Kontaktinformācija

Adrese:

Lāčplēša iela 48 - 8, Rīga, LV-1011

Vadītājs/ direktors:

Antra Medne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Antra Medne 67105942 28359901 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1997

Sākums:

1997. gada 4. marts

Misija:

Nodrošināt radošu un profesionāli kvalitatīvu kultūrvides saglabāšanu Rīgas pilsētā, dodot iespēju visiem interesentiem iepazīt vienu no 20. gadsimta modernisma pārstāvjiem latviešu literatūrā – Aleksandru Čaku un viņa atstāto intelektuālo un sadzīves mantojumu, nodrošinot tā saglabāšanu, pieejamību, izmantojumu pētnieciskā darbā, veicinot sabiedrības interesi un sniedzot iespēju piedalīties un līdzdarboties Muzeja veidotajos kultūras procesos.

Darbība:

Muzeja darbība - krājuma komplektēšana, saglabāšana un izmatošana. Pētnieciskā darba aktivizēšana, izmantojot Muzeja un citu radniecīgu kultūras iestāžu krājumu materiālus. Muzeja pieejamības nodrošinājums sabiedrībai, tā aktivitāšu integrācija Rīgas pilsētas kultūras projektos.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapā ir pieejama publiska informācija par Muzeja aktualitātēm, darba laiku, dzejnieka A. Čaka biogrāfija un inofrmācija par Aleksandra Čaka balvu.

Mājaslapas adrese:

Aleksandra Čaka muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2019

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja speciālisti

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

112AA

Akreditācijas datums:

16.06.2022

Muzejs akreditēts līdz:

15.06.2027

Muzeja šifrs:

AČMD

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība

Dalība organizācijās:

Latvijas muzeju biedrība, ICOM Latvia

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 17:00
Trešdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums Ekspozīcijas un izstāžu apskate, dalība muzeja organizētajos pasākumos, kā arī iepazīšanās ar krājuma materiāliem pirmsskolas vecuma bērniem, 1. un 2. grupas invalīdiem, latviešu literatūras skolotājiem, Latvijas muzeju darbiniekiem, Starptautiskās Muzeju padomes - ICOM biedriem.
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām, datu bāzēm un muzeja priekšmetiem
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "A. Čaks un viņa pēdējā dzīvesvieta", kā arī mainīgo izstāžu apskate. Ekskursiju un lekciju garums ir 1 stunda. Muzeja ekskursijās ir iespēja klausīties gida stāstījumu latviešu, krievu un angļu valodās. Muzeju var apmeklēt grupās un individuāli, biļetes cena ir nemainīga - 2,00 EUR
2 Audiogids Muzejā pieejams audiogids latviešu, angļu un krievu valodā - 2,00 EUR
3 Ekskursijas -pastaigas. Muzejs piedāvā ekskusijas - pastaigas maršrutos pa Aleksandra Čaka dzīves un darba vietām Rīgas centrā un Pārdaugavā. Ekskursijas cena - 2,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Reglaments 15.09.2020
2. Noteikumi par krājumu ALEKSANDRA ČAKA MUZEJA KRĀJUMA KOMISIJAS NOLIKUMS 01.03.2022 RPKIA-22-1-nos
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Muzeja krājuma priekšmetu aizsardzība ārkārtas situācijā 14.12.2012
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi apmeklētājiem un muzeja darbiniekiem 31.01.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ugunsdzēsības instrukcija 27.03.2021

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

3747

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

3747

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

10

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

10

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 10 10

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

24

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Grāmatas restaurācija 24

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

250

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

24

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1355

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

50

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

50

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

923

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

766

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

766

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Aleksandrs Čaks un viņa pēdējā dzīvesvieta 766 766

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

157

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

157

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Tematiskā izstāde “100 gadu pēc atgriešanās” 32 32
2 Mātes dienas svinības Aleksandra Čaka muzejā 47 47
3 Tematiskā izstāde "Nabas saite" 24 24
4 Tematiskā izstāde "Čaka paradīze" 28 28
5 Izstāde “Krāsainie svētki” 26 26

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 134 14 148
Digitālo attēlu izgatavošanai 54 14 68

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2022.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 3 1
Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Antra Medne Aleksandra Čaka izglītības ceļš un skolotāja darbs literatūrvēsturiskos kontekstos 01.02.2016 30.11.2022 Doktora disertācija pabeigts un aizstāvēts
2 Solvita Elerta Divi sava aroda meistari – Andrejs Upīts un Aleksandrs Čaks 01.10.2022 01.12.2022 Konference Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Antra Medne No aizgūtas idejas Krievijā līdz mākslinieku biedrības “Zaļā Vārna” izveidei. Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi. Zinātnisko rakstu krājums. 10 lapas

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

5

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

45

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3623
Individuālie 955
Apmeklētāji grupās 2668
Skolēni grupās 2204
Pārējie grupās 464
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1064

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

256

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1536

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

312

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

86

Lekciju skaits muzejā:

23

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

4

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

52

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

13

tai skaitā muzejā:

6

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Antra Medne Aleksandra Čaka Rīga 9 56 Interesenti
2 Antra Medne Aleksandra Čaka personība un daiļrade 7 56 Interesenti
3 Solvita Elerta Aleksandra Čaka dzīve Lāčplēša ielas dzīvoklī 7 68 Interesenti
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Antra Medne Aleksandra Čaka Rīga (pastaiga pa Rīgas centru)) 2019 4 52 Interesenti
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Nacionālā mantojuma saglabāšana krīzes apstākļos 13.04.2022 Aleksandra Čaka muzejs 1 28 Latvijas muzeju speciālisti
2 Mātes diena 07.05.2022 Aleksandra Čaka muzejs 1 8 interesenti
3 Muzeju nakts "Sadoties rokās" 14. 05.2022 Aleksandra Čaka muzejs 1 216 interesenti
4 Informatīvās plāksnes atklāšana ceriņu šķirnēm Čaks un Emīlija 20.05.2022 Pētera Upīša dārzs Dobelē 1 76 interesenti
5 Konference "Ainavu muzealizācija" 05.07.2022 Raiņa un Aspazijas vasarnīca Majoros 1 26 Latvijas muzeju speciālisti
6 Dzejas dienas 27.09.2022 Rīgas Ēbelmuižas pamatskola 1 52 skolnieki un skolotāji
7 Ievadpasākums "Aleksandram Čakam 121" 06.10.2022 Aleksandra Čaka muzejs 1 22 interesenti
8 Starptautiska zinātniska konferesnce veltīta A. Čakam 14.10.2022 Izstāžu zāle Rīgas mākslas telpa 1 38 interesenti
9 Aleksandra Čaka nozīmītes pasniegšanas ceremonija 14.10.2022 Izstāžu zāle Rīgas mākslas telpa 1 96 interesenti
10 Aleksandrs Čaks. Iedomu spoguļi. M. Vilsona monoizrāde 27.10.2022 Aleksandra Čaka muzejs 3 72 interesenti
11 Aleksandrs Čaks. Mūžības skartie. Grāmatas prezentācija 09.11.2022 Grāmatnīca Novaja Riga 1 26 interesenti
12 Referāts par A. Čaku Andrejam Upītim veltītajā konferencē 03.12.2022 Aizkraukles kultūras centrs 1 67 interesenti
13 Bibliotēka personību muzejā, seminārs 02.12.2022 Aleksandra Čaka muzejs 1 26 latvijas muzeju speciālisti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Muzejs pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo ēkā, kurā atrodas muzejs, ir moderns lifts.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Muzejā tiek vadītas grupas redzes invalīdiem, izmantojot audio ierakstus-mūziku un dzejas ierakstus profesionāku aktieru izpildījumā.Muzeja darbinieki tiek aicināti arī uz Rīgas neredzīgo un vājredzīvo bērnu internātskolu ar lekcijām un audio ierakstiem.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Muzejs pieejams cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Čaka muzejs kopš 2005. gada sadarbojas ar Rīgas Ēbelmuižas pamatskolu un veido kopīgus pasākumus gan muzejā, gan skolā.
4. Cilvēkiem ar cita veida traucējumiem vai ierobežojumiem Muzejā tiek vadītas ekskursijas cilvēkiem no dienas centriem ar garīgās attīstības traucējumiem. Iepazīstināšana ar muzeju, priekšmetiem, dzejnieka biogrāfiju.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētāji tiek acināti aizpildīt sagatavotu anketu par muzeja darbu

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

7

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

6

Tai skaitā no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

2

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

2

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Starptautiska konference "Kultūras krustpunkti" Referāts 04.11. Latvijas Kultūras akadēmija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Lāčplēša 48 -8, Rīga Fizisko personu īpašums 1913
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Lāčplēša iela 48

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

79

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 62
Krājuma telpas 11
Pārējās telpas 6
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes