Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

A. Brodeles iela 7, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237

Vadītājs/ direktors:

Anda Sloga

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Anda Sloga 29116334 @
Krājuma glabātāja Valija Fišere 29116334 @
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Ligita Levinska-Drozdova 28681126 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2000

Sākums:

Viesītes muzejs „ Sēlija” dibināts 2000. gada 5. jūlijā. Pirmos gadus tas atradās vienā no Viesītes Kultūras pils telpām, bet 2003. gadā muzejam tika piešķirta kafejnīcas ēka, kas celta kā Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo kantoris. Pēc kosmētiskā remonta te tika iekārtota muzeja ekspozīcija un krājuma telpas. Muzeja pārziņā tika nodota daļa no depo vagonu remontdarbnīcas ēkas, neliela depo garāža un dzelzceļa vēsturiskās apbūves teritorijas daļa. Ar bijušo dzelzceļnieku spēkiem un Kultūrkapitāla fonda atbalstu tika izremontēta lokomotīve un divas drezīnas, paglābta no sabrukšanas garāža ar veco jumta segumu, kāds bijis raksturīgs vairākām depo ēkām. Pirmo reizi muzejs akreditēts 2006. gadā. Pateicoties pašvaldības dažādiem projektiem, pilnveidojusies ekspozīcija, no jauna restaurēta lokomotīve un vagons, renovētas četras depo ēkas un labiekārtota muzeja teritorija. 2010. gadā muzejam pievienota nodaļa Mārtiņa Buclera Fotogrāfijas kabinets, kas tagad atrodas Viesītes novada Saukas pagasta pārvaldes ēkā. 2011. gada 24. augustā Viesītes novada pašvaldība pieņēma lēmumu par bijušās Eķengrāves pagastskolas ēkas nodošanu muzeja apsaimniekošanā . Pēc muzeja lūguma ar novada domes lēmumu ēkā tika izveidota muzeja nodaļa Paula Stradiņa skola, pamatojoties uz to, ka šajā vēsturiskajā skolas ēkā (celta 1880. gadā) nokristīts un arī mācījies mūsu novadnieks prof. Pauls Stradiņš. Uz šo brīdi muzejam ir trīs nodaļas: Mazā Bānīša parks, Paula Stradiņa skola un Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets.

Misija:

Viesītes muzeja „Sēlija” misija ir pārstāvēt Viesītes novada un Sēlijas kultūrvēstures mantojumu, iemūžinot sēļu cilts vārdu, rosinot saglabāt un nostiprināt sēlisko pašapziņu novada ļaudīs.

Darbība:

Muzeja darbības virzieni: krājuma politikas īstenošana; Sēlijas un Viesītes novada kultūrvēstures pētniecība un zinātniskais darbs; komunikācijas darbs ar sabiedrību; Viesītes novada kultūrvēstures pieminekļu uzraudzības koordinēšana; tūrisma pakalpojumu sniegšana; Sēlijas tradicionālās kultūras glabāšana; muzeja pārvaldījumā esošo ēku un teritorijas uzturēšana un apsaimniekošana.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājaslapa iepazīstina ar apmeklētāju iespējām latviešu un angļu valodā, pakalpojumu maksām, ekspozīcijām. Regulāri informē par muzeja aktualitātēm latviešu valodā. Reizi mēnesī vēsta par muzeja krātuvē īpašiem priekšmetiem rubrikā "Mēneša priekšmets" latviešu valodā.

Mājaslapas adrese:

Viesītes muzejs "Sēlija"

Izveides (un pārveides) gads:

2011

Kas aktualizē informāciju:

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

9164

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Nr. 96AA

Akreditācijas datums:

21.04.2016

Muzejs akreditēts līdz:

20.04.2021

Muzeja šifrs:

SeM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Viesītes novada pašbaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Zemgales tūrisma asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzeja nodaļa "Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets", kas atrodas Lonē, Saukas pagasta pārvaldes ēkā, atvērta otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no 10:00 līdz 14:00. Iespējams pieteikt apmeklējumu ārpus oficiālā darba laika, iepriekš zvanot (tālrunis 26441743) Muzejs ir slēgts Latvijas Republikas oficiālajās svētku dienās.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem; invalīdiem un vienai invalīdu pavadošajai personai; bērniem bāreņiem un bērnunamu audzēkņiem; muzeju speciālistiem, tūristu grupas vadītājam.
2. Krājuma pieejamība un uzziņu materiāla pieejamība Apmeklētājiem un pētniekiem muzeja noteiktajā kārtībā ir tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām, datu bāzēm un muzeja priekšmetiem, kā arī kartotēkām, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
3. Datora izmantošana Apmeklētājiem iespējams lietot Tūrisma informācijas punktā apmeklētājiem domāto datoru
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Muzeja apmeklējums. Mazā Bānīša parks. Pieaugušajiem/ skolēniem, studentiem, pensionāriem 2,00/ 1,00
2. Muzeja apmeklējums. Paula Stradiņa skola. Pieaugušajiem/ skolēniem, studentiem, pensionāriem 2,00/ 1,00
3. Muzeja apmeklējums. Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets. Pieaugušajiem/ skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,00/ 0,50
4. Muzeja apmeklējums. Mazā Bānīša parks un Paula Stradiņa skola (biļete par abām muzeja nodaļām). Pieaugušajiem/ skolēniem, studentiem, pensionāriem 3,00/ 1,50
5. Muzeja apmeklējums. Mazā Bānīša parks un Paula Stradiņa skola (ģimenes biļete 2 pieaugušie + 2 bērni). Muzeju apmeklējums. Atsevišķa ekspozīcija. Pieaugušajiem/ skolēniem, studentiem, pensionāriem 5,00
6. Muzeju apmeklējums. Atsevišķa ekspozīcija. Pieaugušajiem/ skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,00/ 0,50
7. Gida pakalpojumi muzejā 5,00
8. Izglītojošā programma: Vārda diena vai dzimšanas diena muzejā Grupai līdz 20 personām 5,00 + muzeja apmeklējuma biļete
9. Izglītojošā programma: Stunda muzejā Skolēniem mācību stundu ietvaros 2,00 + muzeja apmeklējuma biļete
10. Kāzu programma Saskaņā ar Viesītes novada domes 2016. gada 18. janvāra lēmumu Nr.12, Par maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu.
11. Ekskursijas Viesītes pilsētā 1 st. - 20,00 2.st. - 35,00 3.st. - 50,00
12. Muzeja krājuma izmantošana (atlase, sagatavošana, skenēšana, kopēšana, pārfotografēšana, filmēšana) Par vienu vienību: pieaugušajiem/ skolēniem, studentiem, pensionāriem 0,80/ 0,60
13. Kopēšana - 1 teksta lapa ar melnbalto druku A3 - 0.05 A4 - 0.03 A5 - 0.02
Kopēšana - 1 plakāta lapa ar melnbalto druku A3 - 0.24 A4 - 0.12 A5 - 0.06
Kopēšana - 1 teksta lapa ar krāsaino druku A3 - 0.34 A4 - 0.17 A5 - 0.08
Kopēšana - 1 plakāta lapa ar krāsaini druku A3 - 3.39 A4 - 1.69 A5 - 0.85
Kopēšana Pašvaldības projektā "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Viesītes novadā" iegādātā iekārta Kyocera TASKalfa
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Realizēt muzeja krājuma politiku. 2. Veikt Viesītes novada un Sēlijas kultūras vērtību izpēti un popularizēšanu. 3. Iekārtot ekspozīcijas un izstādes kultūras vērtību saglabāšanai un popularizēšanai. 4. Strādāt ar muzeja apmeklētājiem, izmantojot dažādas darba formas. 5. Koordinēt tūrisma attīstību Viesītes novadā. 6. Koordinēt muzeja teritorijā esošā Viesītes Amatniecības centra darbu. 7. Uzturēt un apsaimniekot muzeja pārvaldījumā nodotās ēkas un teritorijas.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Viesītes muzeja "Sēlija" Nolikums 17.02.2016 Viesītes novada domes lēmums Nr. 19
2. Noteikumi par krājumu Viesītes muzeja "Sēlija" krājuma darba politika 17.02.2016 Viesītes novada domes lēmums Nr. 19
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Muzeja krājuma darba iekšējā kārtība 01.03.2016 Krājuma komisijas protokols Nr. 2, 1., 2. punkts
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Viesītes muzeja "Sēlija" darbības un attīstības stratēģija 2016.- 2021. gadam 17.02.2016 Viesītes novada domes lēmums Nr. 19
2. Nolikums par krājuma komisiju 13.01.2016 Rīkojums Nr. 1
3. Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Viesītes muzejā "Sēlija" 07.05.2019 Lieta Nr. 1-22

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 7098
Individuālie 1765
Pārējie 2591
Apmeklētāji grupās 2742
Skolēni grupās 726
Ārzemnieki grupās 49
Pārējie grupās 1967
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

4544

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

250

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1500

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

310

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

13

tai skaitā muzejā:

13

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Viesītes šaursliežu dzelzceļa bijušo darbinieku un draugu kopas tikšanās, atceres pasākumi "Vēlās brokastis" Katra mēneša pēdējā piektdienā Muzeja nodaļās "Mazā Bānīša parks" un "Paula Stradiņa skola" 11 141 Pensionāri un pieaugušie
2 Pastāvīgās ekspozīcijas "Vēsture klase" atklāšana 20.02.2019. Muzeja nodaļā "Paula Stradina skola" 1 45 Pieaugušie un Pensionāri
3 Zemes stunda 31.03.2019. Muzeja nodaļā "Mazā Bānīša parks" 1 42 Skolēni un pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Ir uzbrauktuves Paula Stradiņa skolā - ārpusē un kamīnzālē, plašāk atveramas ieejas durvis vagonu depo- Mazā Bānīša ekspozīcijai.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

5

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

11

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Vēstures klase" jeb "Viesītes gadsimts" Valsts kultūrkapitāla fonds, Viesītes novada pašvaldība Atklāta 21.02.2019.

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Vagonu depo, Mazā Bānīša ekspozīcija Kaļķu iela 6, Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1950-tie gadi 8998
Lokomotīvju depo Kaļķu iela 6, Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1930-tie gadi 8998
Darbnīca Kaļķu iela 6, Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1930-tie gadi
Vasaras istaba Kaļķu iela 6, Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1950-tie gadi
Sēlijas māja A. Brodeles iela 7, Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1948
Paula Stradiņa skola Peldu iela 2, Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1880
M. Buclera Fotogrāfijas kabinets Saukas pag., Pagastmāja, Viesītes novads Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

592

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Paula Stradiņa skola
Sēlijas māja
Darbnīca
Vasaras istaba
Lokomotīvju depo
Vagonu depo
M. Buclera Fotogrāfijas kabinets

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1810

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 804
Krājuma telpas 54
Pārējās telpas 952
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: