Kontaktinformācija

Adrese:

"Jasmuiža", Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu nov., LV-5305

Vadītājs/ direktors:

Zanda Rozenberga/Rita Meinerte

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece Solvita Kleinarte 29487589 29427554 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1964

Sākums:

Dibināts 1964. gadā kā sabiedriskais muzejs, no 1966. gada 1. janvāra - Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja filiāle, no 2001. gada - Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja filiāle, no 2009. gada 1. oktobra Raiņa muzejs "Jasmuiža" ir Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzeja sastāvā.

Misija:

Saglabāt un nostiprināt Raiņa un Aspazijas personību un viņu radītā literārā mantojuma atpazīstamību sabiedrībā, īstenojot Muzeja darbību, kas balstās pētniecībā, nodrošina memoriālās vides un priekšmetu saglabāšanu un rezumējas komunikācijā ar sabiedrību – ekspozīcijās, izstādēs, muzejpedagoģiskās programmās un muzejiskos pasākumos, kas saistīti ar Raiņa un Aspazijas dzīvi un radošo darbību, viņu dzīves laikmetu, kā arī aktuālajiem kultūrprocesiem Latvijā un pasaulē.

Darbība:

1. Muzeja mērķis ir paplašināt un padziļināt Latvijas sabiedrības un mūsu valsts viesu zināšanas un izpratni par Raiņa un Aspazijas radošo biogrāfiju un daiļradi, un viņu dzīves laikmetu. 2. Nepārtrauktā, zinātniski un ekonomiski pamatotā attīstībā muzejam jākļūst par vietu, kur memoriāla vide ir pamats un instruments jaunu prasmju, iemaņu un kompetenču apguvei. Rekonstruējot Jasmuižas pārvaldnieka ēku tās 19. gadsimta beigu veidolā un respektējot muižas pārējo ēku vēsturisko izvietojumu, un saglabājot detaļas, uzturēt un attīstīt Raiņa dzīves vietu Latgalē, kur paralēli Raiņa tēmai piedāvāt Latgales podniecības un aušanas tradīcijas, kas kopā ar citiem tautas mākslas veidiem, novada sadzīvi un tradīcijām ietekmējušas topošā dzejnieka personības veidošanos, tādējādi mudinot muzeja mērķauditoriju, skolēnus, studentus un tūristus u.c., domāt par ģimenes, apkārtējās vides un laikmeta iespaidu uz ikviena cilvēka dzīvi. Muzejs izvietojies atjaunotajās un rekonstruētajās bijušajās Jasmuižas muižas ēkās. Muižu no 1883. līdz 1891. gadam nomāja Raiņa tēvs Krišjānis Pliekšāns, un nākamais dzejnieks šeit pavadīja brīvlaikus, mācoties Rīgas pilsētas ģimnāzijā un studējot Pēterburgas Universitātē. Muzejā skatāmas ekspozīcijas "Raiņa ģimnāzijas un studiju gadi" un "Latgales keramika", kurā eksponēti vairāk nekā 200 novada podnieku darinātie saimniecības trauki un dekoratīvā keramika. Latgales keramikas vecmeistara Andreja Paulāna rekonstruētajā darbnīcā – ceplī var iepazīties ar vidi, kādā dzīvojuši un strādājuši Latgales keramiķi 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā. Katru sezonu skatāma jauna maināmā izstāde. Muzejā notiek sezonas atklāšanas sarīkojumi, keramikas cepļa kurināšanas un atvēršanas pasākumi, ikgadējie Dzejas dienu sarīkojumi.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Memoriālo muzeju apvienības mājaslapā atrodama informācija un stāsti par desmit muzejiem, to piedāvājumu, aktivitātēm, kā arī stāsti par personībām, kurām muzeji veltīti, raksti un video.

Mājaslapas adrese:

Memoriālo muzeju apvienība

Izveides (un pārveides) gads:

2020

Kas aktualizē informāciju:

muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

114A/6

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Muzejs akreditēts līdz:

18.12.2022

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzeju struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Apmeklētājiem atvērts vasaras sezonā: no 1. maija līdz 31. oktobrim T; C; P; S; Sv 10:00 - 17:00 Brīvdiena - pirmdiena; otrdiena

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Atsevišķi sarīkojumi Muzeju nakts, Dzejas dienas, keramikas cepļa kurināšana, izstāžu atklāšana
2 Muzeja teritorijas izmantošana Iespēja pastaigāties pa parku, izšūpoties šūpolēs
3 Ugunskura vieta Iespēja kurināt ugunskuru
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Sarīkojumi Keramikas cepļa izņemšana u.c. 1.00 - 5.00 EUR
2 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate "Raiņa ģimnāzijas un studiju gadi", "Latgales keramika", A.Paulāna darbnīca - ceplis. 1.00 - 2.00 EUR
3 Ekskursija muzeja ekspozīcijās un izstādē Vada muzeja speciālists. 5.00 - 7.00 EUR
4 Dažādas maināmās izstādes Kopēja cena visa muzeja apskatei.
5 Muzejpedagoģiskās programmas "Rainis un daba. Zāļu tējas", "Rainis un latgaliešu folklora, latgaliešu valoda", "Latgaliešu kāzu tradīcijas, kāzu un apdziedāšanās dziesmas", slēpņošanas spēle "Iepazīsti Raiņa vietas Jasmuižā!", "Svecniek, lej sveces!", "Raiņa dzejas rotaļas", "Žāniņš un Krišiņš", "Rainis. Dzimumdiena". 1.00 - 2.00 EUR
6 Īpaša programma jaunlaulātajiem un viņu viesiem Programma ar īpašo ekskursiju, apdziedāšanu un izdarībām, vada muzeja speciālists. 30.00 - 50.00 EUR
7 Muzeja speciālista sagatavota lekcija Dažādas lekcijas, piemēram, "Rainis un Latgale", "Rainis un daba", "Pliekšānu ģimene", "Raiņa bērnu dzeja", Rainis un Francis Kemps", "Rainis un latgaliešu kāzu ieražas", "Latgales keramikas kolekcija Jasmuižā" u.c. Iespējams pasūtīt citas lekcijas. 1.50 - 6.00 EUR
8 Telpu noma ar muzeja pamatdarbību nesaistītiem pasākumiem Iespēja iznomāt kamīntelpu un izglītojošo nodarbību telpu Latgales amatu un tradicionālās kultūras mājā. 20.00 EUR (1 stunda)
9 Muzeja telpu izmantošana filmēšanai nekomerciāliem ar muzeja tiešo darbību nesaistītiem mērķiem populārzinātnisku un izglītojošu televīzijas un kino raidījumu filmēšanai Iespēja filmēt muzeja telpās. 35.00 EUR (1 stunda)
10 Fotografēšanās muzeja telpās, izmantojot profesionālo fototehniku muzeja darba laikā Profesionālās fototehnikas izmantošana – fotografēšana ar zibspuldzi un/vai uzstādot prožektorus, izmantojot fotokameru uz statīva. Pakalpojums neparedz iespēju, ka apmeklētājus fotografē muzeja darbinieks. Pakalpojuma norises ilgums jāsaskaņo ar muzeju. 10.00
11 Fotografēšanās muzeja telpās, izmantojot neprofesionālo fototehniku muzeja darba laikā Neprofesionālās fototehnikas izmantošana – fotografēšana bez zibspuldzes un/vai prožektoriem. Pakalpojums neparedz iespēju, ka apmeklētājus fotografē muzeja darbinieks. Pakalpojuma norises ilgums jāsaskaņo ar muzeju. 5.00
12 Audiogida izmantošana Iespēja izmantot audiogidu (planšetdators) - 1 izmantošanas reize 1 personai. 3.00
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejs veic šādas funkcijas: - darbs ar krājumu; - pētnieciskais darbs; - komunikācija ar sabiedrību; - muzeja institucionālās darbības nodrošināšana un saimnieciskais darbs.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Memoriālo muzeju apvienības Nolikums 18.12.2012 LR MK Noteikumi Nr. 927
2. Noteikumi par krājumu Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 14.07.2017 Saskaņā ar Sadarbības līgumu nr. 3-23/51
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns Nacionālā muzeju krājuma priekšmetu aizsardzībai avāriju un katastrofu situācijā 14.06.2017
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 16.10.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības plāns 13.01.2022
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Memoriālo muzeju apvienības reglaments 14.02.2019 saskaņots Kultūras ministrijā Nr. 3.3-9/611
2 Instrukcija par Raiņa muzeja „Jasmuiža” atslēgšanu, aizslēgšanu un telpu izmantošanu 10.02.2016 papildināta 03.08.2017.; rīkojums Nr. 1-2/28-2017

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājums: izmantošana

2021.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2021.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 2 2
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Solvita Kleinarte Jasmuižas muižas un pagasta vēsture 01.03.2021 30.12.2023 Publikācija/izstāde/pasākuma scenārijs turpinās
2 Solvita Kleinarte Raiņa jaunības gadi 02.01.2019 30.12.2022 Rainim veltītas ekspozīcijas "Dzejnieka tapšana" koncepcija turpinās
3 Solvita Kleinarte Kāzu tradīcijas Latgalē - Preiļu pusē 01.09.2021 01.06.2023 Izstādes plāns/izstāde uzsākts
4 Solvita Kleinarte Pseidonīms Rainis 10.03.2021 10.05.2021 referāts MMA Muzeju nakts tiešsaistes pasākumā pabeigts
5 Solvita Kleinarte Par ko man neiznāk dzeja iz manām sirdssāpēm? 05.10.2020 30.01.2021 raksts MMA mājaslapai pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Solvita Kleinarte Par ko man neiznāk dzeja iz manām sirdssāpēm? MMA mājaslapā (https://memorialiemuzeji.lv/stories/par-ko-neiznak-dzeja/) 2453 zīmes
2 Solvita Kleinarte Pseidonīms Rainis Nolasīts MMA Muzeju nakts publiskajā tiešsaistes pasākumā "Robežas! Robežas... Robežas?" (MMA Facebook kontā; 15.05.2021). 3600 zīmes/2 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 S. Kleinarte Raiņa jaunu dienu zemē Jasmuižā jaunas izstādes 933 zīmes/1 lpp. raksts laikrakstā "Stars"
2 S. Kleinarte Raiņa dzeja Jasmuižā skanēja latgaliski 1328 zīmes/1 lpp. raksts laikrakstā "Vietējā Latgales Avīze"
3 S. Kleinarte "Jasmuiža" aicina uz Muzeju nakts pasākumu : Tver mirkli Jasmuižā!" 2189 zīmes publicēts laikrakstā "Preiļu Novada Vēstis"

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2021.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1391
Individuālie 784
Pārējie 282
Apmeklētāji grupās 325
Skolēni grupās 71
Ārzemnieki grupās 0
Pārējie grupās 254
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

569

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

95

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

665

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

280

Papildu informācija:

Sakarā ar Covid-19 pandēmijas ierobežošanas noteikumiem valstī, muzejs apmeklētājiem bija atvērts no 2021. gada 5. jūnija līdz 17. oktobrim. Aprīlī muzejs Facebook kontā 20 dienu garumā piedāvāja akciju-viktorīnu "Atpazīsti keramikas priekšmeta autoru!". Tajā katru dienu aktīvi piedalījās ap 20 interesenti.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

74

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

8

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

112

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

40

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

6

tai skaitā muzejā:

6

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Solvita Kleinarte Slēpņošanas spēle "Atrodi Raiņa vietas Jasmuižā!" 2013 3 48 visu vecumu interesentiem
2 Solvita Kleinarte Rainis. Dzimumdiena 2019 3 31 sākumskolas skolēniem
3 Solvita Kleinarte Svecniek, lej sveces! 2015 2 33 visu vecumu interesentiem
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Solvita Kleinarte Kāzu programma jaunlaulātajiem un viņu viesiem 2009 1 40 jaunlaulātie ar saviem viesiem
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Muzeju nakts pasākums "Tver mirkli Jasmuižā!" 15.05.2021. Raiņa muzeja "Jasmuiža" brīvdabas teritorija 1 108 Aizkalnes, Preiļu novada iedzīvotāji u.c.
2 Veloceļojums "Rainim pa pēdām" 31.07.2021. Raiņa muzeja "Jasmuiža" brīvdabas teritorija, Aizkalnes un Riebiņu pagasta teritorija 1 38 Preiļu u.c. novadu iedzīvotāji
3 Mājas kafejnīcu dienas Jasmuižā 06.08.2021. - 07.08.2021. Raiņa muzeja "Jasmuiža" brīvdabas teritorija 1 54 interesenti no dažādām Latvijas vietām
4 Raiņa dzeja latgaliski 09.09.2021. Raiņa muzejs "Jasmuiža", A. Paulāna darbnīca - ceplis 1 67 Rudzātu, Preiļu un Riebiņu skolu audzēkņi un pedagogi
5 Dzejas diena Jasmuižā. Tikšanās ar dzejnieci Ēriku Bērziņu 15.09.2021. platformā ZOOM 1 47 47 tiešsaistes paltformā ZOOM; Preiļu, Riebiņu skolu audzēkņi un pedagogi
6 Dzejas diena Jasmuižā. Tikšanās ar dzejnieku Martu Pujātu 16.10.2021. Raiņa muzejs "Jasmuiža", brīvdabas estrāde 1 28 Kastīres pamatskolas audzēkņi un pedagogi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Raiņa muzejā „Jasmuiža” apmeklētājiem atvērtas 3 ēkas. Tajās ir iespēja iekļūt invalīdiem ratiņkrēslos (ar pavadošās personas vai muzeja darbinieku palīdzību). Ir izbūvēts sanitārais mezgls cilvēkiem ratiņkrēslos.
2. Redzes invalīdiem Redzes invalīdiem ir iespējams noklausīties gida stāstījumu muzeja ekspozīcijās un izstādēs. Muzejā pieejams informatīvs audiogids-aplikācija, kas nodrošinās iespēju noklausīties informāciju par muzeju, Raini un Aspaziju un eksponātiem 5 valodās: latviešu, angļu, krievu, vācu, franču.
3. Dzirdes invalīdiem Dzirdes invalīdiem ir iespēja iepazīties ar muzeja ekspozīcijām un izstādēm, kā arī pieejams informatīvs audiogids-aplikācija, kas nodrošinās iespēju izlasīt informāciju par muzeju, Raini un Aspaziju un eksponātiem 5 valodās: latviešu, angļu, krievu, vācu, franču. Muzeja apmeklētājiem pieejams 2016. gadā ar KM atbalstu muzejā izveidots inetraktīvs multimediju stends jeb digitālā ekspozīcija par Latgales keramiku un keramiķiem.
4. Citām invalīdu grupām Muzeja speciālists nodrošina stāstījumu vieglajā valodā.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Strādājot pie ekspozīcijas "Dzejnieka tapšana" dizaina un tehniskā projekta, lai tos izveidotu mērķauditorijas interesēm atbilstošus, tika veikta anketēšana (elektroniski). Anketa sastāvēja no 20 jautājumiem. Primārā mērķauditorija bija 13 - 26 gadus veci jaunieši. Tika saņemtas 148 atbildes. Respondenti uzsvēra to, ka muzejam jābūt interaktīvam, ar modernām tehnoloģijām, krāsainam, atmiņā paliekošam. Apmeklētājam jāļauj darboties un atklāt pašam, jārada pārsteiguma moments. Muzejos nepatīk gari teksti, ilgs gida stāstījums, pastiprināta uzraugu uzmanība, tas, ka nedrīkst pieskarties eksponātiem, grūti orientēties, nav kur apsēsties u.c. Respondenti muzejā vairāk vēlētos uzzināt par jaunieša Raiņa ikdienu, sadzīvi, hobijiem, mīlestības jūtām un emocionālo stāvokli. Lielākā daļa labprāt apmeklētu dzejas meistardarbnīcas, Raiņa ēdienu gatavošanas nodarbības, "iekāpšanu Raiņa kurpēs", sevis izzināšanu, asociāciju spēles, multfilmu veidošana, latgaliešu valodas darbnīcas, meklēšanas spēles u.c. Uz jautājumu "Vai Rainis bija līdzīgs mūsdienu jaunietim?", lielākā daļa respondentu atbildēja "drīzāk - nē". Aptaujas rezultāti tika ņemti vērā, izstrādājot muzeja topošās ekspozīcijas dizaina projektu.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2021.gadā:

3

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Tai skaitā no muzeja krājuma:

0

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja galvenā ēka jeb bijusī muižas pārvaldnieka māja "Jasmuiža", Aizkalne, Preiļu novads Valsts īpašums 1962 49
Izstāžu un sarīkojumu ēka jeb bijusī muižas govju kūts "Jasmuiža", Aizkalne, Preiļu novads Valsts īpašums 1890 49
A. Paulāna keramikas darbnīca - ceplis "Jasmuiža", Aizkalne, Preiļu novads Valsts īpašums 1999
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja galvenā ēka jeb bijusī muižas pārvaldnieka māja
Izstāžu un sarīkojumu ēka jeb bijusī muižas govju kūts
A. Paulāna keramikas darbnīca - ceplis

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

721

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 393
Krājuma telpas 32
Pārējās telpas 296
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: