Apraksts

Dibināšanas gads:

1938

Sākums:

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs tika atvērts 1938.g. 30. maijā. Kopš 1959.g. atrodas vienā no pilsētas skaistākajām jūgendstilā ēkām. Muzeja apmeklētājus sagaida kultūrvēstures un dabas ekspozīcijas, Daugavpils mākslinieka L. Baulina galerija. Muzeja izstāžu zālēs tiek eksponētas daudzveidīgas izstādes. Pie muzeja darbojās Daugavpils Māla mākslas centrs, Tautas lietišķās mākslas studijas “Latgale” (keramika) un “Klūga” (pinumi). Speciāli uzbūvētā muzeja piebūvē izvietojas krājuma glabātuves, restaurācijas darbnīca, darba kabineti, bibliotēka un lasītava. Omulīgā muzeja pagalmiņā notiek dažādi pasākumi un koncerti.

Misija:

Vācot, glabājot, pētot un popularizējot Daugavpils kultūrvēstures, mākslas un dabas kolekcijas, sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienu pieredzes apzināšanu, veicināt sabiedrības interesi un izpratni par vēstures procesiem Daugavpilī un Dienvidlatgalē, radīt sabiedrībā cieņu pret savu garīgo mantojumu un tradīcijām.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana; Dienvidlatgales un īpaši Daugavpils pilsētas kultūrvēstures, mākslas un dabas izpēte Latgales un Sēlijas kultūretnogrāfisko novadu vēstures kontekstā, par pamatu izmantojot muzeja krājumu, citus avotus un literatūru; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana, tūristu piesaiste; Daugavpils Māla mākslas centra un tautas lietišķo mākslas studiju “Latgale” un “Klūga” darbības nodrošināšana; muzeja resursu un infrastruktūras attīstība, divu muzeju ēku kā kultūras pieminekļu saglabāšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājaslapas pirmā versija tika izveidota 2004.gadā. Kopš tā laika bija pagājis pārāk ilgs laiks, lai “vecā” versija, kura ik pa laikam tika uzlabota un pielāgota jaunām prasībām, pilnvērtīgi funkcionēt un pozicionēt muzeju kā mūsdienīgu un inovācijām atklātu kultūras iestādi. Līdz ar to 2015.gadā tika iesākts darbs pie jaunas mājaslapas izveides. Projekta izstrāde turpinājās arī 2016.gadā, kad tika izgatavots jauns mājaslapas dizains un saturs. 2017.gadā tika pabeigts darbs pie informācijas pārnešanas no vecās mājaslapas versijas uz jauno un tika iedarbināta konceptuāli jauna mājaslapa. 2018.-2021. gadā tika papildināts mājaslapas jaunās versijas saturs.

Izveides (un pārveides) gads:

2004
2007
2020

Kas aktualizē informāciju:

komunikācijas un sabiedrisko attiecību galvenais speciālists

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

16A5

Akreditācijas datums:

28.12.2020

Muzejs akreditēts līdz:

27.12.2025

Muzeja šifrs:

DNMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Daugavpils pilsētas dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība (kopš 1992.g.)

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 16:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Muzejs atvērts apmeklētājiem katru dienu, bez brīvdienām, izņemot valsts svētku dienas

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja un izstāžu apmeklējums Muzeja bezmaksas apmeklējums pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu un internātskolu audzēkņiem, bāreņiem, bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un pavadošajai personai, PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” audzēkņiem, Latvijas mākslinieku savienības biedriem, ekskursijas grupas vadītājiem, Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību), NEMO un ICOM biedriem (uzrādot apliecību), personām ar pirmās grupas invaliditāti un pavadošajai personai, otrās grupas invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+Ģimenes karte” un personas apliecinošo dokumentu), uzrādot Muzeja drauga karti, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri informē par norisēm muzejā (uzrādot preses karti), Ukrainas civiliedzīvotājiem (uzrādot personas apliecinošo dokumentu). Muzeja bezmaksas apmeklējums visiem apmeklētājiem vienu stundu izstādes atklāšanas laikā un īpašās akciju dienās: 18. maijs Starptautiskā muzeju diena (visiem apmeklētājiem), starptautiskā akcija “Muzeju nakts” (visiem apmeklētājiem), 1. septembris Zinību diena (skolēniem, studentiem), 1. oktobris Starptautiskā senioru diena (pensionāriem)
2 Muzeja uzziņu materiālu izmantošana Muzeja uzziņu materiālu (kartotēku, datu bāzu, aprakstu utt.) izmantošana
3 Iespēja iepazīties ar muzeja priekšmetiem Iespēja iepazīties ar muzeja krājuma priekšmetiem
4 Mutiskas konsultācijas Mutiskas konsultācijas, kuras neprasa krājuma materiālu izsniegšanu
5 Muzeja izveidotas ceļojošās izstādes eksponēšana ārpus muzeja Ceļojošās izstādes eksponēšana muzejos un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apmeklējums 1 cilv. - 2.00-5.00
2 Ģimenes biļete pastāvīgo muzeja ekspozīciju un izstāžu apskatei Ģimene: 1-2 pieaugušie ar 1 vai vairāk bērniem līdz 18 gadiem - 10.00 eur
3 Gida pakalpojumi muzejā: Gida pakalpojumi muzejā latviešu vai krievu valodā grupai, kurā ir līdz 10 cilv. - 15.00 no grupas Gida pakalpojumi muzejā angļu valodā grupai līdz 10 cilv (1 st.) - 20.00 no grupas Gida pakalpojumi muzejā latviešu valodā grupai no 11 līdz 30 cilv. - 1.00 no cilv. Gida pakalpojumi muzejā svešvalodā grupai no 11 līdz 30 cilv. - 2.00 no cilv.
4 Audioģida izmantošana Teksts pēc izvēles latviešu, krievu, angļu val. (ap 45 min) - 2.00 euro
5 Gida pakalpojumi ekskursijai ārpus muzeja (grupai) 25.00-50.00 euro no grupas
6 Tematiskie pasākumi, izglītojošās nodarbības un muzejpedagoģiskās programmas, tālākizglītības programmas muzejā un un TLMS „Latgale” keramikas darbnīcā (Daugavpils Māla mākslas centrā) 2.00-12.00 eur no cilv.
7 Lekcijas muzejā un ārpus muzejā, sagatavotas pēc pieprasījuma 15.00-40.00 eur no grupas
8 Ceļojošās izstādes eksponēšana ārpus muzeja 1-14 dienas - 23.00 euro
9 Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana 1 vienība - 8.00-20.00 euro
10 Rakstiska konsultācija un ekspertīze (izmantojot muzeja krājuma priekšmetus, veicot atsevišķu pētījumu) 10.00 eur
11 Muzeja telpu noma izstādēm un pasākumiem: Muzeja izstāžu zāle (100 m2) – 10.05/dienā; Muzeja pasākumu zāle (100 m2 ) – 35.11/stundā; Mazā zāle (50 m2) – 5.02/dienā; DMMC zāle (80 m2) – 20.93/dienā
12 Piedāvājums jaunajam pārim un kāzu viesiem:
12.1 Muzeja pagalma izmantošana laulības noslēgšanai 93.12 euro /dienā
12.2 Tālākizglītības programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem 5.00 euro no cilv.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma veidošana, komplektēšana, saglabāšana un uzturēšana, krājuma vienību ievadīšana NMK Kopkatalogā; Daugavpils novada un īpaši Daugavpils pilsētas kultūrvēstures, mākslas un dabas izpēte Latgales un Sēlijas kultūretnogrāfisko novadu vēstures kontekstā no aizvēstures līdz mūsdienām, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citu atmiņas institūciju avotus un literatūras resursus. Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana, tūristu piesaiste; Sadarbības starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un citu pašvaldību kultūras, zinātnes, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un privāto sektoru sekmēšana kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā; Starptautiskās sadarbības veicināšana starp atmiņas institūcijām; Daugavpils Māla mākslas centra, Tautas lietišķās mākslas studiju “Latgale” un “Klūga” darbības nodrošināšana; Muzeja resursu un infrastruktūras attīstība, divu muzeja ēku kā valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšana; Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja nolikums (lēmums Nr. 511) 26.08.2010 2
2. Noteikumi par krājumu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma veidošanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 17.08.2020 7
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 15.12.2014 2
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 27.07.2012 5
5. Darba drošības u.c. noteikumi Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja darba drošības noteikumi 14.01.2014 2
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja Civilās aizsardzības plāns 09.10.2015 1
2 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 13.10.2022 6
3 Kārtība par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krātuves atvēršanu ārkārtas situācijā 15.12.2014 2
4 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krātuves atslēgu glabāšanas kārtība 18.12.2014 2
5 Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā un tā struktūrvienībās 14.09.2015 1
6 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma komisijas Nolikums 18.12.2014 3
7 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma restaurācijas un konservācijas padomes Nolikums 26.03.2010 1
8 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja zinātniskās padomes Nolikums 25.11.2016 4
9 Nolikums par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja struktūru 10.12.2012 2
10 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma priekšmetu vērtēšanas kārtība 24.09.2014 1
11 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja ugunsdrošības instrukcija 15.10.2015 6
12 Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja personāla rīcību ugunsgrēka gadījumā ugunsgrēka gadījumā 14.01.2014 2
13 Instrukcija par ugunsdzēsības līdzekļu uzturēšanu un izmantošanu 15.10.2015 2
14 Instrukcija par pirmās palīdzības sniegšanu cietušajiem nelaimes gadījumos 15.09.2009 2
15 Darba aizsardzības instrukcija darbam ar datoru 14.01.2014 1
16 Darba aizsardzības instrukcija elektrodrošības instrukcija 03.02.2014 1
17 Darba aizsardzības ievadinstrukcija jaunpieņemtajiem darbiniekiem 27.12.2006 1
18 Darba aizsardzības instrukcija darbam ar rokas elektroinstrumentiem 22.01.2014 1
19 Darba aizsardzības instrukcija darbā ar pārvietojamām trepēm 22.01.2014 1
20 Darba aizsardzības instrukcija biroja darbiniekiem 14.01.2014

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

100940

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

75738

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

494

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

446

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 478 430

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

54

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Pulksteņi Restaurācija 3
2 Lampa Restaurācija 1
3 Mēbeles Restaurācija 2
4 Aparāti un ierīces Restaurācija 2
5 Tualetes piederumi Restaurācija 1
6 Rakstāmpiederumi Restaurācija 2
7 Iepakojums Konservācija 18
8 Somas Konservācija 4
9 Rotaļlietas Konservācija 2
10 Transporta un sporta piederumi Konservācija 4
11 Mēbeles Konservācija 2
12 Tualetes piederumi Konservācija 2
13 Mērierīces Konservācija 3
14 Trauki Konservācija 2
15 Klavieres Konservācija 1
16 Sienas dekors Konservācija 1
17 Ikona Konservācija 1
18 Aparāti un ierīces Konservācija 3

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

5506

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

30122

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1764

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

1315

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

2930

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

2511

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1443

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Novada senvēsture. Novads Lietuvas Lielkņazistes (1561.g.-1569.g.) un Polijas-Lietuvas valsts (Rzecz Pospolita) (1569.g.-1772.g.) sastāvā (1. zāle) 299 278
2 Novads Krievijas impērijas sastāvā (1772.g.-1917.g.). - Novads 1772.g.-1861.g. (2. zāle) 149 134
3 Novads Krievijas impērijas sastāvā (1772.g.-1917.g.). - Novads 1861.g.-1917.g. (3. zāle ) 262 212
4 Novads Latvijas Republikas sastāvā. (1918.g.-1940.g.) (4. zāle) 255 242
5 Digitālā ekspozīcija “Daugavpils. Latgale. Latvija.” 416 232
6 Daugavpils novads PSRS sastāvā (1940.g.-1991.g.) (5.zāle) 427 278
7 Daugavpils novada daba (6.-7.zāles) 703 67

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

1661

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1042

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 L.Baulina mākslas galerija 29 6
2 P. Hudobčenoka mākslas darbu izstāde „Dvinskas stāsti” 12 12
3 Interjera izstāde „Pagātnes reveranss” (ar multimediju programmu) 347 309
4 Ceļš uz dievnamu 208 115
5 Nauda ar Latvija dvēseli. Lats 318 199
6 Izstāde “Vēlēšanu biļetens. Papīra gabaliņš vai varas instruments?” sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā 65 6
7 Valda Buša glezniecības izstāde “Skaistums. Darbs. Mīlestība”. 34 1
8 Pētera Postaža glezniecības izstāde “Veltījums Daugavpilij” 18 18
9 Padomju laika dzīvoklī 138 134
10 Daugavpils laiku lokos 99 75
11 Piemiņas izstāde “Morozovu ģimenes stāsti”, veltīta sabiedriskā aktīvista, politrepresētā Fomas Morozova 95 gadu jubilejai. 33 26
12 Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas izstāde “Mākslas dienas Daugavpilī 2022” 71 6
13 Inta Dobrāja “Sākums visam” 18 10
14 Mūsu novadnieki (ceļojošā izstāde) 103 40
15 “Pilsēta Daugavas krastos” 64 5
16 Oskara Kalēja un laika biedru izstāde “Oskars Kalējs un viņa laiks”. 71 47
17 “Veltījums” (pasniedzēja, komponista un diriģenta Henriha Gaļicka piemiņas izstāde) 33 33

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

1052

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

445

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Daugavpils skati laika griežos (ceļojošā izstāde) 99 76
2 Latvijas iedzīvotāju masveida represiju atcerei veltīta ceļojošā izstāde „Sāpju un cerību ceļš” 112 16
3 Man pieder tēvu zeme (ceļojošā izstāde) 106 39
4 Daugavpils valsts ģimnāzija. Skolas vēsture laiku lokos (ceļojošā izstāde) 203 15
5 “Andrejs Pumpurs” (ceļojošā izstāde) 51 13
6 Mūsu novadnieki (ceļojošā izstāde) 103 40
7 Daugavpils + 25+5 (Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 30. gadadienai veltīta ceļojošā izstāde) 120 68
8 Daugavpils laiku lokos (ceļojošā izstāde) 99 75
9 Ceļojošā izstāde, veltīta Daugavpils teātra aktrisei, režisorei, pedagoģei Verai Hramņikovai 58 2
10 Ceļojošā izstāde “Veltījums” (pasniedzēja, komponista un diriģenta Henriha Gaļicka piemiņas izstāde) Krāslavas muzejā 33 33
11 Pētera Postaža gleznu izstāde no DNMM krājuma SIA Axon’Cable rūpnīca 5 5
12 Mihaila Radčenko darbu izstāde Invalīdu sporta klubā “Daugavpils” 18 18
13 Pētera Postaža darbu izstāde Krāslavas kultūras namā 11 11
14 Pētera Postaža darbu izstāde Kultūras centrā “Vārpa” 9 9
15 Vitālija Kalvāna darbu izstāde Raiņa māja Berķenelē 12 12
16 1970. gadu Daugavpils mākslinieku grupas darbu izstāde Skrindu dzimtas muzejs Vabolē 13 13

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

115

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

108

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Gleznas Izstādei Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 4 4 07.12.2021 18.03.2022
2 Gleznas Interjera noformēšanai Daugavpils Pilsētas domes Izglītības pārvalde 2 2 07.07.2022 06.07.2023
3 Gleznas Izstādei Raiņa māja Berķenele 12 12 15.06.2021 01.06.2022
4 Gleznas Izstādei Augšdaugavas novada kultūras centrs “Vārpa” 9 9 18.02.2022 31.08.2022
5 Gleznas Izstādei Krāslavas Kultūras nams 11 11 02.11.2022 20.12.2022
6 Gleznas Izstādei SIA AXON CABLE 5 5 18.02.2022 17.03.2023
7 Gleznas Interjera noformēšanai Daugavpils Pilsētplānošanas un būvniecības departaments 4 4 01.06.2022 31.05.2023
8 Industriālā mantojuma priekšmeti Ekspozīcijai Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs 22 17 13.06.2022 01.06.2023
9 Industriālā mantojuma priekšmeti Ekspozīcijai Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs 23 23 05.09.2022 31.08.2023
10 Gleznas Izstādei Invalīdu sporta klubs “Daugavpils” 18 18 10.04.2022 24.02.2023
11 Gleznas Restaurācijai VKKF projektu ekspertu apstiprinātā restauratore– vecmeistare stājglezniecībā Irbe Grīnberga 3 3 15.06.2022 17.11.2022
12 Vitrāžas Restaurācijai SIA “Rīgas vitrāžas” 2 15.06.2022 30.11.2022

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 263 76 339
Digitālo attēlu izgatavošanai 69 130 199

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2022.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 2 2
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 51 51
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

26

no tiem realizēti:

26

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

6

no tām uzsāktas īstenot:

5

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 V. Mežbārde Daugavpils mākslinieku grupas vēsturiskais apskats 1965.-1980. gadi. (20 personālijas) 05.01.2022 30.06.2023 Pētījums grāmatas “Daugavpils mākslinieki” sagatavošanai Darbs turpinās
2 M. Folkmane Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas darbu kolekcija 1998.-2023. 05.01.2022 30.06.2023 Mākslas darbu kolekcijas raksturojums, biogrāfiskā izziņa par māksliniekiem. Darbs turpinās
3 M. Folkmane, V. Mežbārde Projekts “Grāmata “Daugavpils mākslinieki” sagatavošanas 1.posms” 20.01.2022 30.11.2022 “Daugavpils mākslinieki” gramatas izdošanas projekta sagatavošanas ar mērķi popularizēt DNMM krājumu. Veikta projekta 1. posma realizācija: autoru un darbu atlase, grāmatas satura veidošana (37 mākslinieku biogrāfisko datu apkopošana) Pabeigts
4 M. Folkmane Projekts “Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma Intas Dobrājas gleznu restaurācija” 20.01.2022 30.11.2022 Projekta sagatavošana un realizācija: restaurētas trīs krājuma gleznas Pabeigts
5 M. Folkmane Projekts “Izstāde “Kompleksais piedāvājums” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā” 01.02.2022 01.09.2022 Projekta sagatavošana un realizācija ar merķi veidot kvalitatīvas un mūsdienīgas mākslas izstādes Pabeigts
6 M. Folkmane Nozīmīgākie krustpunkti Daugavpils Reģiona Mākslinieku asociācijas darbības laikā no 1998. līdz 2013. gadam 01.09.2022 30.10.2023 Pētījums Darbs turpinās
7 T. Šemetova Deniss Vasiļjevs – Daugavpils daiļslidotājs, ziemas olimpisko spēļu dalībnieks, Latvijas un mūsu novada lepnums 05.01.2022 30.08.2022 Pētījums Pabeigts (18 lpp)
8 T. Šemetova “Veltījums” (pasniedzēja, komponista un diriģenta Henriha Gaļicka piemiņas izstāde) 30.04.2022 29.06.2022 Izstādes plāns, tekstu un anotācju sagatavošana Pabeigts
9 T. Šemetova Veltījums komponistam Henriham Gaļickim 19.05.2022 29.06.2022 Pasākuma scenārijs Pabeigts
10 T. Šemetova Dzimšanas diena muzejā 11.04.2022 20.06.2022 Interaktīvās programmas scenārija papildināšana Pabeigts (2 lpp)
11 M. Folkmane Ilonas Linartes- Ružas, Daces Pudānes, Romualda Gibovska izstāde “18+1 paralēle” 05.01.2022 18.02.2022 Izstādes plāns. Uzziņu materiāls izstādes anotācijai un atklāšanas pasākumam Pabeigts
12 M. Folkmane Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas izstāde ”Mākslas dienas 2022” 14.02.2022 29.04.2022 Izstādes plāns. Uzziņu materiāls izstādes anotācijai un atklāšanas pasākumam Pabeigts
13 M. Folkmane Izstāde “Pilsēta Daugavas krastos” 01.03.2022 23.05.2022 Izstādes plāns. Uzziņu materiāls izstādes anotācijai un atklāšanas pasākumam Pabeigts
14 M. Folkmane Pjotra Hudobčenoka izstāde “Domiņas iz grāmatas” 04.04.2022 31.05.2022 Izstādes plāns. Uzziņu materiāls izstādes anotācijai un atklāšanas pasākumam Pabeigts
15 M. Folkmane, V. Mežbārde Intas Dobrājas izstāde “Sākums visam” 04.04.2022 01.07.2022 Izstādes plāns. Uzziņu materiāls izstādes anotācijai un atklāšanas pasākumam Pabeigts
16 M. Folkmane Elgas Grīnvaldes gleznu izstāde “Meditācija” 06.05.2022 30.08.2022 Izstādes plāns. Uzziņu materiāls izstādes anotācijai un atklāšanas pasākumam Pabeigts
17 M. Folkmane Jauno mākslinieku izstāde “Kompleksais piedāvājums” 06.05.2022 01.09.2022 Izstādes plāns. Uzziņu materiāls izstādes anotācijai un atklāšanas pasākumam Pabeigts
18 M. Folkmane Aleksandra un Ingas Maijeru mūzikas instrumentu un skaņu rīku izstāde “Pierastie un neparastie” 01.07.2022 23.09.2022 Izstādes plāns. Uzziņu materiāls izstādes anotācijai un atklāšanas pasākumam Pabeigts
19 M. Folkmane Dusetu mākslas galerijas mākslinieku izstāde (Lietuva) 01.08.2022 30.09.2022 Izstādes plāns. Uzziņu materiāls izstādes anotācijai un atklāšanas pasākumam Pabeigts
20 M. Folkmane, V. Mežbārde, V. Slavkovska Oskara Kalēja un laikabiedru izstāde “Oskars Kalējs un viņa laiks” 03.10.2022 01.12.2022 Izstādes plāns. Uzziņu materiāls izstādes anotācijai un atklāšanas pasākumam Pabeigts
21 M. Folkmane Aleksandras Čudnovskas izstāde “Ziemassvētku apsveikumi un dāvanas” 11.11.2022 15.12.2022 Izstādes plāns. Uzziņu materiāls izstādes anotācijai un atklāšanas pasākumam Pabeigts
22 M. Folkmane Tēls un ideja mākslinieku darbos (Leonīda Baulina darbu ekspozīcija) 25.11.2022 25.03.2023 Muzejpedagoģiskās programmas scenārijs Darbs turpinās
23 M. Folkmane Latgales ainava tekstilkolāžā 12.12.2022 31.03.2023 Muzejpedagoģiskās programmas scenārijs Darbs turpinās
24 V. Slavkovska 2022. gada jubilāru un notikumu gadadienu Daugavpilī apkopojums 04.01.2022 14.01.2022 Izziņas sagatavošana Daugavpils pilsētas domei, kultūras iestādēm, plašsaziņas līdzekļiem Pabeigts
25 I. Janovska Barikādēm - 31 07.01.2022 20.01.2022 Ziņojums DNMM Facebook sociālai vietnei Pabeigts
26 G. Verjovočņikova Ruģeļu apkaime 04.01.2022 24.01.2022 Izziņa, materiālu un fotogrāfiju atlase pēc pieprasījuma ģeogrāfam, Rēzeknes Augstskolas, Daugavpils Universitātes docētājam Ivaram Matisovam Pabeigts Raksts žurnālā “A12” 2022. g. Nr. 1 (58) “Ruģeļu noslēpums”.
27 V. Slavkovska Baltkrievi Daugavpils politiskajā dzīvē 1920.-1930. gados 14.01.2022 21.02.2022 Referāts III Starptautiskās konferences Baltkrievu lasījumiem: Personības. Grāmatas. Sakari Pabeigts (5 lpp)
28 I. Janovska Atceres brīdis pie piemiņas akmens „Nevainīgā sarkanā terora upuriem” 25. marts 14.03.2022 25.03.2022 Pasākuma scenārijs Pabeigts
29 I. Janovska Polītrepresētas Leonardas Permiņevas dzīvesstāsts 07.03.2022 18.03.2022 Ziņojums DNMM Facebook sociālai vietnei Pabeigts
30 I. Janovska Piemiņas izstāde “Morozovu ģimenes stāsti”, veltīta sabiedriskā aktīvista, politrepresētā Fomas Morozova 95 gadu jubilejai 07.03.2022 28.03.2022 Ziņojums ziņu portālam rus.lsm.lv Pabeigts
31 I. Janovska Piemiņas izstāde “Morozovu ģimenes stāsti”, veltīta sabiedriskā aktīvista, politrepresētā Fomas Morozova 95 gadu jubilejai 07.03.2022 28.03.2022 Izstādes plāns, materiālu atlase, tekstu un anotāciju sagatavošana Pabeigts
32 I. Janovska Poguļankas apkaimes ielu nosaukumi 21.03.2022 30.03.2022 Izziņa Žaņa Lipkes memoriālam Pabeigts
33 V. Slavkovska, I. Janovska, G. Verjovočņikova Vienības tilts, Gajoka apkaime 18.03.2022 11.04.2022 Izziņas materiāls infostendiem Bruģu ielas promenādē Pabeigts
34 I. Janovska Intervija ar kultūras darbinieku Mečislavu Cauni 06.04.2022 12.04.2022 Dzīvesstāsta ierakstīšana Pabeigts (1:44:38)
35 G. Verjovočņikova, V. Slavkovska Grīvas apkaime 04.04.2022 15.04.2022 Izziņas un fotomateriālu atlase Latvijas sabiedriskajiem medijiem raidījumam “Ielas garumā. Lielā, Sēlijas, Baznīcas u.c. ielas Daugavpils Grīvā” Pabeigts https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/30.04.2022-ielas-garuma-liela-selijas-baznicas-uc-ielas-daugavpils-griva.id260082
36 V. Slavkovska Jānim Volontam – 140 01.04.2022 08.04.2022 Ziņojums DNMM Facebook sociālai vietnei Pabeigts
37 V. Slavkovska Sanatorijas ‘Mežciems" kūrmāja 04.04.2022 11.04.2022 Materiālu atlase diplomdarbam LMA studentei arhitektūrā un vēsturē Pabeigts
38 V. Slavkovska Daugavpils Valsts ģimnāzija. Skolas vēsture laiku lokos 07.02.2022 29.04.2022 Izstādes plāns, materiālu atlase, tekstu un anotāciju sagatavošana Pabeigts
39 V. Slavkovska Gleznotājs Kārlis Mudelis 03.05.2022 16.05.2022 Fotogrāfiju atlase, anotāciju sagatavošana Jēkabpils Vēstures muzeja jaunai ekspozīcijai Pabeigts
40 I. Janovska Bijušo Daugavpils pilsētas vadītāju, apglabāto Daugavpils kapos, biogrāfijas 31.05.2022 07.06.2022 Scenārijs piemiņas pasākumam Pabeigts
41 I. Janovska Atceres brīdis pie piemiņas akmens „Nevainīgā sarkanā terora upuriem” 14. jūnijs 07.06.2022 15.06.2022 Pasākuma scenārijs Pabeigts
42 I. Janovska, V. Slavkovska Dziesmu svētku / Dziesmu dienu norišu kalendārs Daugavpilī, Daugavpils rajonā un Augšdaugavas novadā 03.06.2022 04.07.2022 Ziņojums Rakstniecības un mūzikas muzejam Pabeigts
43 V. Slavkovska Daugavpils laiku lokos 09.06.2022 16.08.2022 Fotogrāfiju atlase, anotāciju sagatavošana filmas “Daugavpils, Latvija” veidošanai, autors E. Janovskis Pabeigts https://youtu.be/Ua7Mx0MTWek (no 39. min.)
44 V. Slavkovska 1991. gada janvāra notikumi Daugavpilī I. Kuzmicka, T. Rudāna, A. Kovaļova-Krivonosova fotogrāfijās un dokumentos 11.06.2022 09.09.2022 Fotogrāfiju atlase, anotāciju sagatavošana AS “Latvijas Mediji” grāmatai par 1991. gadu, sast. A. Ērglis Pabeigts
45 I. Janovska Ierosinājums Daugavpils valstspilsētas domei par apbalvojuma “Mūža ieguldījums” M. Caunei piešķiršanu 06.06.2022 13.06.2022 M. Caunes dzīvesstāsts un ierosinājums Pabeigts
46 I. Janovska Otrā pasaules karā kritušo padomju karavīru Brāļu kapi, nacistiskā terora upuru kapi un piemiņas vietas Daugavpilī 02.06.2022 08.06.2022 Izziņas materiāls Daugavpils pilsētas domei Pabeigts
47 I. Janovska Obelisks veltīts 360. strēlnieku divīzijai. Otrā pasaules kara pilsētas atbrīvotājiem un aizstāvjiem veltīts obelisks un piemiņas stēlas Slavas skvērā Daugavpilī 13.06.2022 04.07.2022 Vēsturiskais apraksts par Otrā pasaules kara pieminekļiem pēc pieprasījuma Daugavpils domei Pabeigts
48 G. Verjovočņikova Dubrovina parka vēsture no 1878.-1917. gadam 29.04.2022 20.06.2022 Vēsturiskais apraksts Pabeigts
49 V. Slavkovska Politiķis, sabiedriskais darbinieks, Daugavpils pilsētas galva Jānis Volonts 01.07.2022 07.07.2022 Biogrāfiskā izziņa Daugavpils domei Pabeigts
50 V. Slavkovska Restorāni, kafejnīcas, traktieri Daugavpilī 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā 11.07.2022 25.07.2022 Izziņas materiāls fotogrāfam V. Cigankovam Pabeigts
51 V. Slavkovska Daugavpils ielu nosaukumi 1949. gada 25. martā un šodien Deportēto iedzīvotāju kartes izveidei 12.07.2022 15.07.2022 Karšu izdevniecība “Jāņa sēta” https://deportetie.kartes.lv/ Pabeigts
52 I. Janovska Mežciema sanatorija 05.09.2022 15.09.2022 Fotogrāfiju atlase SIA LDU izpētes un projektēšanas birojam KROKS Pabeigts
53 I. Janovska Zemes bankas Daugavpils nodaļas nams, Daugavpils pasta un telegrāfa ēka 03.10.2022 17.10.2022 Fotogrāfiju atlase Ilzei Būmanei (grāmatai par arhitektu Arturu Krūmiņu) Pabeigts
54 K. Jumis Uzņēmējs Arons Kagans (1878-1931) 18.10.2022 24.10.2022 Biogrāfiskā izziņa novadpētniekam J. Čertovam Pabeigts
55 K. Jumis Pirmais pasaules karš Daugavpils apkaimē 24.10.2022 10.11.2022 Fotogrāfiju atlase Augšdaugavas novada pašvaldības iestādei “TAKA” projekta “Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežā” ietvaros (veidojot Pirmā pasaules kara muzeju Medumos) Pabeigts
56 V. Slavkovska, I. Janovska Grīva, Gajoka koka tilts, Daugavas upes krasta attīstība, Daugavas ūdens līmenis 02.11.2022 29.12.2022 Izziņas materiāls infostendiem Bruģu ielas promenādē Pabeigts
57 V. Slavkovska Aktieris, režisors Jurijs Losevs 17.11.2022 06.12.2022 Biogrāfiskā izziņa Daugavpils domei Pabeigts
58 G. Verjovočņikova Vecticībnieku kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības, kas glabājas Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā 01.11.2022 29.11.2022 Referāts sagatavots zinātniski – praktiskai konferencei Krievu kultūras centrā Pabeigts (16 lpp)
59 G. Verjovočņikova Izstāde “Ceļš no varjagiem uz grieķiem” 25.04.2022 30.06.2022 Izstādes plāns Pabeigts
60 K. Jumis Kultūras darbinieka M. Caunes dzīvesstāsts 30.11.2022 19.12.2022 Dzīvesstāsta audioieraksta transkribēšana Pabeigts (16 lpp)
61 V. Slavkovska Izstāde “Vēlēšanu biļetens. Papīra gabaliņš vai varas instruments?” sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā 17.10.2022 30.11.2022 Izstādes plāns, materiālu atlase, izstādes tekstu, anotāciju sagatavošana Pabeigts
62 V. Slavkovska Izstade «Komunisms XX = RašiZms XXI» 15.11.2022 08.12.2022 Izstādes plāns, uzziņas materiālu sagatavošana Pabeigts
63 N. Dzalba Sarmītes Bogdanovičas fotoizstāde „Cieši klāt” 24.01.2022 04.02.2022 Izstādes plāns, materiālu atlase, izstādes tekstu, anotāciju sagatavošana Pabeigts
64 N. Dzalba TLMS „Latgale” izstāde “Māla vēstījums” 21.03.2022 01.04.2022 Izstādes plāns, materiālu atlase, izstādes tekstu, anotāciju sagatavošana Pabeigts
65 N. Dzalba Leldes Kundziņas gleznu izstāde “Hlorofila deva” 19.04.2022 27.04.2022 Izstādes plāns, materiālu atlase, izstādes tekstu, anotāciju sagatavošana Pabeigts
66 N. Dzalba Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūtēju izstrādājumu izstāde “Līvāni=stiks” 16.05.2022 03.06.2022 Izstādes plāns, materiālu atlase, izstādes tekstu, anotāciju sagatavošana Pabeigts
67 N. Dzalba Mākslas galerijas Nester Costom izstāde “Metāla dizains un māksla” 13.06.2022 01.07.2022 Izstādes plāns, materiālu atlase, izstādes tekstu, anotāciju sagatavošana Pabeigts
68 N. Dzalba Natalias Marinohas gleznu izstāde “Gaisīgais balanss” 01.08.2022 26.08.2022 Izstādes plāns, materiālu atlase, izstādes tekstu, anotāciju sagatavošana Pabeigts
69 N. Dzalba Tautas lietišķās mākslas studiju izstāde “Keramika Pinumi Tekstīlijas” 03.10.2022 28.10.2022 Izstādes plāns, materiālu atlase, izstādes tekstu, anotāciju sagatavošana Pabeigts
70 J. Petrova Gleznošanas nodarbības “Iedvesmojoties no Valda Buša gleznām” 03.01.2022 26.01.2022 Mūžizglītības programmas scenārijs Pabeigts
71 J. Petrova Putnu darbnīca 06.01.2022 04.03.2022 Muzejpedagoģiskās programmas scenārijs Pabeigts
72 J. Petrova Lieldienas sākumskolas skolēniem 10.12.2021 09.03.2022 Muzejpedagoģiskās programmas sākumskolas skolēniem scenārijs Pabeigts
73 J. Petrova, A. Ditļa “Putnu darbnīca” ģimenes dienas pasakums 01.02.2022 24.02.2022 Pasākuma scenārijs Pabeigts
74 J. Petrova “Pavasara radošā darbnīca” skolēnu brīvlaika ietvaros 01.03.2022 10.03.2022 Radošās nodarbības scenārijs Pabeigts
75 J. Petrova, L. Rudzīte-Besakirska, A. Ditļa “Lieldienas” - ģimenes dienas pasākums 09.03.2022 21.03.2022 Pasākuma scenārijs Pabeigts
76 J. Petrova, L. Rudzīte-Besakirska Radošā nodarbība “#Glezno ar kafiju” ģimenes dienas ietvaros 04.04.2022 20.04.2022 Mūžizglītības programmas scenārijs Pabeigts
77 L. Rudzīte-Besakirska Starptautiskā akcija “Muzeju nakts” 01.04.2022 14.05.2022 Raksts, pasākuma scenārijs Pabeigts
78 J. Petrova, L. Rudzīte-Besakirska, A. Ditļa Mātes diena 20.04.2022 02.05.2022 Pasākuma scenārijs Pabeigts
79 J. Petrova, L. Rudzīte-Besakirska Intelektuāla spēle “Daugavpils 747” un radošā nodarbība, kas veltīta pilsētas svētkiem ģimenes dienas ietvaros 09.05.2022 27.05.2022 Pasākuma scenārijs Pabeigts
80 J. Petrova, L. Rudzīte-Besakirska Akmeņu apgleznošana ģimenes dienas ietvaros 07.06.2022 21.06.2022 Pasākuma scenārijs Pabeigts
81 J. Petrova, L. Rudzīte-Besakirska Tēva diena 11.08.2022 31.08.2022 Pasākuma scenārijs Pabeigts
82 J. Petrova, A. Ditļa Miķeļdiena 01.09.2022 20.09.2022 Muzejpedagoģiskās programmas scenārijs Pabeigts
83 J. Petrova Mārtiņdienas tradīcijas 21.09.2022 31.10.2022 Muzejpedagoģiskās programmas scenārijs Pabeigts
84 J. Petrova, A. Ditļa “Miķeļdiena” ģimenes dienas ietvaros 01.09.2022 22.09.2022 Pasākuma scenārijs Pabeigts
85 J. Petrova, L. Rudzīte-Besakirska, A. Ditļa Rudens brīvlaiks muzejā: - Akmeņu apgleznošana ; - Rudens radošā darbnīca ; - Krāsu burvība; - Kolāžas veidošana no dabas materiāliem 19.09.2022 18.10.2022 Radošo nodarbību scenārijs Pabeigts
86 J. Petrova Ziemassvētku rotājumi 31.10.2022 28.11.2022 Muzejpedagoģiskās programmas scenārijs Pabeigts
87 L. Rudzīte-Besakirska Sarbaltsarkano lentīšu locīšanas pasākums 24.10.2022 08.11.2022 Raksts, pasākuma scenārijs Pabeigts
88 L. Rudzīte-Besakirska Valsts Robežsardzes kinologu paraugdemonstrējumi muzeja pagalmā 24.10.2022 08.11.2022 Raksts, pasākuma scenārijs Pabeigts
89 L. Rudzīte-Besakirska Lāčplēša diena Daugavpilī 24.10.2022 11.11.2022 Raksts, pasākuma scenārijs Pabeigts
90 J. Petrova, L. Rudzīte-Besakirska “Izveido savu Ziemassvētku rotājumu” ģimenes dienas ietvaros 10.11.2022 23.11.2022 Pasākuma scenārijs Pabeigts
91 J. Petrova, L. Rudzīte-Besakirska “Gada simbols” ģimenes dienas ietvaros 24.11.2022 09.12.2022 Pasākuma scenārijs Pabeigts
92 L.Rudzīte-Besakirska Ziemassvētku noformējuma muzeja pagalmā atklāšana 24.11.2022 02.12.2022 Pasākuma scenārijs Pabeigts
93 J. Petrova Ceļojums naudas pasaulē 02.12.2022 31.01.2023 Muzejpedagoģiskās programmas scenārijs Darbs turpinās
94 J. Petrova Leļļu vēsture 31.08.2022 31.05.2023 Muzejpedagoģiskās programmas scenārijs Darbs turpinās
95 J. Petrova Pulksteņu pasaulē 28.11.2022 24.03.2023 Muzejpedagoģiskās programmas scenārijs Darbs turpinās
96 J. Petrova Senās lādes noslēpumi 05.12.2022 08.05.2023 Muzejpedagoģiskās programmas scenārijs Darbs turpinās
97 R. Ģiptere, V. Ivanovs DNMM loma un piedāvājums Daugavpils Eiropas kultūras galvaspilsētas -2027 programmai 03.01.2022 14.01.2022 Muzeja potenciāla izpēte iespējamo pasākumu un tūrisma produktu veidošanā Pabeigts
98 R. Ģiptere DNMM kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas būvprojekta ekspertīzes veikšanai nepieciešamās papildus informācijas un materiālu izpēte un atlase 03.01.2022 16.02.2022 Noskaidrot vai ir izstrādāts pilsētbūvnieciski, arhitektoniski un funkcionāli augstvērtīgs būvprojekts muzeja ēku kompleksa pārbūvei. Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 V. Ivanovs Daugavpilietis Nikolajs Poļakovs: atmiņas par Daugavpili Coco the Clown memuāros Daugavpils Krievu kultūras centra Zinātniskās praktiskās konferences “Dinaburga – Dvinska: cilvēki un likteņi” materiālu krājums. Daugavpils: Krievu kultūras centrs, 2022. – 108 lpp. ISBN 978-9934-8886-4-9 66.-80. lpp. 15 lpp.
2 V. Slavkovska Baltkrievi Daugavpils politiskajā dzīvē 1920.-1930. gados III Starptautiskās konferences "Baltkrievu lasījumi: Personības. Grāmatas. Sakari" materiālu krājums. Daugavpils: Baltkrievu kultūras centrs, 2022. ISBN 978-9934-8992-2-5 7 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 N. Dzalba, L. Rudzīte-Besakirska Tautas lietišķās mākslas studiju izstāde „Keramika Pinumi Tekstīlijas” Daugavpils Māla mākslas centrā - anotācija, paziņojums medijiem, afiša, ielūgums 4 lpp.
2 N. Dzalba, L. Rudzīte-Besakirska Natalias Marinohas personālizstāde "Gaisīgais balanss" Daugavpils Māla mākslas centrā - anotācija, paziņojums medijiem, afiša, ielūgums 4 lpp.
3 N. Dzalba, L. Rudzīte-Besakirska Mākslas galerijas Nester Custom izstāde „Metāla dizains un māksla” Daugavpils Māla mākslas centrā - anotācija, paziņojums medijiem, afiša, ielūgums 4 lpp.
4 N. Dzalba, L. Rudzīte-Besakirska Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūtēju izstrādājumu izstāde “Līvāni=stikls” Daugavpils Māla mākslas centrā - anotācija, paziņojums medijiem, afiša, ielūgums 4 lpp.
5 N. Dzalba, L. Rudzīte-Besakirska Leldes Kundziņas gleznu izstāde “Hlorofila deva” Daugavpils Māla mākslas centrā - anotācija, paziņojums medijiem, afiša, ielūgums 4 lpp.
6 N. Dzalba, L. Rudzīte-Besakirska Studijas „Latgale” keramikas izstāde „Māla vēstījums” Daugavpils Māla mākslas centrā - anotācija, paziņojums medijiem, afiša, ielūgums 4 lpp.
7 N. Dzalba, J. Petrova Sarmītes Bogdanovičas fotoizstāde „Cieši klāt” Daugavpils Māla mākslas centrā -anotācija, paziņojums medijiem, afiša, ielūgums 4 lpp.
8 M. Folkmane, J. Petrova Ilonas Linartes-Ružas, Daces Pudānes, Romualda Gibovska izstāde “18+1 paralēle” -mākslinieku radošās biogrāfijas apraksts, anotācija, paziņojums medijiem 3 lpp.
9 M. Folkmane Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas izstāde ”Mākslas dienas 2022” - anotācija, paziņojums medijiem 2 lpp.
10 M. Folkmane, L. Rudzīte-Besakirska Gleznu un tēlniecības izstāde “Pilsēta Daugavas krastos” - anotācija, informatīvā lapa, paziņojums medijiem 3 lpp.
11 M. Folkmane, V. Slavkovska Pjotra Hudobčenoka izstāde “Domiņas iz grāmatas” - informatīvā lapa, paziņojums medijiem, afiša 4 lpp.
12 V. Mežbārde Intas Dobrājas gleznu izstāde “Sākums visam” - mākslinieces radošās biogrāfijas apraksts 2 lpp.
13 M. Folkmane, Ņ. Leonidova, L. Rudzīte-Besakirska Intas Dobrājas gleznu izstāde “Sākums visam” - anotācija, afiša, ielūgums, paziņojums medijiem, prospekts 5 lpp.
14 M. Folkmane, V. Slavkovska L. Rudzīte-Besakirska Jauno mākslinieku izstāde “Kompleksais piedāvājums” - mākslinieku radošās biogrāfijas apraksts, anotācija, informatīvā lapa, paziņojums medijiem 5 lpp.
15 M. Folkmane, L. Rudzīte-Besakirska Elga Grīnvalde “Meditācija” - anotācija, informatīvā lapa, paziņojums medijiem 3 lpp.
16 M. Folkmane, Ņ. Leonidova L. Rudzīte-Besakirska Aleksandra un Ingas Maijeru mūzikas instrumentu un skaņurīku izstāde “Pierastie un neparastie” - informatīvā lapa, afiša, ielūgums, paziņojums medijiem 4 lpp.
17 M. Folkmane, Ņ. Leonidova, L. Rudzīte-Besakirska Dusetu mākslas galerijas mākslinieku izstāde (Lietuva) - informatīvā lapa, paziņojums medijiem, afiša, ielūgums 4 lpp.
18 M. Folkmane, V. Slavkovska, Ņ. Leonidova L. Rudzīte-Besakirska Oskara Kalēja un laikabiedru izstāde “Oskars Kalējs un viņa laiks” - informatīvā lapa, afiša, ielūgums, paziņojums medijiem, prospekts 6 lpp.
19 I. Janovska, L. Rudzīte-Besakirska Pemiņas izstāde “Morozovu ģimenes stāsti", veltīta sabiedriskā aktīvista, politrepresētā Fomas Morozova 95 gadu jubilejai - Informatīvā lapa, paziņojums medijiem 2 lpp.
20 G. Verjovočņikova, Ņ Leonidova, L. Rudzīte-Besakirska Izstāde “Ceļš no varjagiem uz grieķiem” - Informatīvā lapa, afiša, ielūgums 3 lpp.
21 J. Petrova Pavadi skolēnu pavasara brīvlaiku Daugavpils muzejā un Māla mākslas centrā! - paziņojums medijiem, afiša 2 lpp.
22 J. Petrova Edvardes Šmites lekcija “Valda Buša daiļrade” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā - paziņojums medijiem, afiša 2 lpp.
23 J. Petrova Ģimenes diena "#Glezno muzejā!" - paziņojums medijiem, afiša 2 lpp.
24 S. Lukjanska Noslēdzies radošo darbu konkurss "Eņģeļu stāsti" - paziņojums medijiem 2 lpp.
25 J. Petrova “Ģimenes diena - Putnu darbnīca" - paziņojums medijiem, afiša 2 lpp.
26 L. Rudzīte-Besakirska Paziņojums medijiem – Kafija ar izstādes “18.+1 PARALĒLE” māksliniekiem 2 lpp.
27 L. Rudzīte-Besakirska, J. Petrova Ģimenes diena "Lieldienu darbnīca” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā - paziņojums medijiem, afiša 2 lpp.
28 L. Rudzīte-Besakirska, I. Janovska 25. marts - komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Daugavpilī - paziņojums medijiem, informatīvā lapa 2 lpp.
29 L. Rudzīte-Besakirska “Muzeju nakts 2022” Daugavpilī - paziņojums medijiem, informatīvā lapa, pasākumu karte 4 lpp.
30 L. Rudzīte-Besakirska, Ņ. Leonidova Vēsturiskās modelēšanas kluba “ROBEŽA” izstāde - paziņojums medijiem, afiša, ielūgums 3 lpp.
31 L. Rudzīte-Besakirska, J. Petrova “Ģimenes diena - #glezno ar kafiju” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā - paziņojums medijiem, afiša 2 lpp.
32 L. Rudzīte-Besakirska Kafija ar mākslinieci Valdu Mežbārdi - paziņojums medijiem, informatīvā lapa 2 lpp.
33 L. Rudzīte-Besakirska, I. Janovska Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Daugavpilī 14. jūnijā - paziņojums medijiem, informatīvā lapa 2 lpp.
34 L. Rudzīte-Besakirska, J. Petrova “Ģimenes diena - spēle “Daugavpils 747” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā - paziņojums medijiem, afiša 2 lpp.
35 L. Rudzīte-Besakirska, J. Petrova Ģimenes diena "Akmeņu apgleznošana” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā - paziņojums medijiem, afiša 2 lpp.
36 L. Rudzīte-Besakirska, J. Petrova “Ģimenes diena kopā ar Vēsturiskās modelēšanas kluba “ROBEŽA” biedriem” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā - paziņojums medijiem, afiša 2 lpp.
37 L. Rudzīte-Besakirska, M. Folkmane Mākslinieka Leonīda Baulina atceres pasākums - paziņojums medijiem, informatīvā lapa 2 lpp.
38 L. Rudzīte-Besakirska, J. Petrova “Ģimenes diena kopā ar Zumba Queenz Daugavpils Margaritas Začiņajevas vadībā” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā - paziņojums medijiem, afiša 2 lpp.
39 L. Rudzīte-Besakirska, J. Petrova Tēva diena Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā - paziņojums medijiem, afiša 2 lpp.
40 L. Rudzīte-Besakirska Rīgas ielas svētki Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā - paziņojums medijiem, informatīvā lapa 2 lpp.
41 L. Rudzīte-Besakirska, J. Petrova Ģimenes diena - "Miķeļdiena” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā - paziņojums medijiem, afiša 2 lpp.
42 L. Rudzīte-Besakirska, M. Folkmane Kafija ar mākslinieci Elgu Grīnvaldi - paziņojums medijiem, informatīvā lapa 2 lpp.
43 L. Rudzīte-Besakirska, J. Petrova Pavadi skolēnu rudens brīvlaiku Daugavpils muzejā un Māla mākslas centrā! - paziņojums medijiem, informatīvā lapa 2 lpp.
44 L. Rudzīte-Besakirska, J. Petrova “Ģimenes diena kopā ar Aleksandru Maijeru” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā - paziņojums medijiem, afiša 2 lpp.
45 L. Rudzīte-Besakirska Lāčplēša diena Daugavpilī - paziņojums medijiem, informatīvā lapa 2 lpp.
46 L. Rudzīte-Besakirska, V. Slavkovska Izstāde “Vēlēšanu biļetens. Papīra gabaliņš vai varas instruments?” - paziņojums medijiem, informatīvā lapa 2 lpp.
47 L. Rudzīte-Besakirska, J. Petrova Ģimenes diena "Izveido savu ziemassvētku rotājumu” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā - paziņojums medijiem, afiša 2 lpp.
48 L. Rudzīte-Besakirska, V. Slavkovska Ukrainas nacionālās atmiņas institūta fotodokumentālā izstāde "Komunisms XX gadsimtā RašiZms XXI gadsimtā" - paziņojums medijiem, informatīvā lapa 2 lpp.
49 L. Rudzīte-Besakirska Ziemassvētku noskaņas Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā - paziņojums medijiem, afiša 2 lpp.
50 L. Rudzīte-Besakirska, J. Petrova Ģimenes diena "Gada simbols” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā - paziņojums medijiem, afiša 2 lpp.
51 L. Rudzīte-Besakirska, M. Folkmane Aleksandras Čudnovskas izstādē “Ziemassvētku apsveikumi un dāvanas” - paziņojums medijiem, informatīvā lapa 2 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 M. Folkmane Daces Pudānes, Romualda Gibovska izstāde “18+1 paralēle” 4 lpp.
2 M. Folkmane Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas izstāde “Mākslas dienas Daugavpilī 2022” 4 lpp.
3 M. Folkmane Pilsēta Daugavas krastos 4 lpp.
4 M. Folkmane Pjotra Hudobčenoka izstāde “Domiņas iz grāmatas” 5 lpp.
5 M. Folkmane Intas Dobrājas izstāde “Sākums visam” 4 lpp.
6 M. Folkmane Jauno mākslinieku izstāde “Kompleksais piedāvājums” 5 lpp.
7 M. Folkmane Elgas Grīnvaldes izstāde “Meditācija” 4 lpp.
8 M. Folkmane Ingas un Aleksandra Maijeru mūzikas instrumentu un skaņurīku izstāde “Pierastie un neparastie” 5 lpp.
9 M. Folkmane Dusetu (Lietuva) mākslinieku grupas izstāde 5 lpp.
10 M. Folkmane V. Slavkovska Oskara Kalēja un laikabiedru izstāde “Oskars Kalējs un viņa laiks” 12 lpp.
11 M. Folkmane Aleksandras Čudnovskas izstāde “Ziemassvētku apsveikumi un dāvanas” 4 lpp.
12 I. Janovska Piemiņas izstāde “Morozovu ģimenes stāsti”, veltīta sabiedriskā aktīvista, politrepresētā Fomas Morozova 95 gadu jubilejai 11 lpp.
13 V. Slavkovska Daugavpils Valsts ģimnāzija. Skolas vēsture laiku lokos 24 lpp.
14 T. Šemetova “Veltījums” (pasniedzēja, komponista un diriģenta Henriha Gaļicka piemiņas izstāde) 10 lpp.
15 V. Slavkovska Izstāde “Vēlēšanu biļetens. Papīra gabaliņš vai varas instruments?” sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā 6 lpp.
16 G. Verjovočņikova Izstāde “Ceļš no varjagiem uz grieķiem” 7 lpp.
17 V. Slavkovska Izstade «Komunisms XX = RašiZms XXI» 5 lpp.
18 N. Dzalba Sarmītes Bogdanovičas fotoizstāde „Cieši klāt” 5 lpp.
19 N. Dzalba TLMS „Latgale” izstāde “Māla vēstījums” 5 lpp.
20 N. Dzalba Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūtēju izstrādājumu izstāde “Līvāni=stiks” 5 lpp.
21 N. Dzalba Leldes Kundziņas gleznu izstāde “Hlorofila deva” 5 lpp.
22 N. Dzalba Mākslas galerijas Nester Costom izstāde “Metāla dizains un māksla” 5 lpp.
23 N. Dzalba Natalias Marinohas gleznu izstāde “Gaisīgais balanss” 5 lpp.
24 N. Dzalba Tautas lietišķās mākslas studiju izstāde “Keramika Pinumi Tekstīlijas” 5 lpp.
25 N. Dzalba Bērnu un pieaugušo darbu izstāde “Roku darbs” 5 lpp.
26 N. Dzalba Starptautiskā keramikas plenēra izstāde ”Salu muižas atspulgi” 5 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 J. Petrova Putnu darbnīca Iepazīstināt skolēnus ar Latvijas putniem un ar muzeja dabas ekspozīciju. Izkopt labestīgu attieksmi pret putniem, rosināt vēlmi tos aizsargāt, palīdzēt ziemojošiem putniem. Paplašināt un nostiprināt bērnu priekšstatus par gājputniem. Attīstīt praktiskās iemaņas, pirkstu smalko motoriku, uzmanību, atmiņu, radošo domāšanu. 14 lpp.
2 J. Petrova, A. Ditļa Miķeļdiena Iepazīstināt skolēnus ar Miķeļu svinēšanas tradīcijām, ticējumiem, izklaidēm; raisīt bērnos interesi par mūsu senču kultūras un tradīciju mantojumu; veicināt interesi par rokdarbiem; palīdzēt attīstīt radošo domāšanu, iztēli 18 lpp.
3 J. Petrova Lieldienas sākumskolas skolēniem Iepazīstināt sākumskolas skolēnus ar Lieldienas svinēšanas tradīcijām, ticējumiem, izklaidēm; raisīt bērnos interesi par mūsu senču kultūras un tradīciju mantojumu; veicināt interesi par rokdarbiem; palīdzēt attīstīt radošo domāšanu, iztēli 16 lpp.
4 J. Petrova Ziemassvētku rotājumi Iepazīstināt skolēnus ar Ziemassvētku egles rotāšanas tradīcijām, ar seniem eglīšu rotājumiem; raisīt bērnos interesi par mūsu senču kultūras un tradīciju mantojumu; veicināt interesi par rokdarbiem; palīdzēt attīstīt radošo domāšanu, iztēli, uzmanību, sīko motoriku 13 lpp.
5 J. Petrova Vasara Daugavpilī Iepazīstināt skolēnus ar Daugavpils pilsētas ģerboņa simbolu - liliju. Paplašināt un nostiprināt bērnu priekšstatus par netradicionālajām gleznu veidošanas tehnikām, veidojot apjomīgo gleznu ar lilijas attēlu, veicināt interesi par pilsētas simboliem; palīdzēt attīstīt radošo domāšanu, iztēli, sīko motoriku, rokdarbu prasmes 11 lpp

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

97

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

6

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
inventāra 494
tematiskā 494

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 33385
Individuālie 7311
Pārējie 18926
Apmeklētāji grupās 7148
Skolēni grupās 5699
Ārzemnieki grupās 305
Pārējie grupās 1144
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

18520

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

353

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2623

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

851

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

119

Lekciju skaits muzejā:

4

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

154

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

3626

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

68

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

712

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

61

tai skaitā muzejā:

56

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Valentīna Slavkovska Latvijas Republikas valsts svētki 2 54 Skolēni
2 Edvarde Šmite Valda Buša daiļrade 1 25 Studenti, pieaugušie
3 Sanita Oše Zināmais nezināmajā (Venjamina Blūma mākslas skola (1895-1915) un skolēni) 1 22 Studenti, pieaugušie
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 J. Petrova Putnu darbnīca 2022 13 245 Skolēni
2 G. Verjovočņikova Pa senā cilvēka pēdām 2001 4 99 Skolēni
3 G. Verjovočņikova Viduslaiku bruņinieki un Dinaburgas pils 2003 6 136 Skolēni
4 I. Janovska Atklātnes pasaule 2011 27 626 Skolēni
5 V. Slavkovska Senā skola 2011 29 692 Skolēni
6 M. Folkmane Esmu tekstildizaineris 2013 4 96 Skolēni
7 J. Petrova Ko tu zini par Latviju? 2021 19 479 Skolēni
8 J. Saikovskis, L. Zeiļa Iepazīsim Latgales keramiku 2000 29 633 Skolēni
9 J. Petrova Jūgendstils apģērbos un aksesuāros 2020 17 492 Skolēni
10 A. Ditļa, J.Petrova Miķeļdiena 2022 6 128 Skolēni
11 A. Ditļa, J.Petrova Mārtiņdienas tradīcijas 2022 0 0 0
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 J. Petrova #Gleznomuzejā 2021 21 67 Pieaugušie un ģimenes ar bērniem
2 J. Saikovskis, L. Zeiļa Iepazīsim Latgales keramiku 2000 37 487 Pieaugušie
3 J. Petrova Mātes diena 2020 2 41 Skolēni
4 J. Petrova Latvju zīmes 2021 1 12 Pieaugušie
5 J. Petrova Ziemassvētku rotājumi 2022 2 29 Skolēni
6 J. Petrova Vasara Daugavpilī 2022 1 16 Skolēni
7 J. Petrova Lieldienas sākumskolas skolēniem 2022 2 44 Skolēni
8 J. Petrova Akmeņu apgleznošana 2021 2 16 Skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Ģimenes diena ''#Glezno muzejā'', radošās gleznošanas nodarbības, iedvesmojoties no Valda Buša darbiem 29.01.2022-30.01.2022 DNMM 2 16 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada ģimenes ar bērniem
2 Sarmītes Bogdanovičas fotoizstādes „Cieši klāt” atklāšana 04.02.2022 DMMC 1 22 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
3 Ilonas Linartes-Ružas, Daces Pudānes un Romualda Gibovska izstādes “18.+1 PARALĒLE” atklāšana 14.02.2022 DNMM 1 56 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
4 Ģimenes diena “Putnu darbnīca” 27.02.2022 DNMM 1 49 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada ģimenes ar bērniem
5 Radošo nodarbību cikls “Skolēnu pavasara brīvlaiks muzejā un Mala mākslas centrā” 14.03.2022.-18.03.2022 DNMM, DMMC 6 65 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada skolēni
6 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis pie piemiņas akmens „Nevainīgajiem sarkanā terora upuriem” 25.03.2022 A. Pumpura skvērs Daugavpilī 1 95 DNMM, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pārstāvji, Latviešu biedrība, Daugavpils politiski represēto klubs, mediju pārstāvji, jaunsargi, skolēni
7 Sabiedriskā aktīvista, politrepresētā Fomas Morozova 95 gadu jubilejai veltītās piemiņas izstādes “Morozovu ģimenes stāsti” atklāšana 25.03.2022 DMMC 1 25 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, politrepresētie, mediju pārstāvji
8 Ģimenes diena “Lieldienu darbnīca” 27.03.2022 DNMM 1 69 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada ģimenes ar bērniem
9 TLMS „Latgale” izstādes “Māla vēstījums” atklāšana 01.04.2022 DMMC 1 35 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
10 Kafija ar izstādes “18+1 PARALĒLE” māksliniekiem 06.04.2022 DNMM 1 26 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
11 Daugavpils Reģiona mākslinieku asociācijas izstādes „Mākslas dienas 2022” atklāšana 21.04.2022 DNMM 1 123 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mākslinieki, mediju pārstāvji
12 Ģimenes diena “#Glezno ar kafiju” 24.04.2022 DMMC 1 32 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada ģimenes ar bērniem
13 Leldes Kundziņas gleznu izstādes “Hlorofila deva” atklāšana 27.04.2022 DMMC 1 22 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
14 Vēsturiskās modelēšanas kluba “Robeža” izstādes “Ceļš no varjagiem uz grieķiem” atklāšana 27.04.2022 DNMM 1 38 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
15 Gleznu un tēlniecības izstādes “Pilsētas Daugavas krastos” atklāšana 06.05.2022 DNMM 1 134 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, Rīgas Latviešu biedrības un Daugavpils Latviešu biedrības biedri, mediju pārstāvji
16 Mātes diena muzejā 08.05.2022 DNMM 1 40 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada ģimenes ar bērniem
17 Starptautiskā akcija “Muzeju nakts” 14.05.2022 DNMM un teritorija apkārt muzejam 1 9250 Daugavpils pilsētas, Augšdaugavas novada iedzīvotāji, pilsētas viesi, mediju pārstāvji
18 Starptautiskā akcija “Muzeju nakts” 14.05.2022 DMMC 1 2500 Daugavpils pilsētas, Augšdaugavas novada iedzīvotāji, pilsētas viesi, mediju pārstāvji
19 Ģimenes diena - spēle “Daugavpils 747” un radošā nodarbība 29.05.2022 DNMM 1 15 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada ģimenes ar bērniem
20 Pjotra Hudobčenoka izstādes “Domiņas iz grāmatas” atklāšana 30.05.2022 DNMM 1 42 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
21 Mākslinieka Leonīda Baulina atceres pasākums 02.06.2022 DNMM 1 34 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mākslinieki, mediju pārstāvji
22 Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūtēju izstrādājumu izstādes “Līvāni=stiks” atklāšana 03.06.2022 DMMC 1 45 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
23 Kafija ar mākslinieci Valdu Mežbārdi 13.06.2022 DNMM 1 28 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
24 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis pie piemiņas akmens „Nevainīgajiem sarkanā terora upuriem” 14.06.2022 A. Pumpura skvērs Daugavpilī 1 78 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
25 Intas Dobrājas gleznu izstādes “Sākums visam” atklāšana 21.06.2022 DNMM 1 56 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
26 Ģimenes diena “Akmeņu apgleznošana” 26.06.2022 DNMM 1 41 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada ģimenes ar bērniem
27 Henriha Gaļicka piemiņas izstādes "Veltījums" atklāšana 28.06.2022 DNMM 1 30 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
28 Mākslas galerijas Nester Costom izstādes “Metāla dizains un māksla” atklāšana 01.07.2022 DMMC 1 18 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
29 Jauno mākslinieku izstādes “Kompleksais piedāvājums” atklāšana 05.07.2022 DNMM 1 62 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mākslinieki, mediju pārstāvji
30 Ģimenes diena kopā ar Vēsturiskās modelēšanas kluba “Robeža” biedriem 31.07.2022 DNMM 1 53 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada ģimenes ar bērniem
31 Natalias Marinohas gleznu izstādes “Gaisīgais balanss” atklāšana 26.08.2022 DMMC 1 35 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
32 Ģimenes diena kopā ar Margaritu Začiņajevu un Zumba Queenz Daugavpils 28.08.2022 DNMM 1 18 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada ģimenes ar bērniem
33 Elgas Grīnvaldes personālizstādes “Meditācija” atklāšana 30.08.2022 DNMM 1 51 Daugavpils pilsētas iedzīvotāji un viesi, mediju pārstāvji
34 Zinību diena muzejā 01.09.2022 DNMM 1 25 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada skolēni
35 Zinību diena Mala māksas centrā 01.09.2022 DMMC 1 18 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada skolēni
36 Kafija ar izstādes “Kompleksais piedāvājums” māksliniekiem 08.09.2022 DNMM 1 33 Daugavpils pilsētas iedzīvotāji un viesi, mediju pārstāvji, studenti
37 Tēva dienai veltīts pasākums 11.09.2022 DNMM 1 34 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada ģimenes ar bērniem
38 Aleksandra un Ingas Maijeru mūzikas instrumentu un skaņu rīku kolekcijas izstādes “Pierastie un neparastie” atklāšana 14.09.2022 DNMM 1 62 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji, skolēni
39 Rīgas ielas svētki: E. Grīnvaldes izstādes “Meditācija” bezmaksas apmeklējums, pastaiga pa Rīgas ielu vēsturiskajos tērpos 17.09.2022 DNMM, Rīgas iela Daugavpilī 1 135 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, pilsētas viesi
40 Dusetu mākslas galerijas (Lietuva) mākslinieku darbu izstādes atklāšana 23.09.2022 DNMM 1 106 Daugavpils pilsētas iedzīvotāji un viesi, mediju pārstāvji
41 Ģimenes diena “Miķeļdiena” 25.09.2022 DNMM 1 24 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada ģimenes ar bērniem
42 Starptautiskā senioru diena muzejā 01.10.2022 DNMM 1 36 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada seniori
43 Starptautiskā senioru diena Māla mākslas centrā 01.10.2022 DMMC 1 16 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada seniori
44 Kafija ar mākslinieci Elgu Grīnvaldi 13.10.2022 DNMM 1 23 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
45 Skolēnu rudens brīvlaika nodarbību cikls muzejā un Māla mākslas centrā 24.10.2022-28.10.2022 DNMM, DMMC 6 95 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada skolēni
46 Tautas lietišķās mākslas studiju izstāde “Keramika Pinumi Tekstīlijas” 28.10.2022 DMMC 1 30 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
47 Ģimenes diena kopā ar Aleksandru Maijeru 30.10.2022 DNMM 1 18 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada ģimenes ar bērniem
48 Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcija 08.11.2022 DNMM 1 60 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada skolēni, mediju pārstāvji
49 Valsts Robežsardzes kinologu paraugdemonstrējumi muzeja pagalmā 10.11.2022 DNMM 1 150 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada skolēni, mediju pārstāvji
50 Oskara Kalēja 120. jubilejas izstāde “Oskars Kalējs un viņa laiks” 10.11.2022 DNMM 1 51 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
51 Lāčplēša diena Daugavpilī 11.11.2022 Karavīru kapi un piemiņas vietas Daugavpilī, Vienības laukums 3 3500 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, Zemessardze, Jaunsargi, pilsētas viesi un mediju pārstāvji
52 Izstādes “Vēlēšanu biļetens. Papīra gabaliņš vai varas instruments?” atklāšana 25.11.2022 DNMM 1 150 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, Ziemeļvalstu ministru padomes biroja Latvijā darbinieki, mediju pārstāvji, skolēni
53 Ģimenes diena “Izveido savu Ziemassvētku rotājumu!” 27.11.2022 DNMM 1 51 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada ģimenes ar bērniem
54 Ziemassvētku noskaņas Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā 02.12.2022 DNMM 1 68 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada ģimenes ar bērniem
55 Pastaiga pa muzeja pagalmu Ziemassvētku noformējumā 02.12.2022-31.12.2022 DNMM 4000 Daugavpils pilsētas iedzīvotāji un viesi, ģimenes ar bērniem
56 Ukrainas nacionālās atmiņas institūta fotodokumentālā izstāde “Komunisms XX gadsimtā RašiZms XXI gadsimtā” 03.012.2022 DNMM 1 64 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, Dagavpils ukraiņu biedrības “Mrija” biedri, pilsētas viesi un mediju pārstāvji
57 Aleksandras Čudnovskas izstādes “Ziemassvētku apsveikumi un dāvanas” atklāšana 09.12.2022 DNMM 1 42 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, skoleni, mediju pārstāvji
58 Ģimenes diena “Gada simbols” 11.12.2022 DNMM 1 22 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada ģimenes ar bērniem.
59 Starptautiskā keramikas plenēra izstādes ”Salu muižas atspulgi” atklāšana 11.11.2022 DMMC 1 20 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
60 Viktora Kuhaļska personālizstādes “Dabas krāsas klūgās” atklāsana 02.09.2022 Vienības nama Tradīciju māja 1 30 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada ģimenes ar bērniem.
61 Klūgu pīšanas meistarklase 10.10.2022 Vienības nama Tradīciju māja 1 16 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada ģimenes ar bērniem.

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzejs atrodas trijās divstāvu ēkās, kas nav piemērotas invalīdiem ar kustību traucējumiem. Māla mākslas centra ēka ir piemērota invalīdiem ar kustību traucējumiem Jautājums tika aktualizēts, strādājot pie muzeja renovācijas un modernizācijas projekta un apspriežot jaunas ekspozīcijas. Muzeja renovācijas apstiprinātajā tehniskajā būvprojektā ir iekļauts centrālais komunikāciju mezgls ar liftu. Infrastruktūras būvprojekta realizācija atrisinās problēmu 2019. gadā šī problēma ieguva uzmanību muzeja renovācijas un infrastruktūras modernizācijas metu konkursa uzvarētajā metā un arī apspriesta renovācijas un infrastruktūras modernizācijas būvprojekta izstrādes sākumstadijā. 2020.-2022.g. tika realizēta infrastruktūras būvprojekta izstrāde un 2022.g. tika veikta būvprojekta ekspertīze. Muzeja renovācijas apstiprinātajā tehniskajā būvprojektā ir iekļauts centrālais komunikāciju mezgls ar liftu, kā arī atbilstosie sanitārie mezgli. Infrastruktūras būvprojekta realizācija atrisinās problēmu
2. Redzes invalīdiem Ir pieejama vizuāla informācija (afišas, paskaidrojošie teksti un anotācijas), audioģids. Veidoti sižeti TV un radio, internetvietnēs Tika turpināts darbs pie vizuālās informācijas izveides, tika sagatavoti sižeti TV un radio, internetvietnēs Tiks turpināta etiķešu ar anotācijām maiņa muzeja pastāvīgā kultūrvēstures ekspozīcijā, palielinot šrifta izmēru, ir uzlīmētas vājredzīgo brīdinājuma joslas oranžā krāsā, kas brīdina un informē cilvēkus ar redzes traucējumiem par kāpnēm, citām līmeņu maņām, kas atbilst īpašām sabiedrisko ēku drošības prasībām. Muzeja renovācijas procesā tiek plānots iekļaut ekspozīcijās skaidrojumus Braila rakstā, nodrošināt taktilu eksponātu pieejamību
3. Dzirdes invalīdiem Ir pieejama vizuāla informācija (afišas, paskaidrojošie teksti un anotācijas), audioģids ar skaļuma regulēšanu. Veidoti sižeti TV un radio, internetvietnēs Tika turpināts darbs pie vizuālās informācijas izveides. Veidoti sižeti TV un radio, internetvietnēs Tiks turpināts darbs pie vizuālās informācijas nodrošināšanas
4. Citām invalīdu grupām Ir pieejama vizuāla informācija (afišas, paskaidrojošie teksti un anotācijas), audioģids. Veidoti sižeti TV un radio, internetvietnēs Tika turpināts darbs pie vizuālās informācijas izveides. Veidoti sižeti TV un radio, internetvietnēs. Izveidota sadarbība ar Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem, nodrosināta iespēja apmeklēt muzeju Tiks turpināts darbs pie vizuālās informācijas nodrošināšanas, tai skaitā internetavietnēs un sociālajos tīklos
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā apmeklētājiem pieejama atsauksmju grāmata, kurā atrodamas ļoti labas atsauksmes gan par muzeja darbību, gan personāla attieksmi. Tiek akcentēta muzeja darbinieku atvērtība, laipnība, tas, ka muzejs ir brīvi pieejams, tam ir laba atrašanās vieta, uzsvērts daudzveidīgais piedāvājums. Muzejpedagoģiskās programmas tiek vērtētas kā saistošas un daudzpusīgas, piesaistot arvien vairāk interesentu. Ļoti atzinīgi apmeklētāji ir novērtējuši muzeja jaunus piedāvājumus: #Glezno muzejā un Kafija ar māksliniekiem. Organizējot dažādas aktivitātes skolām, tika pausta speciālistu atsaucība dažādu jautājumu risināšanā, kā arī aktīva līdzdalība skolēnu izglītošanā. Sekmīgi tiek īstenota skolēnu pilsoniskā audzināšana. Vairākkārt izteikts aicinājums arī turpmāk veidot interesantas ekspozīcijas, kā arī mēģināt piesaistīt finansējumu telpu labiekārtošanai un tehnoloģiskajiem jauninājumiem, lai muzejs kļūtu pievilcīgāks un vairāk konkurētspējīgs citu kultūras iestāžu vidū. Produktīva dialoga veidošanai ar sabiedrību un pasākumu veiksmīgai organizēšanai regulāri notiek pārrunas un tikšanās ar izglītības un sociālās nozares pārstāvjiem. Šo pārrunu rezultātā izdodas gan izzināt sabiedrības viedokli par muzeja esošajiem un iepriekš rīkotajiem pasākumiem, gan arī, ņemot vērā pausto viedokli un novēlējumus, veidot pasākumus atbilstoši auditorijas un sadarbības partneru vēlmēm un vajadzībām, tādējādi ne vien panākot veiksmīgāku līdzdarbību, bet arī pozicionējot muzeju kā pretimnākošu un uzticamu sadarbības partneri. Pastāvīgi tiek analizēti Facebook mājas lapā rakstītie komentāri par muzeja pasākumiem, saņemtas ļoti daudz pozitīvas atsauksmes, kas liecina par muzeja piedāvājuma atbilstību esošo un potenciālo apmeklētāju vajadzībām

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

39

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

26

Tai skaitā no muzeja krājuma:

16

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

12

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

7

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

12

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Dusetu galerijas mākslinieku izstāde, DNMM Izstāde sadarbībā ar Lietuvas māksliniekiem 23.09.2022.-20.11.2022 Dusetu galerija, vadītājs Alvidas Stauskas Duseti Lietuva
2 Izstāde “Vēlēšanu biļetens. Papīra gabaliņš vai varas instruments?” DNMM Maxa Valentina (Zviedrija) vēlēšanu biļetenu kolekcijas izstādes rīkošana 25.11.2022-21.12.2022 Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā Zviedrija
3 Starptautiskā konference “Keramikas tradīcijas un šodiena” Panevēžas Mākslas galerijā Konference tika organizēta Eiropas kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansētā projekta “Pārrobežu Lojalitātes Programma kultūras un tūrisma veicināšanai” ietvaros 10.05.2022-11.05.2022 Panevēžas Mākslas galerijā Panevēža Lietuva
4 Jāņa Indusa divu mākslas darbu dāvinājums muzeja krājumam no mākslinieka meitas I. Upatnieces, DNMM Krājuma papildināšana ar Daugavpili saistītiem mākslinieku darbiem 06.04.2022 Ilze Upatniece, ASV ASV
5 Ukrainas nacionālās atmiņas institūta fotodokumentālā izstāde “Komunisms XX gadsimtā RašiZms XXI gadsimtā”, DNMM Ukrainas nacionālās atmiņas institūta fotodokumentālā izstāde "Komunisms XX gadsimtā = RašiZms XXI gadsimtā" par Maskavas totalitāro režīmu noslepkavotajiem ukraiņu tautas upuriem staļinisma periodā un 2022 .gada kara laikā. 03.12.2022-07.02. 2023 Ukrainas Valsts arhīva nacionālās atmiņas institūts, direktors Ihors Kuļiks Kijiva Ukraina
6 III Starptautiskā konference Baltkrievu lasījumi: Personības. Grāmatas. Sakari ZOOM tiešsaistē Ziņojums "Baltkrievi Daugavpils politiskajā dzīvē 1920.-1930. gados" konferencē 21.02.2022 Daugavpils Baltkrievu kultūras centrs, Baltkrievijas Republikas Nacionālais kultūras centrs (Minska), Polockas Valsts universitāte, Gomeļas apgabala universālā bibliotēka Baltkrievija
7 Starptautiskā keramikas plenēra izstāde ”Salu muižas atspulgi”, DMMC Ceļojošā Starptautiskā keramikas plenēra izstāde "Salu muižas atspulgi". Izstādes darbi tapa projekta Mākslinieku rezidence 2022 "Muižas kultūras atspulgi keramikā un glezniecībā" ietvaros Salu muižā, Roķišķu rajonā, Lietuvā. Iedvesmojoties no senās muižas auras, 11 rezidences mākslinieki no Lietuvas, Latvijas, Indijas un Japānas radīja funkcionālus un skulpturālus keramikas darbus. 11.11.2022-05.02.2023 Salu muižā, Roķišķu rajonā, Lietuvā Roķišķu rajona Salu muiža Lietuva
8 Pētera Postaža glezniecības izstāde SIA “Axon Cable”, Daugavpils DNMM krājuma popularizēšana starptautiskā līmenī, sadarbība ar ārvalstu uzņēmumiem Daugavpilī 18.02.2022-17.03.2023 SIA Axon Cable, vadītājs Jans Senkāns (Yann Sinquin) Francija
9 Starptautiskais laikmetīgās keramikas festivāls 2022 10. keramikas mākslas simpozijs CERAMIC LABORATORY. Piedalījās TLMS "Latgale" biedri Una Gura, Lilija Zeiļa, Nellija Dzalba, Valentīns Petjko. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs Keramikas meistarklases, cepļu kurināšana, noslēguma izstāde. Programmā piedalījās 14 mākslinieki no septiņām valstīm 26.07.2022-29.07.2022 Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs Latvija
10 Starptautiskā konference veltīta Pirmā pasaules kara mantojuma pētniecībai Pirmā pasaules kara mantojuma pielāgošana, lai palielinātu apmeklētāju plūsmu reģionā un radītu iespējas vietējiem pakalpojumu sniedzējiem, Zarasu rajona pašvaldības bibliotēkā 25.11.2022 Zarasu Tūrisma un biznesa informācijas centrs sadarbībā ar partneriem no Augšdaugavas novada centrālās administrācijas Zarasi Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Rīgas 8 Pašvaldības īpašums 19. gs. b.-20. gs. sāk. 4798
Muzeja izstāžu zāle Rīgas 8 Pašvaldības īpašums 19.gs.b. 4799
Muzeja piebūve - krājuma glabātuve Rīgas 8 Pašvaldības īpašums 1992.
Māla mākslas centrs 18. novembra 8 Pašvaldības īpašums 1945.
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja ēka
Muzeja izstāžu zāle
Muzeja piebūve - krājuma glabātuve
Keramiķu darbnīca (Daugavpils māla centrs)
TLMS „Klūga” pinēju darbnīca

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2503

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1146
Krājuma telpas 556
Pārējās telpas 801
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: