Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Lāčplēša iela 106, Rīga, LV-1003

Vadītājs/ direktors:

Dr. hist. Arnis Radiņš

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina Zeibārte 67221381 @
direktora vietniece krājuma darbā Anita Meinarte 67220552 @
direktora vietniece administratīvā un saimniecības darbā Ineta Auniņa 67220586 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1869

Sākums:

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs – latviešu tautas materiālās kultūras vērtību lielākā krātuve – veidojies kopš 1869. gada kā Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas muzejs. Pēc Latvijas valstiskās neatkarības pasludināšanas 1918. gadā RLB Latviešu muzeja krājumu nodeva valsts rīcībā. 1920. gadā tam piešķīra telpas Rīgas pilī. 1924. gadā ar īpašu likumu muzejs ieguva valsts muzeja statusu un jaunu nosaukumu – Valsts Vēsturiskais muzejs. Latvijas Republikas okupācija un iekļaušana Padomju Savienības sastāvā 1940. gadā un tai sekojošā Vācijas okupācija 1941. gadā muzeja darbību nepārtrauca, taču ievērojami to apgrūtināja. Pēc 2. pasaules kara kolekciju vākšanas, uzskaites, glabāšanas, ekspozīciju veidošanas darbu pārveidoja atbilstoši Padomju Savienībā pieņemtajiem noteikumiem. Vairākkārt mainījās muzeja nosaukums – Latvijas PSR Centrālais Valsts Vēsturiskais muzejs (1944), Latvijas PSR Vēstures muzejs (1956), Latvijas Vēstures muzejs (1989). Neraugoties uz ideoloģiskiem ierobežojumiem, muzejs turpināja pildīt savu galveno uzdevumu – vākt, glabāt, pētīt un popularizēt Latvijas vēstures liecības. Pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas 1991. gadā muzejs sekmīgi pārkārtojis savu darbu jaunajos apstākļos. 2000. un 2004. gadā tas tika akreditēts, tādējādi apliecinot tā atbilstību valsts atzīta muzeja statusam. No 2005. gada 1. septembra līdz 2012. gada 31. decembrim muzejs darbojās valsts aģentūras statusā un tā nosaukums ir Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Ar 2013. gada 1. janvāri muzejs vairs nav valsts aģentūra. No 2008. gada līdz 2016. gadam muzeja struktūrā atradās nodaļa - Āraišu arheoloģiskais muzejparks. Kopš 2010. gada par LNVM nodaļu kļuva Kultūras muzejs Dauderi. 2015. gadā par muzeja nodaļu kļuvis Tautas frontes muzejs.

Misija:

Misija: Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (turpmāk LNVM) misija ir saglabāt, zinātniski pētīt un popularizēt tās Latvijas un pasaules garīgās un materiālās kultūras liecības no vissenākiem laikiem līdz mūsdienām, kurām ir arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures un mākslas vēstures nozīme. Savu misiju LNVM veic, realizējot muzeja krājuma komplektēšanas, saglabāšanas, zinātniskās pētniecības un krājuma popularizācijas (komunikācijas) politikas.

Darbība:

Darbība: LNVM ir šādas funkcijas: • komplektēt materiālus un ar tiem saistīto informāciju par Latvijas un tās iedzīvotāju vēsturi, Latvijas izcelsmes cilvēku darbību pasaulē; • nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti, pārvaldību un pieejamību; • veikt muzeja krājuma zinātnisko pētniecību; • veikt zinātnisko darbību vēstures zinātnē un muzeoloģijā; • nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai, tai skaitā muzeja ekspozīcijās Brīvības bulvārī 32; muzeja Dauderu nodaļā; muzeja nodaļā Tautas frontes muzejs; • uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru; •saglabāt Gaida Graudiņa Latvijas valstij dāvinātās kolekcijas zinātnisko un vēsturisko veselumu; •saglabāt Latvijas Tautas frontes kolekcijas zinātnisko un vēsturisko veselumu •veikt izglītojošo darbu. Muzejam ir profesionāls personāls, kurš darbojas ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī. Muzeja vairāk nekā 1 miljonu priekšmetu lielais krājums ir unikāls un visaptverošs Latvijas un tās iedzīvotāju materiālās un nemateriālās kultūras apkopojums. Muzeja darbinieki veic aktīvu darbību krājuma saglabāšanā, izpētē, popularizēšanā u. c. Restaurācijas departaments veic augsti kvalificētu, profesionālu restaurāciju un konservāciju. Mērķtiecīgas plānošanas rezultātā sasniegti augsta līmeņa pētnieciskā darba rezultāti, kas kļuvuši pieejami Latvijas, ārzemju sabiedrībai gan kā muzeja darbinieku radītas monogrāfijas, katalogi, rakstu krājumi, fotoalbumi un ceļveži, gan kā apjomīgas, vispārinošas vai specializētas augstā mākslinieciskā līmenī izpildītas izstādes. LNVM piedāvā apmeklētājiem daudzveidīgu muzejpedagoģisko programmu, dažādu tematisko pasākumu, piemēram, Ģimenes dienas, lasījumu ciklus, plašu ekskursiju klāstu gan ekspozīcijā, gan izstādēs.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja mājaslapa izveidota 2014. gadā. Tā sastāv no vairākām informatīvām sadaļām, ko papildina ilustratīvais materiāls. Galvenās sadaļas informē mājaslapas apmeklētāju par jaunākajiem notikumiem muzeja darbā - izstādēm, aktuālajiem pasākumiem dažādām mērķauditorijām, konferencēm, sniedz informāciju par muzeja atrašanās vietu, darba laikiem, pakalpojumiem un kontaktinformāciju, kā arī iespējams apskatīt sadaļas "notikumu arhīvs" un "izstāžu arhīvs". Atsevišķās sadaļās tiek raksturots muzeja krājums. Mājaslapā tiek sniegts ieskats muzeja un tā nodaļu vēsturē, tā struktūrā. Pieejamas aktuālo izstāžu un pasākumu relīzes, apraksti par muzeja pastāvīgajām izstādēm un pamatekspozīciju. Mājaslapā ir iespējams iepazīties ar muzeja izdevumu klāstu un suvenīru veikala piedāvājumu. Izveidota arī fotoattēlu galerija, kurā ievietotas fotogrāfijas no muzeja pasākumiem. Latvijas muzeju kopizstādei "Latvijas gadsimts"izveidota īpaša mājaslapa www.latvijasgadsimts.lv, kur populāra ir sadaļa "Gadsimta albums".

Mājaslapas adrese:

www.lnvm.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2005
2014

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

109998

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

7 AAA

Akreditācijas datums:

05.01.2015

Muzejs akreditēts līdz:

04.01.2025

Muzeja šifrs:

CVVM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde

Padotība/piederība:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība EXARC ICOM

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00 Otrdienās jūnijā, jūlijā un augustā muzejs atvērts apmeklētājiem no 11:00 līdz 19:00.
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzejs ir slēgts apmeklētājiem pirmdienās, kā arī oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Lieldienās, 1. maijā (Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena), 4. maijā (Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena), Līgo un Jāņu dienās (23., 24. jūnijā), Ziemassvētkos (24.,25., 26. decembrī), Vecgada dienā (31. decembrī). Vasaras sezonā (jūnijā, jūlijā, augustā) muzejs Brīvības bulvārī 32 otrdienās apmeklētājiem atvērts no 11.00 līdz 19.00. Informāciju par darba laiku LNVM struktūrvienībās skatīt sadaļās "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļa "Dauderi"", "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļa "Tautas frontes muzejs"".

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja bezmaksas apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem; daudzbērnu ģimenēm (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); dažāda profila speciālo klašu audzēkņiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dienas aprūpes centru, krīzes centru un internātskolu audzēkņiem, psihosociālās rehabilitācijas centru audzēkņiem (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); invalīdiem (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kura pavada personu ar 1. grupas invaliditāti; politiski represētajām personām (uzrādot apliecību); Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību); Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti); augstāko izglītības iestāžu studentiem, kuri studē vēstures studiju programmā (uzrādot apliecību); grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājam.
2 Muzeja bezmaksas apmeklējums Starptautiskajā muzeju dienā – 18. maijā.
3 Muzeja bezmaksas apmeklējums Latvijas Republikas proklamēšanas dienā - 18. novembrī.
4 Muzeja bezmaksas apmeklējums Akcijas dienās - katra mēneša pēdējā sestdienā ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums bez maksas.
5 Muzeja bezmaksas apmeklējums Muzeja struktūrvienības - Tautas frontes muzeja - apmeklētājiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Pamatekspozīcijas, muzeja veidotas izstādes un viesizstādes apmeklējums. Pastāvīgās ekspozīcijas daļas: “Latvijas senvēsture”, “Livonija”, “Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gs.”; “Kurzemes un Zemgales hercogiste 16.–18. gs.”; “Muiža un muižniecība 17.–19. gs.”, “Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gs.”; “Dzīvesvide un ikdiena 19. gs. un 20. gs. sākumā: bīdermeiera un jūgendstila interjeri”; “Tehniskā modernizācija 19. gs. un 20. gs. sākumā”; “Latvieši 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un sabiedriskā dzīve”;“Latvijas Republika. 1918–1940”; “Art Deco interjers Latvijā 20. gs. 30. gados”; “Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS. 1940–1941”; “Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. 1940–1953”; “Padomju vara Latvijā: ideoloģija, pārvalde un saimniecība. 1944–1985”; “Ikdienas dzīve Padomju Latvijā. 20. gs. 60. gadu dzīvokļa interjers”; “Latvieši svešumā. 1944–1990”; “Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošana”. Pastāvīgās izstādes: „Sakrālā māksla”; „Nauda Latvijā”. Pieaugušajiem EUR 3,00, skolēniem EUR 0,75, studentiem, pensionāriem EUR 1,50, ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem) EUR 4,00
2. Pamatekspozīcijas un muzeja veidotu tematisko izstāžu apmeklējums. Katru gadu muzejs piedāvā apmeklētājiem 7-10 jaunas izstādes. Ar izstāžu piedāvājumu aicinām iepazīties muzeja mājas lapā. Pieaugušajiem EUR 4,50, skolēniem EUR 1,20, studentiem, pensionāriem EUR 2,20, ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem) EUR 6,00
3. Ekskursija muzeja krātuvē (grupā līdz 10 personām) 1 persona - EUR 15,00
4. Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 personas) līdz 60 minūtēm Latviešu valodā, krievu valodā 1.–9.klašu skolēniem. EUR 8,00
5. Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 personas) līdz 60 minūtēm Svešvalodā (angļu, krievu, vācu valodā, izņemot krievu valodu 1.–9.klašu skolēniem). EUR 15,00
6. Muzeja Dauderu nodaļas parka brīvdabas izstāžu apmeklējums Pieaugušajiem EUR 0,71, skolēniem EUR 0,28, studentiem, pensionāriem EUR 0,57, ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene) EUR 1,00
7. Muzeja Dauderu nodaļas parka izmantošana tematiskam pasākumam ar muzejisku saturu 1 stunda - EUR 14,23
8. Personas sagatavošana fotografēšanai atdarinātā vēsturiskā tērpā (vēsturiskā tērpa izvēle, fona piemeklēšana, apģērbšana) 1 persona - EUR 2,85
9. Fotografēšana ar muzeja tehniskajiem līdzekļiem atdarinātā vēsturiskā tērpā, izgatavojot digitālo kadru 1 digitālais kadrs - EUR 2,85
10. Fotografēšana ar muzeja tehniskajiem līdzekļiem atdarinātā vēsturiskā tērpā, izgatavojot krāsu fotogrāfiju 1 krāsu fotogrāfija - EUR 7,11
11. Fotografēšana muzeja pamatekspozīcijā un izstādēs nekomerciālām vajadzībām 1 kamera - EUR 1,42
12. Filmēšana muzeja pamatekspozīcijā un izstādēs nekomerciālām vajadzībām 1 kamera - EUR 2,85
13. Filmēšana muzeja telpās komerciālām vajadzībām 1 stunda - EUR 35,57
14. Filmēšana muzeja teritorijā komerciālām vajadzībām 1 stunda - EUR 35,57
15. Konsultācijas sniegšana par muzeja kolekcijām ar muzeja krājuma izmantošanu 0,5 stundas - EUR 14,23
16. Konsultācijas sniegšana par muzeja kolekcijām ārpus muzeja telpām 1 stunda - EUR 14,23
17. Muzejpedagoģiskās programmas vienas nodarbības vadīšana 1 stunda - EUR 7,11
18. Tematiska pasākuma ar muzejisku saturu sagatavošana un organizēšana muzeja telpās vai teritorijā 1 stunda Līdz 25 personām EUR 20,00; 26–50 personām EUR 30,00; 51–100 personām EUR 40,00; vairāk kā 100 personām EUR 50,00
19. Tematiska pasākuma ar muzejisku saturu norises nodrošināšana muzeja telpās vai teritorijā 1 stunda Līdz 25 personām EUR 20,00; 26–50 personām EUR 30,00; 51–100 personām EUR 40,00; vairāk kā 100 personām EUR 50,00
20. Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums grupai (grupā līdz 30 personām) 1 stunda Muzeja telpās EUR 20,00; ārpus muzeja telpām EUR 20,00; Muzeja speciālista lekcijas sagatavošana atbilstoši pasūtījumam EUR 30,00
21. Personu apmācība muzeju nozares jautājumos 1 persona 1 diena - EUR 35,57
22. Rakstiska ekspertīze vienam priekšmetam 1800 rakstu zīmes, 1 attēls - EUR 213,43
23. Muzeja krājuma materiālu tematiskā atlase 1 uzskaites vienība - EUR 0,71
24. Muzeja darbības dokumentēšanas krājuma izmantošana 1 lieta - EUR 1,42
25. Muzeja krājuma priekšmeta (izņemot šā cenrāža 3.5., 3.7. un 3.8.apakšpunktā minētos priekšmetus) izmantošana: fotografēšana, pārzīmēšana, skenēšana, filmēšana muzeja krājuma glabātavās ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem 1 reize Nekomerciālām vajadzībām EUR 2,85; Komerciālām vajadzībām EUR 8,54
26. Reta, unikāla un īpaši saudzējama muzeja krājuma priekšmeta (izņemot šā cenrāža 3.6., 3.7. un 3.8.apakšpunktā minētos priekšmetus) izmantošana: fotografēšana, pārzīmēšana, skenēšana, filmēšana muzeja krājuma glabātavās ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem 1 reize Nekomerciālām vajadzībām EUR 142,29; Komerciālām vajadzībām EUR 426,86
27. Muzeja krājuma filmu fotonegatīva un diapozitīva vai stikla plates izmantošana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem Filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate līdz 1945.gadam. Nekomerciālām vajadzībām EUR 14,23; Komerciālām vajadzībām EUR 142,29
28. Muzeja krājuma filmu fotonegatīva un diapozitīva vai stikla plates izmantošana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem Filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate pēc 1945.gada. Nekomerciālām vajadzībām EUR 7,11; Komerciālām vajadzībām EUR 71,14
29. Reta, unikāla un īpaši saudzējama muzeja krājuma filmu fotonegatīva un diapozitīva vai stikla plates izmantošana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem Filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate līdz 1945.gadam. Nekomerciālām vajadzībām EUR 28,46; Komerciālām vajadzībām EUR 426,86
30. Reta, unikāla un īpaši saudzējama muzeja krājuma filmu fotonegatīva un diapozitīva vai stikla plates izmantošana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem Filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate pēc 1945.gada. Nekomerciālām vajadzībām EUR 14,23; Komerciālām vajadzībām EUR 142,29
31. Muzeja krājuma priekšmeta līdz 19.gadsimtam kserokopijas izgatavošana 1 lapa - A4 EUR 7,11; A3 EUR 7,11
32. Muzeja krājuma 19.gadsimta priekšmeta kserokopijas izgatavošana 1 lapa - A4 EUR 1,42; A3 EUR 1,42
33. Muzeja krājuma 20.gadsimta priekšmeta kserokopijas izgatavošana 1 lapa - A4 EUR 0,71; A3 EUR 0,71
34. Muzeja krājuma 21.gadsimta priekšmeta kserokopijas izgatavošana 1 lapa - A4 EUR 0,43; A3 EUR 0,43
35. Muzeja uzziņu materiāla kserokopijas izgatavošana 1 lapa - EUR 0,71
36. Muzeja krājuma priekšmeta līdz 19.gadsimtam skenēšana 1 reize Skenēšana bez apstrādes EUR 4,27; skenēšana ar apstrādi EUR 14,23
37. Muzeja krājuma 19.gadsimta priekšmeta skenēšana 1 reize Skenēšana bez apstrādes EUR 3,56; skenēšana ar apstrādi EUR 11,38
38. Muzeja krājuma 20.gadsimta priekšmeta skenēšana 1 reize Skenēšana bez apstrādes EUR 2,85; skenēšana ar apstrādi EUR 7,11
39. Muzeja krājuma 21.gadsimta priekšmeta skenēšana 1 reize Skenēšana bez apstrādes EUR 2,13; skenēšana ar apstrādi EUR 4,27
40. Skenēto muzeja krājuma materiālu melnbalta izdruka uz papīra 1 lapa, ne lielāka par A4 formātu - EUR 2,85
41. Muzeja krājuma filmas, diapozitīva vai stikla plates fotonegatīva digitāla pārfotografēšana 1 reize Digitāla pārfotografēšana bez apstrādes EUR 7,11; digitāla pārfotografēšana ar apstrādi EUR 14,23
42. Muzeja krājuma filmas, diapozitīva vai stikla plates fotonegatīva digitāla skenēšana 1 reize Digitāla skenēšana bez apstrādes EUR 7,11; digitāla skenēšana ar apstrādi EUR 14,23
43. Muzeja krājuma priekšmeta digitāla fotografēšana 1 reize Digitāla fotografēšana bez apstrādes 2,85; digitāla fotografēšana ar apstrādi EUR 7,11
44. Muzeja krājuma priekšmeta vai muzeja darbības dokumentēšanas krājuma vienības fotokopijas izgatavošana Melnbaltas fotokopijas izgatavošana A4 lapa EUR 4,27; A5 lapa EUR 1,42
45. Muzeja krājuma priekšmeta vai muzeja darbības dokumentēšanas krājuma vienības fotokopijas izgatavošana Krāsainas fotokopijas izgatavošana A4 lapa EUR 1,42; A5 lapa EUR 0,71
46. Muzeja krājuma priekšmeta digitālas kopijas izgatavošana 1 uzskaites vienība 1 reizi EUR 2,85
47. Muzeja krājuma materiāla iznomāšana pasākumiem ārpus muzeja (piemēram, kino, televīzijai, reklāmai, komercvajadzībām) 1 uzskaites vienība 1 reizi EUR 21,34
48. Muzeja krājuma reta, unikāla un īpaši saudzējama materiāla iznomāšana pasākumiem ārpus muzeja (piemēram, kino, televīzijai, reklāmai, komercvajadzībām) 1 uzskaites vienība 1 reizi EUR 149,40
49. Muzeja krājuma materiāla izmantošana publicēšanai 1 uzskaites vienība 1 reizi EUR 7,11
50. Muzeja krājuma reta, unikāla un īpaši saudzējama materiāla izmantošana publicēšanai 1 uzskaites vienība 1 reizi EUR 149,40
51. Muzeja priekšmetu deponēšana neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām 1 vienība 1 dienu 10 % no priekšmeta vērtības
52. Priekšmeta mikroķīmiskā analīze 1 paraugs - EUR 11,38
53. Priekšmeta mikroķīmiskā/histoķīmiskā analīze 1 paraugs - EUR 14,23
54. Priekšmeta termogrāfiskā analīze 1 paraugs - EUR 9,96
55. Priekšmeta plānā slāņa hromatogrāfiskā analīze 1 paraugs - EUR 12,81
56. Priekšmeta stratigrāfiskā analīze 1 paraugs - EUR 11,38
57. Priekšmeta mikroskopiskā analīze 1 paraugs - EUR 2,85
58. Priekšmeta pH-metrija 1 paraugs - EUR 2,85
59. Priekšmeta izsaldēšana 1 cikls - EUR 9,96
60. Priekšmeta dezinficēšana 1 kamera (0,1 m3) - EUR 9,96
61. Priekšmeta mikroslīpējuma izgatavošana 1 paraugs - EUR 11,38
62. Priekšmeta konservācija un restaurācija 1 paraugs - EUR 14,23
63. Pasīvā stunda restaurācijā un konservācijā 1 stunda - EUR 0,14
64. Restaurācijas dokumentācijas sagatavošana 1 lieta (ne vairāk kā 3700 rakstu zīmes un 2 attēli) EUR 28,46
65. Priekšmeta izpētes protokola sagatavošana 1 lieta - EUR 7,11
66. Priekšmeta sagatavošana glabāšanai 1 priekšmets - EUR 7,11
67. Priekšmeta fotografēšana, izmantojot mikroskopu 1 attēls - EUR 14,23
68. Muzeja konferenču zāles aprīkojuma noma 1 stunda - EUR 42,69
69. Restauratora darba vietas aprīkojuma noma 1 stunda - EUR 14,23
70. Arheoloģiskā uzraudzība 1 stunda - EUR 71,14
71. Arheoloģiskie izrakumi dzīvesvietās 1 m3 grunts - EUR 213,43
72. Arheoloģiskie izrakumi kapulaukos 1 apbedījums - EUR 213,43
73. Izstādes koncepcijas un plāna izstrāde 1 stunda - EUR 35,57
74. Izstādes dizaina izstrāde 1 stunda - EUR 35,57
75. Izstādes autora uzraudzība 1 stunda - 5 % no projekta izmaksām
76. Muzeja veidotas izstādes – mobilā stenda eksponēšana ārpus muzeja 1 diena - EUR 4,27
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

LNVM ir šādas funkcijas: • komplektēt materiālus un ar tiem saistīto informāciju par Latvijas un tās iedzīvotāju vēsturi, Latvijas izcelsmes cilvēku darbību pasaulē; • nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti, pārvaldību un pieejamību; • veikt muzeja krājuma zinātnisko pētniecību; • veikt zinātnisko darbību vēstures zinātnē un muzeoloģijā; • nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai, tai skaitā muzeja ekspozīcijās Brīvības bulvārī 32; muzeja Dauderu nodaļā; muzeja nodaļā Tautas frontes muzejs; • uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru; •saglabāt Gaida Graudiņa Latvijas valstij dāvinātās kolekcijas zinātnisko un vēsturisko veselumu; •saglabāt Latvijas Tautas frontes kolekcijas zinātnisko un vēsturisko veselumu •veikt izglītojošo darbu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Latvijas Nacionālā vēstures muzeja reglaments 24.04.2016 6/1-5/2016
2. Noteikumi par krājumu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kārtība, kādā notiek muzeja krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana (Grozījumi 17.05.2017.) 05.12.2014 9/2014
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Krājuma aizsardzības plāns ārkārtas situācijās 01.02.2017 2/1.7/2017
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 11.07.2018 1-8/2
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības nolikums 25.05.2010
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Kārtība, kādā Latvijas Nacionālā vēstures muzejā veicamas piemaksas par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti, prēmijas, naudas balvas un sociālās garantijas 03.09.2018 1-8/3
2. Nolikums par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Bibliotēkas padomi 02.01.2018 1-8/1
3. Personāla atlases un amatā paaugstināšanas kārtības noteikumi Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 01.02.2017 3/1.7/2017
4. Iepirkumu veikšanas kārtība 04.04.2017 4/1.7/2017
5. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja lietvedības instrukcija 03.07.2017 5/1.7/2017
6. Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts Latvijas Nacionālā vēstures muzejā 10.07.2017 6/1.7/2017
7. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Elektronisko dokumentu glabāšanas un aprites kārtības instrukcija 10.07.2017 7/1.7/2017
8. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Administratīvās nodaļas reglaments 10.07.2017 8/1.7/2017
9. Noteikumi par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Krājuma komisiju 20.01.2016 1/1-5/2016
10. Noteikumi par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Ekskursiju atestācijas komisiju 20.01.2016 2/1-5/2016
11. Noteikumi par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Zinātnisko padomi 20.01.2016 4/1-5/2016
12. Noteikumi par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Restaurācijas padomi 20.01.2016 5/1-5/2016
13. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamenta reglaments 18.05.2016 7/1-5/2016
14. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta reglaments 18.05.2016 8/1-5/2016
15. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta Dauderu nodaļas reglaments 18.05.2016 9/1-5/2016
16. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas reglaments 18.05.2016 10/1-5/2016
17. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta Tautas frontes muzeja nodaļas reglaments 18.05.2016 11/1-5/2016
18. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta reglaments 20.05.2016 12/1-5/2016
19. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Restaurācijas departamenta reglaments 18.05.2016 13/1-5/2016
20. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Materiāltehniskā nodrošinājuma departamenta reglaments 18.03.2016 14/1-5/2016
21. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas reglaments 18.05.2016 15/1-5/2016
22. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Numismātikas nodaļas reglaments 18.05.2016 16/1-5/2016
23. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Uzskaites nodaļas reglaments 18.05.2016 18/1-5/2016
24. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Budžeta un finanšu nodaļas reglaments 18.03.2016 19/1-5/2016
25. Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā 06.05.2016 20/1-5/2016
26. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbības dokumentācijas krājuma noteikumi 17.11.2016 23/1-5/2016
27. Nolikums par skaidrās naudas uzskaiti Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 30.12.2016 24/1-5/2016
28. Ugunsdrošības instrukcija 08.04.2015 2/1-30 2015
29. Rīcības plāns nezināmas vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā 04.09.2015 4/2015
30. Administratīvo izdevumu un sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumu uzskaites kārtība 29.12.2015 5/2015
31. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Ētikas kodekss 07.01.2014 3/2014
32. Latvijas Nacionālās vēstures muzeja Ētikas komisijas nolikums 07.01.2014 4/2014
33. Muzeja darbinieku apmācības programma civilās aizsardzības jautājumos 30.06.2014
34. Datu apstrādes aizsardzības noteikumi 12.11.2014 8/2014
35. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja grāmatvedības uzskaites kārtība 30.12.2014 2014/10
36. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arhīva nolikums 02.01.2013 2013/1
37. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arhīva ekspertu komisijas nolikums 02.01.2013 2013/2
38. Nolikums par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) vākšanu, pieņemšanu un izlietošanu Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 28.06.2013 2013/3
39. Darba drošības instrukcija Nr.2 restauratoriem 07.04.2003 2
40. Darba drošības instrukcija Nr.3 darbam ar datoru 07.04.2003 3
41. Darba drošības instrukcija Nr.4 eksponātu uzraugiem 07.04.2003 4
42. Darba drošības instrukcija Nr.5 sargam (dežurantam) 07.04.2003 5
43. Darba drošības instrukcija Nr.6 santehniķim 07.04.2003 6
44. Darba drošības instrukcija Nr.7 elektriķim (elektromontierim) 07.04.2003 7
45. Darba drošības instrukcija Nr.8 elektrodrošībā 1.kv.grupai 07.04.2003 8
46. Darba drošības instrukcija Nr.9 atslēdznieka darbos 07.04.2003 9
47. Darba drošības instrukcija Nr.10 darbam ar elektroinstrumentiem 07.04.2003 10
48. Darba drošības instrukcija Nr.11 darbam ar rokas instrumentiem 07.04.2003 11
49. Darba drošības instrukcija Nr.12 darbam ar universālo zāģi 07.04.2003 12
50. Darba drošības instrukcija Nr.13 dārznieka darbos 07.04.2003 13
51. Darba drošības instrukcija Nr.14 izmantojot pārvietojamās kāpnes 07.04.2003 14
52. Darba drošības instrukcija Nr.15 darbam noliktavā 07.04.2003 15
53. Darba drošības instrukcija Nr.16 darbos, kas saistīti ar smagumu pārvietošanu 07.04.2003 16
54. Darba drošības instrukcija Nr.17 strādājot ar ķīmiskām vielām 07.04.2003 17
55. Darba drošības instrukcija Nr.18 apkopējai 07.04.2003 18
56. Darba drošības instrukcija Nr.19 darbam ar zāles pļāvēju Husquarna GT 260 TWIN 17.05.2008 19
57. Darba drošības instrukcija Nr.20 arheoloģiskajos izrakumos 10.09.2008 20
58. Ievadinstrukcija darba aizsardzībā 07.04.2003
59. Noteikumi par instruktāžām un apmācību darba aizsardzībā 07.04.2003
60. Trauksmes celšanas noteikumi 02.04.2019 1-8/1
61. Ugunsdrošības instrukcija muzeja telpām Zāģeru ielā 7, Rīgā 02.04.2019 1-8/2
62. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Privātuma politika 09.09.2019
63. Kārtība pārvadātājiem, kādā veicami darbi ar muzeja priekšmetiem pārcelšanās periodā 29.11.2019 1-8/4

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Izstāde “Latviešu tradicionālais apģērbs” Izstāde, tās demontāža 2018.gada I-IV ceturksnis līdz 2019.gada I ceturksnis Lietuvas Nacionālais muzejs Viļņa Lietuva
K.G. Zīversa arheoloģisko izrakumu kolekcija. Tartu universitātes Vēstures un Arheoloģijas institūts Katalogs līdz 2023. gadam Tartu universitātes Vēstures un Arheoloģijas institūts Tartu Igaunija
Sadarbība ar Starptautiskās Atomenerģijas aģentūru IAEA Kultūras mantojuma izpētē 2019. gada I-IV ceturksnis Starptautiskās Atomenerģijas aģentūru IAEA Vīne Austrija
Izstāde "Latvijas rotaļlietu gadsimts" Izstādes "Latvijas rotaļlietu gadsimts" iekārtošana un demontāža 2019. gada I-II ceturksnis Tartu rotaļlietu muzejs Igaunijā Tartu Igaunija
Latvijas senlietu kolekcijas Tartu universitātes Arheoloģijas un vēstures institūtā Kolekcijas izpēte 2019.gada I-IV ceturksnis Tartu universitāte Tartu Igaunija
“Hereditas aestorum” IV sējums Dalība sējuma sagatavošanā 2018.gada I ceturksnis līdz 2019. gadam Valsts arheoloģijas muzejs Varšava, Poznaņa Polija
Grobiņas arheoloģiskā kompleksa arheoloģiskā izpēte Arheoloģiskā izpēte 2019.gada II-IV ceturksnis Šlezvigas Arheoloģijas muzeja Baltijas reģiona un skandināvu arheoloģijas centrs Šlezviga Vācija
Katalogs “Kurši” 3.sējums Kataloga “Kurši” 3. sējuma sagatavošana, izdošana 2019.gada I-IV ceturksnis Lietuvas Nacionālais muzejs Viļņa Lietuva
Muzejs "Eiropas vēstures māja" Dalība muzeja akadēmiskajā komitejā 2019.gada I-IV ceturksnis Muzejs "Eiropas vēstures māja" Brisele Beļģija
Izstāde "Latvijai 100. Vēsture, māksla, tradīcijas " Izstādes eksponēšana, demontēšana 2019.gada I ceturksnis Baltkrievijas Nacionālais mākslas muzejs un Latvijas vēstniecība Baltkrievijā Minska Baltkrievija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Izstāde “Latviešu tradicionālais apģērbs” Izstādes sagatavošana, eksponēšana 2018.gada I-IV ceturksnis Lietuvas Nacionālais muzejs Viļņa Lietuva
Izstāde "Latvijai 100. Vēsture, māksla, tradīcijas" Izstādes sagatavošana, eksponēšana 2018.gada I-IV ceturksnis Baltkrievijas Nacionālais mākslas muzejs un Latvijas vēstniecība Baltkrievijā Minska Baltkrievija
Katalogs “Kurši” 3.sējums Kataloga “Kurši” 3. sējuma sagatavošana, izdošana 2018.gada I-IV ceturksnis Lietuvas Nacionālais muzejs Viļņa Lietuva
Projekts "Baltijas reģiona dzelzs laikmeta dzīvesvietu pētniecība" Dalība projekta uzraudzības padomē 2018.gada I-IV ceturksnis Šlezvigas Arheoloģijas muzeja Baltijas reģiona un skandināvu arheoloģijas centrs Šlezviga Vācija
Grobiņas arheoloģiskā kompleksa arheoloģiskā izpēte Arheoloģiskā izpēte 2018.gada II-IV ceturksnis Šlezvigas Arheoloģijas muzeja Baltijas reģiona un skandināvu arheoloģijas centrs Šlezviga Vācija
“Hereditas aestorum” IV sējums Dalība sējuma sagatavošanā 2018.gada I ceturksnis līdz 2019. gadam Valsts arheoloģijas muzejs Varšava, Poznaņa Polija
Latvijas senlietu kolekcijas Tartu universitātes Arheoloģijas un vēstures institūtā Kolekcijas izpēte 2018.gada I-IV ceturksnis Tartu universitāte Tartu Igaunija
Baltijas numismātu asociācijas gadskārtējā sanāksme Dalība sanāksmē 2018.gada III ceturksnis Baltijas numismātu asociācija Tallina Igaunija
Muzejs "Eiropas vēstures māja" Dalība muzeja akadēmiskajā komitejā 2018.gada I-IV ceturksnis Muzejs "Eiropas vēstures māja" Brisele Beļģija
K.G. Zīversa arheoloģisko izrakumu kolekcija. Tartu universitātes Vēstures un Arheoloģijas institūts Katalogs līdz 2023. gadam Tartu universitātes Vēstures un Arheoloģijas institūts Tartu Igaunija
Šveices Konfederācijas prezidenta Alēna Bersē un viņa kundzes Mjurielas Cēnderes-Bersē vizīte Izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 14. maijs Šveices Konfederācijas vēstniecība Latvijā Šveice
Viņa Majestāte Nīderlandes karaļa Vilema Aleksandra vizīte Izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 12. jūnijs Nīderlandes vēstniecība Latvijā Nīderlande
Polijas Republikas prezidenta Andžeja Dudas un viņa kundzes Agatas Kornhauseres-Dudas vizīte Izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 27. jūnijs Polijas Republikas vēstniecība Polija
Ganas Republikas ārlietu un reģionālās integrācijas ministres Šērlijas Ajorkoras-Botčvejas un delegācija vizīte Izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 19. jūlijs Latvijas Replikas Ārlietu ministrija Gana
Islandes Republikas prezidents Gudni Torlācija Jouhannessona vizīte Izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 17. novembris Islandes Republikas vēstniecība Latvijā Islande
Viņu Karaliskās Augstības Dānijas kroņprinča Frederika un kroņprinceses Mērija vizīte Izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 7. decembris Dānijas vēstniecība Latvijā Dānija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Čehijas Republikas vēstnieka vietnieka Latvijā Vitezslava Švarca vizīte LNVM Iepazīšanās ar LNVM ekspozīciju, sadarbības iespēju apspriešana 21.01. Čehijas vēstniecība Latvijā Čehija
Moldovas Republikas vēstnieka Latvijā Eugeniu Revenco vizīte LNVM Iepazīšanās ar LNVM ekspozīciju, sadarbības iespēju apspriešana 17.02. Moldovas vēstniecība Latvijā Moldova
Čehijas Nacionālā muzeja direktora Mihala Lukeša vizīte LNVM Iepazīšanās ar LNVM ekspozīciju, sadarbības iespēju apspriešana 15.03. Čehijas vēstniecība Latvijā Čehija
Izstāde “Prāga caur slepenpolicijas objektīvu” Izstādes “Prāga caur slepenpolicijas objektīvu” papildināšana ar video materiālu maijs Čehijas vēstniecība Latvijā Čehija
Žemaitijas muzeja “Alka” (Lietuva) vizīte LNVM Iepazīšanās ar LNVM ekspozīciju, pieredzes apmaiņa 21.06. Žemaitijas muzejs “Alka” Telši Lietuva
Krājuma priekšmetu identificēšana Konsultācijas sagatavošana marts Mary Germain ASV
Rakstveida informācijas apmaiņa Informācijas apmaiņa par krājuma priekšmetiem 06.01. Maija Ikstruma ASV
Konsultācijas par cimdu kolekcijas priekšmetiem Pētniecība 03.05. Mary Germain ASV
Darbs pie kataloga “Kurši”, III daļas Kopīga kataloga izveide Turpinās Lietuvas Nacionālais muzejs Viļņa Lietuva