Kontaktinformācija

Adrese:

Lāčplēša iela 48 - 8, Rīga, LV-1011

Vadītājs/ direktors:

Antra Medne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Antra Medne 67105942 28359901 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1997

Sākums:

1997. gada 4. marts

Misija:

Nodrošināt radošu un profesionāli kvalitatīvu kultūrvides saglabāšanu Rīgas pilsētā, dodot iespēju visiem interesentiem iepazīt vienu no 20. gadsimta modernisma pārstāvjiem latviešu literatūrā – Aleksandru Čaku un viņa atstāto intelektuālo un sadzīves mantojumu, nodrošinot tā saglabāšanu, pieejamību, izmantojumu pētnieciskā darbā, veicinot sabiedrības interesi un sniedzot iespēju piedalīties un līdzdarboties Muzeja veidotajos kultūras procesos.

Darbība:

Muzeja darbība - krājuma komplektēšana, saglabāšana un izmatošana. Pētnieciskā darba aktivizēšana, izmantojot Muzeja un citu radniecīgu kultūras iestāžu krājumu materiālus. Muzeja pieejamības nodrošinājums sabiedrībai, tā aktivitāšu integrācija Rīgas pilsētas kultūras projektos.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapā ir pieejama publiska informācija par Muzeja aktualitātēm, darba laiku, dzejnieka A. Čaka biogrāfija un inofrmācija par Aleksandra Čaka balvu.

Mājaslapas adrese:

Aleksandra Čaka muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2019

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja speciālisti

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

112AA

Akreditācijas datums:

16.06.2022

Muzejs akreditēts līdz:

15.06.2027

Muzeja šifrs:

AČMD

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, ICOM Latvia

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 17:00
Trešdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums Ekspozīcijas un izstāžu apskate, dalība muzeja organizētajos pasākumos, kā arī iepazīšanās ar krājuma materiāliem pirmsskolas vecuma bērniem, 1. un 2. grupas invalīdiem, latviešu literatūras skolotājiem, Latvijas muzeju darbiniekiem, Starptautiskās Muzeju padomes - ICOM biedriem.
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām, datu bāzēm un muzeja priekšmetiem
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "A. Čaks un viņa pēdējā dzīvesvieta", kā arī mainīgo izstāžu apskate. Ekskursiju un lekciju garums ir 1 stunda. Muzeja ekskursijās ir iespēja klausīties gida stāstījumu latviešu, krievu un angļu valodās. Muzeju var apmeklēt grupās un individuāli, biļetes cena ir nemainīga - 2,00 EUR
2 Audiogids Muzejā pieejams audiogids latviešu, angļu un krievu valodā - 2,00 EUR
3 Ekskursijas -pastaigas. Muzejs piedāvā ekskusijas - pastaigas maršrutos pa Aleksandra Čaka dzīves un darba vietām Rīgas centrā un Pārdaugavā. Ekskursijas cena - 2,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības virzieni un funkcijas formulētas muzeja misijā un reglamentā.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Reglaments 15.09.2020
2. Noteikumi par krājumu ALEKSANDRA ČAKA MUZEJA KRĀJUMA KOMISIJAS NOLIKUMS 01.03.2022 RPKIA-22-1-nos
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Muzeja krājuma priekšmetu aizsardzība ārkārtas situācijā 16.03.2022
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi apmeklētājiem un muzeja darbiniekiem 31.01.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ugunsdzēsības instrukcija 27.03.2021
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
6. Par Aleksandra Čaka muzeja krājuma komisijas izveidošanu 01.03.2022 RPKIA-22-28-rs

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2023.gada beigās:

3775

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits:

3775

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

28

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

28

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 28 28

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

300

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1402

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

47

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

47

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

827

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

766

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

766

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Aleksandrs Čaks un viņa pēdējā dzīvesvieta 766 766

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

61

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

61

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Tematiskā izstāde "Mīlestības stāsts" 32 32
2 Tematiskā izstāde "Trauksmenieki" 29 29

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 147 56 203
Digitālo attēlu izgatavošanai 76 6 82

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 5762
Individuālie 4965
Apmeklētāji grupās 797
Skolēni grupās 441
Pārējie grupās 356
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

2783

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

257

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1542

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

318

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

33

Lekciju skaits muzejā:

22

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

3

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

76

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

18

t. sk. muzejā:

9

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A. Medne "Aleksandra Čaka darbība Rūdolfa Egles literatūras studijā" 1 77 Zinātnieki un literatūras pētnieki
2 S. Elerta "Nezināmais Čaks" 1 36 Interesenti un Pļaviņu viduskolas skolēni
3 A. Medne "Čaka mīlestības gadi" 1 56 J. Rozentāla mākslas skolas studenti un pasniedzēji
4 A. Medne Aleksandra Čaka personība un daiļrade 5 134 Viduskolnieki un studenti
5 A. Medne Aleksandra Čaka Rīga 5 90 Interesenti un vidusskolas skolēni
6 S. Elerta Aleksandra Čaka dzīve Lāčplēša ielas 48-8 dzīvoklī 9 145 Interesenti un vidusskolēni
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 A. Medne Aleksandra Čaka Rīga (pastaiga pa Rīgas centru)) 2019 3 76 skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Aleksandra Čaka dzeja svešvalodās 26.01.2023 Aleksandra Čaka muzejs 1 26 Interesenti
2 Dzejas vakars "Sarunas ar Čaku" 02.02.2023 Aleksandra Čaka muzejs 1 25 Interesenti
3 Sarunas par izstādi 20.02.2023 Jēkabpils pulsētas bibliotēka 1 28 Interesenti
4 Latvijas personību muzeju pavasara sesija L.Tauns un A. Čaks vienojošais un atšķirīgais 14.04.2023 Rakstniecības un mūzikas muzejs 1 26 Latvijas personību muzeju speciālisti
5 Īras Rozentāles izstādes atklāšana 19.04.2023 Aleksandra Čaka muzejs 1 26 Interesenti
6 Izstādes "Mīlestības stāsts" atvēršana 20.04.2023 Spāres muiža 1 64 Interesenti
7 Muzeju nakts "Reveranss dzīvei" 13.05.2023 Aleksandra Čaka muzejs 1 276 Interesenti
8 Konference "Sociālā atmiņa" 02.06.2023 Raiņa un Aspazijas vasarnīca Majoros 1 32 Latvijas personību muzeju speciālisti
9 Svētku diena muzejā 19.08.2023 Aleksandra Čaka muzejs 1 89 Interesenti
10 Tikšanās izstādē "Nezināmais Čaks" 04.09.2023 Saldus pilsētas bibliotēka 1 26 Interesenti
11 Dzejas diena "Kartupeļu rakšana" 11.09.2023 Rīgas Ēbelmuižas pamatskola 1 29 Skolotāju un skolnieki
12 Dzejas diena ar Elitu Bičevsku 05.10.2023 Aleksandra Čaka muzejs 1 22 Interesenti
12 Dzejas diena "Satikšanās pāri laikam" 13.10.2023 Rīgas Ēbelmuižas pamatskola 1 67 Skolotāji un skolnieki
14 Aleksandra Čaka balvas pasniegšanas ceremonija 27.10.2023 Izstāžu zāle "Rīgas mākslas telpa" 1 120 Aicinātie viesi
15 A. Čaks, N. MAtvejevs. Mīlestības gads" Mārtiņa Vilsona monoizrāde 01.11.2023; 02.12.2023 Aleksandra Čaka muzejs 2 50 Interesenti
16 Sesija "2023. gada novitātes, sasniegumi un atziņas" 07.11.2023 Dziesmu svētku iedvesmas telpa 1 33 Latvijas personību muzeju speciālisti
17 Izstādes "Pilsētas eņģeļi. Čaks" atvēršana 05.12.2023 Aleksandra Čaka muzejs 1 33 Interesenti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir iespēja iekļut Muzejā izmantojot liftu.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Muzejā tiek vadītas grupas redzes invalīdiem, izmantojot audio ierakstus-mūziku un dzejas ierakstus profesionāku aktieru izpildījumā.Muzeja darbinieki tiek aicināti arī uz Rīgas neredzīgo un vājredzīvo bērnu internātskolu ar lekcijām un audio ierakstiem.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Muzejs pieejams cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Čaka muzejs kopš 2005. gada sadarbojas ar Rīgas Ēbelmuižas pamatskolu un veido kopīgus pasākumus gan muzejā, gan skolā.
4. Cilvēkiem ar cita veida traucējumiem vai ierobežojumiem Muzejā tiek vadītas ekskursijas cilvēkiem no dienas centriem ar garīgās attīstības traucējumiem. Iepazīstināšana ar muzeju, priekšmetiem, dzejnieka biogrāfiju.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētāji tiek acināti aizpildīt sagatavotu anketu par muzeja darbu

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

5

t. sk. atklātas pārskata periodā:

4

t. sk. no muzeja krājuma:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Starptautiskās Literatūras un komponistu muzeju komitejas (ICLCM) konference “Literatūras un komponistu muzeju jaunā definīcija: to mērķi un metodes”. Dalība starptautiskā konferencē un darbs ICLCM valdē pie 2023. gada un 2024. gada projektiem 12.09.2023 - 17.09.2023 ICOM Kirgizstāna Biškeka Kirgizstāna

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Lāčplēša 48-8 Fizisko personu īpašums 1913
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Lāčplēša 48-8

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

79

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 62
Krājuma telpas 11
Pārējās telpas 6
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes