Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

Vadītājs/ direktors:

Daiga Dupate

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
RSU muzeja vadītāja Daiga Dupate 22003426 @
Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
vesture.rsu.lv

Apraksts

Dibināšanas gads:

2001

Sākums:

Rīgas Stradiņa universitātes muzejs ar RSU Senāta lēmumu dibināts 2001.gada 4.septembrī.

Misija:

Muzeja misija ir izglītot un iedvesmot esošos un potenciālos studentus studijām un darbiniekus – darbam Rīgas Stradiņa universitātē; veicināt sabiedrības izpratni par Rīgas Stradiņa universitāti kā vienu no vadošajām Latvijas augstskolām veselības aprūpes un sociālo zinātņu jomā, šim nolūkam saglabājot un darot pieejamu augstskolas kultūrvēsturisko mantojumu no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām. Rīgas Stradiņa universitātei Muzejs ir viens no studentu rekrutēšanas un augstskolas reprezentācijas instrumentiem.

Darbība:

RSU muzejam ir krājums ar divām kolekcijām – RSU vēstures kolekciju un RSU anatomijas kolekciju, kurā ietilpst Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzeja kolekcija. RSU muzejs īsteno šādus uzdevumus: 1. atbilstoši kolekcijām apzina, vāc un dokumentē materiālās un nemateriālās vēstures liecības; 2. nodrošina muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas saglabāšanu un izplatīšanu; 3. veido datu bāzi par muzeja krājuma divām kolekcijām Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmā; 4. pēta muzeja krājumā un ārpus tā ar kolekcijām saistīto vēsturisko un zinātnisko mantojumu; 5. informē mērķauditoriju par muzeja krājuma vērtībām, kā arī sekmē to izmantošanu studējošo, akadēmiskā un administratīvā personāla un citu interesentu izglītošanā; 6. ar pastāvīgajām ekspozīcijām un izstādēm, deponējot priekšmetus vai izsniedzot priekšmetus pētniecībai (muzeja telpās) un izsniedzot to kopijas (saskaņā ar cenrādi), nodrošina muzeja krājuma pieejamību interesentiem; 7. nodrošina izglītojošo programmu un pasākumu piedāvājumu muzeja mērķgrupām; 8. iesaistās citu personu rīkotajos vēstures izpētes, zinātniskajos, izstāžu u.tml. projektos.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Rīgas Stradiņa universitātes portāls sniedz sabiedrībai informāciju par augstskolas darbības virzieniem un ar to saistītajām aktuālajām un plānotajām norisēm nacionālā un starptautiskā mērogā – par augstākās un pēcdiploma izglītības iespējām, pētniecību, konferencēm, semināriem, tradicionāliem pasākumiem, pakalpojumiem u. c.

Mājaslapas adrese:

rsu.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2017

Kas aktualizē informāciju:

mājaslapas redaktors

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Kafejnīca
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

697

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
vesture.rsu.lv reizi gadā

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

125

Akreditācijas datums:

09.11.2015

Muzejs akreditēts līdz:

08.11.2020

Muzeja šifrs:

RSUM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Autonoms

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rīgas Stradiņa universitāte

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība Individuāli - Daiga Dupate, ICOM biedrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 19:00
Otrdiena 9:00 19:00
Trešdiena 9:00 19:00
Ceturtdiena 9:00 19:00
Piektdiena 9:00 19:00
Sestdiena 9:00 19:00
Papildu informācija:

Par muzeja apmeklējumu ārpus darba laika vai brīvdienās jāvienojas iepriekš, zvanot pa tālruni 22003426 vai rakstot e-pastu muzejs@rsu.lv.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 RSU muzeja pastāvīgās ekspozīcijas apskate gida pavadībā latviešu, angļu un krievu valodā. Programmas: 1) "Īsumā par RSU vēsturi" 2) "10 stāsti par RSU simboliem"
2 Interneta vietne, kur izvērsti var iepazīties ar dažādiem RSU vēstures aspektiem - vesture.rsu.lv. Divās valodās - latviešu un angļu. Apskatītās tēmas par RSU vēsturi: Studiju virzienu pirmsākumi, Attīstība un rektori, Stradiņa vārds, Augstskolas struktūra, Zinātne un pedagoģija, Ārpus studijām. Vietnē apskatāmi vairāk nekā tūkstotis vēsturisku materiālu un priekšmetu.
3 Krājuma un zinātniskās datubāzes materiālu - foto materiālu, dokumentu un citu muzeja priekšmetu digitālo kopiju izsniegšana. Iespēja izmantot krājuma un zinātniskās datubāzes materiālus pētniecībai, saņemt digitālas kopijas. Pakalpojums ir bez maksas, ja materiāli tiek izmantoti ar RSU, RSU muzeja profilu saistītā pētnieciskā publikācijā, vai tiešā RSU popularizēšanas nolūkā, ar RSU profilu tieši nesaistītos mācību, zinātniskos un kultūrvēsturiskos izdevumos un pasākumos.
4 Konsultācijas RSU muzeja darbinieki sniedz bezmaksas konsultācijas par RSU vēstures jautājumiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Krājuma un zinātniskās datubāzes materiālu - foto materiālu, dokumentu un citu muzeja priekšmetu digitālo kopiju izsniegšana. Krājuma un zinātniskās datubāzes materiālu digitālās kopijas interesentiem, kas to vēlas izmantot reklāmas projektos, komercnolūkos, privātam nolūkam ar vai bez tieesībām publicēt, izsniedzam saskaņā ar RSU apstiprināto cenrādi (rektora rīkojums Nr. 5-1/1/2018). Komersantiem EUR 20.57. Privātpersonai (bez tiesībām publicēt) EUR 3.03. Privātpersonai (ar tiesībām publicēt) EUR 5.45. Cena norādīta ar PVN.
2 Muzeja krājuma priekšmetu fotografēšana, filmēšana un skenēšana (ar klienta aparatūru) RSU muzeja krājuma telpās vai pastāvīgajā ekspozīcijā un izstādēs, publiskai izmantošanai komerciālos nolūkos. 20.57 t.sk. PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejs īsteno šādas funkcijas: 1) veido un papildina muzeja misijai un kolekcijām atbilstošu muzeja krājumu kā Nacionālā muzeja krājuma daļu un nodrošina tā saglabāšanu; 2) veic muzeja pētniecisko darbu; 3) nodrošina krājuma un ar to saistītās informācijas pieejamību sabiedrībai; 4) veic muzeja misijai un kolekcijām atbilstošu izglītojošo darbu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments RSU muzeja reglaments 19.06.2018 5-1/142/2018
2. Noteikumi par krājumu RSU muzeja noteikumi darbā ar krājumu 19.06.2018 5-1/142/2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība RSU muzeja noteikumi darbā ar krājumu 19.06.2018 5-1/142/2018
4. Darba kārtības u.c. noteikumi RSU Darba vadības sistēma 02.01.2018 dažādi
5. Darba drošības u.c. noteikumi Sešas dažādas instrukcijas 02.01.2018 dažādi
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 RSU muzeja darbības un attīstības stratēģija 2015.-2019.gadam . 17.06.2015 2-3/187
2 RSU muzeja krājuma darba politika 2018.-2020.gadam. 19.06.2018 5-1/142/2018
3 RSU muzeja pētniecības darba politika 2015.-2019.gadam 17.06.2015 2-3/187
4 RSU muzeja komunikācijas darba politika 17.06.2015 2-3/187
5 RSU muzeja krājuma papildināšanas un izmantošanas kārtība" 3.versija un veidlapas 19.06.2018 5-1/142/2018

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

2435

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

718

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

252

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

109

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 110 39
6. Citi iegūšanas veidi 142 70

Ekspedīcijas

Ekspedīcijas:
N.p.k. Veids, tēma Vieta Norises laiks Dalībnieku skaits Iegūto vienību skaits
1 "Prof. Veronikas Rozenbahas mantojums" Rīga 2018.g. janvāris - februāris 1 83
2 Starptautiskās Muzeju dienas akcija "Atstāj sava laika liecību muzejā" Rīga 2018.g. 18.maijs 2 28
3 "Trīs paaudžu stāsti. Dr. Kārlis Kupčs" Rīga 2018.g. marts 2 4

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

1

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

No palīgkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 RSU Bibliotēkas kartotēkas skapītis, 20.gs. 80. gadi. 1 Krājumā pieņemts vēsturiski vērtīgāks eksemplārs - no 20. gs. 50. gadiem. 35-KK/2018, 29.05.2018.

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

100

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

906

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

302

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

109

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
RSU Intranets, RSU muzeja krājuma uzskaites sistēma (no 2018.gada aprīļa šajā sistēmā dati vairs netiek ievadīti, jo pilnībā pāriets uz LNMKK). 1458 173 SharePoint Server 2010

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

66

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

109

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

50

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 RSU muzeja pastāvīgā ekspozīcija (Dzirciema iela 16, Rīga) 43 13
2 RSU vēstures virtuālā ekspozīcija 66 37

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

31

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

16

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Par ko varēja sarunāties mūsu pirmie divi rektori?" 10 4
2 "Zirgā! RSU Studējošo pašpārvaldei - 25" 14 7
3 "Sociālajām zinātnēm RSU - 20" 6 4
4 Docētāja vaļasprieks" 1 1

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

2

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
Virtuālā izstāde "Pieminam profesori Olgu Kovšu 100. dzimšanas dienā" 2 0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

9

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

5

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Inese Jaunzemes šķēps Latvijas olimpiešu slavas zāle Latvijas Sporta muzejs 1 1 10.08.2018 07.01.2022
2 Instrumenti katerizēšanai Izstāde "Latvijas gadsimts" LNVM 4 0 07.02.2018 31.12.2021
3 Rektora talārs Kopijas izgatavošanai SIA "Burda salons" 1 1 07.05.2018 14.05.2018
4 Prof. Jāņa Dūmiņa koncerttērps un fotogrāfijas izstāde "Vienoti dziesmā, dejā un sirdī" Kuldīgas novada muzejs 3 3 13.10.2018 21.04.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 33 17 50
Digitālo attēlu izgatavošanai 8 0 8

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

4

no tiem realizēti:

4

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

no tām uzsāktas īstenot:

0

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija Pētnieciskā darba nosaukums
1 Daiga Dupate 02.01.2018 23.03.2018 ziņojums konferencē pabeigts "Profesore Olga Kovša. Viņas mantojums RSU muzejā".
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Daiga Dupate Raksts grāmatā "100 notikumi Latvijas vēsturē" (izdevniecība Latvijas Mediji), raksts / šķirklis "Rīgas Medicīnas institūts. 1950" 3099 raksts / šķirklis
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Daiga Dupate, Iveta Skripste “Par ko varēja sarunāties mūsu pirmie divi rektori?” 12731
2 Daiga Dupate, Iveta Skripste “Zirgā! RSU Studējošo pašpārvaldei – 25” 12416
3 Daiga Dupate, Iveta Skripste "Sociālajām zinātnēm RSU – 20" 9983
4 Daiga Dupate, Iveta Skripste "Docētāja vaļasprieks" 9584

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 8649
Individuālie 5000
Pārējie 200
Apmeklētāji grupās 3449
Skolēni grupās 2984
Ārzemnieki grupās 310
Pārējie grupās 155
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

8649

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

267

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2670

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

726

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

18

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

19

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

538

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

4

tai skaitā muzejā:

4

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Maija Pozemkovska, Daiga Dupate, Leonīds Čurilovs Piemiņas pēcpusdiena, kas veltīta pirmajiem diviem RSU (RMI) rektoriem. 1 42 RSU absolventi, pasniedzēji
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Daiga Dupate "10 stāsti par RSU simboliem" 2016 3 37 skolēni no Latvijas vidusskolām
2 Daiga Dupate "Īsumā par RSU vēturi" 2013 16 501 skolēni no Latvijas vidusskolām
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Tikšanās muzejā (RSU Medicīnas fakultātes I kursam) 21.02.2018 RSU muzeja (RSUM) pastāvīgā ekspozīcija 1 8 studenti
2 Atstāj sava laika liecību muzejā (Starptautiskās Muzeju dienas ietvaros) 07.04.2018 RSU galvenā ēka, RSUM ekspozīcija 1 50 RSU docētāji, studenti
3 Orientation Day for forigner students 27.08.2018 RSU galvenā ēka, RSUM ekspozīcija 1 310 RSU ārvalstu studenti
4 Tematiskās darbnīcas izstādes "Docētāja vaļasprieks" ietvaros 18.12.2018 RSUM ekspozīcija 1 83 RSU docētāji, studenti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Anketēšana par muzeja piedāvāto pakalpojumu klāstu. 18.05.2018. Anketa izplatīta RSU darbinieku un studentu vidū.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

5

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

4

Tai skaitā no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 RSU muzeja pastāvīgā ekspozīcija RSU veikti mākslinieciski uzlabojumi

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
"Piemiņas pēcpusdiena pirmajiem diviem mūsu augstskolas rektoriem", RSU AAI Kapellas zāle Kolekcijas "Nozīmīgas personas augstskolas vēsturē" pilnveidošana 22.02.2018 Sanktpēterburgas Valsts universitāte, Krievija Sanktpēterburga Krievija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde "Ignacs Zemmelveiss "Sievieti sargājot"" Izglītojoša izstāde studentiem par medicīnas vēsturi 03.05.-12.06.2017 Ungārijas vēstniecība Latvijā Rīga Ungārija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rīgas Stradiņa universitātes galvenā ēka (RSU muzeja pastāvīgā ekspozīcija un izstāžu vitrīna) Dzirciema iela 16, Rīga Juridisko personu īpašums 1987
RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs (RSU muzeja biroja un krājuma telpas) Anniņmuižas bulv.26A, Rīga Juridisko personu īpašums 2013
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Rīgas Stradiņa universitātes galvenā ēka
RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

166

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 72
Krājuma telpas 70
Pārējās telpas 24
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Kino seansi

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: