Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Ilze Martinsone

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Ilze Martinsone 67220779 @
Krājuma glabātāja Ināra Appena 67220779 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1994

Sākums:

Muzejs tika nodibināts 1994. gadā kā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) struktūrdaļa. Līdz ar valsts neatkarības atjaunošanu tika likvidēts Rīgas arhitektūras un propagandas centrs Sv. Pētera baznīcā un bija nobriedusi vajadzība pēc muzeja kā arhitektūras atbalsta, izpētes un veicināšanas institūcijas. Muzeja dibināšanas iniciatori bija arhitekti Jānis Lejnieks, VKPAI vadītājs Juris Dambis un toreizējais LR Kultūras ministrs Jānis Dripe. Muzeja krājuma kodolu sākumā izveidoja privāta kolekcija - arhitekta Leona Plauciņa mūža garumā savāktie Latvijas Arhitektūras vēstures materiāli.

Misija:

Latvijas Arhitektūras muzejs sniedz plašai sabiedrībai priekšstatu par Latvijas gan vēsturiskās, gan mūsdienu arhitektūras esību, būtību, un attīstību un veido izpratni par tās lomu pasaules kultūrā, ietverot muzeja krājumā visu ar Latviju saistīto profesionālo arhitektu radošo veikumu fiksācijas un ievērojamāko meistaru zīmējumu kolekciju.

Darbība:

Latvijas Arhitektūras muzejs atrodas populārajā Rīgas viduslaiku ēku kompleksā „Trīs brāļi” (15.–18. gs.). „Trīs brāļu” ēkas ir izcils Latvijas kultūras mantojums. Celtne, kurā darbojas muzejs, tiek uzskatīta par vecāko dzīvojamo namu, kurš saglabājies Rīgā. Restaurējot kompleksa iekštelpas, ir radīts 15.–18. gs. interjera modelis, pie interesantākajām detaļām, piemēram, pieder divi manteļskursteņi. Pēc rekonstrukcijas „Trīs brāļu” kompleksam ir izveidots kopējs pagalms, un tā sienās iemūrētas vērtīgas arhitektoniskas detaļas no bojā gājušām Vecrīgas ēkām. Muzeja krājumā ir gandrīz 9 tūkstoši vienību – Latvijas arhitektu darbu oriģināli: zīmējumi, skices, rasējumi un akvareļi, modeļi un maketi. Zinātniskajā arhīvā apkopoti dokumenti, fotogrāfijas, publikācijas un arhitektu manuskripti. Muzeja krājums ir pilnībā digitalizēts un pieejams sabiedrībai. Muzejam nav pastāvīgās ekspozīcijas, bet muzeja izstāžu zālē regulāri notiek arhitektūras vēsturei un laikmetīgās arhitektūras procesiem veltītas izstādes.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājaslapa sniedz pamatinformāciju par muzeju, informē par muzeja krājumu un iespējām ar to strādāt pētniekiem, informē par aktuālajām izstādēm un piedāvā iepazīties ar izstāžu arhīvu. Mājaslapa informē par vēsturisko ēku kompleksu, kurā izvietots muzejs. Tā kā mājaslapā informāciju aktualizē nevis muzeja darbinieki, bet administrators ārpus muzeja, informācijas apmaiņa nav pietiekami mobila, un šobrīd notiek darbs pie jaunas muzeja mājaslapas izveidošanas.

Mājaslapas adrese:

www.archmuseum.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2002

Kas aktualizē informāciju:

Administrators

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

90AA

Akreditācijas datums:

19.12.2014

Muzejs akreditēts līdz:

18.12.2019

Muzeja šifrs:

LAM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Autonoms

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (no 13.06.2018. Pirms tam - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija)

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, ICAM - Starptautiskā arhitektūras muzeju apvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Sestdienās un svētdienās muzejs ir slēgts.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 "Trīs brāļu" kompleksa apskate Iespējams aplūkot Rīgas senāko dzīvojamo namu kompleksa publiski pieejamās daļas un pagalmu.
2 Aktuālās izstādes apskate Iespējams aplūkot aktuālo izstādi un no anotācijām iegūt par to informāciju.
3 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
4 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar datu bāzēm un palīgliteratūru.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Darbības virzieni: 1. muzeja krājuma veidošana un saglabāšana; 2. muzeja misijai atbilstošs pētnieciskais darbs, par pamatu izmantojot muzeja krājumu, kā arī citus informācijas avotus; 3. komunikācija ar sabiedrību, muzeja krājuma un pētnieciskā darba publiskās pieejamības nodrošināšana; 4. muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Funkcijas: 1. nodrošināt muzeja krājumu kā Nacionālā muzeja krājuma daļas uzturēšanu un attīstību un zinātnisku izpēti saskaņā ar muzeja krājuma politiku; 2. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai un to popularizēšanu; 3. veikt sabiedrības izglītošanas darbu par Latvijas arhitektūras un dizaina vērtībām un attīstības procesu; 4. organizēt pasākumus, kas saistīti ar mūsdienu arhitektūras kvalitātes uzlabošanu kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja reglaments. 28.03.2013 1/6
2. Noteikumi par krājumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 01.12.2014
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja rīcības plāns potenciālās krīzes (apdraudējuma) gadījumā 15.02.2013 1/3
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 04.11.2005 63.K
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja Krājuma komisijas nolikums 12.03.2012
2 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja Zinātniskā arhīva veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 12.03.2012
3 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja krātuvju topogrāfiskā shēma 04.05.2013 1/8

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

14617

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

14617

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

701

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

701

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 701 701

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

3

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 LAM 5493 Rīga. Ļeņina ielas rekonstrukcija. Detaļplānojums. 1961. gads. M 1: 1000. Papīrs uz auduma, tipogrāfijas druka, tuša, akvarelis. Izmērs: 103x190cm. Restaurācija 1
2 LAM 5302 Ļeņina ielas rekonstrukcija. Detaļplānojums. 1 kārtas apbūves skice. 1961. gads. M 1:1000. Papīrs uz auduma, tipogrāfijas druka, tuša, akvarelis, līmēts no gabaliem. Izmērs: 101x190cm Restaurācija 1
3 LAM 5329 Ļeņina ielas rekonstrukcija. Detaļplānojums. Eksplikācija. Otrās kārtas apbūves skice 1961. gads. Restaurācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1385

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

8909

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
www.meandrs.lv 14260 485

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

15

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

15

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

15

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 „Edgars un Aina Šēnbergi. Modernisti.” No 2018. gada 17. aprīļa līdz 2018. gada 15. jūnijam 1 1
2 „Rīga. Galvenā iela.” No 2018. gada 18. jūnija līdz 2018. gada 24.septembrim. 14 14

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

10

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

10

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 LAM 8209/K5 Oļģerts Krauklis. Kultūras pils Ceļinogradā (1963) (Astanā). Akvarelis „Būvniecības procesa nobeigums”. 1962. gads., LAM 3930/L21 Hardijs Lediņš. Augstceltņu skice Rīgā, Daugavas kreisajā krastā. Fasāžu notinums posmā no Akmens līdz Vanšu tiltam. Zilā līča mājas jumta stāva plāns. M. 1:200. 1984.gads., LAM 1021/K45 Kufalts Georgs Frīdrihs Ferdinands.Esplanādes pārbūves situācijas plāns. (Ситуационный плань на переустройство Эспланадной площади). 10.11.1903., LAM 1532/1 Pēteris Bērzkalns. Konkursa projekts “Rīgas pilsētas biroju nams”. Perspektīve. Vatmanis, tuša., LAM 55/B2 Bokslafs Wilhelms. Rīgas Biržas komercskola (Mākslas akadēmija). Galvenā fasāde. 1902. , LAM 66/F9 Johans Daniels Felsko. Rīgas rātsnama galvenā fasāde un jumta stāva plāns. 'Zeichnung von dem Rathhause der Stadt Riga nach seiner gegenwärtigen Beschaffenheit. , LAM 4791/Ģ1 Modris Ģelzis. Grāmatu veikala „Mākslas grāmata” interjers. III variants. 1958. , LAM 351/K1 Aleksandrs Klinklāvs. Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku slimo kase Rīgā, Skolas ielā 5. Perspektīva. , LAM 4113/L1 Eižens Laube. Detaļu zīmējums Viršu namam Aleksandra ielā (Brīvības iela 62). Fasāde, griezums caur fasādi. 1908. gads. , LAM 3788/S11 Marta Staņa. Skatu tornis Gaiziņkalnā. 1 variants. Perspektīva. M 1:100. Izstāde “Valsts būvniecība. Latvijas arhitektūra 9.-21.gs” Astanā Latvijas Republikas vēstniecība Kazahstānā 10 10 01.11.2018 03.01.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 250 100 350
Digitālo attēlu izgatavošanai 1490 50 1540

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 24 24
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

3

no tiem realizēti:

3

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija Pētnieciskā darba nosaukums
1 Ilze Martinsone 02.01.2004 28.12.2018 Disertācija 170. lpp. Stila problēmas Latvijas dekoratīvajā mākslā 20. gs. 20.-30. gados.
2 Ilze Martinsone 02.01.2018 28.01.2018 Publikācijas, lekcijas, referāti Pabeigts Mūsdienu dekoratīvās mākslas, dizaina un arhitektūras problēmas.
3 Ilze Martinsone 02.01.2018 28.01.2018 Publikācijas, lekcijas, referāti Pabeigts 20. gs. 20. - 30. gadu dekoratīvās mākslas, dizaina un arhitektūras problēmas.
4 Ināra Appena 02.08.2012 02.08.2020 Disertācija Izstrādes stadijā Būvplastika Latvijā padomju periodā.
5 Ināra Appena 02.01.2018 28.12.2018 Publikācijas Pabeigts Arhitektūras vēsture un mūsdienu vides mākslas procesi un attīstība.
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ilze Martinsone Kas ir kā balts. Latvijas Architektūra, Nr. 134. 4 lpp.
2 Ilze Martinsone Salaspils memoriāls. Latvijas Architektūra, Nr. 136. 2 lpp.
3 Ilze Martinsone Jasmīnu dārzā. Latvijas Architektūra, Nr. 137. 6 lpp.
4 Ilze Martinsone Dailes teātra augstceltne. Latvijas Architektūra, Nr. 137. 2 lpp.
5 Ilze Martinsone Stāsts par Korso. Latvijas Architektūra, Nr. 138. 5 lpp.
6 Ilze Martinsone Rīgas koncertzāle. Latvijas Architektūra, Nr. 138. 2 lpp.
7 Ilze Martinsone Austris Mailītis. Intervija. Latvijas Architektūra, Nr. 139. 7 lpp.
8 Ilze Martinsone Nācijas asaras. Latvijas Architektūra, Nr. 139. 7 lpp.
9 Ilze Martinsone Materiāls lidmašīnām un Dailes teātra skatītāju zālei. Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju. Sast. Budže, K., Baranovska I. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2018. 8 lpp.
10 Ilze Martinsone Armijas ekonomiskais veikals - modernākais lielveikals Baltijā. Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju. Sast. Budže, K., Baranovska I. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2018. 10 lpp.
11 Ilze Martinsone Padomju laika īpašie mājokļi. Kopā un atsevišķi: daudzdzīvokļu namu arhitektūra Latvijas ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā ainavā. Sast. Ozola, E., Groskaufmanis, M. 2018. 7 lpp.
12 Ināra Appena Labirints pie Rīgas Doma. Latvijas Architektūra, Nr. 134. 3 lpp.
13 Ināra Appena Jaunā un gudrā RSU viesnīca. Latvijas Architektūra, Nr. 135. 4 lpp.
14 Ināra Appena Alberta ielas spožums turpinās. Latvijas Architektūra, Nr. 138. 4 lpp.
15 Ināra Appena Latvijas stāvstrops Beļģijā. Latvijas Architektūra, Nr. 139. 3 lpp
16 Ināra Appena Ieejas vārti Rīgas Brāļu kapos. Latvijas Architektūra, Nr. 139. 1 lpp
17 Ilze Martinsone Intervija ar Artūru Analtu. https://www.rdmv.lv/lv/news/aktualitates-lv/iesakam/intervija-ar-arturu-analtu- 4 lpp.
18 Ilze Martinsone Pensionāru atmiņu teritorija. "Sēnīte". https://www.rdmv.lv/lv/news/aktualitates-lv/iesakam/pensionaru-atminu-teritorija-senite 6 lpp.
19 Ilze Martinsone Galerija "Centrs" jeb Armijas ekonomiskais veikals. https://www.rdmv.lv/lv/news/aktualitates-lv/iesakam/galerija-centrs-jeb-armijas-ekonomiskais-veikals- 7 lpp.
20 Ilze Martinsone Art Deco plakāti pasaulē un Latvijā. https://www.rdmv.lv/lv/news/aktualitates-lv/iesakam/art-deco-plakati-pasaule-un-latvija- 5 lpp.
21 Ilze Martinsone Latvijas rūpniecības slavas zāle. "Rīgas audums". https://www.rdmv.lv/lv/news/aktualitates-lv/iesakam/rigas-audums 5 lpp.
22 Ilze Martinsone Galvenā dzelzceļa stacija Rīgā. 19.–21. gs. https://www.rdmv.lv/lv/news/aktualitates-lv/iesakam/galvena-dzelzcela-stacija-riga-19-21-gs 7 lpp.
23 Ilze Martinsone Dizains Padomju Latvijā. https://www.rdmv.lv/lv/news/aktualitates-lv/iesakam/dizains-padomju-latvija 6 lpp.
24 Ilze Martinsone Arhitektu birojs "Lauder Architects". https://www.rdmv.lv/lv/news/aktualitates-lv/iesakam/arhitektu-birojs-lauder-architects 6 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Jānis Lejnieks Rīga. Galvenā iela 1 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Līga Goldberga 200 metru virs mantojuma. 4 lpp.
2 Karīna Horsta Aina un Edgars Šēnbergi. Modernisti. 10 lpp.
3 Jānis Lejnieks Rīga. Galvenā iela. 8 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

701

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 57600
Pārējie 57600
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

57600

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

251

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1928

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

32

Papildu informācija:

Kopš 2017. gada 2. janvāra Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP, agrāk -VKPAI) uzstādījusi elektronisku apmeklētāju uzskaites aparatūru pie M. Pils ielas Nr. 19 ārdurvīm, kas fiksē ienākušo cilvēku skaitu. Šie dati attiecībā uz muzeju gan nav pilnībā precīzi, jo fiksēti tiek arī VKPAI apmeklētāji un darbinieki. Tomēr pēdējo matemātiski vidējais daudzums ir nosakāms un ir atrēķināts no muzeja apmeklētāju skaita. Sistēma arī neļauj fiksēt apmeklētāju piederību, tādēļ šie dati netiek uzrādīti. NKMP plāno uzstādīt atsevišķu muzeja apmeklētāju uzskaites sistēmu.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

18

Lekciju skaits muzejā:

2

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

6

tai skaitā muzejā:

6

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Ilze Martinsone Art Deco reklāmas dizains un plakāti. Spožie, bet maz zināmie meistari 1 50 Starptautiskas konferences "Tieši laikā" pārējie referenti un viesi
2 Ilze Martinsone Art Deco plakāti pasaulē un Latvijā 1 40 Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras studenti
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Izstādes "200 metru virs mantojuma" atklāšana. 11.01.2018. Latvijas Arhitektūras muzejs 1 50 Kultūras mantojuma aizsardzības speciālisti, dažādi
2 Izstādes "Bauhaus un internacionālā stila ēkas Telavivā: uzturēšana un atjaunošana". 01.03.2018. Latvijas Arhitektūras muzejs 1 40 Dažādi
3 Izstādes "Edgars un Aina Šēnbergi. Modernisti" atklāšana. 18.04.2018. Latvijas Arhitektūras muzejs 1 60 Dažādi
4 Izstāžu cikla "Rīga, kuras nav. Kartes un plāni" Ceturtās izstādes "Rīga. Galvenā iela" atklāšana. 20.06.2018 Latvijas Arhitektūras muzejs 1 40 Pilsētplānotāji, dažādi
5 Izstādes "Inspekcija" atklāšana. 01.11.2018. Latvijas Arhitektūras muzejs 1 50 Kultūras mantojuma aizsardzības speciālisti
6 Muzeju nakts akcija "Pie arhitektūras modernisma šūpuļa". 19.05.2018 Latvijas Arhitektūras muzejs 1 3800 Dažādi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Iepriekš piesakoties, invalīdiem ar kustību traucējumiem ar muzeja darbinieku palīdzību iespējams aplūkot muzeja izstāžu zāli un vēsturisko ēku kompleksu "Trīs brāļi". Tā kā muzejs atrodas kultūras piemineklī - senākajā Rīgas dzīvojamajā ēkā -, plašāku projektu, lai nodrošinātu invalīdu ērtības, nav iespējams realizēt.
2. Redzes invalīdiem Iepriekš piesakoties, redzes invalīdiem iespējams noklausīties muzeja darbinieku stāstījumu par aktuālo izstādi, muzeju un vēsturisko "Trīs brāļu" kompleksu.
3. Dzirdes invalīdiem Muzeja izstādes pavada plašas rakstiskas anotācijas, muzejā pieejams buklets ar tekstu par muzeju un vēsturisko ēku "Trīs brāļi" kompleksu, tajā eksponētās vēsturiskās būvdetaļas ir anotētas ar paskaidrojošiem tekstiem.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Atsauksmju grāmata, muzeja pasākumiem veltītie komentāri arhitektu portālā "A4D", mutiskas aptaujas, atsauksmes sociālajos tīklos.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

6

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

2

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

2

Ekspozīcijas muzejā

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde "Bauhaus un internacionālā stila ēkas Telavivā: uzturēšana un atjaunošana" Latvijas Arhitektūras muzejā Iepazīstināt ar Izraēlas Bauhaus arhitektūru un aktualizēt modernās arhitektūras saglabāšanas un aizsardzības problēmas. 01.03.2018–13.04.2018 Kurators Micha Gross, Izraēlas vēstniecība Latvijā Telaviva Izraēla
Izstāde "Valsts būvniecība. Latvijas arhitektūra 9.-21. gs." Kazahstānas Nacionālajā muzejā Ar oriģināliem muzeja krājuma priekšmetiem papildināt izstādi, kas iepazīstina ar Latvijas arhitektūru gadsimtu gaitā. 01.11.2018–03.01.2019 Kurators Jānis Lejnieks, Latvijas Republikas vēstniecība Kazahstānā, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Astana Kazahstāna
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde "Paralēlās identitātes" Latvijas Arhitektūras muzejā Vīnes Mākslas akadēmijas absolventi aicināja uz sarunu par plašāku arhitektūras robežu izpratni un aplūkoja Baltiju kā kopīgu ģeopolitisku telpu. 30.08.2017–28.09.2017 Arhitekti Aiste Ambraževičūte un Jurģis Gečis Kauņa Lietuva
Izstāde "Ziemeļu kvartāls / Nordic Block" Latvijas Arhitektūras muzejā Ziemeļu identitātes pētījums pilsētplānošanas projektu ietvaros 02.10.2017–01.12.2017 Žurnāls "Project Baltia", kuratori Vladimirs Frolovs, Andreas Vaa Bermann (Norvēģija), Aet Ader (Igaunija), Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā Sanktpēterburga Krievija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Mazā Pils iela 19, Rīga LV-1050 Valsts īpašums 1490. 6544

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

170

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 57
Krājuma telpas 74
Pārējās telpas 39
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes