Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Meņģeļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Vadītājs/ direktors:

Ieva Vilnīte

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
vadītāja Ieva Vilnīte 29431659 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Muzejs dibināts 1990. gadā četru brāļu - mūziķu Jurjānu piemiņai, kas dzimuši "Meņģeļos" 19. gs. vidū.

Misija:

Pētīt, saglabāt un popularizēt mūziķu brāļu Jurjānu atstāto radošo mantojumu un Ērgļu novada muzikālās kultūras tradīcijas, iesaistot tās aktīvā un mūsdienīgā apritē, veicināt sabiedrības interesi un izpratni Latvijas nacionālajā un novada kultūrvēsturiskajā kontekstā.

Darbība:

Komplektēt, zinātniski, apstrādāt un pētīt muzeja profilam atbilstošas krājuma kolekcijas, veikt muzeja profilam atbilstošu zinātniski pētniecisko un izglītojošo darbu, veidot izstādes un ekspozīcijas. Muzejs piedāvā aplūkot ekspozīcijas "Brāļi Jurjāni - latviešu mūzikas pamatlicēji"; "Klēts - brāļu vasaras mītne un aušanas darbnīca"; "19. gs. etnogrāfiskie lauksaimniecības rīki"; piedalīties muzejpedagoģisko programmu "Iesim aust!", "Sasien savu pirtsslotu" un "Iepazīsim pūšamos instrumentus muzejā" nodarbībās un ar savu piedāvājumu piedalās arī programmā "Latvijas skolas soma".

Mājaslapa

Kas aktualizē informāciju:

Ērgļu novada pašvaldība

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

108 A

Akreditācijas datums:

21.04.2016

Muzejs akreditēts līdz:

20.04.2021

Muzeja šifrs:

MNM-J; MNM-JPlg

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Ērgļu novada pašvaldība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Pirmdienas - brīvdienas. No 1. novembra līdz 10. maijam muzeju iespējams apmeklēt, iepriekš piesakoties pa tālruni 29431659.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja apmeklējums Visiem muzeja apmeklētājiem
2. Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā, tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēku
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Gida pakalpojums - Latviešu, angļu vai krievu valodā:
1.1. Grupai līdz 10 cilvēkiem (ieskaitot) 7.50 EUR
1.2. Grupai 11-20 cilvēkiem (ieskaitot) 15.00 EUR
1.3. Grupai 21-30 cilvēkiem (ieskaitot) 22.50 EUR
1.4. Grupai no 31 un vairāk cilvēkiem 30.00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

• Muzeja krājuma komplektēšana, uzskaite un saglabāšana. • Brāļu Jurjānu dzīves, dzimtas un daiļrades pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu, arhīvu, bibliotēku, mūzikas vēsturnieku, novadpētnieku un Jurjānu dzimtas pārstāvju sniegto informāciju. • Ērgļu novada muzikālās izglītības, kordziedāšanas, muzicēšanas, sabiedriskās un kultūras dzīves izzināšana, par pamatu ņemot muzeja „Meņģeļi” un citu muzeju krājumu, vēstures avotus. • Muzeja krājuma un pētnieciskā darba pieejamības nodrošināšana sabiedrībai.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ērgļu novada pašvaldības brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" nolikums 22.03.2016 Ērgļu novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.5,10.§.
2. Noteikumi par krājumu Ērgļu novada pašvaldības brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" kārtība, kādā notiek muzeja krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana 22.03.2016 Ērgļu novada domes priekšsēdētāja rīkojums Nr.47
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Ērgļu novada pašvaldības brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā 11.12.2009 Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja apstiprināti
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Ērgļu novada pašvaldības brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" iekšējās darba kārtības noteikumi 30.11.2009 Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja apstiprināti
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ērgļu novada pašvaldības brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" darba aizsardzības pasākumu plāns 20.04.2018 Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja apstiprināti
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Ērgļu novada pašvaldības brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" noteikumi par telpu slēgšanas un atvēršanas kārtību 06.01.2010 Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja apstiprināti

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

5784

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

937

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

46

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

5

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 46 5

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

5784

Vienību skaits, kas netika atrastas:

23

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

839

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

0

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

49

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

91

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

49

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Brāļi Jurjāni - latviešu mūzikas pamatlicēji 61 33
2 Klēts - brāļu Jurjānu vasaras mītne un aušanas darbnīca 16 14
3 19.gs. etnogrāfiskie lauksaimniecības rīki 14 2

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 150 100 250
Digitālo attēlu izgatavošanai 30 30

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

1

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dzīvojamā māja "Meņģeļi", Ērgļu pagasts, Ērgļu novads Pašvaldības īpašums 1856 47
Klēts "Meņģeļi", Ērgļu pagasts, Ērgļu novads Pašvaldības īpašums 1970-tajos gados restaurēts
Stallis - gubenis (kūts) "Meņģeļi", Ērgļu pagasts, Ērgļu novads Pašvaldības īpašums 1970-tajos gados restaurēts
Pirts "Meņģeļi", Ērgļu pagasts, Ērgļu novads Pašvaldības īpašums 1973.gadā restaurēta
Pagrabs "Meņģeļi", Ērgļu pagasts, Ērgļu novads Pašvaldības īpašums 1800-to gadu sākumā 47
Teritorijas kopējā platība (m2):

84000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Dzīvojamā māja
Klēts
Stallis - gubenis (kūts)
Pirts
Pagrabs

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

390

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 234
Krājuma telpas 19
Pārējās telpas 137
Telpās ir iespējamas norises:

Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: