Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs

Adrese:

Skolas iela 5, Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687

Vadītājs/ direktors:

Skaidrīte Pauliņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
muzeja vadītāja Skaidrīte Pauliņa 26458876 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Vasals Latgolā!

Apraksts

Dibināšanas gads:

2000

Sākums:

Andrupenes lauku sēta ir latgaliešu 20.gs.sākuma ēku komplekss, kurā ietilpst māja, klēts, pirts, smēde, rija(konferenču zāle) kūts( pārveidota par virtuvi) un no 2015.gada arī podnieka darbnīca ar cepli. Muzejs uzbūvēts Andrupenes augstākajā uzkalnā. Muzeja izveides autors ir Jānis Brils, bijušais Andrupenes pagasta padomes priekšsēdētājs. Dzīvojamā māja un klēts ir autentiskas celtnes, kas pārvestas uz Andrupeni no 5 km attālās Libiņu sādžas, pārējās ēkas tika uzceltas no jauna, pēc Ignata Podnieka viensētas prototipa. Muzejs savas durvis vēra 2000.gada 23.jūnijā, juridiskais statuss - Dagdas novada pašvaldības iestāde. Pirmo reizi muzejs akreditēts 2004.gada 28.jūlijā.

Misija:

Ar sava pagasta vēstures un kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu, veidot iedzīvotājos lepnumu par piederību Andrupenes pagastam un uzturēt tradicionālās dzīves vērtības. Muzejs demonstrē sadzīvi pagasta teritorijā 20.gadsimta sākumā (līdz 1940.gadam), pauž latgaliešu saimniekošanas pieredzi amatniecības un lauksaimniecības jomā dzīves nepārtrauktību tajā un rosina iedzīvotājus, īpaši jauniešus un bērnus, savu sakņu pētīšanai.

Darbība:

Muzeja krājuma papildināšana, tā saglabāšana; pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana, izmantojot muzeja krājumu, iedzīvotāju atmiņas un citus avotus; pagasta un plašāka mēroga kultūras pasākumu organizēšana, izmantojot muzeja resursus; tūrisma pakalpojumu sniegšana, iesaistot pagasta pašdarbības kolektīvus; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā Dagdas novada pašvaldību un pagasta pārvaldi.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Dagdas novada tūrisma portāls

Izveides (un pārveides) gads:

2012

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

84A4

Akreditācijas datums:

09.10.2019

Muzejs akreditēts līdz:

08.10.2024

Muzeja šifrs:

ALS

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Dagdas novada pašvaldība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. maija līdz 1. oktobrim, muzejs atvērts otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no 9.00 līdz 17.00, kā arī sestdien no 10:00 līdz 15:00. Iespējams pieteikt grupu ekskursijas ārpus darba laika pa tel. 26458876

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja apmeklējums. Ekskursija pa muzeja ēkām gida pavadījumā. Pieaugušajiem 3.00 eiro, bērniem un pensionāriem eiro 1,00, pirmsskolas vecuma bērniem un invalīdiem - ieeja brīva, gida pakalpojums 0.70 centi no personas
2 Kulinārā mantojuma degustācija. Nacionālie ēdieni - kuģeļis, asuškas, kļockas, pancaks, siers, muzeja maize un citi. Sākot ar eiro 2.00 - 8.00
3 Folkloras kopas "Sovvaļņīki" uzstāšanās. Latgaliešu dziesmas, rotaļas, tradīcijas. Sākot ar eiro 60.00 - 170.00
4 Kāzinieku uzņemšana ar latgaliskām izdarībām. Apdziedāšana, rotaļas, pārbaudījumi. Sākot ar eiro 40.00, kāzinieku skaits no 60 cilvēkiem - 50.00 euro.
5 Konferenču telpu noma Ar biroja tehniku - eiro 10.00 stundā
6 Konferenču telpu noma Bez biroja tehnikas - eiro 7.00 stundā
7 Muzejpedagoģiskās programmas "Darbs ar mālu", " Sviesta kulšana", " Maizes cepšana", Senie eglīšu rotājumi no niedrēm un dzijas", "Kļocku cepšana" Kāda no programmām pēc izvēles - 2.00 eiro no personas
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības virzieni un funkcijas 1. Muzeja krājuma papildināšana, tā saglabāšana. 2.Pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana, izmantojot muzeja krājumu, iedzīvotāju atmiņas un citus avotus. 3.Pagasta un plašāka mēroga kultūras pasākumu organizēšana, izmantojot muzeja resursus. 4.Tūrisma pakalpojumu sniegšana, iesaistot pagasta pašdarbības kolektīvus. 5. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pagasta pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 25.05.2019 Protokols Nr.5., 6&
2. Noteikumi par krājumu Muzeja krājuma noteikumi 25.04.2019 protokols Nr.9., 13.&
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba līgums 06.05.2003
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi atbilstoši MK noteikumiem Nr.12527.03.2002.

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

482

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

576

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

430

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Saimnieka istabas iekārtojums (dzīvojamās mājas 1. gals) 114 92
2 Klēts bagātība vasarā (klētī 1 gals) 96 74
3 Andrupenes amatnieku mantojums (klētī 2. gals) 105 88
4 Kalēja darbarīki (smēdē) 76 69
5 Koka pirts trauki (pirtī) 10 6
6 Vecmeitas istabas iekārtojums (dzīvojamās mājas 2. gals) 120 72
7 Podnieka darbarīki un gatavie trauki (podnieka darbnīca) 55 29

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

81

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

52

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Linu apstrādes instrumentu izstāde "No sēkliņas līdz audumam" 45 30
2 Mala trauki mūsu dzīvē 36 22

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 5 9 14
Digitālo attēlu izgatavošanai 12 15 27

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3200
Individuālie 1130
Pārējie 420
Apmeklētāji grupās 1650
Skolēni grupās 145
Ārzemnieki grupās 85
Pārējie grupās 1420
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

320

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

187

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1309

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

98

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

125

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

27

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

465

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

2

tai skaitā muzejā:

2

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 E.Maļķeviča-Grundele Mala pārvērtības 2015 6 120 LV skolu skoleni, individuālie apmekletaji
2 L.Šatilova maizes cepšana un kļocku cepšana 2012 10 150 LV skoleni, individuālie apmelkētāji
3 I.Pauliņa Ģipša dekori 2018 3 45 Individuālie apmeklētāji grupās
4 S.Pauliņa Senās rotaļas un spēles 2016 8 150 LV skolu skolēni un individuālie apmeklētāji
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Podnieku cepla kurināšana 6.jūnijs muzeja teritorija 1 25 podnieki, vietējie iedzīvotāji, apmeklētaji
2 Brivdabas teātra izrāde 15.augusts muzeja teritorija 1 55 vietējie iedzīvotaji

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem 2019.gadā ir izgatavota pārvietojama uzbrauktuve muzeja ēkai - dzīvojamā māja, kurai ir visaugstākais slieksnis.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

2

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

0

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

7

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dzīvojamā māja Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 1927.gads, 1999.gadā pārvesta un pārveidota par muzeju, 2018.gada ēkai nomainīts jauns niedru jumts
Klēts Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 1927.gads, 1999.gadā pārvesta un pārveidota par muzeju, 2020.gadā nomainīts jauns niedru jumts
Kūts ar piebūvi Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 1999.gadā, 2008. -renovēta par saimnieces ķēķi, 2014.- uzcelta klāt piebuve- degustāciju zāle
Pirts Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 2000.gadā
Rija Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 2000., 2008.- renovēta par konferenču zāli, 2020.gada nomainīts jauns koka skaidu jumts
Smēde Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 2004.gadā, 2020.gadā uzcelta piebūve pie smēdes skalu grozu darbnīca
Ponieku darbnīca ar cepli Andrupene, Solas iela 5 Pašvaldības īpašums 2014.gads
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

464

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 195
Krājuma telpas 40
Pārējās telpas 229
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Konferences, semināri
Kino seansi
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: