Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Lāčplēša iela 106, Rīga, LV-1003

Vadītājs/ direktors:

Dr. hist. Arnis Radiņš

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktora vietnieks zinātniskajā darbā Dr. hist. Toms Ķikuts 67212246 @
direktora vietniece krājuma darbā Anita Meinarte 67220552 @
direktora vietniece administratīvā un saimniecības darbā Ineta Auniņa 67220586 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1869

Sākums:

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs – latviešu tautas materiālās kultūras vērtību lielākā krātuve – veidojies kopš 1869. gada kā Rīgas Latviešu biedrības (RLB) Zinību komisijas muzejs. Pēc Latvijas valstiskās neatkarības pasludināšanas 1918. gadā RLB Latviešu muzeja krājumu nodeva valsts rīcībā. 1920. gadā tam piešķīra telpas Rīgas pilī. 1924. gadā ar īpašu likumu muzejs ieguva valsts muzeja statusu un jaunu nosaukumu – Valsts Vēsturiskais muzejs. Latvijas Republikas okupācija un iekļaušana Padomju Savienības sastāvā 1940. gadā un tai sekojošā Vācijas okupācija 1941. gadā muzeja darbību nepārtrauca, taču ievērojami to apgrūtināja. Pēc 2. pasaules kara kolekciju vākšanas, uzskaites, glabāšanas, ekspozīciju veidošanas darbu pārveidoja atbilstoši Padomju Savienībā pieņemtajiem noteikumiem. Vairākkārt mainījās muzeja nosaukums – Latvijas PSR Centrālais Valsts Vēsturiskais muzejs (1944), Latvijas PSR Vēstures muzejs (1956), Latvijas Vēstures muzejs (1989). Neraugoties uz ideoloģiskiem ierobežojumiem, muzejs turpināja pildīt savu galveno uzdevumu – vākt, glabāt, pētīt un popularizēt Latvijas vēstures liecības. Pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas 1991. gadā muzejs sekmīgi pārkārtojis savu darbu jaunajos apstākļos. 2000., 2004. un 2014. gadā tas tika akreditēts, tādējādi apliecinot tā atbilstību valsts atzīta muzeja statusam. No 2005. gada 1. septembra līdz 2012. gada 31. decembrim muzejs darbojās valsts aģentūras statusā, un tā nosaukums ir Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Ar 2013. gada 1. janvāri muzejs vairs nav valsts aģentūra. No 2008. gada līdz 2016. gadam muzeja struktūrā atradās nodaļa - Āraišu arheoloģiskais muzejparks. Kopš 2010. gada par LNVM nodaļu kļuva Kultūras muzejs Dauderi. 2015. gadā par muzeja nodaļu kļuvis Tautas frontes muzejs.

Misija:

Misija: Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (turpmāk LNVM) misija ir saglabāt, zinātniski pētīt un popularizēt tās Latvijas un pasaules garīgās un materiālās kultūras liecības no vissenākiem laikiem līdz mūsdienām, kurām ir arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures un mākslas vēstures nozīme. Savu misiju LNVM veic, realizējot muzeja krājuma komplektēšanas, saglabāšanas, zinātniskās pētniecības un krājuma popularizācijas (komunikācijas) politikas.

Darbība:

Darbība: LNVM ir šādas funkcijas: • komplektēt materiālus un ar tiem saistīto informāciju par Latvijas un tās iedzīvotāju vēsturi, Latvijas izcelsmes cilvēku darbību pasaulē; • nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti, pārvaldību un pieejamību; • veikt muzeja krājuma zinātnisko pētniecību; • veikt zinātnisko darbību vēstures zinātnē un muzeoloģijā; • nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai, tai skaitā muzeja pagaidu ekspozīcijās Brīvības bulvārī 32; muzeja Dauderu nodaļā; muzeja nodaļā Tautas frontes muzejs; • uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru; •saglabāt Gaida Graudiņa Latvijas valstij dāvinātās kolekcijas zinātnisko un vēsturisko veselumu; •saglabāt Latvijas Tautas frontes kolekcijas zinātnisko un vēsturisko veselumu •veikt izglītojošo darbu. Muzejam ir profesionāls personāls, kurš darbojas ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī. Muzeja vairāk nekā 1 miljonu priekšmetu lielais krājums ir unikāls un visaptverošs Latvijas un tās iedzīvotāju materiālās un nemateriālās kultūras apkopojums. Muzeja darbinieki veic aktīvu darbību krājuma saglabāšanā, izpētē, popularizēšanā u. c. Restaurācijas departaments veic augsti kvalificētu, profesionālu restaurāciju un konservāciju. Mērķtiecīgas plānošanas rezultātā sasniegti augsta līmeņa pētnieciskā darba rezultāti, kas kļuvuši pieejami Latvijas, ārzemju sabiedrībai gan kā muzeja darbinieku radītas monogrāfijas, katalogi, rakstu krājumi, fotoalbumi un ceļveži, gan kā apjomīgas, vispārinošas vai specializētas augstā mākslinieciskā līmenī izpildītas izstādes. LNVM piedāvā apmeklētājiem daudzveidīgu muzejpedagoģisko programmu, dažādu tematisko pasākumu, piemēram, Ģimenes dienas, lasījumu ciklus, plašu ekskursiju klāstu gan ekspozīcijā, gan izstādēs.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja mājaslapa izveidota 2014. gadā. Tā sastāv no vairākām informatīvām sadaļām, ko papildina ilustratīvais materiāls. Galvenās sadaļas informē mājaslapas apmeklētāju par jaunākajiem notikumiem muzeja darbā - izstādēm, aktuālajiem pasākumiem dažādām mērķauditorijām, konferencēm, sniedz informāciju par muzeja atrašanās vietu, darba laikiem, pakalpojumiem un kontaktinformāciju, kā arī iespējams apskatīt sadaļas "notikumu arhīvs" un "izstāžu arhīvs". Atsevišķās sadaļās tiek raksturots muzeja krājums. Mājaslapā tiek sniegts ieskats muzeja un tā nodaļu vēsturē, tā struktūrā. Pieejamas aktuālo izstāžu un pasākumu relīzes, apraksti par muzeja pastāvīgajām izstādēm un pamatekspozīciju. Mājaslapā ir iespējams iepazīties ar muzeja izdevumu klāstu un suvenīru veikala piedāvājumu. Izveidota arī fotoattēlu galerija, kurā ievietotas fotogrāfijas no muzeja pasākumiem. Latvijas muzeju kopizstādei "Latvijas gadsimts"izveidota īpaša mājaslapa www.latvijasgadsimts.lv, kur populāra ir sadaļa "Gadsimta albums".

Mājaslapas adrese:

www.lnvm.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2005
2014

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

109998

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

7 AAA

Akreditācijas datums:

05.01.2015

Muzejs akreditēts līdz:

04.01.2025

Muzeja šifrs:

CVVM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde

Padotība/piederība:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, EXARC, Starptautiskā Muzeju padome (ICOM)

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00 Otrdienās jūnijā, jūlijā un augustā muzejs atvērts apmeklētājiem no 11:00 līdz 19:00.
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzejs ir slēgts apmeklētājiem pirmdienās, kā arī oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Lieldienās, 1. maijā (Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena), 4. maijā (Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena), Līgo un Jāņu dienās (23., 24. jūnijā), Ziemassvētkos (24.,25., 26. decembrī), Vecgada dienā (31. decembrī). Vasaras sezonā (jūnijā, jūlijā, augustā) muzejs Brīvības bulvārī 32 otrdienās apmeklētājiem atvērts no 11.00 līdz 19.00. Informāciju par darba laiku LNVM struktūrvienībās skatīt sadaļās "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļa "Dauderi"", "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļa "Tautas frontes muzejs"".

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja bezmaksas apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem; daudzbērnu ģimenēm (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); dažāda profila speciālo klašu audzēkņiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dienas aprūpes centru, krīzes centru un internātskolu audzēkņiem, psihosociālās rehabilitācijas centru audzēkņiem (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); invalīdiem (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kura pavada personu ar 1. grupas invaliditāti; politiski represētajām personām (uzrādot apliecību); Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību); Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti); augstāko izglītības iestāžu studentiem, kuri studē vēstures studiju programmā (uzrādot apliecību); grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājam.
2 Muzeja bezmaksas apmeklējums Starptautiskajā muzeju dienā – 18. maijā.
3 Muzeja bezmaksas apmeklējums Latvijas Republikas proklamēšanas dienā - 18. novembrī.
4 Muzeja bezmaksas apmeklējums Akcijas dienās - katra mēneša pēdējā sestdienā ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums bez maksas.
5 Muzeja bezmaksas apmeklējums Muzeja struktūrvienības - Tautas frontes muzeja - apmeklētājiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Pamatekspozīcijas, muzeja veidotas izstādes un viesizstādes apmeklējums. Pastāvīgās ekspozīcijas daļas: “Latvijas senvēsture”, “Livonija”, “Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gs.”; “Kurzemes un Zemgales hercogiste 16.–18. gs.”; “Muiža un muižniecība 17.–19. gs.”, “Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gs.”; “Dzīvesvide un ikdiena 19. gs. un 20. gs. sākumā: bīdermeiera un jūgendstila interjeri”; “Tehniskā modernizācija 19. gs. un 20. gs. sākumā”; “Latvieši 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un sabiedriskā dzīve”;“Latvijas Republika. 1918–1940”; “Art Deco interjers Latvijā 20. gs. 30. gados”; “Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS. 1940–1941”; “Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. 1940–1953”; “Padomju vara Latvijā: ideoloģija, pārvalde un saimniecība. 1944–1985”; “Ikdienas dzīve Padomju Latvijā. 20. gs. 60. gadu dzīvokļa interjers”; “Latvieši svešumā. 1944–1990”; “Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošana”. Pastāvīgās izstādes: „Sakrālā māksla”; „Nauda Latvijā”. Pieaugušajiem EUR 3,00, skolēniem EUR 0,75, studentiem, pensionāriem EUR 1,50, ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem) EUR 4,00
2. Pamatekspozīcijas un muzeja veidotu tematisko izstāžu apmeklējums. Katru gadu muzejs piedāvā apmeklētājiem 7-10 jaunas izstādes. Ar izstāžu piedāvājumu aicinām iepazīties muzeja mājas lapā. Pieaugušajiem EUR 4,50, skolēniem EUR 1,20, studentiem, pensionāriem EUR 2,20, ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem) EUR 6,00
3. Ekskursija muzeja krātuvē (grupā līdz 10 personām) 1 persona - EUR 15,00
4. Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 personas) līdz 60 minūtēm Latviešu valodā, krievu valodā 1.–9.klašu skolēniem - EUR 8,00
5. Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 personas) līdz 60 minūtēm Svešvalodā (angļu, krievu, vācu valodā, izņemot krievu valodu 1.–9.klašu skolēniem) - EUR 15,00
6. Muzeja Dauderu nodaļas parka brīvdabas izstāžu apmeklējums Pieaugušajiem EUR 0,71, skolēniem EUR 0,28, studentiem, pensionāriem EUR 0,57, ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene) EUR 1,00
7. Muzeja Dauderu nodaļas parka izmantošana tematiskam pasākumam ar muzejisku saturu 1 stunda - EUR 14,23
8. Personas sagatavošana fotografēšanai atdarinātā vēsturiskā tērpā (vēsturiskā tērpa izvēle, fona piemeklēšana, apģērbšana) 1 persona - EUR 2,85
9. Fotografēšana ar muzeja tehniskajiem līdzekļiem atdarinātā vēsturiskā tērpā, izgatavojot digitālo kadru 1 digitālais kadrs - EUR 2,85
10. Fotografēšana ar muzeja tehniskajiem līdzekļiem atdarinātā vēsturiskā tērpā, izgatavojot krāsu fotogrāfiju 1 krāsu fotogrāfija - EUR 7,11
11. Fotografēšana muzeja pamatekspozīcijā un izstādēs nekomerciālām vajadzībām 1 kamera - EUR 1,42
12. Filmēšana muzeja pamatekspozīcijā un izstādēs nekomerciālām vajadzībām 1 kamera - EUR 2,85
13. Filmēšana muzeja telpās komerciālām vajadzībām 1 stunda - EUR 35,57
14. Filmēšana muzeja teritorijā komerciālām vajadzībām 1 stunda - EUR 35,57
15. Konsultācijas sniegšana par muzeja kolekcijām ar muzeja krājuma izmantošanu 0,5 stundas - EUR 14,23
16. Konsultācijas sniegšana par muzeja kolekcijām ārpus muzeja telpām 1 stunda - EUR 14,23
17. Muzejpedagoģiskās programmas vienas nodarbības vadīšana 1 stunda - EUR 7,11
18. Tematiska pasākuma ar muzejisku saturu sagatavošana un organizēšana muzeja telpās vai teritorijā - 1 stunda Līdz 25 personām EUR 20,00; 26–50 personām EUR 30,00; 51–100 personām EUR 40,00; vairāk kā 100 personām EUR 50,00
19. Tematiska pasākuma ar muzejisku saturu norises nodrošināšana muzeja telpās vai teritorijā - 1 stunda Līdz 25 personām EUR 20,00; 26–50 personām EUR 30,00; 51–100 personām EUR 40,00; vairāk kā 100 personām EUR 50,00
20. Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums grupai (grupā līdz 30 personām) - 1 stunda Muzeja telpās EUR 20,00; ārpus muzeja telpām EUR 20,00; Muzeja speciālista lekcijas sagatavošana atbilstoši pasūtījumam EUR 30,00
21. Personu apmācība muzeju nozares jautājumos 1 persona 1 diena - EUR 35,57
22. Rakstiska ekspertīze vienam priekšmetam 1800 rakstu zīmes, 1 attēls - EUR 213,43
23. Muzeja krājuma materiālu tematiskā atlase 1 uzskaites vienība - EUR 0,71
24. Muzeja darbības dokumentēšanas krājuma izmantošana 1 lieta - EUR 1,42
25. Muzeja krājuma priekšmeta (izņemot šā cenrāža 3.5., 3.7. un 3.8.apakšpunktā minētos priekšmetus) izmantošana: fotografēšana, pārzīmēšana, skenēšana, filmēšana muzeja krājuma glabātavās ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem 1 reize. Nekomerciālām vajadzībām EUR 2,85; Komerciālām vajadzībām EUR 8,54
26. Reta, unikāla un īpaši saudzējama muzeja krājuma priekšmeta (izņemot šā cenrāža 3.6., 3.7. un 3.8.apakšpunktā minētos priekšmetus) izmantošana: fotografēšana, pārzīmēšana, skenēšana, filmēšana muzeja krājuma glabātavās ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem 1 reize. Nekomerciālām vajadzībām EUR 142,29; Komerciālām vajadzībām EUR 426,86
27. Muzeja krājuma filmu fotonegatīva un diapozitīva vai stikla plates izmantošana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem Filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate līdz 1945.gadam. Nekomerciālām vajadzībām EUR 14,23; Komerciālām vajadzībām EUR 142,29
28. Muzeja krājuma filmu fotonegatīva un diapozitīva vai stikla plates izmantošana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem Filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate pēc 1945.gada. Nekomerciālām vajadzībām EUR 7,11; Komerciālām vajadzībām EUR 71,14
29. Reta, unikāla un īpaši saudzējama muzeja krājuma filmu fotonegatīva un diapozitīva vai stikla plates izmantošana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem Filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate līdz 1945.gadam. Nekomerciālām vajadzībām EUR 28,46; Komerciālām vajadzībām EUR 426,86
30. Reta, unikāla un īpaši saudzējama muzeja krājuma filmu fotonegatīva un diapozitīva vai stikla plates izmantošana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem Filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate pēc 1945.gada. Nekomerciālām vajadzībām EUR 14,23; Komerciālām vajadzībām EUR 142,29
31. Muzeja krājuma priekšmeta līdz 19.gadsimtam kserokopijas izgatavošana 1 lapa - A4 EUR 7,11; A3 EUR 7,11
32. Muzeja krājuma 19.gadsimta priekšmeta kserokopijas izgatavošana 1 lapa - A4 EUR 1,42; A3 EUR 1,42
33. Muzeja krājuma 20.gadsimta priekšmeta kserokopijas izgatavošana 1 lapa - A4 EUR 0,71; A3 EUR 0,71
34. Muzeja krājuma 21.gadsimta priekšmeta kserokopijas izgatavošana 1 lapa - A4 EUR 0,43; A3 EUR 0,43
35. Muzeja uzziņu materiāla kserokopijas izgatavošana 1 lapa - EUR 0,71
36. Muzeja krājuma priekšmeta līdz 19.gadsimtam skenēšana 1 reize. Skenēšana bez apstrādes EUR 4,27; skenēšana ar apstrādi EUR 14,23
37. Muzeja krājuma 19.gadsimta priekšmeta skenēšana 1 reize. Skenēšana bez apstrādes EUR 3,56; skenēšana ar apstrādi EUR 11,38
38. Muzeja krājuma 20.gadsimta priekšmeta skenēšana 1 reize. Skenēšana bez apstrādes EUR 2,85; skenēšana ar apstrādi EUR 7,11
39. Muzeja krājuma 21.gadsimta priekšmeta skenēšana 1 reize. Skenēšana bez apstrādes EUR 2,13; skenēšana ar apstrādi EUR 4,27
40. Skenēto muzeja krājuma materiālu melnbalta izdruka uz papīra 1 lapa, ne lielāka par A4 formātu - EUR 2,85
41. Muzeja krājuma filmas, diapozitīva vai stikla plates fotonegatīva digitāla pārfotografēšana 1 reize. Digitāla pārfotografēšana bez apstrādes EUR 7,11; digitāla pārfotografēšana ar apstrādi EUR 14,23
42. Muzeja krājuma filmas, diapozitīva vai stikla plates fotonegatīva digitāla skenēšana 1 reize. Digitāla skenēšana bez apstrādes EUR 7,11; digitāla skenēšana ar apstrādi EUR 14,23
43. Muzeja krājuma priekšmeta digitāla fotografēšana 1 reize. Digitāla fotografēšana bez apstrādes 2,85; digitāla fotografēšana ar apstrādi EUR 7,11
44. Muzeja krājuma priekšmeta vai muzeja darbības dokumentēšanas krājuma vienības fotokopijas izgatavošana Melnbaltas fotokopijas izgatavošana. A4 lapa EUR 4,27; A5 lapa EUR 1,42
45. Muzeja krājuma priekšmeta vai muzeja darbības dokumentēšanas krājuma vienības fotokopijas izgatavošana Krāsainas fotokopijas izgatavošana. A4 lapa EUR 1,42; A5 lapa EUR 0,71
46. Muzeja krājuma priekšmeta digitālas kopijas izgatavošana 1 uzskaites vienība 1 reizi. EUR 2,85
47. Muzeja krājuma materiāla iznomāšana pasākumiem ārpus muzeja (piemēram, kino, televīzijai, reklāmai, komercvajadzībām) 1 uzskaites vienība 1 reizi. EUR 21,34
48. Muzeja krājuma reta, unikāla un īpaši saudzējama materiāla iznomāšana pasākumiem ārpus muzeja (piemēram, kino, televīzijai, reklāmai, komercvajadzībām) 1 uzskaites vienība 1 reizi. EUR 149,40
49. Muzeja krājuma materiāla izmantošana publicēšanai 1 uzskaites vienība 1 reizi. EUR 7,11
50. Muzeja krājuma reta, unikāla un īpaši saudzējama materiāla izmantošana publicēšanai 1 uzskaites vienība 1 reizi. EUR 149,40
51. Muzeja priekšmetu deponēšana neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām 1 vienība 1 dienu. 10 % no priekšmeta vērtības
52. Priekšmeta mikroķīmiskā analīze 1 paraugs - EUR 11,38
53. Priekšmeta mikroķīmiskā/histoķīmiskā analīze 1 paraugs - EUR 14,23
54. Priekšmeta termogrāfiskā analīze 1 paraugs - EUR 9,96
55. Priekšmeta plānā slāņa hromatogrāfiskā analīze 1 paraugs - EUR 12,81
56. Priekšmeta stratigrāfiskā analīze 1 paraugs - EUR 11,38
57. Priekšmeta mikroskopiskā analīze 1 paraugs - EUR 2,85
58. Priekšmeta pH-metrija 1 paraugs - EUR 2,85
59. Priekšmeta izsaldēšana 1 cikls - EUR 9,96
60. Priekšmeta dezinficēšana 1 kamera (0,1 m3) - EUR 9,96
61. Priekšmeta mikroslīpējuma izgatavošana 1 paraugs - EUR 11,38
62. Priekšmeta konservācija un restaurācija 1 paraugs - EUR 14,23
63. Pasīvā stunda restaurācijā un konservācijā 1 stunda - EUR 0,14
64. Restaurācijas dokumentācijas sagatavošana 1 lieta (ne vairāk kā 3700 rakstu zīmes un 2 attēli). EUR 28,46
65. Priekšmeta izpētes protokola sagatavošana 1 lieta - EUR 7,11
66. Priekšmeta sagatavošana glabāšanai 1 priekšmets - EUR 7,11
67. Priekšmeta fotografēšana, izmantojot mikroskopu 1 attēls - EUR 14,23
68. Muzeja konferenču zāles aprīkojuma noma 1 stunda - EUR 42,69
69. Restauratora darba vietas aprīkojuma noma 1 stunda - EUR 14,23
70. Arheoloģiskā uzraudzība 1 stunda - EUR 71,14
71. Arheoloģiskie izrakumi dzīvesvietās 1 m3 grunts - EUR 213,43
72. Arheoloģiskie izrakumi kapulaukos 1 apbedījums - EUR 213,43
73. Izstādes koncepcijas un plāna izstrāde 1 stunda - EUR 35,57
74. Izstādes dizaina izstrāde 1 stunda - EUR 35,57
75. Izstādes autora uzraudzība 1 stunda - 5 % no projekta izmaksām
76. Muzeja veidotas izstādes – mobilā stenda eksponēšana ārpus muzeja 1 diena - EUR 4,27
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

LNVM ir šādas funkcijas: • komplektēt materiālus un ar tiem saistīto informāciju par Latvijas un tās iedzīvotāju vēsturi, Latvijas izcelsmes cilvēku darbību pasaulē; • nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti, pārvaldību un pieejamību; • veikt muzeja krājuma zinātnisko pētniecību; • veikt zinātnisko darbību vēstures zinātnē un muzeoloģijā; • nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai, tai skaitā muzeja pagaidu ekspozīcijās Brīvības bulvārī 32; muzeja Dauderu nodaļā; muzeja nodaļā Tautas frontes muzejs; • uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru; •saglabāt Gaida Graudiņa Latvijas valstij dāvinātās kolekcijas zinātnisko un vēsturisko veselumu; •saglabāt Latvijas Tautas frontes kolekcijas zinātnisko un vēsturisko veselumu •veikt izglītojošo darbu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Latvijas Nacionālā vēstures muzeja reglaments 24.04.2016 6/1-5/2016
2. Noteikumi par krājumu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kārtība, kādā notiek muzeja krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana (Grozījumi 17.05.2017.) 05.12.2014 9/2014
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Krājuma aizsardzības plāns ārkārtas situācijās 01.02.2017 2/1.7/2017
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 11.07.2018 1-8/2
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības nolikums 25.05.2010
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Kārtība, kādā Latvijas Nacionālā vēstures muzejā veicamas piemaksas par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti, prēmijas, naudas balvas un sociālās garantijas 03.09.2018 1-8/3
2. Nolikums par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Bibliotēkas padomi 02.01.2018 1-8/1
3. Personāla atlases un amatā paaugstināšanas kārtības noteikumi Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 01.02.2017 3/1.7/2017
4. Iepirkumu veikšanas kārtība 04.04.2017 4/1.7/2017
5. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja lietvedības instrukcija 03.07.2017 5/1.7/2017
6. Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts Latvijas Nacionālā vēstures muzejā 10.07.2017 6/1.7/2017
7. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Elektronisko dokumentu glabāšanas un aprites kārtības instrukcija 10.07.2017 7/1.7/2017
8. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Administratīvās nodaļas reglaments 10.07.2017 8/1.7/2017
9. Noteikumi par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Krājuma komisiju 20.01.2016 1/1-5/2016
10. Noteikumi par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Ekskursiju atestācijas komisiju 20.01.2016 2/1-5/2016
11. Noteikumi par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Zinātnisko padomi 20.01.2016 4/1-5/2016
12. Noteikumi par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Restaurācijas padomi 20.01.2016 5/1-5/2016
13. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamenta reglaments 18.05.2016 7/1-5/2016
14. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta reglaments 18.05.2016 8/1-5/2016
15. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta Dauderu nodaļas reglaments 18.05.2016 9/1-5/2016
16. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas reglaments 18.05.2016 10/1-5/2016
17. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta Tautas frontes muzeja nodaļas reglaments 18.05.2016 11/1-5/2016
18. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta reglaments 20.05.2016 12/1-5/2016
19. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Restaurācijas departamenta reglaments 18.05.2016 13/1-5/2016
20. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Materiāltehniskā nodrošinājuma departamenta reglaments 18.03.2016 14/1-5/2016
21. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas reglaments 18.05.2016 15/1-5/2016
22. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Numismātikas nodaļas reglaments 18.05.2016 16/1-5/2016
23. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Uzskaites nodaļas reglaments 18.05.2016 18/1-5/2016
24. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Budžeta un finanšu nodaļas reglaments 18.03.2016 19/1-5/2016
25. Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā 06.05.2016 20/1-5/2016
26. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbības dokumentācijas krājuma noteikumi 17.11.2016 23/1-5/2016
27. Nolikums par skaidrās naudas uzskaiti Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 30.12.2016 24/1-5/2016
28. Ugunsdrošības instrukcija 08.04.2015 2/1-30 2015
29. Rīcības plāns nezināmas vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā 04.09.2015 4/2015
30. Administratīvo izdevumu un sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumu uzskaites kārtība 29.12.2015 5/2015
31. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Ētikas kodekss 07.01.2014 3/2014
32. Latvijas Nacionālās vēstures muzeja Ētikas komisijas nolikums 07.01.2014 4/2014
33. Muzeja darbinieku apmācības programma civilās aizsardzības jautājumos 30.06.2014
34. Datu apstrādes aizsardzības noteikumi 12.11.2014 8/2014
35. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arhīva nolikums 02.01.2013 2013/1
36. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arhīva ekspertu komisijas nolikums 02.01.2013 2013/2
37. Nolikums par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) vākšanu, pieņemšanu un izlietošanu Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 28.06.2013 2013/3
38. Darba drošības instrukcija Nr.2 restauratoriem 07.04.2003 2
39. Darba drošības instrukcija Nr.3 darbam ar datoru 07.04.2003 3
40. Darba drošības instrukcija Nr.4 eksponātu uzraugiem 07.04.2003 4
41. Darba drošības instrukcija Nr.5 sargam (dežurantam) 07.04.2003 5
42. Darba drošības instrukcija Nr.6 santehniķim 07.04.2003 6
43. Darba drošības instrukcija Nr.7 elektriķim (elektromontierim) 07.04.2003 7
44. Darba drošības instrukcija Nr.8 elektrodrošībā 1.kv.grupai 07.04.2003 8
45. Darba drošības instrukcija Nr.9 atslēdznieka darbos 07.04.2003 9
46. Darba drošības instrukcija Nr.10 darbam ar elektroinstrumentiem 07.04.2003 10
47. Darba drošības instrukcija Nr.11 darbam ar rokas instrumentiem 07.04.2003 11
48. Darba drošības instrukcija Nr.12 darbam ar universālo zāģi 07.04.2003 12
49. Darba drošības instrukcija Nr.13 dārznieka darbos 07.04.2003 13
50. Darba drošības instrukcija Nr.14 izmantojot pārvietojamās kāpnes 07.04.2003 14
51. Darba drošības instrukcija Nr.15 darbam noliktavā 07.04.2003 15
52. Darba drošības instrukcija Nr.16 darbos, kas saistīti ar smagumu pārvietošanu 07.04.2003 16
53. Darba drošības instrukcija Nr.17 strādājot ar ķīmiskām vielām 07.04.2003 17
54. Darba drošības instrukcija Nr.18 apkopējai 07.04.2003 18
55. Darba drošības instrukcija Nr.19 darbam ar zāles pļāvēju Husquarna GT 260 TWIN 17.05.2008 19
56. Darba drošības instrukcija Nr.20 arheoloģiskajos izrakumos 10.09.2008 20
57. Ievadinstrukcija darba aizsardzībā 07.04.2003
58. Noteikumi par instruktāžām un apmācību darba aizsardzībā 07.04.2003
59. Trauksmes celšanas noteikumi 02.04.2019 1-8/1
60. Ugunsdrošības instrukcija muzeja telpām Zāģeru ielā 7, Rīgā 02.04.2019 1-8/2
61. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Privātuma politika 09.09.2019
62. Kārtība pārvadātājiem, kādā veicami darbi ar muzeja priekšmetiem pārcelšanās periodā 29.11.2019 1-8/4
63. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja grāmatvedības uzskaites kārtība 30.12.2019 1-8/5

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

857382

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

790262

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

14882

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

13840

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 9396 8820
2. Dāvinājumi 4058 3674
4. Ieguvumi saskaņā ar līgumu 1189 1189
6. Citi iegūšanas veidi 239 157

Ekspedīcijas

Ekspedīcijas:
N.p.k. Veids, tēma Vieta Norises laiks Dalībnieku skaits Iegūto vienību skaits
1 Arheoloģisko pieminekļu apzināšana, izrakumi DR Vidzemē Smiltenes novads 28. marts 1 2
2 Arheoloģisko pieminekļu apzināšana, izrakumi DR Vidzemē Smiltenes, Raunas, Kocēnu, Rugāju, Gulbenes, Līgatnes, Krimuldas novados 3.; 5.; 12.; 17. aprīlis 5 14
3 Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Priekules novadā Priekules novads 23.-29. septembris 2 21
4 Pieminekļu apzināšana Ropažu novadā Ropažu novads 6.septembris 3 3

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

1286

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Metāls Restaurācija un konservācija 737
2 Jaukts arheoloģiskais materiāls Restaurācija un konservācija 142
3 Tekstlijas Restaurācija un konservācija 104
4 Keramika Restaurācija 67
5 Mēbeles Restaurācija 21
6 Koks Restaurācija 37
7 Grafika Restaurācija 27
8 Dokumenti un grāmatas Restaurācija un konservācija 149
9 Gleznas Restaurācija 2

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

14

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

14

No pamatkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 bronzas aproce, arheoloģiska rota 1 Priekšmets zudis Nr.2.5-1-99, 26.06.2019
2 bronzas aproce, arheoloģiska rota 1 Priekšmets zudis Nr.2.5-1-99, 26.06.2019
3 bronzas manšetaproce, arheoloģiska rota 1 Priekšmets zudis Nr.2.5-1-99, 26.06.2019
4 bronzas manšetaproce, arheoloģiska rota 1 Priekšmets zudis Nr.2.5-1-99, 26.06.2019
5 bronzas aproce, arheoloģiska rota 1 Priekšmets zudis Nr.2.5-1-99, 26.06.2019
6 bronzas aproce, arheoloģiska rota 1 Priekšmets zudis Nr.2.5-1-99, 26.06.2019
7 bronzas gredzens, arheoloģiska rota 1 Priekšmets zudis Nr.2.5-1-99, 26.06.2019
8 bronzas spirālgredzens, arheoloģiska rota 1 Priekšmets zudis Nr.2.5-1-99, 26.06.2019
9 bronzas aproce, arheoloģiska rota 1 Priekšmets zudis Nr.2.5-1-99, 26.06.2019
10 bronzas aproce, arheoloģiska rota 1 Priekšmets zudis Nr.2.5-1-99, 26.06.2019
11 bronzas aproce, arheoloģiska rota 1 Priekšmets zudis Nr.2.5-1-99, 26.06.2019
12 bronzas aproce, arheoloģiska rota 1 Priekšmets zudis Nr.2.5-1-99, 26.06.2019
13 bronzas aproce, arheoloģiska rota 1 Priekšmets zudis Nr.2.5-1-99, 26.06.2019
14 bronzas pakavsakta, arheoloģiska rota 1 Priekšmets zudis Nr.2.5-1-99, 26.06.2019

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

16129

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

336

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

55128

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

7902

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

7902

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

13570

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

6869

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

6065

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Latvijas senvēsture. 11. g. t. pr. Kr.–1200. gads 1913 1784
2 Livonija. 13.–16. gs. 99 97
3 Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gs. 275 272
4 Kurzemes un Zemgales hercogiste 16.–18. gs. 88 88
5 Muižas un muižniecība 17.–19. gs. 76 76
6 Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gs. 864 402
7 Dzīvesvide un ikdiena 19. gs. un 20. gs. sākumā: bīdermeiera un jūgendstila interjeri 210 196
8 Tehniskā modernizācija 19. gs. un 20. gs. sākumā 341 339
9 Latvieši 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un sabiedriskā dzīve 381 380
10 Latvijas Republika 1918.-1940. g. 687 672
11 Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS 1940.–1941. g. 66 52
12 Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem 1940.–1953. g. 164 160
13 Latvija padomju okupācijas laikā. 1944.-1985. g. 338 294
14 Latvieši svešumā 1944.-1990. g. 168 161
15 Valstiskās neatkarības atjaunošana 1987.–1991.g. 167 140
16 Pastāvīgā ekspozīcija Tautas frontes muzeja nodaļā "Atmoda – LTF - Neatkarība" 613 535
17 Pastāvīgā ekspozīcija Dauderu nodaļā - "Virtuve" 96 95
18 Pastāvīgā ekspozīcija Dauderu nodaļā “Dauderi” no pirmsākumiem līdz 1936. gadam" 34 33
19 Pastāvīgā ekspozīcija Dauderu nodaļā “Dauderi” kā Kārļa Ulmaņa rezidence (1937-1940)" 27 27
20 Pastāvīgā ekspozīcija Dauderu nodaļā “Dauderi” padomju laikā un Sarkandaugavas industrializācijas vēsture" 81 81
21 Pastāvīgā ekspozīcija Dauderu nodaļā “Gaida Graudiņa kolekcija" 181 181

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

5098

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

5000

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 “Latvijas gadsimts” 737 659
2 “Linu audums tradicionālajā apģērbā” 133 133
3 Jaunieguvumu izstāde "Viļa Gulbja mantojums" 9 9
4 "Vēstures fotoliecības un dokumenti par 1990. gada 18. marta Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanām" (Tautas frontes muzeja nodaļā) 22 22
5 "Varoņi. Gaida Graudiņa kolekcijas varoņstāsti" (Dauderu nodaļā) 13 13
6 “11 varoņstāsti. Lāčplēša kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena” 244 233
7 Virtuālā izstāde “Galerija par muzeja vēsturi” 3 3
8 Virtuālā izstāde “Ordeņu galerija” 12 12
9 Virtuālā izstāde "Vēstures fotoliecības par 1991. gada janvāra barikādēm LNVM TFM nodaļas krājumā" 22 21
10 Virtuālā izstāde “Filmas “Sirdsdaugava” (1986) uzņemšanas laikā fiksētā Augšdaugava” 23 23
11 Virtuālā izstāde “Vēstures fotoliecības par 1990. gada 4. maiju LNVM TFM nodaļas krājumā” 30 27
12 Virtuālā galerija par zelta monētām sadaļā “Krājum, atveries!” 10 10
13 Virtuālā izstādē “Par mūsu brīvību” (Lietuvas, Latvijas un Igaunijas muzeju “Baltijas ceļa” vēstures stāsts ) 58 53
14 Virtuālā izstāde “Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinēšana trimdā: liecības LNVM Dauderu nodaļas krājumā” 10 10
15 Virtuālā izstāde “Augšdaugava. 1987.gads” 20 20
16 Pastāvīgā izstāde "Nauda Latvijā" 3621 3621
17 Pastāvīgā izstāde “Sakrālā māksla” 131 131

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

2802

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

2505

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Izstāde “Tradicionālais apģērbs Latvijā”, Lietuvas Nacionālais muzejs, Viļņa, Lietuva 935 855
2 Izstāde “Latvijai – 100. Vēsture. Māksla. Tradīcijas.”, Baltkrievijas Nacionālais mākslas muzejs, Minska, Baltkrievija 105 105
3 Ceļojošā izstāde "10 priekšmetu stāsti" 2 2
4 Ceļojošā izstāde "Baltijas brīvības ceļš" 84 66
5 Ceļojošā izstāde "Ceļā uz Latvijas brīvību" 100
6 Ceļojošā izstāde "Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100." 92 92
7 Ceļojošā izstāde "Latvija Neatkarības kara laikā. 1918.-1921." 207 207
8 Ceļojošā izstāde "Latvija: Tauta. Zeme. Valsts." 15 9
9 Ceļojošā izstāde "Mēs, tauta" 60 19
10 Ceļojošā izstāde "Valsts prezidenta institūcija Latvijā" 43 19
11 Ceļojošā izstāde “LTF – par demokrātisku Latviju” 1159 1131

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

1857

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1850

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 stāvpulkstenis reprezentācija Latvijas Valsts prezidenta kanceleja 1 1 02.01.2019 31.12.2019 17.09.2019 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
2 arheoloģiskās senlietas eksponēšana Ventspils muzejs 20 20 02.01.2019 31.12.2019
3 arheoloģiskās senlietas eksponēšana Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs 14 14 02.01.2019 31.12.2019
4 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Daugavas muzejs 108 108 02.01.2019 31.12.2019
5 flīģelis eksponēšana Valkas Novadpētniecības muzejs 1 1 02.01.2019 31.12.2019
6 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Alūksnes muzejs 74 74 02.01.2019 31.12.2019
7 krāsns podiņi pētnieciskais darbs Bauskas pils muzejs 374 374 02.01.2019 31.12.2019
8 krāsns podiņi, arheoloģiskas senlietas eksponēšana Bauskas pils muzejs 104 104 02.01.2019 31.12.2019
9 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 67 67 02.01.2019 31.12.2019
10 aproce eksponēšana Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 1 1 02.01.2019 31.12.2019
11 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Latgales Kultūrvēstures muzejs 35 35 02.01.2019 31.12.2019
12 keramika eksponēšana Latgales Kultūrvēstures muzejs 21 21 02.01.2019 31.12.2019
13 inventāra grāmatas zinātniska izpēte Latvijas Kara muzejs 7 7 02.01.2019 31.12.2019 05.08.2019 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
14 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Latvijas Kara muzejs 17 17 02.01.2019 31.12.2019 05.08.2019 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
15 formastērps un tā daļas, medaļa eksponēšana Latvijas Kara muzejs 12 12 02.01.2019 31.12.2019 05.08.2019 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
16 sīkplastika, apģērbi, apavi, grāmatas, plakāta meti... eksponēšana Latvijas Kara muzejs 14 14 02.01.2019 31.12.2019 05.08.2019 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
17 galds, krēsli eksponēšana Latvijas Kara muzejs 9 9 02.01.2019 31.12.2019 05.08.2019 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
18 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas muzejs" 60 60 02.01.2019 31.12.2019
19 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs 15 15 02.01.2019 31.12.2019 27.05.2019 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
20 gleznas, vēsturiski priekšmeti eksponēšana Rundāles pils muzejs 17 17 02.01.2019 10.01.2020 19.02.2019 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
21 arheoloģiskas senlietas eksponēšana P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs 7 7 02.01.2019 31.12.2019 13.05.2019 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
22 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Engures novada Lapmežciema pagasta pārvalde 12 12 02.01.2019 31.12.2019
23 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs 10 10 02.01.2019 31.12.2019
24 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Ogres Vēstures un mākslas muzejs 59 59 02.01.2019 31.12.2019
25 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs 120 120 02.01.2019 31.12.2019
26 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs "Kalna ziedi" 41 41 02.01.2019 31.12.2019
27 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 191 191 02.01.2019 31.12.2019 12.08.2019 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
28 monētas eksponēšana Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 4 4 02.01.2019 31.12.2019 12.08.2019 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
29 glezna eksponēšana Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 1 1 02.01.2019 31.12.2019 12.08.2019 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
30 rotaļlietas eksponēšana Tartu Toy Museum 61 60 07.01.2019 28.04.2019
31 akvamanils eksponēšana Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 1 1 02.01.2019 31.12.2019
32 piekariņi eksponēšana Valmieras muzejs 1 1 06.02.2019 01.12.2020
33 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Viļakas novada muzejs 45 45 19.02.2019 30.04.2019
34 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Talsu novada muzejs 38 38 28.02.2019 15.02.2020 09.09.2019 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
35 krūzīte deponēšana Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 1 1 11.03.2019 20.08.2019
36 dažādi restaurēti priekšmeti eksponēšana Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 27 27 21.03.2019 14.06.2019
37 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Viļakas novada muzejs 44 44 16.04.2019 25.05.2019
38 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Ķekavas pagasta kultūras centrs 75 75 07.05.2019 03.07.2019
39 gleznas eksponēšana Tukuma muzejs 2 2 03.06.2019 04.10.2019 pagarināts līdz 07.01.2020.
40 vāze eksponēšana Alūksnes muzejs 1 1 19.06.2019 15.02.2021
41 saimniecības priekšmeti, rotaļlietas, iepakojums eksponēšana House of European History 7 5 30.06.2019 31.01.2021 04.03.2019 Eksponēšanas apstākļi atbilstoši līgumā norādītajiem
42 lāde, krūšutēli, lapa eksponēšana Latvijas Nacionālā bibliotēka 4 4 20.08.2019 15.03.2020
43 arheoloģiskas, etnogrāfiskas senlietas, kastes, dokumenti eksponēšana Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 40 37 26.08.2019 04.12.2019
44 keramika eksponēšana Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība 26 26 30.08.2019 09.10.2019
45 nozīmes, medaļas eksponēšana Ķekavas pagasta kultūras centrs 23 23 04.09.2019 29.10.2019
46 kokskulptūras, mākslas priekšmeti eksponēšana Art Museum of Estonia Foundation 27 27 18.10.2019 01.05.2020
47 arheoloģiskas senlietas eksponēšana Jēkabpils Vēstures muzejs 17 16 17.10.2019 17.10.2020
48 fotogrāfija eksponēšana Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 1 1 04.11.2019 31.01.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 4556 2159 26149
Digitālo attēlu izgatavošanai 3936 1741 5677

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 53 9
2. Monogrāfijas 1 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 3 3
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

6

no tiem realizēti:

6

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 B. Dumpe Bezripas keramika Latvijas teritorijā vidējā un vēlajā dzelzs laikmetā (5.-13. gs.) 04.01.2010 30.12.2019 promocijas darbs darbs tiek turpināts, teksta rakstīšana
2 O. Miheloviča Ebreju nacionālā kustība Latvijas PSR (1945-1989) 02.01.2015 30.12.2019 promocijas darbs darbs turpinās
3 I. L. Virse Die Umsiedlung der Deutschbalten und die Aufteilung archäologischer Sammlungen Lettlands, 1939-1940 / Vācbaltiešu izceļošana un Latvijas arheoloģisko kolekciju sadale. 1939.-1949. gads 02.04.2018 30.12.2019 sadaļa grāmatā "Hereditas aestorum IV" pabeigts, nodots publicēšanai
4 I. L. Virse Auswahlkriterien von lettischen Altertümern für die Ausfuhr nach Deutschland: Verzeichnisse und Wirklichkeit / Izvešanai uz Vāciju paredzēto Latvijas senlietu atlases principi: sarakstu un realitāte 02.04.2018 30.12.2019 sadaļa grāmatā "Hereditas aestorum IV" pabeigts, nodots publicēšanai
5 I. L. Virse Archäologische Gegenstände aus Lettland im Archäologischen Museum Posen. Aufbau des Katalogs und die wichtigsten unveröffentlichten Quellen / Latvijas arheoloģiskās senlietas Poznaņas muzejā. Kataloga uzbūve un nozīmīgākie nepublicētie avoti 02.04.2018 30.12.2019 sadaļa grāmatā "Hereditas aestorum IV" pabeigts, nodots publicēšanai
6 I. L. Virse Unveröffentlichte Quellen / Nepublicētie avoti 02.04.2018 30.12.2019 sadaļa grāmatā "Hereditas aestorum IV" pabeigts, nodots publicēšanai
7 I. L. Virse Katalog der Altertümer aus Lettland im Archäologischen Museum Posen / Latvijas arheoloģiskās senlietas Poznaņas Arheoloģijas muzejā. Katalogs 02.04.2018 30.12.2019 sadaļa grāmatā "Hereditas aestorum IV" pabeigts, nodots publicēšanai
8 A. Tomsons Waffen aus der Sammlung des ehemaligen Kurländischen Provinzialmuseums im Archäologischen Museum Posen / Bijušā KPM kolekcijas ieroči Poznaņas Arheoloģijas muzejā 02.04.2018 30.12.2019 sadaļa grāmatā "Hereditas aestorum IV" pabeigts, nodots publicēšanai
9 I. L. Virse Personenregister / Latvijas arheoloģiskās senlietas Poznaņas Arheoloģijas muzejā. Personu rādītājs 02.04.2018 30.12.2019 sadaļa grāmatā "Hereditas aestorum IV" pabeigts, nodots publicēšanai
10 V. Muižnieks, I. Žeiere, K. Ducmane Dundagas Laukumuižas kapulauks (13.-14. gs.) 02.01.2016 30.12.2019 monogrāfija manuskripta sagatavošana publicēšanai, publicēšana
11 I. L. Virse, A. Ivbule Agrā un vidējā dzelzs laikmeta kuršu pieminekļi dienvidrietumu Kurzemē 01.01.2018 30.12.2020 monogrāfija nodaļas par Mazkatužu kapulauku uzrakstīšana un ilustratīvā materiāla izstrāde
12 A. Engīzere Katlakalna Pļavniekkalna kapulauks (5.-6. gs.), apmetne un Sauliešu pilskalns 01.10.2018 30.12.2021 monogrāfija turpināt (manuskripta sagatavošana, karšu papildināšana)
13 I. Mālkalniete, Dz. Zemīte Veselavas viduslaiku kapsētas arheoloģiskais materiāls 01.01.2018 30.12.2025 monogrāfija turpināt darbu; sagatavot attēlus
14 Z. Buža Izstādes katalogs “Kuršiai. The Curonians” 01.01.2018 30.12.2020 katalogs 3. sējuma sagatavošana, tekstu rediģēšana
15 J. Ciglis, V. Muižnieks, A. Engīzere Latvijas arheoloģiskā kolekcija Tartu. 1. daļa. K. G. Zīversa izrakumi. 01.01.2018 30.12.2024 katalogs turpināt apzināt senlietu un arhīva materiālus
16 S. Stinkule, J. Ciglis, M. Ritmane Ādolfa Karnupa dienasgrāmatas (1941-1946) 01.01.2018 30.12.2020 grāmata pabeigt manuskripta sagatavošanu
17 M. Vāveris, A. Ozoliņa, L. Kostrica, A. Strazdiņš “Par Latviju” (Lāčplēša Kara ordenim – 100) 01.09.2018 30.12.2019 grāmata manuskripta sagatavošana publicēšanai, publicēšana
18 A. Gunnarssone, B. Dumpe, V. Muižnieks Viduslaiku keramika Livonijā – Ikšķiles piemērs 01.10.2018 30.06.2019 prezentācija konferencei pabeigts
19 A. Gunnarssone Cooking for the Living and the Dead: Lipid Analyses of Rauši Settlement and Burial pottery the 11th-13th century 01.10.2018 30.03.2019 prezentācija konferencei pabeigts
20 A. Tomsons Aizvēstures mantojums un tūrisms: Eiropas un Latvijas piemēri 01.01.2019 30.03.2019 prezentācija semināram pabeigts
21 A. Tomsons Zobeni Latvijā 7.-16. gs. 01.01.2019 30.01.2019 prezentācija grāmatas atvēršanas pasākumam pabeigts
22 A. Gunnarssone Latvijas senlietas – atpazīšana un aizsardzība 01.10.2018 30.03.2019 prezentācija pabeigts
23 A. Tomsons Pārskats par arheoloģisko uzraudzību Dagdas nov. Piļoru I un II (aizs. Nr. 1086) senkapu aizsardzības zonā 2016. gada jūnijā 01.01.2019 30.03.2019 arheoloģiskās uzraudzības pārskats pabeigts
24 A. Tomsons Pārskats par arheoloģisko uzraudzību Rīgā, Grēcinieku ielā 2016. gada jūlijā - augustā 01.01.2019 30.03.2019 arheoloģiskās uzraudzības pārskats pabeigts
25 A. Tomsons Pārskats par arheoloģisko uzraudzību Ludzas pilī 2016. gada augustā 01.01.2019 30.03.2019 arheoloģiskās uzraudzības pārskats pabeigts
26 I. Žeiere Vainagi 01.01.2019 30.03.2019 prezentācija pabeigts
27 I. Žeiere Latvijas arheoloģiskās senlietas Poznaņā 02.04.2018 30.12.2020 sadaļa grāmatā "Hereditas aestorum IV" pabeigta kataloga daļas tekstu rakstīšana
28 B. Vaska Sadaļa par vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku rotām un ornamentu grāmatā "Latvijas mākslas vēsture" 02.01.2017 30.12.2019 Latvijas mākslas vēsture, 1. sējums rediģēšana
29 I. Mālkalniete Gredzeni Cēsu viduslaiku pilī 01.01.2019 30.03.2019 raksts pabeigts
30 A. Tomsons Technologies of the production of Couronian type sword parts during 11 – 13th centuries 30.03.2019 30.06.2019 stenda referāts pabeigts
31 A. Tomsons History of experimental archaeology in Latvia 30.03.2019 30.06.2019 prezentācija pabeigts
32 I. Žeiere Arheoloģiskais tērps 30.03.2019 30.06.2019 prezentācija pabeigts
33 R. Ritums, I. L. Virse Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem Grīvu senkapos 2017. gadā 30.01.2019 30.06.2019 izrakumu pārskats pabeigts
34 I. L. Virse Археологический комплекс Кордон на торговых путях Белорусского Подвинья 30.01.2019 30.06.2019 recenzija par rakstu pabeigts
35 I. Žeiere Sadaļa par tekstilmateriāliem grāmatā "Latvijas mākslas vēsture" 02.01.2017 30.10.2019 Latvijas mākslas vēsture, 1. sējums rediģēšana
36 R. Vecmuktāne Kas ir arheoloģija un kur to meklēt? 30.03.2019 30.01.2019 lekcijas prezentācija pabeigts
37 V. Muižnieks Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem 2012. gadā Ropažu viduslaiku pilī 30.03.2019 30.06.2019 izrakumu pārskats pabeigts
38 J. Ciglis Grāfs Karls Georgs fon Zīverss (Carl Georg Graf von Sievers, 1814.-1879.) un viņa veiktie arheoloģiskie pētījumi / Count Carl Georg von Sievers (1814-1879) and his archaeological research 30.06.2019 30.12.2019 referāts ar prezentāciju pabeigts
39 V. Muižnieks, A. Engīzere Izrakumi Ropažu vecās baznīcas vietā un kapsētā 30.06.2019 30.09.2019 raksts pabeigts
40 V. Muižnieks Vēsturisko laiku apbedījumi un atradumi Riņņukalnā 30.06.2019 30.09.2019 referāts un prezentācija pabeigts
41 K. Ducmane Riharda Zariņa dzimta 01.08.2018 30.12.2019 raksts krājumam R. Zariņa 150 gadu jubilejai turpinās
42 A. Ozoliņa Lāčplēša Kara ordeņa pirmsākumi 02.01.2019 22.05.2019 referāts pabeigts
43 L. Kostrica Lāčplēša Kara ordenis Verdenas pilsētai un Francijas karavīriem 02.01.2019 22.05.2019 referāts pabeigts
44 M. Vāveris Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru biedrība un ordeņa svētki 02.01.2019 22.05.2019 referāts pabeigts
45 K. Ducmane Monētas 2005. gada izrakumos “Galerija Centrs” būvbedrē Rīgā 02.01.2019 22.05.2019 raksts krājumam “Arheoloģija un Etnogrāfija”, kas veltīts Tatjanas Bergas 75 gadu jubilejai pabeigts
46 K. Ducmane R. Zariņa skolnieki – naudaszīmju dizaineri 02.01.2019 30.12.2019 rakstu krājumam R. Zariņa 150 gadu jubilejai turpinās
47 A. Ozoliņa On the Way to the Lācplēsis 02.01.2019 30.12.2019 referāts Baltijas Numismātu Asociācijas gadskārtējam semināram Helsinkos pabeigts
48 L. Kostrica Награды Красного Креста Латвии. Дополнения 02.01.2019 30.12.2019 referāts Baltijas Numismātu Asociācijas gadskārtējam semināram Helsinkos pabeigts
49 M. Vāveris Lāčplēša Kara ordeņa jubilejai veltītās izstādes sagatavošana 02.01.2019 30.12.2019 referāts Baltijas Numismātu Asociācijas gadskārtējam semināram Helsinkos pabeigts
50 K. Ducmane Rihards Zariņš 01.07.2018 01.05.2020 izstāde, veltīta R. Zariņa 150. jubilejai turpinās
51 L. Kostrica Latvijas Sarkanā Krusta apbalvojumi (1918-1940) 02.01.2019 30.12.2019 raksts LNVM rakstu krājumam pabeigts, iesniegts publicēšanai
52 A. Ozoliņa Rīgas Latviešu biedrības monētu kolekcija 01.10.2019 30.12.2019 raksts LNVM rakstu krājumam pabeigts, iesniegts publicēšanai
53 K. Ducmane Rihards Zariņš (1869-1939) – mākslinieks, tēvs, vīrs, skolotājs 02.01.2019 30.12.2019 rakstu krājumam R. Zariņa 150 gadu jubilejai pabeigts
54 K. Ducmane Laukumuižas kapulaukā atrastās monētas un daži monētniecības jautājumi Latvijas teritorijā 13. gadsimtā 02.01.2018 30.12.2019 raksts LNVM rakstu krājumam pabeigts, iesniegts publicēšanai
55 A. Ozoliņa Monētas un naudas zīmes ekspozīcijās. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pieredze. 01.10.2019 30.12.2019 raksts LNVM rakstu krājumam pabeigts, iesniegts publicēšanai
56 A. Saliņa Polikarpa Vilcāna keramika Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā 02.01.2019 09.08.2019 referāts un prezentācija nolasīts konferencē “Latgales keramikas vecmeistaram Polikarpam Vilcānam 125” Raiņa muzejā “Jasmuiža”
57 V. Muižnieks Turaidas baznīcas kapsēta Vidzemes 13.-18. gadsimta apbedīšanas vietu kontekstā 02.01.2019 30.12.2019 raksts pabeigts, iesniegts publicēšanai
58 V. Muižnieks (kopā ar I. Bergu-Muižnieci) Arheoloģiskie pētījumi Ropažu viduslaiku pilī 02.01.2019 02.01.2019 raksts pabeigts, iesniegts publicēšanai
59 J. Ciglis, V. Muižnieks Pa grāfa Karla Georga fon Zīversa pēdām (arheoloģisko pieminekļu apzināšana Strantes ezera apkārtnē) 02.01.2019 30.12.2019 raksts pabeigts
60 R. Vecmuktāne Summer adventure - a story of Atašiene hillfort 02.01.2019 22.11.2019 referāts pabeigts
61 J. Ciglis Seno DNS izpētes rezultāti un Latvijas arheoloģijas problēmas 02.01.2019 02.11.2019 referāts ar prezentāciju pabeigts
62 A. Gunnarssone Latvijas senlietas. Atpazīšana un aizsardzība 02.01.2019 08.10.2019 referāts ar prezentāciju pabeigts
63 J. Ciglis Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Vidzemē 2018. un 2019. gadā 02.01.2019 30.12.2019 raksts pabeigts
64 J. Ciglis, R. Vecmuktāne Ropažu novada senvēsture 02.01.2019 30.12.2019 raksts pabeigts
65 A. Zeibārte Baltijas ceļš 02.01.2019 20.09.2019 referāts ar prezentāciju pabeigts
66 D. Īvāns Baltijas ceļš 02.01.2019 02.08.2019 referāts pabeigts
67 D. Īvāns Baltijas ceļa nozīme Berlīnes mūra krišanā 02.01.2019 20.09.2019 referāts pabeigts
68 D. Īvāns Solidaritātes spēks: Baltijas neatkarības kustību bezprecedenta sadarbība 02.01.2019 20.09.2019 referāts pabeigts
69 T. Ķikuts LNVM 150 01.09.2015 01.05.2020 referāts, raksts, izstāde sagatavots referāts, sākts darbs pie izstādes
70 A. Strazdiņš LNVM apmeklētāju dinamika, 1869-2018 20.12.2018 15.05.2019 referāts pabeigts
71 G. Baumane Latgalē tradicionāli svinēto svētku atspoguļojums UNESCO “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautajos Pieminekļu valdes programmas vākuma fotonegatīvos 18.03.2019 29.03.2019 raksts LVVA zin. lasījumu V sējumā “Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos” pabeigts, iesniegts publicēšanai
72 I. Cīrulis ”Dauderu” (priekš)vēsture. Johans Dauders un Ādolfs f. Bingners, alusdarītava “Waldschlößchen” (1865-1917) 02.01.2019 22.05.2019 referāts ar prezentāciju pabeigts
73 L. Ločmele Otrā pasaules karā laikā muzejā notikušās muzeja kolekciju pārmaiņas Latvijas PSR Centrālā valsts vēstures muzeja pārraugošo iestāžu dokumentos (1945-1953) 08.04.2019 21.05.1919 referāts pabeigts
74 A. Strazdiņš Ārsts Edgars Francmanis un vidējā izglītība Dobelē: ko mēs zinām par E. Francmaņa darbību Dobeles vidusskolas organizēšanā? 03.06.2019 05.11.2019 referāts pabeigts
75 A. Strazdiņš Ārsts Edgars Francmanis un vidējā izglītība Dobelē: ko mēs zinām par E. Francmaņa darbību Dobeles vidusskolas organizēšanā? 03.06.2019 20.12.2019 raksts pabeigts, iesniegts publicēšanai
76 A. Strazdiņš Latvijas Nacionāla vēstures muzeja apmeklētāju dinamika, 1869-2019 20.12.2018 20.12.2019 raksts pabeigts, iesniegts publicēšanai
77 A. Ozoliņa, A. Strazdiņš No juristes līdz kolhoza priekšsēdētājam: ko mēs zinām par Lāčplēša Kara ordeni un tā kavalieriem 01.09.2019 11.11.2019 referāts pabeigts
78 L. Ločmele Otrā pasaules kara laikā Rīgas pils pagrabos iemūrētie Latvijas armijas priekšmeti (1941.-1950.) LNVM krājumā 01.09.2019 30.12.2019 raksts LNVM rakstu krājumam pabeigts, iesniegts publicēšanai
79 L. Ločmele Muzejā notikušās muzeja kolekciju pārmaiņas Latvijas PSR Centrālā valsts vēstures muzeja pārraugošo iestāžu dokumentos (1945.-1953.) 01.09.2019 30.12.2019 raksts LNVM rakstu krājumam pabeigts, iesniegts publicēšanai
80 I. Tuņa Keep colour - keep cool. polihromu skulptūru restaurācija un konservācija 01.01.2019 20.03.2019 referāts pabeigts
81 I. L. Virse Zinātniskais darbs muzejā. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 02.01.2019 05.11.2019 prezentācija pabeigts
82 I. L. Virse Latvijas arheoloģisko senlietu kolekcijas vācbaltiešu izceļošanas kontekstā 02.01.2019 22.05.2019 referāts ar prezentāciju pabeigts
83 A. Burbicka Komunikācija un darbs ar apmeklētājiem izstādē "Latvijas gadsimts" 02.01.2019 09.12.2019 prezentācija pabeigts
84 S. Gaismiņa Muzeju restauratoru darbības attīstība un izaugsme 02.01.2019 30.06.2019 prezentācija pabeigts
85 A. Meinarte Bīdermeiera laika portreta ikonogrāfiskie aspekti un to izpausmes Latvijas mākslas mantojumā 02.01.2019 30.12.2019 raksts pabeigts, iesniegts publicēšanai
86 I. Cīrulis Dauderu nama vēsture. Latvijas mainīgās kultūrvēstures spogulis. 19.-21. gadsimtā 02.01.2019 29.11.2019 referāts ar prezentāciju pabeigts
87 I. Cīrulis LNVM aktualitātes 2019./20. mācību gadā: no projekta par Latvijas senvēsturi līdz Neatkarības kara simtgadei 02.01.2019 21.08.2019 prezentācija pabeigts
88 A. Ulmane Austrumlatvijas koka namu dekoratīvā apdare 02.01.2019 21.09.2019 referāts ar prezentāciju pabeigts
89 A. Ulmane Dekoratīvais kokgriezums Latgales arhitektūrā 02.01.2019 21.11.2019 referāts ar prezentāciju pabeigts
90 A. Ulmane Arhitektūras dekoratīvo kokgriezumu motīvi Austrumlatvijā 02.01.2019 21.12.2019 referāts ar prezentāciju pabeigts
91 A. Tomsons Archaeology in the Baltic states after the Restoration of Independence; New Challenges and Directions 01.10.2019 01.03.2020 referāts turpinās
92 I. L. Virse, R. Lezdiņa Mazkatužu kapulaukā atrastā dzelzs stopsakta 01.07.2019 30.12.2019 raksts LNVM rakstu krājumam pabeigts, iesniegts publicēšanai
93 A. Meinarte Latvijas Nacionālā vēstures muzeja gleznu kolekcijas veidošanās (1944-1959). 01.01.2019 22.05.2019 referāts ar prezentāciju pabeigts
94 B. Dumpe Sadaļa par keramiku grāmatā "Latvijas mākslas vēsture" 02.01.2017 30.12.2020 Latvijas mākslas vēsture, 1. sējums turpinās
95 I. Mālkalniete Arheoloģiskās uzraudzības darbi Raunas Tanīskalnā 2018. gadā 01.10.2019 30.12.2020 raksts pabeigts, iesniegts publicēšanai
96 I. Mālkalniete Arheoloģiskā izpēte Rundāles viduslaiku pilī 2018. un 2019. gadā 01.10.2019 30.12.2020 raksts pabeigts, iesniegts publicēšanai
97 I. Mālkalniete Arheoloģiskā izpēte Ērģemes viduslaiku pils dienvidu korpusa pagrabā 01.10.2019 30.12.2020 raksts pabeigts, iesniegts publicēšanai
98 I. Mālkalniete, V. Muižnieks Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem Rundāles viduslaiku pilī 2018. un 2019. gadā 01.07.2019 30.12.2020 pārskats pabeigts
99 U. Dževečka Ieskats 19. gs. un 20. gs. sākuma brunču šūšanas paņēmienos 02.01.2018 16.12.2020 raksts LNVM rakstu krājumam pabeigts, iesniegts publicēšanai
100 A. Radiņš LNVM - 150 02.01.2019 22.05.2019 referāts pabeigts
101 A. Radiņš Muzeja kadru politika (no Valsts vēsturiskā muzeja par Latvijas PSR Vēstures muzeju 02.01.2019 22.05.2019 prezentācija pabeigts
102 J. Ciglis Recenzija par Maarja Olli rakstu "REGIONS AND COMMUNICATION IN SOUTH-EAST ESTONIA AND NORTH LATVIA IN THE 3RD AND 4TH CENTURIES BASED ON LOCAL ORNAMENTS" 02.01.2019 02.12.2019 recenzija pabeigts
103 B. Vaska Kas notiek Eiropā? No paleolīta līdz bronzas laikmetam 02.01.2019 02.11.2019 prezentācija pabeigts
104 B. Vaska Recenzija par rakstu krājumu "Experimental Archaeology. Reconstruction of Material Heritage in Lithuania. Volume III" 02.01.2019 02.11.2019 recenzija pabeigts
105 A. Meinarte Nacionālais muzeju krājums - šodienas izaicinājums, nākotnes iespējas 02.01.2019 24.05.2019 referāts ar prezentāciju pabeigts
106 I. Cīrulis, T. Ķikuts, O. Miheloviča, M. Novikova Video-animācija “Sarkandaugavas stāsts”. Dauderu pamatekspozīcijas 3. zāle (padomju laiks, Trešā Atmoda, Sarkandaugava). 02.01.2019 15.05.2019 scenārijs ar tekstu, hronometrāžu un eksponātu sarakstu pabeigts
107 A. Burbicka, A. Krasta, I. Ozola Vizuālais materiāls Latvijas Muzeju biedrības gada balvai "NOMINĀCIJA: GADA MĀRKETINGA AKTIVITĀTE 2018" 15.03.2019 15.04.2019 prezentācija pabeigts
108 A. Burbicka, A. Krasta, I. Ozola Vizuālais materiāls Latvijas Muzeju biedrības gada balvai "NOMINĀCIJA: MUZEJA PIEEJAMĪBAS PROJEKTS 2018" 15.03.2019 15.04.2019 prezentācija pabeigts
109 A. Burbicka, A. Krasta, I. Ozola Vizuālais materiāls Latvijas Muzeju biedrības gada balvai "NOMINĀCIJA: GADA TEMATISKĀ IZSTĀDE 2018" 15.03.2019 15.04.2019 prezentācija pabeigts
110 I. Zeibārte Demokrātijas (at)dzimšana. 1920-1990-2020. LNVM projekts Latvijas simtgades programmas ietvaros 2020. gadā (Latvijas Simtgades programmas Koordinācijas darba grupas tikšanās) 15.10.2019 06.11.2019 prezentācija pabeigts
111 I. Zeibārte "Latvijas gadsimts"- 68 Latvijas muzeju projekts valsts simtgadei 01.04.2019 17.04.2019 prezentācija pabeigts
112 T. Ķikuts Satura veidošana: izaicinājumi izstādes darba grupai (izstāde "Latvijas gadsimts") 01.10.2019 09.12.2019 referāts ar prezentāciju pabeigts
113 T. Ķikuts Vēstures komunikācijas izaicinājumi – izstāde “Latvijas gadsimts” 01.04.2019 13.06.2019 lecija ar prezentāciju pabeigts
114 T. Ķikuts Baltijas guberņu pārvalde un latviešu sabiedrība pēc 1905. gada revolūcijas 01.01.2019 11.04.2019 referāts ar prezentāciju pabeigts
115 T. Ķikuts Valsts Vēsturiskā muzeja attīstības ideāli un izaicinājumi 1920.-30. gados 01.01.2019 01.12.2019 raksts pabeigts, iesniegts publicēšanai
116 T. Ķikuts Vēsturnieks muzejā un vēstures izstādes tapšana 01.01.2019 01.07.2019 lekcija pabeigts
117 T. Ķikuts Latvijas valsts dibinātāji 01.01.2019 17.01.2019 lekcija pabeigts
118 T. Ķikuts Austrumu latvieši, 1819-2019: 1. lekcija – pirmā simtgade 1819.-1919. gads; 2. lekcija – otrā simtgade 1919.-2019. gads. 01.01.2019 01.07.2019 lekcija pabeigts
119 T. Ķikuts Zemnieku pārvietošanās brīvība Vidzemē pēc brīvlaišanas 01.01.2019 10.10.2019 referāts pabeigts
120 T. Ķikuts Migrācija un latviešu diaspora – 150 gadu sens stāsts 01.01.2019 09.05.2019 lekcija pabeigts
121 T. Ķikuts 8 vērtības ceļā uz Latvijas valsti 10.10.2019 10.11.2019 lekcija ar prezentāciju pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 K. Ducmane Valsts apbalvojumi Nacionālā enciklopēdija Latvija. LNB, 2018 50.-52. lpp., pielikums 791. -799. lpp.
2 K. Ducmane Несколько эпизодов из воспоминаний графика Рихарда Зарриня о работе Российской ЭЗГБ с 1899 по 1919 год в Санкт-Петербурге Rakstu krājums "Numismatics in the Centenary Year of the Baltic States . Numismatica Baltica II." Tallinn, 2019 275.–292. lpp.
3 M. Vāveris The Coin Collection of the Cabinet of Art of University of Latvia Rakstu krājums "Numismatics in the Centenary Year of the Baltic States . Numismatica Baltica II." Tallinn, 2019 11.–32. lpp.
4 L. Kostrica Auszeichnungen des Lettischen Roten Kreuzes für Auslaender Rakstu krājums "Numismatics in the Centenary Year of the Baltic States . Numismatica Baltica II." Tallinn, 2019 119.–213. lpp.
5 K. Ducmane Rihards Zariņš https://enciklopedija.lv/skirklis/55935-Rihards-Zari%C5%86%C5%A1 9 lpp.
6 V. Muižnieks (kopā ar G. Zariņu) Limbažu baznīcas apbedījumi Limbažu Svētā Jāņa baznīcas stāsti. Rakstu krājums. Veltījums baznīcas 340 gadu jubilejai. Limbažu ev.-lut. draudze, 2019 16.-23. lpp.
7 V. Muižnieks Kolēģi Māri Atgāzi atceroties. Māris Atgāzis. Tuvcīņas ieroči Latvijā 10.-13. gadsimtā. Latvijas vēstures institūta apgāds. Rīga, 2019 325.-327. lpp.
8 G. Baumane Latgalē tradicionāli svinēto svētku atspoguļojums UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautajos Pieminekļu valdes vākuma fotonegatīvos Rakstu krājums: Latvijas Valsts Vēstures arhīva zinātniskie lasījumi V “Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos” 76. –124. lpp.
9 T. Ķikuts Latvija Krievijas impērijas sastāvā: tradīcijas pārvērtības 18.-19. gadsimtā Varas Latvijā no Kurzemes hercogistes līdz Latvijas valstij. Rīga, 2019 66.-187. lpp.
Publicētās monogrāfijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Baiba Vaska "Rotas un ornaments Latvijā no bronzas laikmeta līdz 13. gadsimtam". Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti Nr. 28 477 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A. Burbicka, A. Krasta, T. Ķikuts, Z. Lāce, I. Miķelsone, S. Cerbule, I. Ozola Dizains: I. Elere Zīmējumi: E. Elere Soli pa solim izstādē “Latvijas gadsimts”. Ceļvedis bērniem: stāsti, fakti un uzdevumi (atkārtots izdevums) 24 lpp.
2 A. Krasta, T. Ķikuts Apmeklētāju interaktīvas iesaistes materiāli: “Ielūgums uz balli Sumpurņu pilī”, lapiņa zīmogiem “Kas ir Latvija?”, proklamācijas lapa, "Ko es varu darīt Latvijai?", aktivitāšu lapas izstādei "Latvijas gadsimts" - atkārtoti metieni 6 lpp.
3 A. Burbicka, A. Krasta Foto orientēšanās lapa bērniem un pieaugušajiem izstādē "Latvijas gadsimts" 2 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Sast. A. Zeibārte "Baltijas ceļš. Turpinājums". Starptautiskas konferences materiāli. 2019. gada 22. augusts, Rīga, Latvija 126 lpp. Konferences materiālu krājums
2 Sast. A. Zeibārte "The Baltic Way. Continued". Materials of the international conference on 22 August, 2019, held in Riga, Latvia 134 lpp. Konferences materiālu krājums
3 A. Ozoliņa Lāčplēša Kara ordeņa dizaina autors Jānis Aleksandrs Liberts (1888-pēc 1939) 34.-41. lpp. Ilustrētā Vēsture, 2019. 11
4 M. Vāveris Dēkains, kurš skoloja Ēģiptes princi. Lāčplēša ordeņa kavalieris Aleksandrs Lēvings 2 lpp. https://www.delfi.lv/kultura
5 M. Vāveris Drošsirdīgā strēlniece. Lāčplēša ordeņa kavaliere – Līna Čanka 2 lpp. https://www.delfi.lv/kultura
6 M. Vāveris Ordeņi varoņiem, mielasts un svecīšu iedegšana. Lāčplēša diena toreiz un tagad 5 lpp. https://www.delfi.lv/kultura
7 A. Ozoliņa Alberts Stalbe - varonīgs karavīrs, bet ne tik veiksmīgs uzņēmējs 2 lpp. LNVM Facebook
8 A. Ozoliņa Lāčplēša Kara ordenis 2 lpp. LNVM Facebook
9 A. Strazdiņš Arheologs ar neparastu dzīvi un pašaizliedzīgu sirdi. Lāčplēša ordeņa kavalieris – Valdemārs Ģinters 2 lpp. https://www.delfi.lv/kultura
10 A. Strazdiņš Kapelāns kaujas laukā. Lāčplēša ordeņa kavalieris – mācītājs Pēteris Apkalns 3 lpp. https://www.delfi.lv/kultura
11 A. Strazdiņš Viena ģimene – četri varoņi. Lāčplēša ordeņa kavalieri – brāļi Blaui 4 lpp. https://www.delfi.lv/kultura
12 T. Ķikuts Neatkarības karš Andreja Liepiņa (1894-1978) fotogrāfijās 10 lpp. LNVM Facebook
13 I. Cīrulis Pagaidu valdības nokāpšana no kuģa “Saratov” 1919. gadā Liepājā 1 lpp. LNVM Facebook
14 I. Cīrulis Dauderu nama vēsture Johana Daudera un Ādolfa fon Bingnera laikā (1865-1917) 1 lpp. LNVM Facebook
15 I. Cīrulis Atklāj Liepājas cukurfabriku 2 lpp. LNVM Facebook
16 I. Cīrulis Karls Širrens 1 lpp. LNVM Facebook
17 I. Cīrulis Ādolfs Irbīte 1 lpp. LNVM Facebook
18 J. Šabanovs Vāceles LNVM krājumā 1 lpp. un 13 attēli LNVM Facebook #krajumatveries
19 A. Ozoliņa Zelta monētas LNVM krājumā 2 lpp. un 11 attēli LNVM Facebook #krajumatveries
20 A. Ozoliņa Numismātikas kolekcija RLB muzejā 2 lpp. un 3 attēli LNVM Facebook #krajumatveries
21 L. Kostrica LNVM apbalvojumu kolekcija 2 lpp. un 12 attēli LNVM Facebook #krajumatveries
22 J. Ciglis LNVM Arheoloģijas departamenta kolekcija. Priekšmetu dažādība 5 lpp. un 12 attēli LNVM Facebook #krajumatveries
23 J. Ciglis RLB kolekciju pirmsākums 2 lpp. un 4 attēli LNVM Facebook #krajumatveries
24 I. Heinola LNVM Etnogrāfijas nodaļas Apģērbu un tekstila kolekcija 2 lpp. un 15 attēli LNVM Facebook #krajumatveries
25 A. Saliņa Polikarpam Vilcānam - 125 2 lpp. un 25 attēli LNVM Facebook #krajumatveries
26 J. Ciglis LNVM Arheoloģijas departamenta kolekcija. Unikālie priekšmeti 5 lpp. un 12 attēli LNVM Facebook #krajumatveries
27 T. Ķikuts Rīgā Bermontiādes dienās – 1919/2019 7 lpp. un 35 attēli LNVM Facebook #krajumatveries
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Cīrulis, T. Ķikuts, O. Miheloviča, M. Novikova Dauderu ekspozīcija: 1. “Dauderi” no pirmsākumiem līdz 1936. gadam 2. “Dauderi” kā Kārļa Ulmaņa rezidence (1937-1940) 3. “Dauderi” padomju laikā un Sarkandaugavas industrializācijas vēsture 44 lpp.
2 M. Vāveris, A. Strazdiņš, L. Kostrica, A. Ozoliņa 11 varoņstāsti. Lāčplēša kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena 71 lpp.
3 D. Īvāns, A. Zeibārte Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļas virtuālā izstāde – “Augšdaugava. 1987. gads” 2 lpp. un 20 attēli
4 D. Īvāns, A. Zeibārte Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļas virtuālā izstāde “Deklarācijai Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu – 29” 3 lpp. un 23 attēli
5 D. Īvāns, A. Zeibārte, L. Andrejsone Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļas jaunieguvumu izstāde – “Vēstures liecības par 1990. gada 18. marta Latvijas Augstākās Padomes vēlēšanām” 7 lpp. un 38 attēli
6 O. Miheloviča Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinēšana trimdā: liecības LNVM Dauderu nodaļas krājumā 2 lpp. un 10 attēli
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Cīrulis, T. Ķikuts Latviju dibināsim rīt. Teatralizēts stāsts izstādē “Latvijas gadsimts” Iepazīstināt muzeja un izstādes "Latvijas gadsimts" apmeklētājus ar detalizētu 1917. gada rudens - 1918. gada novembra notikumu gaitu ar vēstures avotos balstīta teatralizēta (ar aktieru Kārļa Anitena, Madara Zvaguļa un Annas Šteinas līdzdalību) stāsta palīdzību 16 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Uzskaites kartotēka 14778 1710
Kolekciju elektroniskais datu rādītājs 149

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

16

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

11

Tai skaitā no muzeja krājuma:

13

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

10

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

32

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

17

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Dauderu ekspozīcija: 1. “Dauderi” no pirmsākumiem līdz 1936. gadam 2. “Dauderi” kā Kārļa Ulmaņa rezidence (1937-1940) 3. “Dauderi” padomju laikā un Sarkandaugavas industrializācijas vēsture .LNVM Dauderu nodaļā LNVM budžets, ziedojums
Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ekspozīcijas daļa “Latviešu zemnieku tradicionālais dzīvesveids Latvijā 19. gs.” Budžets Atjaunota un papildināta pēc eksponēšanas izstādē "Latviešu tradicionālais apģērbs" Lietuvas Nacionālajā muzejā Viļņā

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
K. G. Zīversa arheoloģisko izrakumu kolekcija. Tartu universitātes Vēstures un Arheoloģijas institūts K. G. Zīversa arheoloģisko izrakumu kolekcijas un dokumentācijas izpēte; publikācijas, izstāde līdz 2023. gadam Tartu universitātes Vēstures un Arheoloģijas institūts Tartu Igaunija
Sadarbība ar Lietuvas Teātra, mūzikas un kino muzeju izstādes “Baltijas psaltēriji” sagatavošanā Izstāde 2020. gada rudens Lietuvas Teātra, mūzikas un kino muzejs Viļņa Latvija
Sadarbība ar Starptautiskās Atomenerģijas aģentūru IAEA Sadarbība kultūras mantojuma izpētē 2020. gada I-IV ceturksnis Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra IAEA Vīne Austrija
Latvijas senlietu kolekcijas Tartu universitātes Arheoloģijas un vēstures institūtā Latvijas senlietu kolekcijas izpēte; publikācijas, izstāde līdz 2023. gadam Tartu universitātes Vēstures un Arheoloģijas institūts Tartu Igaunija
“Hereditas aestorum” IV sējums “Hereditas aestorum” IV sējuma izdošana līdz 2020. gada beigām Poznaņas Arheoloģijas muzejs, Polijas Nacionālais arheoloģijas muzejs Poznaņa, Varšava Polija
Grobiņas arheoloģiskā kompleksa arheoloģiskā izpēte Arheoloģiskā izpēte līdz 2020. gada beigām Šlezvigas Arheoloģijas muzeja Baltijas reģiona un skandināvu arheoloģijas centrs Šlezviga Vācija
Katalogs “Kurši” 3. sējums Kataloga kārtējā sējuma par kuršiem izdošana līdz 2023. gadam Lietuvas Nacionālais muzejs Viļņa Lietuva
Muzejs "Eiropas vēstures māja" Darbība muzeja "Haus of European History" Akadēmiskajā komitejā līdz 2020. gada beigām Muzejs "Eiropas vēstures māja" Brisele Beļģija
Projekts "Baltijas reģiona dzelzs laikmeta dzīvesvietu pētniecība" Pētniecība, izstādes, publikācijas; dalība projekta uzraudzības padomē līdz 2020. gada beigām Šlezvigas-Holšteinas federālās zemes Arheoloģijas muzeja Baltijas reģiona un skandināvu arheoloģijas centrs Vācijā Šlezviga Vācija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Izstāde “Latviešu tradicionālais apģērbs” Izstāde, tās demontāža 2018.gads līdz 2019.gada I ceturksnis Lietuvas Nacionālais muzejs Viļņa Lietuva
K.G. Zīversa arheoloģisko izrakumu kolekcija. Tartu universitātes Vēstures un Arheoloģijas institūts Katalogs līdz 2023. gadam Tartu universitātes Vēstures un Arheoloģijas institūts Tartu Igaunija
Sadarbība ar Starptautiskās Atomenerģijas aģentūru IAEA Kultūras mantojuma izpētē 2019. gads Starptautiskās Atomenerģijas aģentūru IAEA Vīne Austrija
Izstāde "Latvijas rotaļlietu gadsimts" Izstādes "Latvijas rotaļlietu gadsimts" iekārtošana un demontāža 2019. gads Tartu rotaļlietu muzejs Igaunijā Tartu Igaunija
Latvijas senlietu kolekcijas Tartu universitātes Arheoloģijas un vēstures institūtā Kolekcijas izpēte 2019.gads Tartu universitāte Tartu Igaunija
“Hereditas aestorum” IV sējums Dalība sējuma sagatavošanā 2018.gada I ceturksnis līdz 2019. gadam Valsts arheoloģijas muzejs Varšava, Poznaņa Polija
Grobiņas arheoloģiskā kompleksa arheoloģiskā izpēte Arheoloģiskā izpēte 2019.gada II-IV ceturksnis Šlezvigas Arheoloģijas muzeja Baltijas reģiona un skandināvu arheoloģijas centrs Šlezviga Vācija
Katalogs “Kurši” 3. sējums Kataloga “Kurši” 3. sējuma sagatavošana, izdošana 2019.gads Lietuvas Nacionālais muzejs Viļņa Lietuva
Muzejs "Eiropas vēstures māja" Dalība muzeja akadēmiskajā komitejā 2019.gads Muzejs "Eiropas vēstures māja" Brisele Beļģija
Izstāde "Latvijai 100. Vēsture, māksla, tradīcijas" Izstādes eksponēšana, demontēšana 2019.gada I ceturksnis Baltkrievijas Nacionālais mākslas muzejs un Latvijas vēstniecība Baltkrievijā Minska Baltkrievija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Izstāde “Latviešu tradicionālais apģērbs” Izstādes sagatavošana, eksponēšana 2018.gada I-IV ceturksnis Lietuvas Nacionālais muzejs Viļņa Lietuva
Izstāde "Latvijai 100. Vēsture, māksla, tradīcijas" Izstādes sagatavošana, eksponēšana 2018.gada I-IV ceturksnis Baltkrievijas Nacionālais mākslas muzejs un Latvijas vēstniecība Baltkrievijā Minska Baltkrievija
Katalogs “Kurši” 3.sējums Kataloga “Kurši” 3. sējuma sagatavošana, izdošana 2018.gada I-IV ceturksnis Lietuvas Nacionālais muzejs Viļņa Lietuva
Projekts "Baltijas reģiona dzelzs laikmeta dzīvesvietu pētniecība" Dalība projekta uzraudzības padomē 2018.gada I-IV ceturksnis Šlezvigas Arheoloģijas muzeja Baltijas reģiona un skandināvu arheoloģijas centrs Šlezviga Vācija
Grobiņas arheoloģiskā kompleksa arheoloģiskā izpēte Arheoloģiskā izpēte 2018.gada II-IV ceturksnis Šlezvigas Arheoloģijas muzeja Baltijas reģiona un skandināvu arheoloģijas centrs Šlezviga Vācija
“Hereditas aestorum” IV sējums Dalība sējuma sagatavošanā 2018.gada I ceturksnis līdz 2019. gadam Valsts arheoloģijas muzejs Varšava, Poznaņa Polija
Latvijas senlietu kolekcijas Tartu universitātes Arheoloģijas un vēstures institūtā Kolekcijas izpēte 2018.gada I-IV ceturksnis Tartu universitāte Tartu Igaunija
Baltijas numismātu asociācijas gadskārtējā sanāksme Dalība sanāksmē 2018.gada III ceturksnis Baltijas numismātu asociācija Tallina Igaunija
Muzejs "Eiropas vēstures māja" Dalība muzeja akadēmiskajā komitejā 2018.gada I-IV ceturksnis Muzejs "Eiropas vēstures māja" Brisele Beļģija
K.G. Zīversa arheoloģisko izrakumu kolekcija. Tartu universitātes Vēstures un Arheoloģijas institūts Katalogs līdz 2023. gadam Tartu universitātes Vēstures un Arheoloģijas institūts Tartu Igaunija
Šveices Konfederācijas prezidenta Alēna Bersē un viņa kundzes Mjurielas Cēnderes-Bersē vizīte Izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 14. maijs Šveices Konfederācijas vēstniecība Latvijā Šveice
Viņa Majestāte Nīderlandes karaļa Vilema Aleksandra vizīte Izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 12. jūnijs Nīderlandes vēstniecība Latvijā Nīderlande
Polijas Republikas prezidenta Andžeja Dudas un viņa kundzes Agatas Kornhauseres-Dudas vizīte Izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 27. jūnijs Polijas Republikas vēstniecība Polija
Ganas Republikas ārlietu un reģionālās integrācijas ministres Šērlijas Ajorkoras-Botčvejas un delegācija vizīte Izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 19. jūlijs Latvijas Replikas Ārlietu ministrija Gana
Islandes Republikas prezidents Gudni Torlācija Jouhannessona vizīte Izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 17. novembris Islandes Republikas vēstniecība Latvijā Islande
Viņu Karaliskās Augstības Dānijas kroņprinča Frederika un kroņprinceses Mērija vizīte Izstādes "Latvijas gadsimts" apskate 7. decembris Dānijas vēstniecība Latvijā Dānija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Čehijas Republikas vēstnieka vietnieka Latvijā Vitezslava Švarca vizīte LNVM Iepazīšanās ar LNVM ekspozīciju, sadarbības iespēju apspriešana 21.01. Čehijas vēstniecība Latvijā Čehija
Moldovas Republikas vēstnieka Latvijā Eugeniu Revenco vizīte LNVM Iepazīšanās ar LNVM ekspozīciju, sadarbības iespēju apspriešana 17.02. Moldovas vēstniecība Latvijā Moldova
Čehijas Nacionālā muzeja direktora Mihala Lukeša vizīte LNVM Iepazīšanās ar LNVM ekspozīciju, sadarbības iespēju apspriešana 15.03. Čehijas vēstniecība Latvijā Čehija
Izstāde “Prāga caur slepenpolicijas objektīvu” Izstādes “Prāga caur slepenpolicijas objektīvu” papildināšana ar video materiālu maijs Čehijas vēstniecība Latvijā Čehija
Žemaitijas muzeja “Alka” (Lietuva) vizīte LNVM Iepazīšanās ar LNVM ekspozīciju, pieredzes apmaiņa 21.06. Žemaitijas muzejs “Alka” Telši Lietuva
Krājuma priekšmetu identificēšana Konsultācijas sagatavošana marts Mary Germain ASV
Rakstveida informācijas apmaiņa Informācijas apmaiņa par krājuma priekšmetiem 06.01. Maija Ikstruma ASV
Konsultācijas par cimdu kolekcijas priekšmetiem Pētniecība 03.05. Mary Germain ASV
Darbs pie kataloga “Kurši”, III daļas Kopīga kataloga izveide Turpinās Lietuvas Nacionālais muzejs Viļņa Lietuva

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: