Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Zvanītāju Bukas, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV-5106

Vadītājs/ direktors:

Dace - Anna Zvaigzne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Dace-Anna Zvaigzne 65152894 26608478 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Muzejs ir izglītojoša institūcija, kura vāc un saglabā materiālās vērtības par aktieri, režisoru Teodoru Amtmani (1883. - 1938.) aktieri, režisoru,Latviešu teātra pedagogu Alfredu Amtmani Briedīti(1885. - 1966.) Viņu devumu Latviešu teātra mākslas attīstībā.

Misija:

Popularizēt Valles pagasta ievērojamo cilvēku, aktieru, režisoru, teātra pedagogu - brāļu Amtmaņu devumu Latviešu teātra mākslas attīstībā ar muzejiskiem līdzekļiem un interaktīvām metodēm popularizēt teātra spēlēšanas tradīcijas novadā, tagad un nākotnē.

Darbība:

Papildināt muzeja krājumu atbilstoši muzeja misijai, par brāļiem Teodoru Amtmani(1883. - 1938.) Alfredu Amtmani Briedīti(1885. - 1966.) Nodrošināt krājuma pieejamību sabiedrībai. Uzturēt saikni un veidot jaunas tikšanās ar NT ievērojamām personībām. Piesaistīt skolu jaunatni kopīgiem teātra spēlēšanas pasākumiem. Muzeja darbību nodrošina sadarbība ar Vecumnieki novada Domi un vietējā sabiedrība. Muzeja krājuma papildināšana un saglabāšana, piesaistot NT aktierus, Alfreda Amtmaņa Briedīša prēmijas laureātus. Tūrisma pakalpojumu sniegšana, iepazīstinot ar Valles pagasta un Vecumnieku novada teritorijā esošajiem apskates objektiem.

Mājaslapa

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Vecumnieku novada mājaslapa atbilstoši aktualitātēm
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma portāls atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa reizi gadā
Kāzu portāls Precos.lv reizi gadā
Skaistie skati reizi gadā
Lauku ceļotājs reizi gadā

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

41AA

Akreditācijas datums:

02.05.2018

Muzejs akreditēts līdz:

18.06.2018

Muzeja šifrs:

AAM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Vecumnieku novada pašvaldība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 17:00
Svētdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Ziemas sezonā, no 1. novembra līdz 1. maijam ekskursijas muzejā un muzeja telpu nomu pieteikt pa telefonu: 26608478, 65152894

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Teātra diena Tikšnās ar NT māksliniekiem Vecumnieku novada amatierteātru grupām Vecumnieku novada skolu teātra pulciņiem
2 Muzeju nakts Muzeju nakts ir starptautisks Eiropas mēroga pasākums. Akcija tradicionāli norisinās no sestdienas vakara līdz pusnaktij.
3 Alfredam Amtmanim Briedītim veltīts atceres pasākums 5. augustā Atceres pasākums veltīts A.Amtmaņa Briedīša piemiņai. Pirmajā daļā Dievkalpojums un koncerts Valles ev. lut. baznīcā. Otrajā daļā Literāri muzikāla programma NT mākslinieku izpildījumā Tikšanās ar NT aktieriem teātra darbiniekiem muzeja dārzā. Vecumnieku novada amatierteātru sniegums.
4 Teodoram Amtmanim veltīts atceres pasākums decembrī Atceres pasākums veltīts Teodora Amtmaņa piemiņai. Literāri muzikāla programma. Pasākumā piedalās Teodora Amtmaņa ģimene. Tikšanās ar NT māksliniekiem. Piparkūku darbnīca.
5 Muzeja apmeklējums Vecumnieku novada pirmsskolas vecuma bērniem un skolu jaunatnei. Bez maksas.
6 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar ceļvežiem, literatūru, bukletiem.
7 Muzejpedagoģiska programma "Uz skatuves aktieris", lasīt G. Kārkliņas lugas lomās, atbilstoši skolēnu vecumam. "Ābola nelaime", "Kā Margrietiņai izgāja","Stiklapogas iedomība" Lomu skečs -spēle "Rācenis". Viktorīna "NT aktieri". Iepazīsti A .Amtmaņu dzimtas māju, muzeju "Zvanītāju Bukas".
8 Literatūras stunda muzejā vidusskolēniem Atbilstoši skolotāja norādījumiem, iecerēm.
9 Vecumnieku novada skolu pasākums muzejā Piedalās pamatskolu un vidusskolu skolēni - "Stāstnieks".
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Saglabāt un uzturēt novada teātra spēlēšanas tradīcijas tagad un nākotnē, iesaistot skolu jaunatni.Nodrošināt muzeja pieejamību sabiedrībai. Muzeja krājuma papildināšana un saglabāšana. Tūrisma pakalpojumu sniegšana, iepazīstinot ar Valles pagasta un Vecumnieku novada teritorijā esošiem apskates objektiem.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Nolikums 27.03.2013 Nr.3,3,
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi 27.03.2013 Nr.3,3,
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība kādā tiek glabātas durvju atslēgas 17.04.2013
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba līgums 06.08.2009 Nr. 4-03/2009
5. Darba drošības u.c. noteikumi Instrukcija 02.10.2009
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Nolikums par Aktieru Amtaņu muzeja padomi 27.03.2013 (sēdes prot. Nr.3,3,)
2 Nolikums par Aktieru Amtmaņu muzeja krājuma komisiju 27.03.2013 Nr.91
3 Amata apraksts Muzeja vadītājs(kultūras jomā -131913) 05.08.2009 Nr.4-01/39
4 Vienošanās par izmaiņām 06.08.2009. darba līgumā. 28.04.2014 Nr. 4-03/2009-71
5 Vienošanās par izmaiņām 2009.gada 6.augusta darba līgumā. 06.11.2015 Nr.4-03/2009-71
6 Vienošanās par izmaiņām 2009.gada 6.augusta darba līgumā. 10.10.2016 Nr.4-03/2009-71
7 Vienošanās par izmaiņām 2009.gada 6.augusta darba līgumā. 28.01.2016 Nr.4-03/2009-71

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

473

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

307

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

1

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

25

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

50

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

50

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

50

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

66

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

116

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

43

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ģimenes istaba 33 1
2 A.Amtmaņa Briedīša radošo darbu istaba 28 4
3 A.Amtmaņa Briedīša prēmijas laureātu istaba 52 35
4 Priekšnams 3 3

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

52

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

23

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Zvanītāju Bukas" laiku lokos. 46 21
2 Teodora Amtmaņa piemiņai. 6 2

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
0

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 2
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 2 2
Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 D.A.Zvaigzne Teātra spēlēšanas tradīcijas novadā 04.02.2018 12.09.2018 Apzināt Vecumnieku novada amatierteātru vēsturi
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 D.A.Zvaigzne Buklets 3 lpp.
2 D.A.Zvaigzne Grāmatzīme 1 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

20

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 738
Individuālie 414
Pārējie 75
Apmeklētāji grupās 249
Skolēni grupās 47
Pārējie grupās 202
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

536

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

259

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1554

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

106

Papildu informācija:

Muzejs strādā sestdienās un svētdienās. Apmeklētājiem ir iespēja apmeklēt muzeju ārpus darba laika, pēc iepriekšēja pieteikuma.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

18

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

19

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

5

tai skaitā muzejā:

3

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 D. A. Zvaigzne Uz skatuves aktieris 2015 1 19 9. klases skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Piemiņas pasākums Teodoram Amtmanim 15.12.2018. Muzejs 1 40 Pasākuma apmeklētāji, NT aktieris Jānis Skanis un aktieris, režisors Edmunds Freibergs kapela "Savējie" T.Amtmaņa ģimene u.c.
2 Piemiņas pasākums A. Amtmanim Briedītim 05.08.2018. Valles ev. lut.baznīcā un muzejā 1 160 NT aktieri,mākslinieki,teātra darbinieki un pasākuma apmeklētāji
3 Teātra diena Stelpes pagasta amatierteātris "Urguči" 21.04.2018. Valles vidusskola 1 32 Pasākuma apmeklētāji
4 Muzeju nakts piedalās NT aktieris Jānis Skanis 19.05.2018. Muzejs 1 53 Pasākuma apmeklētāji
5 Meteņi 22.02.2018. Muzejs 1 28 Stelpes pamatskolas skolēni un pedagogi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Pielāgota pārvietojamā uzbrauktuve, ir iespēja iekļūt muzeja telpās
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Pozitīvas atsauksmes Vecumnieku novada ziņu laikrakstā un novada mājas lapā
Muzeja apmeklētāju ieraksti viesu grāmatā.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

3

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aktieru Amtmaņu muzejs "Zvanītāju Bukas" Valles pagasts, Vecumnieku novads LV -5106 Pašvaldības īpašums 1985. 6
Teritorijas kopējā platība (m2):

3560

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

142

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 130
Krājuma telpas 12
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: