Kontaktinformācija

Adrese:

"Jasmuiža", Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu nov., LV-5305

Vadītājs/ direktors:

Zanda Rozenberga/Rita Meinerte

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece Solvita Kleinarte 29487589 29427554 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1964

Sākums:

Dibināts 1964. gadā kā sabiedriskais muzejs, no 1966. gada 1. janvāra - Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja filiāle, no 2001. gada - Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja filiāle, no 2009. gada 1. oktobra Raiņa muzejs "Jasmuiža" ir Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzeja sastāvā.

Misija:

Saglabāt un aktualizēt Raiņa un Aspazijas paustās vērtības un to nozīmi Latvijas sabiedrībā, saistot to ar mūsdienu kultūrprocesiem un notikumiem Latvijā un pasaulē.

Darbība:

Muzejs pēta un popularizē gan Raiņa jaunības periodu un ar to saistīto daiļradi, gan arī savās ekspozīcijās akcentē Latgales tradicionālo kultūru, tautas mākslu (keramiku) un folkloru. Muzejs izvietojies atjaunotajās un rekonstruētajās bijušajās Jasmuižas muižas ēkās. Muižu no 1883. līdz 1891. gadam nomāja Raiņa tēvs Krišjānis Pliekšāns, un nākamais dzejnieks šeit pavadīja brīvlaikus, mācoties Rīgas pilsētas ģimnāzijā un studējot Pēterburgas Universitātē. Muzejā skatāmas ekspozīcijas "Raiņa ģimnāzijas un studiju gadi" un "Latgales keramika", kurā eksponēti vairāk nekā 200 novada podnieku darinātie saimniecības trauki un dekoratīvā keramika. Latgales keramikas vecmeistara Andreja Paulāna rekonstruētajā darbnīcā – ceplī var iepazīties ar vidi, kādā dzīvojuši un strādājuši Latgales keramiķi 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā. Katru sezonu skatāma jauna maināmā izstāde. Muzejā notiek sezonas atklāšanas sarīkojumi, keramikas cepļa kurināšanas un atvēršanas pasākumi, ikgadējie Dzejas dienu sarīkojumi, radošās darbnīcas.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Memoriālo muzeju apvienības mājaslapā atrodama informācija un stāsti par desmit muzejiem, to piedāvājumu, aktivitātēm, kā arī stāsti par personībām, kurām muzeji veltīti, raksti un video. Mājaslapā ir skatāmas digitālās izstādes, pieejami MMA speciālistu zinātniski publicistiskie raksti, konferenču materiāli, mācību materiāli un darba lapas.

Mājaslapas adrese:

Memoriālo muzeju apvienība

Izveides (un pārveides) gads:

2020

Kas aktualizē informāciju:

MMA sabiedrisko attiecību speciālists

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

114AA/6

Akreditācijas datums:

13.12.2022

Muzejs akreditēts līdz:

12.12.2027

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Memoriālo muzeju apvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Apmeklētājiem atvērts vasaras sezonā: no 1. maija līdz 31. oktobrim T; C; P; S; Sv 10:00 - 17:00 Brīvdiena - pirmdiena; otrdiena

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Atsevišķi sarīkojumi Muzeju nakts, Dzejas dienas, keramikas cepļa kurināšana, izstāžu atklāšana
2 Muzeja teritorijas izmantošana Iespēja pastaigāties pa parku, izšūpoties šūpolēs, atpūsties šūpuļkrēslos
3 Ugunskura vieta Iespēja kurināt ugunskuru
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Sarīkojumi Keramikas cepļa izņemšana, radošās dienas, darbnīcas u.c. 1.00 - 5.00 EUR
2 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate "Raiņa ģimnāzijas un studiju gadi", "Latgales keramika", A.Paulāna darbnīca - ceplis. 1.00 - 2.00 EUR
3 Ekskursija muzeja ekspozīcijās un izstādē Vada muzeja speciālists. 5.00 - 7.00 EUR
4 Dažādas maināmās izstādes Kopēja cena visa muzeja apskatei.
5 Muzejpedagoģiskās programmas "Rainis un daba. Zāļu tējas", "Rainis un latgaliešu folklora, latgaliešu valoda", "Latgaliešu kāzu tradīcijas, kāzu un apdziedāšanās dziesmas", slēpņošanas spēle "Iepazīsti Raiņa vietas Jasmuižā!", "Svecniek, lej sveces!", "Raiņa dzejas rotaļas", "Žāniņš un Krišiņš", "Rainis. Dzimumdiena", "Raiņa ceļasoma". 1.00 - 2.00 EUR
6 Īpaša programma jaunlaulātajiem un viņu viesiem Programma ar īpašo ekskursiju, apdziedāšanu un izdarībām, vada muzeja speciālists. 30.00 - 50.00 EUR
7 Muzeja speciālista sagatavota lekcija Dažādas lekcijas, piemēram, "Rainis un Latgale", "Rainis un daba", "Pliekšānu ģimene", "Raiņa bērnu dzeja", Rainis un Francis Kemps", "Rainis un latgaliešu kāzu ieražas", "Latgales keramikas kolekcija Jasmuižā" , "Jasmuiža laiku lokos" u.c. Iespējams pasūtīt citas lekcijas. 1.50 - 6.00 EUR
8 Telpu noma ar muzeja pamatdarbību nesaistītiem pasākumiem Iespēja iznomāt kamīntelpu un izglītojošo nodarbību telpu Latgales amatu un tradicionālās kultūras mājā. 20.00 EUR (1 stunda)
9 Muzeja telpu izmantošana filmēšanai nekomerciāliem ar muzeja tiešo darbību nesaistītiem mērķiem populārzinātnisku un izglītojošu televīzijas un kino raidījumu filmēšanai Iespēja filmēt muzeja telpās. 35.00 EUR (1 stunda)
10 Fotografēšanās muzeja telpās, izmantojot profesionālo fototehniku muzeja darba laikā Profesionālās fototehnikas izmantošana – fotografēšana ar zibspuldzi un/vai uzstādot prožektorus, izmantojot fotokameru uz statīva. Pakalpojums neparedz iespēju, ka apmeklētājus fotografē muzeja darbinieks. Pakalpojuma norises ilgums jāsaskaņo ar muzeju. 10.00
11 Fotografēšanās muzeja telpās, izmantojot neprofesionālo fototehniku muzeja darba laikā Neprofesionālās fototehnikas izmantošana – fotografēšana bez zibspuldzes un/vai prožektoriem. Pakalpojums neparedz iespēju, ka apmeklētājus fotografē muzeja darbinieks. Pakalpojuma norises ilgums jāsaskaņo ar muzeju. 5.00
12 Audiogida izmantošana Iespēja izmantot audiogidu (planšetdators) - 1 izmantošanas reize 1 personai. 3.00
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejs veic šādas funkcijas: - darbs ar krājumu; - pētnieciskais darbs; - komunikācija ar sabiedrību; - muzeja institucionālās darbības nodrošināšana un saimnieciskais darbs.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Memoriālo muzeju apvienības Nolikums 18.12.2012 LR MK Noteikumi Nr. 927
2. Noteikumi par krājumu Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 06.09.2022 Saskaņā ar Sadarbības līgumu nr. 3-23/51
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns Nacionālā muzeju krājuma priekšmetu aizsardzībai avāriju un katastrofu situācijā 27.06.2022
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 16.10.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības plāns 05.01.2024
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Memoriālo muzeju apvienības reglaments 14.02.2019 saskaņots Kultūras ministrijā Nr. 3.3-9/611
2 Instrukcija par Raiņa muzeja „Jasmuiža” atslēgšanu, aizslēgšanu un telpu izmantošanu 14.07.2022 papildināta 03.08.2017.; rīkojums Nr. 1-2/28-2017

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja galvenā ēka jeb bijusī muižas pārvaldnieka māja; Dzejnieka Raiņa dzīvesvieta "Jasmuiža", Aizkalne, Preiļu novads Valsts īpašums 1962 49
Izstāžu un sarīkojumu ēka jeb bijusī muižas govju kūts "Jasmuiža", Aizkalne, Preiļu novads Valsts īpašums 1890 49
A. Paulāna keramikas darbnīca - ceplis "Jasmuiža", Aizkalne, Preiļu novads Valsts īpašums 1999
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja galvenā ēka jeb bijusī muižas pārvaldnieka māja
Izstāžu un sarīkojumu ēka jeb bijusī muižas govju kūts
A. Paulāna keramikas darbnīca - ceplis

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

721

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 393
Krājuma telpas 32
Pārējās telpas 296
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes