Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Zvanītāju Bukas, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV-5106

Vadītājs/ direktors:

Dace - Anna Zvaigzne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Dace-Anna Zvaigzne 65152894 26608478 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Muzejs ir izglītojoša institūcija, kura vāc un saglabā materiālās vērtības par aktieri, režisoru Teodoru Amtmani (1883. - 1938.) aktieri, režisoru,Latviešu teātra pedagogu Alfredu Amtmani Briedīti(1885. - 1966.) Viņu devumu Latviešu teātra mākslas attīstībā.

Misija:

Popularizēt Valles pagasta ievērojamo cilvēku, aktieru, režisoru, teātra pedagogu - brāļu Amtmaņu devumu Latviešu teātra mākslas attīstībā ar muzejiskiem līdzekļiem un interaktīvām metodēm popularizēt teātra spēlēšanas tradīcijas novadā, tagad un nākotnē.

Darbība:

Papildināt muzeja krājumu atbilstoši muzeja misijai, par brāļiem Teodoru Amtmani(1883. - 1938.) Alfredu Amtmani Briedīti(1885. - 1966.) Nodrošināt krājuma pieejamību sabiedrībai. Uzturēt saikni un veidot jaunas tikšanās ar NT ievērojamām personībām. Piesaistīt skolu jaunatni kopīgiem teātra spēlēšanas pasākumiem. Muzeja darbību nodrošina sadarbība ar Vecumnieki novada Domi un vietējā sabiedrība. Muzeja krājuma papildināšana un saglabāšana, piesaistot NT aktierus, Alfreda Amtmaņa Briedīša prēmijas laureātus. Tūrisma pakalpojumu sniegšana, iepazīstinot ar Valles pagasta un Vecumnieku novada teritorijā esošajiem apskates objektiem.

Mājaslapa

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Vecumnieku novada mājaslapa atbilstoši aktualitātēm
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma portāls atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa reizi gadā
Kāzu portāls Precos.lv reizi gadā
Skaistie skati reizi gadā
Lauku ceļotājs reizi gadā

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

41AA

Akreditācijas datums:

02.05.2018

Muzejs akreditēts līdz:

18.06.2018

Muzeja šifrs:

AAM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Vecumnieku novada pašvaldība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 17:00
Svētdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Ziemas sezonā, no 1. novembra līdz 1. maijam ekskursijas muzejā un muzeja telpu nomu pieteikt pa telefonu: 26608478, 65152894

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Teātra diena Tikšnās ar NT māksliniekiem Vecumnieku novada amatierteātru grupām Vecumnieku novada skolu teātra pulciņiem
2 Muzeju nakts Muzeju nakts ir starptautisks Eiropas mēroga pasākums. Akcija tradicionāli norisinās no sestdienas vakara līdz pusnaktij.
3 Alfredam Amtmanim Briedītim veltīts atceres pasākums 5. augustā Atceres pasākums veltīts A.Amtmaņa Briedīša piemiņai. Pirmajā daļā Dievkalpojums un koncerts Valles ev. lut. baznīcā. Otrajā daļā Literāri muzikāla programma NT mākslinieku izpildījumā Tikšanās ar NT aktieriem teātra darbiniekiem muzeja dārzā. Vecumnieku novada amatierteātru sniegums.
4 Teodoram Amtmanim veltīts atceres pasākums decembrī Atceres pasākums veltīts Teodora Amtmaņa piemiņai. Literāri muzikāla programma. Pasākumā piedalās Teodora Amtmaņa ģimene. Tikšanās ar NT māksliniekiem. Piparkūku darbnīca.
5 Muzeja apmeklējums Vecumnieku novada pirmsskolas vecuma bērniem un skolu jaunatnei. Bez maksas.
6 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar ceļvežiem, literatūru, bukletiem.
7 Muzejpedagoģiska programma "Uz skatuves aktieris", lasīt G. Kārkliņas lugas lomās, atbilstoši skolēnu vecumam. "Ābola nelaime", "Kā Margrietiņai izgāja","Stiklapogas iedomība" Lomu skečs -spēle "Rācenis". Viktorīna "NT aktieri". Iepazīsti A .Amtmaņu dzimtas māju, muzeju "Zvanītāju Bukas".
8 Literatūras stunda muzejā vidusskolēniem Atbilstoši skolotāja norādījumiem, iecerēm.
9 Vecumnieku novada skolu pasākums muzejā Piedalās pamatskolu un vidusskolu skolēni - "Stāstnieks".
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Saglabāt un uzturēt novada teātra spēlēšanas tradīcijas tagad un nākotnē, iesaistot skolu jaunatni.Nodrošināt muzeja pieejamību sabiedrībai. Muzeja krājuma papildināšana un saglabāšana. Tūrisma pakalpojumu sniegšana, iepazīstinot ar Valles pagasta un Vecumnieku novada teritorijā esošiem apskates objektiem.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Nolikums 27.03.2013 Nr.3,3,
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi 27.03.2013 Nr.3,3,
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība kādā tiek glabātas durvju atslēgas 17.04.2013
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba līgums 06.08.2009 Nr. 4-03/2009
5. Darba drošības u.c. noteikumi Instrukcija 02.10.2009
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Nolikums par Aktieru Amtaņu muzeja padomi 27.03.2013 (sēdes prot. Nr.3,3,)
2 Nolikums par Aktieru Amtmaņu muzeja krājuma komisiju 27.03.2013 Nr.91
3 Amata apraksts Muzeja vadītājs(kultūras jomā -131913) 05.08.2009 Nr.4-01/39
4 Vienošanās par izmaiņām 06.08.2009. darba līgumā. 28.04.2014 Nr. 4-03/2009-71
5 Vienošanās par izmaiņām 2009.gada 6.augusta darba līgumā. 06.11.2015 Nr.4-03/2009-71
6 Vienošanās par izmaiņām 2009.gada 6.augusta darba līgumā. 10.10.2016 Nr.4-03/2009-71
7 Vienošanās par izmaiņām 2009.gada 6.augusta darba līgumā. 28.01.2016 Nr.4-03/2009-71

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aktieru Amtmaņu muzejs "Zvanītāju Bukas" Valles pagasts, Vecumnieku novads LV -5106 Pašvaldības īpašums 1985. 6
Teritorijas kopējā platība (m2):

3560

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

142

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 130
Krājuma telpas 12
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas