Kontaktinformācija

Adrese:

"Rumbiņi", Katvaru pag., Limbažu nov., LV-4061

Vadītājs/ direktors:

Pēteris Buks

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītājs Pēteris Buks 26329315 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1993

Misija:

Ar nolūku saglabāt un popularizēt ar Bārdu dzimtas personību un daiļradi saistīto materiālo un nemateriālo mantojumu un izmantot to sabiedrības izglītošanai un attīstībai, muzejs glabā Bārdu dzimtas literātu likteņstāstus un viņu atstāto kultūras mantojumu vidē, kurā viņi dzīvojuši - vienkāršā Vidzemes sētā no 19.gs. beigām līdz 20.gs. 80. gadiem.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana; Bārdu dzimtas likteņgaitu izpēte, par pamatu ņemot muzeja krājumu un citus avotus; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību.

Mājaslapa

Kas aktualizē informāciju:

muzeja vadītājs

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

51A5

Akreditācijas datums:

11.10.2022

Muzejs akreditēts līdz:

10.10.2027

Muzeja šifrs:

BMR

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Limbažu novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 12:00 20:00
Ceturtdiena 12:00 20:00
Piektdiena 12:00 20:00
Sestdiena 12:00 20:00
Svētdiena 12:00 20:00
Papildu informācija:

Muzejs atvērts vasaras sezonā no 2.maija līdz 31.oktobrim. Valsts svētku dienās muzejs ir slēgts. Ar muzeja ekspozīciju un krājumu pēc iepriekšēja pieteikuma iespējams iepazīties arī citā laikā.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Iepriekš piesakoties, muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru
3 Muzeja apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem
4 Muzeja apmeklējums Limbažu novada skolēniem
5 Muzeja apmeklējums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Uzrādot apliecības
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums skolēniem Uzrādot apliecības - 0,50 EUR
2 Muzeja apmeklējums pensionāriem Uzrādot apliecības - 1,00 EUR
3 Muzeja apmeklējums pieaugušajiem 2,00 EUR
4 Muzeja apmeklējums ģimenēm 4,00 EUR
5 Ugunskura vietas Pēc muzeja vadītāja norādījumiem 2,00 EUR
6 Telts vietas Pēc muzeja vadītāja norādījumiem 3,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 28.04.2022
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par muzejs krājumu 20.04.2022
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Pasākumi krājuma saglabāšanai ārkārtas situācijās 10.12.2018
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Iekšējās kārtības noteikumi 10.12.2018
5. Darba drošības u.c. noteikumi darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas 04.08.2022
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Krājuma komisijas nolikums 20.04.2022

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2023.gada beigās:

8347

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits:

5762

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

2085

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

4776

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

99

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

659

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

762

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

607

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Dzīvojamā māja 489 482
2 Graudu klēts 25 21
3 Drēbju klēts 16 8
4 Fr.Bārdas celtā māja "Dārziņi" 232 96

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

52

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

52

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
2 Friča Bārdas bibliotēka 52 52

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Valda Irmeja Bārdu dzimta 21.11.2022 30.04.2023 Izstāde Izstrādē

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1078
Individuālie 560
Pārējie 150
Apmeklētāji grupās 368
Skolēni grupās 240
Pārējie grupās 128
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

720

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

129

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1032

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

129

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

40

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

3

t. sk. muzejā:

3

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Amatu diena, talka un priekšnesums 19.10.2023 muzejs 1 32
2 Dzejas diena 23.09.2023 muzejs 1 128
3 Dzejas pēcpusdiena skolēniem 18.09.2022 muzejs 1 150

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Iespēja iekļūt telpās ar muzeja darbinieku palīdzību. Ir uzbrauktuve muzeja galvenajai ēkai, bet, tā kā muzeja durvis ir šauras, iekļūšana telpās nav iespējama ar platiem invalīdu ratiņiem. Pārvietošanos apgrūtina arī tas, ka starp telpām ir sliekšņi.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Ar muzeja darbinieku palīdzību ir iespēja gan iekļūt muzejā, gan klausīties gida stāstījumā.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Iespēja aplūkot ekspozīcijas, lasīt tekstus, īsu aprakstu par muzeju latviešu, krievu un angļu valodā.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Sarunas.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

0

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

4

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka "Rumbiņos" "Rumbiņi", Katvaru pagasts Pašvaldības īpašums 1865. 44
Māja "Dārziņi" "Rumbiņi", Katvaru pagasts Pašvaldības īpašums 1915. 44
Drēbju klēts "Rumbiņi", Katvaru pagasts Pašvaldības īpašums 44
Graudu klēts "Rumbiņi", Katvaru pagasts Pašvaldības īpašums 44
Dzejnieka vasaras mājiņa "Rumbiņi", Katvaru pagasts Pašvaldības īpašums 44
Kūtiņa "Rumbiņi", Katvaru pagasts Pašvaldības īpašums 44
Pirts "Rumbiņi", Katvaru pagasts Pašvaldības īpašums 44
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
muzeja ēka Rumbiņos
māja "Dārziņi"
Drēbju klēts
Graudu klēts
Dzejnieka vasaras mājiņa
Kūtiņa
Pirts

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

360

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 236
Krājuma telpas 23
Pārējās telpas 101
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Izmaiņas darbībā

Izmaiņas darbībā:

Muzeja vadītāju maiņa. Valda Irmeja beidza darbu 2023.gada maijā, Pēteris Buks sāka darbu 2023. gada augustā.