Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

Vadītājs/ direktors:

Juris Salaks

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Daiga Dupate 22003426 22003426 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2001

Sākums:

Rīgas Stradiņa universitātes muzejs ar RSU Senāta lēmumu dibināts 2001. gada 4. septembrī.

Misija:

RSU muzejs nodarbojas ar akadēmiskās medicīnas un sociālo zinātņu izglītības vēstures liecību saglabāšanu Latvijā, lai iedvesmotu plašu sabiedrību studēt, izzināt, pētīt un atklāt cilvēku tā mijiedarbībā ar pasauli.

Darbība:

RSU muzejam ir RSU vēstures krājuma daļa ar savām kolekcijām un RSU anatomijas krājuma daļa ar savām kolekcijām. RSU muzejs īsteno šādus uzdevumus: 1. atbilstoši kolekcijām apzina, vāc un dokumentē materiālās un nemateriālās vēstures liecības; 2. nodrošina muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas saglabāšanu un izplatīšanu; 3. veido datu bāzi par muzeja krājuma divām kolekcijām Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmā; 4. pēta muzeja krājumā un ārpus tā ar kolekcijām saistīto vēsturisko un zinātnisko mantojumu; 5. informē mērķauditoriju par muzeja krājuma vērtībām, kā arī sekmē to izmantošanu studējošo, akadēmiskā un administratīvā personāla un citu interesentu izglītošanā; 6. ar pastāvīgajām ekspozīcijām un izstādēm, deponējot priekšmetus vai izsniedzot priekšmetus pētniecībai (muzeja telpās) un izsniedzot to kopijas (saskaņā ar cenrādi), nodrošina muzeja krājuma pieejamību interesentiem; 7. nodrošina izglītojošo programmu un pasākumu piedāvājumu muzeja mērķgrupām; 8. iesaistās citu personu rīkotajos vēstures izpētes, zinātniskajos, izstāžu u.tml. projektos.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Rīgas Stradiņa universitātes portāls sniedz sabiedrībai informāciju par augstskolas darbības virzieniem un ar to saistītajām aktuālajām un plānotajām norisēm nacionālā un starptautiskā mērogā – par augstākās un pēcdiploma izglītības iespējām, pētniecību, konferencēm, semināriem, tradicionāliem pasākumiem, pakalpojumiem u. c. Sadaļā par muzeju iespējams iegūt informāciju gan par abām muzeja krājuma daļām - vēstures un anatomijas, gan virtuālo vēstures vietni vesture.rsu.lv. 2019 .gadā sadarbībā ar RSU Absolventu asociāciju ir izveidota virtuālā platforma "Ziedo atmiņas RSU muzejam!", ar kuras palīdzību ikviens var pieteikt savu ziedojumu - vēsturiskus materiālus vai atmiņu stāstus RSU vēstures muzejam.

Izveides (un pārveides) gads:

2017

Kas aktualizē informāciju:

mājaslapas redaktors

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Kafejnīca
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

518

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

125A

Akreditācijas datums:

25.11.2020

Muzejs akreditēts līdz:

24.11.2025

Muzeja šifrs:

RSUM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Autonoms

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rīgas Stradiņa universitāte

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība. ICOM Latvijas Nacionālā komiteja

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:00
Otrdiena 09:00 19:00
Trešdiena 09:00 19:00
Ceturtdiena 09:00 19:00
Piektdiena 09:00 19:00
Sestdiena 09:00 19:00
Papildu informācija:

Piedāvājam RSU muzeja pastāvīgās ekspozīcijas apskati gida pavadībā latviešu, krievu un angļu valodā bez maksas. Par muzeja apmeklējumu gida pavadībā darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00 vai brīvdienās jāvienojas iepriekš pa tālruni 22003426 vai pa e-pastu muzejs@rsu.lv.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 RSU muzeja pastāvīgās ekspozīcijas apskate gida pavadībā latviešu, angļu un krievu valodā. Programmas: 1) "Īsumā par RSU vēsturi" 2) "10 stāsti par RSU simboliem"
2 Interneta vietne, kur izvērsti var iepazīties ar dažādiem RSU vēstures aspektiem - vesture.rsu.lv. Divās valodās - latviešu un angļu. Apskatītās tēmas par RSU vēsturi: Studiju virzienu pirmsākumi, Attīstība un rektori, Stradiņa vārds, Augstskolas struktūra, Zinātne un pedagoģija, Ārpus studijām. Vietnē apskatāmi vairāk nekā tūkstotis vēsturisku materiālu un priekšmetu.
3 Krājuma un zinātniskās datubāzes materiālu - foto materiālu, dokumentu un citu muzeja priekšmetu digitālo kopiju izsniegšana. Iespēja izmantot krājuma un zinātniskās datubāzes materiālus pētniecībai, saņemt digitālas kopijas. Pakalpojums ir bez maksas, ja materiāli tiek izmantoti ar RSU, RSU muzeja profilu saistītā pētnieciskā publikācijā, vai tiešā RSU popularizēšanas nolūkā, ar RSU profilu tieši nesaistītos mācību, zinātniskos un kultūrvēsturiskos izdevumos un pasākumos.
4 Konsultācijas RSU muzeja darbinieki sniedz bezmaksas konsultācijas par RSU vēstures jautājumiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Krājuma un zinātniskās datubāzes materiālu - foto materiālu, dokumentu un citu muzeja priekšmetu digitālo kopiju izsniegšana. Krājuma un zinātniskās datubāzes materiālu digitālās kopijas interesentiem, kas to vēlas izmantot reklāmas projektos, komercnolūkos, privātam nolūkam ar vai bez tieesībām publicēt, izsniedzam saskaņā ar RSU apstiprināto cenrādi (rektora rīkojums Nr. 5-1/1/2018). Komersantiem EUR 20.57. Privātpersonai (bez tiesībām publicēt) EUR 3.03. Privātpersonai (ar tiesībām publicēt) EUR 5.45. Cena norādīta ar PVN.
2 Muzeja krājuma priekšmetu fotografēšana, filmēšana un skenēšana (ar klienta aparatūru) RSU muzeja krājuma telpās vai pastāvīgajā ekspozīcijā un izstādēs, publiskai izmantošanai komerciālos nolūkos. 20.57 t.sk. PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejs īsteno šādas funkcijas: 1) veido un papildina muzeja misijai un kolekcijām atbilstošu muzeja krājumu kā Nacionālā muzeja krājuma daļu un nodrošina tā saglabāšanu; 2) veic muzeja pētniecisko darbu; 3) nodrošina krājuma un ar to saistītās informācijas pieejamību sabiedrībai; 4) veic muzeja misijai un kolekcijām atbilstošu izglītojošo darbu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Rīgas Stradiņa universitātes muzeja reglaments 18.09.2020 18.09.2020
2. Noteikumi par krājumu Rīgas Stradiņa universitātes muzeja Noteikumi darbā ar krājumu 06.10.2020 5-1/421/2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīgas Stradiņa universitātes muzeja Noteikumi darbā ar krājumu 06.10.2020 5-1/421/2020
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Rīgas Stradiņa universitātes Darba vadības sistēma 17.01.2017 dažādi
5. Darba drošības u.c. noteikumi Sešas dažādas instrukcijas un noteikumi 02.01.2018 dažādi
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Rīgas Stradiņa universitātes muzeja pētniecības darba politika 2021. - 2025. gadam 06.10.2020 5-1/421/2020
2 Rīgas Stradiņa universitātes muzeja komunikācijas darba politika 2021. - 2025. gadam 06.10.2020 5-1/421/2020
3 Rīgas Stradiņa universitātes muzeja krājuma darba politika 2021. - 2025. gadam 06.10.2020 5-1/421/2020
4 Rīgas Stradiņa universitātes muzeja krājuma papildināšanas un izmantošanas kārtība, 3.versija 19.06.2018 5-1/142/2018
5 RSU muzeja darbības un attīstības stratēģija 2021.-2025. gadam 06.10.2020 5-1/421/2020

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

2998

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

1103

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

309

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

210

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 112 81
6. Citi iegūšanas veidi 197 129

Ekspedīcijas

Ekspedīcijas:
N.p.k. Veids, tēma Vieta Norises laiks Dalībnieku skaits Iegūto vienību skaits
1 Ekspedīcija - absolventes Elizabetes Čukures personīgais arhīvs Rīga, Kr.Barona iela 3 30.01.2020 1 2
2 Ekspedīcija - absolventes Karmenas Sniķeres personīgais arhīvs Dobele, Dreiliņu iela 14 28.04.2020 2 12
3 Ekspedīcija - absolventes Lūcijas Kivrānes personīgais arhīvs Rīga, Slokas iela 114 28.04.2020 1 28
4 Ekspedīcija - prof. Birutas Kupčas personīgais arhīvs Rīga, Blaumaņa iela 25 23.10.2020 1 1
5 Ekspedīcija - absolventes Zanes Gailes personīgais arhīvs Rīga, Laboratorijas iela 14 04.11.2020 1 3

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

101

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1576

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

381

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

128

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

88

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

109

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

50

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 RSU muzeja pastāvīgā ekspozīcija (Dzirciema ielā 16, Rīgā) 43 13
2 RSU vēstures virtuālā ekspozīcija 66 37

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

82

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

37

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Augstskolas vēsture piecās muzeja kolekcijās" 25 14
2 "Šogad - 70. Studentu zinātniskā konference" 21 5
3 "Šodien sākas mana nākotne" 14 7
4 "RSU - 70" 22 11

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

10

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Vēsturisko foto izstāde RSU Bibliotēkā 10 1

