Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Jasmuiža, Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu nov., LV-5305

Vadītājs/ direktors:

Zanda Rozenberga/Rita Meinerte

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece Solvita Kleinarte 29487589 29427554 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1964

Sākums:

Dibināts 1964. gadā kā sabiedriskais muzejs, no 1966. gada 1. janvāra - Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja filiāle, no 2001. gada - Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja filiāle, no 2009. gada 1. oktobra Raiņa muzejs "Jasmuiža" ir Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzeja sastāvā.

Misija:

Saglabāt un nostiprināt Raiņa un Aspazijas personību un viņu radītā literārā mantojuma atpazīstamību sabiedrībā, īstenojot Muzeja darbību, kas balstās pētniecībā, nodrošina memoriālās vides un priekšmetu saglabāšanu un rezumējas komunikācijā ar sabiedrību – ekspozīcijās, izstādēs, muzejpedagoģiskās programmās un muzejiskos pasākumos, kas saistīti ar Raiņa un Aspazijas dzīvi un radošo darbību, viņu dzīves laikmetu, kā arī aktuālajiem kultūrprocesiem Latvijā un pasaulē.

Darbība:

1. Muzeja mērķis ir paplašināt un padziļināt Latvijas sabiedrības un mūsu valsts viesu zināšanas un izpratni par Raiņa un Aspazijas radošo biogrāfiju un daiļradi, un viņu dzīves laikmetu. 2. Nepārtrauktā, zinātniski un ekonomiski pamatotā attīstībā muzejam jākļūst par vietu, kur memoriāla vide ir pamats un instruments jaunu prasmju, iemaņu un kompetenču apguvei. Rekonstruējot Jasmuižas pārvaldnieka ēku tās 19. gadsimta beigu veidolā un respektējot muižas pārējo ēku vēsturisko izvietojumu, un saglabājot detaļas, uzturēt un attīstīt Raiņa dzīves vietu Latgalē, kur paralēli Raiņa tēmai piedāvāt Latgales podniecības un aušanas tradīcijas, kas kopā ar citiem tautas mākslas veidiem, novada sadzīvi un tradīcijām ietekmējušas topošā dzejnieka personības veidošanos, tādējādi mudinot muzeja mērķauditoriju, skolēnus, studentus un tūristus u.c., domāt par ģimenes, apkārtējās vides un laikmeta iespaidu uz ikviena cilvēka dzīvi. Muzejs izvietojies atjaunotajās un rekonstruētajās bijušajās Jasmuižas muižas ēkās. Muižu no 1883. līdz 1891. gadam nomāja Raiņa tēvs Krišjānis Pliekšāns, un nākamais dzejnieks šeit pavadīja brīvlaikus, mācoties Rīgas pilsētas ģimnāzijā un studējot Pēterburgas Universitātē. Muzejā skatāmas ekspozīcijas "Raiņa ģimnāzijas un studiju gadi" un "Latgales keramika", kurā eksponēti vairāk nekā 200 novada podnieku darinātie saimniecības trauki un dekoratīvā keramika. Latgales keramikas vecmeistara Andreja Paulāna rekonstruētajā darbnīcā – ceplī var iepazīties ar vidi, kādā dzīvojuši un strādājuši Latgales keramiķi 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā. Katru sezonu skatāma jauna maināmā izstāde. Muzejā notiek sezonas atklāšanas sarīkojumi, keramikas cepļa kurināšanas un atvēršanas pasākumi, ikgadējie Dzejas dienu sarīkojumi.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzeja mājaslapa, kurā atrodama informācija par četriem Raiņa un Aspazijas muzejiem, piedāvājumu un tajos notiekošajām aktivitātēm.

Mājaslapas adrese:

Raiņa un Aspazijas muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2018

Kas aktualizē informāciju:

Raiņa un Aspazijas muzeja speciālisti

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa ievietota pamatinformācija
Latvijas tūrisma portāls ievietota pamatinformācija
portāls vietas.lv ievietota pamatinformācija
Preiļu novada mājaslapa regulāri
portāls Lauku ceļotājs ievietota pamatinformācija
tūrisma portāls travelnews.lv ievietota pamatinformācija
Raiņa muzeja "Jasmuiža" Facebook konts regulāri
Raiņa muzeja "Jasmuiža" Twitter konts regulāri
portāls 1188.lv ievietota pamatinformācija
tūrisma portāls atputasbazes.lv ievietota pamatinformācija
kāzu portāls precos.lv ievietota pamatinformācija

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

114A/6

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Muzejs akreditēts līdz:

18.12.2022

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Raiņa un Aspazijas muzeja struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Apmeklētājiem atvērts vasaras sezonā: no 1. maija līdz 31. oktobrim T; C; P; S; Sv 10:00 - 17:00 Brīvdiena - pirmdiena; otrdiena

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Atsevišķi sarīkojumi Muzeju nakts, Dzejas dienas, keramikas cepļa kurināšana, izstāžu atklāšana
2 Muzeja teritorijas izmantošana Iespēja pastaigāties pa parku, izšūpoties šūpolēs
3 Ugunskura vieta Iespēja kurināt ugunskuru
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Sarīkojumi Keramikas cepļa izņemšana u.c. 1.00 - 5.00 EUR
2 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate "Raiņa ģimnāzijas un studiju gadi", "Latgales keramika", A.Paulāna darbnīca - ceplis 1.00 - 2.00 EUR
3 Ekskursija muzeja ekspozīcijās un izstādē Vada muzeja speciālists 5.00 - 7.00 EUR
4 Izstāde Dažādas maināmās izstādes kopēja cena visa muzeja apskatei
5 Muzejpedagoģiskās programmas "Rainis un daba. Zāļu tējas", "Rainis un latgaliešu folklora, latgaliešu valoda", "Sieru sēju, sviestu kūlu", "Latgaliešu kāzu tradīcijas, kāzu un apdziedāšanās dziesmas", slēpņošanas spēle "Iepazīsti Raiņa vietas Jasmuižā!", "Svecniek, lej sveces!", "Latgales lini", "Māla pika un kas no tā tika", "Raiņa dzejas rotaļas", "Žāniņš un Krišiņš". 1.00 - 2.00 EUR
6 Īpaša programma jaunlaulātajiem un viņu viesiem Programma ar īpašo ekskursiju, apdziedāšanu un izdarībām, vada muzeja speciālists 30.00 - 50.00 EUR
7 Muzeja speciālista sagatavota lekcija Dažādas lekcijas, piemēram, "Rainis un Latgale", "Rainis un daba", Pliekšānu ģimene", "Raiņa bērnu dzeja", Rainis un Francis Kemps", "Rainis un latgaliešu kāzu ieražas", "Latgales keramikas kolekcija Jasmuižā" u.c. Iespējams pasūtīt citas lekcijas. 1.50 - 6.00 EUR
8 Telpu noma ar muzeja pamatdarbību nesaistītiem pasākumiem Iespēja iznomāt kamīntelpu un izglītojošo nodarbību telpu Latgales amatu un tradicionālās kultūras mājā 20.00 EUR (1 stunda)
9 Muzeja telpu izmantošana filmēšanai nekomerciāliem ar muzeja tiešo darbību nesaistītiem mērķiem populārzinātnisku un izglītojošu televīzijas un kino raidījumu filmēšanai Iespēja filmēt muzeja telpās 35.00 EUR (1 stunda)
10 Fotografēšanās muzeja telpās, izmantojot profesionālo fototehniku muzeja darba laikā Profesionālās fototehnikas izmantošana – fotografēšana ar zibspuldzi un/vai uzstādot prožektorus, izmantojot fotokameru uz statīva. Pakalpojums neparedz iespēju, ka apmeklētājus fotografē muzeja darbinieks. Pakalpojuma norises ilgums jāsaskaņo ar muzeju 10.00
11 Fotografēšanās muzeja telpās, izmantojot neprofesionālo fototehniku muzeja darba laikā Neprofesionālās fototehnikas izmantošana – fotografēšana bez zibspuldzes un/vai prožektoriem. Pakalpojums neparedz iespēju, ka apmeklētājus fotografē muzeja darbinieks. Pakalpojuma norises ilgums jāsaskaņo ar muzeju 5.00
12 Audiogida izmantošana Iespēja izmantot audiogidu (planšetdators) - 1 izmantošanas reize 1 personai 3.00
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejs veic šādas funkcijas: - darbs ar krājumu; - pētnieciskais darbs; - komunikācija ar sabiedrību; - muzeja institucionālās darbības nodrošināšana un saimnieciskais darbs.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Memoriālo muzeju apvienības Nolikums 18.12.2012 LR MK Noteikumi Nr. 927
2. Noteikumi par krājumu Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 14.07.2017 Saskaņā ar Sadarbības līgumu nr. 3-23/51
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns Nacionālā muzeju krājuma priekšmetu aizsardzībai avāriju un katastrofu situācijā 14.06.2017
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 18.04.2017 Rīkojums nr. 1-2/10/2017
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības plāns 20.03.2018
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Memoriālo muzeju apvienības reglaments 23.08.2017 Nr. 3-2017
2 Instrukcija par Raiņa muzeja „Jasmuiža” atslēgšanu, aizslēgšanu un telpu izmantošanu 10.02.2016 papildināta 03.08.2017.; rīkojums Nr. 1-2/28-2017

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Solvita Kleinarte Latgaliešu grāmatas un periodika Raiņa un Aspazijas bibliotēkā 10.01.2018 29.11.2019 publicēšanai internetā turpinās
2 Solvita Kleinarte Keramiķis Polikarps Vilcāns 03.12.2018 29.11.2019 publicēšanai presē, internetā turpinās
3 Solvita Kleinarte Mājas alus darīšanas tradīcijas Latgalē 12.03.2018 30.11.2020 publicēšanai presē, internetā, izstādes koncepcija, pasākuma scenārijs turpinās
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Solvita Kleinarte Atklātne "Raiņa muzejs "Jasmuiža" 582 zīmes/1 lpp
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Solvita Kleinarte Alus brūvēšanas tradīcijas Latgalē 1 lpp./3841 zīmes raksts laikrakstā "Vietējā Latgales Avīze" (14.12.2018)
2 Solvita Kleinarte Dzejas dienas Preiļos un Jasmuižā 1 lpp./1611 zīmes raksts laikrakstā "Vietējā Latgales Avīze" (28.09.2018)
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Solvita Kleinarte Mana Latvija Raiņa dzejā 4135/4 lpp.
2 Solvita Kleinarte Melnā keramika 3872/3 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Solvita Kleinarte, Dita Barona Žaniņš un Krišiņš Sākumskolas un pamatskolas skolēniem darīt pieejamu un saistošu piedāvājumu par Raiņa un Krišjāņa Barona personību un devumu latviešu literatūrai un kultūrvēsturei. 8080 zīmes/8 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 2381
Individuālie 478
Pārējie 1140
Apmeklētāji grupās 763
Skolēni grupās 398
Ārzemnieki grupās 0
Pārējie grupās 365
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

911

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

129

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

890

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

340

Papildu informācija:

Muzejs apmeklētājiem atvērts no 2. maija līdz 31. oktobrim.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

102

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

19

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

282

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

3

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

110

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

8

tai skaitā muzejā:

8

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Solvita Kleinarte Slēpņošanas spēle "Atrodi Raiņa vietas Jasmuižā!" 2013 4 53 Dagdas vidusskolas 9. klases skolēni, Preiļu 1. pamastskolas 5., 6., 7. klases skolēni
2 Solvita Kleinarte Raiņa dzejas rotaļas 2015 3 50 Preiļu 2. vidusskolas 1. - 4. klašu skolēni
3 Solvita Kleinarte Svecniek, lej sveces! 2015 10 152 Preiļu 2. vidusskolas 1. - 5. klašu skolēni, Dagdas vidusskolas 6a un 9. klašu skolēni, Nautrēnu vidusskolas 10. - 11. klašu skolēni, Dravnieku pamatskolas, Sīļukalna pamatskolas skolēni
4 Solvita Kleinarte Žaniņš un Krišiņš 2018 2 27 Silenes pamatskolas 5. - 9. klašu skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Solvita Kleinarte Kāzu programma jaunlaulātajiem un viņu viesiem 2009 3 110 jaunlaulātie ar saviem viesiem
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Konkursa "Mana Latvija Raiņa dzejā" noslēguma apbalvošanas pasākums, izstāžu atklāšana 11.05.2017. Raiņa muzejs "Jasmuiža" 1 42 Konkursa dalībnieki, laureāti, pedagogi, amatnieki
2 Muzeju nakts pasākums "Jasmuižas šūpulī" 19.05.2018. Raiņa muzejs "Jasmuiža", Aizkalnes Tautas nams 1 178 Aizkalnes pagasta, Preiļu, Vārkavas novadu iedzīvotāji
3 DDT izrāde "Pielipīgie vārdi" 26.05.2018. Raiņa muzejs "Jasmuiža" 1 18 Aizkalnes pagasta, Preiļu novada ģimenes ar bērniem
4 Jāņi Jasmuižā 24.06.2018. Raiņa muzeja "Jasmuiža" brīvdabas estrāde 1 92 Aizkalnes pagasta, Preiļu u.c. novadu pašdarbnieki
5 Saldā svētdiena 01.07.2018. Raiņa muzejs "Jasmuiža" 1 18 Aizkalnes, Preiļu novada ģimenes ar bērniem
6 Keramikas cepļa kurināšana. Aizkalnes pagasta svētki 10.08.2017. Raiņa muzejs "Jasmuiža" A.Paulāna darbnīca-ceplis, brīvdabas estrāde 1 180 Latgales keramiķi, interesenti
7 Keramikas cepļa izņemšana 11.08.2018. Raiņa muzejs "Jasmuiža", A. Paulāna darbnīca - ceplis 1 75 Latgales keramiķi, interesenti
8 Dzejas diena Jasmuižā 19.09.2018. Raiņa muzejs "Jasmuiža", Aizkalnes Tautas nams 1 155 Aizkalnes, Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novada skolēni, pedagogi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Raiņa muzejā „Jasmuiža” apmeklētājiem atvērtas 3 ēkas. Tajās ir iespēja iekļūt invalīdiem ratiņkrēslos (ar pavadošās personas vai muzeja darbinieku palīdzību). Ir izbūvēts sanitārais mezgls cilvēkiem ratiņkrēslos.
2. Redzes invalīdiem Redzes invalīdiem ir iespējams noklausīties gida stāstījumu muzeja ekspozīcijās un izstādēs. Muzejā pieejams informatīvs audiogids-aplikācija, kas nodrošinās iespēju noklausīties informāciju par muzeju, Raini un Aspaziju un eksponātiem 5 valodās: latviešu, angļu, krievu, vācu, franču.
3. Dzirdes invalīdiem Dzirdes invalīdiem ir iespēja iepazīties ar muzeja ekspozīcijām un izstādēm, kā arī pieejams informatīvs audiogids-aplikācija, kas nodrošinās iespēju izlasīt informāciju par muzeju, Raini un Aspaziju un eksponātiem 5 valodās: latviešu, angļu, krievu, vācu, franču. Muzeja apmeklētājiem pieejams 2016. gadā ar KM atbalstu muzejā izveidots inetraktīvs multimediju stends jeb digitālā ekspozīcija par Latgales keramiku un keramiķiem.
4. Citām invalīdu grupām Muzeja speciālists nodrošina stāstījumu vieglajā valodā.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Veikta muzeja apmeklētāju anketēšana Memoriālo muzeju apvienības muzejos, tai skaitā, Raiņa muzejā "Jasmuiža". MMA sabiedrisko attiecību speciālists apkopojis anketu rezultātus.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

5

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja galvenā ēka jeb bijusī muižas pārvaldnieka māja "Jasmuiža", Aizkalne, Preiļu novads Valsts īpašums 1962 49
Izstāžu un sarīkojumu ēka jeb bijusī muižas govju kūts "Jasmuiža", Aizkalne, Preiļu novads Valsts īpašums 1890 49
A. Paulāna keramikas darbnīca - ceplis "Jasmuiža", Aizkalne, Preiļu novads Valsts īpašums 1999
Teritorijas kopējā platība (m2):

57978

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja galvenā ēka jeb bijusī muižas pārvaldnieka māja
Izstāžu un sarīkojumu ēka jeb bijusī muižas govju kūts
A. Paulāna keramikas darbnīca - ceplis

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

721

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 393
Krājuma telpas 32
Pārējās telpas 296
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: