Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

A. Brodeles iela 7, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237

Vadītājs/ direktors:

Anda Sloga

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Anda Sloga 29116334 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2000

Sākums:

Viesītes muzejs „ Sēlija” dibināts 2000. gada 5. jūlijā. Pirmos gadus tas atradās vienā no Viesītes Kultūras pils telpām, bet 2003. gadā muzejam tika piešķirta kafejnīcas ēka, kas celta kā Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo kantoris. Pēc kosmētiskā remonta te tika iekārtota muzeja ekspozīcija un krājuma telpas. Muzeja pārziņā tika nodota daļa no depo vagonu remontdarbnīcas ēkas, neliela depo garāža un dzelzceļa vēsturiskās apbūves teritorijas daļa. Ar bijušo dzelzceļnieku spēkiem un Kultūrkapitāla fonda atbalstu tika izremontēta lokomotīve un divas drezīnas, paglābta no sabrukšanas garāža ar veco jumta segumu, kāds bijis raksturīgs vairākām depo ēkām. Pirmo reizi muzejs akreditēts 2006. gadā. Pateicoties pašvaldības dažādiem projektiem, pilnveidojusies ekspozīcija, no jauna restaurēta lokomotīve un vagons, renovētas četras depo ēkas un labiekārtota muzeja teritorija. 2010. gadā muzejam pievienota nodaļa Mārtiņa Buclera Fotogrāfijas kabinets, kas tagad atrodas Viesītes novada Saukas pagasta pārvaldes ēkā. 2011. gada 24. augustā Viesītes novada pašvaldība pieņēma lēmumu par bijušās Eķengrāves pagastskolas ēkas nodošanu muzeja apsaimniekošanā . Pēc muzeja lūguma ar novada domes lēmumu ēkā tika izveidota muzeja nodaļa Paula Stradiņa skola, pamatojoties uz to, ka šajā vēsturiskajā skolas ēkā (celta 1880. gadā) nokristīts un arī mācījies mūsu novadnieks prof. Pauls Stradiņš. Tā nu šobrīd muzejam ir trīs nodaļas: Mazā Bānīša parks, Paula Stradiņa skola un Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets.

Misija:

Viesītes muzeja „Sēlija” misija ir pārstāvēt Viesītes novada un Sēlijas kultūrvēstures mantojumu, iemūžinot sēļu cilts vārdu, rosinot saglabāt un nostiprināt sēlisko pašapziņu novada ļaudīs.

Darbība:

Muzeja darbības virzieni: krājuma politikas īstenošana; Sēlijas un Viesītes novada kultūrvēstures pētniecība un zinātniskais darbs; komunikācijas darbs ar sabiedrību; Viesītes novada kultūrvēstures pieminekļu uzraudzības koordinēšana; tūrisma pakalpojumu sniegšana; Sēlijas tradicionālās kultūras glabāšana; muzeja pārvaldījumā esošo ēku un teritorijas uzturēšana un apsaimniekošana.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājaslapa iepazīstina ar apmeklētāju iespējām latviešu un angļu valodā, pakalpojumu maksām, ekspozīcijām. Regulāri informē par muzeja aktualitātēm latviešu valodā. Reizi mēnesī vēsta par muzeja krātuvē īpašiem priekšmetiem rubrikā "Mēneša priekšmets" latviešu valodā.

Mājaslapas adrese:

Viesītes muzejs "Sēlija"

Izveides (un pārveides) gads:

2011

Kas aktualizē informāciju:

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

17250

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Viesītes muzejs "Sēlija" Draugiem.lv Vismaz reizi divās nedēļās
Viesītes muzejs "Sēlija" Facebook Vismaz reizi nedēļā
Biedrība „Zemgales Tūrisma Asociācija” Reizi gadā
Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" Reizi gadā
LIAA Tūrisma departaments Reizi gadā
Viesītes novada pašvaldība Reizi gadā
Vikipēdija, brīvā enciklopēdija Reizi gadā
Latvijas Muzeju biedrība Pēc nepieciešamības

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Nr. 96AA

Akreditācijas datums:

21.04.2016

Muzejs akreditēts līdz:

20.04.2021

Muzeja šifrs:

SeM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Viesītes novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Zemgales tūrisma asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzeja nodaļa "Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets", kas atrodas Lonē, Saukas pagasta pārvaldes ēkā, atvērta otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no 10:00 līdz 14:00. Iespējams pieteikt apmeklējumu ārpus oficiālā darba laika, iepriekš zvanot (tālrunis 26441743) Muzejs ir slēgts Latvijas Republikas oficiālajās svētku dienās.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Muzeja apmeklējums - pirmsskolas vecuma bērniem, invalīdiem un 1 pavadošajai personai, bērniem bāreņiem un bērnunamu bērniem, muzeju speciālistiem, 1 tūristu grupas vadītājam.
2. Krājuma materiālu izmantošana skolēnu, studentu vai speciālistu zinātniski pētnieciskajam darbam.
3. Datora izmantošana Tūrisma informācijas punktā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Muzeja apmeklējums. Mazā Bānīša parks. Pieaugušajiem/ skolēniem, studentiem, pensionāriem 2,00/1,00
2. Muzeja apmeklējums. Paula Stradiņa skola. Pieaugušajiem/ skolēniem, studentiem, pensionāriem 2,00/1,00
3. Muzeja apmeklējums. Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets. Pieaugušajiem/ skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,00/0,50
4. Muzeja apmeklējums. Mazā Bānīša parks un Paula Stradiņa skola (biļete par abām muzeja nodaļām). Pieaugušajiem/ skolēniem, studentiem, pensionāriem 3,00/1,50
5. Muzeja apmeklējums. Mazā Bānīša parks un Paula Stradiņa skola (ģimenes biļete 2 pieaugušie + 2 bērni). Muzeju apmeklējums. Atsevišķa ekspozīcija. Pieaugušajiem/ skolēniem, studentiem, pensionāriem 5,00
6. Muzeju apmeklējums. Atsevišķa ekspozīcija. Pieaugušajiem/ skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,00/0,50
7. Gida pakalpojumi muzejā 5,00
8. Izglītojošā programma: Vārda diena vai dzimšanas diena muzejā grupai līdz 20 personām 5,00 + muzeja apmeklējuma biļete
9. Izglītojošā programma: Stunda muzejā skolēniem mācību stundu ietvaros 2,00 + muzeja apmeklējuma biļete
10. Kāzu programma Saskaņā ar Viesītes novada domes 2016. gada 18. janvāra lēmumu Nr.12, Par maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu.
11. Kopēšana Pašvaldības projektā "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Viesītes novadā "iegādātā iekārta Kyocera TASKalfa 1 teksta lapa ar melnbalto druku: A3 - 0.05 A4 - 0.03 A5 - 0.02 1 plakāta lapa ar melnbalto druku: A3 - 0.24 A4 - 0.12 A5 - 0.06 1 teksta lapa ar krāsaino druku: A3 - 0.34 A4 - 0.17 A5 - 0.08 1 plakāta lapa ar krāsaini druku: A3 - 3.39 A4 - 1.69 A5 - 0.85
12. Ekskursijas Viesītes pilsētā 1 st. - 20,00 2.st. - 35,00 3.st. - 50,00
13. Muzeja krājuma izmantošana (atlase, sagatavošana, skenēšana, kopēšana, pārfotografēšana, filmēšana) Par vienu vienību: pieaugušajiem/ skolēniem, studentiem, pensionāriem 0,80/0,60
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Realizēt muzeja krājuma politiku. 2. Veikt Viesītes novada un Sēlijas kultūras vērtību izpēti un popularizēšanu. 3. Iekārtot ekspozīcijas un izstādes kultūras vērtību saglabāšanai un popularizēšanai. 4. Strādāt ar muzeja apmeklētājiem, izmantojot dažādas darba formas. 5. Koordinēt tūrisma attīstību Viesītes novadā. 6. Koordinēt muzeja teritorijā esošā Viesītes Amatniecības centra darbu. 7. Uzturēt un apsaimniekot muzeja pārvaldījumā nodotās ēkas un teritorijas.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Viesītes muzeja "Sēlija" Nolikums 17.02.2016 Viesītes novada domes lēmums Nr. 19
2. Noteikumi par krājumu Viesītes muzeja "Sēlija" krājuma darba politika 17.02.2016 Viesītes novada domes lēmums Nr. 19
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Muzeja krājuma darba iekšējā kārtība 01.03.2016 Krājuma komisijas protokols Nr. 2, 1., 2. punkts
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Viesītes muzeja "Sēlija' darbības un attīstības stratēģija 2016.- 2021. gadam 17.02.2016 Viesītes novada domes lēmums Nr. 19
2. Nolikums par krājuma komisiju 13.01.2016 Rīkojums Nr. 1

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

3942

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

1765

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

313

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

78

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 278 78
4. Ieguvumi saskaņā ar līgumu 35

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

350

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

569

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

64

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

64

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

302

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

780

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

254

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ar mazo Bānīti pa Sēliju 102 20
2 Vasaras istaba Sēlijā 50
3 Sēlijas māja 25 18
4 M. Buclera Fotogrāfijas kabinets 90 37
5 Paula Stradiņa piemiņas ekspozīcija 354 119
6 Vecā Stendera kabinets 20 13
7 A. Brodeles Literatūras klase 21
8 Rokdarbu klase. Kamīnzāle 63 26
9 Feldšerpunkts (Medpunkts) 55 21

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

393

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

48

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ieskats Dziesmu svētku vēsturē 265
2 Glezniecības plenēra darbu izstāde "Sēlijas vasara" 75 14
3 Arkādija Kasinska balvas skolēnu darbu izstāde 19
4 Viesītes 90 gadu jubilejas izstāde "Man viņa ir visskaistākā" 34 34

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 4 2

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Vagonu depo, Mazā Bānīša ekspozīcija Kaļķu iela 6, Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1950-tie gadi 8998
Lokomotīvju depo Kaļķu iela 6, Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1930-tie gadi 8998
Darbnīca Kaļķu iela 6, Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1930-tie gadi
Vasaras istaba Kaļķu iela 6, Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1950-tie gadi
Sēlijas māja A. Brodeles iela 7, Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1948
Paula Stradiņa skola Peldu iela 2, Viesīte, Viesītes novads Pašvaldības īpašums 1880
M. Buclera Fotogrāfijas kabinets Saukas pag., Pagastmāja, Viesītes novads Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

592

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Paula Stradiņa skola
Sēlijas māja
Darbnīca
Vasaras istaba
Lokomotīvju depo
Vagonu depo
M. Buclera Fotogrāfijas kabinets

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1810

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 804
Krājuma telpas 54
Pārējās telpas 952
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: