Apraksts

Dibināšanas gads:

1938

Sākums:

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs tika atvērts 1938.g. 30. maijā. Kopš 1959.g. atrodas vienā no pilsētas skaistākajām jūgendstilā ēkām. Muzeja apmeklētājus sagaida kultūrvēstures, mākslas un dabas ekspozīcijas, Daugavpils mākslinieka L. Baulina galerija. Muzeja izstāžu zālēs tiek eksponētas daudzveidīgas izstādes. Pie muzeja darbojās Daugavpils Māla mākslas centrs, Tautas lietišķās mākslas studijas “Latgale” (keramika) un “Klūga” (pinumi). Speciāli uzbūvētā muzeja piebūvē izvietojas krājuma glabātuves, restaurācijas darbnīca, darba kabineti, bibliotēka un lasītava. Omulīgā muzeja pagalmiņā notiek dažādi pasākumi un koncerti.

Misija:

vācot, glabājot, pētot un popularizējot Daugavpils kultūrvēstures, mākslas un dabas kolekcijas, sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienu pieredzes apzināšanu, veicināt sabiedrības interesi un izpratni par vēstures procesiem Daugavpilī un Dienvidlatgalē, radīt sabiedrībā cieņu pret savu garīgo mantojumu un tradīcijām.

Darbība:

vācot, glabājot, pētot un popularizējot Daugavpils kultūrvēstures, mākslas un dabas kolekcijas, sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienu pieredzes apzināšanu, veicināt sabiedrības interesi un izpratni par vēstures procesiem Daugavpilī un Dienvidlatgalē, radīt sabiedrībā cieņu pret savu garīgo mantojumu un tradīcijām.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājaslapas pirmā versija tika izveidota 2004.gadā. Kopš tā laika bija pagājis pārāk ilgs laiks, lai “vecā” versija, kura ik pa laikam tika uzlabota un pielāgota jaunām prasībām, pilnvērtīgi funkcionēt un pozicionēt muzeju kā mūsdienīgu un inovācijām atklātu kultūras iestādi. Līdz ar to 2015.gadā tika iesākts darbs pie jaunas mājaslapas izveides. Projekta izstrāde turpinājās arī 2016.gadā, kad tika izgatavots jauns mājaslapas dizains un saturs. 2017.gadā tika pabeigts darbs pie informācijas pārnešanas no vecās mājaslapas versijas uz jauno un tika iedarbināta konceptuāli jauna mājaslapa. 2018.-2021. gadā tika papildināts mājaslapas jaunās versijas saturs. 2024. gadā tiek plānota jaunas mājas lapas izstrāde.

Izveides (un pārveides) gads:

2004
2007
2015
2017
2021

Kas aktualizē informāciju:

komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālists

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

16A5

Akreditācijas datums:

28.12.2020

Muzejs akreditēts līdz:

27.12.2025

Muzeja šifrs:

DNMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība (kopš 1992.g.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 16:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Muzejs atvērts apmeklētājiem katru dienu, bez brīvdienām, izņemot svētku dienas.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Muzeja bezmaksas apmeklējums pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu un internātskolu audzēkņiem, bāreņiem, bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un pavadošajai personai, PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” audzēkņiem, Latvijas mākslinieku savienības biedriem, ekskursijas grupas vadītājiem, Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību), NEMO un ICOM biedriem (uzrādot apliecību), personām ar pirmās grupas invaliditāti un pavadošajai personai, otrās grupas invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+Ģimenes karte” un personas apliecinošo dokumentu), uzrādot Muzeja drauga karti, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri informē par norisēm muzejā (uzrādot preses karti), Ukrainas civiliedzīvotājiem (uzrādot personas apliecinošo dokumentu). Muzeja bezmaksas apmeklējums visiem apmeklētājiem vienu stundu izstādes atklāšanas laikā un īpašās akciju dienās: 18. maijs Starptautiskā muzeju diena (visiem apmeklētājiem), starptautiskā akcija “Muzeju nakts” (visiem apmeklētājiem), 1. septembris Zinību diena (skolēniem, studentiem), 1. oktobris Starptautiskā senioru diena (pensionāriem)
2 Muzeja uzziņu materiālu izmantošana Muzeja uzziņu materiālu (kartotēku, datu bāzu, aprakstu utt.) izmantošana
3 Iespēja iepazīties ar muzeja priekšmetiem Iespēja iepazīties ar muzeja krājuma priekšmetiem
4 Mutiskas konsultācijas Mutiskas konsultācijas, kuras neprasa krājuma materiālu izsniegšanu
5 Muzeja izveidotas ceļojošās izstādes eksponēšana ārpus muzeja Ceļojošās izstādes eksponēšana muzejos un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apmeklējums (1 cilv.) 2.00-5.00 EUR
2 Ģimenes biļete pastāvīgo muzeja ekspozīciju un izstāžu apskatei Ģimene: 1-2 pieaugušie ar 1 vai vairāk bērniem līdz 18 gadiem 10.00 EUR
3 Gida pakalpojumi ekskursijai muzejā Gida pakalpojumi muzejā latviešu vai krievu valodā grupai, kurā ir līdz 10 cilv. 15.00 EUR no grupas Gida pakalpojumi muzejā angļu valodā grupai līdz 10 cilv (1 st.) 20.00 EUR no grupas Gida pakalpojumi muzejā latviešu valodā grupai no 11 līdz 30 cilv. 1.00 EUR no cilv. Gida pakalpojumi muzejā svešvalodā grupai no 11 līdz 30 cilv. 2.00 EUR no cilv.
4 Audiogida izmantošana Teksts pēc izvēles latviešu, krievu, angļu val. (45 min) 2.00 EUR
5 Gida pakalpojumi ekskursijai ārpus muzejā Gida pakalpojumi ārpus muzejā (grupai) 25.00-50.00 EUR
6 Tematiskie pasākumi, izglītojošās nodarbības un muzejpedagoģiskās programmas, tālākizglītības programmas muzejā un Māla mākslas centrā Tematiskie pasākumi, izglītojošās un radošas nodarbības, muzejpedagoģiskās programmas, tālākizglītības programmas muzejā un TLMS „Latgale” keramikas darbnīcā (Daugavpils Māla mākslas centrā) 2.00-12.00 EUR no cilv.
7 Lekcijas Lekcijas muzejā un ārpus muzejā, sagatavotas pēc pieprasījuma 15.00-40.00 EUR
8 Ceļojošās izstādes eksponēšana ārpus muzeja Ceļojošās izstādes eksponēšana ārpus muzeja (līdz 14 dienām) 23.00 EUR
9 Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana (1 vienība) 8.00-20.00 EUR
10 Konsultācijas un ekspertīzes Rakstiska konsultācija un ekspertīze (izmantojot muzeja krājuma priekšmetus, veicot atsevišķu pētījumu) 10.00 EUR
11 Muzeja telpu noma Muzeja telpu noma izstādēm un pasākumiem: Izstādes un pasākuma organizēšanai Muzeja izstāžu zāle (100 m2) – 10.05 EUR / dienā, Pasākuma organizēšanai Muzeja pasākumu zāle (100 m2 ) – 35.11 EUR /stundā; Mazā zāle (50 m2) – 5.02 EUR /dienā; DMMC zāle (80 m2) – 20.93 EUR /dienā
12 Piedāvājums jaunajam pārim un kāzu viesiem Muzeja pagalma izmantošana laulības noslēgšanai. 93.12 EUR /dienā Tālākizglītības programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem 5.00 EUR no cilv.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma veidošana, komplektēšana, saglabāšana un uzturēšana, krājuma vienību ievadīšana NMK Kopkatalogā; Dienvidlatgales reģiona un īpaši Daugavpils pilsētas kultūrvēstures, mākslas un dabas izpēte Latgales un Sēlijas kultūretnogrāfisko novadu vēstures kontekstā no aizvēstures līdz mūsdienām, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citu atmiņas institūciju avotus un literatūras resursus. Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana, tūristu piesaiste; Sadarbības starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldību un citu pašvaldību kultūras, zinātnes, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un privāto sektoru sekmēšana kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā; Starptautiskās sadarbības veicināšana starp atmiņas institūcijām; Daugavpils Māla mākslas centra, Tautas lietišķās mākslas studiju “Latgale” un “Klūga” darbības nodrošināšana; Muzeja resursu un infrastruktūras attīstība, divu muzeja ēku kā valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšana; Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja nolikums (lēmums Nr. 511) 26.08.2010 2
2. Noteikumi par krājumu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma veidošanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 17.08.2020 7
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 15.12.2014 2
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 27.07.2012 5
5. Darba drošības u.c. noteikumi Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja darba drošības noteikumi 14.01.2014 2
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja Civilās aizsardzības plāns 09.10.2015 1
2 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 30.11.2023 7
3 Kārtība par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krātuves atvēršanu ārkārtas situācijā 15.12.2014 2
4 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krātuves atslēgu glabāšanas kārtība 18.12.2014 2
5 Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā un tā struktūrvienībās 14.09.2015 1
6 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma komisijas Nolikums 17.05.2017 3
7 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma restaurācijas un konservācijas padomes Nolikums 26.03.2010 1
8 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja Zinātniskās padomes Nolikums 13.06.2022 5
9 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma priekšmetu vērtēšanas kārtība 24.09.2014 1
10 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja ugunsdrošības instrukcija 15.10.2015 6
11 Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja personāla rīcību ugunsgrēka gadījumā ugunsgrēka gadījumā 14.01.2014 2
12 Instrukcija par ugunsdzēsības līdzekļu uzturēšanu un izmantošanu 15.10.2015 2
13 Instrukcija par pirmās palīdzības sniegšanu cietušajiem nelaimes gadījumos 15.09.2009 2
14 Darba aizsardzības instrukcija darbam ar datoru 14.01.2014 2
15 Darba aizsardzības instrukcija restauratoram 20.01.2014 1
16 Darba aizsardzības instrukcija biroja darbiniekiem 14.01.2014 1
17 Darba aizsardzības instrukcija elektrodrošības instrukcija 03.02.2014 1
18 Darba aizsardzības instrukcija jaunpieņemtajiem darbiniekiem 27.12.2006 1
19 Darba aizsardzības instrukcija darbam ar rokas elektroinstrumentiem 22.01.2014 1
20 Darba aizsardzības instrukcija darbā ar pārvietojamām trepēm 22.01.2014 1
21 Darba aizsardzības instrukcija galdniekam 14.01.2014 1

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Ukrainas nacionālās atmiņas institūta fotodokumentālā izstāde "Komunisms XX gadsimtā RašiZms XXI gadsimtā", DNMM Ukrainas nacionālās atmiņas institūta fotodokumentālā izstāde "Komunisms XX gadsimtā RašiZms XXI gadsimtā" par Maskavas totalitāro režīmu noslepkavotajiem ukraiņu tautas upuriem staļinisma periodā un 2022. gada kara laikā 03.12.2022 - 07.02.2023 Ukrainas Valsts arhīva nacionālās atmiņas institūts. Direktors Ihors Kuļiks. Kijiva Ukraina
2 Starptautiskā keramikas plenēra izstāde "Salu muižas atspulgi'", DMMC Starptautiskā keramikas plenēra izstāde "Salu muižas atspulgi'", Izstādes darbi tapa projekta Mākslinieku rezidences 2022 "Muižas kultūras atspulgi keramikā un glezniecībā" ietvaros Salu muižā, Roķišķu rajonā, Lietuvā 11.11.2022 - 05.02.2023 Salu muiža Roķišķu rajonā, Lietuva
3 Pētera Postaža glezniecības izstāde, SIA “Axon Cable” DNMM krājuma popularizēšana starptautiskā līmenī, sadarbība ar ārvalstu uzņēmumiem Daugavpilī 18.02.2022-17.03.2023 SIA Axon Cable, vadītājs Jans Senkāns (Yann Sinquin) Francija
4 11. Starptautiskais keramikas mākslas simpozijs CERAMIC LABORATORY Keramikas meistarklases, cepļu kurināšana, noslēguma izstāde. Piedalījās mākslinieki no septiņām valstīm 06.06.2023-21.06.2023 Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs Daugavpils Latvija
5 Izstāde “Lingbi cirvis: 13000 gadu garantija”, DNMM Iepazīt senāko pašlaik zināmo un datēto arheoloģisko atradumu Lietuvā. Lietuvas senākajam cirvim – 13 tūkstoši gadu. 05.07.2023- 30.10.2023 Lietuvas Nacionālais muzejs Viļņa Lietuva
6 TLMS “Latgale” keramiķes Unas Guras personālizstāde “Dzīvie skaļruņi” Keramikas izstādes popularizēšana starptautiskā līmenī 10.11.2023.- 17.12.2023. Viļņas mākslas akadēmijas galerija “Lauko Ekspo” Viļņa Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka RĪgas iela 8, Daugavpils, LV 5401 Pašvaldības īpašums 19.gs.b. - 20.gs.s. 4798
Muzeja izstāžu zāle RĪgas iela 8, Daugavpils, LV 5401 Pašvaldības īpašums 19.gs.b. 4799
Muzeja piebūve - krājuma glabātuve RĪgas iela 8, Daugavpils, LV 5401 Pašvaldības īpašums 1992.
Daugavpils Māla mākslas centrs 18.novembra iela 8, Daugavpils, LV 5401 Pašvaldības īpašums 1945
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja ēka
Muzeja izstāžu zāle
Muzeja piebūve - krājuma glabātuve
Daugavpils Māla mākslas centrs, TLMS "Latgale" keramiķu darbnīca
Pinēju darbnīca, TLMS "Klūga"

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2503

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1146
Krājuma telpas 556
Pārējās telpas 801
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas