Bulduru Izstāžu nams

Kontaktinformācija

Adrese:

Muižas iela 6, Jūrmala, LV-2010

Vadītājs/ direktors:

Ernests Sviklis

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Jūrmalas muzeja Mākslas un izstāžu nodaļas vadītāja Guna Kalnača 67761912 29112872 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 15. maija līdz 14. septembrim, Izstāžu zāle atvērta līdz 18.00.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate Mākslinieka Valda Buša darbnīcas apskate ēkas 2.stāvā, izstādes ēkas 1. un 2.stāvā.
2 Telpu noma pasākumiem Jūrmalas domes organizēti pasākumi un pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas domi.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Telpu noma izstādēm Lielā izstāžu zāle 1.stāvā (43,7 m2) - 164,10 EUR (1 nedēļa) Mazā izstāžu zāle 1.stāvā (32 m2) - 120,30 EUR (1 nedēļa) Darbnīca 2.stāvā (27,9 m2) - 104,60 EUR (1 nedēļa)
2 Telpu noma pasākumiem Lielā izstāžu zāle 1.stāvā (43,7 m2) - 15 EUR (1 stunda) Mazā izstāžu zāle 1.stāvā (32 m2) - 11 EUR (1 stunda) Darbnīca 2.stāvā (27,9 m2) - 9,50 EUR (1 stunda)
3 Muzejpedagoģiskas (izglītojošas) programmas novadīšana (ar iepriekšēju pieteikšanos) 20,00 EUR - 1 stunda
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Jūrmalas muzeja nolikums 15.12.2011 Jūrmalas pilsētas domes nolikums Nr. 23 (ar 2018.gada 15.marta grozījumiem)
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Jūrmalas muzeja krājumu 10.01.2022
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Jūrmalas pilsētas muzeja darba kārtības noteikumi 09.10.2020 Jūrmalas pilsētas muzeja rīkojums Nr. 01-3.1./13
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Bulduru Izstāžu nama ugunsdrošības instrukcija 27.12.2018 1

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3228
Individuālie 1822
Pārējie 66
Apmeklētāji grupās 1340
Skolēni grupās 977
Ārzemnieki grupās 141
Pārējie grupās 222
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

3228

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

257

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1479

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

433

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

60

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

20

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

212

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

13

tai skaitā muzejā:

13

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Mākslas zinātniece Edvarda Šmite "Valdis Bušs. Septiņdesmitie" 1 31
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Līga Baņķiere Radošās darbnīcas. Nodarbību cikls Valda Buša daiļrades izpēte 2019 20 212 Skolēni un pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Martas Ģībietes izstādes ‘’Nākamā pietura - Pavasaris’’ atklāšana 15.02.2022 Bulduru Izstāžu nams 1 63
2 Jūrmalas Mākslas skolas vecāko kursu audzēkņu tikšanās ar māksliniecēm Martu Ģibieti un Ievu Strazdiņu. 04.03.2022 Bulduru Izstāžu nams 1 44
3 Valda Buša Starptautiskā Viļakas plenēra dalībnieku darbu izstādes atklāšana 21.04.2022 Bulduru Izstāžu nams 1 51
4 Starptautiskā muzeju nakts “Muzejprieks 2022” 14.05.2022 Bulduru Izstāžu nams 1 320
5 Glezniecības plenērs, kurā piedalījās Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņi un Viļakas plenēra dalībnieki un citi interesenti. 21.05.2022 Bulduru Izstāžu nama pagalmā 1 31
6 Starptautiskais plenērs 09.06.2022 Bulduru Izstāžu nams 1 18
7 Tīnas Eskilssones /TinaEskilsonu Eskilsson (Zviedrija) personālizstādes „Migla/Mist" atklāšana 05.07.2022 Bulduru Izstāžu nams 1 58
8 Valda Buša izstādes "Sākums.50" atklāšana 23.07.2022 Bulduru Izstāžu nams 1 48
9 Ojunas Batbajaras izstādes “Atlētiskā progresija” atklāšana 07.09.2022 Bulduru Izstāžu nams 1 37
10 Meistarklase ar Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņiem Ojūnas Batbajaras izstādē ‘’Atlētiskā progresija” 15.10.2022 Bulduru Izstāžu nams 1 38
11 Konkursizstādes“CIK VĒRTS” atklāšana 15.11.2022 Bulduru Izstāžu nams 1 71
12 Akmensmasas veidošanas mākslas darbnīca mākslinieces Astras Šēnbergas vadībā izstādē "Cik vērts?" 10.12.2022 Bulduru izstāžu nama lielā zāle 1 17 Interesenti - bērni ar vecākiem, pieaugušie, jaunieši
13 Tikšanās ar Zviedrijas mākslinieci Tīnu Eskilsonu izstādes "Migla" noslēgumā 03.09.2022 Bulduru Izstāžu nama zālēs 1 82 Interesenti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Cilvēkiem ar kustības traucējumiem un ratiņkrēslos ir pieejamas izstāžu zāles un citas telpas ēkas 1.stāvā. Pie ieejas Bulduru Izstāžu namā ir vairāki pakāpieni, bet tie nav augsti. Ir tualete, bet tā nav piemērota cilvēkiem ratiņkrēslos. Mākslinieka Valda Buša darbnīca un izstāžu zāles atrodas 2.stāvā, bet ēkā nav lifta.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Muzeja telpas un ekspozīcijas nav pielāgotas redzes invalīdu vajadzībām.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Bulduru Izstāžu namā pieejams surdotulks, kurš var vadīt ekskursijas pa muzeju un tā ekspozīcijām, kā arī sniegt nepieciešamo informāciju cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem un nedzirdīgiem cilvēkiem. Jūrmalas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Josta, kura ieguvusi surdotulka kvalifikāciju, turpina sadarbību ar Latvijas Nedzirdīgo savienības Rīgas reģionālās biedrības Jūrmalas nodaļu, organizējot muzejā regulāras tikšanās un jaunāko muzeja izstāžu apskati.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

8

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bulduru Izstāžu nams Muižas iela 6, Bulduri, Jūrmala Pašvaldības īpašums 20.gs. 20.gadi
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muižas iela 6, Jūrmala

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

477

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 150
Krājuma telpas 28
Pārējās telpas 299
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: