Apraksts

Dibināšanas gads:

1938

Sākums:

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs tika atvērts 1938.g. 30. maijā. Kopš 1959.g. atrodas vienā no pilsētas skaistākajām jūgendstilā ēkām. Muzeja apmeklētājus sagaida kultūrvēstures un dabas ekspozīcijas, Daugavpils mākslinieka L. Baulina galerija. Muzeja izstāžu zālēs tiek eksponētas daudzveidīgas izstādes. Pie muzeja darbojās Daugavpils Māla mākslas centrs, Tautas lietišķās mākslas studijas “Latgale” (keramika) un “Klūga” (pinumi). Speciāli uzbūvētā muzeja piebūvē izvietojas krājuma glabātuves, restaurācijas darbnīca, darba kabineti, bibliotēka un lasītava. Omulīgā muzeja pagalmiņā notiek dažādi pasākumi un koncerti.

Misija:

Vācot, glabājot, pētot un popularizējot Daugavpils kultūrvēstures, mākslas un dabas kolekcijas, sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienu pieredzes apzināšanu, veicināt sabiedrības interesi un izpratni par vēstures procesiem Daugavpilī un Dienvidlatgalē, radīt sabiedrībā cieņu pret savu garīgo mantojumu un tradīcijām.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana; Dienvidlatgales un īpaši Daugavpils pilsētas kultūrvēstures, mākslas un dabas izpēte Latgales un Sēlijas kultūretnogrāfisko novadu vēstures kontekstā, par pamatu izmantojot muzeja krājumu, citus avotus un literatūru; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana, tūristu piesaiste; Daugavpils Māla mākslas centra un tautas lietišķo mākslas studiju “Latgale” un “Klūga” darbības nodrošināšana; muzeja resursu un infrastruktūras attīstība, divu muzeju ēku kā kultūras pieminekļu saglabāšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājaslapas pirmā versija tika izveidota 2004.gadā. Kopš tā laika bija pagājis pārāk ilgs laiks, lai “vecā” versija, kura ik pa laikam tika uzlabota un pielāgota jaunām prasībām, pilnvērtīgi funkcionēt un pozicionēt muzeju kā mūsdienīgu un inovācijām atklātu kultūras iestādi. Līdz ar to 2015.gadā tika iesākts darbs pie jaunas mājaslapas izveides. Projekta izstrāde turpinājās arī 2016.gadā, kad tika izgatavots jauns mājaslapas dizains un saturs. 2017.gadā tika pabeigts darbs pie informācijas pārnešanas no vecās mājaslapas versijas uz jauno un tika iedarbināta konceptuāli jauna mājaslapa. 2018.-2021. gadā tika papildināts mājaslapas jaunās versijas saturs.

Izveides (un pārveides) gads:

2004
2007
2010
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Kas aktualizē informāciju:

komunikācijas un sabiedrisko attiecību galvenais speciālists

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

16A5

Akreditācijas datums:

28.12.2020

Muzejs akreditēts līdz:

27.12.2025

Muzeja šifrs:

DNMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Daugavpils pilsētas dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība (kopš 1992.g.)

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 16:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Muzejs atvērts apmeklētājiem katru dienu, bez brīvdienām, izņemot valsts svētku dienas

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja un izstāžu apmeklējums Muzeja bezmaksas apmeklējums pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu un internātskolu audzēkņiem, bāreņiem, bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un pavadošajai personai, PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” audzēkņiem, Latvijas mākslinieku savienības biedriem, ekskursijas grupas vadītājiem, Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību), NEMO un ICOM biedriem (uzrādot apliecību), personām ar pirmās grupas invaliditāti un pavadošajai personai, otrās grupas invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+Ģimenes karte” un personas apliecinošo dokumentu), uzrādot Muzeja drauga karti, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri informē par norisēm muzejā (uzrādot preses karti), Ukrainas civiliedzīvotājiem (uzrādot personas apliecinošo dokumentu). Muzeja bezmaksas apmeklējums visiem apmeklētājiem vienu stundu izstādes atklāšanas laikā un īpašās akciju dienās: 18. maijs Starptautiskā muzeju diena (visiem apmeklētājiem), starptautiskā akcija “Muzeju nakts” (visiem apmeklētājiem), 1. septembris Zinību diena (skolēniem, studentiem), 1. oktobris Starptautiskā senioru diena (pensionāriem)
2 Muzeja uzziņu materiālu izmantošana Muzeja uzziņu materiālu (kartotēku, datu bāzu, aprakstu utt.) izmantošana
3 Iespēja iepazīties ar muzeja priekšmetiem Iespēja iepazīties ar muzeja krājuma priekšmetiem
4 Mutiskas konsultācijas Mutiskas konsultācijas, kuras neprasa krājuma materiālu izsniegšanu
5 Muzeja izveidotas ceļojošās izstādes eksponēšana ārpus muzeja Ceļojošās izstādes eksponēšana muzejos un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apmeklējums 1 cilv. - 2.00-5.00
2 Ģimenes biļete pastāvīgo muzeja ekspozīciju un izstāžu apskatei Ģimene: 1-2 pieaugušie ar 1 vai vairāk bērniem līdz 18 gadiem - 10.00 eur
3 Gida pakalpojumi muzejā: Gida pakalpojumi muzejā latviešu vai krievu valodā grupai, kurā ir līdz 10 cilv. - 15.00 no grupas Gida pakalpojumi muzejā angļu valodā grupai līdz 10 cilv (1 st.) - 20.00 no grupas Gida pakalpojumi muzejā latviešu valodā grupai no 11 līdz 30 cilv. - 1.00 no cilv. Gida pakalpojumi muzejā svešvalodā grupai no 11 līdz 30 cilv. - 2.00 no cilv.
4 Audioģida izmantošana Teksts pēc izvēles latviešu, krievu, angļu val. (ap 45 min) - 2.00 euro
5 Gida pakalpojumi ekskursijai ārpus muzeja (grupai) 25.00-50.00 euro no grupas
6 Tematiskie pasākumi, izglītojošās nodarbības un muzejpedagoģiskās programmas, tālākizglītības programmas muzejā un un TLMS „Latgale” keramikas darbnīcā (Daugavpils Māla mākslas centrā) 2.00-12.00 eur no cilv.
7 Lekcijas muzejā un ārpus muzejā, sagatavotas pēc pieprasījuma 15.00-40.00 eur no grupas
8 Ceļojošās izstādes eksponēšana ārpus muzeja 1-14 dienas - 23.00 euro
9 Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana 1 vienība - 8.00-20.00 euro
10 Rakstiska konsultācija un ekspertīze (izmantojot muzeja krājuma priekšmetus, veicot atsevišķu pētījumu) 10.00 eur
11 Muzeja telpu noma izstādēm un pasākumiem: Muzeja izstāžu zāle (100 m2) – 10.05/dienā; Muzeja pasākumu zāle (100 m2 ) – 35.11/stundā; Mazā zāle (50 m2) – 5.02/dienā; DMMC zāle (80 m2) – 20.93/dienā
12 Piedāvājums jaunajam pārim un kāzu viesiem:
12.1 Muzeja pagalma izmantošana laulības noslēgšanai 93.12 euro /dienā
12.2 Tālākizglītības programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem 5.00 euro no cilv.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma veidošana, komplektēšana, saglabāšana un uzturēšana, krājuma vienību ievadīšana NMK Kopkatalogā; Daugavpils novada un īpaši Daugavpils pilsētas kultūrvēstures, mākslas un dabas izpēte Latgales un Sēlijas kultūretnogrāfisko novadu vēstures kontekstā no aizvēstures līdz mūsdienām, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citu atmiņas institūciju avotus un literatūras resursus. Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana, tūristu piesaiste; Sadarbības starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un citu pašvaldību kultūras, zinātnes, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un privāto sektoru sekmēšana kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā; Starptautiskās sadarbības veicināšana starp atmiņas institūcijām; Daugavpils Māla mākslas centra, Tautas lietišķās mākslas studiju “Latgale” un “Klūga” darbības nodrošināšana; Muzeja resursu un infrastruktūras attīstība, divu muzeja ēku kā valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšana; Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja nolikums (lēmums Nr. 511) 26.08.2010 2
2. Noteikumi par krājumu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma veidošanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 17.08.2020 7
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 15.12.2014 2
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 27.07.2012 5
5. Darba drošības u.c. noteikumi Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja darba drošības noteikumi 14.01.2014 2
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja Civilās aizsardzības plāns 09.10.2015 1
2 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 13.10.2022 6
3 Kārtība par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krātuves atvēršanu ārkārtas situācijā 15.12.2014 2
4 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krātuves atslēgu glabāšanas kārtība 18.12.2014 2
5 Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā un tā struktūrvienībās 14.09.2015 1
6 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma komisijas Nolikums 18.12.2014 3
7 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma restaurācijas un konservācijas padomes Nolikums 26.03.2010 1
8 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja zinātniskās padomes Nolikums 25.11.2016 4
9 Nolikums par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja struktūru 10.12.2012 2
10 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma priekšmetu vērtēšanas kārtība 24.09.2014 1
11 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja ugunsdrošības instrukcija 15.10.2015 6
12 Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja personāla rīcību ugunsgrēka gadījumā ugunsgrēka gadījumā 14.01.2014 2
13 Instrukcija par ugunsdzēsības līdzekļu uzturēšanu un izmantošanu 15.10.2015 2
14 Instrukcija par pirmās palīdzības sniegšanu cietušajiem nelaimes gadījumos 15.09.2009 2