Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs "Kalna Kaibēni"

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Kalna Kaibēni, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122

Vadītājs/ direktors:

Līva Grudule

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja speciālists Aivars Ošiņš 26185382 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Sākums:

Pēc Reiņa Kaudzītes nāves 1920.gadā Matīss Kaudzīte Vecpiebalgas "Kalna Kaibēnos", kur abi dzīvojuši un, kur 14 gadus brāļu vadībā darbojās pagastskola (1868.g. 21.nov.- 1882.) Reiņa galā izvieto viņa piemiņas lietas, un ikviens viesis ir laipni aicināts izstaigāt Reiņa Kaudzītes dzīves un darba takas. Ar Matīsa gādību „Kaibēni” ir apskatāmi draugiem, skolēniem, zināmiem un nepazīstamiem ļaudīm. Vārds muzejs vēl netiek lietots, bet tas ir muzeja aizsākums . Pirmais Piebalgas muzejnieks, direktors, dārznieks un pārvaldnieks savā ziņā ir pats Matīss Kaudzīte, jo gan Reiņa istaba, gan Baltā zāle ir pieejamas apmeklētājiem, viss godam sakārtots, katrai lietai sava paliekama vieta atrasta un mājas saimnieks ir neaizstājams pavadonis ekskursijā pa „Kalna Kaibēniem”. Pēc Matīsa Kaudzītes nāves (8.11.1926) un viņa testamenta spēkā stāšanās Kalna Kaibēnu mājas un saimniecību paņem savā rīcībā Vecpiebalgas ev. Lut. draudze, kas 1929.gada 2.augusta rīko "Kalna Kaibēnu" ūtrupi. Matīsa draugu Teodora Zeiferta un Kārļa Egles klātbūtne ūtrupē glābj „Kalna Kaibēnus” no pilnīgas izpārdošanas, Izglītības Ministrijai iegādājoties Baltās zāles, Matīsa gala un Reiņa gala, kā arī guļamistabas iekārtojumu, viss paliek savās vietās un ūtrupes diena uzskatāma par oficiālo muzeja dibināšanas dienu. Ēkas un zeme saskaņā ar Matīsa testamentu ir Vecpiebalgas draudzes īpašums, draudze neiebilst, ka piemiņas lietām, visam iekārtojumam, ko nopirkusi Izglītības Ministrija, jāpaliek „Kalna Kaibēnos” kā pats Matīss Kaudzīte to iekārtojis, Izglītības Ministrija nodod muzeju (t.i., nopirktās piemiņas lietas) Pieminekļu pārvaldes pārziņā un „Kalna Kaibēni” turpina muzeja darbību. 1937.gadā muzejs (tātad piemiņas lietas, bet ne ēkas un zeme) pāriet jaundibinātā Rakstniecības un teātra muzeja paspārnē.

Misija:

Saglabāt "Kalna Kaibēnu" unikālās kolekcijas, ēkas un apkārtni atbilstoši rakstnieku dzīves laikmetam; izmantot to kā apmeklētāju izglītošanas, brīvā laika pavadīšanas un iedvesmas avotu

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

100A

Akreditācijas datums:

10.10.2017

Muzejs akreditēts līdz:

09.10.2022

Muzeja šifrs:

KK

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzejs apmeklētājiem atvērts no 15.maija līdz 15.oktobrim ieskaitot). Muzeja apmeklējumus ārpus darba laika lūdzam pieteikt pa t.26185382

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums Invalīdiem, pirmsskolas vecuma bērniem, bērnunamu, internātskolu, speciālo skolu, specializēto sociālās aprūpes centru audzēkņiem; skolotājam/ai vai audzinātājam/ai, kas pavada audzēkņu grupu; Uzrādot apliecības: ICOM biedriem, Latvijas muzeju darbiniekiem iespējams apskatīt muzeja ekspozīciju un izstādes bez maksas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Ieejas maksa LR skolēniem (grupās) - 0.70 EUR
2 Ieejas maksa Skolēniem un pilna laika studentiem: 1 pers. - 1,00 EUR
3 Ieejas maksa LR pensionāriem: 1 pers. - 1,00 EUR
4 Ieejas maksa Pieaugušajiem - 1,50 EUR
5 Ekskursija muzejā gida vadībā 1 grupa - 3.00 EUR
8 Telpas nakšņošanai Baltajā mājā 1 persona, 1 diennakts - 8,00 EUR
9 Telšu un ugunskura vieta 1 persona - 4,00
10 Telpas konferencēm, svinībām un citiem pasākumiem Baltajā mājā Līdz 30 pers. - 50,00
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
PMA 'Orisāre" mājaslapa

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Saglabāt "Kalna Kaibēnu" unikālās kolekcijas, ēkas un apkārtni atbilstoši rakstnieku dzīves laikmetam; izmantot to kā apmeklētāju izglītošanas, brīvā laika pavadīšanas un iedvesmas avotu. Muzeja darbības prioritātes ir: 1. Unikālās kolekcijas profesionāla saglabāšana un izmantošana izglītojošajā darbā, eksponējot muzeja pamatekspozīcijā un izstādēs; 2. Memoriālo ēku kompleksa saglabāšana un restaurācija.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments PMA "Orisāre"nolikums 24.08.2017
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par PMA "Orisāre" krājumu 16.08.2017
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ārkārtas situācijās. 02.01.2012
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi. 29.01.2010
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Vecpiebalgas novada pašvaldības Ētikas kodekss. 21.04.2010 3
2 Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu 25.04.2019 1-4/4
3 Vecpiebalgas novada pašvaldības iekšējie noteikumi "Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums" 28.01.2016
4 Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku darba laika uzskaites noteikumi 25.10.2018 1-4/16

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1200
Individuālie 673
Apmeklētāji grupās 527
Skolēni grupās 266
Pārējie grupās 261
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

469

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

109

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

763

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

6

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

110

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

2

tai skaitā muzejā:

2

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Muzeju nakts 18.05. plkst. 19.00 līdz 19.05. plkst. 01.00 Muzejs un teritorija 1 154 LR iedzīvotāji, pieaugušie, pirmsskolas vecuma bērni, skolēni, jaunieši, seniori
2 Brāļu Kaudzīšu muzeja dzimšanas diena 5.07. Muzejs un teritorija 1 80 Vecpiebaldzēni, muzeja draugi un voluntieri. Muzeja bijušie darbinieki un praktikanti.

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Apgrūtināta iekļūšana muzeja telpās, iespējama tikai ar asistentu palīdzību.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

2

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Brāļu Kaudzīšu dzīvojamā māja "Kalna Kaibēni" "Kalna Kaibēni" Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads Pašvaldības īpašums 1825. 18
Rentnieku māja "Kalna Kaibēni" Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads Pašvaldības īpašums
Klēts "Kalna Kaibēni" Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads Pašvaldības īpašums
Pirts "Kalna Kaibēni" Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads Pašvaldības īpašums
Lapene "Kalna Kaibēni" Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads Pašvaldības īpašums
Personāla māja t.s. Baltā māja "Kalna Kaibēni" Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads Pašvaldības īpašums 2009.
Teritorijas kopējā platība (m2):

5000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Brāļu Kaudzīšu dzīvojamā māja "Kalna Kaibēni"
Rentnieku māja
Personāla māja

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

671

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 280
Pārējās telpas 391
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Izstādes pārdošanas