Kontaktinformācija

Adrese:

Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Vadītājs/ direktors:

Diāna PELAKA

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Elīna APSĪTE 64381321 25665538 @
Direktors Diāna PELAKA 64381321 29205295 @
Krājuma glabātāja Linda LEVANE 64381324 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Muzejs dibināts 1959. gada 1. aprīlī.

Misija:

Alūksnes pilsētas un apkārtējās teritorijas vēsturisko liecību izpēte, saglabājot un popularizējot kultūrvēsturiskā mantojuma savdabību un daudzveidību, veicinot pils un parka autentiskās kultūrvides attīstību un iekļaušanos aktīvā kultūras tūrismā.

Darbība:

Alūksnes pilsētas un apkārtējās teritorijas kultūrvēsturiskā, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana un saglabāšana; muzeja krājuma komplektēšana, dokumentēšana, saglabāšana un krājuma informatīvās datubāzes veidošana; kultūrvēsturisko vērtību popularizēšana, krājuma materiālu izmantošanas nodrošināšana atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām; Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūves un restaurācijas realizācijas uzsākšana; Alūksnes muižas parka teritorijas vēsturiskās vides veidošanās izpēte un atjaunošana; valsts un starptautisko projektu un programmu pils un parka attīstībai īstenošana.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Alūksnes Jaunās pils mājaslapa sastāv no trīs pamata sadaļām – pils komplekss, muižas parks un Alūksnes muzejs. Alūksnes muzeja sadaļa informē mājas lapas apmeklētājus par jaunākajiem notikumiem muzeja darbā – izstādēm, pasākumiem, izglītojošām nodarbībām, krājuma darbu, kā arī sniedz informāciju par muzeja atrašanās vietu, darba laikiem, pakalpojumiem un kontaktinformāciju. Padziļināti tiek raksturotas aktuālās izstādes, pastāvīgās ekspozīcijas un muzeja pedagoģiskās nodarbības. Katra mājaslapas sadaļa ir papildināta ar fotogrāfijām.

Mājaslapas adrese:

Alūksnes Jaunās pils mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2011
2021

Kas aktualizē informāciju:

Alūksnes muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Linda Apšusala

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

9324

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

54A4

Akreditācijas datums:

09.10.2019

Muzejs akreditēts līdz:

08.10.2024

Muzeja šifrs:

ANM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Piļu un muižu asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 16:00 Ziemas sezonā, no 1.septembra līdz 31.maijam, muzejs svētdienās slēgts.
Papildu informācija:

Iepriekš piesakoties, muzeju iespējams apmeklēt ārpus noteiktā darba laika.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums katra mēneša pēdējā ceturtdienā, izstādes atklāšanas pasākumos un "Muzeju nakts" pasākumā Visiem apmeklētājiem
2 Muzeja izstādes vai ekspozīcijas apmeklējums Uzrādot attiecīgo dokumentu - bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam; bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas audzēknim; personai ar 1.grupas invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); personai ar 2. vai 3. grupas invaliditāti; bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais skaists 2); politiski represētai personai; Alūksnes novada pašvaldības viesu delegācijai; akreditēta Latvijas muzeja darbiniekam; ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedram; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas popularizē muzeju.
3 Izglītojošas nodarbības, lekcijas vai tematiskā pasākuma apmeklējums Uzrādot attiecīgo dokumentu - bērnam līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot); bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam; bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas audzēknim; personai ar 1. grupas invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); personai ar 2.vai 3.grupas invaliditāti; bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais skaits 2); politiski represētai personai; Alūksnes novada pašvaldības viesu delegācijai; akreditēta Latvijas muzeja darbiniekam; ICOM (Starptautiskās Muzeju padomes) biedram.
4 Latvijas valsts svētkiem un Alūksnes pilsētas svētkiem veltītās izglītojošās nodarbības Visiem interesentiem
5 Muzeja krājuma un pētniecisko materiālu (kartotēku), Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga izmantošana pētnieciskajā darbā muzeja lasītavā Visiem interesentiem
6 Muzeja krājuma materiālu izmantošana - kopēšana/skenēšana/fotografēšana/filmēšana Muzeja krājuma popularizēšanai
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Visa muzeja apmeklējums (1 personai) Pieaugušajiem - 6.00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 4.00 EUR Ģimenēm (2 pieaugušie + 2 bērni) vai (1 pieaugušais + 3 bērni līdz 16 gadu vecumam, ieskaitot) - 14,00 EUR, ģimenes biļetei (katram nākamajam bērnam) - 2,00 EUR
1.1 Ekspozīciju un izstāžu apmeklējums (1 personai) Pieaugušajiem - 4,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 3,00 EUR Ģimenēm (2 pieaugušie + 2 bērni) vai (1 pieaugušais + 3 bērni līdz 16 gadu vecumam, ieskaitot) - 10,00 EUR, ģimenes biļetei (katram nākamajam bērnam) - 1,50 EUR
1.2 Mūzikas salonu un multimediālās ekspozīcijas "Helēnas dziedājums" apmeklējums Pieaugušajiem - 2,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 1,00 EUR Ģimenēm (2 pieaugušie + 2 bērni) vai (1 pieaugušais + 3 bērni līdz 16 gadu vecumam, ieskaitot) - 4,00 EUR, ģimenes biļetei (katram nākamajam bērnam) - 0,50 EUR
2 Ekskursijas vadīšana muzeja speciālistu pavadībā Alūksnes muzejā vai Alūksnes Muižas parkā (līdz 2 stundām) Pieaugušajam - 25.00 EUR (no grupas) Skolēnam, studentam, pensionāram - 15.00 EUR (no grupas)
3 Muzejpedagoģiskās nodarbības, lekcijas vai tematiskā pasākuma apmeklējums (no personas) Pieaugušajam - 2.50 EUR Skolēnam, studentam, pensionāram - 1.00 EUR
4 Maksa par muzeja krājuma un pētniecisko materiālu izmantošanu
4.1 Pieprasījuma materiālu atlase un atbildes sagatavošana
4.1.1 - izpētītai tēmai 1 vienība - 0.28 EUR
4.1.2 - maz pētītai vai nepētītai tēmai 1 vienība - 0.43 EUR
4.2 Muzeja krājuma materiālu kopēšana
4.2.1 - par periodu līdz 19.gs. 1 lapaspuse - 1.42 EUR
4.2.2 - par 19.gs. 1 lapaspuse - 0.71 EUR
4.2.3 - par periodu no 20.gs. 1 lapaspuse - 0.43 EUR
4.3 Muzeja krājuma materiālu skenēšana
4.3.1 - par periodu līdz 19.gs. 1 lapaspuse - 1.42 EUR
4.3.2 - par 19.gs. 1 lapaspuse - 0.43 EUR
4.3.3 - par periodu no 20.gs. 1 lapaspuse - 0.28 EUR
4.4 Skenētā materiāla izdruka
4.4.1 - melnbalta izdruka 1 lapaspuse - 0.43 EUR
4.4.2 - krāsaina izdruka 1 lapaspuse - 1.14 EUR
4.5 Muzeja krājuma materiālu fotografēšana/filmēšana
4.5.1 - par periodu līdz 19.gs. 1 lapaspuse - 1.42 EUR
4.5.2 - par 19.gs. 1 lapaspuse - 0.71 EUR
4.5.3 - par periodu no 20.gs.
5 Digitālā formātā saglabāta materiāla ieraksts apmeklētāja datu nesējā 1 vienība - 0.28 EUR
6 Klavieru un Ērģeļu salonu noma 1 stunda - 16.45 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Alūksnes pilsētas un apkārtējās teritorijas kultūrvēsturiskā, materiālā un nemateriālā mantojuma pētīšana un saglabāšana; muzeja krājuma komplektēšana, dokumentēšana, saglabāšana un krājuma informatīvās datubāzes veidošana; kultūrvēsturisko vērtību popularizēšana, krājuma materiālu izmantošanas nodrošināšana atbilstoši sabiedrības prasībām; Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūves un restaurācijas realizācijas uzsākšana; Alūksnes muižas parka teritorijas vēsturiskās vides veidošanās izpēte un atjaunošana; valsts un starptautisko projektu un programmu pils un parka attīstībai īstenošana.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Alūksnes muzeja Nolikums 24.07.2014 Nr.2/2014, 24.07.2014 lēmums Nr.261
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Alūksnes muzeja krājumu 02.05.2019 02.05.2019 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/19/20
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ārkārtas situācijās 06.06.2014 Protokols Nr.1
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Alūksnes muzeja Darba kārtības noteikumi 22.09.2017 Rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/17/26
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukcijas u.c. 22.08.2007 Nr.1-6
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Alūksnes muzeja krājuma komisijas nolikums 07.05.2014 protokols Nr.2
2 Alūksnes muzeja krātuvju telpu un to inventāra tehniskā stāvokļa apsekošanas kārtība 07.05.2014 protokols Nr.2
3 Alūksnes muzeja Maksas pakalpojumi 24.09.2013 lēmums Nr.424
4 Grozījumi Alūksnes muzeja nolikumā 30.07.2015 30.07.2015 lēmums Nr.244
5 Alūksnes muzeja krājuma priekšmetu izmantošanas kārtība 28.06.2017 19.07.2017 protokols Nr.1
6 Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas reglaments 01.12.2017 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/17/32
7 Arhīva pārvaldības kārtība 01.12.2017 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/17/32
8 Grozījumi “Par Alūksnes muzeja maksas pakalpojumiem” 27.09.2018 lēmums Nr.340
9 Alūksnes muzeja 2019.gada lietu nomenklatūra 28.12.2018 14.01.2019 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/19/19
10 Krājuma darba politika 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
11 Pētniecības darba politika 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
12 Komunikācijas darba politika 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
13 Alūksnes muzeja darbības un attīstības stratēģija 2020.-2024.gadam 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
14 Grozījumi Darba kārtības noteikumos 26.02.2020 Rīkojums Nr. MUZ/1-5.1/20/6
15 Par drošības noteikumu apstiprināšanu 19.05.2020 Rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/20/9
16 Alūksnes pilsētas svētku amatnieku un mājražotāju tirdziņa nolikums 30.06.2020 Rīkojums Nr.1-5.1/20/12
17 Drošības noteikumi Alūksnes muzejā Epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā no 2020.gada 1.augusta 29.07.2020 Rīkojums Nr. MUZ/1-5.1/20/15
18 Drošības noteikumi Alūksnes muzejā ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada novembra līdz 2020.gada 6.decembrim 10.11.2020 Rīkojums Nr. MUZ/1-5.1/20/19
19 Grozījumi "Par Alūksnes muzeja maksas pakalpojumiem" 29.07.2021 Alūksnes novada domes Lēmums Nr. 206
20 Par Alūksnes muzeja īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem 29.04.2021 Alūksnes novada domes Lēmums Nr. 107

Krājums: izmantošana

2021.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

285

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

492

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

251

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Leo Kokle. Mākslinieka istaba 69 69
2 Totalitārajā režīmā cietušo piemiņas istaba 26 21
3 Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki 20 20
4 Alūksnes pilsētas vēstures un arheoloģijas ekspozīcija "Laikmetu mielasts" 364 128
5 Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē 12 12
6 "Helēnas dziedājums" 1 1

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

27

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

18

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Izstāde “Pa 7.SKP pēdām” 15 10
2 „No trimdas Latvijā-Austras Lindes 120 tautumeitas miniatūrā” 6 6
3 „19.gadsimta muižkungu guļamistaba” 2 2
4 “Lielā veļas diena” 4

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

80

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

16

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Latvijas gadsimts 2 2
2 Alūksnes bānīša stacija 7 1
3 NBS Kājnieku skola 14 9
4 Zili baltās pasaules valdzinājums 1 1
5 Laika pavediens 56 3

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

172

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

62

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Karavīru ekipējuma un sadzīves priekšmeti Ekspozīcijai NBS Kājnieku skola 15 10 06.01.2021 31.12.2021
2 Naudas lāde Ekspozīcijai Jaunlaicenes muižas muzejs 1 1 05.11.2014 18.01.2023
3 Skulptūra "Māsas" Piemiņas vieta Biedrība "Latviskais mantojums" 1 12.06.2017 12.06.2027
4 Piemiņas priekšmets, fotogrāfija Latvijas muzeju kopizstāde "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 2 2 27.11.2017 31.05.2021
5 Dzelzceļnieku priekšmeti Ekspozīcijai Alūksnes Tūrisma informācijas centrs 7 1 07.08.2019 08.08.2024 01.09.2021 Atbilst līguma nosacījumiem
6 Arheoloģijas kolekcijas priekšmeti Restaurācijai SIA "Antik.lv" 6 12.10.2020 30.06.2021
7 Ērģeles Restaurācijai SIA Ugāles ērģeļbūves darbnīca 1 1 11.10.2021 10.10.2022
8 Flīģelis Restaurācijai SIA Ugāles ērģeļbūves darbnīca 1 1 31.12.2020 09.07.2021
9 Arheoloģiskie priekšmeti Restaurācija SIA Antiklv 24 11 29.10.2020 30.09.2021
10 Arheoloģiskie priekšmeti Kopiju izgatavošanai Ainis Bāliņš 27 16 07.05.2021 25.05.2021
11 Šķīvis Eksponēšanai izstādē Cēsu vēstures un mākslas muzejs 1 1 07.05.2021 31.03.2022
12 Tekstīloijas, sadzīves priekšmeti Eksponēšanai izstādē Ilons Jahimoviča 56 3 28.05.2021 08.09.2021
13 Svētā Jura ikona Restaurācijai Jana Lībiete 1 1 06.07.2021 30.11.2021
14 Arheoloģiskie priekšmeti Kopiju izgatavošanai Mārtiņš Daksis 29 14 10.05.2021 29.10.2021

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 60 64 124
Digitālo attēlu izgatavošanai 700 9 709

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2021.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 3 3
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 3 3
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

8

no tiem realizēti:

8

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

3

no tām uzsāktas īstenot:

3

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Zanda Pavlova Alūksnes Jaunās pils interjera izpēte 01.08.2019 31.12.2021 Veikt Alūksnes Jaunās pils 1.stāva telpu vēsturiskās apdares restaurāciju un pils interjera ekspozīcijas izveidi Pabeigts
2 Zanda Pavlova Novada personība. No trimdas Latvijā - Austras Lindes dzīvesstāsts. 01.03.2021 01.10.2021 Veikt novadnieces Austras Lindes biogrāfijas apkopojumu, akcentējot viņas ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā Pabeigts
3 Zanda Pavlova Medicīnas vēsture Alūksnē. 01.12.2021 30.12.2022 Raksturot veselības aprūpes sistēmas attīstību Alūksnē no 19. gs. beigām līdz mūsdienām Procesā
4 Zanda Pavlova Alūksnes mozaīka 01.01.2021 30.12.2022 Raksturot nozīmīgākos kultūras, sadzīves un saimnieciskās dzīves notikumus Alūksnē 20. gadsimtā. Procesā
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Elīna Birzniece Taps jauna arheoloģijas ekspozīcija Laikraksts “Alūksnes Novada Vēstis” A3 0,4 lpp.
2 Elīna Birzniece Restaurēs sienas dekoratīvo apdari Laikraksts “Alūksnes Novada Vēstis” A3 0,4 lpp.
3 Līga Vīksna Alūksnes Jaunā pils atklāj savus noslēpumus Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 1 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Zanda Pavlova Piemiņas akmens atklāšana Liepnas pagasta Sprinduļu kapos 5172zīmes / A4 2 lpp.
2 Zanda Pavlova Atceres zīmes atklāšana mežsargiem - nacionālās pretošanās kustības dalībnieku atbalstītājiem 1390zīmes / A4 2 lpp.
3 Jolanta Baldiņa Restaurētie mūzikas saloni – Klavieru un Ērģeļu istaba A4 1 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Agita Bērziņa Kur palikusi krāsainā vitrāža? A3 0,4 lpp. Raksts laikrakstā "Alūksnes un Malienas Ziņas" (AMZ)
2 Jolanta Baldiņa Muzeja dialogs ar apmeklētājiem A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "Alūksnes novada vēstis" (ANV)
3 Evita Aploka Pašvaldības iestāžu projektiem no Valsts Kultūrkapitāla fonda – 26 055 EUR A3 0,2 lpp. raksts laikrakstā "ANV"
4 Loreta Jargane Dažādos muzeja piedāvājumu A3 1 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
5 Līga Vīksna Apaļo tornīti iznomās mājražotājiem A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
6 Dace Plaude Muzeju nakts – citādākā formātā A3 0,25 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
7 Agita Bērziņa Saules saukšana šoreiz savādāka A3 0,5 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
8 Dace Plaude Keramikas rokrakstu atpazīst pēc darbiem A3 0,5 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
9 Evita Aploka Aicina palīdzēt izstādes tapšanā A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "ANV"
10 Dace Plaude Iepazīst parka augus A3 0,2 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
11 Dace Plaude Laikmetu mielasts kļūst bagātīgāks A3 1 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
12 Dace Plaude Alūksnes muzejā lielā veļas diena A3 0,5 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
13 Agita Bērziņa Alūksnes muižas parka svētkos – maģisks sajūtu festivāls A3 0,5 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
14 Evita Aploka Atklātas Alūksnes Jaunās pils restaurētās telpas A3 1 lpp. raksts laikrakstā "ANV"
15 Sandra Apine Muzejpedagogi tiekas Alūksnē A3 0,5 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
16 Evita Aploka Alūksnes muzejā izstāde par Alūksnes putnu fermas vēsturi A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "ANV"
17 Dace Plaude “Zemē apraktā sāls” atklās pils stāstus. A3 1 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
18 Dace Plaude Sajūtu meklējumos no Krāslavas līdz Pavlovskai A3 1 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
19 Evita Aploka Noslēdzies unikāls pārrobežu sadarbības projekts A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "ANV"
20 Dace Plaude Maskas pārtop spilgtos tēlos A3 0,5 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
21 Dace Plaude Restaurētās telpas papildina aizkari A3 0,5 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
22 Viesturs Radovičs Relikvija, kas izglābās no “melnajiem mantračiem”– Asaru senkapu zobena stāsts A4 4 lpp. raksts sociālajā vietnē www.delfi.lv
23 Zanda Pavlova Alūksnes Garnizona kapi A4 0,5 lpp. raksts sociālajā vietnē militaryheritagetourism.info/lv
24 Zanda Pavlova Piemiņas akmens Alūksnes atbrīvotājiem - 2.igauņu jātnieku pulkam un Valmieras kājnieku pulkam, 1919. gada 29. maijā. A4 0,4 lpp. raksts sociālajā vietnē militaryheritagetourism.info/lv
25 Zanda Pavlova Piemiņas akmens Somu brīvprātīgo pulkam “Ziemeļu zēni” A4 0,5 lpp. raksts sociālajā vietnē militaryheritagetourism.info/lv
26 Zanda Pavlova Piemiņas vieta “Bitāna bunkuri” A4 0,4 lpp. raksts sociālajā vietnē militaryheritagetourism.info/lv
27 Zanda Pavlova Somu karavīru Brāļu kapi A4 0,7 lpp. raksts sociālajā vietnē militaryheritagetourism.info/lv
28 Zanda Pavlova Karvas Brāļu kapi A4 0,6 lpp. raksts sociālajā vietnē militaryheritagetourism.info/lv
29 Zanda Pavlova Piemiņas akmens pie Virguļicas A4 0,3 lpp. raksts sociālajā vietnē militaryheritagetourism.info/lv
30 Zanda Pavlova Piemiņas akmens Alsviķu pagasta nacionālajiem partizāniem “Čūskubirzī” A4 0,3 lpp. raksts sociālajā vietnē militaryheritagetourism.info/lv
31 Zanda Pavlova Piemiņas plāksne Veclaicenes nacionālajiem partizāniem bunkura vietā A4 0,4 lpp. raksts sociālajā vietnē militaryheritagetourism.info/lv
32 Zanda Pavlova Piemineklis Latvijas Neatkarības karā kritušajiem 7. Siguldas kājnieku pulka karavīriem A4 0,7 lpp. raksts sociālajā vietnē militaryheritagetourism.info/lv
33 Zanda Pavlova Piemiņas akmens Ilzenē pie “Sarvu” un “Meļļu” mājām A4 0,5 lpp. raksts sociālajā vietnē militaryheritagetourism.info/lv
34 Zanda Pavlova Nacionālo partizānu grupas “Jumba” bunkura piemiņas vieta A4 0,5 lpp. raksts sociālajā vietnē militaryheritagetourism.info/lv
35 Zanda Pavlova Cepurīte un Garā sala A4 0,4 lpp. raksts sociālajā vietnē www.aluksnespils.lv/lv/mosaic/
36 Zanda Pavlova 7. Siguldas kājnieku pulks A4 1,2 lpp. raksts sociālajā vietnē www.aluksnespils.lv/lv/mosaic/
37 Zanda Pavlova Pastkartes A4 0,6 lpp. raksts sociālajā vietnē www.aluksnespils.lv/lv/mosaic/
38 Zanda Pavlova Transports A4 1,6 lpp. raksts sociālajā vietnē www.aluksnespils.lv/lv/mosaic/
39 Zanda Pavlova Alūksnes tirgus A4 1 lpp. raksts sociālajā vietnē www.aluksnespils.lv/lv/mosaic/
40 Zanda Pavlova Lielais ugunsgrēks A4 1,3 lpp. raksts sociālajā vietnē www.aluksnespils.lv/lv/mosaic/
41 Zanda Pavlova 7. Siguldas kājnieku pulka orķestris A4 1,3 lpp. raksts sociālajā vietnē www.aluksnespils.lv/lv/mosaic/
42 Zanda Pavlova Alūksnes maiznieki A4 3 lpp. raksts sociālajā vietnē www.aluksnespils.lv/lv/mosaic/
43 Zanda Pavlova Alūksnes ugunsdzēsības vēstures fragmenti A4 1 lpp. raksts sociālajā vietnē www.aluksnespils.lv/lv/mosaic/
44 Zanda Pavlova Alūksnes rūpkombināta ražotās piena konfektes “Gotiņa” A4 0,7 lpp. raksts sociālajā vietnē www.aluksnespils.lv/lv/mosaic/
45 Zanda Pavlova Alūksne ir īsta “copes” pilsēta A4 1 lpp. raksts sociālajā vietnē www.aluksnespils.lv/lv/mosaic/
46 Zanda Pavlova Kas pasargā no gripas un saaukstēšanās? A4 0,5 lpp. raksts sociālajā vietnē www.aluksnespils.lv/lv/mosaic/
47 Zanda Pavlova Alūksne - ziemas pilsēta A4 0,2 lpp. raksts sociālajā vietnē www.aluksnespils.lv/lv/mosaic/
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Linsa Apšusala, Zanda Pavlova Virtuāla izstāde “Aiz Tēvzemes robežas” 70 lpp.
2 Linda Apšusala, Zanda Pavlova Virtuāla izstāde “Kad emocijām nav robežu” 9 lpp.
3 Linda Apšusala Ilonas Jahimovičas un Dmitrija Zaiceva mazgāšanas piederumu un gludekļu privātkolekcijas izstāde “Lielā veļas diena” 8 lpp.
4 Linda Apšusala Keramiķa Uģa Puzuļa jubilejas izstāde 7 lpp.
5 Artis Gāga, Andra Manfelde, Diāna Pelaka Multimediāla ekspozīcija “Helēnas dziedājums” 12 lpp.
6 Linda Apšusala “Alūksnes putnu fermai 60” 24 lpp.
7 Linda Apšusala “Maskošanās tradīcijas” 6 lpp.
8 Elīna Birzniece, Zanda Pavlova, Linda Apšusala, Ilze Miķelsone, Madara Pilipa-Matisone, Artūrs Mollers “Livonijas ordeņa pils Alūksnē (Marienburgā). Zemē apraktā sāls” 43 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Jolanta Baldiņa, Una Tomiņa Funktierēšanas spēle “Mazatklātā Alūksne” Iepazīt Alūksnes ēku stāstus, veicot dažādus uzdevumus. 7 lpp.
2 Jolanta Baldiņa Funktierēšanas spēle “Mazatklātā Alūksne 2” Iepazīt ēku stāstus bijušās Alūksnes muižas robežās. 6 lpp.
3 Linda Apšusala “Alūksnes putnu ferma” Izzināt Alūksnes putnu fermas olu ražošanas procesu. 2 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

20

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Izrakstu kartotēka 15
Objektu kartotēka 8
Uzskaites kartotēka 214 301
Personu kartotēka 6

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2021.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 62180
Individuālie 49520
Pārējie 506
Apmeklētāji grupās 12154
Skolēni grupās 1278
Pārējie grupās 10876
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

18934

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

143

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

986

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

63

Papildu informācija:

Muzeja darbību 2021. gadā ietekmēja COVID-19 izraisītās pandēmijas un valstī noteiktās ārkārtas situācijas ierobežojumi: 6 mēnešus muzejs bija slēgts klātienes apmeklējumiem, ierobežoti grupu apmeklējumi, skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu apmeklējumu aizliegums, klātienes pasākumu ierobežojumi. Darbs tika organizēts sociālajās vietnēs, ārtelpās un attālināti, veicināta individuālo apmeklējumu intensitāte.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

113

Lekciju skaits muzejā:

8

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

9

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

171

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

11

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

330

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

194

tai skaitā muzejā:

5

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Jolanta Baldiņa Vēstures avoti - priekšmeti 1 20 Skolēni, interesenti= 20 platformā ZOOMm
2 Jolanta Baldiņa Kā uzlabot politiski represēto sadarbību Baltijā un padarīt to redzamāku? 1 12 Represēto organizāciju pārstāvji= 12 platformā ZOOM
3 Jolanta Baldiņa Alūksnes muižas parks 4 42 Gidi, intreresenti
4 Agris Veismanis Alūksnes Muižas parka ainavu arhitektūra 1 16 Interesenti
5 Ingrīda Ribozola Daba, vēsture, māksla Alūksnes Muižas parkā 1 11 Interesenti
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Linda Apšusala Alūksnes putnu ferma 2021 3 48 PII audzēkņi
2 Jolanta Baldiņa, Elīna Birzniece, Zanda Pavlova, Daiga Bētere Teatrāli izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti” 2019 1 42 Latvijas muzeju pedagogi
3 Jolanta Baldiņa Pa Fītinghofu pēdām 2018 2 35 Skolēni
4 Maija Semjonova Iepazīsti Alūksni 2011 3 46 Skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Jolanta Baldiņa, Una Tomiņa Funktierēšanas spēle “Mazatklātā Alūksne” 2021 6 243 Skolēni, interesenti
2 Jolanta Baldiņa Funktierēšanas spēle “Mazatklātā Alūksne 2” 2021 4 78 Skolēni, interesenti
3 Linda Apšusala Ģērbies muižkungu tērpos un uzspēlē kroketu 2014 1 9 Interesenti
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Ar prieku par tīru un zaļu parku” – Lielā Talka Alūksnes Muižas parkā 23.,24.04.2021 Alūksnes Muižas parks 2 34 Jaunsargi, skolēni, interesenti
2 Muzeju nakts 2021 “Robežās starp tveramo un netveramo” 15.05.2021 Alūksnes Muižas parks 1 300 Interesenti
3 Piemiņas akmens atklāšana nacionālajiem partizāniem Annas pagastā 17.06.2021 Annas pagasts 1 41 Politiski represētie, zemessargi, interesenti
4 Keramiķa Uģa Puzuļa jubilejas izstādes atklāšana – meistarklase virpošanā, māla veidošanā 19.06.2021 Alūksnes muzejs 1 45 Interesenti
5 Saulgriežu sagaidīšanas ceļš “Sauksim sauli” 21.06.2021 Alūksnes Muižas parks 1 1500 Interesenti
6 Vēsturisko parku un dārzu dienas Alūksnes Muižas parkā “Parka ziedošie augi nospiedumu tehnikā” 03.07.2021 Alūknses Muižas parks 1 16 Ģimenes, bērni, interesenti
7 Pasaules elpa Fītinghofu vasaras rezidencē/ Daba runā uz cilvēku – Alūksnes Jaunās pils restaurēto Mūzikas salonu atklāšana 30.07.2021 Alūksnes muzejs 1 302 Interesenti
8 Pasaules elpa Fītinghofu vasaras rezidencē/ Daba runā uz cilvēku Alūksnes Muižas parkā 30.07.2021 Alūksnes Muižas parks 1 4000 Interesenti
9 Interaktivitāte “Leģendas stāsts” restaurētajos Mūzikas salonos 30.07-31.12.2021 Alūksnes muzejs 132 2810 Muzeja apmeklētāji
10 Radošais dārzs Alūksnes pilsētas svētkos 31.07.2021 Alūksnes Muižas parks 1 100 Interesenti
11 Tematisks pasākums “Mīlestības pasts” 10.09.2021 Alūksnes muzejs 1 6 Jaunlaulātie, vedēji
12 Izstādes atklāšana “Alūksnes putnu fermai – 60” 30.09.2021 Alūksnes muzejs 1 25 Lūgtie viesi, izstādes veidotāji
13 Piemiņas zīmes atklāšana mežsargiem – nacionālās pretošanās kustības dalībnieku atbalstītājiem 26.11.2021 Pie Jaunalūksnes pils 1 62 Politiski represētie, mežziņi, vēsturnieki, zemessargi, interesenti
14 Izbrauciens ar velorikšu pa Alūksnes Muižas parku 01.06-31.08.2021 Alūksnes Muižas parks 49 98 Interesenti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzejs ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Realizēts ES ELFLA projekts "Alūksnes muzeja pieejamības spektra dažādošana", iegādāts kāpurķēžu pacēlājs "Jolly Standart". Nav bijuši pieteikumi. SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” būvprojekts “Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūve un restaurācija”
2. Redzes invalīdiem Iepriekš piesakoties, piedāvājam sagatavot stāstījumus par dažādām vēsturiskām tēmām. Gida pavadībā ir iespēja apskatīt muzeju, klausoties viņa stāstījumā. Nav bijuši pieteikumi.
3. Dzirdes invalīdiem Nepieciešamības gadījumā, iepriekš piesakoties, tiktu meklēta iespēja nodrošināt tulkojumu zīmju valodā. Nav bijuši pieteikumi.
4. Citām invalīdu grupām Nepieciešamības gadījumā, iepriekš piesakoties, tiek meklētas iespējas nodrošināt muzeja pieejamību dažādām invalīdu grupām. 2 ekskursijas dažādu grupu invalīdiem vieglajā valodā.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

2021. gadā veikta Alūksnes muzeja apmeklētāju viedokļa izpēte, sekojot ierakstiem atsauksmju grāmatās, atsauksmēm google.com kontā un citos sociālajos tīklos, kā arī individuālas sarunas ar apmeklētājiem par muzeja piedāvāto ekspozīciju, tematisko pasākumu, lekciju un muzejpedagoģisko programmu kvalitāti un saturu. Izvērtējot apmeklētāju viedokli, tika veikti iespējamie uzlabojumi muzeja darbā.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2021.gadā:

12

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

6

Tai skaitā no muzeja krājuma:

5

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

7

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

2

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 “Livonijas ordeņa pils Alūksnē (Marienburgā). Zemē apraktā sāls.” VKKF, Alūksnes novads pašvaldība
2 Multimediāla ekspozīcija “Helēnas dziedājums” Alūksnes novada pašvaldība, pārrobežu sadarbības projekts “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”
Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ekspozīcija "Laikmetu mielasts" Budžeta līdzekļi Papildināta informatīvi, ar jauniem muzeja krājuma un privātpersonu deponējuma priekšmetiem, veikti dizaina uzlabojumi

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projekts Nr.LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām”/ “630 Versts Full of Feelings” Projekta ietvaros atsegti Alūksnes Jaunās pils 1.stāva Fortepiano un Ērģeļu istabas sienu, griestu un durvju gleznojumi, paplašinot Alūksnes muzejā apskatāmos Jaunās pils telpu interjerus, restaurēts Alūksnes muzeja krājuma priekšmets- 19.gs Leipcigas firmas “J.BLÜTHNER” koncertflīģelis (izgatavotāja Nr.1129). 2019-2021 Pavlovskas muzejs-rezervāts, Izborskas muzejs, Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas piļu un muižu asociācija Sanktpēterburga Krievija
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projekts Nr.LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām”/ “630 Versts Full of Feelings” Projekta ietvaros tiks atsegti Alūksnes Jaunās pils 1.stāva Fortepiano un Ērģeļu istabas sienu, griestu un durvju gleznojumi, tādejādi paplašinot Alūksnes muzejā apskatāmos Jaunās pils telpu interjerus, kā arī restaurēts Alūksnes muzeja krājuma priekšmets- 19.gs Leipcigas firmas “J.BLÜTHNER” koncertflīģelis (izgatavotāja Nr.1129), kas būs lietošanas kārtībā un ikdienā radīs multimediālu pārsteigumu apmeklētājiem. 2019-2021 Pavlovskas muzejs-rezervāts, Izborskas muzejs, Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas piļu un muižu asociācija Sanktpēterburga Krievija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Alūksnes Jaunā pils Pils iela 74, Alūksne Pašvaldības īpašums 1863 2676
Apaļais tornis Pils iela 74, Alūksne Pašvaldības īpašums 1864 2675
Jaunais pagrabs (Ledus pagrabs) Pils iela 74, Alūksne Pašvaldības īpašums 1864 2677
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Alūksnes Jaunā pils
Apaļais tornis
Jaunais pagrabs (Ledus pagrabs)

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1554

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 723
Krājuma telpas 293
Pārējās telpas 538
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Kamermūzikas koncerti

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi:

Izmaiņas darbībā

Izmaiņas darbībā:

Ar Alūksnes muzeja direktores 28.01.2021. rīkojumu Nr.MUZ/1-5.2/21/2 par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Astrīdu GAILI Ar Alūksnes muzeja direktores 28.01.2021. rīkojumu Nr.MUZ/1-5.2/21/3 par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Lindu APŠUSALU Ar Alūksnes muzeja direktores 23.11.2021. rīkojumu Nr. MUZ/1-5.2/21/32 par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Jolantu BALDIŅU Ar Alūksnes muzeja direktores 22.12.2021. rīkojumu Nr. MUZ/1-5.2/21/34 par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Elīnu BIRZNIECI