Kontaktinformācija

Adrese:

"Kalāči", Liepas pag., Cēsu nov., LV-4128

Vadītājs/ direktors:

Andra Ķīse

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītājs Andra Ķīse 25601677 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1958

Sākums:

1955./56. gadā Kultūras ministrija nodod "Kalāčus" Cēsu novadpētniecības muzejam kā filiāli. Muzeja atklāšana notiek 1958. gada 5. novembrī. Pirmā muzeja vadītāja ir Mirdza Rantiņa, no 1960. gada - Biruta Leite, E. Veidenbauma māsas meita. Viņa devusi lielu ieguldījumu muzeja krājuma izveidē, materiālu par E. Veidenbaumu saglabāšanā un vākšanā, piemiņas popularizēšanā. Sākumā "Kalāčos" iekārtotas 2 ekspozīcijas telpas, Eduarda istaba un mātes istaba. 1961. gada 28. maijā tiek atklāts L. Blumberga E. Veidenbaumam veltītais piemineklis "Kalāču" dārzā. Ar 2022. gada 3. novembra Cēsu novada domes lēmumu nr. 633 veiktas izmaiņas muzeja nolikumā un mainīts muzeja nosaukums, no tā izslēdzot vārdu "memoriālais".

Misija:

Balstoties Eduarda Veidenbauma mantojuma un Liepas kultūrvēstures izpētē, sniegt zināšanas un prieku visplašākajai auditorijai un piedalīties izglītotas, labklājīgas, iekļaujošas un radošas sabiedrības veidošanā.

Darbība:

Muzejs ar savu darbību izglīto, rosina un veido izpratni Latvijas jaunatnē par Eduarda Veidenbauma vietu un nozīmi latviešu literatūrā, kā arī rada interesi par novada kultūrvēsturi Latvijas iedzīvotājos.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Informācija par muzeju un tā piedāvājumu atrodama Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes mājas lapas muzeja sadaļā

Kas aktualizē informāciju:

Priekuļu apvienības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

85A4

Akreditācijas datums:

28.12.2020

Muzejs akreditēts līdz:

27.12.2025

Muzeja šifrs:

CMK

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Cēsu novada Kultūras pārvalde

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzejs atvērts apmeklētājiem vasaras sezonā, no 15. maija līdz 15. oktobrim. Pirmdienās muzejs slēgts.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 E. Veidenbauma memoriālā muzeja apmeklējums Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums, Vidzemes lāžu kolekcijas apskate pirmsskolas vecuma bērniem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai), Invalīdiem, bērnunamu, internātskolu, speciālo skolu, specializēto sociālās aprūpes centru audzēkņiem; skolotājam/ai vai audzinātājam/ai, kas pavada audzēkņu grupu; Uzrādot apliecības: ICOM biedriem, Latvijas muzeju darbiniekiem ir bez maksas.
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā apmeklētājiem un pētniekiem ir tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām, datu bāzēm un muzeja priekšmetiem
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā apmeklētājiem un pētniekiem ir iespēja iepazīties ar kartotēkām, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 E. Veidenbauma memoriālā muzeja apmeklējums Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums, Vidzemes lāžu kolekcijas apskate pieaugušajiem - 2,00 EUR
2 E. Veidenbauma memoriālā muzeja apmeklējums Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums, Vidzemes lāžu kolekcijas apskate skolēniem, studentiem, pensionāriem (uzrādot atbilstošo apliecību) -1,00 EUR Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 skolēni) - 5,00 EUR Daudzbērnu ģimenēm, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+Ģimenes karte" - 50% atlaide
3 Muzejpedagoģiskās nodarbības skolēnu, jauniešu un pieaugušo grupām Vienas nodarbības cena grupai - 10Euro + 1euro ieejas biļete katram grupas dalībniekam Labbūtības programma “Radošā rakstīšana” - 5Euro personai
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1 1. Eduarda Veidenbauma personības un literārā mantojuma unikalitātes popularizēšana. 2. Krājuma materiālu par E. Veidenbaumu, novada literātiem un kultūras darbiniekiem, un novada teritorijas kultūrvēsturiskās attīstības tendencēm 19. – 20. gadsimtā vākšana, glabāšana un pētīšana. 3. Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” kultūrvēsturiskā objekta uzturēšana un saglabāšana. 4. Muzeja krājuma pieejamības nodrošināšana, veidojot muzeja ekspozīcijas, izstādes, izglītojošās programmas un pasākumus, muzeja telpās un ārpus tām, īpašu uzmanību pievēršot skolēniem. 5. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar novada pašvaldību, veidojot kvalitatīvu kultūrvides vietu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments E. Veidenbauma memoriālā muzeja nolikums 03.11.2022 Nr.633
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par E. Veidenbauma memoriālā muzeja krājumu 29.10.2015 Prot. Nr. 13, p.7
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Instrukcija un evakuācijas plāns ugunsgrēka gadījumā E. Veidenbauma memoriālajā muzejā Kalāči 24.07.2012 Rīkojums Nr. 10
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Cēsu novada pašvaldības nolikums - saistošie noteikumi 01.07.2021 Domes sēdes protokols Nr. 2 p. 1
5. Darba drošības u.c. noteikumi Priekuļu novada domes Darba Aizsardzības instrukcijas 30.07.2009 1-40.

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

7917

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

5993

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

13

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Lietiskie priekšmeti Konservācija un restaurācija 3
2 Rokraksti, grāmata, dokuments - papīra priekšmeti Restaurācija 10
Restaurētie/ konservētie muzejiskie objekti, kuriem ir eksponāta nozīme (ēka, interjers, teritorija u.c.):
N.p.k. Objekts/ objektu grupa Veikto darbu raksturojums Vienību skaits
1 Sienas guļbaļķu atseguma fragments saimes istabā Attīrīts no putekļiem, krāsas traipiem, konservēts 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

4903

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

85

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

39

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

38

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Vairāk gaismas 39 38

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

112

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

47

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Vidzemes lielākā lāžu kolekcija 28 10
2 Etnogrāfiskie priekšmeti 71 25
3 E.Veidenbaums mākslā 13 12

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

26

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

26

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Gleznas, atklātnes, fotogrāfijas Izstāde "A.Jullam 150" Cēsu novada Liepas pagasta bibliotēka 10 10 19.05.2022 31.12.2022
2 E.Veidenbauma rokraksti Restaurācija Restauratore Līga Veldze 6 6 22.08.2022 30.12.2022
3 Gleznas, atklātnes, fotogrāfijas Izstāde "Augusts Julla - dižākais no liepēniešiem" Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 10 10 19.12.2022 24.03.2023

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 60 60
Digitālo attēlu izgatavošanai 39 30 69

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

3

no tām uzsāktas īstenot:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Andra Ķīse "Kalāču" muzeja un māju vēsture 23.03.2020 05.11.2023 Izstāde un fotogrāfiju izdevums par "Kalāčiem" Daļēji apzināti materiāli par muzeja vēsturi, apkopoti nelielā referātā. Izveidota digitalizētu, izdrukātu fotogrāfiju izstāde "Dzīvības sprīdis" muzeja ēkas logos. Informācija tiek izmantota un papildināta strādājot pie āra ekspozīcijas izveides.
2 Andra Ķīse Biruta Leite 15.12.2021 30.12.2026 Birutai Leitei - 110 - nelielas krājuma materiālu un citu materiālu apkopojums izstādē par B. Leiti, veltīts viņas jubilejai. Šobrīd pētniecība atlikta. Tikko iesākts apzināt materiālus un iespējamo izstādes scenāriju
3 Andra Ķīse, Inga Surgunte, Dace Džeriņa, Marians Rižijs Pamatekspozīcija "Vairāk gaismas" 20.01.2020 02.10.2022 Izveidot jaunu pamatekspozīciju par E. Veidenbaumu Ekspozīcija realizēta, atklāta 02.10.2022.
4 Andra Ķīse, Inga Surgunte, Dace Džeriņa "Kalāču" brīvdabas ekspozīcija 01.02.2021 31.12.2023 Izveidot ekspozīciju par Kalāču mājām un Veidenbaumu ģimeni, kas apskatāma muzeja teritorijā neatkarīgi no muzeja darba laika Nepieciešams finansējums izstādes realizācijai. Iesniegts LEADER projektu konkursā.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inga Surgunte, Dace Džeriņa, Andra Ķīse Vairāk gaismas 20 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Baiba Roze "Diena Cēsu pusē". Satikšanās prieks lieliem un maziem. Apvienojoties kopā ar diviem citiem tūrisma organizatoriem, piedāvāt daudzveidīgu, gardu, izzinošu un saliedējošu vienas dienas (6h) piedzīvojumu plānu dažādu vecumu grupām. Aktīvā veidā piedāvāt radošas nodarbības, kas ļauj iepazīties ar Kalāčiem , Veidenbauma dzeju un personību. Aktivitātes tiek piemērotas katras grupas vecumam un vajadzībām. 2 lpp.
3 Baiba Roze Labbūtības programma "Radošā rakstīšana" Apzināties dzeju kā iedvesmas, sevis izziņas un radošuma avotu. Iespēja socializēties, attīstīt savas radošo domāšanu. 4 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 2950
Individuālie 307
Pārējie 1071
Apmeklētāji grupās 1572
Skolēni grupās 935
Pārējie grupās 637
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1250

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

142

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

994

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

350

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

180

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

43

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

866

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

6

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

35

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

10

tai skaitā muzejā:

10

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Andra Ķīse Eduarda un Kārļa piedzīvojumi Kalāčos 2018 1 26 PII "Saulīte" audzēkņi
2 Andra Ķīse, Baiba Roze Orientēšanās "Meklējot Veidenbaumu", Ed. Veidenbauma iedvesmota dzejas stunda 2020 20 370 7.-12. klašu skolēni
3 Andra Ķīse, Baiba Roze Orientēšanās "Meklējot Veidenbaumu", Ed. Veidenbauma personības un vērtību iepazīšana 2020 9 190 7.-12. klašu skolēni
4 Baiba Roze "Diena Cēsu pusē" satikšanās prieks lieliem un maziem 2022 13 280 Vispārizglītojošo skolu skolēni
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Baiba Roze Labbūtības programma "Radošā rakstīšana" 2022 6 35 Pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Muzeju nakts pastaiga 14.05.2022 Kalāči 1 175 Cēsu un Valmieras apkārtējo novadu iedzīvotāji
2 Eduarda diena – Jura Kulakova un Ievas Akurateres koncerts - dziesmu cikls ar Eduarda Veidenbauma vārdiem "Septiņarpus dziesmas" 29.05.2022 Kalāči 1 100 Vidzemes iedzīvotāji
3 Arno Jundzes grāmatas par Eduardu Veidenbaumu “Es nemiršu nekad” atvēršanas svētki 17.07.2022 Kalāči 1 200 Rīgas, Vidzemes iedzīvotāji, grāmatu lasītāji
4 “Veselīgais protests” - projekta "Vairāk gaismas" mākslas rezidenču noslēguma pasākums 29.07.2022 Kalāči 1 50 Cēsu un Valmieras novada jaunieši, muzeja projekta jauniešu grupa
5 Dziesminieku konkursa “Tīrradnis” noslēguma koncerts, kurā konkursa dalībnieki izpildīja savas sacerētās dziesmas ar E.Veidenbauma vārdiem 13.08.2022. Kalāči 1 75 Latvijas iedzīvotāji
6 Koncerts Kalāču bēniņos – nakts dzejas pasākums ģimenēm ar bērniem – muzicē un dzeju lasa A. Miltiņš, L. Miltiņa, M. Laukmane 29.08.2022 Kalāči 1 30 Ģimenes ar bērniem
7 Dzejas un sarunu kafejnīca "Un vēders - dievs visaugstākais" – sarunājas un dzeju lasa dzejnieki I.Melgalve, M.Salējs, M.Frišfelds 17.09.2022 Kalāči 1 45 Vidzemes iedzīvotāji
8 Skolēnu dzejas dienas ar improvizācijas teātri – aktieris un režisors V.Klausītājs E.Veidenbauma un E.Treimaņa-Zvārguļa dzeja interpretēta ar improvizācijas teātra metodēm 29.09.2022 Kalāči 1 14 Liepas pamatskolas un Priekuļu vidusskolas skolēni un skolotāji
9 Eduarda Veidenbauma dzimšanas dienas ieskandināšana – izdevniecības "Neputns" Veidenbauma dzejas tulkojuma izdevuma atvēršana, Dzejas brīvais mikrofons - dzeju lasa un dzied pavisam jauni un jau pieredzējuši dzejnieki - Raimonds Ķirķis, Kristaps Grieznis, Angelika Gabale, Rēzija Krieviņa, Nora Kinna, Māra Ulme, Elīna Smoļaka, Rinalds Einiks, Vilnis Punka, Aija Rozena, Dainis Deigelis, Sandra Ratniece un Andris Akmentiņš 02.10.2022 Kalāči 1 80 Latvijas iedzīvotāji
10 Ekspozīcijas "Vairāk gaismas" atklāšana 03.10.2022 Kalāči 1 90 Ekspozīcijas veidotāji, projekta jauniešu grupa, aicinātie viesi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja ēkā izbūvēta uzbrauktuve un pielāgota tualete, arī iespējama iebraukšana ekspozīcijas telpās.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

4

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Tai skaitā no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Vairāk gaismas EEZ , Kultūras ministrija, Cēsu novada pašvaldība, VKKF

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 "Drāmas metožu izmantošana darbā ar jauniešiem" Projekts "VAIRĀK GAISMAS! Izstāde un mākslas rezidences Eduarda Veidenbauma muzejā “Kalāči”: jaunieši būvē harmonisku un taisnīgu sabiedrību” E.Veidenbauma muzejs "Kalāči" Jaunas muzejpedagoģiskā programmas izstrāde, kas balstīta drāmas metodēs. 24.-28.10.2022. Morten Bruun Oslo Norvēģija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Eduarda Veidenbauma muzejs "Kalāči" Pašvaldības īpašums 1880 14
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

517

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 260
Krājuma telpas 99
Pārējās telpas 158
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi:

Izmaiņas darbībā

Izmaiņas darbībā:

Ar 2022. gada 3. novembra Cēsu novada domes lēmumu nr. 633 veiktas izmaiņas muzeja nolikumā un mainīts muzeja nosaukums, no tā izslēdzot vārdu "memoriālais".