Ziemeļvidzemes maršruts

Apskates objekti pirmajā dienā: Vaidava, Valmieras vecpilsēta, Sv. Sīmaņa baznīca, Strenči, Seda, Valka/Valga, Valkas novadpētniecības muzejs, Valkas Lugažu ev. lut. baznīca. Apskates objekti otrajā dienā: Naukšēnu muiža un parks, plosts "Ruhjas Donalds", Ķoņu dzirnavas, Rūjienas izstāžu zāle, V.Hirtes velniņu muzejs, Burtnieki, Vīsraga dabas taka Burtniekos, Burtnieku zirgaudzētava, z/s '"Jaunjērcēni", Burtnieku luterāņu baznīca un mācītājuiža, z/s "Atdzelvieši" un Dikļu pils.

Maršruta veidi:

kultūras pieminekļi

Garums:

210 km.

Pārvietošanās veids:

Ar automašīnu

Ilgums:

2 d.

Ieteicamais laiks:

jebkurā gadalaikā

Grūtības pakāpe:

viegls

Sākums:

Vaidava

Beigu punkts:

Dikļu pils


Der zināt:

Informācija: Mazsalacas Tūrisma informācija un uzņēmējdarbības atbalsta centrā (Rīgas iela 1, Mazsalacas novads, tel. 64251776, 28374774; e-pasts: turisms@mazsalacasnovads.lv, www.mazsalaca.lv) Rūjienas novada tūrisma informācijas centrā (Rūjiena, Raiņa iela 3; tel.: 64263278, 29464888; e-pasts: tic@rujiena.lv) Smiltenes novada tūrisma informācijas centrā (Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, tel.: +37164707575, +37126428336; e-pasts: tourism@smiltene.lv; www.smiltene.lv)Strenču TIC Rīgas iela 7, Strenči, Valkas raj., tel. 64707544, www.strenci.lv Valkas tūrisma informācijas birojā (Rīgas iela 22, Valka; tel. 64725522 , 626446602, e-pats: tib@valka.lv; www.visit.valka.lv) Valmieras tūrisma informācijas centrā (Rīgas iela 10, Valmieras novads, Valmiera, LV-420; +371 64207177; tic@valmiera.lv; www.visit.valmiera.lv)


Maršruta autors:

Maršruts izvietots sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju, maršruts mājas lapā www.visitvalmiera.lv