Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Kaikaši, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122

Vadītājs/ direktors:

Līva Grudule

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Krājuma glabātāja Maruta Cīrule 29498790 @
Muzeja speciāliste Lauma Balode 26132270 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Muzejs dibināts 1990.gada 24.maijā

Misija:

Vācot, saglabājot, pētot, darot pieejamus sabiedrībai materiālus par Piebalgas novada kultūrvēsturi, Austriņu dzimtas ieguldījumu latviešu kultūras veidošanā un saules reliģiskajiem un kultūrvēsturiskajiem aspektiem, stiprināt latviešu nacionālo pašcieņu, Latvijas pilsoņu patriotismu un apliecināt humānu ētisko ideālu nerentablo, taču mūžīgo vērtību

Darbība:

1. Jāņa, Antona un Mudītes Austriņu literārā mantojuma popularizēšana muzeja ekspozīcijā un izstādēs, ekskursijās un lekcijās. 2. Saglabāt, cik iespējams, sakopt un gadu gaitā pakāpeniski atjaunot Antona Austriņa dzejā un prozā attēloto Kaikašu ciemu kā vienu no vēl esošajiem tipiskajiem, blīvi apbūvētajiem un apdzīvotajiem 19.gs. un 20.gs. 1.ceturkšņa Vecpiebalgas zemnieku, tirgotāju un amatnieku ciematiem. 3. Dodot iespēju apmeklētājiem iepazīties ar Mudītes Austriņas saules atveidu kolekciju, popularizēt saules tēmai veltīto latviešu folkloru, etnogrāfiju un profesionālo mākslu, apliecināt tur rodamo ētisko principu un estētisko priekšstatu vērtību.

Mājaslapa

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Piebalgas muzeju apvienības "Orisāre" mājaslapa regulāri ievietota aktuālā informācija un jaunumi
www.draugiem.lv 1 reizi mēnesī
Vecpiebalgas novada pašvaldības mājaslapa 2 reizes gadā

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

100 AA

Akreditācijas datums:

10.10.2017

Muzejs akreditēts līdz:

09.10.2022

Muzeja šifrs:

ORIS KAIK

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Vecpiebalgas novada pašvaldība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzejs apmeklētājiem atvērts no 15.maija līdz 15.oktobrim. Muzeja apmeklējumus ārpus darba laika lūdzam pieteikt pa t.26132270

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Muzeja apmeklējums, gida stāstījums Muzeja apmeklējums, kā arī gida stāstījums visām apmeklētāju grupām un visiem individuālajiem apmeklētājiem pieejams bez maksas.
2 Muzeja ceļvedis Muzeja ceļvedis visiem pieejams bez maksas.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 587
Individuālie 174
Apmeklētāji grupās 413
Skolēni grupās 94
Pārējie grupās 319
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

587

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

110

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

770

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

7

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

40

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

1

tai skaitā muzejā:

1

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Muzeju nakts 19.05. Muzejs 1 138 Vecpiebaldzēni, rīdzinieki. Skolēni, pensionāri, ģimenes ar bērniem.

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeju ir apgrūtinoši apmeklēt sliekšņu un pakāpienu dēļ.
2. Redzes invalīdiem Pieejams bezmaksas gida stāstījums.
3. Dzirdes invalīdiem Pieejams bezmaksas buklets par muzeju.

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Austriņa dzimtas māja Pašvaldības īpašums 1875 17
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
" Kaikaši"

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

105

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 105