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

11

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

2

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Fotogrāfijas MVM izstādei «Muzeja Draugs Jānis Stradiņš» P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs 2 0 17.01.2020 23.02.2020 digitālas fotogrāfijas (kopijas)
2 Fotogrāfija Žurnālam "Latvijas Ārsts" Latvijas Ārstu biedrība 1 1 24.09.2020 digitāla fotogrāfija (digitāla, no negatīva)
3 Fotogrāfijas Izdevumam "Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vēsture" Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija 3 0 26.10.2020 digitālās fotogrāfijas (kopijas)
4 Ineses Jaunzemes šķēps Ekspozīcija "Latvijas olimpiešu slavas zāle" Latvijas Sporta muzejs 1 1 10.08.2018 07.01.2022 03.01.2020 atbilst
5 Instrumenti katerizēšanai Izstāde "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 4 0 07.02.2018 31.12.2021 atbilst

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 10 34 44
Digitālo attēlu izgatavošanai 10 4 14

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

3

no tiem realizēti:

3

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Daiga Dupate "Zinātņu kandidāta grāda iegūšanas ceļš padomju gados Rīgas Medicīnas institūtā" 03.01.2020 30.04.2020 Izstāde "RSU-70" pabeigts
2 Daiga Dupate "RSU Studentu zinātniskās konferences vēsture" 27.01.2020 06.04.2020 Izstāde "Šogad – 70. RSU Studentu zinātniskā konference" pabeigts
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Daiga Dupate, Iveta Skripste Izstāde "Augstskolas vēsture piecās muzeja kolekcijās" 3627
2 Daiga Dupate, Iveta Skripste Izstāde "Šogad – 70. RSU Studentu zinātniskā konference" 4230
3 Daiga Dupate, Iveta Skripste Izstāde "RSU - 70" 6510

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1887
Individuālie 1000
Pārējie 740
Apmeklētāji grupās 147
Skolēni grupās 73
Ārzemnieki grupās 15
Pārējie grupās 59
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1887

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

63

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

630

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

214

Papildu informācija:

No 2020.gada 16.marta RSU telpas, kurās atrodas arī muzeja pastāvīgā ekspozīcija, tika slēgtas un pieejamas darbiniekiem tikai ar autorizētu karti. Muzejs epizodiski tika atvērts: - augustā, kad notika ārzemju studentu Orientēšanās nedēļa; - 2.oktobrī RSU uzņēma juridisko studiju programmu akreditācijas komisiju; - laikā, kad RSU Aulā notika orgaizēti zinātniski, izglītojoši pasākumi vai koncerti (kopā 18).

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

5

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

2

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

73

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

6

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

178

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

2

tai skaitā muzejā:

2

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Daiga Dupate "Īsumā par RSU vēsturi" 2013 2 73 vidusskolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Daiga Dupate "Īsumā par RSU vēsturi" 2013 5 154 studenti, RSU viesi
2 Daiga Dupate, Iveta Skripste "RSU muzeja vēstures kolekcijas – saglabāšana un uzskaite" 2016 1 24 studenti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Visas RSU ēkas ir pielāgotas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Veikta RSU studentu aptauja par muzeja piedāvājumu, sadarbībā ar RSU Studējošo pašpārvaldi.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

5

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

4

Tai skaitā no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
RSU Zinātniskās konferences izbraukuma sēde Upsalas Universitātes Bibliotēkā un Medicīnas vēstures muzejā. Konferences Medicīnas vēstures sekcijas sēde; pieredzes apmaiņa. 01.04.2019-02.04.2019 Upsalas Universitātes Bibliotēka un Medicīnas vēstures muzejs Upsala Zviedrija
NEMO konference “Museums 2030 – Sharing Recipes for a Better Future” Tālākizglītība, pieredzes apmaiņa 07.11.2019-09.11.2019 Network of European Museum Organisations, Igaunijas Vēstures muzejs Tartu Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
"Piemiņas pēcpusdiena pirmajiem diviem mūsu augstskolas rektoriem", RSU AAI Kapellas zāle Kolekcijas "Nozīmīgas personas augstskolas vēsturē" pilnveidošana 22.02.2018 Sanktpēterburgas Valsts universitāte, Krievija Sanktpēterburga Krievija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde "Ignacs Zemmelveiss "Sievieti sargājot"" Izglītojoša izstāde studentiem par medicīnas vēsturi 03.05.-12.06.2017 Ungārijas vēstniecība Latvijā Rīga Ungārija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rīgas Stradiņa universitātes galvenā ēka (RSU muzeja pastāvīgā ekspozīcija un izstāžu vitrīna) Dzirciema iela 16, Rīga 1987
RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs (RSU muzeja biroja un krājuma telpas) Anniņmuižas bulv.26A, Rīga Juridisko personu īpašums 2013
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Dzirciema iela 16, Rīga
Anniņmuižas bulv.26A, Rīga

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

166

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 72
Krājuma telpas 70
Pārējās telpas 24
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Kino seansi

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: