Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Kaikaši, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122

Vadītājs/ direktors:

Līva Grudule

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Krājuma glabātāja Maruta Cīrule 29498790 @
Muzeja speciāliste Lauma Balode 26132270

Apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Muzejs dibināts 1990.gada 24.maijā

Misija:

Vācot, saglabājot, pētot, darot pieejamus sabiedrībai materiālus par Piebalgas novada kultūrvēsturi, Austriņu dzimtas ieguldījumu latviešu kultūras veidošanā un saules reliģiskajiem un kultūrvēsturiskajiem aspektiem, stiprināt latviešu nacionālo pašcieņu, Latvijas pilsoņu patriotismu un apliecināt humānu ētisko ideālu nerentablo, taču mūžīgo vērtību

Darbība:

1. Jāņa, Antona un Mudītes Austriņu literārā mantojuma popularizēšana muzeja ekspozīcijā un izstādēs, ekskursijās un lekcijās. 2. Saglabāt, cik iespējams, sakopt un gadu gaitā pakāpeniski atjaunot Antona Austriņa dzejā un prozā attēloto Kaikašu ciemu kā vienu no vēl esošajiem tipiskajiem, blīvi apbūvētajiem un apdzīvotajiem 19.gs. un 20.gs. 1.ceturkšņa Vecpiebalgas zemnieku, tirgotāju un amatnieku ciematiem. 3. Dodot iespēju apmeklētājiem iepazīties ar Mudītes Austriņas saules atveidu kolekciju, popularizēt saules tēmai veltīto latviešu folkloru, etnogrāfiju un profesionālo mākslu, apliecināt tur rodamo ētisko principu un estētisko priekšstatu vērtību.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

100 AA

Akreditācijas datums:

10.10.2017

Muzejs akreditēts līdz:

09.10.2022

Muzeja šifrs:

ORIS KAIK

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Vecpiebalgas novada pašvaldība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzejs apmeklētājiem atvērts no 15.maija līdz 15.oktobrim. Muzeja apmeklējumus ārpus darba laika lūdzam pieteikt pa t.26132270

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums, gida stāstījums Muzeja apmeklējums, kā arī gida stāstījums visām apmeklētāju grupām un visiem individuālajiem apmeklētājiem pieejams bez maksas.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
PMA "Orisāre" mājaslapa

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments PMA "Orisāre" Nolikums 24.08.2017 5
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par PMA "Orisāre" krājumu 16.08.2017
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Vecpiebalgas novada pašvaldības iekšējie noteikumi “DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU N O L I K U M S”; 28.01.2016 1 4.p.
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 N O T E I K U M I Par Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu 25.04.2019 1-4/4--
2 Vecpiebalgas novada pašvaldības darba kārtības noteikumi 02.01.2019
3 Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku darba laika uzskaites noteikumi 25.10.2018 1-4/16

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 481
Individuālie 111
Apmeklētāji grupās 370
Skolēni grupās 54
Pārējie grupās 316
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

481

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

109

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

763

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

6

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

43

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

1

tai skaitā muzejā:

1

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Muzeju nakts 18.05. plkst. 19.00 līdz 19.05. plkst. 01.00 Muzejs 1 68 LR iedzīvotāji, pirmsskolas vecuma bērni, skolēni, jaunieši, seniori

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

2

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Austriņu dzimtas māja "Kaikaši", Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads 1875 17
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
" Kaikaši"

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

105

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 105