Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija "Vēveri"

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Krātuve un/vai ekspozīcija

Adrese:

Vēveri, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vēsturnieks Edgars Žīgurs 29181219 29181219 @
Vēveru saimnieks Raitis Gosiņš 29364806 29364806
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Sākums:

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijai in situ Vecpiebalgas novadā jeb Piebalgas "Vēveriem" ir vismaz 400 gadu sena vēsture. Pirmoreiz "Vēveri" minēti 1601. gada zviedru revidentu dokumentos kā viena saimniecība. 18.gadsimta beigās iezīmēti kartē. Ilgajā miera posmā pēc Ziemeļu kara iedzīvotāju skaits auga. “Mērnieku laikos”, 1878. gadā, kad piebaldzēni izpērk zemi no muižas dzimtsīpašumā, Vēveros jau ir astoņas sētas. Veidojās tagad dabā redzamais sētu savstarpējais izkārtojums un apbūve. 1928. gada lauksaimniecības skaitīšanā 8 saimniecībās kopā ir ap 40 dažāda rakstura ēkas. "Lejasvēveri" – saimnieks Lazdiņš – zemes platība 80 pūrvietas (1 pv – ap 0,3ha), "Kalnavēveri" – Vientiesis – 135 pūrvietas, "Lielvēveri" – Platais – 110 pūrvietas, "Streinvēveri" – Avens – 59 pūrvietas, "Virolvēveri" – (nav norādīts) - 93 pūrvietas, "Mazvēveri" – Vēliņš – 90 pūrvietas, "Vecvēveri" – Lāckājs – 85 pūrvietas, "Jaunvēveri" – Ķerpuls – 60 pūrvietas. Vēveru kalna augstākajā vietā (226 m virs jūras līmeņa) 1880. gadā "Kalnavēveru" saimnieks Ansis Vientiesis uzcēla dzirnavas. 2008. gadā, piedaloties vietējam būvuzņēmumam "Balga", tās atjaunotas iepriekšējā cēlumā. No dzirnavu galerijas un augšējā stāva lieliski redzams Vēveru kopskats un Piebalgas tāles. Var pamanīt tuvējo Slieķa ezeru ar milzīgu bebru mītni un vienkoča laivu.

Misija:

Lai saglabātu vēsturiski veidojušos kultūrainavu ar senatnīgām sētām, ēkām, ceļiem, koku stādījumiem, kā arī lai saglabātu ēkas – Piebalgas zemnieku darba un dzīves pieminekļus – in situ – vidē un vietā, kur tie radušies, kopš 20. gadsimta 80. gadiem Vēveros izveidota Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija. No senajām saimniecībām sešas ir muzeja pārziņā, bet "Lejasvēveri" un "Jaunvēveri" - mantinieku privātīpašums. Vēveru etnogrāfiskās apbūves kompleksam piešķirts Valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss.

Mājaslapa

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4A4

Akreditācijas datums:

27.03.2018

Muzejs akreditēts līdz:

26.03.2023

Muzeja šifrs:

BDM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Apmeklētājiem muzejs atvērts katru dienu, no 10.00 līdz 17.00. Piesakoties dienu iepriekš, apmeklējums iespējams arī ārpus muzeja darba laika. Tālr. 29364806, uzraugs Raitis Gosiņš.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Lauku ekspozīcijas "Vēveri" apmeklējums Apmeklētājiem muzejs atvērts katru dienu, no 10.00 līdz 17.00. Piesakoties dienu iepriekš, apmeklējums iespejams arī ārpus darba laika. Ieeja muzejā ir bez maksas. Tālr: 29364806 ,Raitis Gosiņš, uzraugs; 29181219, Edgars Žīgurs, vēsturnieks.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē: