Kontaktinformācija

Adrese:

"Atte", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341

Vadītājs/ direktors:

Janita Šķendere

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Struktūrvienības vadītāja Janita Šķendere 26563597 @
Krājuma glabātāja Māra Gaigaliete 25664436 @
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Aiva Lielbārde 25664436 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Muzeja dibinātājs - Viktors Ķirps. Muzejs tika iekārtots Ottes dzirnavu ēkā un laika gaitā izveidojies par Vidzemes lauku sētu ar 13 ēkām. Dzirnavu ēkas pagrabstāva lielajā akmenī iekalts skaitlis 1795, kas liecina par dzirnavu vecumu. Ottes dzirnavas ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis, tām 1994. gadā īpašumtiesības atguva Mintauts Visvaldis Reingarts. Pēdējos gados un pēdējo reizi 2012. gadā īpašnieki mainījušies vairākkārtēji.

Misija:

Apzināt, krāt, saglabāt un popularizēt Kalncempju pagasta un citu Zeltiņu luterāņu draudzes teritorijā atrodošos pagastu vēsturi un kultūru no 18. gadsimta līdz mūsu dienām, saglabāt piemiņā novadniekus un darba darītājus. Īpašu uzmanību pievēršot vietējām tradīcijām un sadarbībai ar tradīciju kopējiem. Dot sabiedrībai iespēju iepazīt mūsu tautas gara spēku un darba tikumu.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana. Pētnieciskā darba veikšana pamatu ņemot krājumu un citus avotus. Izstāžu veidošana. Izglītojošais darbs. Muzeja atpazīstamības un pieejamības nodrošināšana. Muzeja kā institūcijas darbības nodrošināšana kopā ar Alūksnes novada pašvaldību.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapā pieejama pamatinformācija par muzeju.

Mājaslapas adrese:

Viktora Ķirpa Ates muzejs

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

52A4

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Muzeja šifrs:

KPNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Alūksnes novada pašvaldība, Alūksnes novada muzejs

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00 01.09. - 30.04. - 10:00 - 16:00
Papildu informācija:

Ziemas sezonā, no 1. septembra līdz 30. aprīlim, sestdienās muzejs atvērts apmeklētājiem 10.00-16.00. Ārpus muzeja darba laika apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieteikuma.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem, kuri muzeju apmeklē kopā ar ģimeni; I un II grupas invalīdiem, uzrādot apliecību; pieaugušo grupas (15-20 cilvēki) ekskursijas vadītājam 1 personai; izglītības iestādes audzēkņu grupas vadītājam - 1 pieaugušajam uz 10 bērniem; Latvijas muzeju darbiniekiem, uzrādot apliecību; ICOM biedriem, uzrādot apliecību; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, uzrādot apliecību; apmeklētājiem izstāžu un ekspozīciju atklāšanas dienā; Muzeju nakts pasākumā; Latvijas valsts svētkiem, atceres dienām un gadskārtu ieražu svētkiem veltītos pasākumos.
2 Muzeja priekšmeta deponēšana Latvijas muzejiem, Alūksnes novada pašvaldības iestādēm
3 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
4 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums Pieaugušajiem - 3.50
2 Muzeja apmeklējums Pensionāriem - 2.50
3 Muzeja apmeklējums Skolēniem, pilna laika studentiem, uzrādot apliecību - 2.00
4 Izstādes apmeklējums Personai - 1.00
5 Muzeja teritorijas apskate Personai - 1.00
6 Ekskursijas vadīšana, gida pakalpojumi Grupai - 20.00
7 Izglītojošā programma Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem - 1.50
8 Izglītojošā programma Pieaugušajiem, t.sk..,pensionāriem - 3.00
9 Izglītojošā programma "Kāzas lauku sētā" Grupai - 75.00
10 Pasākumu, t.sk. "Pļaujas svētki" apmeklējums Pieaugušajiem - 5.00
11 Pasākumu, t.sk. "Pļaujas svētki" apmeklējums Skolēniem - 2.50
12 Pasākumu, t.sk. "Pļaujas svētki" apmeklējums Ģimenes biļete (viens līdz divi pieaugušie un viens vai vairāki skolēni) - 15.00
13 Pasākumu "Ottes Ziemassvētki" apmeklējums Personai - 5.00
16 Nakšņošana siena pūnītē Pieaugušajam diennaktī - 4.00
18 Ugunskura vieta ar nakšņošanu teltī Personai diennaktī - 3.50
19 Autotransporta stāvvieta Pļaujas svētkos Vienam transporta līdzeklim - 1.00
20 Telpu noma, zāle, ēkā "Laidars" 1 stunda - 19.97
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Alūksnes novada muzeja nolikums 26.05.2022 Alūksnes novada pašvaldības domes lēmums Nr.147
2. Noteikumi par krājumu Alūksnes novada muzeja Noteikumi par muzeja krājumu 01.07.2022
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns Viktora Ķirpa Ates muzeja krājumā 01.07.2022
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Viktora Ķirpa Ates muzeja darba kārtības noteikumi 01.07.2022
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcija 23.04.2020
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Alūksnes novada pašvaldības domes lēmums "Par Alūksnes novada muzeja maksas pakalpojumiem", pielikums: Viktora Ķirpa Ates muzeja "Vidzemes lauku sēta" maksas pakalpojumu cenrādis 30.03.2023 Nr. 92

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2023.gada beigās:

6326

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits:

3857

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

127

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

31

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 116 29
6. Citi iegūšanas veidi 11 2

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

1

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

No palīgkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Spararats 1 Neatgriezeniski bojāts MUZ/1-6.1/23/24

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

6200

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

1

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

6327

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

174

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

40

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

631

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

999

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

619

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Vidzemes lauku sēta 983 618
2 Kalncempju vēstures lappuses 16 1

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

11

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

11

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Novadnieku gleznu izstāde 11 11

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

23

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Alūksnes aptiekas 23 1

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Digitālo attēlu izgatavošanai 231 10 242

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

4

no tiem realizēti:

4

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

no tām uzsāktas īstenot:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Aiva Lielbārde Latviešu rotaļas un danči 04.01.2023 02.03.2023 Pētījums pabeigts
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A.Lielbārde Pasēdēsim divatā 9 lpp.
2 A.Lielbārde Senču upes 9 lpp.
3 A.Lielbārde Vasaras izskaņā 7 lpp.
4 A.Lielbārde Novadnieku gleznu izstāde 4 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A.Lielbārde Rotaļas un danči latviskā garā 5 lpp.
2 A.Lielbārde Ottes Ziemassvētki 3 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

10

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

2

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4979
Individuālie 1426
Pārējie 2860
Apmeklētāji grupās 693
Skolēni grupās 547
Pārējie grupās 146
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

428

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

266

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2068

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

330

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

13

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

26

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

520

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

2

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

31

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Ilze Miķelsone Čaklā bitīte 2010 1 9 PII audzēkņi
2 Janita Šolina No linu pogaļas līdz kreklam 2015 1 9 PII audzēkņi, skolēni
3 Ina Rubene Neba maize pati nāca 2014 5 109 skolēni, pieaugušie
4 Aiva Lielbārde Rotaļas un danči latviskā garā 2023 1 10 skolēni, pieaugušie
5 Aiva Lielbārde Peles Ziemassvētki 2023 18 383 PII audzēkņi, skolēni , pieaugušie
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Janita Šolina Darbi lauku sētā 2016 2 31 skolēni, pieaugušie, pensionāri
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Ottes Lieldienas 08.04.2023. muzeja teritorija 1 312 ģimenes ar bērniem, skolēni, pieaugušie, pensionāri
2 Muzeju nakts 13.05.2023. muzeja teritorija 1 204 ģimenes ar bērniem, skolēni, pieaugušie, pensionāri
3 Saimnieču diena 30.07.2023. muzeja teritorija 1 317 ģimenes ar bērniem, skolēni,pieaugušie, pensionāri
4 Pļaujas svētki 09.09.2023. muzeja teritorija 1 1971 ģimenes ar bērniem, skolēni, pieaugušie, pensionāri

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

4

t. sk. atklātas pārskata periodā:

4

t. sk. no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Zirgu inventāra šķūnis Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1986
Ratnīca Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1989
Smēde Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums
Šķūnis - noliktava Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1986
Pūnīte Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 2008
Motoru šķūnis Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1989
Pirts Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums
Rija Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1988
Labības šķūnis Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1990
Klēts Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1990
Saimes māja Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1991
Laidars Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 2014
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
visās ēkās

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1764

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1171
Krājuma telpas 181
Pārējās telpas 412
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: