Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Ilze Martinsone

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Ilze Martinsone 67220779 @
Krājuma glabātāja Ināra Appena 67220779 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1994

Sākums:

Muzejs tika nodibināts 1994. gadā kā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) struktūrdaļa. Līdz ar valsts neatkarības atjaunošanu tika likvidēts Rīgas arhitektūras un propagandas centrs Sv. Pētera baznīcā un bija nobriedusi vajadzība pēc muzeja kā arhitektūras atbalsta, izpētes un veicināšanas institūcijas. Muzeja dibināšanas iniciatori bija arhitekti Jānis Lejnieks, VKPAI vadītājs Juris Dambis un toreizējais LR Kultūras ministrs Jānis Dripe. Muzeja krājuma kodolu sākumā izveidoja privāta kolekcija - arhitekta Leona Plauciņa mūža garumā savāktie Latvijas Arhitektūras vēstures materiāli.

Misija:

Latvijas Arhitektūras muzejs sniedz plašai sabiedrībai priekšstatu par Latvijas gan vēsturiskās, gan mūsdienu arhitektūras esību, būtību, un attīstību un veido izpratni par tās lomu pasaules kultūrā, ietverot muzeja krājumā visu ar Latviju saistīto profesionālo arhitektu radošo veikumu fiksācijas un ievērojamāko meistaru zīmējumu kolekciju.

Darbība:

Latvijas Arhitektūras muzejs atrodas populārajā Rīgas viduslaiku ēku kompleksā „Trīs brāļi” (15.–18. gs.). „Trīs brāļu” ēkas ir izcils Latvijas kultūras mantojums. Celtne, kurā darbojas muzejs, tiek uzskatīta par vecāko dzīvojamo namu, kurš saglabājies Rīgā. Restaurējot kompleksa iekštelpas, ir radīts 15.–18. gs. interjera modelis, pie interesantākajām detaļām, piemēram, pieder divi manteļskursteņi. Pēc rekonstrukcijas „Trīs brāļu” kompleksam ir izveidots kopējs pagalms, un tā sienās iemūrētas vērtīgas arhitektoniskas detaļas no bojā gājušām Vecrīgas ēkām. Muzeja krājumā ir gandrīz 9 tūkstoši vienību – Latvijas arhitektu darbu oriģināli: zīmējumi, skices, rasējumi un akvareļi, modeļi un maketi. Zinātniskajā arhīvā apkopoti dokumenti, fotogrāfijas, publikācijas un arhitektu manuskripti. Muzeja krājums ir pilnībā digitalizēts un pieejams sabiedrībai. Muzejam nav pastāvīgās ekspozīcijas, bet muzeja izstāžu zālē regulāri notiek arhitektūras vēsturei un laikmetīgās arhitektūras procesiem veltītas izstādes.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājaslapa sniedz pamatinformāciju par muzeju, informē par muzeja krājumu un iespējām ar to strādāt pētniekiem, informē par aktuālajām izstādēm un piedāvā iepazīties ar izstāžu arhīvu. Mājaslapa informē par vēsturisko ēku kompleksu, kurā izvietots muzejs. Tā kā mājaslapā informāciju aktualizē nevis muzeja darbinieki, bet administrators ārpus muzeja, informācijas apmaiņa nav pietiekami mobila, un šobrīd notiek darbs pie jaunas muzeja mājaslapas izveidošanas.

Mājaslapas adrese:

www.archmuseum.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2002

Kas aktualizē informāciju:

Administrators

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

90AA

Akreditācijas datums:

19.12.2014

Muzejs akreditēts līdz:

18.12.2019

Muzeja šifrs:

LAM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Autonoms

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (no 13.06.2018. Pirms tam - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija)

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, ICAM - Starptautiskā arhitektūras muzeju apvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Sestdienās un svētdienās muzejs ir slēgts.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 "Trīs brāļu" kompleksa apskate Iespējams aplūkot Rīgas senāko dzīvojamo namu kompleksa publiski pieejamās daļas un pagalmu.
2 Aktuālās izstādes apskate Iespējams aplūkot aktuālo izstādi un no anotācijām iegūt par to informāciju.
3 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
4 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar datu bāzēm un palīgliteratūru.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Darbības virzieni: 1. muzeja krājuma veidošana un saglabāšana; 2. muzeja misijai atbilstošs pētnieciskais darbs, par pamatu izmantojot muzeja krājumu, kā arī citus informācijas avotus; 3. komunikācija ar sabiedrību, muzeja krājuma un pētnieciskā darba publiskās pieejamības nodrošināšana; 4. muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Funkcijas: 1. nodrošināt muzeja krājumu kā Nacionālā muzeja krājuma daļas uzturēšanu un attīstību un zinātnisku izpēti saskaņā ar muzeja krājuma politiku; 2. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai un to popularizēšanu; 3. veikt sabiedrības izglītošanas darbu par Latvijas arhitektūras un dizaina vērtībām un attīstības procesu; 4. organizēt pasākumus, kas saistīti ar mūsdienu arhitektūras kvalitātes uzlabošanu kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja reglaments. 28.03.2013 1/6
2. Noteikumi par krājumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 01.12.2014
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja rīcības plāns potenciālās krīzes (apdraudējuma) gadījumā 15.02.2013 1/3
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 04.11.2005 63.K
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja Krājuma komisijas nolikums 12.03.2012
2 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja Zinātniskā arhīva veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 12.03.2012
3 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja krātuvju topogrāfiskā shēma 04.05.2013 1/8

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

14978

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

14978

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

361

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

361

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 361 361

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

4

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 LAM 1405/L3, Purvciema augstumu plāns. M 1:5000. Lamze Arnolds. 1923.gads. Papīrs uz auduma, tipogrāfijas druka, tuša, akvarelis Izmērs: 136x86 cm Restaurācija 1
2 LAM 1383/L3, Ķengaraga - Dreiliņu rajona satiksmes un dzīvojamo ielu tīkla projekts. No.682. Plāns. M 1:2000. Ielu šķērsprofili. Lamze Arnolds. Papīrs uz auduma, tipogrāfijas druka, tuša, akvarelis. Četras daļas. Izmērs: [55.5 X 64.5 cm]; [55 X 125 cm]; [49 X 188 cm]; [80 X 188 cm] Restaurācija 1
3 LAM 5323, Imanta. Pašreizējā teritorijas izmantošana. N. 1. 1967. gads. Papīrs uz auduma, tipogrāfijas druka, tuša, akvarelis. Izmērs: 60x84cm Restaurācija 1
4 LAM 1382/L3, Purvciema Lāču - Zēmunda - Jāņa muižas rajona izbūves regulācijas projekts. Variants III ar papildinājumiem. No.800. Plāns. M 1:2000. Ielu šķērsprofili. Lamze Arnolds. 1932.gads. Papīrs uz auduma, tipogrāfijas druka, tuša, akvarelis. Izmērs: 243x197cm Restaurācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

8909

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
www.meandrs.lv 14653 485

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

60

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

60

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

60

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Arhitektūras zīmējums. 18.-21. gadsimts" (26.03.2019.-14.05.2019.) 50 50
2 „Rīga, kuras nav. Mikrorajoni. Spožums un posts” (21.06.2019.-10.09.2019.) 10 10

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

36

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

35

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 LAM 1889/3/T3 Tīlmanis Osvalds. 1927. Diplomdarbs. Projekts Latvijas Brīvdabas muzejam. Vēsturiski - etnogrāfiskā muzeja ēka. Griezums A-A. M 1:100. Vatmanis, tuša. Izm. 68,5x101,5cm LAM 1889/4/T3 Tīlmanis Osvalds. 1927 . Diplomdarbs. Projekts Latvijas Brīvdabas muzejam. Vēsturiski - etnogrāfiskā muzeja ēka. Skats no pagalma. M 1:100. Vatmanis, tuša. Izm. 46,5x102cm LAM 1889/7/T3 Tīlmanis Osvalds. 1927. Diplomdarbs. Projekts Latvijas Brīvdabas muzejam. Vēsturiski - etnogrāfiskā muzeja ēka. Griezums C-C. M 1:100. Vatmanis, tuša. Izm. 46,5x105,5cm LAM 4093/T5 Tums Pāvels. 1933. P. Tuma diplomdarbs 'Krematorijs Rīgā'. 1. stāva plāns. M. 1:100. Vatmanis, krāsaina tuša. Izm. 74.0x 135.5cm LAM 4102/T5 Tums Pāvels. 1933. P. Tuma diplomdarbs 'Krematorijs Rīgā'. Iekštelpas (sēru zāles) veidojums. Sienu notinumi. M. 1:50. Katafalka skats no augšas, skats no sāniem, skats no gala. Ceremoniju telpas plāns. M. sīkdaļām 1:10. Vatmanis, tuša. Izm. 69.0x101.5cm LAM 4103/T5 Tums Pāvels. 1933. P. Tuma diplomdarbs 'Krematorijs Rīgā'. Sēru zāles perspektīva. Vatmanis, ogle. Izm. 101.5x73.0cm LAM 4104/T5 Tums Pāvels. 1933. P. Tuma diplomdarbs 'Krematorijs Rīgā'. Kremācijas telpas perspektīva. Vatmanis, ogle. Izm. 91,5x74,5cm LAM 4105/T5 Tums Pāvels. 1933. P. Tuma diplomdarbs 'Krematorijs Rīgā'. Ēkas perspektīva. Vatmanis, ogle. Izm. 62x105.5cm LAM 2043/1/V53 Vikmanis Kārlis. 1942. Diplomdarbs. Pilsētas bibliotēka Rīgā. Pirmais stāvs. M 1:100. Vatmanis, tuša. Izm 69x74cm LAM 2043/3/V53 Vikmanis Kārlis. 1942. Diplomdarbs. Pilsētas bibliotēka Rīgā. Skats no Kronvalda bulvāra. M 1:100. Vatmanis, tuša. Izm. 70.5x143cm LAM 2043/4/V53 Vikmanis Kārlis. 1942. Diplomdarbs. Pilsētas bibliotēka Rīgā. Skats no Strēlnieku dārza. Skats no kanāla. M 1:200. Skats no alejas. M 1:100. Vatmanis, tuša. Izm. 66x138cm LAM 2043/7/V53 Vikmanis Kārlis. 1942. Diplomdarbs. Pilsētas bibliotēka Rīgā. Celtnes daļu darba zīmējums. Fasādes fragments ar plānu un griezumu. M 1:25 Vatmanis, tuša. Izm. 67.5x92.5cm LAM 1561/11/K2 Krastiņš Arnolds. 1941. Diplomdarbs 'Projekts ķirurģiskai klīnikai Rīgā'. Rasējumi statiskām aplēsēm. M 1:20; 1:10. Vatmanis, tuša. Izm. 67,5x100cm LAM 2044/J7 Janišs Eižens. 1943. Diplomdarbs. Arhitektu pils Rīgā. Perspektīve. Vatmanis, tuša. Izm. 65.5x94cm LAM 1766/1/B21 Bumbiers Ivars. 1957. Diplomdarbs. Kinoteātris Rīgā. Situācija M 1:2000. Novietne. M 1:600. Vatmanis, akvarelis. Izm. 76x63cm LAM 1766/10/B21 Bumbiers Ivars. 1957. Diplomdarbs. Kinoteātris Rīgā. Vakara kafejnīca. Sienu notinumi. Griesti. M 1:50. Vatmanis, akvarelis. Izm. 93x142,5cm LAM 1766/8/B21 Bumbiers Ivars. 1957. Diplomdarbs. Kinoteātris Rīgā. Vakara kafejnīca.. Gala skats. M 1:100. Vatmanis, akvarelis. Izm. 59x114cm LAM 1766/7/B21 Bumbiers Ivars. 1957. Diplomdarbs. Kinoteātris Rīgā. Vakara kafejnīca. Skats no Strēlnieku ielas. M 1:100. Vatmanis, akvarelis. Izm. 71x124,5cm LAM 1766/9/B21 Bumbiers Ivars. 1957. Diplomdarbs. Kinoteātris Rīgā. Vakara kafejnīca. Sienu notinumi. Griesti. M 1:50 Vatmanis, akvarelis. Izm. 85x138,5cm LAM 1766/5/B21 Bumbiers Ivars. 1957. Diplomdarbs. Kinoteātris Rīgā. Vakara kafejnīca.. Griezumi 1-1 līdz 5-5. M 1:100. Vatmanis, tuša. Izm. 72,5x118cm LAM 7168/S22 Skalbergs Juris. 1960. Diplomdarbs. Transformējama sapulču halle Rīgā. Galvenais pretskats. Papīrs, guaša, zīmulis. Izm. 65 x187cm LAM 7136/S22 Skalbergs Juris. 1960. Diplomdarbs. Transformējama sapulču halle Rīgā. Galvenais pretskats. Papīrs, tuša, guaša, zīmulis. Izm. 64x185 cm LAM 7172/S22 Skalbergs Juris. 1960. Diplomdarbs. Transformējama sapulču halle Rīgā. Griezums A-A, I-I, II-II. M 1:200. Papīrs, guaša. Izm. 64x166cm LAM 7175/S22 Skalbergs Juris. 1960. Diplomdarbs. Transformējama sapulču halle Rīgā. Plāns. M 1:200. Papīrs, guaša. Izm. 81x164cm LAM 7176/S22 Skalbergs Juris. 1960. Diplomdarbs. Transformējama sapulču halle Rīgā. Situācijas plāns. M 1:200. Papīrs, guaša. Izm. 80x121cm Izstāde "No zīmuļa līdz datoram" Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte 25 25 02.10.2019 06.12.2019
2 Inv.nr. L1-245-1 Arhitekta Eižena Laubes portrets. Fotogrāfs Jānis Rieksts. Ap 1912. Fotopapīrs, 22x15cm “Portrets fotogrāfijā 20. gadsimta pirmajā pusē Latvijā” Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 1 02.11.2018 24.02.2019
3 LAM 8209/K5 Oļģerts Krauklis. Kultūras pils Ceļinogradā (1963) (Astanā). Akvarelis „Būvniecības procesa nobeigums”. 1962. gads. Papīrs, akvarelis. Izm. 29,5x42cm LAM 3930/L21 Hardijs Lediņš. Augstceltņu skice Rīgā, Daugavas kreisajā krastā. Fasāžu notinums posmā no Akmens līdz Vanšu tiltam. Zilā līča mājas jumta stāva plāns. M. 1:200. 1984.gads. Kartons, jaukta tehnika. Izm. 57,5x99,5 cm. LAM 1021/K45 Kufalts Georgs Frīdrihs Ferdinands.Esplanādes pārbūves situācijas plāns. (Ситуационный плань на переустройство Эспланадной площади). 10.11.1903. Pauspapīrs, krāsains zīmulis. Izm. 52x74 cm LAM 1532/1 Pēteris Bērzkalns. Konkursa projekts “Rīgas pilsētas biroju nams”. Perspektīve. Vatmanis, tuša. Izm. 49x68 cm LAM 55/B2 Bokslafs Wilhelms. Rīgas Biržas komercskola (Mākslas akadēmija). Galvenā fasāde. 1902. Kartons, akvarelis. Izm. 52x62 cm LAM 66/F9 Johans Daniels Felsko. Rīgas rātsnama galvenā fasāde un jumta stāva plāns. 'Zeichnung von dem Rathhause der Stadt Riga nach seiner gegenwärtigen Beschaffenheit. Vatmanis, kartons, akvarelis. Izm. 59x46 cm LAM 4791/Ģ1 Modris Ģelzis. Grāmatu veikala „Mākslas grāmata” interjers. III variants. 1958. Pauspapīrs, krāsaini zīmuļi. Izm. 34x50 cm LAM 351/K1 Aleksandrs Klinklāvs. Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku slimo kase Rīgā, Skolas ielā 5. Perspektīva. Papīrs, gaismas kopija. Izm. 37x46 cm LAM 4113/L1 Eižens Laube. Detaļu zīmējums Viršu namam Aleksandra ielā (Brīvības iela 62). Fasāde, griezums caur fasādi. 1908. gads. Audekla pauze, jaukta tehnika. Izm. 89x121 LAM 3788/S11 Marta Staņa. Skatu tornis Gaiziņkalnā. 1 variants. Perspektīva. M 1:100. Kartons, akvarelis . Izm. 85x59,5cm “Valsts būvniecība. Latvijas arhitektūra 9.-21.gs” Latvijas Republikas vēstniecība Kazahstānā 10 10 01.11.2018 03.01.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 250 100 350
Digitālo attēlu izgatavošanai 100 50 150

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 6 6
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Ināra Appena Arhitektūras vēsture un mūsdienu vides mākslas procesi un attīstība. 02.01.2019 30.12.2019 Publikācijas Pabeigts
2 Ināra Appena Būvplastika Latvijā padomju periodā. 02.08.2012 30.12.2020 Disertācija Izstrādes stadijā
3 Ilze Martinsone Stila problēmas Latvijas dekoratīvajā mākslā 20. gs. 20.-30. gados. 02.01.2004 28.12.2022 Distertācija Izstrādes stadijā
4 Ilze Martinsone Mūsdienu dekoratīvās mākslas, dizaina un arhitektūras problēmas. 02.01.2019 28.12.2019 Publikācijas, lekcijas referāti Pabeigts
5 Ilze Martinsone 20. gs. 20. - 30. gadu dekoratīvās mākslas, dizaina un arhitektūras problēmas. 02.01.2019 28.12.2019 Publikācijas, lekcijas, referāti Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ināra Appena Kolhoza "Padedze" klubs. Latvijas Architektūra, Nr. 142 1 lpp.
2 Ināra Appena Raiņa priedes - mūsu priedes. Latvijas Architektūra, Nr.145 4 lpp.
3 Ilze Martinsone Pirmais specializētais bērnu kinoteātris "Pionieris" Rīgā, 1962 Latvijas Architektūra, Nr. 141 2 lpp.
4 Ilze Martinsone Aiz kulisēm Latvijas Architektūra, Nr. 142 4 lpp.
5 Ilze Martinsone Upes brīze Latvijas Architektūra, Nr. 143 6 lpp.
6 Ilze Martinsone Baltars. Stils un mode Baltars. Sast. Dace Ļaviņa, Rīga, Neputns, 2019 30 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ilze Martinsone Arhitektūras zīmējums. 18.–21. gadsimts 4 lpp.
2 Jānis Lejnieks, Ilze Martinsone Mikrorajoni. Spožums un posts 5 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

361

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 55200
Individuālie 55200
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

55200

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

251

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2018

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

25

Papildu informācija:

Kopš 2017. gada 2. janvāra Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP) uzstādījusi elektronisku apmeklētāju uzskaites aparatūru pie M. Pils ielas Nr. 19 ārdurvīm, kas fiksē ienākušo cilvēku skaitu. Šie dati attiecībā uz muzeju gan nav pilnībā precīzi, jo fiksēti tiek arī NKMP apmeklētāji un darbinieki. Tomēr pēdējo matemātiski vidējais daudzums ir nosakāms un ir atrēķināts no muzeja apmeklētāju skaita. Sistēma arī neļauj fiksēt apmeklētāju piederību, tādēļ šie dati netiek uzrādīti. Atsevišķa muzeja apmeklētāju uzskaites sistēma uzstādīta 2019. gada vidū.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

22

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

7

tai skaitā muzejā:

7

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Izstādes "Vietas izjūta" atklāšana 17.01. Latvijas Arhitektūras muzejs 1 50 Mākslas skolas audzēkņi, viņu vecāki, pedagogi, citi interesenti
2 Izstādes "Arhitektūras zīmējums. 18.–21. gadsimts" atklāšana 26.03. Latvijas Arhitektūras muzejs 1 60 Dažādi
3 Izstādes "Mets" atklāšana 18.05. Latvijas Arhitektūras muzejs 1 50 Rīgas Fotomēneša projekta dalībnieki un citi interesenti
4 Izstādes "Mikrorajoni. Spožums un posts" atklāšana 21.06. Latvijas Arhitektūras muzejs 1 20 Pilsētplānošanas speciālisti un citi interesenti
5 Izstādes "Foto / Grafika" atklāšana 19.09. Latvijas Arhitektūras muzejs 1 40 Dažādi
6 Edītes Pauls-Vīgneres darbu izstādes “Vīna garša” atklāšana 22.11. Latvijas Arhitektūras muzejs 1 50 Dažādi
7 Starptautisko konference par tēmu "Restaurācija" Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros 12.09. Latvijas Arhitektūras muzejs 1 60 Dažādi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Iepriekš piesakoties, invalīdiem ar kustību traucējumiem ar muzeja darbinieku palīdzību iespējams aplūkot muzeja izstāžu zāli un vēsturisko ēku kompleksu "Trīs brāļi". Tā kā muzejs atrodas kultūras piemineklī - senākajā Rīgas dzīvojamajā ēkā -, plašāku projektu, lai nodrošinātu invalīdu ērtības, nav iespējams realizēt.
2. Redzes invalīdiem Iepriekš piesakoties, redzes invalīdiem iespējams noklausīties muzeja darbinieku stāstījumu par aktuālo izstādi, muzeju un vēsturisko "Trīs brāļu" kompleksu.
3. Dzirdes invalīdiem Muzeja izstādes pavada plašas rakstiskas anotācijas, muzejā pieejams buklets ar tekstu par muzeju un vēsturisko ēku "Trīs brāļi" kompleksu, tajā eksponētās vēsturiskās būvdetaļas ir anotētas ar paskaidrojošiem tekstiem.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Atsauksmju grāmata, muzeja pasākumiem veltītie komentāri arhitektu portālā "A4D", mutiskas aptaujas, atsauksmes sociālajos tīklos.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

