Kontaktinformācija

Adrese:

Sila iela 2, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033

Vadītājs/ direktors:

Ieva Zilvere

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Ieva Zilvere 64071981 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1998

Sākums:

No dibināšanas 1998.gadā līdz 2019.gada 1.martam darbojās kā Salacgrīvas muzejs. No 2019.gada 1.marta ar Salacgrīvas novada domes 27.februāra sēdes lēmumu Nr.57 reorganizēts par Salacgrīvas novada muzeju ar vienu teritoriālo struktūrvienību - Ainažu Ugunsdzēsības muzeju. Ar Limbažu novada domes 26.08.2021.gada sēdes lēmumu Salacgrīvas novada muzeja nosaukums mainīts uz nosaukumu Salacgrīvas muzejs.

Misija:

Lai stiprinātu lokālā patriotisma jūtas vietējā sabiedrībā, atklāt Salacgrīvas, Ainažu un tuvākās apkārtnes kultūras mantojuma savdabību Ziemeļvidzemē, vēstīt par zveju un zvejniekiem laiku lokos, īpaši izceļot Salacas nēģu zvejas senās tradīcijas un godā ceļot Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības darbību un tradīcijas. Darboties kā vēstures centram vietējiem iedzīvotājiem, tūristiem un vēstures pētniekiem.

Darbība:

Muzejs - vāc, sistematizē un saglabā materiālās un nemateriālās liecības un ar tām saistīto informāciju par Salacgrīvas pilsētas un tās apkārtnes vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, pievēršoties zvejai un zvejniekiem un īpaši izceļot Salacas nēģu zvejas senās tradīcijas; - komplektē krājumu, veicot ekspedīcijas, iepērkot kultūrvēsturiskas vērtības un saņemot dāvinājumus; - veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu NMKK un Muzeja tematiskajam kopkatalogam; - pēta krājumā un ārpus tā esošo Salacgrīvas, Ainažu un tuvākās apkārtnes kultūrvēsturisko mantojumu; - ar pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu palīdzību nodrošina Muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai; - sniedz apmeklētājiem konsultācijas sava novada vēstures jautājumos; gatavo pasākumus un izglītojošas programmas; - nodrošina savu pasākumu publicitāti.

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

1998
2019

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

131

Akreditācijas datums:

07.07.2020

Muzejs akreditēts līdz:

06.07.2025

Muzeja šifrs:

SM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Limbažu novada pašvaldības Kultūras pārvalde

Struktūrvienības:

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Pirms valsts svētku dienām darba laiks tiek saīsināts par 1 stundu; valsts svētku dienās muzejs slēgts. Par apmeklējumu citā laikā var vienoties, iepriekš piezvanot pa tālruni +371 64 071 981.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Uzziņu materiāla pieejamība un konsultācijas Sniedzam informāciju vietējās vēstures jautājumos. Var iepazīties ar kartotēku "Novadnieki", zinātnisko arhīvu un muzejā esošo grāmatu krātuvi.
2 Krājuma pieejamība Skolēnu, studentu, vēsturmnieku un citu pētnieku zinātniski pētnieciskajiem darbiem, kā arī privātām vajadzībām pieejama krājuma uzskaites kartotēka un tematiskais katalogs ar aprakstu un attēliem papīra formātā un digitāli. Atlasām, sagatavojam un sniedzam informāciju par krājuma priekšmetiem. Uz rakstiska iesnieguma pamata deponējam priekšmetus.
3 Ekspozīcija un izstādes Fotografēšana vai filmēšana, izņemot komerciāliem nolūkiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Topošās pamatekspozīcijas "Lībiskā piederība" (par Salacgrīvas un tās apkārtnes vēsturi un tradīcijām no aizvēstures līdz Trešajai Atmodai.) un izstāžu individuāla apskate. Virtuālās ekspozīcijas "Salacgrīvas muzeja dārgumi" un "Salacgrīva tagad un agrāk". Pieejama interaktīvā daļa ar saliekamattēliem un 3 viktorīnām. Izstādes - maināmās. Skolēniem, studentiem un pensionāriem - EUR 0.60 Pieaugušiem - EUR 1. Bez maksas: pirmskolas vecuma bērniem. Uzrādot apliecības, Salacgrīvas pašvaldības pensionāriem, invalīdiem un muzeju darbiniekiem.
2 Topošās pamatekspozīcijas "Lībiskā piederība" un izstāžu apskate gida pavadībā Izstādes - maināmās. Skolēniem, studentiem un pensionāriem - EUR 0.60 Pieaugušiem - EUR 1.00
3 Muzejpedagoģiska nodarbība "Vēsture bērna acīm" 2.-4 klašu grupai kā palīgs sociālo zinību apguvē. Pakalpojuma cena - EUR 1.00 Pavadošajam skolotājam - ieeja brīva.
4 Aušana Muzeja apskates laikā ir iespēja aust lupatu deķi īstās stellēs. Pakalpojums iekļauts muzeja biļetes cenā.
5 Filma "No eglēm līdz nēģiem" 20 min garš dokumentāls stāstījums par nēģu zveju ar aizsprostiem - tačiem. Pakalpojums iekļauts muzeja biļetes cenā.
6 Puzles un konstruktori Muzeja apskates laikā piedāvājam iespēju likt puzles no vecām fotogrāfijām un būvēt taci no koka konstruktoriem. Pakalpojums iekļauts muzeja biļetes cenā.
7 Krājuma izmantošana Digitālā formātā atlasīta krājuma materiāla ( 1 vienība) ieraksts datu nesējā vai nosūtīšana pa e-pastu: Materiāli līdz 1945.g. - 1.20 EUR Materiāli pēc 1945.g. - 0.65 EUR
8 Fotosalons "Lielsalace" Ir iespēja, izmantojot muzeja piedāvātos tērpu aksesuārus - cepurītes, somiņas un kažokādas, fotografēties improvozētā retro fotosalonā. Uzmanību! Līdzi jāņem savs fotoaparāts. Pakalpojums iekļauts muzeja biļetes cenā.
9 Fotografēšana un filmēšana ekspozīcijā un izstādēs Komerciāliem nolūkiem. Līgumcena
10 Digitālās viktorīnas: "Senie laiki", "Salacgrīva", "Kas tas ir" Viktorīnas pieejamas publiskajā datorā. To izmantošana iekļauta muzeja apmeklējuma biļetes cen'ā

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Salacgrīvas novada muzejs veic zinātniski pētniecisko un izglītojošo darbu, organizē muzeja fondu komplektēšanu, pētot Salacgrīvas pilsētas un tās novada vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām. 2. Muzejs veido izstādes, izmantojot muzeja krājuma un citu muzeju vai privātkolekciju materiālus. Muzejs rīko arī mākslas un cita veida izstādes. 3. Muzeja krājums tiek komplektēts, veicot ekspedīcijas, iepērkot vērtīgus eksponātus, saņemot dāvinājumus vai novēlējumus, arheoloģisko izrakumu ceļā, kā arī bezsaimnieka īpašuma iegūšanas veidā, iegūstot tos no privātpersonām, pašvaldību, valsts un sabiedriskajām organizācijām, skolām, no citām organizācijām un uzņēmumiem. 4. Muzejs sniedz konsultācijas apmeklētājiem sava novada vēstures jautājumos. 5. Muzejs reklamē sevi masu informācijas līdzekļos, publicē rakstus, zinātniskus pētījumus. Muzejam ir izdevējtiesības.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Salacgrīvas muzeja nolikums 26.08.2021 57
2. Noteikumi par krājumu Salacgrīvas muzeja krājuma noteikumi 01.03.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par Salacgrīvas muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 10.10.2013
5. Darba drošības u.c. noteikumi Instrukcija ugunsdrošības režīma nodrošināšanai Salacgrīvas muzeja telpās 23.08.2023

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2023.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 3 3
Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Ieva Zilvere Darbs pie pastāvīgās ekspozīcijas "Lībiskā piederība" rakstiskās informācijas sagatavošanas par tēmā: 1.Aizvēsture.2. Livonijas laiks.Pārdaugavas hercogiste..3.Zviedru laiki. 4.Krievijas impērija.5. Neatkarīgas Latvijas dibināšana. 6.1920.gadi. Salacgrīvas dibināšana.7.1930.gadi. 8. Salacas nēģu zveja.9.1940.-1945.gads.10. Padomju gadi līdz 3.atmodai. 05.06.2023 01.08.2024 Teksti informatīvajām planšetēm un priekšmetu anotācijas. 50 % Līdz Salacgrīvas dibināšanai.
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Iveta Kalniņa Reņģes un reņģēdāji Reģionālais laikraksts "Auseklis", 26.04.2023. 3 lpp.
2 Iveta Kalniņa Salacgrīvas mācītājs Mārtiņš Celmiņš (1863 - 1936 ) Reģionālais laikraksts "Auseklis", 01.11.2023. 4 lpp.
3 Iveta Kalniņa Tirgus Salacgrīvā Reģionālais laikraksts "Auseklis", 14.02.2023. 4 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

10

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1332
Individuālie 918
Pārējie 16
Apmeklētāji grupās 398
Skolēni grupās 199
Ārzemnieki grupās 17
Pārējie grupās 182
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

1106

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

296

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1957

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

174

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

29

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

5

t. sk. muzejā:

5

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Piedalīšanās TIC organizētajā akcijā "Pakaļdzīšanās Lieldienām" 9.04.2023. Muzejs 1 236 Salacgrīas iedzīvotāji, pilsētas viesi
2 Muzeju nakts 13.05.2023. Muzejs 1 112 Salacgrīvas idzīvotāji, pilsētas viesi
3 "Naborigama cepļa 2023" izstādes atklāšana 13.08.2023. Muzejs 1 54 Izstādes autori, viesi, draugi
4 Tikšanās ar izstādes KARA GRIMASES autoru Vilni Heinrihsonu 1.12.2023. Muzejs 1 48 Salacgrīvieši, ukraiņu bērni un vecāki
5 Muzeja egle 15.12.2023. Muzejs 1 57 Salacgrīvieši

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

9

t. sk. atklātas pārskata periodā:

4

t. sk. no muzeja krājuma:

5

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Lībiskā piederība". 1.kārta Pašvaldība, VKKF, EJZF Ekspozīcija pieejama apmeklētājiem, bet tās veidošana turpināsies 2. un 3.kārtā.

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Sila iela 2, Salacgrīva Pašvaldības īpašums 1989
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Sila iela 2, Salacgrīva

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

239

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 166
Krājuma telpas 53
Pārējās telpas 20
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas