Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Saulrieti, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122

Vadītājs/ direktors:

Līva Grudule

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Izglītojošā darba speciāliste Ilona Muižniece 26494406 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1987

Sākums:

Muzejs dibināts ar Cēsu rajona TDP IK 1987.1.oktobra lēmumu kā Cēsu Vēstures un mākslas muzeja filiāle. Muzejs iekārtots rakstnieka Kārļa Skalbes (1879–1945) vasarnīcā Vecpiebalgā, Incēnu kalnā, kur Skalbju ģimene pavadījusi 18 vasaras (1926–1944). 1987.gada 4.oktobrī muzejs ver durvis pirmajiem apmeklētājiem restaurētajā vasaras mājā. Celtnes arhitektūrai raksturīgi 20. gs. 20. gadu Piebalgai neierasti lieli logi rietumu pusē, plaša godu istaba, kolonnas un krāsnis. Istabas grezno majestātiski svečturi, kas vedina atcerēties Skalbes pasakas un ļauj māju dēvēt par pasakķēniņa pili. Muzeja ekspozīcijā saglabāts tāds mājas iekārtojums, kāds tas bijis Skalbju dzīves laikā. Muzeja piecās telpās apskatāmas Skalbju ģimenes piemiņas lietas, fotoattēli no ģimenes arhīva, grāmatas un rokraksti. Telpas iekārtotas, līdzīgi kā Skalbju dzīves laikā šajā mājā.Pamatekspozīcijas autore- Māra Enģele,

Misija:

Apzinot Skalbju dzimtas atstāto garīgo mantojumu un popularizējot to visdažādākajās auditorijās, īpaši- skolu jaunatnes vidū, akcentēt un aktualizēt Kārļa Skalbes daiļradi kā latviešu literatūras fenomenu un ētisko vērtību izpratnes avotu, popularizēt dzejnieka dzīvesgaitu kā nacionālpatriotisma un dzimtenes mīlestības paraugu. Saglabāt "Saulrietus" kā arhitektonisku un memoriālu vērtību.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

100 AA

Akreditācijas datums:

10.10.2017

Muzejs akreditēts līdz:

09.10.2022

Muzeja šifrs:

ORIS

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzejs apmeklētājiem atvērts no 15.maija līdz 15.oktobrim (ieskaitot). Muzeja apmeklējumus ārpus darba laika lūdzam pieteikt pa t. 26494406

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums Invalīdiem, pirmsskolas vecuma bērniem, bērnunamu, internātskolu, speciālo skolu, specializēto sociālās aprūpes centru audzēkņiem; skolotājam/ai vai audzinātājam/ai, kas pavada audzēkņu grupu; Uzrādot apliecības: ICOM biedriem, Latvijas muzeju darbiniekiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja apmeklējums LR skolēniem (grupās) 1 pers. - 0,70
2 Muzeja apmeklējums Skolēniem un pilna laika studentiem 1 pers. - 1,00
3 Muzeja apmeklējums LR pensionāriem 1 pers. - 1,00
4 Muzeja apmeklējums Pārējiem pieaugušajiem, ārvalstu pensionāriem - 1,50
5 Muzeja apmeklējums Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 un vairāk bērni) - 3,00
6 Ekskursija muzejā gida vadībā 1 grupa - 3,00
7 Bērnu dzimšanas dienas svinības ar pasaku varoņu piedalīšanos K.Skalbes „Incēnos” 2 stundas - 45,00
8 Romantiska pietura jaunlaulātajiem Īpaša programma jaunlaulātajiem/ kāzu viesiem 20,00 EUR + 1 pers. 1.50 EUR
9 Telpu īre laulības noslēgšanas ceremonijai ar atļauju fotografēt un filmēt K.Skalbes memoriālajā muzejā "Saulrieti" Viena laulību noslēgšanas ceremonija muzeja telpās 70.00 Eur +PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Apzinot Skalbju dzimtas atstāto garīgo mantojumu un popularizējot to visdažādākajās auditorijās, īpaši- skolu jaunatnes vidū, akcentēt un aktualizēt Kārļa Skalbes daiļradi kā latviešu literatūras fenomenu un ētisko vērtību izpratnes avotu, popularizēt dzejnieka dzīvesgaitu kā nacionālpatriotisma un dzimtenes mīlestības paraugu. Saglabāt "Saulrietus" kā arhitektonisku un memoriālu vērtību. Darbības virzieni: 1. Muzeja krājuma veidošana, uzturēšana un attīstība. 2. "Saulrietu" kolekcijas, citu vēstures avotu pētniecība un pētniecības rezultātu nodošana sabiedrībai daudzveidīgās formās. 3. Memoriālo ēku uzturēšana un saglabāšana.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments PMA "Orisāre"nolikums 24.08.2017 5
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par PMA "Orisāre" krājumu 16.08.2017
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ārkārtas situācijās. 02.01.2012
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 29.01.2010
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu 25.04.2019 1-4/4
2 Vecpiebalgas novada pašvaldības darba kārtības noteikumi 02.01.2019
3 Vecpiebalgas novada pašvaldības iekšējie noteikumi "Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums" 28.01.2016
4 Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku darba laika uzskaites noteikumi 25.10.2018 1-4/16

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 2784
Individuālie 1066
Apmeklētāji grupās 1718
Skolēni grupās 745
Ārzemnieki grupās 19
Pārējie grupās 954
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

885

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

131

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

917

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

10

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

283

Lekciju skaits muzejā:

3

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

5

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

347

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

7

tai skaitā muzejā:

3

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Līva Grudule Kārlis Skalbe un Latvija. No sapņa līdz bēguļa laivai. 3 289 Kārļa Skalbes 140.jubilejai veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursa dalībnieki un viņu skolotāji Kuldīgā. Muzejā - pamatskolu skolēni un pedagogi.
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 L. Grudule, I. Muižniece Kārlis Skalbe un Latvija 2018 5 347 Latvijas vispārizglītojošo skolu 1.-12. klašu skolēni; tehnikuma audzēkņi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Muzeju nakts 18.05. plkst. 19.00 līdz 19.05. plkst. 01.00 Muzejs un teritorija, "Incēni" 1 340 LR iedzīvotāji, pirmsskolas vecuma bērni, skolēni, jaunieši, seniori
2 Baltā galdauta svētki 4.05. Muzejs un teritorija 1 40 Vecpiebaldzēni, muzeja draugi, Vecpiebalgas kultūras nama vokālais ansamblis, Kaives kultūras nama vokālais ansamblis un Jumurdas vokālais ansamblis
3 Kārļa Skalbes dzimšanas dienas Lāpu gājiens 7.11. Vecpiebalgas vidusskola - Kārļa Skalbes kapavieta Vaktskalnā- "Saulrieti" 1 100 Vecpiebalgas novada pašvaldības un LR Saeimas pārstāvji, Vecpiebalgas vidusskolas skolēni, pedagogi, skolēnu vecāki
4 Vizuālās mākslas konkurss "Kārļa Skalbes pasakas" un konkursa noslēguma pasākums 7.11. Vecpiebalgas vidusskola 1 40 Latvijas Mākslas skolu audzēkņi
5 Kārļa Skalbes "Mūža rakstu" 8. sējuma atvēršanas svētki 9.11. Vecpiebalgas bibliotēka 1 15 Literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons, profesore Ausma Cimdiņa, biedrības "Domas spēks" pārstāvji A. Kiršteins u.c. Vecpiebaldzēni.
6 Pasakas un meldijas 16.05. Vecpiebalgas baznīca 1 300 Komponists Jānis Lūsēns, dziedātāja Kristīne Zadovska, aktieris Mārtiņš Vilsons. Vecpiebaldzēni un novada viesi, Kārļa Skalbes daiļrades cienītāji un muzeja draugi
7 Brāļu draudzes diena 7.06. Muzejs 1 20 Latvijas Brāļu draudžu pārstāvji, teologs Gundars Ceipe, LNB direktors A. Vilks, arh. P. Blūms, rakstniece I. Bauere, vēsturnieks J. Polis.

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Apgrūtināta iekļūšana muzeja telpās, iespējama tikai ar asistentu palīdzību. Muzeja darbinieces palīdzēs individuālajiem apmeklētājiem -personām ratiņkrēslos un citiem apmeklētājiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām iekļūt muzeja 1. stāvā un nodrošinās kvalitatīvu piedāvājumu. Cilvēki ar invaliditāti aicināti izmantot muzeja personāla auto stāvvietu kalnā pie muzeja ēkas. Muzeja telpās ir apmeklētājiem paredzēti soliņi.
4. Citām invalīdu grupām Muzejs piedāvā un regulāri vada ekskursijas muzejā cilvēkiem ar GRT.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

2

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Kārļa Skalbes vasaras māja "Saulrieti" Vecpiebalgas novada pašvaldība Mākslinieciski pilnveidota muzeja pamatekspozīcija - izgatavoti un eksponēti jauni lielformāta fotoattēli.

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Skalbe un Latvija. Straumēni. Aktualizēt Kārļa Skalbes devumu Latvijas valsts izveidošanā, atklāt dzejnieka daiļrades patriotiskās lappuses Lielbrit'ānijas latviešiem nacionālās identitātes stiprināšanai. 21.10. Birmingemas latviešu biedrība "Sakta" Birmingema Lielbritānija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
K. Skalbes vasaras māja "Saulrieti" Saulrieti, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122 Pašvaldības īpašums 1926. 8718
K. Skalbes dzimtās mājas "Incēni" Incēni, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122 Pašvaldības īpašums 1940.
Pirts Saulrieti, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122 Pašvaldības īpašums 1926.
Šķūnis Saulrieti, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122 Pašvaldības īpašums 1987.
Teritorijas kopējā platība (m2):

34000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
K. Skalbes vasaras māja "Saulrieti"

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

204

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 176
Pārējās telpas 28
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: