi 8998
Lokomotīvju depo. Kaļķu iela 6, Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1930-tie gadi 8998
Darbnīca. Kaļķu iela 6, Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1930-tie gadi
Vasaras istaba. Kaļķu iela 6, Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1950-tie gadi
Sēlijas māja. A. Brodeles iela 7 , Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1948.
Paula Stradiņa skola. Peldu iela 2, Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1880
M. Buclera Fotogrāfijas kabinets. Saukas pag., Pagastmāja, Viesītes novads
Teritorijas kopējā platība (m2):

592

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Paula Stradiņa skola
Sēlijas māja
Darbnīca
Vasaras istaba
Lokomotīvju depo
Vagonu depo
M. Buclera Fotogrāfijas kabinets

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1810

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 804
Krājuma telpas 54
Pārējās telpas 952
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: