Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov.

Vadītājs/ direktors:

Inese Šinta

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Inese Šinta 26408655 @
DI biroja vadītāja Anna Zimele 28650011 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Dobeles novada mājaslapa

Apraksts

Dibināšanas gads:

1986

Sākums:

1986. gada 28. marts

Misija:

Iedvesmojoties no izcilā dārzkopja, selekcionāra Pētera Upīša personības un mūža veikuma, ciešā sadarbībā ar Institūtu rosināt sabiedrības interesi par dārzkopības tradīcijām Latvijā, apmeklētājiem nodrošināt mūžizglītības iespējas, kā arī bagātināt Latvijas kultūras telpu ar zinātnes dārza pieredzējumu

Darbība:

Pētera Upīša Dārzkopības muzejs vāc, glabā, pēta un popularizē materiālus par izcilā dārzkopja - selekcionāra Pētera Upīša profesionālo darbību un personību, par Latvijas augļkopības vēsturi, par Dārzkopības institūtu APP ( Pētera Upīša Dārzkopības muzejs ir Dārzkopības institūta struktūrvienība). Muzeja pamatekspozīcija iepazīstina ar dārzkopja - selekcionāra Pētera Upīša personību. Regulāri tiek rīkotas izstādes par augļkopības tēmu, kā arī mākslas izstādes. Muzeja viesiem ir iespēja iepazīties ar Dārzkopības institūta dārziem (40 ha), kad tie rotājas ziedu kupenās vai visus priecē ar bagātīgu ražu.Apmeklētāji īpaši ir iemīlējuši Pētera Upīša ceriņu dārzu, kur 4.5 ha var aplūkot 230 ceriņu šķirnes un hibrīdus. Par tradīciju ir kļuvušas Kultūras dienas ceriņu dārzā, piedalīšanās Eiropas Zinātnes naktī, "Ābolu dienas", kas tiek rīkotas oktobra pirmajā sestdienā Dārzkopības institūta ceriņu dārzā

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

www.darzkopibasinstituts.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2008
2019

Kas aktualizē informāciju:

Komunikāciju darba speciāliste

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

72619

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

104AA

Akreditācijas datums:

18.12.2019

Muzejs akreditēts līdz:

17.12.2024

Muzeja šifrs:

PUPM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Autonoms

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Sestdien, svētdien iepriekšēja pieteikšanās. No 15.05. - 15.09. muzejs strādā no trešdienas līdz svētdienai, pirmdien, otrdien iepriekšēja pieteikšanās. Ceriņu ziedēšanas laikā muzejs strādā bez brīvdienām no 9.00 - 19.00

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Iepazīšanās ar muzeja krājumu Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Muzeja un dārza iepazīšana Pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu, internātskolu audzēkņiem, 1., 2. grupas invalīdiem, tūrisma gr. vadītājiem, skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas, Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem, dārzkopības skolu audzēkņiem muzeja un dārza apmeklējums bez maksas.
3 " Eiropas Zinātnieku nakts" un "Ābolu diena" "Eiropas Zinātnieku nakts" notiekt septembra pēdējā piektdienā, darbība tiek organizēta muzejā, ceriņu dārzā, laboratorijās. "Ābolu diena" tiek organizēta oktobra pirmajā sestdienā, darbība notiek muzejā, ceriņu dārzā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja un dārza iepazīšana. Iespēja iepazīties ar Pētera Upīša piemiņas muzeja ekspozīciju, izstādēm, apmeklēt Dārzkopības institūta augļu dārzus un Pētera Upīša ceriņu dārzu. Piedalīties dažādos ar augļkopību un tās vēsturi saistītos pasākumos. Iespēja piedalīties Kultūras dienās ceriņu dārzā - koncerti, gleznošanas plenēri, dzejas lasījumi, seno deju koncerts, leļļu teātra izrāde. Pieaugušie 4.00 EUR, ceriņu ziedēšanas laikā sestdienās un svētdienās 5.00 EUR Skolēni, studenti, seniori, 3. gupas invalīdi 3.00 EUR Skolēni grupās 1.00 EUR Gida pakalpojumi bez maksas
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Pētera Upīša piemiņas muzeja funkcijas: 1. Istenot muzeja krājuma komplektēšanas politiku - veidot muzeja krājumu, veikt krājuma uzskaiti, nodrošināt tā saglabāšanu; 2. Izmantot krājumu pētniecībai un izglītošanai, nodrošināt tā pieejamību sabiedrībai; 3. Organizēt un iekārtot ekspozīcijas, stacionāras un pārvietojamas izstādes muzejā un ārpus tā; Veikt muzeja izglītojošo darbu dažādām mēķauditorijām - vadīt ekskursijas muzejā un Latvijas Valsts augļkopības institūta dārzā; 4. Sniegt konsultācijas par augļkopību, piedalīties Dārzkopības institūta organizētajos pasākumos; 5. Savas darbības jomā sniegt mutiskas un rakstiskas konsultācijas, metodisku un praktisku palīdzību citiem muzejiem un citiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Pētera Upīša Dārzkopības muzeja nolikums 19.09.2019 Nr. 3
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Pētera Upīša Dārzkopības muzeja krājumu 10.10.2019 Nr. 3
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns muzeja priekšmetu aizsardzībai ārkārtējā situācijā 08.05.2019 Nr. 3
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Amata apraksts darbiniekam 04.01.2016 Nr. 2
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi Pētera Upīša piemiņas muzejā un instrukcijas darbam muzejā 08.05.2019 DA-03/7
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
Darba līgums 04.01.2016 Nr. 5

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

5451

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

2464

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

10

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
6. Citi iegūšanas veidi 10 0

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

1

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Patafons un plašu skapītis Restaurācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

2125

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

190

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

21

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

21

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

77

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

108

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

61

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Pētera Upīša Dārzkopības muzeja ekspozīcija 108 61

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

142

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

16

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ceriņi zili kā sili 12
2 Latvija Ceriņu zīmē 54
3 Šogad maijā 17
4 Pēteris Upītis un Vācija 59 16

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 175 35 210
Digitālo attēlu izgatavošanai 50 50

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 19800
Individuālie 11200
Pārējie 1000
Apmeklētāji grupās 7600
Skolēni grupās 850
Ārzemnieki grupās 2250
Pārējie grupās 4500
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

4500

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

250

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1995

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

192

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

253

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

45

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

460

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

44

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

800

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

13

tai skaitā muzejā:

13

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Šinta Vides izziņas spēle - Pētera Upīša dārzs Dobelē 2015 45 460 Pirmskolas vecuma un pirmo klašu bērni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Šinta Kāzas ceriņu dārzā 2011 6 180 Jaunais pāris un kāzu viesi
2 Inese Šinta Garšu spēles 2013 12 280 Muzeja un dārza apmeklētāji
3 Inese Šinta Galda spēles ceriņu dārzā 2018 22 300 Muzeja un dārza apmeklētāji
4 Adele Bērziņa Gleznošanas un papīrlietu meistarklases 2019 4 40 Iepriekšēja pieteikšanās
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Atvērtās dienas laukos 4. - 6. maijs Muzejs un ceriņu dārzs 1 70 Muzeja un dārza apmeklētāji
2 Mākslinieces Aijas Princes gleznu izstādes "Ceriņi zili kā sili" atklāšana 8. maijs Muzejs 1 35 Muzeja apmeklētāji
3 Radošo darbu izstādes "Latvija ceriņu zīmē" atklāšana 16. maijs Muzejs 1 50 Biedrības "Laimiņa" dalībnieki, atbalstītāji
4 Koru "Auce", "Ausma", "Sidrabe", "Ogre" koncerts ceriņu dārzā 19. maijs Ceriņu dārzs 1 150 Muzeja un dārza apmeklētāji
5 Koncerts "Esi man tā" 19. maijs Ceriņu dārzs 1 300 Muzeja un dārza apmeklētāji
6 Mākslinieces Aijas Princes gleznošanas plenērs 18. - 19. maijs Ceriņu dārzs 1 60 Iepriekšēja pieteikšanās
7 Seno deju grupas "Ballare" un "Magnolija" koncerts 25. maijs Ceriņu dārzs 1 100 Muzeja un dārza apmeklētāji
8 Koncerts "Es saviju zelta kroni" 25. maijs Ceriņu dārzs 1 250 Muzeja un dārza apmeklētāji
9 Igaunijas deju ansambļa un pūtēju orķestra koncerts 26. maijs Ceriņu dārzs 1 300 Muzeja un dārza apmeklētāji
10 Klasiskās mūzikas koncerts "Zem Neapoles ceriņkrāsas debesīm" 26. maijs Ceriņu dārzs 1 1500 Muzeja un dārza apmeklētāji
11 Eiropas zinātnieku nakts 27. septembris Muzejs, Dārzkopības institūta dārzi 1 250 Skolēni, studenti, Dobeles un apkārtējo novadu iedzīvotāji
12 Ābolu diena 5. oktobris Muzejs, ceriņu dārzs 1 1500 Dobeles un apkārtējo novadu iedzīvotāji
13 Izstādes "Šogad Maijā" atklāšana 13. novembris Muzejs 1 45 Plenēra dalībnieki, Dārzkopības institūta darbinieki, brīvprātīgā darba veicēji Muzejā

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzejā ir uzstādīta mobilā uzbrauktuve, margas divos līmeņas, uz kāpnēm pretslīdes lentas, ir invalīdu tualete, paplašinātas Muzeja telpas Viss ēkas pirmais stāvs pielāgots invalīdu vajadzībām Labākas piejamības nodrošināšana parkā - uzsākta īstenošana
2. Redzes invalīdiem Muzejā ir uzstādīta mobilā uzbrauktuve, margas divos līmeņas, uz kāpnēm pretslīdes lentas, ir invalīdu tualete, paplašinātas Muzeja telpas. Audiogida aplikācija par Pētera Upīša ceriņu šķirņu nosaukumu izcelsmi. Noņemti sliekšņi Braila rakstā sagatavotas grāmatas: "Dārzkopības institūta vēsture no 1956. gada līdz mūsdienām" un "Īsa ceriņu vēsture"
3. Dzirdes invalīdiem Filmai "Esības Prieks" subtitri četrās valodās - latviešu, angļu, vācu, lietuviešu Filmai "Zinātne arī ir rotaļa" subtitri latviešu un angļu valodās
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Mutiska aptauju veikšana tūrfirmu dalībniekiem, ekskursantu grupu vadītājiem

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

4

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

4

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Pētera Upīša Dārzkopības muzeja ekspozīcija Pašu finansējums

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Heritage Gardens Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un produktu atjaunošdana: vēsturisko dārzu tūrisms 2019 Lietuvas lauku tūrisma asociācija, Kauņas rajona muzejs Kauņa Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Heritage Gardens Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un produktu atjaunošdana: vēsturisko dārzu tūrisms 2018 Lietuvas lauku tūrisma asociācija, Kauņas rajona muzejs Kauņa Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Heritage Gardens Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un produktu atjaunošana: vēsturisko dārzu tūrisms 2017 Lietuvas lauku tūrisma asociācija, Kauņas rajona muzejs Kauņa Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Graudu iela 1, Krimūnu pagasts, Dobeles novads Valsts īpašums 1960
Teritorijas kopējā platība (m2):

251

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Graudu iela 1, Krimūnu pagasts, Dobeles novads

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

251

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 125
Krājuma telpas 40
Pārējās telpas 86
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas