Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Šlokenbekas muižas ansamblis, Milzkalne, Smārdes pag., Engures nov., LV-3148

Vadītājs/ direktors:

Indra Dziedātāja

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Indra Dziedātāja 63182354 26167617 @
Galvenā krājuma glabātāja Inese Hildebrante 63182354 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1976

Sākums:

Latvijas Ceļu muzejs ir vecākais ceļu muzejs Eiropā un pasaulē, kas dibināts 1976. gadā. Sākotnēji muzejs atradās Ogrē, bet 2000. gadā tas tika pārcelts uz Šlokenbekas muižu, kur Latvijas ceļu darbinieki bija atjaunojuši un iekārtojuši telpas muzeja vajadzībām.

Misija:

Latvijas Ceļu muzejs ar savu krājumu, tā veidošanu, pētniecību un interpretāciju veicina sabiedrības izpratni par ceļu nozares vērtībām un mantojumu, kā arī kultūrvēsturisko vidi, kurā tas atrodas.

Darbība:

Iepazīstināt sabiedrību ar ceļu būvniecības vēsturi, ceļu nozares attīstību Latvijā un ievērojamākajiem autoceļu nozares speciālistiem. Veikt izglītojošo darbu, organizēt konferences, seminārus, izstādes u.c. pasākumus, izdot informatīvus materiālus, sagatavot zinātniskos izdevumus. Profesionālās orientācijas jautājumos sadarboties ar vispārizglītojošām skolām, lai veicinātu jauniešus izvēlēties ceļu inženiera profesiju. Apsaimniekot muzeja teritorijā atrodošās ēkas un būves.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājaslapa ir saistīta ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" mājas lapu. Muzeja lapā ir dots vispārējs muzeja raksturojums, tā vēsture, ieskats Šlokenbekas muižas vēsturē, muzeja darba laiki, atrašanās vieta kartē. Ir atrodama informācija skolotājiem un skolēniem par muzejpedagoģīskajām programmām.

Mājaslapas adrese:

Latvijas Ceļu muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2013

Kas aktualizē informāciju:

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Komunikācijas daļa

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Šlokenbekas muiža atbilstoši aktualitātēm

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

33A4

Akreditācijas datums:

23.09.2016

Muzejs akreditēts līdz:

22.09.2021

Muzeja šifrs:

LCM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Autonoms

Juridiskais statuss:

Valsts kapitālsabiedrības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena Vasaras sezonā, no 2. maija līdz 31. oktobrim, muzejs pirmdienās slēgts.
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Tabulā norādīts darba laiks vasaras sezonā, no 2. maija līdz 31. oktobrim. Muzeja darba laiks ziemas sezonā, no 1. novembra līdz 30. aprīlim: no pirmdienas līdz piektdienai - 9.00-16.00 sestdienās un svētdienās - slēgts Svētku dienās muzejs slēgts.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Pastāvīgā ekspozīcija Ceļu būves vēsture Latvijā, rati, ragavas, zirga vilkmes ceļu būves tehnika, ceļu transports un ceļu būves mašīnas
Brīvdabas ekspozīcija Ceļa zīmes, verstes stabi, caurtekas, ceļa veltņi.
Šlokenbekas muižas ansamblis Vienīgā nocietinātā muiža Latvijā, celta 1484. gadā, arhitektūras piemineklis
Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments VAS "Latvijas Valsts ceļi" Ceļu muzeja Nolikums. 01.09.2015
2. Noteikumi par krājumu VAS "Latvijas valsts ceļi" Latvijas Ceļu muzeja noteikumi par muzeja krājumu 15.07.2016
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns darbībai ārkārtas situācijā. 05.08.2016
4. Darba kārtības u.c. noteikumi VAS "Latvijas valsts ceļi " Darba kārtības noteikumi. 11.11.2009 22. protokola 1. pielikums
5. Darba drošības u.c. noteikumi VAS "Latvijas valsts ceļi" Darba drošības noteikumi. 25.05.2007

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

8230

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

3156

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

211

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

93

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 211 93

Krājuma saglabāšana

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Motorveltnis "Henshell" krāsojuma atjaunošana 1
2 Koka ceļa rādītāja replika soliņa zem rādītāja atjaunošana 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

556

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

6130

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

530

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

376

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

622

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

375

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Pamatekspozīcija Kungu dzīvojamā mājā 622 375

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

47

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Loki Gaujas ielejā 47 1

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

19

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

19

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Arheolpģija Izstāde Tukuma muzejs 19 19 24.05.2017 27.12.2018 Priekšmeti atdoti atpakaļ muzejam 27.12.2018.

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 78 10 88
Digitālo attēlu izgatavošanai 573 2 575

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 3 3
2. Monogrāfijas 1 1
3. Izstāžu, krājuma katalogi 0
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 2
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

no tām uzsāktas īstenot:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 V. Andrejsons; H. Sviķis "Latvijas autoceļi" grāmatas "Latvijas autoceļu nozarei 100" III daļa 01.12.2015 29.12.2018 Grāmatas publicēšana Grāmata publicēta 28.12.2018.
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
2
Publicētās monogrāfijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 V. Andrejsons, H. Sviķis "Latvijas autoceļi 1990 - 2019" 416 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 I. Dziedātāja "Photos preservation and presentation in museum" PowerPoint slaidrāde
2 Ē. Pickaine No automašīnu reģistrācijas zīmju vēstures 1 lpp Muzeja mājas lapa
3 Ē. Pickaine Viaduktam pār Lorupi - 50 1 lpp Muzeja mājas lapa
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ē. Pickaine Loki Gaujas ielejā 2 lpp
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ē. Pickaine Atrodi burtus un sastādi vārdu (II) Labāk iepazīt muzeja priekšmetus un to pielietojumu 1 lpp
2 I. Vekšina Atstarotāju izgatavošana Ievērot gājēju drošību uz ceļa tumšajā diennakts laikā 1 lpp

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 16044
Individuālie 7191
Pārējie 5092
Apmeklētāji grupās 3761
Skolēni grupās 1336
Ārzemnieki grupās 243
Pārējie grupās 2182
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

16044

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

276

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1932

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

364

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

102

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

25

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

610

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

5

tai skaitā muzejā:

5

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 B. Krauze Muzejs attēlos 2006 3 70 1.-2. kl.
2 B. Krauze Ciemos pie ceļa meistara 2006 9 237 3.-5. kl.
3 B. Krauze Iepazīsti, meklē un atrodi 2006 6 142 6.-9. kl.
4 Ē. Pickaine Sameklē burtus un sastādi vārdu (II) 2018 2 63 8.-12. kl.
5 I. Vekšina Atstarotāju izgatavošana 2018 5 98 1.-5. kl.
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Senioru pēcpusdiena 23.01.2018. Ceļu muzejs 1 53 LVC darbinieki un pensionāri
2 Muzeju nakts 19.05.2018. Ceļu muzejs, Šlokenbekas muiža 1 2350 Dažāda vecuma individuālie apmeklētāji
3 Atmiņu pēcpusdiena 18.08.2018. Ceļu muzejs 1 19 Ceļu inženieri
4 Atmiņu pēcpusdiena 01.09.2018. Ceļu muzejs 1 16 Ceļu darbinieki
5 Ceļš gar jūru 02.11.2018. 1 21 Tukuma un Milzkalnes skolu skolotāji

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzejā tika izmantotas speciāli izgatavotas koka uzbrauktuves cilvēkiem ratiņkrēslos, taču tās bija smagas un neparocīgas lietošanā. Iegādātas teleskopiskās rampas, lai atvieglotu iekļūšanu muzejā cilvēkiem ratiņkrēslos

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

1

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Baltijas un Ziemeļvalstu ceļu muzeju seminārs Pieredzes apmaiņa 2019. gada septembris Igaunijas ceļu administrācija Tartu Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Baltijas un Ziemeļvalstu ceļu muzeju seminārs Pieredzes apmaiņa 04.-07.09. Islandes Ceļu administrācija Reikjavīka Islande
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Baltijas un Ziemeļvalstu ceļu muzeju seminārs Pieredzes apmaiņa 06.09.-08.09. Somijas ceļu muzejs Mobilia Kangasala Somija
29th International Baltic Road conference Pieredzes apmaiņa 27.08.-30.08. Baltijas jūras reģiona valstis Tallina Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Šlokenbekas muižas ansamblis Pašvaldības īpašums 1484 6838
Teritorijas kopējā platība (m2):

1071

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Kalna ratnīca
Lejas ratnīca
Muzeja ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1474

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1129
Krājuma telpas 225
Pārējās telpas 120
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri