Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs

Adrese:

Skolas iela 5, Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687

Vadītājs/ direktors:

Skaidrīte Pauliņa

Apraksts

Dibināšanas gads:

2000

Sākums:

Andrupenes lauku sēta ir latgaliešu 20.gs.sākuma ēku komplekss, kurā ietilpst māja, klēts, pirts, smēde, rija(konferenču zāle) kūts( pārveidota par virtuvi) un no 2015.gada arī podnieka darbnīca ar cepli. Muzejs uzbūvēts Andrupenes augstākajā uzkalnā. Muzeja izveides autors ir Jānis Brils, bijušais Andrupenes pagasta padomes priekšsēdētājs. Dzīvojamā māja un klēts ir autentiskas celtnes, kas pārvestas uz Andrupeni no 5 km attālās Libiņu sādžas, pārējās ēkas tika uzceltas no jauna, pēc Ignata Podnieka viensētas prototipa. Muzejs savas durvis vēra 2000.gada 23.jūnijā, juridiskais statuss - Dagdas novada pašvaldības iestāde. Pirmo reizi muzejs akreditēts 2004.gada 28.jūlijā.

Misija:

Ar sava pagasta vēstures un kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu, veidot iedzīvotājos lepnumu par piederību Andrupenes pagastam un uzturēt tradicionālās dzīves vērtības. Muzejs demonstrē sadzīvi pagasta teritorijā 20.gadsimta sākumā (līdz 1940.gadam), pauž latgaliešu saimniekošanas pieredzi amatniecības un lauksaimniecības jomā dzīves nepārtrauktību tajā un rosina iedzīvotājus, īpaši jauniešus un bērnus, savu sakņu pētīšanai.

Darbība:

1. Muzeja krājuma papildināšana, tā saglabāšana. 2.Pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana, izmantojot muzeja krājumu, iedzīvotāju atmiņas un citus avotus. 3.Pagasta un plašāka mēroga kultūras pasākumu organizēšana, izmantojot muzeja resursus. 4. Tūrisma pakalpojumu sniegšana, iesaistot pagasta pašdarbības kolektīvus. 5. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā Dagdas novada pašvaldību un pagasta pārvaldi.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapu administrē Dagdas novada IT speciālisti. Nepieciešamās ziņas tiek sniegtas regulāri.

Mājaslapas adrese:

Dagdas novada tūrisma portāls

Izveides (un pārveides) gads:

2012

Kas aktualizē informāciju:

novada TIC darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Latgales reģiona attīstības aģentūras tūrisma informācijas lapa vienu reizi nedēļā
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa atbilstoši aktualitātēm

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

84AA

Akreditācijas datums:

03.10.2014

Muzejs akreditēts līdz:

02.10.2019

Muzeja šifrs:

ALS

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Dagdas novada pašvaldība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. maija līdz 1. oktobrim, muzejs atvērts otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no 9.00 līdz 17.00, kā arī sestdien no 10:00 līdz 15:00. Iespējams pieteikt grupu ekskursijas ārpus darba laika pa tel. 26458876

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Dabas takas apskate muzeja teritorijā purva taka; atjaunoja RNP
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Muzeja apmeklējums ekskursija pa muzeja ēkām gida pavadījumā Pieaugušajiem 2.00 eiro, bērniem un pensionāriem eiro 1,00, pirmsskolas vecuma bērniem un invalīdiem - ieeja brīva.
Kulinārā mantojuma degustācija nacionālie ēdieni-kuģeļis, asuškas, kļockas, pancaks ,siers, muzeja maize un citi Sākot ar eiro 3.00 - 6.00
Folkloras kopas "Sovvaļņīki" uzstāšanās latgaliešu dziesmas, rotaļas, tradīcijas Sākot ar eiro 60.00 - 170.00
Kāzinieku uzņemšana ar latgaliskām izdarībām Apdziedāšana, rotaļas, pārbaudījumi Sākot ar eiro 40.00, kāzinieku skaits no 60 cilvēkiem - 50.00 euro.
Konferenču telpu noma Ar biroja tehniku eiro 10.00 stundā
Konferenču telpu noma Bez biroja tehnikas eiro 7.00 stundā
Muzejpedagoģiskās programmas "Darbs ar mālu", " Sviesta kulšana", " Maizes cepšana", Senie eglīšu rotājumi no niedrēm un dzijas kāda no programmām pēc izvēles 1.00 eiro no personas
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības virzieni un funkcijas 1. Muzeja krājuma papildināšana, tā saglabāšana. 2.Pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana, izmantojot muzeja krājumu, iedzīvotāju atmiņas un citus avotus. 3.Pagasta un plašāka mēroga kultūras pasākumu organizēšana, izmantojot muzeja resursus. 4.Tūrisma pakalpojumu sniegšana, iesaistot pagasta pašdarbības kolektīvus. 5. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pagasta pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 22.05.2014 Protokols Nr.9., 13.&
2. Noteikumi par krājumu Muzeja krājuma noteikumi 22.05.2014 protokols Nr.9., 13.&
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba līgums 06.05.2003
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi atbilstoši MK noteikumiem Nr.12527.03.2002.

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

446

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

565

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

430

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Saimnieka istabas iekārtojums (dzīvojamās mājas 1. gals) 114 92
2 Klēts bagātība vasarā (klētī 1 gals) 96 74
3 Andrupenes amatnieku mantojums (klētī 2. gals) 105 88
4 Kalēja darbarīki (smēdē) 76 69
5 Koka pirts trauki (pirtī) 10 6
6 Vecmeitas istabas iekārtojums (dzīvojamās mājas 2. gals) 112 72
7 Podnieka darbarīki un gatavie trauki (podnieka darbnīca) 52 29

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

70

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

16

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Melnās keramikas, klūgu pinumu un austo segu izstāde "Dzimtās zemes krāsas". 58 12
2 Plecu lakatu izstāde 12 4

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 6 9 15
Digitālo attēlu izgatavošanai 8 17 25

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4900
Individuālie 523
Pārējie 1649
Apmeklētāji grupās 2728
Skolēni grupās 678
Ārzemnieki grupās 250
Pārējie grupās 1800
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2100

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

290

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2288

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

120

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

155

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

30

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1410

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

8

tai skaitā muzejā:

7

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Visockis Māla pārvērtības 2015 8 350 skolēnu grupas, pieaugušo grupas
2 Sk.Pauliņa Senās rotaļas un spēles 2016 6 320 skolēnu nometnes, pieaugušie
3 Sk.Pauliņa Sviesta kulšana un maizes cepšana 2016 6 320 Andrupenes psk. skolēni, Krāslavas skolēni un pieaugušo grupas
4 Sk.Pauliņa Seno eglīšu rotajumi no niedrēm un dzijas 2018 10 420 skolēnu grupas, Ziemassvetku pasākuma apmeklētāji
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Podnieku cepļa kurināšana ar podniekiem Vēsmu un Aivaru Ušpeļiem, Stanislavu Viļumu, Ilmāru Veceli un Aleksandru Visocki. 15.06.2018 Muzeja teritorija 1 70 vietējie iedzīvotāji,apmeklētāji no citām pilsētām
2 Līgo svētki ar lugu "Dzimumdienas rītā" 23.06.2018 Muzeja teritorija 1 400 vietējie iedzīvotāji un citi interesenti
3 Latvijas stāstnieku saiets "Vakarā, kad bites guļ" 20.07.2018 Muzeja teritorija 1 90 vietējie iedzīvotāji un ciemiņi
4 Ziemassvētku lustes muzejā 25.12.2017 Muzejs, muzeja teritorija 1 100 vietējie iedzīvotāji un viesi
5 Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizīte muzejā 14.08.2018 Muzeja teritorija 1 50 prezidenta kanceleja, novada pašvaldības deputāti
6 Satiec savu meistaru 8.04.2018 Muzejs, muzeja teritorija 1 120 vietējie iedzīvotāji, muzeja viesi
7 Izstādes "Dzimtās zemes krāsas"( tautas daiļamata meistara J.Viļuma klūgu pinumi, E.Maļķevičas melnā keramika, austās segas no muzeja krājuma) 12.05.2018 Muzejs 1 860 muzeja apmeklētāji, ārzemnieki
8 Novada unmuzeja pārstāvēšana pasākumā "Dožanki- 2018" Baltkrievijā- Vitebskā 28.09.2018 Baltkrievija 1 2000

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Tā kā muzeja visas 7 ēkas ir vienstāvīgas, tad vienīgās grūtības cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem rada sliekšņi, kurus iespējams pārvarēt ar pavadoņu palīdzību.
2. Redzes invalīdiem Ir iespēja muzeja priekšmetus aptaustīt, klausoties stāstu par tiem.
3. Dzirdes invalīdiem Diemžēl dzirdes invalīdiem speciālu palīgierīču muzejā nav.
4. Citām invalīdu grupām Pārskata gadā muzeju apmeklēja cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuri paši pārvietojas un tiem nav nepieciešamas īpašas palīgierīces. Ekskursijas tika noorganizētas atbilstoši viņu vajadzībām.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

2

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

7

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja "Andrupenes lauku sēta" galvenā ēka Skolas 5 Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

15600

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Skolas iela 5

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

440

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 195
Krājuma telpas 40
Pārējās telpas 205
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Konferences, semināri
Kino seansi
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: