Kontaktinformācija

Adrese:

"Braki", Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840

Vadītājs/ direktors:

Zinta Saulīte

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Zinta Saulīte 26388629 26498099 @
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte 29114350 29114350 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs "Braki" darbojas kā Ērgļu novada pašvaldības struktūrvienība kopš 2009. gada 1. augusta, kā Madonas novada Ērgļu apvienības pārvaldes struktūrvienība no 2021. gada 1. jūlija.

Misija:

Saglabāt un uzturēt rakstnieka R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” izveidoto kompleksu kā 19. gadsimta latviešu zemnieka materiālās kultūras liecību Ērgļu novadā, pētīt un popularizēt R. Blaumaņa literāro mantojumu Latvijas nacionālajā un novada kultūrvēsturiskajā kontekstā.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana; Rūdolfa Blaumaņa daiļrades un personības izpēte; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana sabiedrībai; muzeja infrastruktūras uzturēšana.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapas sadaļas: Aktuālais Rūdolfs Blaumanis Par muzeju Piedāvājums Konkursi

Izveides (un pārveides) gads:

2023

Kas aktualizē informāciju:

Zinta Saulīte

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

107AA

Akreditācijas datums:

25.11.2020

Muzejs akreditēts līdz:

24.11.2025

Muzeja šifrs:

MNM-B, Braki

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja organizētie pasākumi Visi Braku muzeja organizētie pasākumi ir bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Gida pakalpojums līdz 10 cilvēkiem Ekskursijas vadīšana - 10,00 EUR
2 Gida pakalpojums no 11 līdz 20 cilvēkiem Ekskursijas vadīšana - 20,00 EUR
3 Gida pakalpojums no 21 līdz 30 cilvēkiem Ekskursijas vadīšana - 30,00 EUR
4 Gida pakalpojums no 31 un vairāk cilvēkiem Ekskursijas vadīšana - 40,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 30.06.2020
2. Noteikumi par krājumu Krājuma noteikumi 31.08.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai 31.08.2010
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba iekšējās kārtības noteikumi 12.05.2015
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi 29.01.2019

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Radošas darbnīcas "Brakos" Ērgļu vsk. un Ķelnes-Reizīkes (Vācija) jauniešu nometnei Iepazīt "Braku" sētu, lauku darbus un rakstnieka R. Blaumaņa dzīvi un daiļradi. 09.08.2023 Ķelnes-Reizīkes pašvaldība un Ērgļu apvienības pārvalde Ērgļi Vācija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dzīvojamā māja "Braki", Ērgļu pag. Pašvaldības īpašums 1958 46
Drēbju klēts "Braki", Ērgļu pag. Pašvaldības īpašums 1961 46
Rija "Braki", Ērgļu pag. Pašvaldības īpašums 1963 46
Sīklopu kūts "Braki", Ērgļu pag. Pašvaldības īpašums 1988 46
Labības klēts "Braki", Ērgļu pag. Pašvaldības īpašums 1990 46
Zirgu stallis ar klēti "Braki", Ērgļu pag. Pašvaldības īpašums 1992 46
Kūts ar vāgūzi "Braki", Ērgļu pag. Pašvaldības īpašums 1965 46
Pirts "Braki", Ērgļu pag. Pašvaldības īpašums 1960 46

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

64

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Krājuma telpas 36
Pārējās telpas 28