Kontaktinformācija

Adrese:

Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Vadītājs/ direktors:

Zanda PAVLOVA

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Jolanta BALDIŅA 64381321 25665538 @
Direktors Zanda PAVLOVA 64381321 29205295 @
Galvenā krājuma glabātāja Linda LEVANE 64381324 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Muzejs dibināts 1959. gada 1. aprīlī.

Misija:

Alūksnes novada materiālā un nemateriālā mantojuma vēsturisko liecību izpēte, saglabājot un popularizējot tā daudzveidību, pierobežas kultūras savdabību, veicinot Alūksnes Jaunās pils, Vidzemes lauku sētas, malēniešu valodas atpazīstamību un iekļaušanu aktīvā kultūras tūrismā.

Darbība:

Alūksnes novada materiālā un nemateriālā mantojuma saglabāšana, pētniecība, popularizēšana, kā prioritātes izvirzot: Alūksnes Jaunās pils pārbūve un restaurācija; Alūksnes Jaunās pils un muižas parka popularizēšana; Alūksnes novada zīmola pasākums “Daba runā uz cilvēku”. Struktūrvienībai Viktora Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes lauku sēta”. Vidzemes lauku sētas un Zeltiņu draudzes teritorijas materiālā un nemateriālā mantojuma izpēte, saglabāšana un popularizēšana, kā prioritātes izvirzot: Latviešu lauku sētas darbi un senie amati; Latviešu gadskārtu ieražu svētki; Alūksnes novada zīmola pasākums “Pļaujas svētki”. Struktūrvienībai Jaunlaicenes muižas muzejs “Malēnieša pasaule”. Jaunlaicenes muižas un Opekalna draudzes teritorijas materiālā un nemateriālā mantojuma izpēte, saglabāšana un popularizēšana, kā prioritātes izvirzot: Malēniešu valoda un kultūra; Jaunlaicenes muiža apbūve un sadzīve; Iesaiste Alūksnes novada zīmola pasākuma “Vispasaules malēniešu svētki” aktivitātēs.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Alūksnes Jaunās pils mājaslapa sastāv no trīs pamata sadaļām – pils komplekss, muižas parks un Alūksnes muzejs. Alūksnes muzeja sadaļa informē mājas lapas apmeklētājus par jaunākajiem notikumiem muzeja darbā – izstādēm, pasākumiem, izglītojošām nodarbībām, krājuma darbu, kā arī sniedz informāciju par muzeja atrašanās vietu, darba laikiem, pakalpojumiem un kontaktinformāciju. Padziļināti tiek raksturotas aktuālās izstādes, pastāvīgās ekspozīcijas un muzeja pedagoģiskās nodarbības. Katra mājaslapas sadaļa ir papildināta ar fotogrāfijām.

Mājaslapas adrese:

Alūksnes Jaunās pils mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2011
2021

Kas aktualizē informāciju:

Alūksnes novada muzeja Ekspozīciju un izstāžu kuratore Linda Apšusala

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

8684

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

54A4

Akreditācijas datums:

09.10.2019

Muzejs akreditēts līdz:

08.10.2024

Muzeja šifrs:

ANM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Alūksnes novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Piļu un muižu asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00 Vasaras sezonā, no 1.jūnija līdz 30.septembrim, darba laiks 10.00-19.00
Sestdiena 10:00 17:00 Vasaras sezonā, no 1.jūnija līdz 30.septembrim, darba laiks 10.00-19.00
Svētdiena Vasaras sezonā, no 1.jūnija līdz 30.septembrim, darba laiks 10.00-16.00.
Papildu informācija:

Iepriekš piesakoties, muzeju iespējams apmeklēt ārpus noteiktā darba laika.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums katra mēneša pēdējā ceturtdienā, izstādes atklāšanas pasākumos un "Muzeju nakts" pasākumā Visiem apmeklētājiem
2 Muzeja izstādes vai ekspozīcijas apmeklējums Uzrādot attiecīgo dokumentu - bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot);bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam; bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas audzēknim; personai ar 1.grupas invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); personai ar 2. vai 3. grupas invaliditāti; bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais skaists 2); politiski represētai personai; Alūksnes novada pašvaldības viesu delegācijai; akreditēta Latvijas muzeja darbiniekam; ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedram; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas popularizē muzeju.
3 Izglītojošas nodarbības, lekcijas vai tematiskā pasākuma apmeklējums Uzrādot attiecīgo dokumentu - bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam; bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas audzēknim; personai ar 1. grupas invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); personai ar 2.vai 3.grupas invaliditāti; bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais skaits 2); politiski represētai personai; Alūksnes novada pašvaldības viesu delegācijai; akreditēta Latvijas muzeja darbiniekam; ICOM (Starptautiskās Muzeju padomes) biedram.
4 Latvijas valsts svētkiem, atceres dienām un gadskārtu ieražu svētkiem veltītu pasākumu apmeklējums Visiem interesentiem
5 Muzeja krājuma un pētniecisko materiālu (kartotēku), Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga izmantošana pētnieciskajā darbā muzeja lasītavā Visiem interesentiem
6 Muzeja krājuma materiālu izmantošana - kopēšana/skenēšana/fotografēšana/filmēšana Muzeja krājuma popularizēšanai
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Visa muzeja apmeklējums (1 personai) Pieaugušajiem - 6.00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 4.00 EUR Ģimenēm (2 pieaugušie + 2 bērni) vai (1 pieaugušais + 3 bērni līdz 16 gadu vecumam, ieskaitot) - 15,00 EUR
1.2 Ekspozīciju un izstāžu apmeklējums (1 personai) Pieaugušajiem - 4,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 3,00 EUR Ģimenēm (2 pieaugušie + 2 bērni) vai (1 pieaugušais + 3 bērni līdz 16 gadu vecumam, ieskaitot) - 11,00 EUR
1.3 Mūzikas salonu un multimediālās ekspozīcijas "Helēnas dziedājums" apmeklējums Pieaugušajiem - 3,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 2,00 EUR Ģimenēm (2 pieaugušie + 2 bērni) vai (1 pieaugušais + 3 bērni līdz 16 gadu vecumam, ieskaitot) - 7,50 EUR
2.1 Publiskā ekskursija muzejā vai Alūksnes muižas parkā (no personas) Pieaugušajiem - 6.00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 4.00 EUR
2.2 Ekskursija gida pavadībā muzejā vai Alūksnes muižas parkā (no grupas) Pieaugušajiem - 34.50 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 17.25 EUR
3.1 Izglītojošās (muzejpedagoģiskās) nodarbības Pieaugušajiem - 4.00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 3.00 EUR
3.1..1 Izglītojošās (muzejpedagoģiskās) nodarbības (pirmsskolas vecuma bērniem līdz 7 gadiem) Pirsmsskolas vecuma bērniem - 1.50 EUR
3.2 Muzeja tematiskie pasākumi Pieaugušajiem - 6.00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 4.00 EUR
3.3 Kamermūzikas koncerti Pieaugušajiem - 12.00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 6.00 EUR
3.4 Izglītojošās nodarbības ārpus muzeja (visām vecuma grupām) Visām vecuma grupārm - 6.00 EUR
3.5 Kāzu programma (40 min., 2-6 personām) 2-6 personām - 53.50 EUR
3.6 Kāzu programma (80 min., 2-30 personām) 2-30 personām - 91.00 EUR
4.1 Klavieru un Ērģeļu salonu noma 1 stunda - 54.00 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Alūksnes novada materiālā un nemateriālā mantojuma saglabāšana, pētniecība, popularizēšana, kā prioritātes izvirzot: Alūksnes Jaunās pils pārbūve un restaurācija; Alūksnes Jaunās pils un muižas parka popularizēšana; Alūksnes novada zīmola pasākums “Daba runā uz cilvēku”. Struktūrvienībai Viktora Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes lauku sēta”. Vidzemes lauku sētas un Zeltiņu draudzes teritorijas materiālā un nemateriālā mantojuma izpēte, saglabāšana un popularizēšana, kā prioritātes izvirzot: Latviešu lauku sētas darbi un senie amati; Latviešu gadskārtu ieražu svētki; Alūksnes novada zīmola pasākums “Pļaujas svētki”. Struktūrvienībai Jaunlaicenes muižas muzejs “Malēnieša pasaule”. Jaunlaicenes muižas un Opekalna draudzes teritorijas materiālā un nemateriālā mantojuma izpēte, saglabāšana un popularizēšana, kā prioritātes izvirzot: Malēniešu valoda un kultūra; Jaunlaicenes muiža apbūve un sadzīve; Iesaiste Alūksnes novada zīmola pasākuma “Vispasaules malēniešu svētki” aktivitātēs.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Alūksnes novada muzeja Nolikums 26.05.2022 Nr.4/2022, lēmums Nr.147, grozījumi 25.08.2022. lēmums Nr. 317,
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Alūksnes novada muzeja krājumu 01.07.2022 30.09.2022.rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/22/20
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ārkārtas situācijās 06.06.2014 Protokols Nr.1
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Alūksnes muzeja Darba kārtības noteikumi 01.02.2024 Rīkojums Nr.MUZ/1-6.1/24/1
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukcijas u.c. 25.12.2023 MUZ/1-6.1/23/20
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Alūksnes muzeja krātuvju telpu un to inventāra tehniskā stāvokļa apsekošanas kārtība 07.05.2014 protokols Nr.2
2 Alūksnes muzeja Maksas pakalpojumi 30.03.2023 Alūksnes novada domes lēmums Nr.92
3 Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas reglaments 01.12.2017 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/17/32
4 Arhīva pārvaldības kārtība 05.04.2022 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/22/8
5 Grozījumi “Par Alūksnes muzeja maksas pakalpojumiem” 28.12.2023 Alūksnes novada domes lēmums Nr.421
6 Alūksnes muzeja 2019.gada lietu nomenklatūra 28.12.2018 14.01.2019 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/19/19
7 Krājuma darba politika 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
8 Pētniecības darba politika 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
9 Komunikācijas darba politika 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
10 Alūksnes novada muzeja darbības un attīstības plāns 2023.-2027.gadam 29.12.2022 Alūksnes novada domes lēmums Nr.460
11 Par Alūksnes muzeja īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem 29.04.2021 Alūksnes novada domes Lēmums Nr. 107

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2023.gada beigās:

58811

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits:

35850

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

1390

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

376

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 1390 376

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

370

Vienību skaits, kas netika atrastas:

39

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

25

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

14257

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1495

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

743

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

600

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

889

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

553

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Leo Kokle. Mākslinieka istaba 69 69
2 Nesenās pagātnes liecinieki 1 1
3 Alūksnes pilsētas vēstures un arheoloģijas ekspozīcija "Laikmetu mielasts" 593 355
4 Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē 12 12
5 "Helēnas dziedājums" 1 1
6 "Zemē apraktā sāls" 213 115

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

37

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

37

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 „19.gadsimta muižkungu guļamistaba” 2 2
2 „No trimdas Latvijā-Austras Lindes 120 tautumeitas miniatūrā” 6 6
3 Novadnieki iedvesmo 27 27
4 Alūksnes aptiekas 2 2

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

10

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

10

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Jaunlaicenes muiža 1 1
2 Kalncempju novadnieki 9 9

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

9

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

2

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Skulptūra "Māsas" Piemiņas vieta Biedrība "Latviskais mantojums" 1 12.06.2017 12.06.2027
2 Dzelzceļnieku priekšmeti Ekspozīcijai Alūksnes Tūrisma informācijas centrs 7 1 08.08.2018 08.08.2024 01.09.2021 Atbilst līguma nosacījumiem
3 Ērģeles Restaurācijai SIA Ugāles ērģeļbūves darbnīca 1 1 11.10.2021 10.10.2023

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 77 63 140
Digitālo attēlu izgatavošanai 753 12 765

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2023.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 13 13
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

7

no tiem realizēti:

7

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

8

no tām uzsāktas īstenot:

6

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
2 Zanda Pavlova Alūksnes mozaīka 01.01.2021 30.12.2024 Raksturot nozīmīgākos kultūras, sadzīves un saimnieciskās dzīves notikumus Alūksnē 20. gadsimtā. Procesā
3 Zanda Pavlova Alūksnes ēku stāsti 2 01.01.2022 31.12.2024 Raksturot Alūksnes pilsētvidi un vēsturisko apbūvi Procesā
4 Zanda Pavlova Deportācijas Alūksnes novadā 01.03.2023 01.06.2024 Raksturot deportāciju norisi un to izraisītās sekas Procesā
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Zanda Pavlova Rijukalna iela 3 Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 0,4 lpp.
2 Zanda Pavlova Jāņkalna 40- Ķauķa un Rozīša Īpašumi Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 0,5 lpp.
3 Zanda Pavlova Seno laiku liecinieki reklāmas stabi Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 2 lpp.
4 Zanda Pavlova Vējakalna iela 5 Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 0,5lpp.
5 Zanda Pavlova Alūksnes robežzīmes laika griežos Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 0,5 lpp.
6 Zanda Pavlova Brīvības iela 20 Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 0,5 lpp.
7 Zanda Pavlova Helēnas iela 37- Antona Brieža māja Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 0,6 lpp.
8 Zanda Pavlova Piemineklim-100, pulkam -104 Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 2 lpp.
9 Zanda Pavlova Peļņu māja Brīvības ielā 1 Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 0,5lpp.
10 Zanda Pavlova Ķirurgs ortopēds un izcila personība Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 2 lpp.
11 Zanda Pavlova Helēnas pils Alūksnes ezera krastā Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 0,5 lpp.
12 Zanda Pavlova Dārza iela 23-galdnieka namiņš Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 0,5 lpp.
13 Zanda Pavlova Pretī Jāņkalniņam Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 0,5 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Zanda Pavlova, Linda Apšusala “Neogotikas pērle” 15cm×15cm, 14 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Linda Apšusala "Pastkartes svētkos" A4 2lpp
2 Linda Apšusala, Kārlis Kanderovskis "Ojārs un Silvija. Atgriešanās" A4 8lpp
3 Linda Apšusala, TLMS "Kalme" TLMS “Kalme” izstāde “Satikšanās” A4 3lpp
4 Linda Apšusala, Inese Brants Ineses Brants porcelāna darbu izstāde "Vecās sienas gleznieciskais šarms" A4 8lpp
5 Linda Apšusala, Zanda Pavlova “Neogotikas pērle" A4 17lpp
6 Linda Apšusala "Satikšanās" A4 8lpp
7 Linda Apšusala “Ar vienu spalvas vilcienu" A4 3lpp
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Linda Levane Jolanta Baldiņa Krājuma pētnieks Iepazīstot muzeja krājuma glabāšanas nosacījumus, veidot priekšstatu par Alūksnes novada muzeja krājuma daudzveidību, tā lomu muzeja darbībā un Alūksnes novada, Latvijas, vēstures liecību saglabāšanā. 11. lpp.
2 Jolanta Baldiņa Oliņ boliņ, džimpiņ rimpiņ Sniedzot pozitīvas emocijas un nodrošinot radošu darbošanos, iepazīstināt bērnus ar Lieldienu tradīcijām un rosināt interesi par to saglabāšanu mūsdienās. 21. lpp.
3 Jolanta Baldiņa Parka detektīvs Iepazīt Alūksnes Muižas parka mazās arhitektūras formas, dabas vērtības un dendroloģisko bagātību, orientējoties pēc kartes parka teritorijā un patstāvīgi veicot dažādus uzdevumus grāmatiņā “Parka detektīvs”. 15. lpp.
4 Jolanta Baldiņa, Ernests Stroinovs Pils spēles Iepazīt Alūksnes viduslaiku pils vēsturi un noskaidrot, kādas spēles un rotaļlietas izmantotas brīvā laika pavadīšanā pilī, apgūt dažas no tām. 18. lpp.
5 Jolanta Baldiņa Drogas veselības uzlabošanai Iepazīt Alūksnes aptieku vēsturi, izzināt pārmaiņas aptieku darbībā, priekšmetu un aprīkojuma dažādību, aptiekas darbinieku pienākumus, iepazīt ārstniecības augus un to nozīmi veselības stiprināšanā un uzlabošanā. 14. lpp.
6 Jolanta Baldiņa Ziemassvētku gaismā iemirdzas pilis un būdiņas Izzināt, ar ko Ziemassvētku laiks ir īpašs, un gūt iedvesmu kādam labam darbam, ar ko iepriecināt sevi un citus. 12. lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

15

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Izrakstu kartotēka 15
Objektu kartotēka 10
Uzskaites kartotēka 1030 330
Personu kartotēka 12

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 100949
Individuālie 62576
Pārējie 189
Apmeklētāji grupās 38184
Skolēni grupās 13196
Ārzemnieki grupās 504
Pārējie grupās 24484
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

33569

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

275

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1998

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

510

Papildu informācija:

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā, ir palielinājies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, jo aprēķinā iekļauts muzeja darbs sestdienās, svētdienās un svētku dienās.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

70

Lekciju skaits muzejā:

30

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

32

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

582

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

112

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

1887

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

44

t. sk. muzejā:

38

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Jolanta Baldiņa Gleznotāja Leo Kokles dzīve un daiļrade. 2 35 Interesenti, jaunsargi
2 Ernests Stroinovs Livonijas ordeņa bruņinieku dzīve pilī. 2 18 Interesenti
3 Jolanta Baldiņa 4. maija nozīme Latvijas vēsturē. 1 150 Skolēni, pedagogi
4 Līga Šļakota Restaurācijas un konservācijas procesi. 7 57 Interesenti
5 Jolanta Baldiņa Alūksnes aptiekas. 1 3 Interesenti
6 Inese Brants Inese Brants. Radošā darbība. 1 26 Interesenti
7 Kārlis Kanderovskis Ojāra un Silvijas Šteineru devums Alūksnei un ekspresionisma mākslas skaistums vēsturiskajā vidē. 1 30 Interesenti
8 Lelde Kalmīte Ojāra un Silvijas Šteineru mākslas raksturojums. 1 30 Interesenti
9 Māra Sīmans Ojāra Šteinera atmiņas par Alūksni. 1 30 Interesenti
10 Kristīne Zaļuma Gliemežvāku čuksti jūras putu mirdzumā: liecības par Alūksnes fon Fītinghofiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā. 1 37 Interesenti
11 Dainis Bruģis Tā sauktā Kanovas vāze Alūksnē. 1 37 Interesenti
12 Līga Šļakota Interjeru dekoratīvā glezniecība Alūksnes Jaunās pils mūzikas salonos. 1 37 Interesenti
13 Dainis Rižkins, Didzis Eglītis, Jolanta Baldiņa Latvijas Neatkarības karš impēriju sabrukuma pēdējā cēlienā. 10 470 Skolēni, pedagogi, interesenti
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Jolanta Baldiņa, Elīna Birzniece, Zanda Pavlova Teatrāli izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti” 2019 3 54 Skolēni
2 Jolanta Baldiņa Pa Fītinghofu pēdām 2018 10 205 Skolēni
3 Jolanta Baldiņa Tautumeitas pucējas 2018 1 18 Skolēni
4 Jolanta Baldiņa Drogas veselības uzlabošanai 2023 2 40 PII audzēkņi
5 Jolanta Baldiņa, Ernests Stroinovs Pils spēles 2023 4 58 PII audzēkņi, skolēni
6 Linda Levane, Jolanta Baldiņa Krājuma pētnieks 2023 12 207 PII audzēkņi, skolēni
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Linda Apšusala Dāvināšanas prieks 2022 1 20 Skolēni
2 Linda Apšusala Muzeja detektīvs 2022 51 951 Skolēni, interesenti
3 Linda Apšusala, Zanda Pavlova Funktierēšanas spēle “Barikādes caur Alūksnes pilsētas prizmu” 2022 4 59 Jaunsargi, interesenti
4 Jolanta Baldiņa Oliņ boliņ, džimpiņ rimpiņ 2023 15 268 PII audzēkņi, skolēni
5 Jolanta Baldiņa Parka detektīvs 2023 21 219 Skolēni, jaunsargi, interesenti
6 Jolanta Baldiņa Funktierēšanas spēle "Mazatklātā Alūksne 2. Alūksnes muižas robežās" 2021 1 14 Interesenti
7 Jolanta Baldiņa, Linda Apšusala Pagātnes noslēpumi 2023 3 56 Jaunsargi, interesenti
8 Jolanta Baldiņa Ziemassvētku gaismā iemirdzas pilis un būdiņas 2023 16 300 PII audzēkņi, skolēni, interesenti
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Publiskā ekskursija "Neo - stili Alūksnes Jaunās pils interjerā" 12.01.2023 Alūksnes novada muzejs 1 8 Interesenti
2 Ierakumu sveču izgatavošanas darbnīca "Uguns - gaismas un siltuma avots" 19.01.2023 Apes tautas nams 1 63 Interesenti
3 Valentīndienas pasākums "Randiņš muzejā. Izbaudi laiku kopā" 14.02.2023 Alūksnes novada muzejs 1 19 Interesenti
4 Publiskā ekskursija "Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē" 16.02.2023 Alūksnes novada muzejs 1 17 Interesenti
5 Kaligrāfijas un zīmogošanas darbnīca kopā ar Jūliju Barinsku 04.03.2023 Alūksnes novada muzejs 1 11 Interesenti
6 Publiskā ekskursija "Kāds cilvēcīgs spēks, varenība un sāpes... Pati dzīve! - Leo Kokle" 09.03.2023 Alūksnes novada muzejs 1 23 Interesenti
7 Atceres pasākums "Kad atmiņas iznirst no mijkrēšļa" 16.03.2023 Alūksnes novada muzejs 1 20 Interesenti, represētie, skolēni
8 Skolēnu pētnieciski radošo darbu konkursa "Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos" noslēguma pasākums 23.03.2023 Alūksnes novada muzejs 1 23 Skolēni, pedagogi, interesenti
9 Publiskā ekskursija "Zemē apraktā sāls" 13.04.2023 Alūksnes novada muzejs 1 5 Interesenti
10 Labdaru mūzikas vakars 27.04.2023 Alūksnes novada muzejs 1 42 Interesenti, mūzikas skolu audzēkņi
11 Meistarklase restaurācijā 06.05.2023 Alūksnes novada muzejs 1 24 Interesenti
12 Izstādes "Ojārs un Silvija. Atgriešanās" atklāšanas pasākums 10.05.2023 Alūksnes novada muzejs 1 47 Interesenti
13 Muzeju nakts "RADOT pērles, kas peld laika viļņos un saudzīgi nes savu dārgo rotu no paaudzes uz paaudzi" 13.05.2023 Alūksnes novada muzejs, Alūksnes Muižas parks 1 1149 Interesenti
14 TLMS "Kalme" izstādes "Satikšanās" atklāšana 13.05.2023 Alūksnes novada muzejs 1 21 Interesenti
15 Publiskā muzeja ekskursija "Alūksnes aptiekas" 18.05.2023 Alūksnes novada muzejs 1 3 Interesenti
16 Publiskā ekskursija Alūksnes Muižas parkā "Izzini parku rotaļājoties" 20.05.2023 Alūksnes Muižas parks 1 5 Interesenti
17 Meistarklase restaurācijā 23.05.2023 Alūksnes novada muzejs 1 33 Interesenti
18 Mākslinieces Ineses Brants porcelāna darbu izstādes "Vecās sienas gleznieciskais šarms" atklāšana 08.06.2023 Alūksnes novada muzejs 1 26 Interesenti
19 Publiskā ekskursija pa Alūksnes novada muzeju un Alūksnes Muižas parku "Pērles ezera krastā" 10.06.-23.09.2023 Alūksnes novada muzejs, Alūksnes Muižas parks 7 56 Interesenti
20 Vasaras saulgriežu pasākums "Sauksim sauli" 21.06.2023. Alūksnes Muižas parks 1 95 Interesenti
21 Alūksnes Muižas parka svētki "Daba runā uz cilvēku. Pārmaiņas" 15.07.2023. Alūksnes Muižas parks 1 3800 Interesenti
22 Nacionālo partizānu piemiņas vietām veltītas grāmatas "Nekad nav vara uzveikusi garu" atvēršanas svētki 28.07.2023. Alūksnes novada muzejs 1 80 Represētie, zemessargi, interesenti
23 Tikšanās ar Pasaules latviešu mākslas centra pārstāvjiem un saruna par Ojāra un Silvijas darbu izstādi "Ojārs un Silvija. Atgriešanās" 04.08.2023. Alūksnes novada muzejs 1 30 Interesenti
24 Jaunsargu diennakts nometne Alūksnes novada muzejā "Pa nacionālo partizānu pēdām" 15.08.2023. Alūksnes novada muzejs 1 40 Jaunsargi
25 Publiskā ekskursija pa Alūksnes Muižas parku "Stāsti un leģendas" 19.08.2023. Alūksnes Muižas parks 1 9 Interesenti
26 Eiropas Kultūras mantojuma dienas Alūksnē 08.09.2023. Alūksne, Alūksnes novada muzejs 1 37 Interesenti
27 Eiropas Kultūras mantojuma dienas Alūksnē 09.09.2023. Alūksne, Alūksnes novada muzejs 1 33 Interesenti
28 Projekta “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 noslēguma konference 19.10.2023. Alūksnes novada muzejs 1 30 Projekta dalībnieki, interesenti
29 Publiskā ekskursija muzejā "Tautumeitas pucējas" 21.10.2023. Alūksnes novada muzejs 1 12 Interesenti
30 Leģendu nakts Alūksnes Jaunajā pilī “Neogotikas pērles apslēptie dārgumi” 28.10.2023. Alūksnes novada muzejs 1 44 Interesenti
31 Alūksnes novada mākslinieku kopizstādes “SATIKŠANĀS” atklāšana 03.11.2023. Alūksnes novada Kultūras centrs 1 55 Interesenti
32 Alūksnes Jaunajā pilī Mūzikas salonos Latvijas izdevniecību jauktā kora “Burtnieks” svētku koncerts 11.11.2023. Alūksnes novada muzejs 1 88 Interesenti, dziedātāji
33 Valsts svētku ietvaros aktivitātes visai ģimenei “Latvijas valsts – cilvēki un notikumi” 18.11.2023. Alūksnes novada muzejs 1 96 Interesenti
34 Adventes vainagu darināšanas darbnīca kopā ar floristi Sanitu Rušķi 01.12.2023. Alūksnes novada muzejs 1 24 Interesenti
35 Alūksnes Jaunās pils Mūzikas salonos Ziemassvētku ieskaņas koncerts kopā ar trio: Aiju Veismani - soprāns, Elizabeti Lāci – arfa un Uģi Prauliņu - klavieres 15.12.2023. Alūksnes novada muzejs 1 50 Interesenti
36 Ziemassvētku kartiņu koprades darbnīca kopā ar Baibu un Elzu Tīcēm 16.12.2023. Alūksnes novada muzejs 1 9 Interesenti
37 Ziemassvētku kartiņu koprades darbnīca kopā ar Baibu un Elzu Tīcēm 18.12.2023. Alūksnes novada muzejs 2 36 Skolēni

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Muzejs nav pieejams cilvēkiem ratiņkrēslos. Viena pieteikuma gadījumā, iepriekš saskaņojot, tika nodrošināta iespēja apmeklēt muzeju cilvēkam ar kustību traucējumiem. SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” sagatavotais būvprojekts “Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūve un restaurācija” paredz izbūvēt liftu un uzbrauktuves, lai varētu apmeklēt dažādlīmeņu telpas gan pirmajā, gan otrajā stāvos
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Iepriekš piesakoties, piedāvājam sagatavot stāstījumus par dažādām vēsturiskām tēmām. Gida pavadībā ir iespēja apskatīt muzeju, klausoties viņa stāstījumā. Nav bijuši pieteikumi.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Nepieciešamības gadījumā, iepriekš piesakoties, tiktu meklēta iespēja nodrošināt tulkojumu zīmju valodā. Multimediālā projekcija "Helēnas dziedājums" ir ar subtitriem angļu valodā. Viena pieteikuma gadījumā, iepriekš saskaņojot, tika nodrošināts surdotulks.
4. Cilvēkiem ar cita veida traucējumiem vai ierobežojumiem Nepieciešamības gadījumā, iepriekš piesakoties, tiek meklētas iespējas nodrošināt muzeja pieejamību dažādām invalīdu grupām. Klientu apkalpojošais speciālists nepieciešamības gadījumā pavada apmeklētāju un sniedz informāciju vieglajā valodā par muzeja ekspozīciju un izstāžu saturu. 2 ekskursijas dažādu grupu invalīdiem vieglajā valodā.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

2023. gadā veikta Alūksnes novada muzeja apmeklētāju viedokļa izpēte, izmantojot atsauksmju grāmatas un ierakstus sociālajos tīklos, google.com kontā, kā arī individuālas sarunas ar apmeklētājiem par muzeja piedāvāto ekspozīciju, tematisko pasākumu, lekciju un muzejpedagoģisko programmu kvalitāti un saturu, noskaidrojot, kur apmeklētāji iegūst informāciju par muzeja aktualitātēm, kāds muzeja piedāvājums ir saistošs un kādēļ apmeklētājs izvēlējies apmeklēt Alūksnes novada muzeju, kā arī kādas novitātes vēlētos redzēt Alūksnes novada muzejā.
2023. gadā muzeja izglītojošo programmu norisē iekļauta dalībnieku viedokļu izpēte dažādās formās, kas sniedz informāciju par programmas satura kvalitāti, dalībnieku interesēm, vēlmēm un sajūtām. Apkopotais materiāls tiek izmantots apmeklētāju pozitīvas pieredzes veicināšanai Alūksnes novada muzejā.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

11

t. sk. atklātas pārskata periodā:

6

t. sk. no muzeja krājuma:

6

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

t. sk. atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

9

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

6

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Nesenās pagātnes liecinieki" Alūksnes novada pašvaldības finansējums Atklātā āra ekspozīcija "Madņukalnos", Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā
Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Livonijas ordeņa pils Alūksnē (Marienburgā). Zemē apraktā sāls". Budžeta līdzekļi Ekspozīcija pa pildināta ar video prezentāciju par pils vēsturi un arheoloģiskajiem izrakumiem

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas politiski represēto konference "Dzimtenes diena" Tallinā Baltijas valstu deportāciju norises izzināšana un atcere 26.-27. maijs Latvijas, Lietuvas un Igaunijas represēto biedrības Tallina Igaunija
2. Projekts "Versts full of Feelings in Eastern Latvia”/“Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”/VERSTS OF FEELINGS2 Projekta mērķis - Alūksnes Jaunā pils un muižas parka, Litenes muižas un parka, Preiļu muižas kompleksa un parka, Lūznavas muižas kompleksa, un Krāslavas pils kompleksa popularizēšana. Projekta mērķis Alūksnē - Alūksnes muižas parka ieejās izvietot informatīvos stendus, atjaunot informatīvās parka plāksnes pie parka objektiem, iegādāties aprīkojumus pasākumu piedāvājuma dažādošanai, papildināt Alūksnes Jaunās pils Klavieru telpu ar vēsturiskajiem svečturiem, izveidot izstādi foajē telpā, organizēt praktiskās meistarklases, sarīkot Muižas parka svētkus. 16.aprīlis.-15. novembris Alūksnes, Gulbenes, Krāslavas, Preiļu un Rēzeknes pašvaldības Alūksne, Krāslava, Gulbene, Preiļi, Lūznava Latvija
3. Baltijas ceļa atceres pasākums Alūksnē Baltijas ceļa akcijas atcere 23. augusts Alūksnes politiski represēto klubs “Sarma” un Igaunijas politisko represēto klubs “Lauztā rudzupuķe” Alūksne Latvija
Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1. Starptautiska konference Veltīta Igaunijas nacionālajai pretošanās kustībai un piemiņas vietas, kas veltītas nacionālajiem partizāniem un deportētajiem Igaunijas iedzīvotājiem 19.08.2022. Alūksnes politiski represēto klubs “Sarma” un Igaunijas politisko represēto klubs “Lauztā rudzupuķe” Moniste Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Alūksnes Jaunā pils Pils iela 74, Alūksne Pašvaldības īpašums 1863 2676
Apaļais tornis Pils iela 74, Alūksne Pašvaldības īpašums 1864 2675
Jaunais pagrabs (Ledus pagrabs) Pils iela 74, Alūksne Pašvaldības īpašums 1864 2677
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Alūksnes Jaunā pils
Apaļais tornis
Jaunais pagrabs (Ledus pagrabs)

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1697

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 723
Krājuma telpas 391
Pārējās telpas 583
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi:

Izmaiņas darbībā

Izmaiņas darbībā:

Ar Alūksnes novada muzeja direktores 02.01.2023. rīkojumu Nr. MUZ/1-6.2/23/3 par darba tiesisko attiecību uzsākšanu ar Jolantu BALDIŅU. Ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 29.03.2023. rīkojumu Nr. ANP/2-1.1/23/9 par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Diānu PELAKU. Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 30.06.2023. rīkojumu Nr. ANP/2-1.1/23/19 par darba tiesisko attiecību uzsākšanu ar Zandu PAVLOVU. Ar Alūksnes novada muzeja direktores 18.09.2023. rīkojumu Nr. MUZ/1-6.2/23/26 par darba tiesisko attiecību uzsākšanu ar Daini RIŽKINU.