Kontaktinformācija

Adrese:

"Meņģeļi", Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840

Vadītājs/ direktors:

Ieva Vilnīte

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Ieva Vilnīte 29431659 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Muzejs dibināts 1990. gadā četru brāļu - mūziķu Jurjānu piemiņai, kas dzimuši "Meņģeļos" 19. gs. vidū.

Misija:

Lai bagātinātu Ērgļu novada kultūrvidi un popularizētu novada kultūras tradīcijas, Brāļu Jurjānu muzejs „Meņģeļi”, saglabājot valsts nozīmes vēstures pieminekli Jurjānu dzimtas mājas un sadarbojoties ar pagasta iedzīvotājiem un atbalstītājiem, saglabā un popularizē mūziķu brāļu Jurjānu radošo mantojumu, akcentējot dzīves vides, novada tradīciju, vēsturisko notikumu un personību lomu šī mantojuma radīšanā un uzturēšanā. Ar savu darbību muzejs veicina Ērgļu novada iedzīvotāju interesi par izglītības, kordziedāšanas, muzicēšanas un aušanas tradīciju turpināšanu.

Darbība:

Komplektēt, zinātniski, apstrādāt un pētīt muzeja profilam atbilstošas krājuma kolekcijas, veikt muzeja profilam atbilstošu zinātniski pētniecisko un izglītojošo darbu, veidot izstādes un ekspozīcijas. Muzejs piedāvā aplūkot ekspozīcijas "Brāļi Jurjāni - latviešu mūzikas pamatlicēji"; "Klēts - brāļu vasaras mītne un aušanas darbnīca"; "19. gs. etnogrāfiskie lauksaimniecības rīki"; piedalīties muzejpedagoģisko programmu "Iesim aust!", "Sasien savu pirtsslotu" un "Iepazīsim pūšamos instrumentus muzejā" nodarbībās un ar savu piedāvājumu piedalās arī programmā "Latvijas skolas soma".

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Brāļu Jurjānu memoriālajam muzejam "Meņģeļi" šobrīd nav mājaslapas. Informācija par muzeju un tā piedāvājumu atrodama Madonas novada tūrisma portālā; par aktuālajiem notikumiem muzejā - Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" emuārā.

Kas aktualizē informāciju:

Ērgļu apvienības pārvalde

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

108AA

Akreditācijas datums:

01.07.2021

Muzejs akreditēts līdz:

30.06.2026

Muzeja šifrs:

MNM-J; MNM-JPlg

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Pirmdienas - brīvdienas. No 1. novembra līdz 10. maijam muzeju iespējams apmeklēt, iepriekš piesakoties pa tālruni 29431659.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja apmeklējums Visiem muzeja apmeklētājiem
2. Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā, tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēku
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Gida pakalpojums - Latviešu, angļu vai krievu valodā:
1.1. Grupai līdz 10 cilvēkiem (ieskaitot) 10 EUR
1.2. Grupai 11-20 cilvēkiem (ieskaitot) 20.00 EUR
1.3. Grupai 21-30 cilvēkiem (ieskaitot) 30.00 EUR
1.4. Grupai no 31 un vairāk cilvēkiem 40.00 EUR
2. Kāzu ekskursijas vadīšana
2.1. Grupai līdz 10 cilvēkiem (ieskaitot) 30.00 EUR
2.2. Grupai 11-20 cilvēkiem (ieskaitot) 40.00 EUR
2.3. Grupai 21-30 cilvēkiem (ieskaitot) 50.00 EUR
2.4. Grupai no 31 un vairāk cilvēkiem 60.00 EUR
3. Dūmu pirts izmantošana (viens vakars 5-6 personas) 60.00 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ērgļu novada pašvaldības brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" nolikums 28.01.2021 Ērgļu novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.5,10.§.
2. Noteikumi par krājumu Ērgļu novada pašvaldības brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" kārtība, kādā notiek muzeja krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana 10.11.2020 Ērgļu novada domes priekšsēdētāja rīkojums Nr.47
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Ērgļu novada pašvaldības brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā 10.09.2020 Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja apstiprināti
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Ērgļu novada pašvaldības brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" iekšējās darba kārtības noteikumi 30.11.2009 Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja apstiprināti
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ērgļu novada pašvaldības brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" darba aizsardzības pasākumu plāns 16.03.2021 Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja apstiprināti
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Ērgļu novada pašvaldības brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" noteikumi par telpu slēgšanas un atvēršanas kārtību 06.01.2010 Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja apstiprināti

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

5818

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

972

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1933

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1149

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

258

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

244

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" e-katalogs 3036 1933 MSExcel

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

49

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

91

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

49

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Brāļi Jurjāni - latviešu mūzikas pamatlicēji 61 33
2 Klēts - brāļu Jurjānu vasaras mītne un aušanas darbnīca 16 14
3 19.gs. etnogrāfiskie lauksaimniecības rīki 14 2

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 181 30 211
Digitālo attēlu izgatavošanai 50 50

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Ieva Vilnīte Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" vēsture 10.01.2022 15.08.2022 publikācija grāmatā pabeigts
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Andris Dziguns Ērgļu mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde "Saulespuķes" 2 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3201
Individuālie 1615
Pārējie 261
Apmeklētāji grupās 1325
Skolēni grupās 336
Ārzemnieki grupās 104
Pārējie grupās 885
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1876

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

149

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1192

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

400

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

41

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

1

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

20

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

5

tai skaitā muzejā:

5

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Kristīne Lūse Sasien savu pirtsslotu! 2000 1 20 Pieaugušie, ģimenes ar bērniem
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 J.Jurjāna starptautiskais konkurss "Jaunais mežradznieks" 29.04.2022. Ērgļu saieta nams, Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi" 1 40 konkursa dalībnieki, žūrija, pedagogi un konkursa dalībnieku vecāki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas
2 Muzeju nakts 14.05.2022. Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs ""Meņģeļi" 1 120 Pieaugušie, ģimenes ar bērniem, seniori
3 Vasaras Saulstāvji un zāļu paklāju vīšana "Meņģeļi" 21.06.2022. Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi" 1 32 Ģimenes ar bērniem, seniori, pieaugušie
4 Izzinoši izglītojošs pasākums "Sajūtu pļava" 06.08.2022. Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi" 1 53 Pieaugušie, seniori, ģimenes ar bērniem
5 Latvijas Pirts diena 10.09.2022. Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi" 1 16 Pieaugušie, seniori

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzejs atrodas brīvā dabā. Personas ar invaliditāti var brīvi pārvietoties pa muzeja teritoriju. Nav speciālas uzbrauktuves,lai nokļūtu muzeja ēkās. Personām ar invaliditāti, iespēju robežās ir pieejams gida stāstījums. Sakopta muzeja teritorija, pļauts zāliens, novākti šķēršļi (nolīdzināti kurmju rakumi, zari), kas var radīt draudus apmeklētājiem. Invalīds pa muzeja teritoriju var pārvietoties kopā ar muzeja darbinieku
2. Redzes invalīdiem Muzejs atrodas brīvā dabā. Personas ar redzes traucējumiem var brīvi pārvietoties pa muzeja teritoriju kopā ar muzeja darbiniekiem vai pavadoni. Personām ar redzes traucējumiem, iespēju robežās ir pieejams gida stāstījums. Apzīmējumi un norādes nav pietiekami nolasāmas cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Dzīvojamās ēkas ekspozīcijas telpā var klausīties brāļu Jurjānu mūzikas ierakstus. Sakopta muzeja teritorija, pļauts zāliens, novākti šķēršļi (nolīdzināti kurmju rakumi, zari), kas var radīt draudus apmeklētājiem. Muzejs piedāvā arī taustāmu eksponātu apskati neredzīgajiem un vājredzīgajiem apmeklētājiem. Redzes invalīds var pārvietoties pa muzeja teritoriju un telpām kopā ar muzeja darbiniekiem vai pavadoni. Projekta "Skaņas efektu un informatīvo plākšņu, stendu ierīkošana brāļu Jurjānu muzejā "Meņģeļi"" ietvaros, pie piemiņas akmens un muzeja ēkās ir dzirdami A.Jurjāna radītie skaņdarbi, kā arī dažādas sadzīves skaņas.
3. Dzirdes invalīdiem Cilvēki ar dzirdes traucējumiem var brīvi pārvietoties pa muzeja teritoriju un telpām. Muzejs nav aprīkots ar tehniskiem līdzekļiem, kas palīdzētu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Sakopta muzeja teritorija, pļauts zāliens, novākti šķēršļi (nolīdzināti kurmju rakumi, zari), kas var radīt draudus apmeklētājiem. Dzirdes invalīds var pārvietoties pa muzeja teritoriju un telpām kopā ar muzeja darbiniekiem vai pavadoni. Projekta "Skaņas efektu un informatīvo plākšņu, stendu ierīkošana brāļu Jurjānu muzejā "Meņģeļi"" ietvaros, pie vides objektiem un muzeja ēkām ir izvietotas informatīvas plāksnes un stendi.
4. Citām invalīdu grupām Personas ar invaliditāti var brīvi pārvietoties pa muzeja teritoriju kopā ar muzeja darbiniekiem vai pavadoni. Personām ar invaliditāti, iespēju robežās ir pieejams gida stāstījums. Muzeja teritorijā un ēkās, apmeklētāju ērtībai, ir izvietoti krēsli un soli. Sakopta muzeja teritorija, pļauts zāliens, novākti šķēršļi (nolīdzināti kurmju rakumi, zari), kas var radīt draudus apmeklētājiem. Personas ar invaliditāti var pārvietoties pa muzeja teritoriju un telpām kopā ar muzeja darbiniekiem vai pavadoni. Projekta "Skaņas efektu un informatīvo plākšņu, stendu ierīkošana brāļu Jurjānu muzejā "Meņģeļi"" ietvaros, pie piemiņas akmens un muzeja ēkās ir dzirdami A.Jurjāna radītie skaņdarbi, kā arī dažādas sadzīves skaņas, pie ēkām un vides objektiem izvietotas informatīvas plāksnes un stendi.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Muzejā ir brīvi pieejama viesu grāmata un anketas. Muzeja apmeklētāji savos viedokļos dalās arī vietnēs: google maps, www.facebook.com, Instagram

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

1

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dzīvojamā māja "Meņģeļi", Ērgļu pagasts, Ērgļu novads Pašvaldības īpašums 1856 47
Klēts "Meņģeļi", Ērgļu pagasts, Ērgļu novads Pašvaldības īpašums 1970-tajos gados restaurēts
Stallis - gubenis (kūts) "Meņģeļi", Ērgļu pagasts, Ērgļu novads Pašvaldības īpašums 1970-tajos gados restaurēts
Pirts "Meņģeļi", Ērgļu pagasts, Ērgļu novads Pašvaldības īpašums 1973.gadā restaurēta
Pagrabs "Meņģeļi", Ērgļu pagasts, Ērgļu novads Pašvaldības īpašums 1800-to gadu sākumā 47
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Dzīvojamā māja
Klēts
Stallis - gubenis (kūts)
Pirts
Pagrabs

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

390

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 234
Krājuma telpas 19
Pārējās telpas 137
Telpās ir iespējamas norises:

Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi:

Izmaiņas darbībā

Izmaiņas darbībā:

Pēc administratīvi teritoriālās reformas, Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" amata vienība - sētnieks, tika izņemts no muzeja štata un iekļauts Madonas novada Ērgļu apvienības saimniecības daļas štatā, saglabājot darba veikšanas vietu Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā "Meņģeļi".