Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Rīgas iela 8, Daugavpils, LV-5401

Vadītājs/ direktors:

Ruta Ģiptere

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Ruta Ģiptere 65422709 26433184 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1938

Sākums:

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs tika atvērts 1938.g. 30. maijā. Kopš 1959.g. atrodas vienā no pilsētas skaistākajām jūgendstilā ēkām. Muzeja apmeklētājus sagaida kultūrvēstures un dabas ekspozīcijas, Daugavpils mākslinieka L. Baulina galerija. Muzeja izstāžu zālēs tiek eksponētas daudzveidīgas izstādes. Pie muzeja darbojās Daugavpils Māla mākslas centrs, Tautas lietišķās mākslas studijas “Latgale” (keramika) un “Klūga” (pinumi). Speciāli uzbūvētā muzeja piebūvē izvietojas krājuma glabātuves, restaurācijas darbnīca, darba kabineti, bibliotēka un lasītava. Omulīgā muzeja pagalmiņā notiek dažādi pasākumi un koncerti.

Misija:

Vācot, glabājot, pētot un popularizējot Daugavpils kultūrvēstures, mākslas un dabas kolekcijas, sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienu pieredzes apzināšanu, veicināt sabiedrības interesi un izpratni par vēstures procesiem Daugavpilī un Dienvidlatgalē, radīt sabiedrībā cieņu pret savu garīgo mantojumu un tradīcijām.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana; Dienvidlatgales un īpaši Daugavpils pilsētas kultūrvēstures, mākslas un dabas izpēte Latgales un Sēlijas kultūretnogrāfisko novadu vēstures kontekstā, par pamatu izmantojot muzeja krājumu, citus avotus un literatūru; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana, tūristu piesaiste; Daugavpils Māla mākslas centra un tautas lietišķo mākslas studiju “Latgale” un “Klūga” darbības nodrošināšana; muzeja resursu un infrastruktūras attīstība, divu muzeju ēku kā kultūras pieminekļu saglabāšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājaslapas pirmā versija tika izveidota 2004.gadā. Kopš tā laika bija pagājis pārāk ilgs laiks, lai “vecā” versija, kura ik pa laikam tika uzlabota un pielāgota jaunām prasībām, pilnvērtīgi funkcionēt un pozicionēt muzeju kā mūsdienīgu un inovācijām atklātu kultūras iestādi. Līdz ar to 2015.gadā tika iesākts darbs pie jaunas mājaslapas izveides. Projekta izstrāde turpinājās arī 2016.gadā, kad tika izgatavots jauns mājaslapas dizains un saturs. 2017.gadā tika pabeigts darbs pie informācijas pārnešanas no vecās mājaslapas versijas uz jauno un tika iedarbināta konceptuāli jauna mājaslapa. 2018.-2020. gadā tika papildināts mājaslapas jaunās versijas saturs, bet jaunā muzeja mājaslapa arī sāka novecot. 2021. gadā ieplānots veidot atjaunotu mājaslapas versiju, kas atbilstu mūsdienu tiešsaistes rīku lietotāju prasībām, kā arī VARAM rekomendācijām ar valsts un pašvaldības interneta mājaslapu pieejamību dažādām sabiedrības grupām.

Izveides (un pārveides) gads:

2004
2007
2010
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Kas aktualizē informāciju:

komunikācijas un sabiedrisko attiecību galvenais speciālists

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

16A5

Akreditācijas datums:

28.12.2020

Muzejs akreditēts līdz:

27.12.2025

Muzeja šifrs:

DNMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Daugavpils pilsētas dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība (kopš 1992.g.)

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 16:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Muzejs atvērts apmeklētājiem katru dienu, bez brīvdienām

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja un izstāžu apmeklējums Bezmaksas muzeja un izstāžu apmeklējums pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu audzēkņiem, PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” audzēkņiem, Latvijas mākslinieku savienības biedriem, ekskursijas grupas vadītājiem, Latvijas muzeju darbiniekiem, NEMO un ICOM biedriem (uzrādot apliecību), personām ar 1. grupas invaliditāti un pavadošajai personai, 2. grupas invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm ar Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”, personām ar Muzeja drauga karti, skolniekiem – Zinību dienā (1. septembris), pensionāriem – Starptautiskajā veco ļaužu dienā (1. oktobris) kā arī visiem - Starptautiskajā muzeju dienā un Starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” laikā
2. Muzeja uzziņu materiālu izmantošana Muzeja uzziņu materiālu (kartotēku, datu bāzu, aprakstu utt.) izmantošana
3. Iespēja iepazīties ar muzeja priekšmetiem Iespēja iepazīties ar muzeja krājuma priekšmetiem
4. Mutiskas konsultācijas Mutiskas konsultācijas, kuras neprasa krājuma materiālu izsniegšanu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apmeklējums 1 cilv. - 1.00-2.50 euro
2. Gida pakalpojumi muzejā:
2.1. Latviešu vai krievu valodā grupai, kurā ir līdz 10 cilv. 10.00 euro no grupas
2.2. Angļu valodā grupai līdz 10 cilv (1 st.) 15.00 euro no grupas
2.3. Latviešu vai krievu valodā grupai, kurā ir vairāk par 11 cilv. 0.50 euro no cilv.
2.4. Angļu valodā grupai, kurā ir vairāk par 11 cilv. 1.00 euro no cilv.
3. Audioģida izmantošana Teksts pēc izvēles latviešu, krievu, angļu val. (ap 45 min) - 1.00 euro
4. Gida pakalpojumi ārpus muzeja (grupai) 14.00-28.00 euro no grupas
.
5. Tematiskie pasākumi, izglītojošās nodarbības un programmas muzejā un TLMS „Latgale” keramikas darbnīcā (Daugavpils Māla mākslas centrā) 1.00-1.50 euro no cilv.
6. Lekcijas 10.00-30.00 euro no grupas
7. Ceļojošās izstādes eksponēšana ārpus muzeja 1-14 dienas - 14.60 euro
8. Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana 1 vienība - 6.00-15.00 euro
9. Muzeja telpu īre semināriem, konferencēm un citiem pasākumiem:
9.1. Muzeja zāle (100 m2) Pasākuma organizēšanai – 29.94 euro /dienā.; Izstādes organizēšanai – 7.49 euro /dienā
9.2. Mazā zāle (50 m2) Pasākuma vai izstādes organizēšanai – 3.74 eurp /dienā
10. Piedāvājums jaunajam pārim un kāzu viesiem:
10.1. Muzeja pagalma izmantošana laulības noslēgšanai 71.50 euro /dienā
10.2. Tālākizglītības programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem 3.00 euro no cilv.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma veidošana, komplektēšana, saglabāšana un uzturēšana, krājuma vienību ievadīšana NMK Kopkatalogā; Daugavpils novada un īpaši Daugavpils pilsētas kultūrvēstures, mākslas un dabas izpēte Latgales un Sēlijas kultūretnogrāfisko novadu vēstures kontekstā no aizvēstures līdz mūsdienām, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citu atmiņas institūciju avotus un literatūras resursus. Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana, tūristu piesaiste; Sadarbības starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un citu pašvaldību kultūras, zinātnes, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un privāto sektoru sekmēšana kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā; Starptautiskās sadarbības veicināšana starp atmiņas institūcijām; Daugavpils Māla mākslas centra, Tautas lietišķās mākslas studiju “Latgale” un “Klūga” darbības nodrošināšana; Muzeja resursu un infrastruktūras attīstība, divu muzeja ēku kā valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšana; Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja nolikums (lēmums Nr. 511) 26.08.2010 2
2. Noteikumi par krājumu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma veidošanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 17.08.2020 7
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 15.12.2014 2
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 27.07.2012 5
5. Darba drošības u.c. noteikumi Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja darba drošības noteikumi 14.01.2014 2

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
8. starptautiskais keramikas simpozijs un noslēguma izstāde Keramikas meistarklases, cepļu kurināšana, izstāde 10.07.2020. – 24.07.2020. Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs un Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs Igaunija, Lietuva, Polija
Daugavpils Universitātes pētnieciskās programmas "Regional studies, literature and arts" akreditācija Dalība sarunās ar starptautisko akreditācijas komisiju un informācijas sniegšana par sadarbību ar Daugavpils Universitāti 11.11.2020. Daugavpils Universitāte Lielbritānija, Vācija, Spānija, Dānija
Starptautiskais piemiņas un jubilejas monētu konkurss “COINS-2020” Žūrija loceklis 15.11.2020.-15.12.2020. Izdevniecības nams “Water Mark” Sanktpēterburga Krievija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Rīgas 8 Pašvaldības īpašums 19.gs.b. 4798
Muzeja izstāžu zāle Rīgas 8 Pašvaldības īpašums 19.gs.b. 4799
Muzeja piebūve - krājuma glabātuve Rīgas 8 Pašvaldības īpašums 1992.
Māla mākslas centrs 18. novembra 8 Pašvaldības īpašums 1945.
Teritorijas kopējā platība (m2):

2310

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja ēka
Muzeja izstāžu zāle
Muzeja piebūve - krājuma glabātuve
Keramiķu darbnīca (Daugavpils māla centrs)
TLMS „Klūga” pinēju darbnīca

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2503

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1146
Krājuma telpas 556
Pārējās telpas 801
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas