Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Lāčplēša iela 106, Rīga, LV-1003

Vadītājs/ direktors:

Dr. hist. Arnis Radiņš

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktora vietniece krājuma darbā Anita Meinarte 67220552 @
direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina Zeibārte 67221381 @
direktora vietniece administratīvā un saimniecības darbā Ineta Auniņa 67223004 @
Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
www.lnvm.lv

Apraksts

Dibināšanas gads:

1869

Sākums:

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs – latviešu tautas materiālās kultūras vērtību lielākā krātuve – dibināts 1869. gadā kā Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas muzejs. Pēc Latvijas valstiskās neatkarības pasludināšanas 1918. gadā RLB Latviešu muzeja krājumu nodeva valsts rīcībā. 1920. gadā tam piešķīra telpas Rīgas pilī. 1924. gadā ar īpašu likumu muzejs ieguva valsts muzeja statusu un jaunu nosaukumu – Valsts Vēsturiskais muzejs. Latvijas Republikas okupācija un iekļaušana Padomju Savienības sastāvā 1940. gadā un tai sekojošā Vācijas okupācija 1941. gadā muzeja darbību nepārtrauca, taču ievērojami to apgrūtināja. Pēc 2. pasaules kara kolekciju vākšanas, uzskaites, glabāšanas, ekspozīciju veidošanas darbu pārveidoja atbilstoši Padomju Savienībā pieņemtajiem noteikumiem. Vairākkārt mainījās muzeja nosaukums – Latvijas PSR Centrālais Valsts Vēsturiskais muzejs (1944), Latvijas PSR Vēstures muzejs (1956), Latvijas Vēstures muzejs (1989). Neraugoties uz ideoloģiskiem ierobežojumiem, muzejs turpināja pildīt savu galveno uzdevumu – vākt, glabāt, pētīt un popularizēt Latvijas vēstures liecības. Pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas 1991. gadā muzejs sekmīgi pārkārtojis savu darbu jaunajos apstākļos. 2000. un 2004. gadā tas tika akreditēts, tādējādi apliecinot tā atbilstību valsts atzīta muzeja statusam. No 2005. gada 1. septembra līdz 2012. gada 31. decembrim muzejs darbojās valsts aģentūras statusā un tā nosaukums ir Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Ar 2013. gada 1. janvāri muzejs vairs nav valsts aģentūra. No 2008. gada līdz 2016. gadam muzeja struktūrā atradās nodaļa - Āraišu arheoloģiskais muzejparks. Kopš 2010. gada par LNVM nodaļu kļuva Kultūras muzejs Dauderi. 2015. gadā par muzeja nodaļu kļuvis Tautas frontes muzejs.

Misija:

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (turpmāk LNVM) misija ir saglabāt, zinātniski pētīt un popularizēt tās Latvijas un pasaules garīgās un materiālās kultūras liecības no vissenākiem laikiem līdz mūsdienām, kurām ir arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures un mākslas vēstures nozīme. Savu misiju LNVM veic, realizējot muzeja krājuma komplektēšanas, saglabāšanas, zinātniskās pētniecības un krājuma popularizācijas (komunikācijas) politikas.

Darbība:

LNVM ir šādas funkcijas: • komplektēt materiālus un ar tiem saistīto informāciju par Latvijas un tās iedzīvotāju vēsturi, Latvijas izcelsmes cilvēku darbību pasaulē; • nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti, pārvaldību un pieejamību; • veikt muzeja krājuma zinātnisko pētniecību; • veikt zinātnisko darbību vēstures zinātnē un muzeoloģijā; • nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai, tai skaitā muzeja ekspozīcijās Brīvības bulvārī 32; muzeja Dauderu nodaļā; muzeja nodaļā Tautas frontes muzejs; • uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru; •saglabāt Gaida Graudiņa Latvijas valstij dāvinātās kolekcijas zinātnisko un vēsturisko veselumu; •saglabāt Latvijas Tautas frontes kolekcijas zinātnisko un vēsturisko veselumu •veikt izglītojošo darbu. Muzejam ir profesionāls personāls, kurš darbojas ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī. Muzeja vairāk nekā 1 miljonu priekšmetu lielais krājums ir unikāls un visaptverošs Latvijas un tās iedzīvotāju materiālās un nemateriālās kultūras apkopojums. Muzeja darbinieki veic aktīvu darbību krājuma saglabāšanā, izpētē, popularizēšanā u. c. Restaurācijas departaments veic augsti kvalificētu, profesionālu restaurāciju un konservāciju. Mērķtiecīgas plānošanas rezultātā sasniegti augsta līmeņa pētnieciskā darba rezultāti, kas kļuvuši pieejami Latvijas, ārzemju sabiedrībai gan kā muzeja darbinieku radītas monogrāfijas, katalogi, rakstu krājumi, fotoalbumi un ceļveži, gan kā apjomīgas, vispārinošas vai specializētas augstā mākslinieciskā līmenī izpildītas izstādes. LNVM piedāvā apmeklētājiem daudzveidīgu muzejpedagoģisko programmu, dažādu tematisko pasākumu, piemēram, Ģimenes dienas, lasījumu ciklus, plašu ekskursiju klāstu gan ekspozīcijā, gan izstādēs.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja mājaslapa izveidota 2014. gadā. Tā sastāv no vairākām informatīvām sadaļām, ko papildina ilustratīvais materiāls. Galvenās sadaļas informē mājaslapas apmeklētāju par jaunākajiem notikumiem muzeja darbā - izstādēm, aktuālajiem pasākumiem dažādām mērķauditorijām, konferencēm, sniedz informāciju par muzeja atrašanās vietu, darba laikiem, pakalpojumiem un kontaktinformāciju, kā arī iespējams apskatīt sadaļas "notikumu arhīvs" un "izstāžu arhīvs". Atsevišķās sadaļās tiek raksturots muzeja krājums. Mājaslapā tiek sniegts ieskats muzeja un tā nodaļu vēsturē, tā struktūrā. Pieejamas aktuālo izstāžu un pasākumu relīzes, apraksti par muzeja pastāvīgajām izstādēm un pamatekspozīciju. Mājaslapā ir iespējams iepazīties ar muzeja izdevumu klāstu un suvenīru veikala piedāvājumu. Izveidota arī fotoattēlu galerija, kurā ievietotas fotogrāfijas no muzeja pasākumiem.

Izveides (un pārveides) gads:

2005
2014

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

91815

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja lapa Facebook atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Twitter konts atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Youtube kanāls atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Instagram konts atbilstoši aktualitātēm

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

7AAA

Akreditācijas datums:

05.01.2015

Muzejs akreditēts līdz:

04.01.2025

Muzeja šifrs:

CVVM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde

Padotība/piederība:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība EXARC ICOM

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00 Otrdienās jūnijā, jūlijā un augustā muzejs atvērts apmeklētājiem no 11:00 līdz 19:00.
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzejs ir slēgts apmeklētājiem pirmdienās, kā arī oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Lieldienās, 1. maijā (Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena), 4. maijā (Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena), Līgo un Jāņu dienās (23., 24.jūnijā), Ziemassvētkos (24.,25., 26.decembrī), Vecgada dienā (31. decembrī). Informāciju par darba laiku LNVM struktūrvienībās skatīt sadaļās "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļa "Dauderi"", "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļa "Tautas Frontes muzejs"". Vasaras sezonā (jūnijā, jūlijā, augustā) muzejs Brīvības bulvārī 32 otrdienās apmeklētājiem atvērts no 11.00 līdz 19.00.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Muzeja bezmaksas apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem; daudzbērnu ģimenēm (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); dažāda profila speciālo klašu audzēkņiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dienas aprūpes centru, krīzes centru un internātskolu audzēkņiem, psihosociālās rehabilitācijas centru audzēkņiem (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); invalīdiem (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kura pavada personu ar 1. grupas invaliditāti; politiski represētajām personām (uzrādot apliecību); Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību); Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti); augstāko izglītības iestāžu studentiem, kuri studē vēstures studiju programmā (uzrādot apliecību); grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājam.
2 Muzeja bezmaksas apmeklējums Starptautiskajā muzeju dienā – 18. maijā.
3 Muzeja bezmaksas apmeklējums Latvijas Republikas proklamēšanas dienā - 18. novembrī.
4 Muzeja bezmaksas apmeklējums Akcijas dienās - katra mēneša pēdējā sestdienā ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums bez maksas.
5 Muzeja bezmaksas apmeklējums Muzeja struktūrvienības - Tautas frontes muzeja - apmeklētājiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Pamatekspozīcijas, muzeja veidotas izstādes un viesizstādes apmeklējums Pastāvīgās ekspozīcijas daļas: “Latvijas senvēsture”, “Livonija”, “Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gs.”; “Kurzemes un Zemgales hercogiste 16.–18. gs.”; “Muiža un muižniecība 17.–19. gs.”, “Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gs.”; “Dzīvesvide un ikdiena 19. gs. un 20. gs. sākumā: bīdermeiera un jūgendstila interjeri”; “Tehniskā modernizācija 19. gs. un 20. gs. sākumā”; “Latvieši 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un sabiedriskā dzīve”;“Latvijas Republika. 1918–1940”; “Art Deco interjers Latvijā 20. gs. 30. gados”; “Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS. 1940–1941”; “Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. 1940–1953”; “Padomju vara Latvijā: ideoloģija, pārvalde un saimniecība. 1944–1985”; “Ikdienas dzīve Padomju Latvijā. 20. gs. 60. gadu dzīvokļa interjers”; “Latvieši svešumā. 1944–1990”; “Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošana”. Pastāvīgās izstādes: „Sakrālā māksla”; „Nauda Latvijā”. Pieaugušajiem EUR 3,00, skolēniem EUR 0,75, studentiem, pensionāriem EUR 1,50, ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem) EUR 4,00
2. Pamatekspozīcijas un muzeja veidotu tematisko izstāžu apmeklējums Katru gadu muzejs piedāvā apmeklētājiem 7-10 jaunas izstādes. Ar izstāžu piedāvājumu aicinām iepazīties muzeja mājas lapā. Pieaugušajiem EUR 4,50, skolēniem EUR 1,20, studentiem, pensionāriem EUR 2,20, ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem) EUR 6,00
3. Ekskursija muzeja krātuvē (grupā līdz 10 personām) 1 persona EUR 15,00
4. Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 personas) līdz 60 minūtēm Latviešu valodā, krievu valodā 1.–9.klašu skolēniem. EUR 8,00
5. Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 personas) līdz 60 minūtēm Svešvalodā (angļu, krievu, vācu valodā, izņemot krievu valodu 1.–9.klašu skolēniem). EUR 15,00
6. Muzeja Dauderu nodaļas parka brīvdabas izstāžu apmeklējums Pieaugušajiem EUR 0,71, skolēniem EUR 0,28, studentiem, pensionāriem EUR 0,57, ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene) EUR 1,00
7. Muzeja Dauderu nodaļas parka izmantošana tematiskam pasākumam ar muzejisku saturu 1 stunda EUR 14,23
8. Personas sagatavošana fotografēšanai atdarinātā vēsturiskā tērpā (vēsturiskā tērpa izvēle, fona piemeklēšana, apģērbšana) 1 persona EUR 2,85
9. Fotografēšana ar muzeja tehniskajiem līdzekļiem atdarinātā vēsturiskā tērpā, izgatavojot digitālo kadru 1 digitālais kadrs EUR 2,85
10. Fotografēšana ar muzeja tehniskajiem līdzekļiem atdarinātā vēsturiskā tērpā, izgatavojot krāsu fotogrāfiju 1 krāsu fotogrāfija EUR 7,11
11. Fotografēšana muzeja pamatekspozīcijā un izstādēs nekomerciālām vajadzībām 1 kamera EUR 1,42
12. Filmēšana muzeja pamatekspozīcijā un izstādēs nekomerciālām vajadzībām 1 kamera EUR 2,85
13. Filmēšana muzeja telpās komerciālām vajadzībām 1 stunda EUR 35,57
14. Filmēšana muzeja teritorijā komerciālām vajadzībām 1 stunda EUR 35,57
15. Konsultācijas sniegšana par muzeja kolekcijām ar muzeja krājuma izmantošanu 0,5 stundas EUR 14,23
16. Konsultācijas sniegšana par muzeja kolekcijām ārpus muzeja telpām 1 stunda EUR 14,23
17. Muzejpedagoģiskās programmas vienas nodarbības vadīšana 1 stunda EUR 7,11
18. Tematiska pasākuma ar muzejisku saturu sagatavošana un organizēšana muzeja telpās vai teritorijā 1 stunda Līdz 25 personām EUR 20,00; 26–50 personām EUR 30,00; 51–100 personām EUR 40,00; vairāk kā 100 personām EUR 50,00
19. Tematiska pasākuma ar muzejisku saturu norises nodrošināšana muzeja telpās vai teritorijā 1 stunda Līdz 25 personām EUR 20,00; 26–50 personām EUR 30,00; 51–100 personām EUR 40,00; vairāk kā 100 personām EUR 50,00
20. Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums grupai (grupā līdz 30 personām) 1 stunda Muzeja telpās EUR 20,00; ārpus muzeja telpām EUR 20,00; Muzeja speciālista lekcijas sagatavošana atbilstoši pasūtījumam EUR 30,00
21. Personu apmācība muzeju nozares jautājumos 1 persona 1 diena EUR 35,57
22. Rakstiska ekspertīze vienam priekšmetam 1800 rakstu zīmes, 1 attēls EUR 213,43
23. Muzeja krājuma materiālu tematiskā atlase 1 uzskaites vienība EUR 0,71
24. Muzeja darbības dokumentēšanas krājuma izmantošana 1 lieta EUR 1,42
25. Muzeja krājuma priekšmeta (izņemot šā cenrāža 3.5., 3.7. un 3.8.apakšpunktā minētos priekšmetus) izmantošana: fotografēšana, pārzīmēšana, skenēšana, filmēšana muzeja krājuma glabātavās ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem 1 reize Nekomerciālām vajadzībām EUR 2,85; komerciālām vajadzībām EUR 8,54
26. Reta, unikāla un īpaši saudzējama muzeja krājuma priekšmeta (izņemot šā cenrāža 3.6., 3.7. un 3.8.apakšpunktā minētos priekšmetus) izmantošana: fotografēšana, pārzīmēšana, skenēšana, filmēšana muzeja krājuma glabātavās ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem 1 reize Nekomerciālām vajadzībām EUR 142,29; komerciālām vajadzībām EUR 426,86
27. Muzeja krājuma filmu fotonegatīva un diapozitīva vai stikla plates izmantošana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem Filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate līdz 1945.gadam Nekomerciālām vajadzībām EUR 14,23; komerciālām vajadzībām EUR 142,29
28. Muzeja krājuma filmu fotonegatīva un diapozitīva vai stikla plates izmantošana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem Filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate pēc 1945.gada Nekomerciālām vajadzībām EUR 7,11; komerciālām vajadzībām EUR 71,14
29. Reta, unikāla un īpaši saudzējama muzeja krājuma filmu fotonegatīva un diapozitīva vai stikla plates izmantošana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem Filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate līdz 1945.gadam Nekomerciālām vajadzībām EUR 28,46; komerciālām vajadzībām EUR 426,86
30. Reta, unikāla un īpaši saudzējama muzeja krājuma filmu fotonegatīva un diapozitīva vai stikla plates izmantošana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem Filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate pēc 1945.gada Nekomerciālām vajadzībām EUR 14,23; komerciālām vajadzībām EUR 142,29
31. Muzeja krājuma priekšmeta līdz 19.gadsimtam kserokopijas izgatavošana 1 lapa A4 EUR 7,11; A3 EUR 7,11
32. Muzeja krājuma 19.gadsimta priekšmeta kserokopijas izgatavošana 1 lapa A4 EUR 1,42; A3 EUR 1,42
33. Muzeja krājuma 20.gadsimta priekšmeta kserokopijas izgatavošana 1 lapa A4 EUR 0,71; A3 EUR 0,71
34. Muzeja krājuma 21.gadsimta priekšmeta kserokopijas izgatavošana 1 lapa A4 EUR 0,43; A3 EUR 0,43
35. Muzeja uzziņu materiāla kserokopijas izgatavošana 1 lapa EUR 0,71
36. Muzeja krājuma priekšmeta līdz 19.gadsimtam skenēšana 1 reize Skenēšana bez apstrādes EUR 4,27; skenēšana ar apstrādi EUR 14,23
37. Muzeja krājuma 19.gadsimta priekšmeta skenēšana 1 reize Skenēšana bez apstrādes EUR 3,56; skenēšana ar apstrādi EUR 11,38
38. Muzeja krājuma 20.gadsimta priekšmeta skenēšana 1 reize Skenēšana bez apstrādes EUR 2,85; skenēšana ar apstrādi EUR 7,11
39. Muzeja krājuma 21.gadsimta priekšmeta skenēšana 1 reize Skenēšana bez apstrādes EUR 2,13; skenēšana ar apstrādi EUR 4,27
40. Skenēto muzeja krājuma materiālu melnbalta izdruka uz papīra 1 lapa, ne lielāka par A4 formātu EUR 2,85
41. Muzeja krājuma filmas, diapozitīva vai stikla plates fotonegatīva digitāla pārfotografēšana 1 reize Digitāla pārfotografēšana bez apstrādes EUR 7,11; digitāla pārfotografēšana ar apstrādi EUR 14,23
42. Muzeja krājuma filmas, diapozitīva vai stikla plates fotonegatīva digitāla skenēšana 1 reize Digitāla skenēšana bez apstrādes EUR 7,11; digitāla skenēšana ar apstrādi EUR 14,23
43. Muzeja krājuma priekšmeta digitāla fotografēšana 1 reize Digitāla fotografēšana bez apstrādes 2,85; digitāla fotografēšana ar apstrādi EUR 7,11
44. Muzeja krājuma priekšmeta vai muzeja darbības dokumentēšanas krājuma vienības fotokopijas izgatavošana Melnbaltas fotokopijas izgatavošana A4 lapa EUR 4,27; A5 lapa EUR 1,42
45. Muzeja krājuma priekšmeta vai muzeja darbības dokumentēšanas krājuma vienības fotokopijas izgatavošana Krāsainas fotokopijas izgatavošana A4 lapa EUR 1,42; A5 lapa EUR 0,71
46. Muzeja krājuma priekšmeta digitālas kopijas izgatavošana 1 uzskaites vienība 1 reizi EUR 2,85
47. Muzeja krājuma materiāla iznomāšana pasākumiem ārpus muzeja (piemēram, kino, televīzijai, reklāmai, komercvajadzībām) 1 uzskaites vienība 1 reizi EUR 21,34
48. Muzeja krājuma reta, unikāla un īpaši saudzējama materiāla iznomāšana pasākumiem ārpus muzeja (piemēram, kino, televīzijai, reklāmai, komercvajadzībām) 1 uzskaites vienība 1 reizi EUR 149,40
49. Muzeja krājuma materiāla izmantošana publicēšanai 1 uzskaites vienība 1 reizi EUR 7,11
50. Muzeja krājuma reta, unikāla un īpaši saudzējama materiāla izmantošana publicēšanai 1 uzskaites vienība 1 reizi EUR 149,40
51. Muzeja priekšmetu deponēšana neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām 1 vienība 1 dienu 10 % no priekšmeta vērtības
52. Priekšmeta mikroķīmiskā analīze 1 paraugs EUR 11,38
53. Priekšmeta mikroķīmiskā/histoķīmiskā analīze 1 paraugs EUR 14,23
54. Priekšmeta termogrāfiskā analīze 1 paraugs EUR 9,96
55. Priekšmeta plānā slāņa hromatogrāfiskā analīze 1 paraugs EUR 12,81
56. Priekšmeta stratigrāfiskā analīze 1 paraugs EUR 11,38
57. Priekšmeta mikroskopiskā analīze 1 paraugs EUR 2,85
58. Priekšmeta pH-metrija 1 paraugs EUR 2,85
59. Priekšmeta izsaldēšana 1 cikls EUR 9,96
60. Priekšmeta dezinficēšana 1 kamera (0,1 m3) EUR 9,96
61. Priekšmeta mikroslīpējuma izgatavošana 1 paraugs EUR 11,38
62. Priekšmeta konservācija un restaurācija 1 paraugs EUR 14,23
63. Pasīvā stunda restaurācijā un konservācijā 1 stunda EUR 0,14
64. Restaurācijas dokumentācijas sagatavošana 1 lieta (ne vairāk kā 3700 rakstu zīmes un 2 attēli) EUR 28,46
65. Priekšmeta izpētes protokola sagatavošana 1 lieta EUR 7,11
66. Priekšmeta sagatavošana glabāšanai 1 priekšmets EUR 7,11
67. Priekšmeta fotografēšana, izmantojot mikroskopu 1 attēls EUR 14,23
68. Muzeja konferenču zāles aprīkojuma noma 1 stunda EUR 42,69
69. Restauratora darba vietas aprīkojuma noma 1 stunda EUR 14,23
70. Arheoloģiskā uzraudzība 1 stunda EUR 71,14
71. Arheoloģiskie izrakumi dzīvesvietās 1 m3 grunts EUR 213,43
72. Arheoloģiskie izrakumi kapulaukos 1 apbedījums EUR 213,43
73. Izstādes koncepcijas un plāna izstrāde 1 stunda EUR 35,57
74. Izstādes dizaina izstrāde 1 stunda EUR 35,57
75. Izstādes autora uzraudzība 1 stunda 5 % no projekta izmaksām
76. Muzeja veidotas izstādes – mobilā stenda eksponēšana ārpus muzeja 1 diena EUR 4,27
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

LNVM ir šādas funkcijas: • komplektēt materiālus un ar tiem saistīto informāciju par Latvijas un tās iedzīvotāju vēsturi, Latvijas izcelsmes cilvēku darbību pasaulē; • nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti, pārvaldību un pieejamību; • veikt muzeja krājuma zinātnisko pētniecību; • veikt zinātnisko darbību vēstures zinātnē un muzeoloģijā; • nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai, tai skaitā muzeja ekspozīcijās Brīvības bulvārī 32; muzeja Dauderu nodaļā; muzeja nodaļā Tautas frontes muzejs; • uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru; •saglabāt Gaida Graudiņa Latvijas valstij dāvinātās kolekcijas zinātnisko un vēsturisko veselumu; •saglabāt Latvijas Tautas frontes kolekcijas zinātnisko un vēsturisko veselumu •veikt izglītojošo darbu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Latvijas Nacionālā vēstures muzeja reglaments 24.04.2016 6/1-5/2016
2. Noteikumi par krājumu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kārtība, kādā notiek muzeja krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana (Grozījumi 17.05.2017.) 05.12.2014 9/2014
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Krājuma aizsardzības plāns ārkārtas situācijās 01.02.2017 2/1.7/2017
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 11.07.2018 1-8/2
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības nolikums 25.05.2010
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Kārtība kādā Latvijas Nacionālā vēstures muzejā veicamas piemaksas par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti, prēmijas, naudas balvas un sociālās garantijas 03.09.2018 1-8/3
2. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja privātuma politika 06.07.2018
4. Nolikums par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Bibliotēkas padomi 02.01.2018 1-8/1
5. Personāla atlases un amatā paaugstināšanas kārtības noteikumi Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 01.02.2017 3/1.7/2017
6. Iepirkumu veikšanas kārtība 04.04.2017 4/1.7/2017
7. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja lietvedības instrukcija 03.07.2017 5/1.7/2017
8. Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts Latvijas Nacionālā vēstures muzejā 10.07.2017 6/1.7/2017
9. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Elektronisko dokumentu glabāšanas un aprites kārtības instrukcija 10.07.2017 7/1.7/2017
10. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Administratīvās nodaļas reglaments 10.07.2017 8/1.7/2017
11. Kārtība kādā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā veicamas piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, prēmijas, naudas balvas un sociālās garantijas (Grozījumi 09.10.2017.) 15.07.2016 22/1-5/2016
12. Noteikumi par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Krājuma komisiju 20.01.2016 1/1-5/2016
13. Noteikumi par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Ekskursiju atestācijas komisiju 20.01.2016 2/1-5/2016
14. Noteikumi par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Bibliotēkas padomi 20.01.2016 3/1-5/2016
15. Noteikumi par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Zinātnisko padomi 20.01.2016 4/1-5/2016
16. Noteikumi par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Restaurācijas padomi 20.01.2016 5/1-5/2016
17. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamenta reglaments 18.05.2016 7/1-5/2016
18. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta reglaments 18.05.2016 8/1-5/2016
19. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta Dauderu nodaļas reglaments 18.05.2016 9/1-5/2016
20. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas reglaments 18.05.2016 10/1-5/2016
21. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta Tautas frontes muzeja nodaļas reglaments 18.05.2016 11/1-5/2016
22. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta reglaments 20.05.2016 12/1-5/2016
23. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Restaurācijas departamenta reglaments 18.05.2016 13/1-5/2016
24. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Materiāltehniskā nodrošinājuma departamenta reglaments 18.03.2016 14/1-5/2016
25. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas reglaments 18.05.2016 15/1-5/2016
26. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Numismātikas nodaļas reglaments 18.05.2016 16/1-5/2016
27. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Uzskaites nodaļas reglaments 18.05.2016 18/1-5/2016
28. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Budžeta un finanšu nodaļas reglaments 18.03.2016 19/1-5/2016
29. Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā 06.05.2016 20/1-5/2016
30. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbības dokumentācijas krājuma noteikumi 17.11.2016 23/1-5/2016
31. Nolikums par skaidrās naudas uzskaiti Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 30.12.2016 24/1-5/2016
32. Ugunsdrošības instrukcija 08.04.2015 2/1-30 2015
33. Rīcības plāns nezināmas vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā 04.09.2015 4/2015
34. Administratīvo izdevumu un sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumu uzskaites kārtība 29.12.2015 5/2015
35. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Ētikas kodekss 07.01.2014 3/2014
36. Latvijas Nacionālās vēstures muzeja Ētikas komisijas nolikums 07.01.2014 4/2014
37. Muzeja darbinieku apmācības programma civilās aizsardzības jautājumos 30.06.2014
38. Datu apstrādes aizsardzības noteikumi 12.11.2014 8/2014
39. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja grāmatvedības uzskaites kārtība 30.12.2014 2014/10
40. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arhīva nolikums 02.01.2013 2013/1
41. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arhīva ekspertu komisijas nolikums 02.01.2013 2013/2
42. Nolikums par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) vākšanu, pieņemšanu un izlietošanu Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 28.06.2013 2013/3
43. Darba drošības instrukcija Nr.2 restauratoriem 07.04.2003 2
44. Darba drošības instrukcija Nr.3 darbam ar datoru 07.04.2003 3
45. Darba drošības instrukcija Nr.4 eksponātu uzraugiem 07.04.2003 4
46. Darba drošības instrukcija Nr.5 sargam (dežurantam) 07.04.2003 5
47. Darba drošības instrukcija Nr.6 santehniķim 07.04.2003 6
48. Darba drošības instrukcija Nr.7 elektriķim (elektromontierim) 07.04.2003 7
49. Darba drošības instrukcija Nr.8 elektrodrošībā 1.kv.grupai 07.04.2003 8
50. Darba drošības instrukcija Nr.9 atslēdznieka darbos 07.04.2003 9
51. Darba drošības instrukcija Nr.10 darbam ar elektroinstrumentiem 07.04.2003 10
52. Darba drošības instrukcija Nr.11 darbam ar rokas instrumentiem 07.04.2003 11
53. Darba drošības instrukcija Nr.12 darbam ar universālo zāģi 07.04.2003 12
54. Darba drošības instrukcija Nr.13 dārznieka darbos 07.04.2003 13
55. Darba drošības instrukcija Nr.14 izmantojot pārvietojamās kāpnes 07.04.2003 14
56. Darba drošības instrukcija Nr.15 darbam noliktavā 07.04.2003 15
57. Darba drošības instrukcija Nr.16 darbos, kas saistīti ar smagumu pārvietošanu 07.04.2003 16
58. Darba drošības instrukcija Nr.17 strādājot ar ķīmiskām vielām 07.04.2003 17
59. Darba drošības instrukcija Nr.18 apkopējai 07.04.2003 18
60. Darba drošības instrukcija Nr.19 darbam ar zāles pļāvēju Husquarna GT 260 TWIN 17.05.2008 19
Darba drošības instrukcija Nr.20 arheoloģiskajos izrakumos 10.09.2008 20
Ievadinstrukcija darba aizsardzībā 07.04.2003
Ugunsdrošības instrukcija 08.04.2015 2/1-30
Noteikumi par instruktāžām un apmācību darba aizsardzībā 07.04.2003

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

842514

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

776436

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

14276

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

13514

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 8107 7633
2. Dāvinājumi 3617 3369
4. Ieguvumi saskaņā ar līgumu 2265 2265
5. Muzejam nodotās konfiscētās vērtības 28 28
6. Citi iegūšanas veidi 259 219

Ekspedīcijas

Ekspedīcijas:
N.p.k. Veids, tēma Vieta Norises laiks Dalībnieku skaits Iegūto vienību skaits
1 Arheoloģisko pieminekļu apzināšana DR Kurzemē Priekules, Embūtes, Asītes, Kalētu, Gaviezes pag. 29.04.-03.05. 2 15
2 Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Rietumvidzemē Ropažu, Inčukalna, Pārgaujas, Krimuldas, Sējas novadi 13.04.; 18.04.; 24.04.; 03.05.; 11.05. 8
3 Arheoloģisko pieminekļu apzināšana un pārbaudes izrakumi DR Kurzemē Priekules novads 24.09.-28.09. 2
4 Arheoloģisko pieminekļu apzināšana izrakumi DR Vidzemē Ropažu, Siguldas novads 18.10. 4

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

1655

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 metāls Konservācija un restaurācija 892
2 jaukts arheoloģiskais materiāls Konservācija un restaurācija 183
3 tekstīlijas Konservācija un restaurācija 115
4 keramika Konservācija un restaurācija 259
5 mēbeles Restaurācija 17
6 koks Konservācija un restaurācija 86
7 grafika Restaurācija 41
8 dokumenti un grāmatas Restaurācija 55
9 gleznas Restaurācija 7

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

22514

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

9

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

47226

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

6676

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

6676

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

8981

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

6548

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

5746

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Latvijas senvēsture. 11. g. t. pr. Kr.–1200. gads 1913 1784
2 Livonija. 13.–16. gs. 99 97
3 Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gs. 275 272
4 Kurzemes un Zemgales hercogiste 16.–18. gs. 88 88
5 Muižas un muižniecība 17.–19. gs. 76 76
6 Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gs. 864 402
7 Dzīvesvide un ikdiena 19. gs. un 20. gs. sākumā: bīdermeiera un jūgendstila interjeri 206 193
8 Tehniskā modernizācija 19. gs. un 20. gs. sākumā 341 339
9 Latvieši 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un sabiedriskā dzīve 381 380
10 Latvijas Republika 1918.-1940. g. 687 672
11 Latvijas Republikas valstiskās neatkarības zaudēšana 1940.–1941. g. 66 52
12 Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem 1940.–1953. g. 164 160
13 Padomju vara Latvijā: ideoloģija, pārvalde un saimniecība 1944.-1985. g. 338 294
14 Latvieši svešumā 1944.-1990. g. 168 161
15 Valstiskās neatkarības atjaunošana 1987.–1991.g. 167 140
16 Reprezentācijas telpa 20. gs. sākuma stilā 7 7
17 Atmoda – LTF - Neatkarība 613 535
18 Pastāvīgā ekspozīcija Dauderu nodaļā - virtuve 95 94

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

1167

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1061

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 “Latvijas gadsimts” 737 659
2 “Linu audums tradicionālajā apģērbā” 145 145
3 "Lāčplēša Kara ordenis" 4 4
4 Jaunieguvumu izstāde - “Vēstures liecības par 1991. gada janvāra barikādēm Rīgā” (Tautas Frontes muzeja nodaļā) 31 29
5 Jaunieguvumu izstāde -“Vēstures liecības par 1990. gada 18. marta Latvijas Augstākās Padomes vēlēšanām” (Tautas Frontes muzeja nodaļā) 37 32
6 “1941. gada 14. jūnija deportācijas upuru piemiņas diena Trešajā atmodā no 1987. līdz 1989. gadam” (Tautas Frontes muzeja nodaļā) 28 15
7 “Tautas manifestācija “Par tiesisku valsti Latvijā” Mežaparkā, Rīgā 1988. gada 7. oktobrī” (Tautas Frontes muzeja nodaļā) 26 19
8 Virtuālā izstāde “19.gs zirglietas LNVM Darbarīku un sadzīves priekšmetu kolekcijā” 88 88
9 Virtuālā izstāde “Dziesmu svētku nozīmes LNVM Dauderu nodaļas Gaida Graudiņa kolekcijā” 22 22
10 Virtuālā izstāde “Zaļumballes Latvijā 20. gs. 20.-30. gados” 9 8
11 Virtuālā izstāde “Atmiņu nesējs. Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija” 40 40

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

2458

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

2174

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Tradicionālais apģērbs Latvijā", Lietuvā 970 890
2 "Latvijai-100. Vēsture. Māksla. Tradīcijas.", Baltkrievijā 123 111
3 Ceļojošā izstāde "Kūlainis, pērstainis, delnainis..." 455 455
4 Ceļojošā izstāde "Mēs, tauta" 60 19
5 Ceļojošā izstāde "Latvija: Tauta. Zeme. Valsts" 15 9
6 Ceļojošā izstāde "Ceļā uz Latvijas brīvību" 100
7 Ceļojošā izstāde "Latvija Neatkarības kara laikā" 207 207
8 Ceļojošā izstāde "Dzintars - Baltijas jūras dārgakmens" 20 20
9 Ceļojošā izstāde "Rīgas naudai - 800" 76 76
10 Ceļojošā izstāde "Vikingu un zviedru laiki Latvijā" 10 10
11 Ceļojošā izstāde "Priekšmetu stāsti - ieskats izstādē "Latvijas gadsimts"" 2 2
12 Ceļojošā izstāde "Kas pagātni pētī, nākotni svētī. Pieminekļu valdei - 100" 221 221
13 Ceļojošā izstāde "Baltijas brīvības ceļš" 84 66
14 Ceļojošā izstāde "Patiesība par Lielvārdes jostu" 30 30
15 Ceļojošā izstāde "Valsts prezidenta institūcija Latvijā" 43 19
16 Ceļojošā izstāde "Lāčplēša Kara ordenis" 42 39

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

2342

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

2241

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Latvijas Dabas muzejs 18 18 02.01.2018 31.12.2018 21.05.2018 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
2 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs 15 15 02.01.2018 31.12.2018 20.02.2018 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
3 stāvpulkstenis reprezentācija Latvijas Valsts prezidenta kanceleja 1 1 02.01.2018 31.12.2018 25.09.2018 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
4 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Daugavas muzejs 108 108 02.01.2018 31.12.2018 11.04.2018 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
5 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Engures novada Lapmežciema pagasta pārvalde 12 12 02.01.2018 31.12.2018
6 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs 10 10 02.01.2018 31.12.2018
7 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Ventspils muzejs 20 20 02.01.2018 31.12.2018
8 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas muzejs" 60 60 02.01.2018 31.12.2018
9 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs 120 120 02.01.2018 31.12.2018
10 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs "Kalna ziedi" 41 41 02.01.2018 31.12.2018
11 gleznas, vēsturiski priekšmeti eksponēšana Rundāles pils muzejs 17 17 02.01.2018 31.12.2018 16.07.2018 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
12 krāsns podiņi, arheoloģiskas senlietas eksponēšana Bauskas pils muzejs 104 104 02.01.2018 31.12.2018
13 krāsns podiņi pētnieciskais darbs Bauskas pils muzejs 374 374 02.01.2018 31.12.2018
14 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Latgales Kultūrvēstures muzejs 35 35 02.01.2018 31.12.2018
15 keramika eksponēšana Latgales Kultūrvēstures muzejs 21 21 02.01.2018 31.12.2018
16 flīģelis eksponēšana Valkas Novadpētniecības muzejs 1 1 02.01.2018 31.12.2018
17 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs 14 14 02.01.2018 31.12.2018
18 sīkplastika, apģērbi, apavi, grāmatas, plakāta meti... eksponēšana Latvijas Kara muzejs 15 15 02.01.2018 31.12.2018 10.10.2018 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
19 formastērps un tā daļas, medaļa eksponēšana Latvijas Kara muzejs 12 12 02.01.2018 31.12.2018 10.10.2018 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
20 galds, krēsli eksponēšana Latvijas Kara muzejs 9 9 02.01.2018 31.12.2018 10.10.2018 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
21 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Latvijas Kara muzejs 17 17 02.01.2018 31.12.2018 10.10.2018 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
22 inventāra grāmatas zinātniska izpēte Latvijas Kara muzejs 7 7 02.01.2018 31.12.2018 10.10.2018 Uzglabāšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
23 arheoloģiski priekšmeti eksponēšana P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs 7 7 02.01.2018 31.12.2018 20.03.2019 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
24 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Alūksnes muzejs 75 75 02.01.2018 31.12.2018
25 monētas eksponēšana Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 4 4 02.01.2018 31.12.2018 19.03.2018 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
26 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 184 184 02.01.2018 31.12.2018 19.03.2018 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
27 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 7 7 02.01.2018 31.12.2018 19.03.2018 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
28 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 67 67 02.01.2018 31.12.2018
29 aproce eksponēšana Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 1 1 02.01.2018 31.12.2018
30 akvamanils eksponēšana Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 1 1 02.01.2018 31.12.2018
31 plāksne eksponēšana Alūksnes muzejs 1 1 15.01.2018 31.12.2018
32 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Ogres Vēstures un mākslas muzejs 59 59 26.01.2018 31.12.2018
33 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Ķekavas novadpētniecības muzejs 79 79 27.03.2018 06.07.2018
34 zīmējumi, fotogrāfija, avīžu izgriezumi eksponēšana Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 31 10 18.04.2018 22.06.2018
35 zīmējumi, trauki eksponēšana Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 10 10 18.04.2018 13.08.2018
36 saimniecības priekšmeti, rotaļlietas, iepakojums eksponēšana House of European History 7 5 30.06.2018 30.06.2019
37 karogs, monētas eksponēšana Latvijas Valsts kanceleja 3 3 16.08.2018 15.12.2018
38 apbalvojumi eksponēšana P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs 5 5 07.09.2018 27.01.2019
39 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 74 66 10.09.2018 18.12.2018
40 ordenis, markas, naudaszīmes eksponēšana Armijas muzejs Parīzē 7 7 20.09.2018 08.02.2019
41 tautastērpi un to sastāvdaļas eksponēšana Lietuvas Nacionālais muzejs 370 316 05.11.2018 17.01.2019
42 fotoaparāts eksponēšana Jūrmalas pilsētas muzejs 1 1 05.10.2018 07.12.2018
43 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Viļakas novada muzejs 45 45 16.10.2018 05.03.2019
44 vēstures, mākslas, tradicionālie priekšmeti eksponēšana Baltkrievijas Republikas Nacionālais mākslas muzejs 265 249 09.11.2018 31.01.2019
45 radiouztvērējs eksponēšana Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 1 1 20.11.2018 01.02.2019
46 gravīras, zīmējumi, fotogrāfija eksponēšana Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures muzejs 6 6 13.12.2018 09.02.2019
47 karogs eksponēšana Latvijas Valsts kanceleja 1 1 17.12.2018 31.03.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 7301 28629 35930
Digitālo attēlu izgatavošanai 5601 2206 7807

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 107 20
2. Monogrāfijas 2 2
3. Izstāžu, krājuma katalogi 3 3
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 7 7
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

10

no tiem realizēti:

10

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

0

no tām uzsāktas īstenot:

0

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 B. Dumpe Bezripas keramika Latvijas teritorijā vidējā un vēlajā dzelzs laikmetā (5.-12. gs). 04.01.2010 30.12.2019 promocijas darbs darbs tiek turpināts, teksta rakstīšana
2 A. Tomsons Šaujamloki 02.01.2018 29.06.2018 šķirklis Arheoloģijas rokasgrāmatai pabeigts, 2 lpp., 2 att.
3 A. Tomsons Ugunsieroči 02.01.2018 29.06.2018 šķirklis Arheoloģijas rokasgrāmatai pabeigts, 2 lpp., 2 att.
4 A. Tomsons Arheoloģiskās uzraudzības darbi Vecrīgā, Grēcinieku ielā 10, 2016. gadā 02.01.2018 30.01.2018 raksts pabeigts, 5300 zīmes, 1 att.
5 A. Tomsons Arheoloģiskās uzraudzības darbi Piļoru II senkapu aizsardzības zonā 2016. gadā 02.01.2018 30.03.2018 raksts pabeigts, 3891 zīmes, 1 att.
6 A. Tomsons Arheoloģiskās uzraudzības darbi Vecrīgā pie Doma baznīcas apsīdas 2017. gadā 02.01.2018 30.03.2018 raksts pabeigts, 5955 zīmes, 1 att.
7 A. Tomsons Arheoloģiskā uzraudzība Grobiņā 2017. gadā 02.01.2018 30.03.2018 raksts pabeigts, 4724 zīmes, 1 att.
8 A. Tomsons Pārskats par 2015. gada arheoloģisko uzraudzību Rīgā Brīvības bulvārī 26, Aspazijas bulvārī 20 02.01.2018 30.06.2018 arheoloģisko izrakumu pārskats pabeigts, 37 lpp., 50 att., 12 plāni
9 J. Ciglis Arheoloģisko pieminekļu apzināšanas rezultāti DR Vidzemē 02.01.2018 30.03.2018 raksts pabeigts, 5 lpp., 1 att.
10 J. Ciglis Manas atmiņas par Māri Atgāzi 02.01.2018 30.03.2018 raksts pabeigts, 6 lpp.
11 J. Ciglis Gaujas lejtece senākajā un agrajā dzelzs laikmetā 02.01.2018 30.03.2018 prezentācija pabeigts, 36 slaidi
12 R. Ritums, I. Virse Arheoloģiskā apzināšana Priekules novadā 2016. un 2017. gadā. 02.01.2018 30.03.2018 raksts pabeigts, 4 lpp., 2 lpp.
13 R. Ritums, I. Virse Arheoloģiskie pētījumi Grīvu senkapos 02.01.2018 30.03.2018 raksts pabeigts, 4 lpp., 2 att.
14 A. Šnē, I. Virse Grobiņas pilskalna vaļņa izpēte 2016. gadā 02.01.2018 30.03.2018 raksts pabeigts, 4 lpp., 1 att.
15 I. Mālkalniete Arheoloģiskās izpētes darbi Ērģemes viduslaiku pilī 2016. gadā 02.01.2018 30.03.2018 raksts pabeigts, 3 lpp.
16 I. Mālkalniete Arheoloģiskie izrakumi Rundāles viduslaiku pilī 2016. un 2017. gadā 02.01.2018 30.03.2018 raksts pabeigts, 3 lpp.
17 I. Žeiere Tekstils Latvijā līdz 1561. gadam 02.01.2018 30.03.2018 nodaļa Latvijas mākslas vēstures 1. sējumam papildināts teksts 10 lpp., sagatavotas 30 attēlu anotācijas
18 V. Muižnieks. A. Šulte, B. Dumpe Ikšķiles viduslaiku dzīvesvietas keramikas komplekss 02.01.2018 30.03.2018 referāts starptautiskai konferencei turpinās (materiāla izpēte, rakstīto avotu ziņu izpēte, literatūras studijas)
19 V. Muižnieks Cik sena ir latviešu tauta? 02.01.2018 30.03.2018 referāta prezentācija pabeigts, 45 slaidi
20 V. Muižnieks Edīte Elksnīte 02.01.2018 30.03.2018 šķirklis arheoloģijas rokasgrāmatai pabeigts, 1 lpp., 1 att.
21 V. Muižnieks Atmiņas par Māri Atgāzi 02.01.2018 30.03.2018 raksts pabeigts, 2 lpp.
22 B. Vaska Nodaļa par vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku rotām un ornamentu 02.10.2015 30.06.2018 nodaļa Latvijas mākslas vēstures 1. sējumam pabeigts
23 B. Vaska Rotas un to ornaments Latvijā no bronzas laikmeta līdz 13. gs. 02.01.2017 30.12.2018 nodaļas Latvijas mākslas vēstures 1. sējumam pabeigts
24 R. Ritums Kurzemes Elku kalni 02.01.2018 30.03.2018 referāts darbs turpinās
25 N. Grasis Bronzas laikmets Latvijā: laiks un pārmaiņas 02.01.2018 30.03.2018 referāts pabeigts, 6 lpp., 7 att.
26 M. Vāveris LNVM antīko monētu kolekcija: Romas monētas 02.01.2018 12.04.2018 referāts muzeja “Rīgas Birža” organizētai konferencei darbs turpinās
27 L. Grīnberga (kopā ar RSU docenti M. Pozemkovsku) Latvijas Sarkanā Krusta žetons Latvijas atbrīvošanas piemiņai un tā vēsture 02.01.2018 23.03.2018 referāts Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskajiem lasījumiem pabeigts, nolasīts 23.03.
28 L. Grīnberga Latvijas Sarkanā Krusta apbalvojumi 02.01.2018 09.05.2018 referāts LNVM zinātniskajiem lasījumiem darbs turpinās
29 O. Miheloviča Ebreju nacionālā kustība Latvijas PSR (1945.-1989.) 02.01.2015 30.12.2018 promocijas darbs darbs turpinās
30 A. Strazdiņš Devianto bērnu pāraudzināšanas prakse Latvijā (1918 – 1940): Irlavas Valsts nepilngadīgo zemkopības un amatniecības kolonijas piemērs (izmantojot LNVM krājumā esošos vēstures avotus) 04.01.2018 03.03.2018 referāts konferencei pabeigts
31 T. Ķikuts LNVM 150 01.09.2015 01.05.2019 referāts, raksts, izstāde darbs turpinās, avotu apzināšana
32 B. Dumpe Keramika 04.01.2017 30.06.2018 nodaļa Latvijas mākslas vēstures 1. sējumam pabeigts
33 A. Tomsons Bruņucepures 01.04.2018 30.06.2018 šķirklis Arheoloģijas rokasgrāmatai pabeigts, 2 lpp., 1 att.
34 A. Tomsons Zobeni 01.04.2018 30.06.2018 šķirklis Arheoloģijas rokasgrāmatai pabeigts, 2 lpp., 2 att.
35 J. Ciglis ziņojumi par DR Vidzemes apzināšanas braucienu rezultātiem 01.04.2018 30.06.2018 ziņojumi AO kolekcijai pabeigti ziņojumi ar kartēm un attēliem par 22 objektiem (72 lpp.)
36 J. Ciglis Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģisko pieminekļu apzināšanas rezultāti un apdzīvotība Rietumvidzemē vēlajā bronzas – senākajā dzelzs laikmetā. 02.01.2018 23.05.2018 prezentācija LNVM zinātniskajiem lasījumiem pabeigts, 52 slaidi
37 R. Ritums ziedojumi avotos DR Kurzemē 01.04.2018 30.06.2018 referāts un prezentācija pabeigts, 5 lpp., 35 att.
38 I. Virse Priekules novada senvēsture Arheoloģijas pieminekļu apzināšana Priekules novadā 2016.-2017. gadā 01.04.2018 30.06.2018 prezentācija pabeigts, 27 slaidi
39 I. Virse Grobiņa – kuršu un skandināvu dzīvesvieta, Grobiņas arheoloģiskais ansamblis 01.04.2018 30.06.2018 prezentācija pabeigts, 22 slaidi
40 I. Virse Kuršu un prūšu sakari 2.-5. gs. Mazkatužu senkapi un DR Kurzeme 01.04.2018 30.06.2018 prezentācija pabeigts, 22 slaidi
41 I. Mālkalniete Green pottery Oven of the Ergeme castle 01.04.2018 30.06.2018 referāts un prezentācija pabeigts, 7 lpp., 26 slaidi
42 I. Mālkalniete Ērģemes pils zaļā krāsns 01.04.2018 30.06.2018 referāts un prezentācija pabeigts, 6 lpp., 26 slaidi
43 I. Žeiere Knitted Items in the Latvian Archaeological Materials 02.01.2018 30.06.2018 referāts un prezentācija pabeigts, 5 lpp., 66 slaidi
44 V. Muižnieks. A. Šulte, B. Dumpe Ikšķiles viduslaiku dzīvesvietas keramikas komplekss 02.01.2018 30.03.2018 referāts starptautiskai konferencei pabeigts,, 32 slaidi 1 lpp. tēzes
45 R. Ritums Ziņojumi par DR Kurzemes apzināšanas ekspedīcijas rezultātiem 01.04.2018 30.06.2018 Ziņojumi AO kolekcijai pabeigti ziņojumi ar kartēm un attēliem par 25 objektiem 63 lpp.
46 N. Grasis Agrais bronzas laikmets Latvijā: kultūras un sabiedrība 1800.-900.g.pr. Kr. 02.01.2018 23.05.2018 referāts, prezentācija LNVM zinātniskajiem lasījumiem pabeigts, 6 lpp., 15 att.
47 N. Grasis Bronzas un senākais dzelzs laikmets Latvijā 1800.- 1.g. pr. Kr. 02.01.2018 30.05.2018 referāts, prezentācija LNVM Arheoloģijas departamenta semināram pabeigts, 6 lpp., 7 att.
48 A. Šulte Latvijas sentautu mielastu un ikdienas ēdiena izpēte 02.01.2018 30.03.2019 izpētes projekts darbs turpinās
49 S.Stinkule Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas Keramikas kolekcija. Apjoms. Tapšana. Nākotnes perspektīvas 11.04.2018 26.04.2018 referāts pabeigts
50 S.Stinkule Matīss Siliņš – Rīgas Latviešu biedrības muzeja (kopš 1924. gada Valsts Vēsturiskā muzeja) pārzinis un Izglītības ministrijas Pieminekļu valdes darbinieks. Viņa veikums kultūras mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā laika posmā no 1902. līdz 1934. gadam. 01.06. 2018. 01.05.2018 01.06.2018 raksts pabeigts
51 S.Stinkule Jāņi – ēdieni, dzērieni, tradīcijas un novadu atšķirības 04.06.2018 08.06.2018 rakstu sērija pabeigts
52 M. Vāveris LNVM antīko monētu kolekcija: Romas monētas 02.01.2018 12.04.2018 referāts muzeja “Rīgas Birža” organizētai konferencei pabeigts un nolasīts
53 L. Kostrica Latvijas Sarkanā Krusta apbalvojumi 02.01.2018 23.05.2018 referāts LNVM zinātniskajiem lasījumiem pabeigts un nolasīts
54 A. Ozoliņa Monētas un naudaszīmes ekspozīcijās. LNVM pieredze 02.01.2018 23.05.2018 referāts LNVM zinātniskajiem lasījumiem pabeigts un nolasīts
55 M. Vāveris Romiešu monētas Latvijas arheoloģiskajā materiālā. LNVM kolekcija 02.01.2018 23.05.2018 referāts LNVM zinātniskajiem lasījumiem pabeigts un nolasīts
56 M. Vāveris Latvijas universitātes mākslas vēstures kabineta monētu kolekcija 31.05.2018 31.08.2018 raksts Baltijas numismātu asociācijas krājumam darbs turpinās
57 L. Kostrica Latvijas Sarkanā Krusta apbalvojumi ārvalstniekiem (vācu val.) 02.01.2018 31.08.2018 raksts Baltijas numismātu asociācijas krājumam darbs turpinās
58 T. Ķikuts LNVM 150 07.09.2015 01.05.2019 referāts, raksts, izstāde darbs turpinās, avotu apzināšana
59 A. Strazdiņš “Latviešu Amatniecības skola – Latviešu muzeja projekta sastāvdaļa” 27.04.2018 01.05.2019 raksts darbs turpinās
60 B. Dumpe Keramika, māla trauki – šķirkļi Latvijas arheoloģijas rokasgrāmatai 02.01.2018 30.12.2018 šķirkļi Latvijas Arheoloģijas rokasgrāmatai darbs turpinās
61 A. Tomsons Riņķīšu bruņu atradumi Cēsu pilī 01.10.2017 30.09.2018 raksts pabeigts
62 A. Tomsons Kremāciju eksperimenti kuršu apbedīšanas tradīciju izpētei 02.04.2018 30.09.2018 referāts, PPT prezentācija pabeigts
63 R. Vecmuktāne Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem Liepupes pilskalnā 02.01.2018 30.12.2018 izrakumu pārskats pabeigts
64 J. Ciglis Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata 02.04.2018 30.09.2018 rokasgrāmata pabeigts
65 J. Ciglis Arheoloģiskais mantojums Gaujas Nacionālajā parkā – izpētes stāvoklis un perspektīvas 02.07.2018 02.09.2018 prezentācija pabeigts, 60 slaidi
66 J. Ciglis Vidējais dzelzs laikmets, Akmeņu krāvumi kapulauki, Latvijas arheoloģiskais mantojums ārzemju krātuvēs 02.04.2018 30.09.2018 3 šķirkļi arheoloģijas rokasgrāmatai pabeigts, 8 lpp.
67 R. Ritums Arhitekti Raunas Tanīsa kalna 1927. gada izrakumos 02.04.2018 30.09.2018 referāts un prezentācija pabeigts, 5 lpp., 28 att.
68 J.Šabanovs “19.gs zirglietas LNVM Darbarīku un sadzīves priekšmetu kolekcijā” 02.04.2018 21.08.2018 virtuālā izstāde pabeigta
69 U.Dževečka “Linu audums tradicionālajā apģērbā” 02.04.2018 16.08.2018 izstāde pabeigta
70 M. Vāveris Latvijas Universitātes mākslas vēstures kabineta monētu kolekcija 31.05.2018 31.08.2018 raksts Baltijas numismātu asociācijas krājumam pabeigts, iesniegts publicēšanai
71 M. Vāveris Romiešu monētu atradumi Latvijā 31.05.2018 14.09.2018 referāts Baltijas Numismātikas Asociācijas ikgadējai sanāksmei pabeigts, nolasīts
72 K. Ducmane Rihards Zariņš 01.07.2018 30.04.2020 izstāde, veltīta R.Zariņa 150. jubilejai darbs turpinās, turpināts apzināt iespējamos eksponātus
73 A. Ozoliņa Krievijas rublis Latvijas teritorijā Pirmā pasaules kara laikā un līdz 1920. gadam 01.07.2018 30.09.2018 tēzes, referāts un prezentācija nolasīšanai starptautiskā konferencē Sanktpēterburgā pabeigts
74 T. Ķikuts “Latvijas valsts dibinātāji” 13.03.2018 22.10.2018 grāmata pabeigts
75 I. Cīrulis “Latvijas valsts dibinātāji” 13.03.2018 22.10.2018 grāmata pabeigts
76 G. Baumane “Tradicionālo prasmju un dzīvesveida atspoguļojums Dagdas apkaimē 20. gs. 20. gados Pieminekļu valdes vākuma fotonegatīvos” 28.06.2018 06.07.2018 Lekcija Pabeigts
77 B. Dumpe Tautu staigāšana ar podiem padusē 01.10.2018 30.12.2018 referāts un prezentācija departamenta semināram pabeigts
78 J. Ciglis Sagatavoti ziņojumi AO kolekcijai par 8 objektiem (DR Vidzemē apzinātie objekti) 01.10.2018 30.12.2018 pieminekļu apzināšanas ziņojumi pabeigts, 32 lpp.
79 J. Ciglis Vidējā dzelzs laikmeta izpētes galvenās problēmas Latvijā 01.10.2018 30.12.2018 prezentācija departamenta semināram pabeigta, 24 slaidi
80 A. Tomsons Zobeni Latvijā 7.-16. gs. 02.01.2018 30.06.2018 monogrāfija pabeigts
81 R. Ritums Sagatavoti ziņojumi AO kolekcijai par 16 objektiem (DR Kurzemē apzinātie objekti) 02.06.2018 30.12.2018 pieminekļu apzināšanas ziņojumi pabeigts, 4 lpp.
82 I. L. Virse Latvijas Arheoloģiskās senlietas Poznaņā 02.04.2018 30.05.2019 sadaļa grāmatā darbs tiek turpināts, uzrakstīts melnraksts nodaļai Latvijas arheoloģiskās senlietas Poznaņas arheoloģijas muzejā
83 I. L. Virse Ievads zinātniskajā darbā muzejā 01.10.2018 30.12.2018 lekcija LU VFF studentiem pabeigts, 13 slaidi
84 I. Žeiere Tīras purva vairogs 01.06.2018 30.12.2018 raksta daļa kopīgam rakstām ar Rolfu Warmingu (Dānija) pabeigts
85 I. Žeiere Latvijas Arheoloģiskās senlietas Poznaņā 02.04.2018 30.12.2018 sadaļa grāmatā pabeigts
86 I. Žeiere Arheoloģisko materiālu liecības par kuršu apģērbu un tā rekonstrukcijas iespējas 01.10.2018 30.12.2018 lekcija pabeigts
87 I. Žeiere Arheoloģiskie atradumi, to veidi un pielietojums mūsdienās 01.10.2018 30.12.2018 lekcija pabeigts
88 I. Žeiere Arheoloģiskie tekstilatradumi, to saglabāšanās, darināšanas veidi un pielietojums 01.10.2018 30.12.2018 lekcija pabeigts
89 I. Žeiere Arheoloģisko tekstiliju rekonstrukciju vēsture, attīstība, pieļautās kļūdas, mūsdienu iespējas 01.10.2018 30.12.2018 lekcijats pabeigts
90 I. Žeiere Arheoloģisko tekstilatradumu kategorijas, izpēte, izmantošana mūsdienās 01.10.2018 30.12.2018 lekcijats pabeigts
91 I. Žeiere Apģērba raksturīgākās pazīmes (dažādām etniskajām grupām) 01.10.2018 30.12.2018 lekcijats pabeigts
92 I. Žeiere Arheoloģisko rotu veidi, izmantotie materiāli, hronoloģiskās robežas, rotu atveidošanas un pielietošanas jautājums mūsdienās 01.10.2018 30.12.2018 lekcijats pabeigts
93 I. Žeiere Tērpu aksesuāri, to materiāli, izgatavošana 01.10.2018 30.12.2018 lekcijats pabeigts
94 V. Muižnieks, I. Žeiere Dundagas Laukumuižas senkapi 02.01.2016 30.03.2018 grāmata darbs turpinās
95 V. Muižnieks, A. Engīzere K.G. Zīversa arheoloģisko izrakumu kolekcija 01.10.2018 30.12.2018 katalogs darbs turpinās, materiālu vākšana un apzināšana, uzsākta senlietu aprakstu sastādīšana
96 B. Vaska Rotas un to ornaments Latvijā no bronzas laikmeta līdz 13. gs. 02.01.2017 30.12.2018 monogrāfija darbs turpinās, pabeigta attēlu saskaņošana ar tekstu sastādīts attēlu saraksts
97 B. Vaska Migrāciju perioda stili un ornaments 01.10.2018 30.12.2018 referāts un prezentācija departamenta semināram pabeigts
98 N. Grasis Bronzas un senākais dzelzs laikmets Latvijā. 1800. – 1.g. pr. Kristus 01.10.2018 30.12.2018 referāts un prezentācija departamenta semināram pabeigts
99 A. Engīzere Katlakalna Pļavniekkalna kapulauks (5.-6. gs.), apmetne un Sauliešu pilskalns 01.10.2018 30.12.2018 referāts un prezentācija pabeigts
100 R. Vecmuktāne The Newest Archaeological Investigation in Latvia 01.10.2018 30.12.2018 referāts un prezentācija pabeigts
101 K. Ducmane Riharda Zariņa darbība Latvijā no 1919. līdz 1939. gadam 01.07.2018 30.09.2018 tēzes, referāts un prezentācija nolasīšanai starptautiskā konferencē Sanktpēterburgā pabeigts
102 A. Ozoliņa Krievijas rublis Latvijas teritorijā Pirmā pasaules kara laikā un līdz 1920. gadam 01.07.2018 30.09.2018 tēzes, referāts un prezentācija nolasīšanai starptautiskā konferencē Sanktpēterburgā pabeigts
103 K. Ducmane Laukumuižas kapulaukā atrastās monētas 01.10.2018 30.12.2019 raksts Arheoloģijas departamenta krājumam darbs turpinās
104 K. Ducmane Dažas epizodes no grafiķa Riharda Zariņa (1869-1939) atmiņām par darbu Krievijas Valsts vērtspapīru spiestuvē Sanktpēterburgā no 1899. līdz 1919. gadam. (14 lpp.) 01.11.2018 30.11.2018 raksts Baltijas numismātu asociācijas II krājumam pabeigts
105 A. Meinarte Vācbaltiešu mākslas mantojuma saglabāšana. Bīdermeiera ikonogrāfiskie aspekti Latvijas 19. gadsimta pirmās puses tēlotājas mākslas mantojumā 01.07.2018 13.07.2018 raksts Vidzemes bruņniecības rakstu krājumam Cēsu vēstures un mākslas muzejā pabeigts
106 I. Zeibārte 1920.-1925. gads Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos, notikumos, atmiņās. 1. sēj. 02.01.2017 13.07.2018 raksti, anotācijas, komentāri, zinātniskais aparāts, materiālu atlase pabeigts
107 A. Meinarte Ēveles draudze un tās ļaudis pirms 19. gadsimta 02.02.2018 23.05.2018 referāts LNVM zinātniskajiem lasījumiem pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 T. Ķikuts Возникновения латышских колоний на белорусских землях Латвия – Беларусь: 1918–2008. Минск, Четыре Четверти 2018. 26 lpp.
2 V. Muižnieks Iedzīvotāju migrācijas atspulgs Latvijas 13.-17. gs. arheoloģiskajā materiālā. Daugavas lejteces piemērs. Ceļā uz latviešu tautu/ Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti Nr. 24. 123.-135. lpp.
3 B. Dumpe Latviešu tradicionālās podniecības saknes Ceļā uz latviešu tautu/ Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti Nr. 24. 146.-156. lpp.
4 V. Muižnieks, E. Vasiļauskas Karls Bojs un viņa pētījumi Latvijas un Lietuvas arheoloģijā Arheoloģija un etnogrāfija, 30. laidiens 47.-66. lpp.
5 J. Ciglis Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Rietumvidzemē 241.-246. lpp. Arheologu pētījumi Latvijā 2016. – 2017. gadā. 241.-246. lpp.
6 R. Ritums, I. L. Virse Arheoloģiskie pētījumi Grīvu senkapos Arheologu pētījumi Latvijā 2016. – 2017. gadā. 73.-77. lpp.
7 A. Šnē, I.L. Virse Grobiņas pilskalna vaļņa izpēte 2016. gadā Arheologu pētījumi Latvijā 2016. – 2017. gadā. 81.-84. lpp.
8 A. Tomsons Arheoloģiskā uzraudzība Piļoru I un II senkapu aizsardzības zonā un Piļoru apmetnē 2016. gadā Arheologu pētījumi Latvijā 2016. – 2017. gadā. 89.-91. lpp.
9 I. Mālkalniete Arheoloģiskā uzraudzība Ērģemes viduslaiku pilī 2016. gadā Arheologu pētījumi Latvijā 2016. – 2017. gadā. 171.-175. lpp.
10 I. Mālkalniete Arheoloģiskie izrakumi Rundāles viduslaiku pilī Arheologu pētījumi Latvijā 2016. – 2017. gadā. 176.-178. lpp.
11 V. Muižnieks Arheoloģiskie pētījumi Limbažu mācītājmuižas teritorijā Arheologu pētījumi Latvijā 2016. – 2017. gadā. 179.-183. lpp.
12 A. Tomsons Arheoloģiskā uzraudzība Vecrīgā, Grēcinieku ielā 10, 2016. gadā Arheologu pētījumi Latvijā 2016. – 2017. gadā. 205.-208. lpp.
13 A. Tomsons Arheoloģiskā uzraudzība Vecrīgā pie Doma baznīcas apsīdas 2017. gadā Arheologu pētījumi Latvijā 2016. – 2017. gadā. 209.-212. lpp.
14 A. Tomsons Arheoloģiskā uzraudzība Grobiņā 2017. gadā Arheologu pētījumi Latvijā 2016. – 2017. gadā. 213.-215. lpp.
15 R. Ritums, I.L. Virse Arheoloģiskā apzināšana Priekules novadā Arheologu pētījumi Latvijā 2016. – 2017. gadā. 258.-261. lpp.
16 U. Untule-Judvaite Cēsu viduslaiku pilī atrastās pakavsaktas Cēsu pils raksti II: arheoloģija, arhitektūra, vēsture 95.-109. lpp.
17 A. Tomsons Riņķīšu bruņu atradumi Cēsu pilī Cēsu pils raksti II: arheoloģija, arhitektūra, vēsture 197.-209. lpp.
18 K.Ducmane Действие Р. Зариня в Латвии (1919-1939) Деньги в Российской истории. Вопросы производства, обращения, бытования. Сборник материалов. Выпуск I. С-Пб, 2018. с.89 - 94
19 A.Ozoliņa Российский рубль на территории Латвии во время Первой мировой войны и до 1920 года Деньги в Российской истории. Вопросы производства, обращения, бытования. Сборник материалов. Выпуск I.С-Пб, 2018. с.150 -154
20 I. Zeibārte, darba grupā 1920.-1925. gads Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos, notikumos, atmiņās. raksti, anotācijas, komentāri, zinātniskais aparāts, materiālu atlase 1920.-1925. gads Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos, notikumos, atmiņās. 1. sēj. Latvijas Vēstnesis, 2018 818 lpp.
Muzeja rakstu krājumi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 O. Miheloviča Dauderu namam - 120: Sarkandaugavas saimnieciskais, sociālais un kultūrvēsturiskais konteksts.//Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Nr. 26 144 lpp.
2 V. Muižnieks Ceļā uz Latviešu tautu.// Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Nr.24 155 lpp.
Publicētās monogrāfijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 T. Pumpuriņš, I. Cīrulis, T. Ķikuts "Latvijas valsts dibinātāji". Autori: T. Pumpuriņš, I. Cīrulis, T. Ķikuts – R.,2018. – 412 lpp.: il. 416 lpp.
2 A. Tomsons Zobeni Latvijas teritorijā 7.–16. gs./Autors Artūrs Tomsons. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Nr.27 – R.,2018. – 348 lpp.: il. 350 lpp.
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Gundare (sast.). Teksts (LNVM): T. Ķikuts, I. Cīrulis, A. Strazdiņš, I. Zeibārte Latvijas gadsimts. Izstādes katalogs. R.: LNVM, 2018. Izstādes “Latvijas gadsimts” katalogs 232 lpp.
2 I. Gundare (sast.). Teksts (LNVM): T. Ķikuts, I. Cīrulis, A. Strazdiņš, I. Zeibārte Latvia’s Century. Exhibition Catalogue. R.: LNVM, 2018. Izstādes “Latvijas gadsimts” katalogs angļu val. 232 lpp.
3 O. Miheloviča Atmiņu nesējs. Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija Gaida Graudiņa dzīves gājums, kolekcijas aizsākumi un Latvijai dāvinātā kolekcija 240 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A. Burbicka, A. Krasta, T. Ķikuts, Z. Lāce, I. Miķelsone, S. Cerbule, I. Ozola Dizains: I. Elere Zīmējumi: E. Elere Soli pa solim izstādē “Latvijas gadsimts”. Ceļvedis bērniem: stāsti, fakti un uzdevumi 24 lpp.
2 A. Krasta, T. Ķikuts Informatīva lapa par izstādi "Latvijas gadsimts" latviešu, angļu, krievu valodās 6 lpp.
3 A. Krasta, T. Ķikuts Izstādes buklets latviešu, angļu un krievu, vācu, lietuviešu un igauņu valodās 12 lpp.
4 A. Krasta, T. Ķikuts Informatīva kartīte par Latvijas valsts svētku dienām 2 lpp Apmeklētāju interaktīvas iesaistes materiāli izstādei "Latvijas gadsimts" (4 kartītes) 6 pp.
5 I. Heinola Izstādes buklets “Tradicionālais apģērbs Latvijā” (latviešu, angļu un lietuviešu valodās) 8 lpp.
6 O. Miheloviča Buklets “Gaida Graudiņa kolekcija. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļa” latviešu, angļu, vācu un krievu valodās 8 lpp.
7 A. Krasta, T. Ķikuts, Redaktori: I. Cīrulis, I. Zeibārte Audiogida teksts izstādei “Latvijas gadsimts” latviešu, angļu un krievu valodā un audioierakstu sagatavošana 29 lpp. (latviešu val.); 37 lpp. (angļu val.), 22 lpp. (krievu val.)
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 A. Ozoliņa Kad Krievijā emitēja naudaszīmes ar identiskiem numuriem? Ilustrētā vēsture, 2018. gada maija Nr. 1629 zīmes raksts
2 A. Tomsons Recenzija par filmu “Nameja gredzens” portāls “Kino raksti.” http:// kino raksti.lv/kadra/aktuāla-tema/Nameja-gredzens-vesturnieka/acim-377 17 900 zīmes raksts
3 A. Tomsons Baltijas eksperimentālās arheoloģijas skola 2017 https://exarc.net/issue-2018-01/mm/insight-baltic-experimental-archaeology-summer-school-2017 3700 zīmes raksts
4 A. Tomsons Papildināts Vikipēdijas šķirklis par Latvijas Nacionālo vēstures muzeju ar informāciju par muzeja stāvokli pēc 2013. gada 275 zīmes Vikipēdijas šķirklis
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Heinola “Tradicionālais apģērbs Latvijā” Lietuvas Nacionālajā muzejā Viļņā
2 L. Andrejsone Jaunieguvumu izstāde - “Vēstures liecības par 1991. gada janvāra barikādēm Rīgā” 6 lpp.
3 L. Andrejsone Jaunieguvumu izstāde - “Vēstures liecības par 1990. gada 18. marta Latvijas Augstākās Padomes vēlēšanām” 7 lpp.
4 L.Andrejsone Jaunieguvumu izstāde – “1941. gada 14. jūnija deportācijas upuru piemiņas diena Trešajā atmodā no 1987. līdz 1989. gadam” 6 lpp.
5 Ķikuts, T., Cīrulis, I., Strazdiņš, I., Zeibārte, I., Ciganovs, J. (LKM), Gerharde-Upeniece, G. (LNMM), Mihelsone, A. (LNMM), Pumpuriņš, T. (CM), Pumpuriņš, D. (LOM), Vītola I. (LaPA) “Latvijas gadsimts” 365 lpp.
6 U.Dževečka “Linu audums tradicionālajā apģērbā” 15576 zīmes / 9 lpp.
7 J.Šabanovs “19. gs. zirglietas LNVM Darbarīku un sadzīves priekšmetu kolekcijā” 13012 zīmes / 10 lpp.
8 L.Andrejsone Jaunieguvumu izstāde – “Tautas manifestācija “Par tiesisku valsti Latvijā” Mežaparkā, Rīgā 1988. gada 7. oktobrī” 6 lpp.
9 L. Andrejsone Ceļojošās izstādes izstādes “LTF – par demokrātisku Latviju” tematiskās struktūras plāns 12 lpp.
10 A.Meinarte Izstādes plāns “Latvijai 100. Vēsture, māksla, tradīcijas” Baltkrievijas Republikas Nacionālajā mākslas muzejā 75 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

31

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

0

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Uzskaites kartotēka 22563 1109
Kolekciju elektroniskais datu rādītājs 520

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 45162
Individuālie 26511
Pārējie 653
Apmeklētāji grupās 17998
Skolēni grupās 14777
Ārzemnieki grupās 672
Pārējie grupās 2549
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

18445

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

303

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2222

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

770

Papildu informācija:

Sadaļā "Muzeja pieejamība" norādīta informācija par pieejamību tikai LNVM izstāžu un ekspozīciju daļā, ēkā Brīvības bulvārī 32.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

500

Lekciju skaits muzejā:

39

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

378

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

9162

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

4

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

91

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

136

tai skaitā muzejā:

135

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A. Tomsons Karotāji vai karadraudzes? Militārās struktūras Latvijas aizvēsturē 1 45 Interesenti
2 V. Puižnieks Cik sena ir latviešu tauta? 1 skolotāji
3 A. Tomsons Eksperiments, rekonstrukcija un mūsdienu daudzās arheoloģijas ceļā uz pagātnes izpēti 1 25 Interesenti
4 A. Tomsons Kurši arheoloģisko un rakstīto avotu gaismā 1 180 Kurzemes plānošanas reģiona semināra “Kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāls tūrismā” apmeklētāji
5 A. Tomsons Arheoloģiskās rekonstrukcijas un faktiskā izpēte: eksperimenta pielietojuma iespējas pagātnes izpētē 1 12 studenti
6 S. Stinkule Latviešu tradicionālā virtuve jeb ko un kā latvietis ēda senāk 1 42 skolēni, skolotāji
7 M. Vāveris Romas impērijas monētas un to izgatavošana 2 48 skolēni, skolotāji, interesenti
8 K. Ducmane Latviešu nacionālās grafikas skolas pamatlicējs Rihards Zariņš (1869-1939). Grafika. Tautas tērps. Ornaments” 1 35 Interesenti
9 L. Andrejsone 1991. gada janvāra barikāžu atspoguļojums LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas krājumā 1 60 skolēni, jaunsardze, Valsts kancelejas darbinieki
10 D. Īvāns Latvijas atgūšana 1 200 skolotāji
11 G. Baumane Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924. –1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos 2 41 studenti
12 N. Grasis Bronzas un senākais dzelzs laikmets Latvijā 1800.- 1. g. pr. Kristus 1 20 Interesenti
13 A. Tomsons Bronzas kausēšanas eksperimenti Latvijā, dabiskās vilkmes process 1 20 Interesenti
14 A. Tomsons Bronzas kausēšanas demonstrējums ar stāstījumu par metālapstrādes vēsturi 1 15 Interesenti
15 T. Ķikuts Latviešu ierašanās Iekškrievijā 19. gs. 2. pusē. Galvenās apmešanās vietas 1 50 Interesenti
16 T. Ķikuts Izstādes “Latvijas gadsimts” tapšana (anglu v.) 1 20 Eiropas Ebreju muzeju asociācijas (AEJM) pārstāvji
17 G. Baumane Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924. –1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos 1 15 Interesenti
18 G. Baumane Bērnu ikdiena Pieminekļu valdes 1924. –1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos 1 31 Skolēni
19 G. Baumane Tradicionālo prasmju un dzīvesveida atspoguļojums Dagdas apkaimē 20. gs. 20. gados Pieminekļu valdes vākuma fotonegatīvos 1 37 3. Latgolys stuostnīku festivala “Omotu stuosti” dalībnieki
20 I. L. Virse Ievads zinātniskajā darbā muzejā 1 21 LU VFF studenti
21 I. Žeiere Arheoloģiskās liecības par kuršu apģērbu un tā rekonstrukcijas iespējas 1 16 interesenti
22 I. Žeiere Arheoloģiskie atradumi, to veidi un pielietojums mūsdienās 1 26 Tautas mākslas studiju vadītāji
23 I. Žeiere Arheoloģiskie tekstilatradumi, to saglabāšanās, darināšanas veidi un pielietojums 1 26 Tautas mākslas studiju vadītāji
24 I. Žeiere Arheoloģisko tekstiliju rekonstrukciju vēsture, attīstība, pieļautās kļūdas, mūsdienu iespējas 1 26 Tautas mākslas studiju vadītāji
25 I. Žeiere Arheoloģisko tekstilatradumu kategorijas, izpēte, izmantošana mūsdienās 1 26 Tautas mākslas studiju vadītāji
26 I. Žeiere Apģērba raksturīgākās pazīmes (dažādām etniskajām grupām) 1 26 Tautas mākslas studiju vadītāji
27 I. Žeiere Arheoloģisko rotu veidi, izmantotie materiāli, hronoloģiskās robežas, rotu atveidošanas un pielietošanas jautājums mūsdienās 1 26 Tautas mākslas studiju vadītāji
28 I. Žeiere Tērpu aksesuāri, to materiāli, izgatavošana 1 26 Tautas mākslas studiju vadītāji
29 J.Šabanovs Zirga garderobe pirms simt gadiem 1 12 skolēni
30 G. Baumane Fotogrāfija - mirklis, kas pārvēršas mūžībā 1 13 kluba #|JauniešiMuzejā dalībnieki
31 D. Īvāns Cīņa par brīvību Rīgas Medicīnas koledža 2 514 Studenti, pasniedzēji, interesenti
32 D. Īvāns Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana 4 201 Interesenti, skolēni, skolotāji
33 D. Īvāns Filma “Dziesmuvara’ un tās tapšana 1 100 Skolēni, skolotāji
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I. Bulle Viduslaiku bruņinieki 1997 37 885 Skolēni, skolotāji
2 S. Cerbule Mana mīļākā rotaļlieta 1997 10 247 Skolēni, skolotāji
3 I. Bulle Senā skola 2000 64 1554 Skolēni, skolotāji
4 S. Cerbule I. Miķelsone Kā dzīvoja senie ļaudis? 2000 42 927 Skolēni, skolotāji
5 S. Stinkule Latviešu gadskārtas 2001 13 317 Skolēni, skolotāji
6 I. Miķelsone S. Cerbule Mana Latvija 2005 67 1880 Skolēni, skolotāji
7 S. Cerbule Mode Latvijā un Eiropā 17.–20. gs 2008 19 619 Skolēni, skolotāji
8 A. Burbicka Latvija laika posmā no valsts dibināšanas līdz mūsdienām 2008 11 295 Skolēni, skolotāji
9 A.Burbicka Gatavošanās eksāmenam 2009 49 917 Skolēni, skolotāji
10 A. Burbicka Ražots Latvijā 2011 17 380 Skolēni, skolotāji
11 A. Burbicka S. Cerbule Kas ir muzejs? 2012 5 93 Skolēni, skolotāji
12 S. Cerbule Mācīsimies Ziemassvētku dzejolīti muzejā, jeb Mazās Māras ziemas stāsts 2013 5 108 Skolēni, skolotāji
13 I. Miķelsone Ceļojums laikā kopā ar Čipu un Capu 2016 19 456 Skolēni, skolotāji
14 I. Ozola G.Baumane Kā dzīvoja pirms 100 gadiem: fotogrāfijas stāsta 2016 8 238 Skolēni, skolotāji
15 S. Cerbule 1. pasaules karš Latvijas teritorijā, latviešu strēlnieki 2017 3 94 Skolēni, skolotāji
17 A. Zeibārte Dārgumu medības 2013 6 118 Skolēni, skolotāji, bērni
A. Zeibārte L. Andrejsone Orientēšanās spēle “Baltijas brīvības ceļš” 2016 3 34 Skolēni, skolotāji
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A. Zeibārte Jautrais riču-račs 2013 4 91 Pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Sestdienas ekskursija pieaugušajiem “Latvijas senvēsturi (laika posms: 11. gadu tūkstotis pirms Kristus -13. gadsimts)” 06.01. LNVM Pamatekspozīcija 1 28 interesenti
2 Cikla “Muzejs ģimenei” nodarbība “Stāsti par rotaļlietām” 13.01. LNVM Nodarbību zāle 1 16 Ģimenes ar bērniem
3 Tematisku pasākumu cikla nodarbība “Mājokļi” 20.01. LNVM Pamatekspozīcija 1 14 Ģimenes ar bērniem
4 Grāmatu - “Latvijas Nacionālā vēstures muzeja zinātniskie lasījumi 2014 - 2016”; “Indivīds. Vēsture. Nācija. Latviešu etnogrāfiskajai izstādei –120”; “Antons Georgs Bose. Zīmējumi” atvēršana 24.01. LNVM Konferenču zāle 1 120 Interesenti, muzejniekiSpēle - Dārgumu medības muzejā “Krāsas”
5 Spēle - Dārgumu medības muzejā “Krāsas” 27.01., 28.01. LNVM Pamatekspozīcija 2 45 Interesenti
6 Cikla “Tikšanās ar pētnieku” pasākums - “Karotāji vai karadraudzes: militārās struktūras Latvijas aizvēsturē." 30.01. LNVM Konferenču zāle, LNVM Pamatekspozīcija 1 45 Interesenti
7 Sestdienas ekskursija pieaugušajiem “Latvijas teritorija, tās iedzīvotāji Livonijas laikā un jaunajos laikos” 3.02. LNVM Pamatekspozīcijas 1 18 Interesenti
10 Cikla “Muzejs ģimenei” nodarbība “Stāsti par senajiem ļaudīm” 10.02. LNVM Pamatekspozīcijas 1 11 Ģimenes ar bērniem
11 Tematisku pasākumu cikla nodarbība “Gaismekļi” 17.02. LNVM Pamatekspozīcijas 1 8 Ģimenes ar bērniem
12 Sarunu cikla “Trešā atmoda. 1988. gads. Ko spējām un ko spējam” 1. sarīkojums „Kultūras elites loma pārmaiņas procesos. Radošo savienību plēnumam – 30” 22.02. LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa 1 66 Interesenti
13 Spēle - Dārgumu medības muzejā “Burti” 24.02., 25.02. LNVM Pamatekspozīcijas 2 39 Interesenti
14 Cikla “Tikšanās ar pētnieku” pasākums - “Apavi latviešu tradicionālajā apģērbā” 27.02. LNVM Konferenču zāle 1 42 Interesenti
15 Sestdienas ekskursija pieaugušajiem “Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gadsimtā, dzīvesvide un ikdiena 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā” 03.03. LNVM Pamatekspozīcijas 1 10 Interesenti
16 Cikla “Muzejs ģimenei” nodarbība “Stāsti par ēdieniem senatnē” 10.03. LNVM Pamatekspozīcijas 1 6 Ģimenes ar bērniem
17 Nodarbība skolēnu brīvlaikā “Mājokļi” 13.03. LNVM Pamatekspozīcijas 1 21 skolēni, pieaugušie
18 Nodarbība skolēnu brīvlaikā “Latviešu gadskārtas” 14.03. LNVM Pamatekspozīcijas 1 7 skolēni, pieaugušie
19 Seminārs vēstures un sociālo zinību skolotājiem 14.03. LNVM Konferenču zāle 1 50 skolotāji
20 Nodarbība skolēnu brīvlaikā “Gatavošanās eksāmenam” 15.03. LNVM Pamatekspozīcijas 1 9 Skolēni
21 Andreja Verhoustinskis dokumentālās filmas “Lidija” seanss un tikšanās ar Lidiju Doroņinu -Lasmani. 16.03. LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa 1 46 Interesenti
22 Nodarbība skolēnu brīvlaikā “Mana Latvija” 16.03. LNVM ekspozīcijas 1 3 skolēni
23 Tematisku pasākumu cikla nodarbība “Apģērbs” 17.03. LNVM Pamatekspozīcijas 1 12 Ģimenes ar bērniem
24 Sarunu cikla “Trešā atmoda. 1988. gads. Ko spējām un ko spējam” 2. sarīkojums Pret komunistiem vai ar komunistiem toreiz? Radikālas pārmaiņas Maskavas kompartijā un to ietekme sabiedrībā” 23.03. LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa 1 52 Interesenti
25 Spēle - Dārgumu medības muzejā “Formas” 24.03., 25.03. LNVM ekspozīcijas 2 8 Ģimenes ar bērniem
26 Cikla “Tikšanās ar pētnieku” pasākums – “Dekoratīvie gleznojumi uz pūra lādēm un skapjiem” 27.03. LNVM Konferenču zāle 1 53 Interesenti
27 Ivonnas Zīles izstādes “Mantojums” atklāšana 28.03.2018. 28.03. LNVM Dauderu nodaļa 1 15 Interesenti
28 Sestdienas ekskursija pieaugušajiem – “Latvieši 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un sabiedriskā dzīve, Latvijas Republika 1918. - 1940. gadā” 07.04. LNVM Pamatekspozīcijas 1 8 Interesenti
29 Cikla “Muzejs ģimenei” nodarbība – “Stāsti par modi” 14.02. LNVM Pamatekspozīcijas 1 10 Ģimenes ar bērniem
30 Filmu studijas “Ģilde”, režisora R. Pipara filmas “Vēsture aiz kadra. Kino” senss. 19.04. LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa 1 33 Interesenti
31 Rakstnieka Artūra Snipa grāmatas “Notvertais laiks” atvēršanas svētki 26.04. LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa 2 32 Interesenti
32 Spēle – Dārgumu medības muzejā “Krustu šķērsu” 28.04., 29.04. LNVM Pamatekspozīcijas 1 36 Ģimenes ar bērniem
33 Lielā Talka. 28.04. LNVM Dauderu nodaļa 1 40 Bērni, skolēni, pieaugušie
34 ”Preses konference par izstādi “Latvijas gadsimts” 2.05. Izstāde “Latvijas gadsimts” 1 42 Mediju pārstāvji
35 Izstādes “Latvijas gadsimts” atklāšana 3.05. Izstāde “Latvijas gadsimts” 1 170 Interesenti
36 4. maija svētki LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā “Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijai – 28” 4.05. LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa 1 26 Interesenti
37 Ekskursijas izstādē “Latvijas gadsimts” un tikšanās ar tās veidotājiem 08.05., 15.05., 22.05., 29.05., 05.06., 12.06. Izstāde “Latvijas gadsimts” 6 81 Interesenti
38 Seminārs Latvijas tūrisma gidu asociācijai “Latvijas gadsimts” 9.05. Izstāde “Latvijas gadsimts” 1 20 Tūrisma gidi
39 Izstādes “Latvijas gadsimts” veidošanā iesaistīto muzeju pārstāvju tikšanās 14.05. Izstāde “Latvijas gadsimts”, Konferenču zāle 1 198 68 muzeju pārstāvji
40 Šveices Konfederācijas prezidenta Alēna Bersē un Mjurielas Cēnderes - Bersē kundzes vizīte izstādē “Latvijas gadsimts” 14.05. Izstāde “Latvijas gadsimts” 1 31 Amatpersonas, mediju pārstāvji
41 Rakstu krājuma “Dauderu namam 120: Sarkandaugavas saimnieciskais, sociālais un kultūrvēsturiskais konteksts” atvēršanas svētki 17.05. LNVM Dauderu nodaļa 1 30 Interesenti
42 Starptautiskā akcija “Muzeju nakts” LNVM Brīvības bulvārī 32 19.05. Izstāde “Latvijas gadsimts” 1 3010 Interesenti
43 Starptautiskā akcija “Muzeju nakts” - “LTF – demokrātijas šūpulis” 19.05. LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa 1 589 Interesenti
44 Starptautiskā akcija “Muzeju nakts” - “Es iekāru šūpuli “Dauder’” nama dārziņā” 19.05. LNVM Dauderu nodaļa 1 3135 Interesenti
45 LNVM ikgadējie zinātniskie lasījumi 23.05. LNVM Konferenču zāle 1 83 Interesenti
46 Rakstu krājuma “Ceļā uz latviešu tautu” atvēršana 23.05. LNVM Konferenču zāle 1 89 Interesenti
47 Viņa Majestātes Nīderlandes karaļa Vilema Aleksandra vizīte izstādē “Latvijas gadsimts” 12.06. Izstāde “Latvijas gadsimts” 1 28 Amatpersonas, mediju pārstāvji
48 LNVM Tautas frontes muzeja ielīgošanas pasākums “Jāņu dienu gaidīdami” kopā ar dziesminieci Maiju Cālīti 14.06. LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa 1 19 Interesenti
49 Filipa Šalajeva gleznu izstādes “Latvijas laukos” atklāšana 21.06. LNVM Dauderu nodaļa 1 35 Interesenti
50 LNVM darbinieku sezonas noslēguma pasākums 26.06. LNVM Dauderu nodaļa 1 88 Interesenti
51 Polijas Republikas prezidenta Andžeja Dudas un Agatas Kornhauseres-Dudas kundzes vizīte izstādē “Latvijas gadsimts” 27.06. Izstāde “Latvijas gadsimts” 1 25 Amatpersonas, mediju pārstāvji
52 Ekskursijas izstādē “Latvijas gadsimts” un tikšanās ar tās veidotājiem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku ietvaros 30.06. Izstāde “Latvijas gadsimts” 1 15 Interesenti
53 Ekskursijas izstādē “Latvijas gadsimts” un tikšanās ar tās veidotājiem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku ietvaros 01.07., 03.07., 04.07., 05.07., 06.07., 07.07., 08.07., 08.07. Izstāde “Latvijas gadsimts” 8 163 Interesenti
54 Grāmatu kluba “Totāls vāks” tikšanās 10.07. LNVM Dauderu nodaļa 1 10 Interesents
55 Režisora Askolda Saulīša filmas “Dziesmuvara” seanss 13.07. LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa 1 55 Interesents
56 Simtgades zaļumballe 11.08. LNVM Dauderu nodaļa 1 20 Interesents
57 Baltijas ceļa atceres sarīkojums “Brīvību Baltijai” un Askolda Saulīša dokumentālās filmas “Baltijas brīvības ceļš” seanss 23.08. LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa 1 24 Interesenti
58 Informatīvs seminārs skolotājiem – izstāde “Latvijas gadsimts” – iespēja redzēt, dzirdēt, domāt 23.08. LNVM Konferenču, nodarbību zāles, izstāde “Latvijas gadsimts” 1 83 skolotāji
59 Senioru diena muzejā 30.08., 27.09. Izstāde “Latvijas gadsimts” 2 25 seniori
60 Mūžizglītības cikls “Sestdienas tikšanās muzejā” ietvaros ekskursija “10 soļi Latvijas gadsimtā” 01.09., 08.09., 15.09., 22.09. Izstāde “Latvijas gadsimts” 4 21 Interesenti
61 Sarunu cikla “Trešā atmoda. 1988. gads. Ko spējām un ko spējam” 3. sarīkojums 7.09. LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa 1 56 Interesenti
62 Bērnu ceļveža “Soli pa solim” atvēršana 12.09. Izstāde “Latvijas gadsimts” 1 31 Ģimenes ar bērniem
63 Aleksandra Lukjanova gleznu izstādes “Lielvārdes josta. Atgriešanās” atklāšana 15.09. LNVM Dauderu nodaļa 1 60 Interesenti
64 Pasākumu cikls “Vēlās otrdienas. Saruna ar pētnieku” – tikšanās ar Dr.hist. Vitu Zelču “Kas bija Latvija jaunlatviešiem?” 18.09. Izstāde “Latvijas gadsimts” 1 23 Interesenti
65 Interesentu kluba “Jaunieši muzejā” atklāšanas pasākums 22.09. LNVM Konferenču zāe, izstāde “Latvijas gadsimts” 1 9 Skolēni
66 Pasākums “Gadsimta pastnieks” 23.09. Izstāde “Latvijas gadsimts” 1 134 Interesenti
67 Nodarbību cikls “Priekšmetu mērnieks” 29.09. Izstāde “Latvijas gadsimts” 1 10 Interesenti
68 Mūžizglītības cikla “Sestdienas tikšanās muzejā” ietvaros ekskursijas “10 soļi Latvijas gadsimtā” 06.10., 03.11., 01.12. Izstāde “Latvijas gadsimts” 3 35 Interesenti
69 Senioru diena muzejā 25.10., 27.12. Izstāde “Latvijas gadsimts” 2 21 Seniori
70 Starptautiska konference Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 30” 08.10. Dailes teātris 1 635 Interesenti
71 Pasākumu cikls “Vēlās otrdienas. Saruna ar pētnieku” – Linu audums latviešu tradicionālajā apģērbā – tikšanās ar izstādes autori, LNVM Etnogrāfijas nodaļas krājuma glabātāju Unu Dževečku 9.10. Izstāde “Linu audums latviešu tradicionālajā apģērbā” 1 21 Interesenti
72 Cikla “Muzejs ģimenei” nodarbība “Senā skola” 13.10. LNVM Nodarbību telpa 1 21 Ģimenes ar bērniem
73 Dzimšanas dienas svinības muzejā “Senā skola” 14.10. LNVM nodarbību telpa 1 10 Ģimenes ar bērniem
74 Interesentu kluba “Jaunieši muzejā” tikšanās 20.10. LNVM konferenču zāle 1 12 Skolēni
75 Muzejpedagogu seminārs “Nedarbnīca” 22.10. LNVM konferenču zāle, izstāde "Latvijas gadsimts" 1 48 Latvijas muzeju darbinieki
76 Nodarbības skolēniem rudens brīvlaikā “Soli pa solim Latvijas gadsimtā” 23.10. izstāde "Latvijas gadsimts" 1 16 Skolēni
77 RLB Pensionēto skolotāju kluba tikšanās ar izstādes Latvijas gadsimts veidotājiem 23.10. izstāde "Latvijas gadsimts" 1 26 Seniori
78 Informatīvs seminārs skolotājiem – izstāde “Latvijas gadsimts” – iespēja redzēt, dzirdēt, domāt 24.10. Konferenču, nodarbību zāles, izstāde Latvijas gadsimts 1 61 Interesenti
79 Nodarbība skolēniem rudens brīvlaikā “Zirga garderobe pirms 100 gadiem” 25.10. LNVM konferenču zāle 1 11 Skolēni
80 Nodarbību cikls “Priekšmetu mērnieks” 27.10., 24.11., 29.12. izstāde "Latvijas gadsimts" 3 33 Ģimenes ar bērniem
81 Pasākumu cikls “Vēlās otrdienas. Tikšanās izstādē” – “Par ko cīnījās latviešu strēlnieki? Strēlnieku tēls Latvijas vēsturē un kultūrā dažādos laikposmos” 30.10. LNVM izstāde "Latvijas gadsimts" 1 49 Interesenti
82 Informatīvais seminārs Latvijas Profesionālo gidu asociācijas biedriem “Dauderu nams, sagaidot Latvijas valsts simtgadi” 10.11. LNVM Dauderu nodaļa 1 41 Interesenti
83 Pasākums “Lāčplēša diena vēsturē un mūsdienās” 11.11. LNVM Konferenču zāle 1 85 Interesenti
84 Izzinoša un radoša nodarbība bērniem “Mana Latvija” 11.11., 18.11. LNVM Konferenču un Nodarbību zāles, pamatekspozīcija 7 281 Ģimenes ar bērniem
85 Ivara Salmaņa personālizstādes “Pastkarte no mājām” atklāšana 15.11. LNVM Dauderu nodaļa 1 21 Interesenti
86 Sarunu cikla “Trešā atmoda. 1988. gads. Ko spējam un ko spējām” 4. sarīkojums “No etniskās konfrontācijas uz minoritāšu kopdarbību Latvijas neatkarības atjaunošanā” 15.11. LNVM Tautas frontes muzejs nodaļa 1 42 Interesenti
87 Grāmatas “Latvijas valsts dibinātāji” atvēršana, tikšanās ar Latvijas valsts dibinātāju piederīgajiem 16.11. LNVM Konferenču zāle, izstāde "Latvijas gadsimts" 1 125 Interesenti
88 Ekskursijas “Virziens: neatkarīga valsts” 18.11. LNVM izstāde "Latvijas gadsimts" 9 412 Interesenti
89 Kataloga “Atmiņu nesējs. Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija” atvēršana 29.11. LNVM Dauderu nodaļa 1 50 Interesenti
90 Pasākumu cikls “Vēlās otrdienas. Tikšanās izstādē” – “Tradīciju spēks” 11.12. LNVM Izstāde “Latvijas gadsimts” 1 20 Interesenti
91 Ziemassvētku noskaņu koncerts “Dzimtā valoda mīlestības vijolei” 12.12. LNVM Tautas frontes muzejs nodaļa 1 21 Interesenti
92 Arheoloģisko pieminekļu aizsardzības problēmas 13.12. Arheoloģijas departaments 1 10 Arheoloģijas pulciņa dalībnieki
93 Dzimšanas dienas svinības muzejā “Latvijas gadsimts” 15.12. LNVM Izstāde “Latvijas gadsimts” 1 8 skolēni
94 Interesentu kluba “Jaunieši muzejā” tikšanās 15.12. LNVM Nodarbību zāle 1 5 Skolēni
95 Dzimšanas dienas svinības muzejā “Viduslaiku bruņinieki” 15.12. LNVM Nodarbību zāle 1 12 Bērni
96 Pasākums bērniem “Tikšanās ar rūķiem” 28.12. LNVM Izstāde “Latvijas gadsimts”. Konferenču zāle 1 54 Ģimenes ar bērniem

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja ekspozīcija un izstāžu zāles atrodas pagaidu telpās Brīvības bulvārī 32, ēkas 2., 3. un 4. stāvā. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja nokļūt ēkas 2. stāvā, kur izvietota izstāde "Latvijas gadsimts". Muzeja ekspozīcija un pastāvīgās izstādes izvietotas ēkas 3. un 4. stāvā, kuri nav aprīkoti ar pmeklētājiem nav pieejams liftu un uzbrauktuvēm ratiņkrēsliem, tādēļ nav piemērots cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. LNVM Dauderu nodaļa un LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa atrodas vēsturiskās ēkās, kuru vide nav piemērota cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Iekļūšanai ēkās un lai pārvietotos pa t'am nepieciešams izmantot kāpnes. Pie muzeja ārdurvīm izvietota zvanu poga palīdzības izsaukšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Nokļūšanai ēkas 2. stāvā, ierīkoti pacēlāji un pārvietojamas uzbrauktuves ratiņkrēsliem. Pie izstādes "Latvijas gadsimts" ierīkota tualete cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Rīgas pils muzeja daļas rekonstrukcijas plānā paredzēti lifti, uzbrauktuves, atbilstošas durvis, sanitārie mezgli.
2. Redzes invalīdiem Muzeja ekspozīcijā ir izvietoti 4 stendi vājredzīgiem un neredzīgiem apmeklētājiem, tajos aptaustāmi taktilie ekponāti un anotācijas Braila rakstā.
3. Dzirdes invalīdiem Muzeja telpās izvietotas plašas anotācijas, kas ļauj cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem iepazīties ar pamatekspozīciju un izstādēm. Veidojot izstādes, tās nodrošinātas ar anotācijām un tekstuālo pavadmateriālu.
4. Citām invalīdu grupām Muzeju apmeklē un ekskursijas tiek vadītas arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Izstādi "Latvijas gadsimts" pārskata periodā apmeklējušas vairākas grupas cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem. Stāstījums, ekskursiju ilgums tiek piemērots šo cilvēku vajadzībām.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

20

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

18

Tai skaitā no muzeja krājuma:

12

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

51

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

36

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

9

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gadsimtā LNVM budžets Papildināta saturiski 12. zāle (skapja atvilktņu saturs; tēma - jostu un apavu darināšana)
2 Latvijas Republikas valstiskās neatkarības zaudēšana (1940.-1941. g.) LNVM budžets ekspozīcija papildināta ar 19 priekšmetiem
3 Pastāvīgā izstāde “Nauda Latvijā” LNVM budžets papildināta ar 23 priekšmetiem un to anotācijām
4 “Latvijas gadsimts” LNVM budžets izstāde papildināta ar 3 krēsliem, 1 galdiņu

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde “Latviešu tradicionālais apģērbs” Izstāde, tās demontāža 2018.gada I-IV ceturksnis līdz 2019.gada I ceturksnis Lietuvas Nacionālais muzejs Viļņa Lietuva
K.G. Zīversa arheoloģisko izrakumu kolekcija. Tartu universitātes Vēstures un Arheoloģijas institūts Katalogs līdz 2023. gadam Tartu universitātes Vēstures un Arheoloģijas institūts Tartu Igaunija
Sadarbība ar Starptautiskās Atomenerģijas aģentūru IAEA Kultūras mantojuma izpētē 2019. gada I-IV ceturksnis Starptautiskās Atomenerģijas aģentūru IAEA Vīne Austrija
Izstāde "Latvijas rotaļlietu gadsimts" izstādes "Latvijas rotaļlietu gadsimts" iekārtošana 2019. gada I-II ceturksnis Tartu rotaļlietu muzejs Igaunijā Tartu Igaunija
Latvijas senlietu kolekcijas Tartu universitātes Arheoloģijas un vēstures institūtā Kolekcijas izpēte 2018.gada I-IV ceturksnis Tartu universitāte Tartu Igaunija
“Hereditas aestorum” IV sējums Dalība sējuma sagatavošanā 2018.gada I ceturksnis līdz 2019. gadam Valsts arheoloģijas muzejs Varšava, Poznaņa Polija
Grobiņas arheoloģiskā kompleksa arheoloģiskā izpēte Arheoloģiskā izpēte 2019.gada II-IV ceturksnis Šlezvigas Arheoloģijas muzeja Baltijas reģiona un skandināvu arheoloģijas centrs Šlezviga Vācija
Katalogs “Kurši” 3.sējums Kataloga “Kurši” 3. sējuma sagatavošanu, izdošana 2019.gada I-IV ceturksnis Lietuvas Nacionālais muzejs Viļņa Lietuva
Muzejs "Eiropas vēstures māja" Dalība muzeja akadēmiskajā komitejā 2019.gada I-IV ceturksnis Muzejs "Eiropas vēstures māja" Brisele Beļģija
Izstāde "Latvijai 100. Vēsture, māksla, tradīcijas ” " Izstādes sagatavošana, eksponēšana, demontēšana 2019.gada I ceturksnis Baltkrievijas Nacionālais mākslas muzejs un Latvijas vēstniecība Baltkrievijā Minska Baltkrievija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde “Latviešu tradicionālais apģērbs” Izstādes sagatavošana, eksponēšana 2018.gada I-IV ceturksnis Lietuvas Nacionālais muzejs Viļņa Lietuva
Izstāde "Latvijai 100. Vēsture, māksla, tradīcijas ” " Izstādes sagatavošana, eksponēšana 2018.gada I-IV ceturksnis Baltkrievijas Nacionālais mākslas muzejs un Latvijas vēstniecība Baltkrievijā Minska Baltkrievija
Katalogs “Kurši” 3.sējums Kataloga “Kurši” 3. sējuma sagatavošanu, izdošana 2018.gada I-IV ceturksnis Lietuvas Nacionālais muzejs Viļņa Lietuva
Projekts "Baltijas reģiona dzelzs laikmeta dzīvesvietu pētniecība Dalība projekta uzraudzības padomē 2018.gada I-IV ceturksnis Šlezvigas Arheoloģijas muzeja Baltijas reģiona un skandināvu arheoloģijas centrs Šlezviga Vācija
Grobiņas arheoloģiskā kompleksa arheoloģiskā izpēte Arheoloģiskā izpēte 2018.gada II-IV ceturksnis Šlezvigas Arheoloģijas muzeja Baltijas reģiona un skandināvu arheoloģijas centrs Šlezviga Vācija
“Hereditas aestorum” IV sējums Dalība sējuma sagatavošanā 2018.gada I ceturksnis līdz 2019. gadam Valsts arheoloģijas muzejs Varšava, Poznaņa Polija
Latvijas senlietu kolekcijas Tartu universitātes Arheoloģijas un vēstures institūtā Kolekcijas izpēte 2018.gada I-IV ceturksnis Tartu universitāte Tartu Igaunija
Baltijas numismātu asociācijas gadskārtējā sanāksme Dalība sanāksmē 2018.gada III ceturksnis Baltijas numismātu asociācija Tallina Igaunija
Muzejs "Eiropas vēstures māja" Dalība muzeja akadēmiskajā komitejā 2018.gada I-IV ceturksnis Muzejs "Eiropas vēstures māja" Brisele Beļģija
K.G. Zīversa arheoloģisko izrakumu kolekcija. Tartu universitātes Vēstures un Arheoloģijas institūts Katalogs līdz 2023. gadam Tartu universitātes Vēstures un Arheoloģijas institūts Tartu Igaunija
Šveices Konfederācijas prezidenta Alēna Bersē un viņa kundzes Mjurielas Cēnderes-Bersē vizīte izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 14. maijs Šveices Konfederācijas vēstniecība Latvijā Šveice
Viņa Majestāte Nīderlandes karaļa Vilema Aleksandra vizīte izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 12. jūnijs Nīderlandes vēstniecība Latvijā Nīderlande
Polijas Republikas prezidenta Andžeja Dudas un viņa kundzes Agatas Kornhauseres-Dudas vizīte izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 27. jūnijs Polijas Republikas vēstniecība Polija
Ganas Republikas ārlietu un reģionālās integrācijas ministres Šērlijas Ajorkoras-Botčvejas un delegācija vizīte izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 19. jūlijs Latvijas Replikas Ārlietu ministrija Gana
Islandes Republikas prezidents Gudni Torlācija Jouhannessona vizīte izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 17. novembris Islandes Republikas vēstniecība Latvijā Islande
Viņu Karaliskās Augstības Dānijas kroņprinča Frederika un kroņprinceses Mērija vizīte izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 7. decembris Dānijas vēstniecība Latvijā Dānija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Čehijas Republikas vēstnieka vietnieka Latvijā Vitezslava Švarca vizīte LNVM Iepazīšanās ar LNVM ekspozīciju, sadarbības iespēju apspriešana 21.01. Čehijas vēstniecība Latvijā Čehija
Moldovas Republikas vēstnieka Latvijā Eugeniu Revenco vizīte LNVM Iepazīšanās ar LNVM ekspozīciju, sadarbības iespēju apspriešana 17.02. Moldovas vēstniecība Latvijā Moldova
Čehijas Nacionālā muzeja direktora Mihala Lukeša vizīte LNVM Iepazīšanās ar LNVM ekspozīciju, sadarbības iespēju apspriešana 15.03. Čehijas vēstniecība Latvijā Čehija
Izstāde “Prāga caur slepenpolicijas objektīvu” Izstādes “Prāga caur slepenpolicijas objektīvu” papildināšana ar video materiālu maijs Čehijas vēstniecība Latvijā Čehija
Žemaitijas muzeja “Alka” (Lietuva) vizīte LNVM Iepazīšanās ar LNVM ekspozīciju, pieredzes apmaiņa 21.06. Žemaitijas muzejs “Alka” Telši Lietuva
Krājuma priekšmetu identificēšana Konsultācijas sagatavošana marts Mary Germain ASV
Rakstveida informācijas apmaiņa Informācijas apmaiņa par krājuma priekšmetiem 06.01. Maija Ikstruma ASV
Konsultācijas par cimdu kolekcijas priekšmetiem Pētniecība 03.05. Mary Germain ASV
Darbs pie kataloga “Kurši”, III daļas Kopīga kataloga izveide Turpinās Lietuvas Nacionālais muzejs Viļņa Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Nacionālais vēstures muzeja krājums Lāčplēša iela 106, Rīga Valsts īpašums 1970
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Dauderu nodaļa Zāģeru iela 7, Rīga Valsts īpašums 1897 8193
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Restaurācijas departaments Vecpilsētas ielā 7, Rīga Valsts īpašums 1905
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, ekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvāris 32, Rīga Valsts īpašums 1875
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Tautas frontes muzeja nodaļa Vecpilsētas iela 13/15, Rīga Valsts īpašums 17. gadsimts 6575
Teritorijas kopējā platība (m2):

26980,8

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvāris 32, Rīga
Latvijas Nacionālais vēstures muzeja krājums, Lāčplēša iela 106, Rīga
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Restaurācijas departaments Vecpilsētas ielā 7, Rīga
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Dauderu nodaļa, Zāģeru iela 7, Rīga
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Tautas frontes muzeja nodaļa, Vecpilsētas iela 13/15, Rīga

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

10627

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 2899
Krājuma telpas 4736
Pārējās telpas 2992
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: