Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Ilze Martinsone

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Ilze Martinsone 67220779 @
Krājuma glabātāja Ināra Appena 67220779 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1994

Sākums:

Muzejs tika nodibināts 1994. gadā kā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) struktūrdaļa. Līdz ar valsts neatkarības atjaunošanu tika likvidēts Rīgas arhitektūras un propagandas centrs Sv. Pētera baznīcā un bija nobriedusi vajadzība pēc muzeja kā arhitektūras atbalsta, izpētes un veicināšanas institūcijas. Muzeja dibināšanas iniciatori bija arhitekti Jānis Lejnieks, VKPAI vadītājs Juris Dambis un toreizējais LR Kultūras ministrs Jānis Dripe. Muzeja krājuma kodolu sākumā izveidoja privāta kolekcija - arhitekta Leona Plauciņa mūža garumā savāktie Latvijas Arhitektūras vēstures materiāli.

Misija:

Latvijas Arhitektūras muzejs sniedz plašai sabiedrībai priekšstatu par Latvijas gan vēsturiskās, gan mūsdienu arhitektūras esību, būtību, un attīstību un veido izpratni par tās lomu pasaules kultūrā, ietverot muzeja krājumā visu ar Latviju saistīto profesionālo arhitektu radošo veikumu fiksācijas un ievērojamāko meistaru zīmējumu kolekciju.

Darbība:

Latvijas Arhitektūras muzejs atrodas populārajā Rīgas viduslaiku ēku kompleksā „Trīs brāļi” (15.–18. gs.). „Trīs brāļu” ēkas ir izcils Latvijas kultūras mantojums. Celtne, kurā darbojas muzejs, tiek uzskatīta par vecāko dzīvojamo namu, kurš saglabājies Rīgā. Restaurējot kompleksa iekštelpas, ir radīts 15.–18. gs. interjera modelis, pie interesantākajām detaļām, piemēram, pieder divi manteļskursteņi. Pēc rekonstrukcijas „Trīs brāļu” kompleksam ir izveidots kopējs pagalms, un tā sienās iemūrētas vērtīgas arhitektoniskas detaļas no bojā gājušām Vecrīgas ēkām. Muzeja krājumā ir gandrīz 9 tūkstoši vienību – Latvijas arhitektu darbu oriģināli: zīmējumi, skices, rasējumi un akvareļi, modeļi un maketi. Zinātniskajā arhīvā apkopoti dokumenti, fotogrāfijas, publikācijas un arhitektu manuskripti. Muzeja krājums ir pilnībā digitalizēts un pieejams sabiedrībai. Muzejam nav pastāvīgās ekspozīcijas, bet muzeja izstāžu zālē regulāri notiek arhitektūras vēsturei un laikmetīgās arhitektūras procesiem veltītas izstādes.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājaslapa sniedz pamatinformāciju par muzeju, informē par muzeja krājumu un iespējām ar to strādāt pētniekiem, informē par aktuālajām izstādēm un piedāvā iepazīties ar izstāžu arhīvu. Mājaslapa informē par vēsturisko ēku kompleksu, kurā izvietots muzejs. Tā kā mājaslapā informāciju aktualizē nevis muzeja darbinieki, bet administrators ārpus muzeja, informācijas apmaiņa nav pietiekami mobila, un šobrīd notiek darbs pie jaunas muzeja mājaslapas izveidošanas.

Mājaslapas adrese:

www.archmuseum.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2002

Kas aktualizē informāciju:

Administrators

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

90AA

Akreditācijas datums:

19.12.2014

Muzejs akreditēts līdz:

18.12.2019

Muzeja šifrs:

LAM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Autonoms

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (no 13.06.2018. Pirms tam - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija)

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība; ICAM - Starptautiskā arhitektūras muzeju apvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 18:00
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 19:00
Ceturtdiena 9:00 17:00
Piektdiena 9:00 16:00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 "Trīs brāļu" kompleksa apskate. Iespējams aplūkot Rīgas senāko dzīvojamo namu kompleksa publiski pieejamās daļas un pagalmu.
2 Aktuālās izstādes apskate. Aktuālās izstādes apskate.
3 Krājuma pieejamība. Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
4 Uzziņu materiāla pieejamība. Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar datu bāzēm un palīgliteratūru.

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Darbības virzieni: 1. muzeja krājuma veidošana un saglabāšana; 2. muzeja misijai atbilstošs pētnieciskais darbs, par pamatu izmantojot muzeja krājumu, kā arī citus informācijas avotus; 3. komunikācija ar sabiedrību, muzeja krājuma un pētnieciskā darba publiskās pieejamības nodrošināšana; 4. muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Funkcijas: 1. nodrošināt muzeja krājumu kā Nacionālā muzeja krājuma daļas uzturēšanu un attīstību un zinātnisku izpēti saskaņā ar muzeja krājuma politiku; 2. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai un to popularizēšanu; 3. veikt sabiedrības izglītošanas darbu par Latvijas arhitektūras un dizaina vērtībām un attīstības procesu; 4. organizēt pasākumus, kas saistīti ar mūsdienu arhitektūras kvalitātes uzlabošanu kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja reglaments. 28.03.2013 1/6
2. Noteikumi par krājumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 01.12.2014
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja rīcības plāns potenciālās krīzes (apdraudējuma) gadījumā 15.02.2013 1/3
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 04.11.2005 63.K
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja Krājuma komisijas nolikums 12.03.2012
2 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja Zinātniskā arhīva veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 12.03.2012
3 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja krātuvju topogrāfiskā shēma 04.05.2013 1/8

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

15196

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

15196

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

218

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

218

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 168 168

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

218

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

8909

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
www.meandrs.lv 14653

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

5

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

5

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

5

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Arhitektam Andrejam Holcmanim 100" 15.07.2020.-15.09.2020 5 5

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

3

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

3

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Makets. Ūdens tornis. I. 1978. Autors: Juris Monvīds Skalbergs (1935). Kartons, plastmasa, stikls, jaukta tehnika. 32x32x40cm LAM 4162/S22, Makets. Ūdens tornis. II. 1978. Autors: Juris Monvīds Skalbergs (1935). Kartons, plastmasa, stikls, jaukta tehnika. 32x32x40cm LAM 4163/S22, Arhitekts Juris Skalbergs. 1960. Diplomdarbs „Transformējama sapulču halle Rīgā”. Interjera skats. Ir paraksts. Papīrs, guaša. 114x180cm LAM 7169/S22 Izstāde "Juris Monvīds Skalbergs. Starp modernismu un postmodernismu" Kultūras un atpūtas centrs "Imanta" 3 3 02.03.2020 02.04.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 100 50 150
Digitālo attēlu izgatavošanai 816 10 826

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 14 14
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Ilze Martinsone Stila problēmas Latvijas dekoratīvajā mākslā 20. gs. 20.-30. gados. 02.01.2004 28.12.2022 Disertācija Izstrādes stadijā
2 Ilze Martinsone Mūsdienu dekoratīvās mākslas, dizaina un arhitektūras problēmas. 02.01.2020 30.12.2021 Publikācijas, lekcijas, referāti Pabeigts
3 Ilze Martinsone 20. gs. 20.-30. gadu dekoratīvās mākslas, dizaina un arhitektūras problēmas. 02.01.2020 30.12.2020 Publikācijas, lekcijas, referāti Pabeigts
4 Ināra Appena Arhitektūras vēsture un mūsdienu vides mākslas procesi un attīstība. 02.01.2020 30.12.2020 Publikācijas Pabeigts
5 Ināra Appena Būvplastika Latvijā padomju periodā. 02.08.2012 30.12.2022 Disertācija Izstrādes stadijā
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ilze Martinsone Intervija ar arhitektu Reini Liepiņu Latvijas Architektūra, Nr. 146 5 lpp.
2 Ilze Martinsone Pēcnāves dzīve. VEF Latvijas Architektūra, Nr. 146 4 lpp.
3 Ilze Martinsone Dobelnieku Zinta. Dobeles mūzikas skola Latvijas Architektūra, Nr. 147 5 lpp.
4 Ilze Martinsone Daugavmalas Veltons Latvijas Architektūra, Nr. 148 5 lpp.
5 Ilze Martinsone Lāčplēsis ar Lielvārdes jostu Latvijas Architektūra, Nr. 149 6 lpp.
6 Ilze Martinsone Nams ar karmu. Roche Latvijas Architektūra, Nr. 149 5 lpp.
7 Ināra Appena Akropole Rīgā Latvijas Architektūra, Nr. 146 7 lpp.
8 Ināra Appena Park Alley Pulkveža Brieža ielā Latvijas Architektūra, Nr. 147 4 lpp.
9 Ināra Appena Iespējamā greznā dzīve Latvijas Architektūra, Nr. 149 4 lpp.
10 Ināra Appena Quadrus in centro civitatis Latvijas Architektūra, Nr. 150 4 lpp.
11 Ināra Appena Alsungas pils dienvidu korpusa glābšana. Apskats Arhitektūra Būvniecība Dizains, 2020/maijs/ Nr.1 5 lpp.
12 Ināra Appena Svētki čuguņošanas mīļotājiem Apskats Arhitektūra Būvniecība Dizains, 2020/maijs/ Nr.2 1 lpp.
13 Ināra Appena Alūksnes pils jaunumi Apskats Arhitektūra Būvniecība Dizains, 2020/maijs/ Nr.2 1 lpp.
14 Ināra Appena Atlanti Rīgas būvplastikā Apskats Arhitektūra Būvniecība Dizains, 2020/maijs/ Nr.4 3 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Jekaterina Vikuļina, Ilze Martinsone Fotoizstāde "Sešdesmitie gadi: Skats uz pilsētu" 4 lpp.
2 Velta Holcmane Izstāde "Arhitektam Andrejam Holcmanism - 100" 4 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

216

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 7395
Pārējie 7395
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

7395

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

117

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1540

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

9

Papildu informācija:

Muzejs apmeklētājiem atvērts bez maksas. Apmeklētāju uzskaite muzejā tiek realizēta, izmantojot sensoru, līdz ar to nav iespējams uzskaitīt atsevišķus apmeklētāju segmentus.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

15

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

4

tai skaitā muzejā:

4

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Fotoizstādes “Sešdesmitie gadi: skats uz pilsētu” atklāšana 29.01.2020 Arhitektūras muzejs 1 100 Dažādi
2 Izstādes “Arhitektam Andrejam Holcmanim – 100” atklāšana 16.07.2020 Arhitektūras muzejs 1 50 Dažādi
3 Izstādes “Ziemeļu ilgtspējīgās pilsētas” atklāšana 01.10.2020 Arhitektūras muzejs 1 30 Dažādi
4 Konference "Mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus pārvaldības iespējas un izaicinājumi" 24.-25.10.2020 Arhitektūras muzejs 1 15 Kultūras mantojuma eksperti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Iepriekš piesakoties, invalīdiem ar kustību traucējumiem ar muzeja darbinieku palīdzību iespējams aplūkot muzeja izstāžu zāli un vēsturisko ēku kompleksu "Trīs brāļi". Tā kā muzejs atrodas kultūras piemineklī - senākajā Rīgas dzīvojamajā ēkā -, plašāku projektu, lai nodrošinātu invalīdu ērtības, nav iespējams realizēt.
2. Redzes invalīdiem Iepriekš piesakoties, redzes invalīdiem iespējams noklausīties muzeja darbinieku stāstījumu par aktuālo izstādi, muzeju un vēsturisko "Trīs brāļu" kompleksu.
3. Dzirdes invalīdiem Muzeja izstādes pavada plašas rakstiskas anotācijas, muzejā pieejams buklets ar tekstu par muzeju un vēsturisko ēku "Trīs brāļi" kompleksu, tajā eksponētās vēsturiskās būvdetaļas ir anotētas ar paskaidrojošiem tekstiem.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētājiem pieejama atsauksmju grāmata, iespēja komentāriem muzeja "Facebook" vietnē.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

4

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde "Ziemeļvalstu ilgtspējīgās pilsētas" Latvijas Arhitektūras muzejā Iepazīstināt ar progresīvo Ziemeļvalstu pieredzi pilsētu ilgtspējas attīstīšanā - humānas vides radīšana, "zaļi" atkritumu problēmas risinājumi u. c. Kopš 01.10.2020 Ziemeļu ministru padomes birojs Latvijā
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde "Bauhaus un internacionālā stila ēkas Telavivā: uzturēšana un atjaunošana" Latvijas Arhitektūras muzejā Iepazīstināt ar Izraēlas Bauhaus arhitektūru un aktualizēt modernās arhitektūras saglabāšanas un aizsardzības problēmas. 01.03.2018–13.04.2018 Kurators Micha Gross, Izraēlas vēstniecība Latvijā Telaviva Izraēla
Izstāde "Valsts būvniecība. Latvijas arhitektūra 9.-21. gs." Kazahstānas Nacionālajā muzejā Ar oriģināliem muzeja krājuma priekšmetiem papildināt izstādi, kas iepazīstina ar Latvijas arhitektūru gadsimtu gaitā. 01.11.2018–03.01.2019 Kurators Jānis Lejnieks, Latvijas Republikas vēstniecība Kazahstānā, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Astana (Nursultana) Kazahstāna
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde "Paralēlās identitātes" Latvijas Arhitektūras muzejā Vīnes Mākslas akadēmijas absolventi aicināja uz sarunu par plašāku arhitektūras robežu izpratni un aplūkoja Baltiju kā kopīgu ģeopolitisku telpu. 30.08.2017–28.09.2017 Arhitekti Aiste Ambraževičūte un Jurģis Gečis Viļņa Lietuva
Izstāde "Ziemeļu kvartāls / Nordic Block" Latvijas Arhitektūras muzejā Ziemeļu identitātes pētījums pilsētplānošanas projektu ietvaros 02.10.2017–01.12.2017 Žurnāls "Project Baltia", kuratori Vladimirs Frolovs, Andreas Vaa Bermann (Norvēģija), Aet Ader (Igaunija), Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā Sanktpēterburga Krievija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050 Valsts īpašums 1490 6544
Teritorijas kopējā platība (m2):

170

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

170

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 57
Krājuma telpas 74
Pārējās telpas 39
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes