Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Rīgas iela 8, Daugavpils, LV-5401

Vadītājs/ direktors:

Ruta Ģiptere

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Ruta Ģiptere 65422709 26433184 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1938

Sākums:

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs tika atvērts 1938.g. 30. maijā. Kopš 1959.g. atrodas vienā no pilsētas skaistākajām jūgendstilā ēkām. Muzeja apmeklētājus sagaida kultūrvēstures un dabas ekspozīcijas, Daugavpils mākslinieka L. Baulina galerija. Muzeja izstāžu zālēs tiek eksponētas daudzveidīgas izstādes. Pie muzeja darbojās Daugavpils Māla mākslas centrs, Tautas lietišķās mākslas studijas “Latgale” (keramika) un “Klūga” (pinumi). Speciāli uzbūvētā muzeja piebūvē izvietojas krājuma glabātuves, restaurācijas darbnīca, darba kabineti, bibliotēka un lasītava. Omulīgā muzeja pagalmiņā notiek dažādi pasākumi un koncerti.

Misija:

Vācot, glabājot, pētot un popularizējot Daugavpils kultūrvēstures, mākslas un dabas kolekcijas, sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienu pieredzes apzināšanu, veicināt sabiedrības interesi un izpratni par vēstures procesiem Daugavpilī un Dienvidlatgalē, radīt sabiedrībā cieņu pret savu garīgo mantojumu un tradīcijām.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana; Dienvidlatgales un īpaši Daugavpils pilsētas kultūrvēstures, mākslas un dabas izpēte Latgales un Sēlijas kultūretnogrāfisko novadu vēstures kontekstā, par pamatu izmantojot muzeja krājumu, citus avotus un literatūru; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana, tūristu piesaiste; Daugavpils Māla mākslas centra un tautas lietišķo mākslas studiju “Latgale” un “Klūga” darbības nodrošināšana; muzeja resursu un infrastruktūras attīstība, divu muzeju ēku kā kultūras pieminekļu saglabāšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājaslapas pirmā versija tika izveidota 2004.gadā. Kopš tā laika bija pagājis pārāk ilgs laiks, lai “vecā” versija, kura ik pa laikam tika uzlabota un pielāgota jaunām prasībām, pilnvērtīgi funkcionēt un pozicionēt muzeju kā mūsdienīgu un inovācijām atklātu kultūras iestādi. Līdz ar to 2015.gadā tika iesākts darbs pie jaunas mājaslapas izveides. Projekta izstrāde turpinājās arī 2016.gadā, kad tika izgatavots jauns mājaslapas dizains un saturs. 2017.gadā tika pabeigts darbs pie informācijas pārnešanas no vecās mājaslapas versijas uz jauno un tika iedarbināta konceptuāli jauna mājaslapa. 2018.-2020. gadā tika papildināts mājaslapas jaunās versijas saturs, bet jaunā muzeja mājaslapa arī sāka novecot. 2021. gadā ieplānots veidot atjaunotu mājaslapas versiju, kas atbilstu mūsdienu tiešsaistes rīku lietotāju prasībām, kā arī VARAM rekomendācijām ar valsts un pašvaldības interneta mājaslapu pieejamību dažādām sabiedrības grupām.

Izveides (un pārveides) gads:

2004
2007
2010
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Kas aktualizē informāciju:

komunikācijas un sabiedrisko attiecību galvenais speciālists

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

16A5

Akreditācijas datums:

28.12.2020

Muzejs akreditēts līdz:

27.12.2025

Muzeja šifrs:

DNMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Daugavpils pilsētas dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība (kopš 1992.g.)

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 16:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Muzejs atvērts apmeklētājiem katru dienu, bez brīvdienām

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja un izstāžu apmeklējums Bezmaksas muzeja un izstāžu apmeklējums pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu audzēkņiem, PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” audzēkņiem, Latvijas mākslinieku savienības biedriem, ekskursijas grupas vadītājiem, Latvijas muzeju darbiniekiem, NEMO un ICOM biedriem (uzrādot apliecību), personām ar 1. grupas invaliditāti un pavadošajai personai, 2. grupas invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm ar Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”, personām ar Muzeja drauga karti, skolniekiem – Zinību dienā (1. septembris), pensionāriem – Starptautiskajā veco ļaužu dienā (1. oktobris) kā arī visiem - Starptautiskajā muzeju dienā un Starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” laikā
2. Muzeja uzziņu materiālu izmantošana Muzeja uzziņu materiālu (kartotēku, datu bāzu, aprakstu utt.) izmantošana
3. Iespēja iepazīties ar muzeja priekšmetiem Iespēja iepazīties ar muzeja krājuma priekšmetiem
4. Mutiskas konsultācijas Mutiskas konsultācijas, kuras neprasa krājuma materiālu izsniegšanu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apmeklējums 1 cilv. - 1.00-2.50 euro
2. Gida pakalpojumi muzejā:
2.1. Latviešu vai krievu valodā grupai, kurā ir līdz 10 cilv. 10.00 euro no grupas
2.2. Angļu valodā grupai līdz 10 cilv (1 st.) 15.00 euro no grupas
2.3. Latviešu vai krievu valodā grupai, kurā ir vairāk par 11 cilv. 0.50 euro no cilv.
2.4. Angļu valodā grupai, kurā ir vairāk par 11 cilv. 1.00 euro no cilv.
3. Audioģida izmantošana Teksts pēc izvēles latviešu, krievu, angļu val. (ap 45 min) - 1.00 euro
4. Gida pakalpojumi ārpus muzeja (grupai) 14.00-28.00 euro no grupas
.
5. Tematiskie pasākumi, izglītojošās nodarbības un programmas muzejā un TLMS „Latgale” keramikas darbnīcā (Daugavpils Māla mākslas centrā) 1.00-1.50 euro no cilv.
6. Lekcijas 10.00-30.00 euro no grupas
7. Ceļojošās izstādes eksponēšana ārpus muzeja 1-14 dienas - 14.60 euro
8. Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana 1 vienība - 6.00-15.00 euro
9. Muzeja telpu īre semināriem, konferencēm un citiem pasākumiem:
9.1. Muzeja zāle (100 m2) Pasākuma organizēšanai – 29.94 euro /dienā.; Izstādes organizēšanai – 7.49 euro /dienā
9.2. Mazā zāle (50 m2) Pasākuma vai izstādes organizēšanai – 3.74 eurp /dienā
10. Piedāvājums jaunajam pārim un kāzu viesiem:
10.1. Muzeja pagalma izmantošana laulības noslēgšanai 71.50 euro /dienā
10.2. Tālākizglītības programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem 3.00 euro no cilv.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma veidošana, komplektēšana, saglabāšana un uzturēšana, krājuma vienību ievadīšana NMK Kopkatalogā; Daugavpils novada un īpaši Daugavpils pilsētas kultūrvēstures, mākslas un dabas izpēte Latgales un Sēlijas kultūretnogrāfisko novadu vēstures kontekstā no aizvēstures līdz mūsdienām, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citu atmiņas institūciju avotus un literatūras resursus. Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana, tūristu piesaiste; Sadarbības starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un citu pašvaldību kultūras, zinātnes, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un privāto sektoru sekmēšana kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā; Starptautiskās sadarbības veicināšana starp atmiņas institūcijām; Daugavpils Māla mākslas centra, Tautas lietišķās mākslas studiju “Latgale” un “Klūga” darbības nodrošināšana; Muzeja resursu un infrastruktūras attīstība, divu muzeja ēku kā valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšana; Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja nolikums (lēmums Nr. 511) 26.08.2010 2
2. Noteikumi par krājumu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma veidošanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 17.08.2020 7
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 15.12.2014 2
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 27.07.2012 5
5. Darba drošības u.c. noteikumi Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja darba drošības noteikumi 14.01.2014 2

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

99896

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

74786

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

448

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

362

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 366 302

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

55

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Petrolejas griestu lampa Restaurācija 1
2 Sakta Restaurācija 1
3 Monēta Restaurācija 1
4 Fotoaparāts Restaurācija 1
5 Grīdas lampa Restaurācija 1
6 Putekļu sūcējs Restaurācija 1
7 Bērnu ratiņi Restaurācija 1
8 Patafons Restaurācija 1
9 Dekors Restaurācija 1
10 Trauki Konservācija 18
11 Koka skulptūra Konservācija 1
12 Skapis Konservācija 1
13 Elektriskā lampa Konservācija 1
14 Iepakojumi Konservācija 4
15 Apavi Konservācija 2
16 Aparāti un ierīces Konservācija 4
17 Makets Konservācija 1
18 Autopiederumi Konservācija 3
19 Čemodāns Konservācija 1
20 Brilles Konservācija 2
21 Avīžu turētājs Konservācija 1
22 Suvenīrs Konservācija 1
23 Atslēgas Konservācija 6

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

5446

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

27149

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1154

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

3088

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

2511

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1443

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Novada senvēsture. Novads Lietuvas Lielkņazistes (1561.g.-1569.g.) un Polijas-Lietuvas valsts (Rzecz Pospolita) (1569.g.-1772.g.) sastāvā (1. zāle) 299 278
2 Novads Krievijas impērijas sastāvā (1772.g.-1917.g.). - Novads 1772.g.-1861.g. (2. zāle) 149 134
3 Novads Krievijas impērijas sastāvā (1772.g.-1917.g.). - Novads 1861.g.-1917.g. (3. zāle ) 262 212
4 Novads Latvijas Republikas sastāvā. (1918.g.-1940.g.) (4. zāle) 255 242
5 Digitālā ekspozīcija “Daugavpils. Latgale. Latvija.” 416 232
6 Daugavpils novads PSRS sastāvā (1940.g.-1991.g.) (5.zāle) 427 278
7 Daugavpils novada daba (6. un 7. zāle) 703 67

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

1876

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1145

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 L.Baulina mākslas galerija 29 6
2 P. Hudobčenoka mākslas darbu izstāde „Dvinskas stāsti” 12 12
3 Interjera izstāde „Pagātnes reveranss” (ar multimediju programmu) 338 330
4 Ceļš uz dievnamu 203 111
5 Nauda ar Latvijas dvēseli. Lats 306 187
6 Kārļa Mudeļa glezniecības izstāde “Latgales ainavists” 78 78
7 Veltījums leģendārajai Latgales kordiriģentei T. Brokai 22 19
8 Stikla un ādas interjera priekšmetu izstāde “Tik dažādi/KOPĀ” 78 78
9 Par Latviju! (Latvijas Neatkarības kara, Latvijas armijas un Valsts Robežsardzes simtgadei veltīta izstāde no Leonarda Doņika Latvijas Republikas militāro struktūrvienību krūšu nozīmju privātkolekcijas un muzeja krājuma, sadarbībā ar Valsts robežsardzes koledžu) 465 55
10 Padomju laika dzīvoklī 119 119
11 Daugavpils laiku lokos 99 75
12 Daugavpils + 25+5 (Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 30. gadadienai veltīta izstāde) 120 68
13 Grigorija Mihejeva personālizstāde “Piemiņa” 1 1
14 DRMA izstāde “Skatiens” 2 2
15 Leonīda Baulina izstāde “Genesis” 3 3
16 Anitas Nikuļcevas grafikas izstāde “Pirmsākums” 1 1

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

1033

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

500

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 No Dinaburgas (Daugavpils) cietokšņa celtniecības vēstures (1810-1878)(ceļojošā izstāde) 100 33
2 Daugavpils skati laika griežos (ceļojošā izstāde) 99 76
3 „Sāpju un cerību ceļš” (ceļojošā izstāde) 112 16
4 Man pieder tēvu zeme (ceļojošā izstāde) 106 39
5 Dzelzceļš Daugavpilī - 160 (ceļojošā izstāde) 110 30
6 “Andrejam Pumpuram – 175” (ceļojošā izstāde) 51 13
7 Mūsu novadnieki (ceļojošā izstāde) 103 40
8 Daugavpils + 25+5 (Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 30. gadadienai veltīta izstāde) 120 68
9 Daugavpils laiku lokos 99 75
10 "Daugavpils skati laika griežos" (ceļojošā izstāde) 99 76
11 Izstāde Profesionālās izglītības kompetences centra "Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola” no Vladimira Ivanova muzeja kolekcijas 34 34

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

70

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

70

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Glezna Interjera noformējums Daugavpils pilsētas domes Izglītības pārvalde 1 1 17.06.2019 16.06.2020
2 Griestu lampas, krūze Izstāde Daugavpils Marka Rotko Mākslas centrs 3 3 01.01.2020 19.01.2020
3 Gleznas Interjera noformējums Daugavpils pilsētas dome 12 12 01.01.2020 31.12.2020
4 Gleznas Interjera noformējums Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa 4 4 03.06.2019 02.06.2020
5 Grafikas un zīmējumi Izstādei PIKC Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola 34 34 20.01.2020 10.03.2020
6 Glezna Interjera noformējums Daugavpils pilsētas domes Izglītības pārvalde 1 1 16.10.2020 01.10.2021
7 Gleznas Izstādei Skrindu dzimtas muzejs 13 13 23.09.2020 22.09.2021
8 Dokuments, fotogrāfija Izstādei Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 2 2 05.12.2017 31.05.2021

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 221 74 295
Digitālo attēlu izgatavošanai 143 20 163

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 2 2
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 88 88
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

12

no tiem realizēti:

12

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

4

no tām uzsāktas īstenot:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 N. Dzalba DMMC izstāde „Keramika. Pinumi. Tekstīlijas.” 02.04.2020 07.04.2020 Video - virtuālā izstāde Pabeigts
2 N. Dzalba TLMS „Latgale” keramika 04.06.2020 05.06.2020 Video - virtuālā izstāde Pabeigts
3 N. Dzalba „Māls podnieku rokās” 04.06.2020 09.06.2020 Video - virtuālā izstāde Pabeigts
4 N. Dzalba Aivja Pīzeļa gleznu izstādes „Lidojums” atklāšana 31.07.2020 21.08.2020 Pasākuma scenārijs Pabeigts
5 R. Ģiptere, V. Ivanovs DNMM infrastruktūras renovācijas un modernizācijas iespēju izpēte un arhitektu piedāvājuma adaptēšana muzeja vajadzībām, muzeja ēku materiālu izpēte 01.10.2020 01.12.2020 Darba uzdevums SIA “MARK Arhitekti” DNMM infrastruktūras renovācijas un modernizācijas projektam Pabeigts
6 V. Ivanovs 2020.g. jubilāru un notikumu gadadienu apkopojums Daugavpilī 03.01.2020 15.01.2020 Informācijas sniegšana Daugavpils pilsētas domei, kultūras iestādēm Pabeigts
7 V. Ivanovs Etnogrāfisko cepuru izpēte un to terminoloģijas salīdzinošs tulkojums 03.02.2020 12.02.2020 Anotāciju izveide un adaptēšana izstādei “Cepures pasaule” Pabeigts
8 V. Ivanovs Pāvels Dubrovins – pirmais Daugavpils vēlētais pilsētas galva 19.05.2020 21.05.2020 Izziņa portālam LSM.lv Pabeigts
9 V. Ivanovs Bijušo Daugavpils pilsētas vadītāju biogrāfijas 30.05.2020 06.06.2020 Scenārijs piemiņas pasākumam Pabeigts
10 V. Ivanovs Pilsētas vadītāju apbedījumi Daugavpilī 30.05.2020 01.06.2020 Izziņa žurnālistei L. Vesseļai Pabeigts
11 V. Ivanovs A. Pumpura skvēra vēsture 05.07.2020 08.07.2020 Izziņa portālam LSM.lv Pabeigts
12 V. Ivanovs Nikolaja parka un Lauksaimniecības izstādes tajā vēsture 17.09.2020 23.09.2020 Izziņa portālam LSM.lv Pabeigts
13 V. Ivanovs Ēkas pēc adreses K. Valdemāra 10 vēsture 24.08.2020 06.10.2020 Izziņa L. Spruktam Pabeigts
14 V. Ivanovs Jadvigovas ciema vēsture un historiogrāfija 25.10.2020 26.10.2020 Izziņa D. Rušmanim Pabeigts
15 V. Ivanovs, I. Janovska Ārstes E. Rones biogrāfija 28.05.2020 21.09.2020 Izziņa V. Ronei piemiņas plāksnes veidošanai Pabeigts
16 V. Ivanovs, G. Verjovočnikova Garnizona kapu izpēte 26.06.2020 25.08.2020 Izziņa Daugavpils pilsētas domei, dalība darba grupā, informācijas sniegšana darba grupai Pabeigts
17 I. Janovska Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts atceres brīdis pie piemiņas akmens „Nevainīgā sarkanā terora upuriem” 14. jūnijs 07.06.2020 17.06.2020 Pasākuma scenārijs Pabeigts
18 I. Janovska Baltkrievu tautības karavīri, kas piedalījās cīņās par Daugavpilī 1944. gadā 22.04.2020 30.04.2020 Izziņa Daugavpils Baltkrievu biedrībai Pabeigts
19 I. Janovska Krievijas Federācijas pirmā prezidenta Borisa Jeļcina tēvoča karavīra Adriana Jeļcina kapavieta Daugavpils 2.pasaules kara brāļu kapos. 15.04.2020 28.04.2020 Izziņa un fotogrāfiju nosūtīšana Krievijas Federācijas pirmā prezidenta Borisa Jeļcina muzejam Krievijā. Pabeigts
20 I. Janovska Karagūstekņu koncentrācijas nometnes “Štalag - 340” vēsture 02.04.2020 30.04.2020 Izziņa Krievijas Federācijas konsulātam Daugavpilī Pabeigts
21 I. Janovska Koncentrācijas nometnes “Štalag - 340” karagūstekņu atmiņas muzeja krājumā 02.11.2020 16.11.2020 Izziņa ziņu portālam “CHAIKA.LV” Pabeigts
22 I. Janovska Daugavpils pilsētas iebraucamās zīmes 11.09.2020 21.09.2020 Izziņa ziņu portālam “CHAIKA.LV” Pabeigts
23 I. Janovska Padomju interjeri Daugavpilī un Latvijā 1960.-1970.-tos gados. 28.09.2020 26.10.2020 Materiālu atlase, izstādes tekstu, anotāciju, scenārija sagatavošana. Izstādes plāns, ziņojumi “Latvijas Radio”, portālam grani.lv, Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai, Latgales laiks”, lsm.lv, lsm.lv, Pabeigts
24 I. Janovska Latvijas Nacionālā bibliotēkas sadarbībā ar Latvijas muzejiem un arhīviem digitalizācijas projekts “Industriālais mantojums” 19.10.2020 01.12.2020 Izziņa par Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīcu, Daugavpils sintētiskās šķiedras rūpnīcu un Daugavpils pievadķēžu rūpnīcu Pabeigts
25 I. Janovska Stikla vitrāžas no Latvijas PSR paviljona “VDNH” jeb Tautsaimniecības sasniegumu izstādes Maskavā 1950.-1960. gadi 03.11.2020 19.12.2020 Izziņa Krievijas pētniekam Dmitrijam Vorobjovam Pabeigts
26 I. Janovska, V. Slavkovska Izstāde “Padomju laika dzīvoklī” – videoekskursija televīzijai 24.11.2020 26.11.2020 Ziņojums telekompānijai “Igimax” Pabeigts
27 L. Kaimiņa Grigorija Mihejeva (12.01.1957.-27.01.2019.) dzīve un daiļrade 08.01.2020 26.02.2020 Materiāls izstādes anotācijai un uzziņu materiāls izstādes atklāšanas pasākumam Pabeigts
28 L. Kaimiņa Jāņa Anmaņa biogrāfija, glezniecība, dzeja, mūzika 10.03.2020 17.05.2020 Materiāls izstādes anotācijai un uzziņu materiāls izstādes atklāšanas pasākumam Pabeigts
29 L. Kaimiņa Romana Sutas (1896-1944) un Aleksandras Beļcovas (1892-1981) biogrāfijas un daiļrades izpēte 11.09.2020 24.11.2020 Uzziņu materiāls izstādes atklāšanas pasākumam, ekskursijas tekstam Pabeigts
30 L. Kaimiņa Stikla un ādas kolekciju izpēte 16.09.2020 30.12.2020 Materiāli izstādei, uzziņu materiāls izstādes atklāšanas pasākumam Pabeigts
31 L. Kaimiņa Anitas Nikuļcevas dzīves un daiļrades izpēte 22.09.2020 25.10.2020 Materiāls izstādes anotācijai un uzziņu materiāls izstādes atklāšanas pasākumam Pabeigts
32 L. Kaimiņa Leonīda Baulina dzīves un daiļrades izpēte 04.11.2020 11.11.2020 Materiāls izstādes anotācijai un uzziņu materiāls izstādes atklāšanas pasākumam Pabeigts
33 G. Ločmele Masku radošā veidošana 07.01.2020 23.01.2020 Nodarbības scenārijs un raksts Pabeigts
34 G. Ločmele Keramikas, pinumu un tekstīliju mākslas izpēte Latgalē 30.01.2020 21.02.2020 Pasākuma scenārijs un materiāli rakstam Pabeigts
35 G. Ločmele Svečturu veidošanas tradīcijas 12.02.2020 18.02.2020 Raksts un nodarbības scenārijs Pabeigts
36 G. Ločmele DNMM ceļojums izstādē „Cepures pasaule” 20.03.2020 27.03.2020 Video - virtuālā izstāde Pabeigts
37 G. Ločmele Jāņa Anmaņa personālizstāde „Ar Dieva zīmi plaukstā” 30.03.2020 02.04.2020 Video - virtuālā izstāde Pabeigts
38 G. Ločmele Izstāde „Caurspīdīgās pļavās” 30.03.2020 03.04.2020 Video - virtuālā izstāde Pabeigts
39 G. Ločmele P. Hudobčenoka izstāde „Dvinskas stāsti” 02.04.2020 09.04.2020 Video - virtuālā izstāde Pabeigts
40 G. Ločmele Ekspozīcija „Daugavpils novada daba” 13.04.2020 17.04.2020 Video - virtuālā izstāde Pabeigts
41 G. Ločmele Izstāde „Nauda ar Latvijas dvēseli. Lats” 21.04.2020 28.04.2020 Video - virtuālā izstāde Pabeigts
42 G. Ločmele Daugavpils skolēnu zīmējumos 30.04.2020 07.05.2020 Video Pabeigts
43 G. Ločmele Leonīda Baulina galerija 05.05.2020 12.05.2020 Video - virtuālā izstāde Pabeigts
44 G. Ločmele DRMA izstādes „Skatiens” atklāšana 13.05.2020 22.05.2020 Pasākuma scenārijs, raksts Pabeigts
45 G. Ločmele Virtuālā izstāde „Muzeja dārgumi” 29.05.2020 04.06.2020 Video - virtuālā izstāde Pabeigts
46 G. Ločmele #Daugavpils745 29.05.2020 04.06.2020 Video Pabeigts
47 G. Ločmele Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas piemiņas brīdis 08.06.2020 14.06.2020 Pasākuma scenārijs, raksts Pabeigts
48 G. Ločmele Latgales keramika fotomirkļos 08.06.2020 11.06.2020 Raksts Pabeigts
49 G. Ločmele Fotogrāfiju un keramikas izstādes „Latgales zelta pods” atklāšana 08.06.2020 19.06.2020 Pasākuma scenārijs, raksts Pabeigts
50 G. Ločmele Lāčplēša dienas piemiņas brīdis un ziedu nolikšana karavīru kapos un piemiņas vietās 28.10.2020 11.11.2020 Pasākuma scenārijs, raksts Pabeigts
51 G. Ločmele, N. Dzalba Skats no augšas jeb A. Pīzeļa gleznu izstāde „Lidojums” 31.07.2020 06.08.2020 Raksts Pabeigts
52 G. Ločmele, J. Petrova, V. Slavkovska Videonodarbība “Ko Tu zini par Latviju?” 28.10.2020 11.11.2020 Video - videonodarbība Pabeigts
53 G. Ločmele, J. Petrova, V. Ivanovs DNMM veic Ziemassvētkos 16.12.2020 21.12.2020 Video Pabeigts
54 J. Petrova Māmiņdienas vēsture un tradīcijas 16.03.2020 07.05.2020 Muzejpedagoģiskā nodarbība Pabeigts
55 J. Petrova Jūgendstils apģērbos un aksesuāros 16.03.2020 07.05.2020 Muzejpedagoģiskā nodarbība Pabeigts
56 J. Petrova Mātes dienas apsveikuma veidošana 30.04.2020 08.05.2020 Video - videonodarbība Pabeigts
57 J. Petrova Virtuālā radošā nodarbība „Radi pilsētai” 29.05.2020 03.06.2020 Video - videonodarbība Pabeigts
58 J. Petrova, G. Ločmele Krustvārdu mīkla „Daugavpils”, veltīta Daugavpils vēsturei 27.05.2020 05.06.2020 Krustvārdu mīkla avīzei „Latgales Laiks” Pabeigts
59 J. Petrova, G. Ločmele Faunas radošā izpēte nodarbībā „3D taurenis” 10.06.2020 28.06.2020 Nodarbības scenārijs, raksts Pabeigts
60 J. Petrova, G. Ločmele „Tēva diena” DNMM 01.09.2020 13.09.2020 Nodarbības scenārijs, viktorīna, raksts Pabeigts
61 J. Petrova, G. Ločmele Dabas materiālu izmantošana dekorā nodarbībā “Rudens lietussargs” 16.09.2020 27.09.2020 Nodarbības scenārijs, raksts Pabeigts
62 V. Slavkovska Konkurss 9.-12. klašu skolēniem “Mēs iesim tur, kur tēvu zeme sauc”, veltīts Latgales atbrīvošanas 100 gadadienai 03.01.2020 25.01.2020 Konkursa nolikums, scenārijs, ziņojumi presei Pabeigts
63 V. Slavkovska Baltkrievi Daugavpilī. Statistika. 07.01.2020 21.02.2020 Referāts I Starptautiskai konferencei “Baltkrievu lasījumi: Valoda. Grāmata. Izglītība” Pabeigts
64 V. Slavkovska Ģenerālis Jānis Balodis Daugavpilī 28.01.2020 29.01.2020 Ziņojums Dautkom TV Pabeigts
65 V. Slavkovska Vienības tiltam – 85 01.04.2020 04.04.2020 Ziņojums Latvijas Radio 4 Latgales studija raidījumu cikls “No Latgales vēstures” un ziņu portālam lsm.lv Pabeigts
66 V. Slavkovska Daugavpils + 25+5 (Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 30. gadadienai veltītas izstādes papildināšana) 01.04.2020 04.05.2020 Izstādes papildināšanas dokumentācija Pabeigts
67 V. Slavkovska Rīgas ielas vēstures lappuses 15.06.2020 11.07.2020 Ziņojums Latvijas Radio 4 Latgales studija raidījumu cikls “No Latgales vēstures” un ziņu portālam lsm.lv Pabeigts
68 V. Slavkovska Daugavpils pilsētas vēsturiskā centra un Jaunbūves mikrorajona ielu nosaukumi 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā: 18.09.2020 30.10.2020 Izziņa Daugavpils pilsētas domes deputātam M. Lavrenovam Pabeigts
69 V. Slavkovska Piemineklis 2. Pasaules karā kritušiem Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīcas darbiniekiem 23.11.2020 04.12.2020 Izziņa ziņu portālam “CHAIKA.LV” Pabeigts
70 V. Slavkovska 11. Dobeles kājnieku pulka vēsture 03.11.2020 13.11.2020 Izziņa ziņu portālam “GRANI.LV” Pabeigts
71 V. Slavkovska Viesnīcas “Park Hotel Latgola” (bij. “Latvija”) vēsture 30.11.2020 06.12.2020 Izziņa RTU profesoram J. Krastiņam Pabeigts
72 V. Slavkovska. V. Ivanovs Daugavpils kultūras un tūrisma objektu vēsture un mūsdienas 06.11.2020 15.12.2020 Izziņa SIA “Platforma” un Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai Pabeigts
73 V. Slavkovska, G.Verjovočnikova, I. Janovska Daugavpils laika griežos 01.04.2020 25.05.2020 Plakāts – vēstures faktu lapa, veltījums Daugavpils 745 gadu jubilejai Pabeigts
74 V. Slavkovska, G.Verjovočnikova, I. Janovska Daugavpils laiku lokos 01.04.2020 30.06.2020 Materiālu atlase, izstādes tekstu, anotāciju sagatavošana, izstādes plāns Pabeigts
75 G.Verjovočņikova Dzelzceļš Daugavpilī -160 29.04.2020 11.09.2020 Materiālu atlase, izstādes tekstu, anotāciju. sagatavošana. Izstādes plāns Pabeigts
76 G.Verjovočnikova Pāvels Meļņikovs (1804-1880) -Daugavpils aizsargdambja projekta autors 19.10.2020 26.11.2020 Izziņa Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam Pabeigts
77 G.Verjovočnikova Ugunsdzēsības torņa Rīgas ielā celtniecības vēsture. 03.02.2020 08.02.2020 Ziņojums Latvijas Radio 4 Latgales studija raidījumu cikls “No Latgales vēstures” un ziņu portālam lsm.lv Pabeigts
78 G.Verjovočnikova Daugavpils aizsargdambis 10.02.2020 29.02.2020 Ziņojums Dautkom TV Pabeigts
79 G.Verjovočnikova 40 gadi Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja darbā 16.05.2020 20.05.2020 Ziņojums Latvijas Radio 4 Latgales studija un ziņu portālam lsm.lv Pabeigts
80 G.Verjovočnikova Daugavpils Garnizona kapu vēsture 15.06.2020 06.07.2020 Ziņojums LTV 7 Pabeigts
81 G.Verjovočnikova Daugavpils Baznīckalna veidošanas vēsture 04.10.2020 26.10.2020 Ziņojums Latvijas Radio 4 Latgales studija raidījumu cikls “No Latgales vēstures” un ziņu portālam lsm.lv Pabeigts
82 T. Šemetova S. Mihoelsa biogrāfijas un daiļrades izpēte 17.02.2020 03.03.2020 Materiāli S. Mihoelsa veltītajam pasākumam Pabeigts
83 T.Šemetova Terēzes Brokas biogrāfijas izpēte 24.08.2020 30.09.2020 Materiāli izstādei „Veltījums leģendārajai Latgales kordiriģentei Terēzei Brokai” Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 V. Slavkovska 1919. gads. Daugavpiliešu likteņi. (1919 год. Судьбы двинчан) Материалы конференции «Атеистическая идеология и мученичество: события в Даугавпилсе в марте 1919 года. Люди, судьбы»” (28 марта 2019 года, Даугавпилс, Латвия) Latvijas pareizticīgās baznīcas Daugavpils-Rēzeknes diecēzes reliģiskās izglītības un katehizācijas izdevums, Daugavpils, 2020. 9 lpp.
2 V. Slavkovska Baltkrievi Daugavpilī. Statistika. Беларускiя чытаннi/ Мова. Кнiга. Адукацыя. Матэрыялы I Мiжнароднай канферэнцыi у Даугаупiлсе (Латвiя). Daugavpils, 2020. 5 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Janovska Informatīvā lapa atceres brīdim pie piemiņas akmens „Nevainīgā sarkanā terora upuriem”, (veltītam komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai 14.06.2020.) 1 lapa
2 I. Janovska Informatīvā lapa izstādei “Padomju laika dzīvoklī” 2 lapas
3 I. Janovska, L. Kaimiņa Afiša un ielūgumi izstādei “Padomju laika dzīvoklī” 1 lapa
4 L. Kaimiņa Grigorija Mihejeva (12.01.1957.-27.01.2019.) izstāde “Piemiņa” izstādes afišas, ielūguma dizains, 2 informatīvie plakāti 4 lapas
5 L. Kaimiņa Jāņa Anmaņa glezniecības personālizstāde “Ar DIEVA zīmi plaukstā” izstādes afišas, ielūguma dizains 2 lapas
6 L. Kaimiņa Biedrības “Ūdenszīmes” stikla rotu un interjera priekšmetu izstādes “Caurspīdīgās pļavās” afišas, ielūguma dizains 2 lapas
7 L. Kaimiņa Pasaules tautu tradicionālo cepuru izstādes “Cepures pasaule” afišas, ielūguma dizains 2 lapas
8 L. Kaimiņa Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas izstādes afišas un ielūguma dizains 2 lapas
9 L. Kaimiņa “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” 6. izstādes afišas un ielūguma dizains 2 lapas
10 L. Kaimiņa Izstādes no LNMM kolekcijas “Radošais tandēms: Romans Suta (1896-1944) un Aleksandra Beļcova (1892-1981) afišas un ielūguma dizains, 3 plakāti 5 lapas
11 L. Kaimiņa Stikla un ādas interjera priekšmetu izstādes “Tik dažādi/KOPĀ” izstādes afišas un ielūguma dizains, anotācija-plakāts 3 lapas
12 L. Kaimiņa Anitas Nikuļcevas izstādes “Pirmsākums” afišas un ielūguma dizains 2 lapas
13 L. Kaimiņa Leonīda Baulina izstādes “Genesis” afišas un ielūguma dizains 2 lapas
14 L. Kaimiņa Muzeja un Māla centra lielā PVC banera dizains 2 lapas
15 L. Kaimiņa Roll UP “Daugavpils 25+5” dizains 1 lapa
16 L. Kaimiņa Daugavpils Māla mākslas centra buklets 2 lapas
17 L. Kaimiņa Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja buklets 2 lapas
18 L. Kaimiņa Muzeja Pateicības veidlapas dizains 2 lapas
19 L. Kaimiņa Muzeja Drauga kartes dizains 1 lapa
20 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Kārļa Mudeļa daiļradei veltīta programma DNMM 2 lapas
21 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Grigorija Mihejeva izstāde „Piemiņa” 2 lapas
22 G. Ločmele Paziņojums medijiem – DNMM tiksies Latgales fotogrāfi 2 lapas
23 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Te ir darbs muzejpedagogam 2 lapas
24 G. Ločmele Paziņojums medijiem – „Ģimenes dienā” dekorēsim maskas 2 lapas
25 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Latgales atbrīvošanai 100 2 lapas
26 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Daugavpils skolēni pārsteidz ar zināšanām Latgales vēsturē 2 lapas
27 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Muzeja speciālisti viesojas TV raidījumā „TOP Latgale” 2 lapas
28 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Tautas mākslas un amatu meistari tiksies Daugavpils Māla mākslas centrā 2 lapas
29 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Četru pasaules kontinentu tradicionālās cepures izstādē „Cepures pasaule” 2 lapas
30 G. Ločmele Paziņojums medijiem – „Ģimenes dienā” veidosim svečturus 2 lapas
31 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Stikls, koks un pavasara noskaņa DNMM 2 lapas
32 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Ebreju kalendāriem un izcilajiem Latgales ebrejiem veltītas izstādes DNMM 2 lapas
33 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Multimākslinieka Jāņa Anmaņa izstāde „Ar Dieva zīmi plaukstā” 2 lapas
34 G. Ločmele Paziņojums medijiem – DNMM uzstāsies Tautas teātris „Iskateļ” ar uzvedumu „S. Mihoelss – ģēnijs no Dvinskas” 2 lapas
35 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Publiskai apskatei slēgts DNMM 2 lapas
36 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Daugavpilī 2 lapas
37 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Atcelta starptautiskā akcija „Muzeju nakts” 2 lapas
38 G. Ločmele Paziņojums medijiem – DNMM piedāvā virtuālo izstādi „Cepures pasaule” 2 lapas
39 G. Ločmele Paziņojums medijiem – DNMM piedāvā virtuālo izstādi „Ar Dieva zīmi plaukstā” 2 lapas
40 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Virtuālā izstāde „Caurspīdīgās pļavās” 2 lapas
41 G. Ločmele Paziņojums medijiem – DMMC virtuālā izstāde „Keramika. Pinumi. Tekstīlijas.” 2 lapas
42 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Pjotra Hudobčenoka darbu virtuālā izstāde „Dvinskas stāsti” 2 lapas
43 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Pārcelta ikgadējā DRMA izstāde 2 lapas
44 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Daugavpils novada daba virtuālā formātā 2 lapas
45 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Muzejs sveic 4. maija svētkos 2 lapas
46 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Atcelts 3. Starptautiskais leļļu festivāls 2 lapas
47 G. Ločmele Paziņojums medijiem – DNMM piedāvā virtuālās izstādes 2 lapas
48 G. Ločmele Paziņojums medijiem – DNMM atsāk apmeklētāju uzņemšanu 4 lapas
49 G. Ločmele Paziņojums medijiem – DNMM atzīmē Starptautisko muzeju dienu 2 lapas
50 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Daugavpils mākslinieki apvienojas izstādē „Skatiens” 2 lapas
51 G. Ločmele Paziņojums medijiem – DNMM gatavojas Daugavpils 745. jubilejai 2 lapas
52 G. Ločmele Paziņojums medijiem – DNMM piedāvā virtuālu radošo nodarbību „Radi pilsētai” 2 lapas
53 G. Ločmele Paziņojums medijiem – DNMM aicina pārbaudīt savas zināšanas par Daugavpils vēsturi 2 lapas
54 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Tiešsaistē pieejama DNMM virtuālā izstāde „Muzeja dārgumi” 2 lapas
55 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Tiešsaistē apskatāma TLMS „Latgale” keramikas izstāde 2 lapas
56 G. Ločmele Paziņojums medijiem – DMMC piedāvā video „Māls podnieku rokās” 2 lapas
57 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Latgales keramika foto mirkļos 2 lapas
58 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Daugavpilī 2 lapas
59 G. Ločmele Paziņojums medijiem – DNMM atjauno publisko pakalpojumu pieejamību 2 lapas
60 G. Ločmele Paziņojums medijiem – „Ģimenes dienā” veidosim 3D taureņus 2 lapas
61 G. Ločmele Paziņojums medijiem – DNMM sveic Līgo svētkos 2 lapas
62 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Kultūras ministrija sveica muzeju speciālistus 2 lapas
63 G. Ločmele Paziņojums medijiem – „Ģimenes dienā” veidosim papīra ziedus 2 lapas
64 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Skats no augšas jeb A. Pīzeļa izstāde „Lidojums” 2 lapas
65 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Daugavpilī skatāma konkursa „Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā” darbu izstāde 2 lapas
66 G. Ločmele Paziņojums medijiem – „Ģimenes dienā” filcēsim 2 lapas
67 G. Ločmele Paziņojums medijiem – „Dzejas dienas 2020” Daugavpilī 2 lapas
68 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Dzelzceļam Daugavpilī 160 2 lapas
69 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Stikla un ādas priekšmetu izstāde „Tik dažādi/KOPĀ” 2 lapas
70 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Anitas Nikuļcevas izstāde „Pirmsākums” 2 lapas
71 G. Ločmele Paziņojums medijiem – „Ģimenes dienā” veidosim rudenīgu lietussargu 2 lapas
72 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Ar īpašu izstādi DNMM atzīmēs Terēzes Brokas 95. jubileju 2 lapas
73 G. Ločmele Paziņojums medijiem – DNMM uz laiku slēgts apmeklētājiem 2 lapas
74 G. Ločmele Paziņojums medijiem – TLMS „Latgale” svin 40 gadu jubileju 2 lapas
75 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Leonīda Baulina retrospektīva darbu izstāde „GENESIS” 2 lapas
76 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas darbu izstāde Daugavpilī 2 lapas
77 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Daugavpils gatavojas Lāčplēša dienai 2 lapas
78 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Daugavpilī aizritējusi Lāčplēša diena 2 lapas
79 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Izmaiņas DNMM darba laikā 2 lapas
80 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Publiskai apskatei slēgti DNMM un DMMC 2 lapas
81 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Palīdzēsim mazajai Marijai no Daugavpils 2 lapas
82 G. Ločmele Paziņojums medijiem – DNMM un DMMC atvērti apmeklētājiem 2 lapas
83 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Aicinām baudīt „Muzeja balto pasaku” 2 lapas
84 G. Ločmele Paziņojums medijiem – DNMM ar sirsnīgu video sveic Ziemassvētkos 2 lapas
85 G. Ločmele Paziņojums medijiem – No 21. decembra DNMM un DMMC slēgti apmeklētājiem 2 lapas
86 G. Ločmele Paziņojums medijiem – Muzeja darbinieki ziedo labdarības akcijai „Eņģeļi pār Latviju” 2 lapas
87 V. Slavkovska, G.Verjovočnikova, I. Janovska, N. Leonidova Plakāts – vēstures faktu lapa “Daugavpils laika griežos”, veltīts Daugavpils 745 gadu jubilejai 1 lapa
88 V. Slavkovska, G.Verjovočnikova, I. Janovska informatīvā lapa izstādei “Daugavpils laiku lokos”, veltītai pilsētas 745 gadu jubilejai 2 lapas
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 G. Ločmele Publikācijas ar teksta, foto, audiovizuālajiem materiāliem par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja aktualitātēm DNMM Facebook.com lapā 119 publikācijas Ieraksti muzeja facebook kontā
2 G. Ločmele, V. Ivanovs Publikācijas ar teksta un foto materiāliem par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja aktualitātēm DNMM Instagram kontā 28 publikācijas Ieraksti muzeja Instagram kontā
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Janovska Padomju laika dzīvoklī (1960.-1970. gadu interjera un sadzīves priekšmeti no muzeja krājuma) 18 lpp.
2 L. Kaimiņa Grigorija Mihejeva (12.01.1957.-27.01.2019.) izstāde “Piemiņa” 4 lpp.
3 L. Kaimiņa Jāņa Anmaņa glezniecības personālizstāde “Ar DIEVA zīmi plaukstā” 3 lpp.
4 L. Kaimiņa Daugavpils Reģiona mākslinieku asociācijas izstāde “Skatiens” 3 lpp.
5 L. Kaimiņa Biedrības “Ūdenszīmes” stikla rotu un interjera priekšmetu izstādes “Caurspīdīgās pļavās” 2 lpp.
6 L. Kaimiņa “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” 6. izstāde sadarbībā ar Preiļu muzeju 2 lpp.
7 L. Kaimiņa Stikla un ādas interjera priekšmetu izstāde “Tik dažādi/KOPĀ” 4 lpp.
8 L. Kaimiņa Anitas Nikuļcevas izstāde “Pirmsākums” 2 lpp.
9 L. Kaimiņa Leonīda Baulina izstāde “Genesis” 3 lpp.
10 V. Slavkovska Daugavpils + 25+5 (Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 30. gadadienai veltītas izstādes papildināšana) 13 lpp
11 V. Slavkovska G.Verjovočnikova I. Janovska Daugavpils laiku lokos 16 lpp
12 G.Verjovočnikova Dzelzceļš Daugavpilī - 160 32 lpp
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 J. Petrova 3D taurenis Papildināt skolēnu zināšanas par faunas daudzveidību caur radošām aktivitātēm 6 lpp.
2 J. Petrova, G. Ločmele, V. Slavkovska Ko Tu zini par Latviju: Lāčplēša diena un Latvijas Republikas izveidošanās Veicināt dažādu vecuma grupu skolēnu izpratni par Latvijas valstiskuma veidošanos un vēsturiskajiem notikumiem 20. gadsimta sākumā 4 lpp., 2 video

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

13

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

82

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Inventāra 448
Tematiskā 448

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 14028
Individuālie 1906
Pārējie 9135
Apmeklētāji grupās 2987
Skolēni grupās 2446
Ārzemnieki grupās 0
Pārējie grupās 541
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

10739

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

277

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2056

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

572

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

41

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

74

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1706

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

38

tai skaitā muzejā:

33

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 V. Ivanovs Daugavpils slavenu cilvēku acīm (attālinātā formā) 1 49 Skolēni, skolotāji
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I. Janovska Atklātnes pasaule 2011 6 129 Bērni, skolotāji
2 L. Kaimiņa Esmu tekstildizaineris 2013 1 18 Bērni, skolotāji
3 L. Kaimiņa, T. Šemetova Kārlis Mudelis – Latgales ainavists 2020 4 105 Bērni, skolotāji
4 J. Petrova 3D taurenis 2020 13 341 Bērni, skolotāji
5 V. Slavkovska Senā skola 2011 3 116 Bērni, skolotāji
6 G.Verjovočnikova Pa pirmatnēja cilvēka pēdām 2001 3 78 Bērni, skolotāji
7 G.Verjovočnikova Viduslaiku bruņinieki un Dinaburgas pils 2003 1 24 Bērni, skolotāji
8 L. Zeiļa Iemācies darboties ar mālu 2000 43 895 Bērni, skolotāji
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Grigorija Mihejeva izstādes „Piemiņa” atklāšana 08.01.2020 DNMM 1 180 Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji.
2 Seminārs „Latgales fotogrāfi” 14.01.2020. DNMM 1 46 Latgales reģiona iedzīvotāji, Daugavpils skolēni mediju pārstāvji
3 Latgales atbrīvošanas simtgadei veltīts skolēnu konkurss „Mēs iesim tur, kur tēvu zeme sauc” 22.01.2020. DNMM 1 49 Daugavpils pilsētas un novada izglītības iestāžu audzēkņi, mediju pārstāvji
4 „Ģimenes diena” – masku veidošana 26.01.2020. DNMM 1 26 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada ģimenes ar bērniem
5 Pasaules tautu tradicionālo galvassegu un cepuru izstādes „Cepures pasaule” atklāšana 14.02.2020. DNMM 1 99 Latgales reģiona iedzīvotāji, mediju pārstāvji
6 TLMS „Bauska”, „Klūga” un „Latgale” darbu izstādes „Keramika. Pinumi. Tekstīlijas.” atklāšana 21.02.2020. DMMC 1 354 TLMS „Bauska”, „Klūga” un „Latgale” dalībnieki, Latgales reģiona iedzīvotāji, mediju pārstāvji
7 „Ģimenes diena” – svečturu veidošana 23.02.2020. DNMM 1 41 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada ģimenes ar bērniem
8 Biedrības „Ūdenszīmes” radošās apvienības koka un stikla rotu un dekoru izstādes „Caurspīdīgās pļavās” atklāšana 04.03.2020. DNMM 1 37 Latgales reģiona iedzīvotāji, mediju pārstāvji
9 Muzeja „Ebreji Daugavpilī un Latgalē” ceļojošo izstāžu „Izcilie Latgales ebreji” un „Ebreju kalendāri Latvijā” atklāšana 05.03.2020. DNMM 1 31 Latgales reģiona iedzīvotāji, mediju pārstāvji
10 Multimākslinieka Jāņa Anmaņa izstādes „Ar Dieva zīmi plaukstā” atklāšana 10.03.2020. DNMM 1 154 Latgales reģiona iedzīvotāji, mediju pārstāvji
11 Daugavpils Tautas teātra „Iskateļ” iestudējums „S. Mihoelss” 11.03.2020. DNMM 1 48 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada iedzīvotāji, skolēni, mediju pārstāvji
12 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena – ziedu nolikšana pie piemiņas akmens „Nevainīgajiem sarkanā terora upuriem” 25.03.2020. A. Pumpura skvērs Daugavpilī 1 14 DNMM un Daugavpils pilsētas domes pārstāvji
13 Starptautiskā Muzeju diena – pianista R. Cvečkovska koncerts DNMM darbiniekiem 18.05.2020. DNMM 1 25 DNMM darbinieki
14 Daugavpils Reģiona mākslinieku asociācijas izstāde „Skatiens” – tikšanās ar medijiem 22.05.2020. DNMM 1 24 DRMA mākslinieki, mediju pārstāvji
15 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis 14.06.2020. A. Pumpura skvērs Daugavpilī 1 30 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada iedzīvotāji, skolēni, mediju pārstāvji
16 Fotogrāfiju un keramikas izstāde „Latgales zelta pods” 19.06.2020. DMMC 1 295 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada iedzīvotāji, skolēni, mediju pārstāvji
17 „Ģimenes diena” – 3D taurenis 28.06.2020. DNMM 1 7 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada ģimenes ar bērniem
18 „Ģimenes diena” – Papīra ziedi 26.07.2020. DNMM 1 13 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada ģimenes ar bērniem
19 Konkursa „Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā 2020” izstādes atklāšana 14.08.2020. DNMM 1 112 Latgales reģiona iedzīvotāji, mediju pārstāvji
20 Aivja Pīzeļa gleznu izstādes „Lidojums” atklāšana 21.08.2020. DMMC 1 319 Latgales reģiona iedzīvotāji, mediju pārstāvji
21 „Ģimenes diena” – filcēšana 30.08.2020. DNMM 1 30 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada ģimenes ar bērniem
22 Atvērto durvju diena DMMC Podnieku dienu ietvaros. 09.09.2020. DMMC 1 104 Daugavpils un Latgales iedzīvotāji
23 „Brīvais mikrofons” Dzejas dienu ietvaros 10.09.2020. DNMM pagalms 1 331 Latgales reģiona iedzīvotāji, Daugavpils pilsētas un novada dzejnieki un mūziķi, mediju pārstāvji
24 Izstādes „Radošais tandēms: Romans Stuta (1896-1944) un Aleksandra Beļcova (1892-1981)” atklāšana 11.09.2020. DNMM 1 151 Latgales reģiona iedzīvotāji, Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
25 Izstādes „Dzelzceļam Daugavpilī 160” atklāšana 12.09.2020. Rīgas iela Daugavpilī 1 38 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada iedzīvotāji
26 „Tēva diena” 14.09.2020. DNMM 1 11 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada ģimenes ar bērniem
27 Stikla un ādas priekšmetu izstādes „Tik dažādi/Kopā” atklāšana 16.09.2020. DNMM 1 43 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
28 Anitas Nikuļcevas izstādes „Pirmsākums” atklāšana 22.09.2020. DNMM 1 86 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada iedzīvotāji, mediju pārstāvji
29 „Ģimenes diena” – Rudens lietussargs 27.09.2020. DNMM 1 22 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada ģimenes ar bērniem
30 Izstādes „Veltījums leģendārajai kordiriģentei Terēzei Brokai” atklāšana 30.09.2020. DNMM 1 152 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada iedzīvotāji, skolēni, mediju pārstāvji
31 Starptautiskā senioru diena 01.10.2020. DNMM 1 500 Daugavpils pilsētas un novada pensionāri
32 Melnā cepļa kurināšana un izņemšana DMMC pagalmā. 15.-16.10.2020. DMMC 1 18 Keramiķi
33 1960.-1970. gadu interjera izstādes „Padomju laika dzīvoklī” preses konference 16.10.2020. DNMM 1 17 Daugavpils pilsētas kultūras iestāžu pārstāvji, mediju pārstāvji
34 TLMS „Latgale” un DMMC jubilejai veltītās keramikas izstādes „10x4” preses konference 16.10.2020. DMMC 1 37 TLMS „Latgale” keramiķi, mediju pārstāvji
35 Leonīda Baulina retrospektīvas darbu izstādes „GENESIS” preses konference 04.11.2020. DNMM 1 11 Daugavpils mākslinieki, mediju pārstāvji
36 Lāčplēša dienai veltīti piemiņas brīži karavīru kapos un piemiņas vietās 11.11.2020. Karavīru kapi un piemiņas vietas Daugavpilī 1 18 DNMM darbinieki, Daugavpils pilsētas domes pārstāvji, Daugavpils Pašvaldības policija, Zemessardze, mediju pārstāvji
37 Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcija un muzejpedagoģiskā nodarbība „Ko Tu zini par Latviju?” (attālinātā formātā) 05.11.2020.-19.11.2020. Daugavpils pilsētas, novada izglītības iestādes 1 4000 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada izglītības iestāžu audzēkņi
38 DNMM Ziemassvētku instalācija „Muzeja baltā pasaka” 04.12.2020.-31.12.2020. DNMM pagalms 1 2023 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada iedzīvotāji, skolēni, mediju pārstāvji

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzejs atrodas trijās divstāvu ēkās, kas nav piemērotas invalīdiem ar funkcionāliem traucējumiem. Māla mākslas centra ēka ir piemērota invalīdiem ar funkcionāliem traucējumiem Jautājums tika aktualizēts, strādājot pie muzeja renovācijas un modernizācijas projekta un apspriežot jaunas ekspozīcijas. Muzeja renovācijas apstiprinātajā skicē ir iekļauts centrālais komunikāciju mezgls ar liftu. Uzsākts infrastruktūras būvprojekts, kura realizācija atrisinās problēmu. 2019. gadā šī problēma ieguva uzmanību muzeja renovācijas un infrastruktūras modernizācijas metu konkursa uzvarētajā metā un arī apspriesta renovācijas un infrastruktūras modernizācijas būvprojekta izstrādes sākumstadijā, 2020.-2021.g. tiek realizēta infrastruktūras būvprojekta izstrāde.
2. Redzes invalīdiem Ir pieejama vizuāla informācija (afišas, paskaidrojošie teksti un anotācijas), audioģids. Sižeti TV un radio Tika turpināts darbs pie vizuālās informācijas izveides, sižeti TV un radio. Tiks turpināta etiķešu ar anotācijām maiņa muzeja pastāvīgā kultūrvēstures ekspozīcijā, palielinot šrifta izmēru, ir uzlīmētas jaunas lentas trepēs vājredzīgajiem
3. Dzirdes invalīdiem Ir pieejama vizuāla informācija (afišas, paskaidrojošie teksti un anotācijas), audioģids ar skaļuma regulēšanu. Sižeti TV un radio Tika turpināts darbs pie vizuālās informācijas izveides, sižeti TV un radio. Tiks turpināts darbs pie vizuālās informācijas nodrošināšanas.
4. Citām invalīdu grupām Ir pieejama vizuāla informācija (afišas, paskaidrojošie teksti un anotācijas), audioģids. Sižeti TV un radio Tika turpināts darbs pie vizuālās informācijas izveides, sižeti TV un radio. Tiks turpināts darbs pie vizuālās informācijas nodrošināšanas.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā apmeklētājiem pieejama atsauksmju grāmata, kurā atrodamas ļoti labas atsauksmes gan par muzeja darbību, gan personāla attieksmi. Tiek akcentēta muzeja darbinieku atvērtība, laipnība, tas, ka muzejs ir brīvi pieejams, tam ir laba atrašanās vieta, uzsvērts daudzveidīgais piedāvājums. Muzejpedagoģiskās programmas tiek vērtētas kā saistošas un daudzpusīgas, piesaistot arvien vairāk interesentu. Visa gada garumā tika veikta muzeja apmeklētāju anketēšana, kuras rezultātā izdevās apkopot vairāk nekā 250 respondentu viedokļus par muzeja piedāvājumu un darbību. Organizējot dažādas aktivitātes skolām, tika pausta speciālistu atsaucība dažādu jautājumu risināšanā, kā arī aktīva līdzdalība skolēnu izglītošanā. Sekmīgi tiek īstenota skolēnu pilsoniskā audzināšana. Vairākkārt izteikts aicinājums arī turpmāk veidot interesantas ekspozīcijas, kā arī mēģināt piesaistīt finansējumu telpu labiekārtošanai un tehnoloģiskajiem jauninājumiem, lai muzejs kļūtu pievilcīgāks un vairāk konkurētspējīgs citu kultūras iestāžu vidū. Produktīva dialoga veidošanai ar sabiedrību un pasākumu veiksmīgai organizēšanai regulāri notiek pārrunas un tikšanās ar izglītības un sociālās nozares pārstāvjiem. Šo pārrunu rezultātā izdodas gan izzināt sabiedrības viedokli par muzeja esošajiem un iepriekš rīkotajiem pasākumiem, gan arī, ņemot vērā pausto viedokli un novēlējumus, veidot pasākumus atbilstoši auditorijas un sadarbības partneru vēlmēm un vajadzībām, tādējādi ne vien panākot veiksmīgāku līdzdarbību, bet arī pozicionējot muzeju kā pretimnākošu un uzticamu sadarbības partneri.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

29

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

19

Tai skaitā no muzeja krājuma:

16

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

5

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

4

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

5

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
8. starptautiskais keramikas simpozijs un noslēguma izstāde Keramikas meistarklases, cepļu kurināšana, izstāde 10.07.2020. – 24.07.2020. Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs un Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs Igaunija, Lietuva, Polija
Daugavpils Universitātes pētnieciskās programmas "Regional studies, literature and arts" akreditācija Dalība sarunās ar starptautisko akreditācijas komisiju un informācijas sniegšana par sadarbību ar Daugavpils Universitāti 11.11.2020. Daugavpils Universitāte Lielbritānija, Vācija, Spānija, Dānija
Starptautiskais piemiņas un jubilejas monētu konkurss “COINS-2020” Žūrija loceklis 15.11.2020.-15.12.2020. Izdevniecības nams “Water Mark” Sanktpēterburga Krievija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Rīgas 8 Pašvaldības īpašums 19.gs.b. 4798
Muzeja izstāžu zāle Rīgas 8 Pašvaldības īpašums 19.gs.b. 4799
Muzeja piebūve - krājuma glabātuve Rīgas 8 Pašvaldības īpašums 1992.
Māla mākslas centrs 18. novembra 8 Pašvaldības īpašums 1945.
Teritorijas kopējā platība (m2):

2310

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja ēka
Muzeja izstāžu zāle
Muzeja piebūve - krājuma glabātuve
Keramiķu darbnīca (Daugavpils māla centrs)
TLMS „Klūga” pinēju darbnīca

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2503

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1146
Krājuma telpas 556
Pārējās telpas 801
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: