Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs "Kalna Kaibēni"

Kontaktinformācija

Adrese:

"Kalna Kaibēni", Vecpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4122

Vadītājs/ direktors:

Līva Grudule

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja speciālists Aivars Ošiņš 26185382 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1929

Sākums:

Pēc Reiņa Kaudzītes nāves 1920.gadā Matīss Kaudzīte Vecpiebalgas "Kalna Kaibēnos", kur abi dzīvojuši un, kur 14 gadus brāļu vadībā darbojās pagastskola (1868.g. 21.nov.- 1882.) Reiņa galā izvieto viņa piemiņas lietas, un ikviens viesis ir laipni aicināts izstaigāt Reiņa Kaudzītes dzīves un darba takas. Ar Matīsa gādību „Kaibēni” ir apskatāmi draugiem, skolēniem, zināmiem un nepazīstamiem ļaudīm. Vārds muzejs vēl netiek lietots, bet tas ir muzeja aizsākums . Pirmais Piebalgas muzejnieks, direktors, dārznieks un pārvaldnieks savā ziņā ir pats Matīss Kaudzīte, jo gan Reiņa istaba, gan Baltā zāle ir pieejamas apmeklētājiem, viss godam sakārtots, katrai lietai sava paliekama vieta atrasta un mājas saimnieks ir neaizstājams pavadonis ekskursijā pa „Kalna Kaibēniem”. Pēc Matīsa Kaudzītes nāves (8.11.1926) un viņa testamenta spēkā stāšanās Kalna Kaibēnu mājas un saimniecību paņem savā rīcībā Vecpiebalgas ev. Lut. draudze, kas 1929.gada 2.augusta rīko "Kalna Kaibēnu" ūtrupi. Matīsa draugu Teodora Zeiferta un Kārļa Egles klātbūtne ūtrupē glābj „Kalna Kaibēnus” no pilnīgas izpārdošanas, Izglītības Ministrijai iegādājoties Baltās zāles, Matīsa gala un Reiņa gala, kā arī guļamistabas iekārtojumu, viss paliek savās vietās un ūtrupes diena uzskatāma par oficiālo muzeja dibināšanas dienu. Ēkas un zeme saskaņā ar Matīsa testamentu ir Vecpiebalgas draudzes īpašums, draudze neiebilst, ka piemiņas lietām, visam iekārtojumam, ko nopirkusi Izglītības Ministrija, jāpaliek „Kalna Kaibēnos” kā pats Matīss Kaudzīte to iekārtojis, Izglītības Ministrija nodod muzeju (t.i., nopirktās piemiņas lietas) Pieminekļu pārvaldes pārziņā un „Kalna Kaibēni” turpina muzeja darbību. 1937.gadā muzejs (tātad piemiņas lietas, bet ne ēkas un zeme) pāriet jaundibinātā Rakstniecības un teātra muzeja paspārnē.

Misija:

Saglabāt "Kalna Kaibēnu" unikālās kolekcijas, ēkas un apkārtni atbilstoši rakstnieku dzīves laikmetam; izmantot to kā apmeklētāju izglītošanas, brīvā laika pavadīšanas un iedvesmas avotu

Darbība:

1. Aktualizē un rosina apmeklētājos interesi par pedagogu, rakstnieku Brāļu Kaudzīšu dzīvi, literāro un sabiedrisko darbību. 2. Uztur Matīsa Kaudzītes iekārtoto māju, respektējot ēkas unikalitāti, kura aizvien vēl konstatējama stila arhitektūras elementu un tautas celtniecības simbioze, citāti no 18. gadsimta koka arhitektūras, 19. gadsimta interjeriem un citi pilsoniskā stila elementi. 3. Veido ekspozīcijas, izstādes, sarīkojumus, publikācijas. 4. Pilnveido muzeja iekštelpu un ārtelpas ekspozīciju kā vienotu, autentisku, memoriālu ansambli. 5. Vada ekskursijas, sagatavo un īsteno muzeja pasākumus.

Mājaslapa

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

100A4

Akreditācijas datums:

13.12.2022

Muzejs akreditēts līdz:

12.12.2027

Muzeja šifrs:

KK

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Cēsu novada pašvaldības iestāde Kultūras pārvalde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzejs apmeklētājiem atvērts no 15.maija līdz 15.oktobrim ieskaitot). Muzeja apmeklējumus ārpus darba laika lūdzam pieteikt pa t.26185382

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums Invalīdiem, pirmsskolas vecuma bērniem, bērnunamu, internātskolu, speciālo skolu, specializēto sociālās aprūpes centru audzēkņiem; skolotājam/ai vai audzinātājam/ai, kas pavada audzēkņu grupu; Uzrādot apliecības: ICOM biedriem, Latvijas muzeju darbiniekiem iespējams apskatīt muzeja ekspozīciju un izstādes bez maksas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ieejas maksa LR skolēniem (grupās) - 0.70 EUR
2 Ieejas maksa Skolēniem un pilna laika studentiem: 1 pers. - 1,00 EUR
3 Ieejas maksa LR pensionāriem: 1 pers. - 1,00 EUR
4 Ieejas maksa Pieaugušajiem - 1,50 EUR
5 Ekskursija muzejā gida vadībā 1 grupa - 3.00 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
PMA "Orisāre" mājaslapa

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 897
Individuālie 210
Apmeklētāji grupās 687
Skolēni grupās 128
Pārējie grupās 559
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

285

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

109

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

763

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

6

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

98

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

4

t. sk. muzejā:

3

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Muzeju nakts 13.05. Muzeja ēkas un teritorija 1 141 Vecpiebaldzēni, rīdzinieki. Pieaugušie un jaunieši, bērni.
2 Par mums pašiem. Svētku "Vecpiebalga atver durvis" atklāšana. 27.07. Muzeja teritorija 1 200 Vecpiebaldzēni. Rīdzinieki un citi Vecpiebalgas viesi. Ģimenes ar bērniem. Jaunieši. Pensionāri.
3 Dzejas nakts. Sadarbībā ar E. Veidenbauma muzeju "Kalāči". 23.09. Muzeja telpas. Vidus kapi. 1 45 Jaunie dzejnieki. Rīdzinieki un vecpiebaldzēni.
4 Būt brīvam. Literāri muzikālas Matīsa Kaudzītes 175.jubilejas svinības. 14.10. Vecpiebalgas kultūras nams. 1 100 Aktieris Gundars Āboliņš,mūziķi Inita Āboliņa, Andris Barons, Mareks Auziņš. Vecpiebaldzēni, rīdzinieki.

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Muzejs nav adaptēts cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Muzejs nav adaptēts cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Muzejs nav adaptēts cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

2

t. sk. atklātas pārskata periodā:

1

t. sk. no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

t. sk. atklātas pārskata periodā:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Brāļu Kaudzīšu dzīvojamā māja "Kalna Kaibēni" "Kalna Kaibēni" Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads Pašvaldības īpašums 1825. 18
Rentnieku māja "Kalna Kaibēni" Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads Pašvaldības īpašums
Klēts "Kalna Kaibēni" Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads Pašvaldības īpašums
Pirts "Kalna Kaibēni" Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads Pašvaldības īpašums Atjaunota 20.gs. 60.gados
Lapene "Kalna Kaibēni" Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads Pašvaldības īpašums 19.gs. beigas/20.gs. sāk.
Personāla māja t.s. Baltā māja "Kalna Kaibēni" Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads Pašvaldības īpašums 2009.
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Brāļu Kaudzīšu dzīvojamā māja "Kalna Kaibēni"
Rentnieku māja
Personāla māja

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

671

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 280
Pārējās telpas 391
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Izstādes pārdošanas