Kontaktinformācija

Adrese:

"Pikšu muzejs", Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732

Vadītājs/ direktors:

Ilga Ķipsne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Ilga Ķipsne 26670812 @
Muzeja speciālists pētnieciskajā un izglītojošajā darbā Baiba Pole @
Muzeja speciālists restaurācijas darbā Agris Grandovskis 29364230 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1993

Misija:

Veicināt dzimtās zemes un darba mīlestību, veidojot Zemgales sētu "Pikšas" kā unikālu Atmodas laika pieminekli valstsvīram Kārlim Ulmanim.

Darbība:

Kārli Ulmani un viņa dzimtas mājas „Pikšas” raksturojošo kultūrvēsturisko liecību apzināšana un saglabāšana; muzeja krājuma priekšmetu un citu kultūrvēsturisko liecību pētniecība, lai ar izstādēm, ekspozīcijām un izglītojošajiem pasākumiem atklātu K.Ulmaņa lauksaimniecisko centienu un viņa daudzināto tikumisko un ētisko vērtību aktualitāti mūsdienās; „Pikšu” kā 20. gadsimta divdesmito un trīsdesmito gadu priekšzīmīgas lauku saimniecības parauga un unikāla, pēc tautas iniciatīvas veidota pieminekļa Latvijas valstsvīram K. Ulmanim popularizēšana; lauku kultūrvēsturiskā mantojuma – Zemgales zemnieku sētas „Pikšas” – saglabāšana un attīstība, paralēli veidojot muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2010

Kas aktualizē informāciju:

VTUA speciālists

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

109A

Akreditācijas datums:

27.03.2018

Muzejs akreditēts līdz:

26.03.2023

Muzeja šifrs:

MP

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, citas ministrijas pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Zemgales tūrisma asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. maija līdz 30. septembrim, muzejs apmeklētājiem atvērts katru dienu 9.00- 16.00

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana Maksu neiekasē no akreditētiem muzejiem un citām kultūras institūcijām
2 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate bez maksas Pirmsskolas vecuma bērniem, grupu pavadošajiem pedagogiem, muzeju darbiniekiem, bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekspozīcijas rāda laiku un vidi, kādā K.Ulmanis pavadījis savus bērnības gadus, kuri ietekmējuši viņa kā valstsvīra veidošanos. Muzejā ir apskatāma arī pirmskara perioda lauksaimniecības tehnika un darbarīki. Ekspozīciju apskate pieaugušajiem - 4 € Ekspozīciju apskate bērniem, skolēniem, studentiem, pensionāriem, politiski represētajām personām - 2 €
2. Ekspozīcijas apskate ģimenei ( 2 pieaugušie+ vismaz 2 bērni ) 6 €
3. Lekcijas,muzeja gida pakalpojums vai konsultācijas 10 €/ st
4. Muzeja telpu noma līdz 6 st. 150 €
5. Muzeja telpu noma 24 st. 300 €
6. Teritorijas noma sadzīves tradīciju pasākumiem. (1 pasākums līdz 6 st.) 50 €
7. Tematiskās nodarbības muzeja apmeklētājiem un kāzu programma Tematiskā pasākuma vadīšana muzejā - 40 €

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Nodrošināt muzeja krājuma veidošanu, atbilstošu uzskaiti, aprūpi un pārvaldību; veikt pētniecības un izglītojošo darbu atbilstoši muzeja misijai, izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures materiālus; izmantojot muzejā esošās ekspozīcijas, veidojot izglītojošus pasākumus nodrošināt sabiedrībai pieejamu informāciju par K. Ulmaņa līdzdalību Latvijas vēstures veidošanā un "Pikšām" kā viņa dzimtas mājām; uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru un citus resursus.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums 28.10.2015 MK not. Nr.937
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par v/a K.Ulmaņa piemiņas muzeja "Pikšas" krājumu 25.05.2015 Nr.1-24/8
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns par muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzību ārkārtas situācijā. 21.12.2007 Nr.36
4. Darba kārtības u.c. noteikumi VTUA iekšējās darba kārtības noteikumi. 28.10.2015 Nr.1-24/11
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ugunsdrošības instrukcija 25.03.2019 1-24/2
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Ētikas kodekss 13.06.2014 Nr.1-24/2
2. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Muzeju un resursu vadības departamenta Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja "Pikšas" nodaļas krājuma komisijas reglaments. 09.09.2016 Nr.1-24/6/2

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2021.gada beigās:

541

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

294

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

23

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

18

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 23 18

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

5

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Bērnu gulta izvelkama Pārbaudītas un nostiprinātas koka detaļas 1
2 Sviesta kuļmuca Pārbaudītas un nostiprinātas detaļas 1
3 Ēveļgalds Koka detaļu nostiprināšana 1
4 Sienas sega Atputekļošana 1
5 Galds Nostiprināšana un notīrīšana 1
Restaurētie/ konservētie muzejiskie objekti, kuriem ir eksponāta nozīme (ēka, interjers, teritorija u.c.):
N.p.k. Objekts/ objektu grupa Veikto darbu raksturojums Vienību skaits
1 Sēta ap dārzu Sētas baļķu nomaiņa 68

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

51

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

529

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

13

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

13

Krājums: izmantošana

2021.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

211

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

467

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

211

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Tavs mūžs ir tavs piemineklis 94 20
2 Kārlis Ulmanis "Pikšās" 21
3 Lauksaimniecība Latvijā (1918.-1940.) 81 27
4 Manteļskurstenis 23 21
5 Klēts 86 46
6 Saimnieka istaba 1877. g. 28 20
7 Saimnieka istaba 1940. g 32 16
8 Lauksaimniecības tehnika 1918.-1940. g. 32 30
9 "Pikšu" vēsture 18 2
10 Latvijas Mazpulku vēsture 52 29

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

26

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

26

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Kuļmašīna "Imanta" Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
2 Traktors HTZ-7 Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
3 Ar zirga ģēpeli darbināma labības kuļmašīna Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
4 Graudu vētījamā mašīna Imanta Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
5 Ekselmašīna zaļbarības smalcināšanai Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
6 Labības pļaujmašīna -kūlīšu veidotājs Lanz Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
7 Zirgvilkmes kartupeļu racējs Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
8 Rindstarpu kultivators "Ezītis" Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
9 Universālais rindstarpu kultivators Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
10 Vagotājs ar regulējamām virsmām Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
11 Vagotājs Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
12 Vienzirga arkls Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
13 Divzirgu arkls Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
14 Ribu veltnis blietētājs- drupinātājs Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
15 Kaltētu linu stiebriņu kulstīklas Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
16 Ar zirgu darbināmas kaltētu linu stiebriņu kulstīklas Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
17 Tapu ecēšas ar regulējamu slīpumu Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
18 Atsperecēšas Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
19 Divzirgu lemešu augsnes lobītājs Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
20 Divkorpusu divzirgu arkls Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
21 Linu atpoguļotājs Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
22 Rokas dzirnavas Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
23 Atsperrati Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
24 Līnijdroška Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
25 Traktors "International" Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam
26 Motors Doith Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2022. 08.11.2021 Atbilstoši līgumam

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 6

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

3

no tiem realizēti:

3

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Baiba Pole Materiālu izpēte un atlase projekta"Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja "Pikšas" pastāvīgās ekspozīcijas realizācijai. 01.03.2019 31.12.2022 Jauna pastāvīgā ekspozīcija Darbs turpinās
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Baiba Pole Zupe no Selmas Leinertes pierakstiem 394 vārdi Raksts reģionālajos laikrakstos "Zemgale" un "Zemgales ziņas"
2 Baiba Pole Raksts par "Pikšu" māju saimnieku izsūtījumu 515 vārdi Laikraksts "Zemgale"
3 Baiba Pole Raksts "Saņemts atbalsts muzeja sētas atjaunošanai" 415 vārdi Laikraksti "Zemgale" un "Zemgales ziņas
4 Baiba Pole "Ar jaunu izstādi un jauniem "iemītniekiem" kūtī" 237 vārdi Laikraksti "Zemgale" un "Zemgales ziņas"
5 Baiba Pole Publikācija par pasākumu "Retro auto" 270 vārdi Laikraksti "Zemgale" un "Zemgales ziņas"
6 Baiba Pole "Ainava- muzeja būtiska sastāvdaļa" 681 vārdi Laikraksti "Zemgale" un "Zemgales ziņas
7 Baiba Pole Publikācija par projektā "Sētas atjaunošana" paveikto. 273 vārdi Laikraksti "Zemgale" un "Zemgales ziņas"
8 Baiba Pole Publikācija "Muzejs interesants no dažādiem aspektiem" 816 vārdi Laikraksti "Zemgale" un "Zemgales ziņas
9 Baiba Pole K. Ulmaņa dzimšanas dienas sarīkojums" 331 vārds Laikraksti "Zemgale" un "Zemgales ziņas
10 Baiba Pole Publikācija ES kultūras mantojuma dienu piedāvājums Latvijas Lauksaimniecības muzejā Talsos. 507 vārdi Laikraksti "Zemgale" un "Zemgales ziņas
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Baiba Pole Fotoizstāde " Manas dzimtas mājas un ļaudis" 2 lpp.
2 Baiba Pole Lietišķās mākslas studiju darbu izstāde "Zemgales lakati" 2 lpp.
3 Baiba Pole Kurzemnieču foto 2 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

7

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2021.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 2220
Individuālie 649
Pārējie 731
Apmeklētāji grupās 840
Skolēni grupās 471
Pārējie grupās 369
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

900

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

181

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1267

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

238

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

41

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

41

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1300

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

3

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

66

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

6

tai skaitā muzejā:

6

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I. Ķipsne Septiņi stāsti 2017 8 160 vecāko klašu skolēni
2 B. Pole Kūts iemītnieki 2020 11 380 sākumskolas skolēni
3 I. Ķipsne Pāri muzeja slieksnim 2018 11 380 sākumskolas skolēni
4 A.Lange Cep,māmiņa, man maizīti 2017 11 380 sākumskolas skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I. Ķipsne Valsts un pienākums 2015 3 66 studenti
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Retro auto tikšanās 31.07.2021. Muzeja teritorija 1 120 dažāda vecuma
2 Mazpulcēnu salidojums 28.08.2021. Muzeja teritorija 1 130 skolēni un skolotāji
3 1.klašu skolēnu Zinību diena muzejā 03.09.2021. Muzeja teritorija 2 380 1.klašu skolēni un skolotāji
4 K. Ulmaņa atceres diena 05.09.2021. Muzeja teritorija 1 300 dažāda vecuma
5 Zemgales stāstnieku festivāls 24.09.2021. Muzejs 1 20 pieaugušie
6 Piemiņas diena pie K. Ulmaņa pieminekļa 18.11.2021. Muzeja teritorija 1 24 dažāda vecuma

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzejā ir pārvietojamā rampa, līdz ar to 1. stāva līmenī cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir pieejamas visas telpas.Ir tualete cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
2. Redzes invalīdiem Redzes invalīdus pavada gids, sniedzot mutisku informāciju. Muzejā ir samērā daudz priekšmetu, kurus atļauj, cilvēkiem ar redzes traucējumiem, izpētīt pieskaroties.
3. Dzirdes invalīdiem Ir tekstuālā un vizuālā informācija
4. Citām invalīdu grupām Apmeklētājus pavada gids, sniedzot atbilstošu informāciju. Muzejā ir plaša teritorija, kur iespējams atpūsties, izvairoties no saskarsmes ar svešiem cilvēkiem.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Muzeja apmeklētājiem ir pieejama atsauksmju grāmata. Tiek veiktas mutiskās aptaujas. Apkopoti rādītāji sociālajos tīklos. Veiktas pārrunas ar izglītības pārvaldes darbiniekiem un pedagogiem,lai veiksmīgi turpinātu komunikāciju ar skolēnu grupām.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2021.gadā:

5

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

3

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

10

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dzīvojamā māja Dobeles nov. Bērzes pag. muzejs "Pikšas" Valsts īpašums 1994 9259
Ēka Nr.2 ekspozīcija- klēts Bērzes pag. muzejs "Pikšas" Valsts īpašums 1994
Ēka Nr.3 izstāžu zāle Bērzes pag. muzejs "Pikšas" Valsts īpašums 1937
Ēka Nr.4ekspozīciju ēka Bērzes pag. muzejs "Pikšas" Valsts īpašums 1933
Ēka Nr.5 ekspozīciju ēka Bērzes pag. muzejs "Pikšas" Valsts īpašums 2015
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Dzīvojamā māja
Ēka Nr.2 ekspozīcija -klēts
Ēka Nr.3 izstāžu zāle
Ēka Nr.4 ekspozīciju ēka
Ēka Nr.5 ekspozīciju ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1539

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 744
Krājuma telpas 131
Pārējās telpas 664
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: