Ainažu Ugunsdzēsības muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Valdemāra iela 69, Ainaži, Salacgrīvas nov., LV-4035

Vadītājs/ direktors:

Anastasija Celma

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītājs Anastasija Celma 64043280 29163881 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1928. gadā Ainažu pilsētas valde piešķīra Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai bezmaksas un mūža lietošanā ,,Māler" māju, kurā 1991. gada 15. decembrī, Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 65 gadu jubilejā, tika atklāts Ainažu Ugunsdzēsības muzejs. Muzeja dibinātāji un veidotāji: Ilga un Osvalds Bērziņi.

Misija:

Ainažu ugunsdzēsības muzeja misija ir padziļināt un godā celt sabiedrības izpratni par Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības darbību un tradīcijām, bagātinot ar zināšanām par vēsturiskajiem procesiem Ainažos no to pirmsākumiem līdz mūsdienām.

Darbība:

Ainažu ugunsdzēsības muzeja darbības virzieni: 1) muzeja krājuma veidošana, uzturēšana,pieejamības nodrošināšana, 2) Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības un pilsētas vēstures izpēte, 3) brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības popularizēšana, 4) muzeja darbības nodrošināšana un infrastruktūras pilnveidošana.

Mājaslapa

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Salacgrīvas pašvaldības mājaslapa 2 reizes gadā
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa reizi gadā
Uzziņu portāls viss.lv reizi gadā

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

61A4

Akreditācijas datums:

26.06.2018

Muzejs akreditēts līdz:

25.06.2023

Muzeja šifrs:

AUM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Salacgrīvas novada dome

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 10:00 16:00
Ceturtdiena 10:00 16:00
Piektdiena 10:00 16:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. jūnija līdz 30. septembrim, muzejs apmeklētājiem atvērts otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien, svētdien no 10:00 līdz 17:00. Pirms valsts svētku dienām darba laiks tiek saīsināts par 1 stundu; valsts svētku dienās muzejs slēgts. Iespējams pieteikt apmeklējumu ārpus muzeja darba laika, iepriekš piezvanot pa tālruni +371 29163881.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums ICOM biedriem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, speciālo skolu audzēkņiem, personām, kuras pavada audzēkņu grupas, muzeju darbiniekiem, Ainažu pilsētas pensionāriem, novada skolu audzēkņiem muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Spožas pogas, ķiveres" un muzeja otrajā stāvā eksponēto izstāžu apmeklējums ir bez maksas.
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
4 Muzejpedagoģiskās programmas Muzejpedagoģiskās programmas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un pamatskolas skolēniem - ,,Viens sērkociņš" ; ,,Ugunsdrošības pamatprasības sadzīvē" ; ,,Bīstamā robeža" ; ,,Iepazīsim muzeju". Jaunums - "Kaimiņu būšana".
5 Foto, video Fotografēšana un filmēšana ekspozīcijā un izstādēs privātām vajadzībām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums Muzeja pastāvīgā ekspozīcija "Spožas pogas, ķiveres" iepazīstina ar Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības "ziedu laikiem" - no 1926. gada līdz Otrajam pasaules karam, kā arī ar biedrības darbību mūsdienās. Ekspozīcijā var aplūkot rokas sūkņus un motorsūkņus, ugunsdzēsēju ķiveres un formas tērpus, karogu kātu naglas un citas interesantas lietas. Muzeja otrajā stāvā apskatāmas izstādes no Latvijas Ugunsdzēsības muzeja un Ainažu Ugunsdzēsības muzeja krājuma. Pieaugušajiem - 1.00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem - 0.60 EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Ainažu ugunsdzēsības muzeja misija ir padziļināt un godā celt sabiedrības izpratni par Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības darbību un tradīcijām , bagātinot ar zināšanām par vēsturiskajiem procesiem Ainažos no to pirmsākumiem līdz mūsdienām. Muzeja darbības virzieni: 1) muzeja krājuma veidošana, uzturēšana un pieejamības nodrošināšana, 2) Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības un pilsētas vēstures tālāka izpēte, 3) ugunsdzēsēju kustības popularizēšana, veicinot apmeklētāju, īpaši skolu jaunatnes , prasmi rīkoties ekstremālos apstākļos, 4) muzeja darbības nodrošināšana un infrastruktūras pilnveidošana, 5) muzeja darbinieku kvalifikācijas celšana.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ainažu ugunsdzēsības muzeja nolikums 21.03.2018 Salacgrīvas novada domes lēmums Nr.87 (protokols Nr.3; 6.§ )
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Ainažu ugunsdzēsības muzeja krājumu 15.03.2016 Protokols A-K1/16
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Ainažu ugunsdzēsības muzeja plāns muzeju nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 20.04.2018 Protokols K2/18
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Instrukcija ugunsdrošības režīma nodrošināšanai teritorijā un darba telpās 01.10.2013 13/13
2 Ainažu ugunsdzēsības muzeja krājuma komisijas nolikums 20.03.2013 Protokols A1/13

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 2258
Individuālie 794
Pārējie 901
Apmeklētāji grupās 563
Skolēni grupās 266
Ārzemnieki grupās 31
Pārējie grupās 266
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1234

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

267

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1806

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

492

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

251

Lekciju skaits muzejā:

3

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

4

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

43

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

7

tai skaitā muzejā:

6

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Virse Rīcība dažādu apdraudējumu gadījumā 2 28 Vasaras nometnes dalībnieki
2 Anastasija Celma Kāds ir ideālais muzejs? 1 16 Salacgrīvas vidusskolas 5.klase
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I.Virse Iepazīsim muzeju 2013 2 21 Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi
2 A.Celma Bīstamā robeža 2011 2 22 Pamatskolas 5.-9.klašu audzēkņi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Tematisks pasākums ,,Pakaļdzīšanās Lieldienām" 01.04.2018 Ainažu Ugunsdzēsības muzejs 1 410 Vidzemes novadu iedzīvotāji
2 Svētbrīdis un svecīšu aizdegšana Ainažu ugunsdzēsēju atdusas vietā Ainažu kapos, sakarā ar Ugunsdzēsēju glābēju dienu 19.05.2018 Ainažu kapi 1 12 Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pārstāvji
3 Muzeju nakts pasākums ,, Es nāku pie tevis, Latvija " 19.05.2018 Ainažu Ugunsdzēsības muzejs, depo 1 390 Salacgrīvas, Limbažu, Valmieras novada iedzīvotāji, reņģēdāju festivāla apmeklētāji
4 Eiropas minimālo ienākumu tīkla dalībnieku ( EMIN) tikšanās un diskusijas . 09.06.2018 Ainažu Ugunsdzēsības muzejs , depo 1 24 EMIN pārstāvji, Ainažu pilsētas iedzīvotāji
5 Motokluba JAWA parāde 11.08.2018 Ainažu Ugunsdzēsības muzejs, laukums 1 80 JAWA kluba biedri, Ainažu iedzīvotāji, pilsētas viesi
6 Vecpuišu balle ,, Rādi, ko vari ! " 08.12.2018 Ainažu Ugunsdzēsības muzejs, ugunsdzēsības tornis, depo, mototrase ,, Cepļi" 1 18 Ainažu ugunsdzēsības muzeja atbalstītāji un draugi
7 Ziemassvētku pasākums,, Eglīte smaržo un mirdz" 21.12.2018 Ainažu ugunsdzēsības muzejs 1 12 Muzeja atbalstītāji

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Apmeklētājiem ratiņkrēslā ir pieejams panduss, ko ērti novietot pie ieejas kāpnēm, ir atbilstoša platuma durvis, nav pieejams muzeja 2.stāvs
2. Redzes invalīdiem Metāla priekšmetus, kas atrodas ekspozīcijā, atļauts pētīt ar taustes palīdzību.Ja redzes invalīdam pavadonis ir speciāli apmācīts suns, tad muzeju atļauts apmeklēt suņa pavadībā
3. Dzirdes invalīdiem Muzeja ekspozīciju zālē ir bezmaksas infolapas un bukleti
4. Citām invalīdu grupām Muzeju bieži apmeklē psihoneiroloģiskie slimnieki gan individuāli, gan grupās ( Ainažos atrodas republikāniskā bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca). Muzeja vadītājai ir iepriekšējā darba pieredze saskarsmē ar šīs grupas invalīdiem
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Atsauksmju grāmata, individuālas pārrunas ar apmeklētājiem pēc muzeja apmeklējuma

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ainažu ugunsdzēsības muzejs Pašvaldības īpašums 1893
Teritorijas kopējā platība (m2):

3126

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Ainažu ugunsdzēsības muzejs

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

98

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 70
Krājuma telpas 18
Pārējās telpas 10