Kontaktinformācija

Adrese:

Lāčplēša iela 48 - 8, Rīga, LV-1011

Vadītājs/ direktors:

Antra Medne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Antra Medne 67105942 28359901 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1997

Sākums:

1997. gada 4. marts

Misija:

Nodrošināt radošu un profesionāli kvalitatīvu kultūrvides saglabāšanu Rīgas pilsētā, dodot iespēju visiem interesentiem iepazīt vienu no 20. gadsimta modernisma pārstāvjiem latviešu literatūrā – Aleksandru Čaku un viņa atstāto intelektuālo un sadzīves mantojumu, nodrošinot tā saglabāšanu, pieejamību, izmantojumu pētnieciskā darbā, veicinot sabiedrības interesi un sniedzot iespēju līdzdarboties Muzeja veidotajos kultūras procesos.

Darbība:

Muzeja darbība - krājuma komplektēšana, saglabāšana un izmatošana. Pētnieciskā darba aktivizēšana, izmantojot Muzeja un citu radniecīgu kultūras iestāžu krājumu materiālus. Muzeja pieejamības nodrošinājums sabiedrībai, tā aktivitāšu integrācija Rīgas pilsētas kultūras projektos.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Aleksandra Čaka muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2019

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja speciālisti

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

112A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Muzejs akreditēts līdz:

21.06.2022

Muzeja šifrs:

AČMD

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 17:00
Trešdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums Ekspozīcijas un izstāžu apskate, dalība muzeja organizētajos pasākumos, kā arī iepazīšanās ar krājuma materiāliem pirmsskolas vecuma bērniem, 1. un 2. grupas invalīdiem, latviešu literatūras skolotājiem, Latvijas muzeju darbiniekiem, Starptautiskās Muzeju padomes - ICOM biedriem.
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām, datu bāzēm un muzeja priekšmetiem
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "A. Čaks un viņa pēdējā dzīvesvieta", kā arī mainīgo izstāžu apskate. Ekskursiju un lekciju garums ir 1 stunda. Muzeja ekskursijās ir iespēja klausīties gida stāstījumu latviešu, krievu un angļu valodās. Muzeju var apmeklēt grupās un individuāli, biļetes cena ir nemainīga - 2,00 EUR
2 Audiogids Muzejā pieejams audiogids latviešu, angļu un krievu valodā - 2,00 EUR
3 Ekskursijas -pastaigas. Muzejs piedāvā ekskusijas - pastaigas maršrutos pa Aleksandra Čaka dzīves un darba vietām Rīgas centrā un Pārdaugavā. Ekskursijas cena - 3,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Reglaments 14.02.2020
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Aleksandra Čaka memoriālā dzīvokļa-muzeja krājumu 24.04.2012 Nr.3
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Muzeja krājuma priekšmetu aizsardzība ārkārtas situācijā 14.12.2012
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi apmeklētājiem un muzeja darbiniekiem 31.01.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ugunsdzēsības instrukcija 13.03.2020
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Rīgas pašvaldības Kultūras iestāžu apvienības nolikums par A. Čaka memoriālā dzīvokļa - muzeja krājuma komisijas izveidošanu. 28.05.2019 RPKIA-19-63-rs

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2021.gada beigās:

3737

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

3737

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

1

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

1

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

28

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Grāmatas restaurācija 20
2 Piemiņas lietas (trauki, porcelāna) restaurācija 8

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

400

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

28

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1305

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

180

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

180

Krājums: izmantošana

2021.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

914

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

766

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

766

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Aleksandrs Čaks un viņa pēdējā dzīvesvieta 766 766

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

43

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

43

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Tematiskā izstāde "Vidzemes valdzinājums" 19 19
2 Tematiskā izstāde "Draudzība" Aleksandram Čakam un Pāvilam Vīlipam 120 24 24

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

105

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

105

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Izstāde izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa" "No Aleksandra līdz Čakam" 105 105

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 38 17 55
Digitālo attēlu izgatavošanai 93 64 157

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2021.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 4 4
Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Antra Medne Aleksandra Čaka mātes dzimta Zemgalē 05.01.2021 15.06.2022 publikācija darba procesā
2 Antra Medne 100 gadu pēc atgriešanās (1922.gads) 19.01.2021 28.01.2022 publikācija darba procesā
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Antra Medne Aleksandra Čaka poēmu cikla "Mūžības skartie" tapšanas galvenie iedvesmas avoti Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā 10 lpp.
2 Antra Medne No futūrisma līdz mākslinieku biedrībai “Zaļā Vārna”. Ceļš no Tālajiem Austrumiem līdz Rīgai. (Mākslinieki Kārlis Baltgailis un Jānis Plase). Kultūras krustpunkti 12 lpp.
3 Antra Medne Aleksandra Čaka poēmu cikla "Mūžības skartie" rašanās Priekšvārds grāmatai A. Čaks "Mūžības skartie" 8 lpp.
4 Antra Medne Latviešu dzejnieka Aleksandra Čaka radniecība ar Apkalnu un Ausēju dzimtām Latvijas Zinātņu Akadēmijas vēstis 16 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

140

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2021.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 2524
Individuālie 2024
Pārējie 320
Apmeklētāji grupās 180
Skolēni grupās 178
Ārzemnieki grupās 2
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1028

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

126

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

756

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

170

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

34

Lekciju skaits muzejā:

10

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

2

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

32

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

13

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

12

tai skaitā muzejā:

5

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Antra Medne Aleksandra Čaka Rīga 3 67 viduskolnēni un interesenti
2 Antra Medne Aleksandra Čaka personība un daiļrade 4 80 viduskolnēni un interesenti
3 Solvita Elerta Aleksandra Čaka dzīve Lāčplēša ielas 48 dzīvoklī 3 63 viduskolnēni un interesenti
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Antra Medne Aleksandra Čaka Rīga (pastaiga pa Rīgas centru)) 2019 2 32 vidusskolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Antra Medne Aleksandra Čaka Rīga (pastaiga pa Rīgas centru)) 2019 1 13 interesenti
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Kultūras forums "Baltā nakts" 04.09.2021 Aleksandra Čaka muzejs 1 308 interesenti
2 Dzejnieces Elitas Bičevskas dzejas vakars "Alter-ego" 06.10.2021 Aleksandra Čaka muzejs 1 16 interesenti
3 A. Čaka piemiņas ciļņa atklāšana (mākslinieks A. Vilipsons) 14.10.2021 Aleksandra Čaka muzejs 1 65 interesenti
4 Seminārs "Ainavu muzeoloģija" 14.12.2021 Aleksandra Čaka muzejs 1 15 muzeju speciālisti
5 Dzejas dienas 23.09.2021 Rīgas Ēbelmuižas pamatskola 1 34 skolēni, skolotāji
6 "Aleksandra Čaka kartupeļu brālība" 07.10.2021 Rīgas Ēbelmuižas pamatskola 1 100 skolēni, skolotāji
7 Literārs vakars "Tikšanās Aleksandra Čaka viesistabā" (K. Pētersone) 14.10.2021 Izstāžu zāle "Rīgas mākslas telpa" 1 11 interesenti
8 Literārs vakars "Tikšanās Aleksandra Čaka viesistabā" (J. Rokpelnis un J. Joņevs) 25.11.2021 Izstāžu zāle "Rīgas mākslas telpa" 1 15 interesenti
9 Literārs vakars "Tikšanās Aleksandra Čaka viesistabā" (M. Vilsons) 02.12.2021 Izstāžu zāle "Rīgas mākslas telpa" 1 15 interesenti
10 Aleksandra Čaka muzeja logo atklāšana 01.12.2021 Aleksandra Čaka muzejs 1 10 aicinātie viesi
11 Aleksandra Čaka balvas pasniegšanas ceremonija 03.12.2021 Izstāžu zāle "Rīgas mākslas telpa" 1 60 aicinātie viesi
12 Literārs vakars "Tikšanās Aleksandra Čaka viesistabā" (A. Robežnieks un E. Raups) 09.12.2021 Izstāžu zāle "Rīgas mākslas telpa" 1 15 interesenti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzejs atrodas 3.stāvā. No 2020. gada 26. novembra namā, kurā darbojas muzejs, darbojas lifts.
2. Redzes invalīdiem Muzejā tiek vadītas grupas redzes invalīdiem, izmantojot audio ierakstus-mūziku un dzejas ierakstus profesionāku aktieru izpildījumā. Muzeja darbinieki tiek aicināti arī uz Rīgas neredzīgo un vājredzīvo bērnu internātskolu ar lekcijām un audio ierakstiem.
3. Dzirdes invalīdiem Muzejs piemērots dzirdes invalīdiem un muzejam ir 17 gadu ilga sadarbība ar nedzirdīgo bērnu internātskolu. Muzejā tiek vadītas grupas dzirdes invalīdiem, izmantojot surdotulkojumu. Muzeja darbinieki tiek aicināti arī uz Rīgas nedzirdīgo un vājdzirdīgo bērnu internātskolu, ar kuru muzejam jau 17 gadus radoša sadarbība. Muzeja darbinieki jau 8 gadu ir arī Dzejas dienu konkursa, kas notiek Rīgas nedzirdīgo un vājdzirdīgo bērnu internātskolā, žūrijas komisijā
4. Citām invalīdu grupām Muzejā tiek vadītas ekskursijas cilvēkiem no dienas centriem ar garīgās attīstības traucējumiem. Iepazīstināšana ar muzeju, priekšmetiem, dzejnieka biogrāfiju. Muzejs ir pieejams visām invalīdu grupām.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2021.gadā:

5

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

4

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

3

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

5

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Lāčplēša 48 -8, Rīga Fizisko personu īpašums 1913
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Lāčplēša iela 48

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

79

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 62
Krājuma telpas 11
Pārējās telpas 6
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes