Kontaktinformācija

Adrese:

"Saulrieti", Vecpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4122

Vadītājs/ direktors:

Līva Grudule

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Izglītojošā darba speciāliste Ilona Muižniece 26494406 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1987

Sākums:

Muzejs dibināts ar Cēsu rajona TDP IK 1987.1.oktobra lēmumu kā Cēsu Vēstures un mākslas muzeja filiāle. Muzejs iekārtots rakstnieka Kārļa Skalbes (1879–1945) vasarnīcā Vecpiebalgā, Incēnu kalnā, kur Skalbju ģimene pavadījusi 18 vasaras (1926–1944). 1987.gada 4.oktobrī muzejs ver durvis pirmajiem apmeklētājiem restaurētajā vasaras mājā. Celtnes arhitektūrai raksturīgi 20. gs. 20. gadu Piebalgai neierasti lieli logi rietumu pusē, plaša godu istaba, kolonnas un krāsnis. Istabas grezno majestātiski svečturi, kas vedina atcerēties Skalbes pasakas un ļauj māju dēvēt par pasakķēniņa pili. Muzeja ekspozīcijā saglabāts tāds mājas iekārtojums, kāds tas bijis Skalbju dzīves laikā. Muzeja piecās telpās apskatāmas Skalbju ģimenes piemiņas lietas, fotoattēli no ģimenes arhīva, grāmatas un rokraksti. Telpas iekārtotas, līdzīgi kā Skalbju dzīves laikā šajā mājā.Pamatekspozīcijas autore- Māra Enģele,

Misija:

Apzinot Skalbju dzimtas atstāto garīgo mantojumu un popularizējot to visdažādākajās auditorijās, īpaši- skolu jaunatnes vidū, akcentēt un aktualizēt Kārļa Skalbes daiļradi kā latviešu literatūras fenomenu un ētisko vērtību izpratnes avotu, popularizēt dzejnieka dzīvesgaitu kā nacionālpatriotisma un dzimtenes mīlestības paraugu. Saglabāt "Saulrietus" kā arhitektonisku un memoriālu vērtību.

Darbība:

1. Muzeja krājuma, ko veido Kārļa Skalbes un Lizetes Skalbes dzīves un radošās darbības liecības, saglabāšana, uzturēšana un attīstība. 2. Dzejnieka K. Skalbes un tulkotājas L. Skalbes daiļrades pētniecība, par pamatu izmantojot muzeja krājumu, kā arī citus vēstures avotus. 3. Pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana sabiedrībai, piedāvājot ekskursijas muzejā, dažādām mērķauditorijām adresētus pasākumus, izglītojošas programmas un izstādes.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Pieejama informācija par muzeju, darba laiku, muzeja sniegtajiem pakalpojumiem, pasākumiem.

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Vācu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

100 A4

Akreditācijas datums:

13.12.2022

Muzejs akreditēts līdz:

12.12.2027

Muzeja šifrs:

ORIS

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Cēsu novada pašvaldības iestāde Kultūras pārvalde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzejs apmeklētājiem atvērts no 15.maija līdz 15.oktobrim (ieskaitot). Muzeja apmeklējumus ārpus darba laika lūdzam pieteikt pa t. 26494406

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums Invalīdiem, pirmsskolas vecuma bērniem, bērnunamu, internātskolu, speciālo skolu, specializēto sociālās aprūpes centru audzēkņiem; skolotājam/ai vai audzinātājam/ai, kas pavada audzēkņu grupu; Uzrādot apliecības: ICOM biedriem, Latvijas muzeju darbiniekiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums LR skolēniem (grupās) 1 pers. - 0,70
2 Muzeja apmeklējums Skolēniem un pilna laika studentiem 1 pers. - 1,00
3 Muzeja apmeklējums LR pensionāriem 1 pers. - 1,00
4 Muzeja apmeklējums Pārējiem pieaugušajiem, ārvalstu pensionāriem - 1,50
5 Muzeja apmeklējums Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 un vairāk bērni) - 3,00
6 Ekskursija muzejā gida vadībā 1 grupa - 3,00
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

2

t. sk. atklātas pārskata periodā:

1

t. sk. no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
K. Skalbes vasaras māja "Saulrieti" Saulrieti, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122 Pašvaldības īpašums 1926. 8718
K. Skalbes dzimtās mājas "Incēni" Incēni, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122 Pašvaldības īpašums 1940.
Pirts Saulrieti, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122 Pašvaldības īpašums 1926.
Šķūnis Saulrieti, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122 Pašvaldības īpašums 1987.
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
K. Skalbes vasaras māja "Saulrieti"

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

0