Kontaktinformācija

Adrese:

Elizabetes iela 57A - 26, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Nataļja Jevsejeva

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
R.Sutas un A.Beļcovas muzeja vadītāja Nataļja Jevsejeva @
Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja Ginta Gerharde-Upeniece @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2008

Sākums:

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja struktūrvienība, kas dibināta, pamatojoties uz mākslas zinātnieces Tatjanas Sutas (1923-2004) testamentu. Mantojums tika saņemts 2006.gada nogalē. Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs tika atklāts 2008.gada 14.oktobrī.

Misija:

Saglabājot, pētot un popularizējot mākslinieku Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas radošo mantojumu memoriālajā vidē un darbojoties 20. un 21.gadsimta Latvijas un Eiropas kultūras kontekstā, rosināt ieinteresētu attiecību veidošanos starp mākslu un sabiedrību.

Darbība:

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs veltīts divām spilgtām klasiskā modernisma perioda Latvijas mākslas vēstures personībām. Muzeja ekspozīcijā – inscinētā mākslinieku mājoklī – apmeklētāji var iepazīties ar Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas radošo, sabiedrisko un ģimenes dzīvi – uzturoties starp memoriālajiem interjera un sadzīves priekšmetiem, apskatot nozīmīgākos mākslas darbus, izpētot skices, dokumentus un ģimenes fotogrāfijas un vienkārši uzturoties telpās, kur tapuši daudzi nozīmīgi mākslas darbi. Muzejs savas telpas cenšas veidot kā vietu, kur pulcētos dažādi kultūras procesos ieinteresēti cilvēki. Tāpēc regulāri tiek organizēti dažādi pasākumi, kas aptver tās kultūras jomas, ar kurām bija saistīti abi mākslinieki un viņu ģimenes locekļi – vizuālā un lietišķā māksla, teātris, kino, mākslas zinātne, televīzija, mūzika u.c.

Mājaslapa

Kas aktualizē informāciju:

LNMM mājas lapas administrators

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

21

Akreditācijas datums:

20.12.2005

Muzejs akreditēts līdz:

19.12.2015

Muzeja šifrs:

SB

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 11:00 18:00
Papildu informācija:

Muzeja kasi slēdz 15 minūtes pirms muzeja darba laika beigām. Muzejs ir slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Lieldienās, Līgo un Jāņu dienās (23.–24. jūnijā), Ziemassvētkos (25.–26. decembrī), 31. decembrī. Jūlijā muzeju var apmeklēt pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 67288800, 26641249 (sms) vai epastu sbm@lnmm.lv

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2021.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 629
Individuālie 608
Pārējie 0
Apmeklētāji grupās 21
Skolēni grupās 21
Ārzemnieki grupās 0
Pārējie grupās 0
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

305

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

102

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

612

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

306

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

2

Lekciju skaits muzejā:

2

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

10

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

163

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

2

tai skaitā muzejā:

2

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Anita Vanaga “Itāļu masku komēdija (commedia dell'arte) Latvijā”. 26.05. Norise tiešsaistē – Zoom, Facebook. Skatījumi kopā līdz 31.12.2021.: 263 1 21 Studenti, pieaugušie, seniori
2 Aleksejs Petuhovs “Balles un svinības mākslas pasaulē Parīzē 20. gs. 20. gados”. 28.09. Norise tiešsaistē – Zoom, Facebook. Skatījumi kopā līdz 31.12.2021.: 728 1 53 Studenti, pieaugušie, seniori
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Elvija Pohomova Attālinātās izglītības programma skolēniem mākslas muzejos "No-zīmes" 2020 10 163 Skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Iepazīšanās nodarbības pedagogiem “NO-ZĪMES: Kas ir modernisms?” Norise tiešsaistē – platformā Zoom 09.11. Platforma Zoom 1 9 Skolotāji
2 Iepazīšanās nodarbība pedagogiem “NO-ZĪMES: Vai mākslā pastāv robežas?” Norise tiešsaistē – platformā Zoom 10.11. Platforma Zoom 1 7 Skolotāji

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienai personai, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti, un bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (uzrādot apliecību) ir bezmaksas ieeja muzejā. Muzejs atrodas 5. stāvā, pie ieejas ēkā ir jāpārvar trīs pakāpieni un ir nepieciešama palīdzība, lai atvērtu plašāk durvis. Ēkā ir pieejams lifts, ar šaurām, uz iekšu veramām durvju vērtnēm. Suņi – pavadoņi vai asistenti muzejā ir atļauti. Pārskata gadā veikta muzeja pieejamības analīze un ieviesta jauna mājaslapas sadaļa, kas sniedz informāciju par sekojošiem aspektiem: 1. Vides pieejamība un iekļūšana ēkā 2. Ēkas raksturojums 3. Pakalpojumu pieejamība un citu noderīgu informāciju. Skatīt šeit: https://www.lnmm.lv/romana-sutas-un-aleksandras-belcovas-muzejs/apmekle/pieejamiba
2. Redzes invalīdiem Bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienai personai, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti, un bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (uzrādot apliecību) ir bezmaksas ieeja muzejā. Kopumā ekspozīcijas telpas ir pietiekami un vienmērīgi izgaismotas, bez krasām gaismas pārmaiņām. Muzeja mājaslapa pielāgota lietotājiem ar redzes traucējumiem - navigācija nebalstās krāsu kodos (lietotājiem ar krāsu aklumu), iespēja pārslēgt kontrastu uz dzeltens/melns, kā arī palielināt burtus.
3. Dzirdes invalīdiem Bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienai personai, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti, un bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (uzrādot apliecību) ir bezmaksas ieeja muzejā. Muzeja speciālistu piedāvāto stāstījumu iespējams pielāgot auditorijas vajadzībām, norises gaitu iepriekš saskaņojot.
4. Citām invalīdu grupām Bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienai personai, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti, un bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (uzrādot apliecību) ir bezmaksas ieeja muzejā. Muzeja speciālistu piedāvāto stāstījumu iespējams pielāgot auditorijas vajadzībām, norises gaitu iepriekš saskaņojot. Muzejā tiek realizēta sociāli atbildīga izglītības programma “Nāc muzejā!”, kas uzsākta 2015. gadā un veidota ar mērķi veicināt iekļaujošas sabiedrības attīstību, rosināt empātiju, sapratni un sadarbību. Programmas ietvaros tās dalībnieki – vispārējo un speciālo izglītības iestāžu skolēni vecumā no 8 līdz 15 gadiem – gūst ne tikai sasaisti ar mākslas un kultūras vidi, bet arī iespēju iepazīt un labāk izprast savus vienaudžus ar dažādām pieredzēm un vajadzībām.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Skat.sadaļā LNMM

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2021.gadā:

2

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs (dzīvoklis) Elizabetes iela 57a, dz. 26 Valsts īpašums 1911
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs (dzīvoklis), Elizabetes iela 57a, dz. 26

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

141

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 91
Krājuma telpas 16
Pārējās telpas 34
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes