Kontaktinformācija

Adrese:

Kalna iela 3, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638

Vadītājs/ direktors:

Ināra Pleikšne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Krājuma glabātāja Inta Deksne 64640594 26248270 @
Muzeja direktore Ināra Pleikšne 64640594 26336831 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Muzejs dibināts 1990. gada 15. augustā, bet apmeklētājiem atvērts 1992. gada 11. augustā.

Misija:

F. Trasuna muzejs "Kolnasāta" pastāv, lai ar muzejiskiem līdzekļiem pētītu, izglītotu un popularizētu materiālās un garīgās kultūras vērtības par F. Trasunu, viņa dzimtu, laikabiedriem un Sakstagala pagasta vēsturi no tā pirmsākumiem līdz mūsdienām, tā rosinot sabiedrībā sava novada un ievērojamu personību kultūrvēsturiskā devuma izpratni.

Darbība:

F. Trasuna muzejs "Kolnasāta" ir Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienība. Muzeja kompetencē ietilpst kultūrvēsturisko vērtību vākšana, saglabāšana, pētīšana un popularizēšana par F. Trasunu un Trasunu dzimtu, laikabiedriem un Sakstagala pagastu. F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" darbības pamats ir Kultūras un tūrisma pārvaldes apstiprināts Nolikums (14.12.2023.).

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

F. Trasuna muzejam "Kolnasāta" šobrīd nav savas mājaslapas, informācija par muzeja atrašanās vietu, darba laiku, piedāvājumu, kā arī kontaktinformācija pieejama Rēzeknes novada mājaslapā, sadaļā kultūra- muzeji kā arī muzeja facebook kontā www.facebook.com/Trasuns/ .

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

58A5

Akreditācijas datums:

13.12.2022

Muzejs akreditēts līdz:

12.12.2027

Muzeja šifrs:

TMK

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvalde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Brīvdienās muzejs apmeklētājiem pieejams pēc iepriekšēja pieteikuma.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekspozīciju, izstāžu apskate, ugunskura vietas izmantošana, pasākumu apmeklēšana. Muzeja ekspozīcija, izstādes, pasākumi un ugunskura vietas izmantošana bez maksas: Sakstagala pagasta iedzīvotājiem; grupu vadītājiem; bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolu audzēkņiem; psihosociālās rehabilitācijas centra audzēkņiem un tos pavadošajām personām; pirmsskolas vecuma bērniem; kā arī muzeju darbiniekiem un ICOM biedriem, uzrādot apliecības, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo muzeja norisi.
2. Muzeja tematisko pasākumu apmeklēšana. Visiem apmeklētājiem muzeja rīkoto tematisko pasākumu apmeklējums ir bez maksas.
3. Krājuma izmantošana. Muzeja noteiktajā kārtībā.
4. Fotografēšana un filmēšana. Masu medijiem u.c. reklāmas nolūkos.
5. Muzeja darbinieku konsultācijas, uzziņu materiāla pieejamība. Muzeja speciālistu konsultācijas par muzeja darbību, pieejamajām kolekcijām u.c., kā arī muzeja noteiktajā kārtībā iespējam iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem un literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekspozīcijas un izstāžu apskate. Pamatekspozīcija: "F. Trasuna dzīve un darbība". Tematiskā ekspozīcija: "Pasaule mazā zemnniekdēla acīm". Tematiskās izstādes. Nepieciešamais laiks ~1.5 stunda. 0,70 EUR -skolēni, studenti, pensionāri; 1,00 EUR - pieaugušie.
2. Muzejpedagoģiskā programma - "Kāzas Latgalē" Kāzu viesu uzņemšana. 1,5 stundu gara programma. 50,00 EUR
4. Muzejpedagoģiskā programma " Senās tradīcijas kristībās" Kristību viesu uzņemšana, ~ 1 stunda 30,06 EUR
5. Muzejpedagoģiskā programma " Pa Franča bērnības takām". Skolēni izpētes rezultātā iepazīst Latgales lauku sētu, noslēgumā stāstījums par F.Trasunu, viņa darbību. Nodarbība ilgst apmēram 1 stundu. Ieejas biļetes: Pieaugušajiem 1,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.70 EUR
6. Muzejpedagoģiskā programma "Senie sadzīves priekšmeti". Skolēni iepazīstas ar senajiem sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem, kā arī to izmantošanu un lietojumu. Programma balstīta muzeja tematiskajā ekspozīcijā "Pasaule mazā zemniekdēla acīm". Nodarbība ilgst apmēram 1-1,5 stundu. Ieejas biļetes: Pieaugušajiem 1,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.70 EUR
7. Muzejpedagoģiska programma "F. Trasuna fabulas". Skolēni iepazīstas ar literatūras formu - fabulu, tās vēsturi. Iepazīst F. Trasuna biogrāfiju, kas veidoja fonu viņa rakstītajām fabulām, uzzin tēmu lokus un pamācības, kas ietvertas F. Trasuna fabulās, mēģina saskatīt to saistību ar mūsdienām. Nodarbība ilgst apmēram 1 stundu. Ieejas biļetes: Pieaugušajiem 1,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.70 EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma veidošana, saglabāšana, izpēte un popularizēšana; Trasunu dzimtas, laikabiedru devuma un Sakstagala pagasta vēstures pētīšana, balstoties uz muzeja krājumu u.c. avotiem; pētniecības darba rezultātu un krājuma materiālu pieejamības nodrošināšana; muzeja pamatdarbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību un piesaistot papildus finansējumu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" Nolikums 14.12.2023
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par F. Trasuna muzeja „Kolnasāta” krājumu 14.12.2023
3. Nacionālā krājuma aizsardzība F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" kārtība Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai 14.12.2023
4. Darba kārtības u.c. noteikumi F. Trasuna muzeja "Kolnasāta" Iekšējās darba kārtības noteikumi 25.07.2023
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukcijas 06.03.2017
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" krājuma darba politika 2022.-2026. gadam 14.12.2023
2 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" pētnieciskā darba politika 2022.-2026. gadam 14.12.2023
3 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" komunikācijas darba politika 2022.-2026. gadam 14.12.2023
4 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" klasifikators un topogrāfijas sistēmas plāns 15.03.2022 Nr. 1/2022
5 F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" Zinātniskās padomes nolikums 06.03.2023

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
F.Trasuna muzeja "Kolnasāta" galvenā ēka (agrāk - dzīvojamā ēka). Kalna iela 3 Pašvaldības īpašums 19. gs. otrā puse 2612
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja dzīvojamā māja - ekspozīciju telpas
Izstāžu nams
Klēts
Pirts

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1295

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 365
Krājuma telpas 41
Pārējās telpas 889
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Simfoniskās mūzikas koncerti