Kontaktinformācija

Adrese:

"Kaikaši", Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4122

Vadītājs/ direktors:

Līva Grudule

Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Muzejs dibināts 1990.gada 24.maijā

Misija:

Vācot, saglabājot, pētot, darot pieejamus sabiedrībai materiālus par Piebalgas novada kultūrvēsturi, Austriņu dzimtas ieguldījumu latviešu kultūras veidošanā un saules reliģiskajiem un kultūrvēsturiskajiem aspektiem, stiprināt latviešu nacionālo pašcieņu, Latvijas pilsoņu patriotismu un apliecināt humānu ētisko ideālu nerentablo, taču mūžīgo vērtību

Darbība:

1. Jāņa, Antona un Mudītes Austriņu literārā mantojuma popularizēšana muzeja ekspozīcijā un izstādēs, ekskursijās un lekcijās. 2. Saglabāt, cik iespējams, sakopt un gadu gaitā pakāpeniski atjaunot Antona Austriņa dzejā un prozā attēloto Kaikašu ciemu kā vienu no vēl esošajiem tipiskajiem, blīvi apbūvētajiem un apdzīvotajiem 19.gs. un 20.gs. 1.ceturkšņa Vecpiebalgas zemnieku, tirgotāju un amatnieku ciematiem. 3. Dodot iespēju apmeklētājiem iepazīties ar Mudītes Austriņas saules atveidu kolekciju, popularizēt saules tēmai veltīto latviešu folkloru, etnogrāfiju un profesionālo mākslu, apliecināt tur rodamo ētisko principu un estētisko priekšstatu vērtību.

Mājaslapa

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Vācu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

100A4

Akreditācijas datums:

13.12.2022

Muzejs akreditēts līdz:

12.12.2027

Muzeja šifrs:

ORIS KAIK

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Cēsu novada pašvaldības iestāde Kultūras pārvalde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzejs apmeklētājiem atvērts no 15.maija līdz 15.oktobrim. Muzeja apmeklējumus ārpus darba laika lūdzam pieteikt pa t.26132270

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums Invalīdiem, pirmsskolas vecuma bērniem, bērnunamu, internātskolu, speciālo skolu, specializēto sociālās aprūpes centru audzēkņiem; skolotājam/ai vai audzinātājam/ai, kas pavada audzēkņu grupu; Uzrādot apliecības: ICOM biedriem, Latvijas muzeju darbiniekiem. Muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā – 18.maijā un Starptautiskajā Muzeju naktī
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums LR skolēniem (grupās): 1 pers. 0,70 EUR,
2 Muzeja apmeklējums Skolēniem un pilna laika studentiem: 1 pers. 1,00 Eur
3 Muzeja apmeklējums Pensionāriem: 1 pers.1,00 EUR
4 Muzeja apmeklējums Pieaugušajiem 1.pers. 1,50 EUR
5 Muzeja apmeklējums Ģimenei ( 2 vecāki un 2 un vairāk bērni): 3.00 EUR
6 Ekskursija muzejā 1 grupa, latviešu valodā 3,00 EUR

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 470
Individuālie 292
Apmeklētāji grupās 178
Skolēni grupās 49
Pārējie grupās 129
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

146

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

109

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

763

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

6

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

76

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

4

t. sk. muzejā:

4

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Muzeju nakts 13.05. Muzeja telpas un teritorija 1 74 Vecpiebaldzēni, rīdzinieki. Pieaugušie un jaunieši, bērni.
2 Zaļu taka Vecpiebalgā 21.06. Muzeja teritorija 1 20 Vecpiebaldzēni. Ģimenes ar bērniem.
3 Skalbes, Austriņa un Kuzmina sadraudzības vakars Vecpiebalgā 30.07. Muzeja telpas 1 26 Vecpiebaldzēni, rīdzinieki.
4 Mājas kafejnīca 19.08. Muzeja telpas un teritorija 1 88 Vecpiebaldzēni, rīdzinieki. Ģimenes ar bērniem.

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ēka nav piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Vide nav adaptēta cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Vide nav adaptēta cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Austriņu dzimtas māja "Kaikaši", Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads Pašvaldības īpašums 1875 17
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
" Kaikaši"

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

105

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 105