Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Pikšu muzejs, Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732

Vadītājs/ direktors:

Ilga Ķipsne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
vadītāja Ilga Ķipsne 26670812 @
muzeja speciālists krājuma darbā Astrīda Lange @
muzeja speciālists pētnieciskajā un izglītojošajā darbā Baiba Pole @
muzeja speciālists restaurācijas darbā Māris Freimanis 29364230 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1993

Misija:

Veicināt dzimtās zemes un darba mīlestību, veidojot Zemgales sētu "Pikšas" kā unikālu Atmodas laika pieminekli valstsvīram Kārlim Ulmanim.

Darbība:

Kārli Ulmani un viņa dzimtas mājas „Pikšas” raksturojošo kultūrvēsturisko liecību apzināšana un saglabāšana; muzeja krājuma priekšmetu un citu kultūrvēsturisko liecību pētniecība, lai ar izstādēm, ekspozīcijām un izglītojošajiem pasākumiem atklātu K.Ulmaņa lauksaimniecisko centienu un viņa daudzināto tikumisko un ētisko vērtību aktualitāti mūsdienās; „Pikšu” kā 20. gadsimta divdesmito un trīsdesmito gadu priekšzīmīgas lauku saimniecības parauga un unikāla, pēc tautas iniciatīvas veidota pieminekļa Latvijas valstsvīram K. Ulmanim popularizēšana; lauku kultūrvēsturiskā mantojuma – Zemgales zemnieku sētas „Pikšas” – saglabāšana un attīstība, paralēli veidojot muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2010

Kas aktualizē informāciju:

VTUA speciālists

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

109A

Akreditācijas datums:

27.03.2018

Muzejs akreditēts līdz:

26.03.2023

Muzeja šifrs:

MP

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, citas ministrijas pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Zemgales tūrisma asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. maija līdz 30. septembrim, muzejs apmeklētājiem atvērts katru dienu 9.00- 16.00

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana Maksu neiekasē no akreditētiem muzejiem un citām kultūras institūcijām
2 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate bez maksas Pirmsskolas vecuma bērniem, grupu pavadošajiem pedagogiem, muzeju darbiniekiem, bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Ekspozīcijas rāda laiku un vidi, kādā K.Ulmanis pavadījis savus bērnības gadus, kuri ietekmējuši viņa kā valstsvīra veidošanos. Muzejā ir apskatāma arī pirmskara perioda lauksaimniecības tehnika un darbarīki. Ekspozīciju apskate pieaugušajiem - 4 € Ekspozīciju apskate bērniem, skolēniem, studentiem, pensionāriem, politiski represētajām personām - 2 €
2. Ekspozīcijas apskate ģimenei ( 2 pieaugušie+ vismaz 2 bērni ) 6 €
3. Lekcijas,muzeja gida pakalpojums vai konsultācijas 10 €/ st
4. Muzeja telpu noma līdz 6 st. 150 €
5. Muzeja telpu noma 24 st. 300 €
6. Teritorijas noma sadzīves tradīciju pasākumiem. (1 pasākums līdz 6 st.) 50 €
7. Tematiskās nodarbības muzeja apmeklētājiem un kāzu programma Tematiskā pasākuma vadīšana muzejā - 40 €

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Nodrošināt muzeja krājuma veidošanu, atbilstošu uzskaiti, aprūpi un pārvaldību; veikt pētniecības un izglītojošo darbu atbilstoši muzeja misijai, izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures materiālus; izmantojot muzejā esošās ekspozīcijas, veidojot izglītojošus pasākumus nodrošināt sabiedrībai pieejamu informāciju par K. Ulmaņa līdzdalību Latvijas vēstures veidošanā un "Pikšām" kā viņa dzimtas mājām; uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru un citus resursus.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums 28.10.2015 MK not. Nr.937
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par v/a K.Ulmaņa piemiņas muzeja "Pikšas" krājumu 25.05.2015 Nr.1-24/8
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns par muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzību ārkārtas situācijā. 21.12.2007 Nr.36
4. Darba kārtības u.c. noteikumi VTUA iekšējās darba kārtības noteikumi. 28.10.2015 Nr.1-24/11
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Ētikas kodekss 13.06.2014 Nr.1-24/2
2. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Muzeju un resursu vadības departamenta Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja "Pikšas" nodaļas krājuma komisijas reglaments. 09.09.2016 Nr.1-24/6/2

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

510

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

268

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

9

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

7

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 9 7

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

10

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Traktors Lanz Buldog konservācija 1
2 Pūra lāde konservācija 1
3 Karogs "Niagaras Mazpulks" konservācija 1
4 Karogs "Londonas mazpulks" konservācija 1
5 Karogs " Bērzes Lauksaimnieku biedrība" konservācija 1
6 Galdauts konservācija 1
7 Palagi konservācija 4
Restaurētie/ konservētie muzejiskie objekti, kuriem ir eksponāta nozīme (ēka, interjers, teritorija u.c.):
N.p.k. Objekts/ objektu grupa Veikto darbu raksturojums Vienību skaits
1 Dzīvojamās ēkas veranda konservācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

49

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

506

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

5

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

5

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

216

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

467

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

211

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Tavs mūžs ir tavs piemineklis 94 20
2 Kārlis Ulmanis "Pikšās" 21
3 Lauksaimniecība Latvijā (1918.-1940.) 81 27
4 Manteļskurstenis 23 21
5 Klēts 86 46
6 Saimnieka istaba 1877. g. 28 20
7 Saimnieka istaba 1940. g 32 16
8 Lauksaimniecības tehnika 1918.-1940. g. 32 30
9 "Pikšu" vēsture 18 2
10 Latvijas Mazpulku vēsture 52 29

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

5

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

5

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Fotostāsts par Jaunpils pienotavu (1912.- 2016.) 5 5

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

26

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

26

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Kuļmašīna "Imanta" Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
2 Traktors HTZ-7 Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
3 Ar zirga ģēpeli darbināma labības kuļmašīna Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
4 Graudu vētījamā mašīna Imanta Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
5 Ekselmašīna zaļbarības smalcināšanai Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
6 Labības pļaujmašīna -kūlīšu veidotājs Lanz Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 ppagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
7 Zirgvilkmes kartupeļu racējs Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
8 Rindstarpu kultivators "Ezītis" Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
9 Universālais rindstarpu kultivators Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
10 Vagotājs ar regulējamām virsmām Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
11 Vagotājs Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
12 Vienzirga arkls Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
13 Divzirgu arkls Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
14 Ribu veltnis blietētājs- drupinātājs Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
15 Kaltētu linu stiebriņu kulstīklas Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
16 Ar zirgu darbināmas kaltētu linu stiebriņu kulstīklas Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
17 Tapu ecēšas ar regulējamu slīpumu Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
18 Atsperecēšas Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
19 Divzirgu lemešu augsnes lobītājs Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
20 Divkorpusu divzirgu arkls Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
21 Linu atpoguļotājs Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
22 Rokas dzirnavas Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
23 Atsperrati Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
24 Līnijdroška Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
25 Traktors "International" Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam
26 Motors Doith Iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 19.g.s.beigās. Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 1 1 11.11.2013 31.12.2014 pagarināts līdz 31.12.2020. 29.11.2019 Atbilstoši līgumam

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 5 2 7

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4474
Individuālie 512
Pārējie 1285
Apmeklētāji grupās 2677
Skolēni grupās 1287
Ārzemnieki grupās 76
Pārējie grupās 1314
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2085

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

298

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2384

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

368

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

143

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

29

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

621

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

41

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

636

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

9

tai skaitā muzejā:

9

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Astrīda Lange Cep,māmiņ, man maizīti 2017 8 179 pirmsskolas iestāžu audzēkņi/jaunāko klašu skolēni
2 Ilga Ķipsne Pāri muzeja slieksnim 2018 10 225 pirmsskolas iestāžu audzēkņi/jaunāko klašu skolēni
3 Ilga Ķipsne Muzejs tevi gaida 2018 3 52 jaunāko klašu skolēni
4 Ilga Ķipsne Septiņi stāsti 2017 6 119 vecāko klašu skolēni
5 Ilga Ķipsne Vakarēšana Pikšu ķēķī 2018 2 46 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Ilga Ķipsne Valsts un pienākums 2015 23 386 studenti
2 Ilga Ķipsne Dzimtas stāsti 2016 18 250 studenti, pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Politiski represētajiem veltīts pasākums 25.03.2019. muzejs 1 60 dažādas paaudzes
2 Skolēnu zināšanu olimpiāde 17.04.2019. muzejs 1 80 skolēni
3 Baltā galdauta svētki 04.05.2019. muzejs 1 10 dažādas paaudzes
4 Dobeles novada skolu "Prāta banka" 10.05.2019. muzejs 1 60 skolēni
5 Muzeju nakts " Es turēšu tēvu zemi" 18.05.2019. muzejs 1 350 dažādas paaudzes
6 K. Ulmaņa jubilejas pasākums 01.09.2019. muzejs 1 800 dažādas paaudzes
7 Pasākums Dobeles novada 1.klašu audzēkņiem. 04.09.2019. muzejs 1 270 skolēni
8 Valsts svētku pasākums 18.11.2019. muzejs 1 70 dažādas paaudzes
9 TLMS Līve izstādes atklāšana 30.08.2019. muzejs 1 75 dažādas paaudzes

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzejā ir iegādāta pārvietojamā rampa, līdz ar to 1. stāva līmenī ir pieejamas visas telpas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
2. Redzes invalīdiem Redzes invalīdus pavada gids, sniedzot mutisku informāciju.
3. Dzirdes invalīdiem Pieejama vizuālā informācija Papildināti stendi ar tekstuālo informāciju par muzeja eksponātiem.
4. Citām invalīdu grupām Apmeklētājus pavada gids sniedzot atbilstošu informāciju.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Muzeja apmeklētājiem pieejama atsauksmju grāmata. Tiek veiktas un analizētas mutiskās aptaujas. Apkopoti rādītāji sociālajos tīklos. Veiktas pārrunas ar Izglītības pārvaldes darbiniekiem un skolēnu grupu pavadošajiem pedagogiem,lai uzlabotu muzeja piedāvājumu.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

5

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Tai skaitā no muzeja krājuma:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

10

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Latvijas Mazpulku vēsture muzeja budžets
Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Lauksaimniecības tehnika 1918.-1940. muzeja budžets

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dzīvojamā māja Dobeles nov. Bērzes pag. muzejs "Pikšas" Valsts īpašums 1994 9259
Ēka Nr.2 ekspozīcija- klēts Bērzes pag. muzejs "Pikšas" Valsts īpašums 1994
Ēka Nr.3 izstāžu zāle Bērzes pag. muzejs "Pikšas" Valsts īpašums 1937
Ēka Nr.4ekspozīciju ēka Bērzes pag. muzejs "Pikšas" Valsts īpašums 1933
Ēka Nr.5 ekspozīciju ēka Bērzes pag. muzejs "Pikšas" Valsts īpašums 2015
Teritorijas kopējā platība (m2):

27300

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Dzīvojamā māja
Ēka Nr.2 ekspozīcija -klēts
Ēka Nr.3 izstāžu zāle
Ēka Nr.4 ekspozīciju ēka
Ēka Nr.5 ekspozīciju ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1539

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 744
Krājuma telpas 131
Pārējās telpas 664
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Kino seansi

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: