Kontaktinformācija

Adrese:

Edgara Kauliņa aleja 20, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070

Vadītājs/ direktors:

Anita Streile

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Anita Streile 65053759 29322468 @
Galvenā krājuma glabātāja Jolanta Roga 65053759 26462886 @
Galvenā muzeja speciāliste Irēna Arāja 65053759 26742568 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1970

Misija:

Radoši izzinot eposa "Lāčplēsis" tēlus, Andreja Pumpura personību un Lielvārdes jostu, sekmēt, sevišķi skolu jaunatnei, patriotismu, cieņu un lepnumu par savu tautu, iedvesmot ikvienu meklēt Lāčplēša gara vērtības sevī.

Darbība:

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darbības pamatvirzieni: 1) Lielvārdes novada materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; 2) muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; 3) sakārtotas, saturiski unikālas, apmeklētājiem pieejamas datu bāzes par muzeja krājumu veidošana; 4) sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību popularizēšana.

Mājaslapa

Kas aktualizē informāciju:

galvenā muzeja speciāliste

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

39A5

Akreditācijas datums:

17.12.2021

Muzejs akreditēts līdz:

16.12.2026

Muzeja šifrs:

PM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Lielvārdes novada Kultūras centrs

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Vidzemes Tūrisma asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00 No 1. novembra līdz 1. maijam muzejs svētdienās strādā no 10:00 līdz 15:00.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja un Lielvārdes parka apmeklējums Lielvārdes pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem, pirmsskolas vecuma bērniem, speciālo un internātskolu audzēkņiem, bērnu patversmju audzēkņiem, invalīdiem, ICOM biedriem, Latvijas muzeju darbiniekiem, tūristu autobusu šoferiem
2 Autostāvvieta Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja un Lielvārdes parka apmeklētājiem
3 Tualete Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja un Lielvārdes parka apmeklētājiem
4 Konsultācijas Lielvārdes pilsētas vispārizglītojošo skolu audzēkņiem
5 Izstāžu atklāšanas pasākumi Visiem interesentiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja un Lielvārdes parka apmeklējums Pieaugušajiem - EUR 1.00
2 Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja un Lielvārdes parka apmeklējums Skolēniem, studentiem, pensionāriem - EUR 0.50
3 Gida pakalpojumi grupai EUR 10.00
4 Ģimenes biļete muzeja un parka apmeklējumam Pieaugušajiem un bērniem līdz 18 gadiem - EUR 2.50
5 Lielvārdes parka apmeklējums Pieaugušajiem - EUR 0.50
6 Lielvārdes parka apmeklējums Skolēniem, studentiem, pensionāriem - EUR 0.40
7 Ģimenes biļete parka apmeklējumam Pieaugušajiem un bērniem līdz 18 gadiem - EUR 1.50
8 Lielvārdes parka apmeklējums Jaunlaulātajiem un kāzu viesiem - EUR 10.00
9 Ģimenes godu ceremonija (kristības, kāzas, kāzu godi) Atkarībā no cilvēku skaita - EUR 20.00 - 55.00
10 Ekspozīcijas un izstāžu zāles īre Viena stunda - EUR 20.00
11 Brīvdabas ekspozīcijas izmantošana svinīgai laulību ceremonijai Grupai - EUR 20.00
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darbībā tiek realizēta pētnieciskā darba, komunikācijas un krājuma darba politika. Pētnieciskā darba politikas virsuzdevums ir pētīt dzejnieka Andreja Pumpura literāro devumu, Lielvārdes novada kultūrvēsturisko mantojumu, tai skaitā arī Lielvārdes novada etnogrāfisko devumu. Komunikācijas politikas virsuzdevums ir veicināt, lai esošā un potenciālā muzeja auditorija būtu vispusīgi informēta par muzeja piedāvājumu - gan zinātniskās pētniecības iespēju pieejamību, gan ekspozīciju un izstāžu mainību un pieejamību. Viens no nozīmīgākajiem komunikācijas politikas aspektiem ir izglītojošais darbs ar apmeklētājiem, kas tiek īstenots dažādu pasākumu un muzeja pedagoģisko programmu ietvaros. Savukārt, krājuma politikas mērķis un virsuzdevums ir izveidot muzeja krājumu kā tematiski unikālu (atbilstoši muzeja tematiskajai specializācijai), saturiski pārdomātu un fiziski sakārtotu priekšmetu kopumu, kurš būtu nodrošināts ar glabāšanai atbilstošiem nosacījumiem, kā arī būtu pieejams gan klātienē muzejā, gan virtuālajā vidē internetā.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja Nolikums 19.10.2016
2. Noteikumi par krājumu Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja Krājuma noteikumi 16.11.2021
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 16.11.2021
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja Iekšējās darba kārtības noteikumi 19.10.2016
5. Darba drošības u.c. noteikumi Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darba drošības un ugunsdroššibas noteikumi 19.10.2016
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Instrukcija Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darbinieku rīcībai ugunsgrēka un avārijas situāciju gadījumos 10.12.2018
2 LdNKC Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā. 10.12.2018
3 Lielvārdes novada Kultūras centra Nolikums 01.09.2016
4 Noteikumi iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai 02.06.2021

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Kultūras sakari Eposs "Lāčplēsis" korejiešu valodā 01.03.2021. Korejas Republikas vēstniecība Latvijā
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Kultūras sakari Dalība konferencē 31.03.2020.-04.04.2020. VTA, Valsts Ermitāža Sanktpēterburgā Sanktpēterburga Krievija
2 Kultūras sakari Eposs "Lāčplēsis" ungāru valodā 01.06.2020.-01.10.2020. Ungārijas izdevniecība "NapKiado" Budapešta Ungārija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs E. Kauliņa aleja 20 Pašvaldības īpašums 19. gs. sākums 8246
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
E. Kauliņa aleja 20

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

340

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 247
Krājuma telpas 25
Pārējās telpas 68
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas