Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļa "Tautas frontes muzejs"

Kontaktinformācija

Adrese:

Vecpilsētas iela 13/15, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Anna Zeibārte

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Nodaļas vadītāja Anna Zeibārte 67224502 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1999

Sākums:

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļa "Tautas frontes muzejs" izveidota 2015. gadā.

Misija:

Muzeja misija ir sabiedrības izglītošana, veidojot sabiedrisko izpratni par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas laiku un tā nozīmi Latvijas valsts likteņos, vadošo šī laika Latvijas tautas kustību – Latvijas Tautas fronti, veicināt sapratni par Latvijas un Baltijas tautu realizēto neatkarības atgūšanas procesu kā neatņemamu un svarīgu pasaules nevardarbīgās pretošanās kustības sastāvdaļu, notikušajās 20. gs. nogales pasaules kārtības pārmaiņās.

Darbība:

• Vāc un saglabā Latvijas neatkarības atjaunošanas un LTF darbību raksturojušās materiālās (priekšmeti, dokumenti, fotogrāfijas, filmas u.c.) un nemateriālās (personiskās liecības u.c.) vērtības; uztur krājuma glabātavas šo materiālu saglabāšanai, apstrādā un pēta tajās esošos muzeja priekšmetus, lai darītu tos pieejamus sabiedrībai; • Izstrādā, iekārto un uztur Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas; • Veic sabiedrības izglītošanas darbu, īpašu uzmanību veltot skolu jaunatnes izglītošanai; • Organizē izstādes, rīko konferences, lekcijas, sagatavo un izdod publikācijas un veic cita veida darbību; • Piedalās zinātniskās konferencēs, semināros, apspriedēs u.c.; • Sadarbojas ar citiem Latvijas un ārzemju muzejiem, arhīviem, pētniecības, izglītības un citām iestādēm, kas veic radniecīgu darbu un kuru misija un mērķi atbilst Tautas frontes muzeja misijai un mērķiem; • Atbilstoši savai kompetencei veido aktīvu sadarbību ar valsts, pašvaldības, nevalstiskām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām; • Atbilstoši savai kompetencei sniedz konsultācijas, zinātnisku un metodisku palīdzību citiem muzejiem, iestādēm, organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja mājaslapā www.lnvm.lv izveidota atsevišķa sadaļa, kur pieejama informācija par LNVM nodaļas Tautas frontes muzejs vēsturi, ēku un ekspozīciju. Lapā ievietota arī informācija par muzeja darbalaikiem, saziņu ar muzeju, muzeja atrašanās vietu, kā arī vizuālais materiāls.

Mājaslapas adrese:

www.lnvm.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2014

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

7 AAA

Akreditācijas datums:

05.01.2015

Muzejs akreditēts līdz:

04.01.2025

Muzeja šifrs:

tfm

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzejs ir slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Lieldienās, Darba svētkos (1. maijā), Līgo un Jāņu dienās (23., 24. jūnijā), Latvijas Republikas proklamēšanas dienā (18. novembrī), Ziemassvētkos (24., 25., 26. decembrī), Vecgada dienā (31. decembrī).

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ieeja Bez maksas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 personas) līdz 60 minūtēm Latviešu valodā, krievu valodā 1.–9.klašu skolēniem - 8,00 EUR
2 Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 personas) līdz 60 minūtēm Svešvalodā (angļu, krievu, vācu valodā, izņemot krievu valodu 1.–9.klašu skolēniem) - 15,00 EUR
3 Muzejpedagoģiskās programmas vienas nodarbības vadīšana 1 stunda - 7,11 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Vecpilsētas 13/15, Rīga, LV - 1050 Vecpilsētas 13/15, Rīga, LV - 1050 Valsts īpašums 1785 7417
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Vecpilsētas 13/15, Rīga, LV - 1050

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

507

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 295
Krājuma telpas 37
Pārējās telpas 175
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri