Kontaktinformācija

Adrese:

"Atte", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341

Vadītājs/ direktors:

Janita Šķendere

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Struktūrvienības vadītāja Janita Šķendere 26563597 @
Krājuma glabātāja Māra Gaigaliete 25664436 @
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Aiva Lielbārde 25664436 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Muzeja dibinātājs - Viktors Ķirps. Muzejs tika iekārtots Ottes dzirnavu ēkā un laika gaitā izveidojies par Vidzemes lauku sētu ar 13 ēkām. Dzirnavu ēkas pagrabstāva lielajā akmenī iekalts skaitlis 1795, kas liecina par dzirnavu vecumu. Ottes dzirnavas ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis, tām 1994. gadā īpašumtiesības atguva Mintauts Visvaldis Reingarts. Pēdējos gados un pēdējo reizi 2012. gadā īpašnieki mainījušies vairākkārtēji.

Misija:

Apzināt, krāt, saglabāt un popularizēt Kalncempju pagasta un citu Zeltiņu luterāņu draudzes teritorijā atrodošos pagastu vēsturi un kultūru no 18. gadsimta līdz mūsu dienām, saglabāt piemiņā novadniekus un darba darītājus. Īpašu uzmanību pievēršot vietējām tradīcijām un sadarbībai ar tradīciju kopējiem. Dot sabiedrībai iespēju iepazīt mūsu tautas gara spēku un darba tikumu.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana. Pētnieciskā darba veikšana pamatu ņemot krājumu un citus avotus. Izstāžu veidošana. Izglītojošais darbs. Muzeja atpazīstamības un pieejamības nodrošināšana. Muzeja kā institūcijas darbības nodrošināšana kopā ar Alūksnes novada pašvaldību.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapā pieejama pamatinformācija par muzeju.

Mājaslapas adrese:

Viktora Ķirpa Ates muzejs

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

52A4

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Muzeja šifrs:

KPNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Alūksnes novada pašvaldība, Alūksnes novada muzejs

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00 01.09. - 30.04. - 10:00 - 16:00
Papildu informācija:

Ziemas sezonā, no 1. septembra līdz 30. aprīlim, sestdienās muzejs atvērts apmeklētājiem 10.00-16.00. Ārpus muzeja darba laika apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieteikuma.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem, kuri muzeju apmeklē kopā ar ģimeni; I un II grupas invalīdiem, uzrādot apliecību; pieaugušo grupas (15-20 cilvēki) ekskursijas vadītājam 1 personai; izglītības iestādes audzēkņu grupas vadītājam - 1 pieaugušajam uz 10 bērniem; Latvijas muzeju darbiniekiem, uzrādot apliecību; ICOM biedriem, uzrādot apliecību; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, uzrādot apliecību; apmeklētājiem izstāžu un ekspozīciju atklāšanas dienā; Muzeju nakts pasākumā; Latvijas valsts svētkiem, atceres dienām un gadskārtu ieražu svētkiem veltītos pasākumos.
2 Muzeja priekšmeta deponēšana Latvijas muzejiem, Alūksnes novada pašvaldības iestādēm
3 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
4 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums Pieaugušajiem - 3.50
2 Muzeja apmeklējums Pensionāriem - 2.50
3 Muzeja apmeklējums Skolēniem, pilna laika studentiem, uzrādot apliecību - 2.00
4 Izstādes apmeklējums Personai - 1.00
5 Muzeja teritorijas apskate Personai - 1.00
6 Ekskursijas vadīšana, gida pakalpojumi Grupai - 20.00
7 Izglītojošā programma Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem - 1.50
8 Izglītojošā programma Pieaugušajiem, t.sk..,pensionāriem - 3.00
9 Izglītojošā programma "Kāzas lauku sētā" Grupai - 75.00
10 Pasākumu, t.sk. "Pļaujas svētki" apmeklējums Pieaugušajiem - 5.00
11 Pasākumu, t.sk. "Pļaujas svētki" apmeklējums Skolēniem - 2.50
12 Pasākumu, t.sk. "Pļaujas svētki" apmeklējums Ģimenes biļete (viens līdz divi pieaugušie un viens vai vairāki skolēni) - 15.00
13 Pasākumu "Ottes Ziemassvētki" apmeklējums Personai - 5.00
16 Nakšņošana siena pūnītē Pieaugušajam diennaktī - 4.00
18 Ugunskura vieta ar nakšņošanu teltī Personai diennaktī - 3.50
19 Autotransporta stāvvieta Pļaujas svētkos Vienam transporta līdzeklim - 1.00
20 Telpu noma, zāle, ēkā "Laidars" 1 stunda - 19.97
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Alūksnes novada muzeja nolikums 26.05.2022 Alūksnes novada pašvaldības domes lēmums Nr.147
2. Noteikumi par krājumu Alūksnes novada muzeja Noteikumi par muzeja krājumu 01.07.2022
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns Viktora Ķirpa Ates muzeja krājumā 01.07.2022
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Viktora Ķirpa Ates muzeja darba kārtības noteikumi 01.07.2022
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcija 23.04.2020
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Alūksnes novada pašvaldības domes lēmums "Par Alūksnes novada muzeja maksas pakalpojumiem", pielikums: Viktora Ķirpa Ates muzeja "Vidzemes lauku sēta" maksas pakalpojumu cenrādis 30.03.2023 Nr. 92

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Zirgu inventāra šķūnis Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1986
Ratnīca Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1989
Smēde Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums
Šķūnis - noliktava Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1986
Pūnīte Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 2008
Motoru šķūnis Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1989
Pirts Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums
Rija Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1988
Labības šķūnis Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1990
Klēts Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1990
Saimes māja Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 1991
Laidars Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 Pašvaldības īpašums 2014
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
visās ēkās

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1764

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1171
Krājuma telpas 181
Pārējās telpas 412
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes