Kontaktinformācija

Adrese:

"Zvanītāju Bukas", Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106

Vadītājs/ direktors:

Dace Anna Zvaigzne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Dace Anna Zvaigzne 65152894 26608478 @
@
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Muzejs ir izglītojoša institūcija, kura vāc un saglabā materiālās vērtības par aktieri, režisoru Teodoru Amtmani(1883. - 1938.) un teātra aktieri, režisoru, te;atra pedagogu Alfredu Amtmani Briedīti(1885. -1966.) viņu devumu latviešu teātra mākslas attīstibā.

Misija:

Popularizēt Valles pagasta ievērojamo cilvēku, aktieru,režisoru, teātra pedagogu - brāļu Amtmaņu devumu latviešu teātra mākslas attīstībā un muzejiskiem līdzekļiem un interaktīvām metodēm popularizēt teātra spēlēšanas tradīcijas novadā, tagad un nākotnē.

Darbība:

Atbilstoši muzeja misijai papildināt muzeja krājumu par brāļiem Teodoru Amtmaņi (1883.-1938.) un Alfredu Amtmani Briedīti(1885.-1966.), kā arī papildināt krājumu piesaistot Nacionālā aktierus, Alfreda A mtmaņa Briedīša prēmijas laureātus, nodrošināt krājuma pieejamību sabiedrībai, uzturēt saikni un veidot jaunas tikšanās ar Nacionālā te;atra ievērojamām personībām, iesaistīt skolu jaunatni kopīgiem teātra spēlēšanas pasākumiem, sadarboties ar Vecumnieku novada domi un vietējo sabiedrību, lai nodrošinātu muzeja darbību, sniegt tūrisma pakalpojumus, iepazīstinot ar Valles pagasta un Vecumnieku novada teritorijā esošajiem apskates objektiem.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzejam nav savas mājaslapas

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

41A4

Akreditācijas datums:

25.06.2019

Muzejs akreditēts līdz:

24.06.2024

Muzeja šifrs:

AAM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena Brīvdiena
Otrdiena Brīvdiena
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 17:00
Svētdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Ziemas sezonā no 1.novembra līdz 1. maijam, ekskursijas muzejā un muzeja telpu īri pieteikt, zvanot uz mob.tālr. 26608478 vai tālr. 65152894.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Teātra diena Tikšanās ar Nacionālā teātra māksliniekiem, Bauskas novada amatierteātru grupām, novada skolu teātra pulciņiem, amatierteātru grupām no citiem novadiem.
2 Muzeju nakts Starptautiskās akcijas "Eiropas Muzeju nakts" pasākums, tradicionāli notiek Starptautiskajai Muzeju dienai, 18. maijam, tuvākajā sestdienā, no vakara līdz pusnaktij.
3 Alfredam Amtmanim Briedītim veltīts atceres pasākums 5. augustā Atceres pasākums veltīts Alfreda Amtmaņa Briedīša piemiņai: dievkalpojums un koncerts Valles ev. lut. baznīcā, kam seko literāri muzikāla programma Nacionālā teātra mākslinieku izpildījumā, tikšanās ar aktieriem un teātra darbiniekiem muzeja dārzā, programmā Bauskas novada amatierteātru sniegums.
4 Teodoram Amtmanim veltīts atceres pasākums decembrī Atceres pasākums veltīts Teodora Amtmaņa piemiņai: piedalās NT aktieri literāri muzikāla programma, tikšanās ar Nacionālā teātra māksliniekiem, piparkūku darbnīca. Pasākumā piedalās Teodora Amtmaņa ģimene.
5 Muzeja apmeklējums Vecumnieku novada pirmsskolas vecuma bērniem un skolu jaunatnei. Bez maksas.
6 Uzziņu materiāla pieejamība Ceļveži, bukleti.
7 Muzejpedagoģiska programma 1. "Uz skatuves aktieris" G. Kārkliņas lugas lasīšana lomās, atbilstoši skolēnu vecumam; "Ābola nelaime"; "Kā Margrietiņai izgāja"; "Stiklapogas iedomība". 2. Lomu skečs - spēle "Rācenis". 3. Viktorīna - "Nacionālā teātra aktieri". Video "Spēlmaņu cilts" 4. Iepazīsti 'Amtmaņu dzimtas māju, muzeju "Zvanītāju Bukas. 5. Mūsu zeme - Latvija.(pirmsskolas vecuma bērniem)
8 Literatūras stunda muzejā vidusskolēniem Atbilstoši skolotāja norādījumiem, iecerēm.
9 Vecumnieku novada skolu pasākums muzejā Piedalās pamatskolu un vidusskolu skolēni - "Stāstnieks"
10 Baltā galdauta svētki Piedalās Vecumnieku novada pašdarbības kolektīvi
11 Veļu vakars Piedalās folkloras kopa "Tīrums"
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums Pieaugušajiem - 0,70 EUR
2 Muzeja apmeklējums Skolas vecuma bērniem, pensionāriem - 0,40 EUR
3 Tradīciju, svētku svinības muzeja teritorijā Telpu nomas maksa 40.66 EUR /1h/ 20.33 EUR /1h/
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Papildināt muzeja krājumu par brāļiem Teodoru Amtmani un Alfredu Amtmani Briedīti , kā arī papildināt krājumu piesaistot Nacionālā teātra aktierus, Alfreda Amtmaņa Briedīša prēmijas laureātus; nodrošināt krājuma pieejamību sabiedrībai; uzturēt saikni un veidot jaunas tikšanās ar Nacionālā teātra ievērojamām personībām; iesaistīt skolu jaunatni kopīgiem teātra spēlēšanas pasākumiem; sadarboties ar Vecumnieku novada domi un vietējo sabiedrību, lai nodrošinātu muzeja darbību; sniegt tūrisma pakalpojumus, iepazīstinot ar Valles pagasta un Vecumnieku novada teritorijā esošajiem apskates objektiem.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Nolikums 27.03.2013 Nr.3,3,
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi 27.03.2013 Nr.3,3,
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība kādā tiek glabātas durvju atslēgas 17.04.2013
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba līgums 06.08.2009 Nr. 4-03/2009
5. Darba drošības u.c. noteikumi Instrukcija 02.10.2009
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Nolikums par Aktieru Amtaņu muzeja padomi 27.03.2013 (sēdes prot. Nr.3,3,)
2 Nolikums par Aktieru Amtmaņu muzeja krājuma komisiju 27.03.2013 Nr.91
3 Amata apraksts Muzeja vadītājs(kultūras jomā -131913) 05.08.2009 Nr.4-01/39
4 Vienošanās par izmaiņām 06.08.2009. darba līgumā. 28.04.2014 Nr. 4-03/2009-71
5 Vienošanās par izmaiņām 2009.gada 6.augusta darba līgumā. 06.11.2015 Nr.4-03/2009-71
6 Vienošanās par izmaiņām 2009.gada 6.augusta darba līgumā. 10.10.2016 Nr.4-03/2009-71
7 Vienošanās par izmaiņām 2009.gada 6.augusta darba līgumā. 28.01.2016 Nr.4-03/2009-71
8 Vienošanās par izmaiņām 2009.gada 6.augusta darba līgumā 21.12.2023 Nr. 4-03/2009-71

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2023.gada beigās:

424

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits:

251

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

5

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 5

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

50

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

56

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

125

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

56

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ģimenes istaba 32 1
2 A.Amtmaņa Briedīša radošo darbu istaba 34 1
3 A.Amtmaņa Briedīša prēmijas laureātu istaba 56 51
4 Priekšnams 3 3

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

0

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2023.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 2 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 2 2
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Dace Anna Zvaigzne "Savējais svešumā " 08.01.2023 08.12.2024 Maz zināmais aktieris, režisors, kura mūžs izdzisa tālu no mājām, plašajā Krievijā Tapšanas stadijā
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Dace Anna Zvaigzne "Novadniekam Teodoram Amtmanim - 140" "Bauskas dzīve" 1 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Dace Anna Zvaigzne Buklets 3 lpp.
2 Dace Anna Zvaigzne Grāmatzīme 1 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Dace Anna Zvaigzne Pieminot Teodoru Amtmani 2 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Dace Anna Zvaigzne Mūsu zeme - Latvija Programma domāta pirmsskolas vecuma bērniem. Mūsu lepnums, zaļā zeme. Izzināt Latvijas dārgumus, Latvijas dabu - koku daudzveidību mežā, lielākās pilsētas, garākās upes, dziļākos ezerus, augstākos kalnus. 2 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

20

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 670
Individuālie 254
Pārējie 262
Apmeklētāji grupās 154
Skolēni grupās 62
Ārzemnieki grupās 4
Pārējie grupās 88
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

348

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

213

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1704

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

24

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

23

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

2

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

27

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

5

t. sk. muzejā:

5

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Dace Anna Zvaigzne Uz skatuves aktieris 2015 1 14 skolēni
2 Dace Anna Zvaigzne Mūsu zeme-Latvija 2023 1 13 pirmsskola
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Teātra diena 27.03.2023 Muzejs 1 21 Pasākuma apmmeklētāji
2 Muzeju nakts "Radīšana" 13.05.2023 Muzejs 1 43 Pasākuma apmeklētāji
3 Jānu ielīgošana 22.06.2023 Muzejs 1 80 Pasākuma apmeklēāji
4 Alfredam Amtmanim Briedītim veltīts atceres pasākums 05.08.2023 Muzejs, Valles ev.lut.baznīca 1 120 Pasākuma apmeklētāji
5 Teodoram Amtmanim veltīts atceres pasākums 16.12.2023 Muzejs 1 60 Pasākuma apmeklētāji

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Interaktīvs aprīkojums Interaktīvi stendi, patstāvīgi var iepazīties ar izveidoto satura izstrādi
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētāju viedoklis par ekskursiju un pasākumu vadīšanu muzejā atspoguļojas atsauksmju grāmatā.
Jāņu ielīgošanu muzeja dārzā atbalstījuši iedzīvotāji. Ielīgošana muzejā, kļuvusi par vairāku gadu tradīciju.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

2

t. sk. atklātas pārskata periodā:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

4

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aktieru Amtmaņu muzejs "Zvanītāju Bukas" Aktieru Amtmaņu muzejs, Valles pagasts, Bauskas novads LV-5106 Pašvaldības īpašums 1985. 6
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

142

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 130
Krājuma telpas 12
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: