Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Rīgas iela 8, Daugavpils, LV-5401

Vadītājs/ direktors:

Ruta Ģiptere

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Ruta Ģiptere 65422709 26433184 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1938

Sākums:

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs tika atvērts 1938.g. 30. maijā. Kopš 1959.g. atrodas vienā no pilsētas skaistākajām jūgendstilā ēkām. Muzeja apmeklētājus sagaida kultūrvēstures un dabas ekspozīcijas, Daugavpils mākslinieka L. Baulina galerija. Muzeja izstāžu zālēs tiek eksponētas daudzveidīgas izstādes. Pie muzeja darbojās Daugavpils Māla mākslas centrs, Tautas lietišķās mākslas studijas “Latgale” (keramika) un “Klūga” (pinumi). Speciāli uzbūvētā muzeja piebūvē izvietojas krājuma glabātuves, restaurācijas darbnīca, darba kabineti, bibliotēka un lasītava. Omulīgā muzeja pagalmiņā notiek dažādi pasākumi un koncerti.

Misija:

Vācot, glabājot, pētot un popularizējot Daugavpils novada kultūrvēstures, mākslas un dabas kolekcijas, sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienas pieredzes apzināšanu, veicināt sabiedrības interesi un izpratni par vēsturiskajiem procesiem Daugavpils novadā, radīt sabiedrībā cieņu pret savu garīgo mantojumu un tradīcijām.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana; Daugavpils novada un īpaši Daugavpils pilsētas kultūrvēstures, mākslas un dabas izpēte Latgales un Sēlijas kultūretnogrāfisko novadu vēstures kontekstā, par pamatu izmantojot muzeja krājumu, citus avotus un literatūru; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana, tūristu piesaiste; tautas lietišķo mākslas studiju “Latgale” un “Klūga” darbības nodrošināšana; muzeja resursu un infrastruktūras attīstība, divu muzeju ēku kā kultūras pieminekļu saglabāšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājaslapas pirmā versija tika izveidota 2004.gadā. Kopš tā laika bija pagājis pārāk ilgs laiks, lai “vecā” versija, kura ik pa laikam tika uzlabota un pielāgota jaunām prasībām, pilnvērtīgi funkcionēt un pozicionēt muzeju kā mūsdienīgu un inovācijām atklātu kultūras iestādi. Līdz ar to 2015.gadā tika iesākts darbs pie jaunas mājaslapas izveides. Projekta izstrāde turpinājās arī 2016.gadā, kad tika izgatavots jauns mājaslapas dizains un saturs. 2017.gadā tika pabeigts darbs pie informācijas pārnešanas no vecās mājaslapas versijas uz jauno un tika iedarbināta konceptuāli jauna mājaslapa. 2018. un 2019. gadā tika papildināts mājaslapas jaunās versijas saturs. 2020 gadā ieplānots turpināt paplašināt saturu visās valodās un vizuāli optimizēt lapas saturu.

Izveides (un pārveides) gads:

2004
2007
2010
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Kas aktualizē informāciju:

komunikācijas un sabiedrisko attiecību galvenais speciālists

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

16A4

Akreditācijas datums:

09.11.2015

Muzejs akreditēts līdz:

08.11.2020

Muzeja šifrs:

DNMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Daugavpils pilsētas dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība (kopš 1992.g.)

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 16:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Muzejs atvērts apmeklētājiem katru dienu, bez brīvdienām

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja un izstāžu apmeklējums Bezmaksas muzeja un izstāžu apmeklējums pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu audzēkņiem, PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” audzēkņiem, Latvijas mākslinieku savienības biedriem, ekskursijas grupas vadītājiem, Latvijas muzeju darbiniekiem, NEMO un ICOM biedriem (uzrādot apliecību), personām ar 1. grupas invaliditāti un pavadošajai personai, 2. grupas invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm ar Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”, personām ar Muzeja drauga karti, skolniekiem – Zinību dienā (1. septembris), pensionāriem – Starptautiskajā veco ļaužu dienā (1. oktobris) kā arī visiem - Starptautiskajā muzeju dienā un Starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” laikā
2. Muzeja uzziņu materiālu izmantošana Muzeja uzziņu materiālu (kartotēku, datu bāzu, aprakstu utt.) izmantošana
3. Iespēja iepazīties ar muzeja priekšmetiem Iespēja iepazīties ar muzeja krājuma priekšmetiem
4. Mutiskas konsultācijas Mutiskas konsultācijas, kuras neprasa krājuma materiālu izsniegšanu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apmeklējums 1 cilv. - 1.00-2.50 euro
2. Gida pakalpojumi muzejā:
2.1. Latviešu vai krievu valodā grupai, kurā ir līdz 10 cilv. 10.00 euro no grupas
2.2. Angļu valodā grupai līdz 10 cilv (1 st.) 15.00 euro no grupas
2.3. Latviešu vai krievu valodā grupai, kurā ir vairāk par 11 cilv. 0.50 euro no cilv.
2.4. Angļu valodā grupai, kurā ir vairāk par 11 cilv. 1.00 euro no cilv.
3. Audioģida izmantošana Teksts pēc izvēles latviešu, krievu, angļu val. (ap 45 min) - 1.00 euro
4. Gida pakalpojumi ārpus muzeja (grupai) 14.00-28.00 euro no grupas
.
5. Tematiskie pasākumi, izglītojošās nodarbības un programmas muzejā un TLMS „Latgale” keramikas darbnīcā (Daugavpils Māla mākslas centrā) 1.00-1.50 euro no cilv.
6. Lekcijas 10.00-30.00 euro no grupas
7. Ceļojošās izstādes eksponēšana ārpus muzeja 1-14 dienas - 14.60 euro
8. Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana 1 vienība - 6.00-15.00 euro
9. Muzeja telpu īre semināriem, konferencēm un citiem pasākumiem:
9.1. Muzeja zāle (100 m2) Pasākuma organizēšanai – 29.94 euro /dienā.; Izstādes organizēšanai – 7.49 euro /dienā
9.2. Mazā zāle (50 m2) Pasākuma vai izstādes organizēšanai – 3.74 eurp /dienā
10. Piedāvājums jaunajam pārim un kāzu viesiem:
10.1. Muzeja pagalma izmantošana laulības noslēgšanai 71.50 euro /dienā
10.2. Tālākizglītības programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem 3.00 euro no cilv.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma veidošana, uzturēšana un saglabāšana, krājuma vienību ievadīšana NMK Kopkatalogā Daugavpils novada un īpaši Daugavpils pilsētas kultūrvēstures, mākslas un dabas izpēte Latgales un Sēlijas kultūretnogrāfisko novadu vēstures kontekstā, par pamatu izmantojot muzeja krājumu, citus avotus un literatūru; Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana, tūristu piesaiste; Daugavpils Māla mākslas centra, Tautas lietišķo mākslas studiju “Latgale” un “Klūga” darbības nodrošināšana; Muzeja resursu un infrastruktūras attīstība, divu muzeju ēku kā valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšana; Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja nolikums (lēmums Nr. 511) 26.08.2010 2
2. Noteikumi par krājumu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma veidošanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 14.09.2015 6
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 15.12.2014 2
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 27.07.2012 5
5. Darba drošības u.c. noteikumi Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja darba drošības noteikumi 14.01.2014 2
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 26.09.2019 5
2 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja Civilās aizsardzības plāns 09.10.2015 1
3 Kārtība par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krātuves atvēršanu ārkārtas situācijā 15.12.2014 2
4 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krātuves atslēgu glabāšanas kārtība 18.12.2014 2
5 Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā un tā struktūrvienībās 14.09.2015 1
6 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma komisijas Nolikums 18.12.2014 3
7 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma restaurācijas un konservācijas padomes Nolikums 26.03.2010 1
8 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja zinātniskās padomes Nolikums 18.12.2014 3
9 Nolikums par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja struktūru 10.12.2012 2
10 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma priekšmetu vērtēšanas kārtība 24.09.2014 1
11 Noteikumi par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krātuves un tās inventāra tehniskā stāvokļa pārbaudi 30.10.2009 1
12 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja ugunsdrošības instrukcija 15.10.2015 6
13 Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja personāla rīcību ugunsgrēka gadījumā ugunsgrēka gadījumā 14.01.2014 2
14 Instrukcija par ugunsdzēsības līdzekļu uzturēšanu un izmantošanu 15.10.2015 2
15 Darba drošības instrukcija strādājot ar datoru 27.12.2006 1
16 Darba drošības instrukcija strādājot ar kopētāju 27.12.2006 1
17 Elektroiekārtu ekspluatācijas drošības tehnikas pamatprasības 1.kvalifikācijas grupai 27.12.2006 1
18 Instrukcija par pirmās palīdzības sniegšanu cietušajiem nelaimes gadījumos 15.09.2009 2
19 Darba drošības instrukcija autovadītājam 27.12.2006 1
20 Darba drošības instrukcija apkopējai 27.12.2006 1
21 Darba aizsardzības ievadinstrukcija jaunpieņemtajiem darbiniekiem 27.12.2006 1
22 Darba aizsardzības instrukcija restauratoram 20.01.2014 1
23 Darba aizsardzības instrukcija klūgu pinējam 20.01.2014 1
24 Darba aizsardzības instrukcija keramiķim 20.01.2014 1
25 Darba aizsardzības instrukcija darbam ar datoru 14.01.2014 1
26 Darba aizsardzības instrukcija darbam ar kopēšanas (pavairošanas) iekārtām 14.01.2014 1
27 Darba aizsardzības instrukcija biroja darbiniekiem 14.01.2014 1
28 Darba aizsardzības instrukcija elektrodrošības instrukcija 03.02.2014 1
29 Darba aizsardzības instrukcija telpu uzkopšanas darbiniekiem 14.01.2014 1
30 Darba aizsardzības instrukcija galdniekam 14.01.2014 1
31 Darba aizsardzības instrukcija darbam ar rokas elektroinstrumentiem 22.01.2014 1
32 Darba aizsardzības instrukcija darbā ar pārvietojamām trepēm 22.01.2014 1
33 Darba aizsardzības instrukcija mikroautobusa vadītājam 14.01.2014 1

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

2727

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

2509

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1442

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Novada senvēsture. Novads Lietuvas Lielkņazistes (1561.g.-1569.g.) un Polijas-Lietuvas valsts (Rzecz Pospolita) (1569.g.-1772.g.) sastāvā (1. zāle) 299 278
2 Novads Krievijas impērijas sastāvā (1772.g.-1917.g.). - Novads 1772.g.-1861.g. (2. zāle) 148 133
3 Novads Krievijas impērijas sastāvā (1772.g.-1917.g.). - Novads 1861.g.-1917.g. (3. zāle ) 262 212
4 Novads Latvijas Republikas sastāvā. (1918.g.-1940.g.) (4. zāle) 255 242
5 Digitālā ekspozīcija “Daugavpils. Latgale. Latvija.” 416 232
6 Daugavpils novads PSRS sastāvā (1940.g.-1991.g.) (5.zāle) 427 278
7 Daugavpils novada daba (6. un 7. zāle) 702 67

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

2098

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

954

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 L. Baulina mākslas galerija 29 6
2 P. Hudobčenoka mākslas darbu izstāde „Dvinskas stāsti” 12 12
3 Interjera izstāde „Pagātnes reveranss” (ar multimediju programmu) 338 300
4 Lai mūzika skan 168 48
5 Ceļš uz dievnamu 203 111
6 Nauda ar Latvijas dvēseli. Lats 302 183
7 Sāpju un cerību ceļš 112 16
8 Mūsu novadnieki 103 40
9 Kārļa Dobrāja glezniecības izstāde “Grauds mūsu zemei” 9 9
10 Rimmas Iļjinas glezniecības personālizstāde “Avangards. Palete” 3 3
11 DRMA izstāde “Pieskāriens” 3 3
12 Mārča Stumbra glezniecības izstāde “Dzīvot mākslā” 12 12
13 Kārļa Mudeļa glezniecības izstāde “Latgales ainavists” 78 78
14 Ulda Zutera gleznu izstāde “Reiz bija” 2 2
15 Man pieder tēvu zeme 106 39
16 Mīlēt Dievu un kalpot cilvēkiem 107 9
17 Par Latviju! (Latvijas Neatkarības kara, Latvijas armijas un Valsts Robežsardzes simtgadei veltīta izstāde no Leonarda Doņika Latvijas Republikas militāro struktūrvienību krūšu nozīmju privātkolekcijas un muzeja krājuma, sadarbībā ar Valsts robežsardzes koledžu) 465 55
18 Novadpētniekam Zalmanam Jakubam - 100 46 28

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

813

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

331

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 No Dinaburgas (Daugavpils) cietokšņa celtniecības vēstures (1810-1878)(ceļojošā izstāde) 100 33
2 Daugavpils skati laika griežos (ceļojošā izstāde) 99 76
3 „Sāpju un cerību ceļš” (ceļojošā izstāde) 112 16
4 Man pieder tēvu zeme (ceļojošā izstāde) 106 39
5 Daugavpils daudz ūdens pilsēta (ceļojošā izstāde) 96 18
6 “Andrejam Pumpuram – 175” (ceļojošā izstāde) 51 13
7 Mūsu novadnieki (ceļojošā izstāde) 103 40
8 Daugavpils + 25 (Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas jubilejai veltīta izstāde) 100 50
9 Teodora Rudāna 1991. gada barikādēm veltīta foto izstāde (no muzeja krājuma) 17 17
10 Skrindu dzimtas muzejam no Valdas Mežbārdes kolekcijas 13 13
11 Daugavpils Māla mākslas centra izstāde “Ar ko mīl spēlēties meitenes” 16 16

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

57

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

57

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Fotogrāfijas Izstādei Daugavpils Centra vidusskola 17 17 16.01.2019 20.02.2019
2 Gleznas Izstādei Skrindu dzimtas muzejs 12 12 30.04.2019 31.12.2019
3 Dokuments, fotogrāfija Izstādei Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs 2 2 05.12.2017 31.05.2021
4 Glezna Interjera noformējums Daugavpils pilsētas Domes Izglītības pārvalde 1 1 17.06.2019 16.06.2020
5 Griestu lampas, krūze Izstādei Daugavpils Marka Rotko Mākslas centrs 3 3 03.11.2019 19.01.2020
6 Gleznas Interjera noformējums Daugavpils pilsētas Dome 12 12 08.01.2019 31.12.2019
7 Gleznas Interjera noformējums Daugavpils pilsētas Domes Kultūras pārvalde 1 1 08.01.2019 31.01.2019
8 Gleznas Izstādei Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs 5 5 08.01.2019 31.12.2019
9 Gleznas Interjera noformējums Daugavpils pilsētas Domes Pilsētplānošanas nodaļa 4 4 03.06.2019 02.06.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 345 109 454
Digitālo attēlu izgatavošanai 73 0 73

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

34

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

23

Tai skaitā no muzeja krājuma:

18

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

8

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

8

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

7

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Starptautiskais piemiņas un jubilejas monētu konkurss “COINS-2019” Dalība žūrijas darbā 15.11.2019.-15.12.2019. Izdevniecības nams “Water Mark” Sanktpēterburga Krievija
Grāmatas “Saglabā manas vēstules” prezentācija, DNMM Novadpētnieka Zalmana Jakuba kara laika vēstuļu no DNMM krājuma publikācija 18.12.2019 Krievijas zinātniski izglītojošais centrs un fonds “Holokausts” Maskava Krievija
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Baltkrieviju Sadarbība ar Novopolockas Kultūras namu “Naftan” un Polockas Novadpētniecības muzejui 18.-19.06.2019. Novopolockas Kultūras centrs “Naftan”, Polockas Novadpētniecības muzejs Novopolocka, Polocka Baltkrievija
Starptautiskais forums “Commemorative Art in Central and East Central Europe: Public and Personal Approaches” Dalība projekta “Art and Holocaust: Reflections for the Common Future” ietvaros rīkotajā forumā, apmainoties pieredzē par piemiņas pasākumu rīkošanu un totalitārisma atspoguļošanu muzejos 06.-08.09.2019. Ebreji Latvijā” (Rīga), Rostokas Universitāte (Rostoka), Ebreju vēstures institūts (Varšava) un Starptautiskā litvaku fotogrāfijas centrs (Kauņa) Rostoka Vācija
Lukasa Berti fotogrāfiju izstāde “Cilvēks un daba Latvijā” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā Apzināties savu piederību valstij, bagātināt zināšanas par valsts vēsturi ar citas kultūras mākslinieka acīm 20.06.2019.-31.08.2019. Itāļu-dāņu fotomākslinieks Lukass Berti Kopenhāgena Dānija
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Igaunijas muzejiem (Tallina) Iepazīšanās ar muzeju ekspozīcijām un krājumiem 23.-24.08.2019 Igaunijas Jūras muzejs, Tallinas pilsētas muzejs Tallinna Igaunija
Rimas Leipuvienes keramikas izstāde “From Non-existence” Daugavpils Māla mākslas centrā Aptvert kopīgo un atšķirīgo latviešu un lietuviešu mūsdienu keramikā 30.08.2019.-13.10.2019. Lietuviešu keramiķe Rima Leipuviene Viļņa Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Starptautiskais piemiņas un jubilejas monētu konkurss “COINS-2018” Dalība žūrijas darbā 1.04.2018.-1.06.2018. Izdevniecības nams “Water Mark” Sanktpēterburga Krievija
20. konference “No Panevēžas pagātnes: nacionālie partizāni”. Nolasīts un publicēts referāts “Nacionālie partizāni Dienvidlatgalē: cilvēku atmiņās.” 22.11.2018. Panevēžas novadpētniecības muzejs Panevēža Lietuva
Leonīda Bauļina personālizstādes organizēšana, transportēšana, dokumentācijas sagatavošana L. Bauļina personālizstādes organizēšana Vitebskā 10.07.2018.-10.08.2018. Vitebskas mākslas galerija Vitebska Baltkrievija
12-oji Baltijos šalių keramikos meno paroda "PAVASARIS 2018. AMŽINAS GAMTOS RATAS 12-tā Baltijas keramikas mākslas izstāde TLMS “Latgale” dalība Baltijas keramikas mākslas izstādē 25.04.2018.-18.05.2018. Galerija "Meno parkas" Kauņa Lietuva
Batumi keramikas festivāls 2018 TLMS “Latgale” dalība Batumi keramikas festivālā 04.09.2018.-24.09.2018. Batumi pilsētas pašvaldība Batumi Gruzija
Baltu rakstu X festivāls 2018 TLMS “Latgale” dalība Baltu rakstu X festivālā 03.10.2018.-07.10.2018. Kauņas Tautas kultūras centrs Kauņa Lietuva
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvas muzejiem (Klaipēda un Palanga) Iepazīšanās ar muzeju ekspozīcijām un krājumiem 24.08.2018.-25.08.2018. Lietuvas Nacionālais jūras muzejs, Palangas dzintara muzejs Klaipēda, Palanga Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Rīgas 8 Pašvaldības īpašums 19.gs.b. 4798
Muzeja izstāžu zāle Rīgas 8 Pašvaldības īpašums 19.gs.b. 4799
Muzeja piebūve - krājuma glabātuve Rīgas 8 Pašvaldības īpašums 1992.
Māla mākslas centrs 18. novembra 8 Pašvaldības īpašums 1945.
Teritorijas kopējā platība (m2):

2310

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja ēka
Muzeja izstāžu zāle
Muzeja piebūve - krājuma glabātuve
Keramiķu darbnīca (Daugavpils māla centrs)
TLMS „Klūga” pinēju darbnīca

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2503

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1146
Krājuma telpas 556
Pārējās telpas 801
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: