Kontaktinformācija

Adrese:

Skolas iela 5, Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687

Vadītājs/ direktors:

Skaidrīte Pauliņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Skaidrīte Pauliņa 26458876 26458876 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2000

Sākums:

Andrupenes lauku sēta ir latgaliešu 20. gs. sākuma ēku komplekss, kurā ietilpst māja, klēts, pirts, smēde, rija(konferenču zāle) kūts( pārveidota par virtuvi) un no 2015. gada arī podnieka darbnīca ar cepli. Muzejs uzbūvēts Andrupenes augstākajā uzkalnā. Muzeja izveides autors ir Jānis Brils, bijušais Andrupenes pagasta padomes priekšsēdētājs. Dzīvojamā māja un klēts ir autentiskas celtnes, kas pārvestas uz Andrupeni no 5 km attālās Libiņu sādžas, pārējās ēkas tika uzceltas no jauna, pēc Ignata Podnieka viensētas prototipa. Muzejs savas durvis vēra 2000.gada 23. jūnijā, juridiskais statuss - Dagdas novada pašvaldības iestāde. Pirmo reizi muzejs akreditēts 2004. gada 28. jūlijā.

Misija:

Ar sava pagasta vēstures un kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu, veidot iedzīvotājos lepnumu par piederību Andrupenes pagastam un uzturēt tradicionālās dzīves vērtības. Muzejs demonstrē sadzīvi pagasta teritorijā 20. gadsimta sākumā (līdz 1940. gadam), pauž latgaliešu saimniekošanas pieredzi amatniecības un lauksaimniecības jomā, dzīves nepārtrauktību tajā un rosina iedzīvotājus, īpaši jauniešus un bērnus, savu sakņu pētīšanai.

Darbība:

Muzeja krājuma papildināšana, tā saglabāšana; pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana, izmantojot muzeja krājumu, iedzīvotāju atmiņas un citus avotus; pagasta un plašāka mēroga kultūras pasākumu organizēšana, izmantojot muzeja resursus; tūrisma pakalpojumu sniegšana, iesaistot pagasta pašdarbības kolektīvus; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā Krāslavas novada pašvaldību un Dagdas pagasta pārvaldi.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzejam nav savas mājaslapas, informācija par Andrupenes lauku sētu atrodama Latgales, Krāslavas un Dagdas tūrisma informācijas centru mājaslapās, kā arī Andrupenes lauku sētas Facebook lapā.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

84A4

Akreditācijas datums:

09.10.2019

Muzejs akreditēts līdz:

08.10.2024

Muzeja šifrs:

ALS

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Krāslavas novada pašvaldība Dagdas pagasta pārvalde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. maija līdz 1. oktobrim, muzejs atvērts otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no 9.00 līdz 17.00, kā arī sestdien no 10:00 līdz 15:00. Iespējams pieteikt grupu ekskursijas ārpus darba laika pa tel. 26458876

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums. Ekskursija pa muzeja ēkām gida pavadījumā. Pieaugušajiem 3.00 eiro, bērniem un pensionāriem eiro 1,00, pirmsskolas vecuma bērniem un invalīdiem - ieeja brīva, gida pakalpojums 0.70 centi no personas
2 Kulinārā mantojuma degustācija. Nacionālie ēdieni - kuģeļis, asuškas, kļockas, pancaks, siers, muzeja maize un citi. Sākot ar eiro 2.00 - 8.00
3 Folkloras kopas "Sovvaļņīki" uzstāšanās. Latgaliešu dziesmas, rotaļas, tradīcijas. Sākot ar eiro 60.00 - 170.00
4 Kāzinieku uzņemšana ar latgaliskām izdarībām. Apdziedāšana, rotaļas, pārbaudījumi. Sākot ar eiro 40.00, kāzinieku skaits no 60 cilvēkiem - 50.00 euro.
5 Konferenču telpu noma Ar biroja tehniku - eiro 10.00 stundā
6 Konferenču telpu noma Bez biroja tehnikas - eiro 7.00 stundā
7 Muzejpedagoģiskās programmas "Darbs ar mālu", " Sviesta kulšana", " Maizes cepšana", Senie eglīšu rotājumi no niedrēm un dzijas", "Kļocku cepšana" Kāda no programmām pēc izvēles - 2.00 eiro no personas
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības virzieni un funkcijas 1. Muzeja krājuma papildināšana, tā saglabāšana. 2.Pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana, izmantojot muzeja krājumu, iedzīvotāju atmiņas un citus avotus. 3.Pagasta un plašāka mēroga kultūras pasākumu organizēšana, izmantojot muzeja resursus. 4.Tūrisma pakalpojumu sniegšana, iesaistot pagasta pašdarbības kolektīvus. 5. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pagasta pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 28.10.2021 Protokols Nr.9. 14.&
2. Noteikumi par krājumu Muzeja krājuma noteikumi 28.10.2021 protokols Nr.9., 13.&
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba līgums 06.05.2003
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi atbilstoši MK noteikumiem Nr.12527.03.2002.

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dzīvojamā māja Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 1927.gads, 1999.gadā pārvesta un pārveidota par muzeju, 2018.gada ēkai nomainīts jauns niedru jumts
Klēts Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 1927.gads, 1999.gadā pārvesta un pārveidota par muzeju, 2020.gadā nomainīts jauns niedru jumts
Kūts ar piebūvi Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 1999.gadā, 2008. -renovēta par saimnieces ķēķi, 2014.- uzcelta klāt piebuve- degustāciju zāle
Pirts Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 2000.gadā
Rija Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 2000., 2008.- renovēta par konferenču zāli, 2020.gada nomainīts jauns koka skaidu jumts
Smēde Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 2004.gadā, 2020.gadā uzcelta piebūve pie smēdes skalu grozu darbnīca
Ponieku darbnīca ar cepli Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 2014.gads
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

464

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 195
Krājuma telpas 40
Pārējās telpas 229
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Konferences, semināri
Kino seansi
Izstādes pārdošanas