Kontaktinformācija

Adrese:

Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV-4612

Vadītājs/ direktors:

Skaidrīte Apeināne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Skaidrīte Apeināne 29497151 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Misija:

Saglabāt, pētīt un atspoguļot rakstnieka Antona Rupaiņa talanta daudzpusību, parādot rakstnieka un viņa laikabiedru nozīmi Latgales un Latvijas literārajā un sabiedriskajā dzīvē, sniegt ieskatu pagasta kultūrvēsturē, izceļot latgaliešu valodas un tradīciju savdabību un nozīmīgumu.

Darbība:

Antona Rupaiņa muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības institūcija, kuras darbības mērķis ir apzināt, vākt, glabāt, pētīt, eksponēt un popularizēt Antona Rupaiņa, viņa dzimtas, laikabiedru un Bērzgales pagasta materiālās un nemateriālās liecības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai, nodrošināt muzeja kolekciju krājuma saglabāšanu.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

81A4

Akreditācijas datums:

09.10.2019

Muzejs akreditēts līdz:

08.10.2024

Muzeja šifrs:

BPVM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu apvienības pārvaldes struktūrvienības"Bērzgales pagasta pārvalde" struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no 12:00-12:30. Iepriekš sazinoties pa telefonu vai e-pastā, muzeju iespējams apmeklēt arī ārpus muzeja oficiālā darba laika.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Antona Rupaiņa istaba un pagasta vēsture", izstādes “Latgales lauku sētas senie sadzīves priekšmeti” apmeklējums un ekskursija ārpus muzeja pa Bērzgales pagasta vēsturiskajām vietām Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un skolēniem (bērniem līdz 18 gadiem); personām, kurām noteikta invaliditāte; bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
4 Muzeja tematisko pasākumu apmeklēšana. Visiem apmeklētājiem muzeja rīkoto tematisko pasākumu apmeklējums ir bez maksas.
5. Muzejpedagoģisko programmu piedāvājums Piedāvātā programma ir pieejama skolēniem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Antona Rupaiņa istaba un pagasta vēsture", izstādes “Latgales lauku sētas senie sadzīves priekšmeti” apmeklējums Ieejas maksa muzejā: 1.00 EUR
2 Ekskursija ārpus muzeja pa Bērzgales pagasta vēsturiskajām vietām Ekskursijā ārpus muzeja ir iespēj apskatīt pagasta vēsturiskās vietas: teikām apvīto Kirkas kalnu, Sv. Annas Romas katoļu baznīcu, Veitko dzimtas kapus un Antona Rupaiņa pieminekli Bērzgales kapsētā, Brāļu kapiem, kungu laikos mākslīgi veidoto salu Micānu ezerā, Veitko muižas ēku, pussaliņu Micānu ezera ielokā. Kā ceļvedis tūristiem lieliski kalpos uzstādītās informatīvās plāksnes pie apskates objektiem.
Lendžu pagasta “Pūriskos” iespējams iepazīties ar A. Rupaiņa dzimtajām mājām, kuras uzkopj un uztur brīnišķīgā kārtībā Antona vecākā brāļa Jāzepa jaunākā meita Genovefa Rupaine.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Antona Rupaiņa muzejam ir šādi darbības virzienus: 1. Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana. 2. Apzināt, pētīt un publiskot A. Rupaiņa un viņu laikabiedru literāro un sabiedrisko darbību, parādot to nozīmību Latgales un Latvijas literatūras un kultūrvēstures kontekstā. 3.Pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana par pamatu izmantojot muzeja krājumu, ekspedīcijas un citus vēsturiskos avotus. 4. Nodrošināt muzeja krājuma un pētnieciskā darba rezultātu pieejamību sabiedrībai. 5. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību. Antona Rupaiņa muzejam ir šādas funkcijas: 1. Muzeja krājuma papildināšana, uzskaite, saglabāšana un tā pieejamības nodrošināšana. 2. Balstoties uz muzeja krājumu, ekspedīciju materiāliem un jaunieguvumiem, veikt pētniecisko darbu. .3. Krājumā iekļauto muzeja priekšmetu izmantošana komunikācijā ar sabiedrību. Sabiedrības izglītošana, materiālo un nemateriālo kultūras vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas, izstādes, ekskursijas un citus komunikācijas veidus.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Antona Rupaiņa muzeja nolikums 01.08.2019 rīkojumu Nr. 1.5/36
2. Noteikumi par krājumu Antona Rupaiņa muzeja krājuma noteikumi 01.08.2019 rīkojumu Nr. 1.5/36
3. Nacionālā krājuma aizsardzība PLĀNS Antona Rupaiņa muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 01.08.2019 rīkojumu Nr. 1.5/36
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba līgums Rēzeknes novada Bērsgales pagastā Nr.8. 07.03.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi PLĀNS Antona Rupaiņa muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 01.08.2019 rīkojumu Nr. 1.5/36
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. A.Rupaiņa muzeja vadītāja amata apraksts 07.03.2019

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Antona Rupaiņa muzejs darbojas kultūra nama ēkā Rītupes iela 34, Bērzgale Pašvaldības īpašums 1986. (muzejs darbojas ēkā no 1988. gada)
Teritorijas kopējā platība (m2):

9000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
KN, A.Rupaiņa muzejs, Rītupes iela 34, Bērzgale

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

57

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 39
Pārējās telpas 18