7

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

6

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Izstāde "Ziemeļvalstu ilgtspējīgās pilsētas" Latvijas Arhitektūras muzejā Iepazīstināt ar progresīvo Ziemeļvalstu pieredzi pilsētu ilgtspējas attīstīšanā - humānas vides radīšana, "zaļi" atkritumu problēmas risinājumi u. c. 25.03.2020-10.05.2020 Ziemeļu Ministru padomes birojs
Arhitekta Erik Brygmann darbu izstāde Latvijas Arhitektūras muzejā Iepazīstināt ar somu arhitekta daiļradi un somu funkcionālās arhitektūras pieredzi 15.05.2020-10.07.2020 Kurators Miko Lāksonens Helsinki Somija
Franču mākslinieka Roger Vilder darbu izstāde Latvijas Arhitektūras muzejā Iepazīstināt ar franču mākslinieka Roger Vilder daiļradi - 20. gs. 60. gadu kinētiskās mākslas klasiku, kas ietekmēja latviešu dizainerus 16.09.2020-13.11.2020 Kuratore Anna Sausverde Parīze Francija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Izstāde "Bauhaus un internacionālā stila ēkas Telavivā: uzturēšana un atjaunošana" Latvijas Arhitektūras muzejā Iepazīstināt ar Izraēlas Bauhaus arhitektūru un aktualizēt modernās arhitektūras saglabāšanas un aizsardzības problēmas. 01.03.2018–13.04.2018 Kurators Micha Gross, Izraēlas vēstniecība Latvijā Telaviva Izraēla
Izstāde "Valsts būvniecība. Latvijas arhitektūra 9.-21. gs." Kazahstānas Nacionālajā muzejā Ar oriģināliem muzeja krājuma priekšmetiem papildināt izstādi, kas iepazīstina ar Latvijas arhitektūru gadsimtu gaitā. 01.11.2018–03.01.2019 Kurators Jānis Lejnieks, Latvijas Republikas vēstniecība Kazahstānā, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Astana Kazahstāna
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Izstāde "Paralēlās identitātes" Latvijas Arhitektūras muzejā Vīnes Mākslas akadēmijas absolventi aicināja uz sarunu par plašāku arhitektūras robežu izpratni un aplūkoja Baltiju kā kopīgu ģeopolitisku telpu. 30.08.2017–28.09.2017 Arhitekti Aiste Ambraževičūte un Jurģis Gečis Kauņa Lietuva
Izstāde "Ziemeļu kvartāls / Nordic Block" Latvijas Arhitektūras muzejā Ziemeļu identitātes pētījums pilsētplānošanas projektu ietvaros 02.10.2017–01.12.2017 Žurnāls "Project Baltia", kuratori Vladimirs Frolovs, Andreas Vaa Bermann (Norvēģija), Aet Ader (Igaunija), Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā Sanktpēterburga Krievija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050 Valsts īpašums 1490 6544
Teritorijas kopējā platība (m2):

170

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

170

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 57
Krājuma telpas 74
Pārējās telpas 39
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Teātra izrādes
Kino seansi