Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs

Adrese:

Skolas iela 5, Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687

Vadītājs/ direktors:

Skaidrīte Pauliņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
muzeja vadītāja Skaidrīte Pauliņa 26458876 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Vasals Latgolā!

Apraksts

Dibināšanas gads:

2000

Sākums:

Andrupenes lauku sēta ir latgaliešu 20.gs.sākuma ēku komplekss, kurā ietilpst māja, klēts, pirts, smēde, rija(konferenču zāle) kūts( pārveidota par virtuvi) un no 2015.gada arī podnieka darbnīca ar cepli. Muzejs uzbūvēts Andrupenes augstākajā uzkalnā. Muzeja izveides autors ir Jānis Brils, bijušais Andrupenes pagasta padomes priekšsēdētājs. Dzīvojamā māja un klēts ir autentiskas celtnes, kas pārvestas uz Andrupeni no 5 km attālās Libiņu sādžas, pārējās ēkas tika uzceltas no jauna, pēc Ignata Podnieka viensētas prototipa. Muzejs savas durvis vēra 2000.gada 23.jūnijā, juridiskais statuss - Dagdas novada pašvaldības iestāde. Pirmo reizi muzejs akreditēts 2004.gada 28.jūlijā.

Misija:

Ar sava pagasta vēstures un kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu, veidot iedzīvotājos lepnumu par piederību Andrupenes pagastam un uzturēt tradicionālās dzīves vērtības. Muzejs demonstrē sadzīvi pagasta teritorijā 20.gadsimta sākumā (līdz 1940.gadam), pauž latgaliešu saimniekošanas pieredzi amatniecības un lauksaimniecības jomā dzīves nepārtrauktību tajā un rosina iedzīvotājus, īpaši jauniešus un bērnus, savu sakņu pētīšanai.

Darbība:

Muzeja krājuma papildināšana, tā saglabāšana; pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana, izmantojot muzeja krājumu, iedzīvotāju atmiņas un citus avotus; pagasta un plašāka mēroga kultūras pasākumu organizēšana, izmantojot muzeja resursus; tūrisma pakalpojumu sniegšana, iesaistot pagasta pašdarbības kolektīvus; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā Dagdas novada pašvaldību un pagasta pārvaldi.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Dagdas novada tūrisma portāls

Izveides (un pārveides) gads:

2012

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

84A4

Akreditācijas datums:

09.10.2019

Muzejs akreditēts līdz:

08.10.2024

Muzeja šifrs:

ALS

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Dagdas novada pašvaldība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. maija līdz 1. oktobrim, muzejs atvērts otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no 9.00 līdz 17.00, kā arī sestdien no 10:00 līdz 15:00. Iespējams pieteikt grupu ekskursijas ārpus darba laika pa tel. 26458876

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dabas takas apskate muzeja teritorijā Purva taka; atjaunoja RNP
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja apmeklējums. Ekskursija pa muzeja ēkām gida pavadījumā. Pieaugušajiem 3.00 eiro, bērniem un pensionāriem eiro 1,00, pirmsskolas vecuma bērniem un invalīdiem - ieeja brīva, gida pakalpojums 0.70 centi no personas
2 Kulinārā mantojuma degustācija. Nacionālie ēdieni - kuģeļis, asuškas, kļockas, pancaks, siers, muzeja maize un citi. Sākot ar eiro 2.00 - 8.00
3 Folkloras kopas "Sovvaļņīki" uzstāšanās. Latgaliešu dziesmas, rotaļas, tradīcijas. Sākot ar eiro 60.00 - 170.00
4 Kāzinieku uzņemšana ar latgaliskām izdarībām. Apdziedāšana, rotaļas, pārbaudījumi. Sākot ar eiro 40.00, kāzinieku skaits no 60 cilvēkiem - 50.00 euro.
5 Konferenču telpu noma Ar biroja tehniku - eiro 10.00 stundā
6 Konferenču telpu noma Bez biroja tehnikas - eiro 7.00 stundā
7 Muzejpedagoģiskās programmas "Darbs ar mālu", " Sviesta kulšana", " Maizes cepšana", Senie eglīšu rotājumi no niedrēm un dzijas", "Kļocku cepšana" Kāda no programmām pēc izvēles - 2.00 eiro no personas
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības virzieni un funkcijas 1. Muzeja krājuma papildināšana, tā saglabāšana. 2.Pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana, izmantojot muzeja krājumu, iedzīvotāju atmiņas un citus avotus. 3.Pagasta un plašāka mēroga kultūras pasākumu organizēšana, izmantojot muzeja resursus. 4.Tūrisma pakalpojumu sniegšana, iesaistot pagasta pašdarbības kolektīvus. 5. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pagasta pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 25.05.2019 Protokols Nr.5., 6&
2. Noteikumi par krājumu Muzeja krājuma noteikumi 25.04.2019 protokols Nr.9., 13.&
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba līgums 06.05.2003
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi atbilstoši MK noteikumiem Nr.12527.03.2002.

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

777

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

569

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

15

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

10

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 15 10

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

350

Vienību skaits, kas netika atrastas:

3

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

5

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

72

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

0

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

470

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

576

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

430

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Saimnieka istabas iekārtojums (dzīvojamās mājas 1. gals) 114 92
2 Klēts bagātība vasarā (klētī 1 gals) 96 74
3 Andrupenes amatnieku mantojums (klētī 2. gals) 105 88
4 Kalēja darbarīki (smēdē) 76 69
5 Koka pirts trauki (pirtī) 10 6
6 Vecmeitas istabas iekārtojums (dzīvojamās mājas 2. gals) 120 72
7 Podnieka darbarīki un gatavie trauki (podnieka darbnīca) 55 29

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

60

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

40

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Linu apstrādes instrumentu izstāde "No sēkliņas līdz audumam" 45 30
2 Linu dvieļi 15 10

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 5 9 14
Digitālo attēlu izgatavošanai 12 15 27

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4900
Individuālie 1296
Pārējie 642
Apmeklētāji grupās 2962
Skolēni grupās 565
Ārzemnieki grupās 55
Pārējie grupās 2342
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

550

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

285

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2279

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

180

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

142

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

35

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1140

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

5

tai skaitā muzejā:

5

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 E.Maļkeviča- Grundele Mala pārvērtības 2015 8 250 Latvijas skolu skolēni
2 L. Šatilova Maizes cepšana un sviesta ulšana 2012 18 450 Latvijas skolu skolēni
3 I.Pauliņa Ģipša dekori 2018 3 90 Latvijas skolu skolēni un pieaugušie
4 S.Pauliņa senās rotalas un spēles 2016 6 350 Latvijas skolu skolēni un vietējie iedzīvotāji
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Keramikas cepla kurināšana 09.05.2019., 29.09.2019. muzeja teritorija 2 180 pieaugušie, bērni
2 Līgo svētki ar izrādi "Mūsu pokāls" 23.06.2019. muzeja teritorija 1 380 apmeklētāji no visas latvijas
3 Satiec savu meistaru 08.04.2019. muzeja teritorija 1 100 vietējie iedzīvotāji
4 Izstādes par linu audzēšanu un apstrādi atklāšana "°No sēkliņas līdz audeklam" 15.05.2019. muzeja teritorija 1 55 vietējie iedzīvotāji

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem 2019.gadā ir izgatavota pārvietojama uzbrauktuve muzeja ēkai - dzīvojamā māja, kurai ir visaugstākais slieksnis.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

2

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

7

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dzīvojamā māja Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 1927.gads, 1999.gadā pārvesta un pārveidota par muzeju
Klēts Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 1927.gads, 1999.gadā pārvesta un pārveidota par muzeju
Kūts ar piebūvi Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 1999.gadā, 2008. -renovēta par saimnieces ķēķi, 2014.- uzcelta klāt piebuve- degustāciju zāle
Pirts Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 2000.gadā
Rija Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 2000., 2008.- renovēta par konferenču zāli
Smēde Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 2004.gadā
Ponieku darbnīca ar cepli Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 2014.gads

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

440

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 195
Krājuma telpas 40
Pārējās telpas 205
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Konferences, semināri
Kino seansi
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: