Kontaktinformācija

Adrese:

Pils iela 8, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Vadītājs/ direktors:

Baiba Mileika

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Baiba Mileika 65623586 @
Galvenā krājuma glabātāja Alla Lomanovska 65623586 @
Krājuma glabātāja Marija Gulbe 65623586 @
Datu ievadīšanas speciāliste Janīna Griņēviča 65623586 @
Speciālists darbā ar apmeklētājiem Eduards Danovskis 65623586 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1983

Sākums:

1982. gada 14. septembra Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas un LPSR Ministru padomes lēmums Nr.483 par Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja dibināšanu no 1983. gada 1. janvāra. Saskaņā ar 2023. gada 30. marta Krāslavas novada pašvaldības lēmumu 4.§ (Lēmums Nr. 321) Par kultūras un tūrisma pārvaldes izveidošanu 5. punktu "Ar 2023. gada 1. jūliju reorganizēt Krāslavas novada pašvaldības iestādi "Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs" un Dagdas pilsētas un pagastu apvienības iestādi Muzejs "Andrupenes lauku sēta", izveidojot jaunu Krāslavas novada pašvaldības iestādi "Krāslavas novada muzejs".

Misija:

Krāslavas novada muzejs vāc, glabā, pēta un popularizē Krāslavas novada un Krāslavas pilsētas materiālās un nemateriālās kultūras vērtības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, iepazīstinot ar tām dažādas sabiedrības grupas, ar to vairojot cilvēkos zināšanas un izpratni par Krāslavas novada multinacionālo kultūrvēsturi.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana, saglabāšana un izmantošana; Krāslavas novada kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, balstoties uz muzeja krājumu un citiem avotiem; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana; muzeja pamatfunkciju kvalitatīva nodrošināšana un īstenošana.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

76A5

Akreditācijas datums:

19.02.2024

Muzejs akreditēts līdz:

18.02.2029

Muzeja šifrs:

KVMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Krāslavas novada Kultūras un tūrisma pārvalde

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00 Ziemas sezona no 16.09.-14.05.
Trešdiena 10:00 17:00 Ziemas sezona no 16.09.-14.05.
Ceturtdiena 10:00 17:00 Ziemas sezona no 16.09.-14.05.
Piektdiena 10:00 17:00 Ziemas sezona no 16.09.-14.05.
Sestdiena 10:00 15:00 Ziemas sezona no 16.09.-14.05.
Papildu informācija:

Vasaras sezonā no 15.05.-15.09. katru dienu no 10:00-18:00

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja apmeklējums Pirmskolas vecuma bērniem
2. Muzeja apmeklējums Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību)
3. Muzeja apmeklējums ICOM biedriem (uzrādot apliecību)
4. Muzeja apmeklējums Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
5. Muzeja apmeklējums Izstāžu atklāšanas un muzeja pasākumu reizēs, Starptautiskajā muzeju dienā un Starptautiskajā muzeju naktī.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ieejas maksa muzejā (Pils iela 8 un Pils iela 10) Pieaugušajiem - EUR 4.00
2. Ieejas maksa muzejā Skolēniem, studentiem un pensionāriem - EUR 2.00
3. Ieejas maksa uz vienu izstādi vienai personai Vienai personai EUR 1.00
4. Ģimenes biļete (1 vai 2 pieaugušiem ar 1-4 bērniem līdz 18.g.v.) Pils iela 8 un Pils iela 10 No ģimenes EUR 4.00
5. Gida pakalpojums muzejā pieaugušo grupai līdz 10 cilvēkiem Līdz 10 cilvēkiem - EUR 14.00
6. Gida pakalpojums muzejā skolēnu grupai līdz 10 cilvēkiem Līdz 10 cilvēkiem - EUR 7.00
7. Gida pakalpojums muzejā pieaugušo grupai virs 10 cilvēkiem Grupai no 11 - 30 cilvēkiem - EUR 30.00
8. Gida pakalpojums muzejā skolēnu grupai virs 10 cilvēkiem Grupai no 11 - 30 cilvēkiem - EUR 15.00
9. Ekskursija Krāslavas pils kompleksa teritorijā No grupas - EUR 25.00
10. Ekskursija Krāslavas pilsētā No grupas - EUR 40.00
11. Tematiskā ekskursija pēc pasūtījuma No grupas - EUR 40.00
12. Muzejpedagoģiskā nodarbība muzejā un ārpus tā skolēnu grupai Skolēnu grupai līdz 30 cilvēkiem - EUR 1.00 par personu, EUR 10.00 par grupu
13. Tematiskais pasākums muzejā pieaugušo grupai EUR 2.00 par personu, EUR 20.00 par grupu
14. Fotografēšanas muzejā EUR 1.00 no personas
15. Telpu noma izglītojošu pasākumu rīkošanai skolēnu grupām ( Pils iela 8 un Pils iela 10 1 h -EUR 10.00
16. Telpu noma izglītojošu pasākumu rīkošanai (Pils iela 8 un Pils iela 10 1 h - EUR 15.00
17. Kāzu iebraukšana pils kompleksa teritorijā EUR - 25.00 no grupas

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 22.06.2023 Protokols Nr. 7
2. Noteikumi par krājumu Muzejs krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas noteikumi 01.12.2023
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 01.12.2023
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Iekšējās darba kārtības noteikumi
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi atbilstošo MK noteikumiem Nr.12527.03.2002.
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Krāslavas novada muzeja Nolikums par krājuma komisiju 01.12.2023
2. Krāslavas novada muzeja krājuma priekšmetu vērtēšanas instrukcija 01.12.2023

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Pils iela 8 Pašvaldības īpašums 1776 6321
Ekspozīciju telpas, atklātais krājums, restauratora telpa Pils iela 10 Pašvaldības īpašums 1776 6321
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja ēka
Pils iela 10

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

724

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 418
Krājuma telpas 112
Pārējās telpas 194
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas