Kontaktinformācija

Adrese:

Alksnāja iela 9, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Agra Brūne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
67225127 26332739 @
Direktore Agra Brūne 67225127 @
Galvenā rājuma glabātāja Ieva Sniedze 67225127 @
Vadošā pētniece Rita Apine 67225127 @
Administratore Baiba Purviņa 67225127 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Ideja par sporta muzeja veidošanu radās jau 20. gadsimta trīsdesmitajos gados, kad pazīstamais cirka mākslinieks un juvelieris Kārlis Vītoliņš (1872.-1954.) savas sporta gaitās izcīnītās balvas un riteņu kolekciju dāvāja fotogrāfam un sporta relikviju kolekcionāram Voldemāram Šmidbergam (1893.-1975.). 1974. gadā V. Šmidbergs savu kolekciju testamentā novēlēja topošajam Sporta muzejam, kura veidošana aizsākās tikai 1985.gadā. 1990. gada 1. janvārī oficiāli tika dibināts Latvijas Sporta muzejs kā Latvijas PSR Valsts Fiziskās kultūras un sporta komitejas Valsts Sporta muzejs.

Misija:

Sporta kultūras mantojuma apgūšana, jaunu zināšanu radīšana un izplatīšana par Latvijas sportu no organizētā sporta pirmsākumiem līdz mūsdienu modernā sporta daudzveidībai – nolūkā izglītot sabiedrību, īpaši jaunatni, stiprināt nacionālo pašapziņu un identitāti, iedvesmot indivīdu un radīt vēlmi iesaistīties sporta aktivitātēs, sekmējot veselas, radošas, brīvas, atbildīgas sabiedrības veidošanos.

Darbība:

Muzeja funkcijas: • uzturēt un attīstīt muzeja krājumu un nodrošināt tā saglabāšanu; • nodrošināt muzeja krājuma un sporta vēstures informācijas un pētniecības pieejamību sabiedrībai; • popularizēt Latvijas sporta kultūrvēsturisko mantojumu un veicināt sporta vēstures apguvi; • veikt pētniecisko darbu muzeja krājuma izpētē un Latvijas sporta vēsturē; • veikt izglītojošo darbu. Muzejs veic šādus uzdevumus: • komplektē, dokumentē un saglabā muzeja krājumu, kas atspoguļo Latvijas sporta vēsturi, olimpiskās kustības Latvijā un latviešu trimdas sporta vēsturi; • sagatavo un īsteno Latvijas sporta vēstures izpētes un apguves projektus; • veido ekspozīcijas un izstādes muzejā un ārpus tā; • rada iespēju izmantot muzeja krājuma materiālus pētniecībai; • deponē muzeja krājuma priekšmetus Latvijā un ārpus tās; • vada ekskursijas, lasa lekcijas, organizē pasākumus, kā arī izstrādā un īsteno izglītojošās programmas; • izglīto un informē sabiedrību par sporta kultūrvēsturisko mantojumu un tā vērtībām; • sniedz konsultācijas un metodisko palīdzību sporta vēstures jomā; • uztur un attīsta muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

http://www.sportamuzejs.lv/ www.sportamuzejs.lv ir Latvijas Sporta muzeja mājas lapa, kurā 12 sadaļās pieejama informācija par jaunumiem muzejā, ekspozīcijā apskatāmajiem priekšmetiem, skatāmajām izstādēm, organizētajiem pasākumiem, muzeja un tā ēkas vēsturi u.c.. Mājas lapā publicēta muzeja un darbinieku kontaktinformācija, apmeklētājiem nepieciešamā informācija par muzeja un krājuma, krātuves darba laiku, karte ar muzeja atrašanās vietu, informācija par ieejas maksu un piedāvātajiem pakalpojumiem. 2016.gadā mājas lapā izveidotas jaunas sadaļas "Mēneša priekšmets", kur katru mēnesi tiek publicēta informācija un fotogrāfijas par kādu no krājuma priekšmetiem un "Latvijai 100", kur publicējam informāciju par muzeja aktivitātēm saistībā ar Latvijas 100 gadi, sadaļas slēgtas sākot ar 2019.gadu. Ir izveidota jauna sadaļa „Goda zāle”, kur mēs iepazīstinām ar ekspozīcijā ”Latvijas olimpiešu Goda zāle. ZELTS. SUDRABS. BRONZA” apskatāmajiem eksponātiem un ekspozīcijā neiekļautajiem priekšmetiem, kā arī pastāstām plašāk par mūsu izcilākajiem sportistiem un viņu sasniegumiem. 2019.gadā izveidota jauna sadaļa grāmatai "Latvijas Sporta lepnums", kur pieejama arī grāmatas elektroniskā versija.

Mājaslapas adrese:

Latvijas Sporta muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2006
2012
2013
2014

Kas aktualizē informāciju:

Solvita Lomanova, Ieva Sniedze

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

13A5

Akreditācijas datums:

07.07.2020

Muzejs akreditēts līdz:

06.07.2025

Muzeja šifrs:

LSM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, citas ministrijas pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Padotība/piederība:

LR Izglītības un zinātnes ministrija

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrībā (no 1992) un Latvijas Sporta veterānu-senioru savienībā (no 2014), Latvijas Olimpiskā komiteja (no 2016)

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Muzeja krājuma darba laiks - no otrdienas līdz piektdienai (10.00-17.00), iepriekš piesakoties, zvanot pa tālruni 67225127 vai rakstot uz e-pastu: ieva.sniedze@sportamuzejs.lv. Muzejs nestrādā valsts svētku dienās: 4. maijā, 18. novembrī, Ziemassvētkos no 24. līdz 26. decembrim, Vecgada vakarā 31. decembrī un Jaungada dienā 1. janvārī, kā arī 1. maijā, Lielajā piektdienā, Lieldienu un Jāņu laikā.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Izstāžu apmeklējums Muzejs piedāvā apmeklēt izstādes bez maksas pirmsskolas vecuma bērniem; bērnu namu audzēkņiem; speciālo skolu audzēkņiem; cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; muzeju darbiniekiem;
2 Fotografēšana Apmeklētājiem izstāžu zālēs; muzeja reklāmai
3 Filmēšana Apmeklētājiem izstāžu zālēs; muzeja reklāmai
4 Konsultācijas Konsultācijas sporta vēstures jomā
5 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēku un muzeja priekšmetiem
6 Ceļojošās izstādes Muzeja ceļojošo izstāžu eksponēšana Latvijas vispārizglītojošās skolās, profesionālās ievirzes sporta skolās, sporta centros un klubos, interešu izglītības iestādēs, kā arī cita rakstura iestādēs
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Izstāžu individuāls apmeklējums Patstāvīga iepazīšanās ar muzejā apskatāmajām izstādēm. skolēniem, studentiem, pensionāriem – Eur 1,50.- pieaugušajiem – Eur 2,50-
2 Muzeja apmeklējums muzeja speciālista pavadībā Ekskursijas vadīšana latviešu valodā (iepriekš piesakoties) - Eur 7,00
3 Muzeja apmeklējums muzeja speciālista pavadībā Ekskursijas vadīšana svešvalodā (iepriekš piesakoties) - Eur 15.00
4 Lekcija muzejā Lekcijas par Latvijas sporta vēstures tēmām - Eur 15.00
5 Lekcija ārpus muzeja Lekcijas par Latvijas sporta vēstures tēmām. Eur 25.00 un komandējuma izdevumi.
6 Rakstiski sagatavota informācija Informācijas sagatavošana par sporta vēstures tēmām. Eur 20.00 - 25.00 par 1 A4 formāta lapu (1000-1500 zīmes)
7 Grāmatu un periodisko izdevumu krājuma materiālu kopēšana (A4) 1 lpp. - Eur 0,30
8 Grāmatu un periodisko izdevumu krājuma digitālā kopēšana 1 vienība . - Eur 5.00
9 Krājuma priekšmetu izmantošana
10 Krājuma priekšmetu deponēšana Priekšmetu izdošana uz laiku - 1 vienība uz 1 dienu. Eur 20.00 (vai pēc vienošanās)
11 Krājuma priekšmetu fotografēšana vai filmēšana 1 vienība - Eur 10.00
12 Pasākumu rīkošana Pasākumu rīkošana Eur 35.00 par 1 stundu (vai pēc vienošanās)
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Uzturēt un attīstīt muzeja krājumu un nodrošināt tā saglabāšanu; nodrošināt muzeja krājuma un sporta vēstures informācijas un pētniecības pieejamību sabiedrībai; popularizēt Latvijas sporta kultūrvēsturisko mantojumu un veicināt sporta vēstures apguvi; veikt pētniecisko darbu muzeja krājuma izpētē un Latvijas sporta vēsturē; veikt izglītojošo darbu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Latvijas Sporta muzeja nolikums 11.12.2012 Ministru kabineta noteikumi Nr. 864
2. Noteikumi par krājumu Latvijas Sporta muzeja krājuma veidošanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 09.04.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Latvijas Sporta muzeja rīcības plāns ārkārtas situācijā 13.12.2009
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Latvijas Sporta muzeja Darba kārtības noteikumi 23.01.2014
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības sistēma 17.03.2014
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Latvijas Sporta muzeja krājuma komisijas nolikums 09.04.2020
2 Latvijas Sporta muzeja Konsultatīvās padomes nolikums 01.07.2014 LR Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojums Nr. 313
3 Nolikums - Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Latvijas Sporta muzejā 23.01.2014
4 Latvijas Sporta muzeja Ekspertu komisijas nolikums 03.02.2015 Nr. 4-v
5 Instrukcija par krājuma priekšmetu glabāšanu, eksponēšanu un transportēšanu 25.03.2015 Nr. 4-v
6 Instrukcija par eksponēto priekšmetu uzraudzību izstāžu zāļu uzraugiem 25.03.2015 Nr. 4-v
7 Instrukcija apkopējam par muzeja telpu uzkopšanu 25.03.2015 Nr. 4-v
8 Latvijas Sporta muzeja bibliotēkas (sporta literatūras krājuma/lasītavas) nolikums un lietošanas noteikumi 18.05.2010
9 Ugunsdrošības instrukcija 01.06.2018
11 Darba aizsardzības instrukcija Nr. 3 - Rīcība ārkārtas situācijās 17.03.2014
12 Latvijas Sporta muzeja darba samaksas nolikums 03.01.2018
13. Videonovērošanas iekšējie personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi 14.05.2018

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Alksnāja iela 9, Rīga, LV-1050 Valsts īpašums 17.gs. 6533
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Alksnāja iela 9, Rīga, LV-1050

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

442

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 164
Krājuma telpas 106
Pārējās telpas 172
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes