Pape un Papes dabas parks

Pēc I Pasaules kara Pape bija viens no lielākajiem zvejniekciemiem Kurzemē. Vietējo iedzīvotāju galvenais iztikas avots paaudžu paaudzēs ir bijusi zvejniecība. Zvejniekciema ēku celtniecībā izmantoti dabas materiāli – koks, niedres, salmi un laukakmeņi. Lielākajai daļai seno ēku ir niedru klājuma jumti. Papes Dabas parks izveidots 2003. gadā ar mērķi aizsargāt Nidas purva, Papes ezera un Baltijas jūras piekrastes dabas daudzveidību, kā arī caurceļojošos un ligzdojošos putnus, jo Pape ir viena no nozīmīgākajām un lielākajām putnu migrācijas vietām visā Baltijā. Parka teritorijā ir izveidotas 2 dabas takas, pa kurām ejot vai braucot ar velosipēdu, ir iespējams aplūkot interesantākos Papes Dabas parka apskates objektus. +371 29134903, www.pdf-pape.l

Maršruta veidi:

kultūras pieminekļi

Garums:

14km

Pārvietošanās veids:

Ar velosipēdu

Ilgums:

7 st.

Ieteicamais laiks:

vasara

Grūtības pakāpe:

Maršruts pa lauku un meža ceļiem

Sākums:

Pape

Beigu punkts:

Pape


Der zināt:

Maršruts pa lauku un meža ceļiem. Maršruts ir marķēts ar krāsojumu uz koku stumbriem.


Maršruta autors:

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs


Autora mājaslapa:

http://liepaja.lvturisms