Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Zvanītāju Bukas, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV-5106

Vadītājs/ direktors:

Dace Anna Zvaigzne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Dace Anna Zvaigzne 65152894 26608478 @
@
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Muzejs ir izglītojoša institūcija, kura vāc un saglabā materiālās vērtības par aktieri, režisoru Teodoru Amtmani (1883. - 1938.) un Alfreda Amtmani Briedīti (1885. - 1966.) un viņu devumu latviešu teātra mākslas attīstībā.

Misija:

Popularizēt Valles pagasta ievērojamo cilvēku, aktieru, režisoru, teātra pedagogu - brāļu Amtmaņu devumu latviešu teātra mākslas attīstībā ar muzejiskiem līdzekļiem un interaktīvām metodēm popularizēt teātra spēlēšanas tradīcijas novadā, tagad un nākotnē.

Darbība:

Atbilstoši muzeja misijai papildināt muzeja krājumu par brāļiem Teodoru Amtmani (1883.-1938.) un Alfredu Amtmani Briedīti (1885.-1966.), kā arī papildināt krājumu piesaistot Nacionālā teātra aktierus, Alfreda Amtmaņa Briedīša prēmijas laureātus; nodrošināt krājuma pieejamību sabiedrībai; uzturēt saikni un veidot jaunas tikšanās ar Nacionālā teātra ievērojamām personībām; iesaistīt skolu jaunatni kopīgiem teātra spēlēšanas pasākumiem; sadarboties ar Vecumnieku novada domi un vietējo sabiedrību, lai nodrošinātu muzeja darbību; sniegt tūrisma pakalpojumus, iepazīstinot ar Valles pagasta un Vecumnieku novada teritorijā esošajiem apskates objektiem.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

41A4

Akreditācijas datums:

25.06.2019

Muzejs akreditēts līdz:

24.06.2024

Muzeja šifrs:

AAM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Vecumnieku novada dome

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena Brīvdiena
Otrdiena Brīvdiena
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 17:00
Svētdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Ziemas sezonā no 1.novembra līdz 1. maijam, ekskursijas muzejā un muzeja telpu nomu pieteikt, zvanot uz mob.tālr. 26608478 vai tālr. 65152894.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Teātra diena Tikšanās ar Nacionālā teātra māksliniekiem; Vecumnieku novada amatierteātru grupām; Vecumnieku novada skolu teātra pulciņiem; amatierteātru grupām no citiem novadiem.
2 Muzeju nakts Starptautiskās akcijas "Eiropas Muzeju nakts" pasākums, tradicionāli notiek Starptautiskajai Muzeju dienai, 18. maijam, tuvākajā sestdienā, no vakara līdz pusnaktij.
3 Alfredam Amtmanim Briedītim veltīts atceres pasākums 5. augustā Atceres pasākums veltīts Alfreda Amtmaņa Briedīša piemiņai: dievkalpojums un koncerts Valles ev. lut. baznīcā, kam seko literāri muzikāla programma Nacionālā teātra mākslinieku izpildījumā, tikšanās ar aktieriem un teātra darbiniekiem muzeja dārzā. programmā arī Vecumnieku novada amatierteātru sniegums.
4 Teodoram Amtmanim veltīts atceres pasākums decembrī Atceres pasākums veltīts Teodora Amtmaņa piemiņai: literāri muzikāla programma, tikšanās ar Nacionālā teātra māksliniekiem, piparkūku darbnīca. Pasākumā piedalās Teodora Amtmaņa ģimene.
5 Muzeja apmeklējums Vecumnieku novada pirmsskolas vecuma bērniem un skolu jaunatnei. Bez maksas.
6 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar ceļvežiem, literatūru, bukletiem.
7 Muzejpedagoģiska programma "Uz skatuves aktieris", G. Kārkliņas lugas lasīšana lomās, atbilstoši skolēnu vecumam; "Ābola nelaime"; "Kā Margrietiņai izgāja"; "Stiklapogas iedomība"; lomu skečs - spēle "Rācenis"; viktorīna "Nacionālā teātra aktieri"; ekskursija "Iepazīsti A .Amtmaņu dzimtas māju, muzeju "Zvanītāju Bukas""
8 Literatūras stunda muzejā vidusskolēniem Atbilstoši skolotāja norādījumiem, iecerēm.
9 Vecumnieku novada skolu pasākums muzejā Piedalās pamatskolu un vidusskolu skolēni - "Stāstnieks"
10 Baltā galdauta svētki Piedalās Vecumnieku novada pašdarbības kolektīvi
11 Veļu vakars Piedalās folkloras kopa "Tīrums"
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja apmeklējums Pieaugušajiem - 0,70 EUR
2 Muzeja apmeklējums Skolas vecuma bērniem, pensionāriem - 0,40 EUR
3 Tradīciju, svētku svinēšana muzeja teritorijā 14,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Papildināt muzeja krājumu par brāļiem Teodoru Amtmani un Alfredu Amtmani Briedīti , kā arī papildināt krājumu piesaistot Nacionālā teātra aktierus, Alfreda Amtmaņa Briedīša prēmijas laureātus; nodrošināt krājuma pieejamību sabiedrībai; uzturēt saikni un veidot jaunas tikšanās ar Nacionālā teātra ievērojamām personībām; iesaistīt skolu jaunatni kopīgiem teātra spēlēšanas pasākumiem; sadarboties ar Vecumnieku novada domi un vietējo sabiedrību, lai nodrošinātu muzeja darbību; sniegt tūrisma pakalpojumus, iepazīstinot ar Valles pagasta un Vecumnieku novada teritorijā esošajiem apskates objektiem.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Nolikums 27.03.2013 Nr.3,3,
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi 27.03.2013 Nr.3,3,
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība kādā tiek glabātas durvju atslēgas 17.04.2013
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba līgums 06.08.2009 Nr. 4-03/2009
5. Darba drošības u.c. noteikumi Instrukcija 02.10.2009
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Nolikums par Aktieru Amtaņu muzeja padomi 27.03.2013 (sēdes prot. Nr.3,3,)
2 Nolikums par Aktieru Amtmaņu muzeja krājuma komisiju 27.03.2013 Nr.91
3 Amata apraksts Muzeja vadītājs(kultūras jomā -131913) 05.08.2009 Nr.4-01/39
4 Vienošanās par izmaiņām 06.08.2009. darba līgumā. 28.04.2014 Nr. 4-03/2009-71
5 Vienošanās par izmaiņām 2009.gada 6.augusta darba līgumā. 06.11.2015 Nr.4-03/2009-71
6 Vienošanās par izmaiņām 2009.gada 6.augusta darba līgumā. 10.10.2016 Nr.4-03/2009-71
7 Vienošanās par izmaiņām 2009.gada 6.augusta darba līgumā. 28.01.2016 Nr.4-03/2009-71

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

417

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

247

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

1

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

50

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

90

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

46

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

119

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

46

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ģimenes istaba 33 1
2 A.Amtmaņa Briedīša radošo darbu istaba 29 5
3 A.Amtmaņa Briedīša prēmijas laureātu istaba 54 37
4 Priekšnams 3 3

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 2
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 2 2
Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 D.A.Zvaigzne Amtmaņu Dzimtas koka sīkāka izpēte, papildināšana 01.12.2019 10.05.2021 Saistīts ar iesaistīšanos projektā, par inovatīvu ekspozīciju muzejā. Procesā
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 D.A.Zvaigzne Buklets 3 lpp.
2 D.A.Zvaigzne Grāmatzīme 1 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

30

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 385
Individuālie 39
Pārējie 234
Apmeklētāji grupās 112
Skolēni grupās 38
Pārējie grupās 74
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

289

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

250

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1550

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

96

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

15

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

2

tai skaitā muzejā:

2

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Jāņu ielīgošana 20.06.2020. Aktieru Amtmaņu muzejs 1 60 Novada iedzīvotāji
2 Alfreda Amtmaņa Briedīša atceres pasākums 05.08.2020. Aktieru Amtmaņu muzejs 1 160 Latvijas Nacionālā teātra aktieri, darbinieki, pasākuma apmeklētāji novada iedzīvotāji, interesenti no tālienes

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Muzeja dārzā otro gadu tiek rīkota Jāņu ielīgošana. Atsaucība un atbalsts saņemts no Vecumnieku novada iedzīvotājiem . Pasākumā piedalās Nacionālā teātra mākslinieki un Valles amatierteātris "Briedīši" .

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

1

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

4

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aktieru Amtmaņu muzejs Aktieru Amtmaņu muzejs "Zvanītāju Bukas" Valles pagasts, Vecumnieku novads LV -5106 Pašvaldības īpašums 1985. 6
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
"Zvanītāju Bukas", Valles pagasts, Vecumnieku novads

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

142

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 130
Krājuma telpas 12
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: