Dabas takas Viļakas novadā

Viļakas ezers ar salu ezera vidū aizņem 137,6 ha, ezera sala 1,5 ha. Uz salas atrodas 13. gs. pilsdrupas. Žīguru pagasts iepriecina ar skaisto dabu,dabas parku „Vecumu meži”, dabas liegumiem „Posolnīca”, „Zodānu Purvs” Žīguru ciematā var apskatīt vietējās nozīmes dabas aizsardzības priedes. Posolnīcu botāniskā lieguma platība ir 135,7 ha. Tajā aug 12 aizsargājamie. Liegumā mājo trīspirkstu dzenis. Simonskijs ozols ir republikas nozīmes dižkoks, atrodas Katlešos; apkārtmērs 5,4 m. Liepnas upes ir izteikti līkumaina, tās kritums ir 1,3 m/km. Upes krastus veido smilšakmeņi, smilšaini dolomīti, kas mijas ar raibiem aleirītiem, māliem, dolomītmerģeļiem, dolomītiem. Upes gultnē ļoti daudz dažāda izmēra oļu un laukakmeņu , lielāko tilpums I-2m3 . No aizsargājamiem augiem šeit sastopama zalktene, ziemeļu linneja, parastā miltane, gada un vālīšu staipekņi, kā arī plaušu ķērpis. Unikāla ir mežzines A. Āzes izveidotā meža ekspozīcija par meža bagātībām, dzīvniekiem, medību tradīcijām un senajiem meža darbarīkiem. Ekspozīcija veidota kopš 1992.gada. 2006. gadā A. Āzes meža muzejs atzīts par ģimenei draudzīgāko atpūtas vietu Latgalē. A. Āze saņēmusi Zemkopības ministrijas atzinību par sabiedrības izglītošanu, informēšanu. Vietējās nozīmes dabas parks «Balkanu kalni» 32 ha platībā izveidots 1996. gadā. Stiglovas upīte lejpus Balvu – Baltinavas ceļam 25 kilometrā aptuveni 3,5 km garā posmā izveidojusi gravu. Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis «Stiglovas atsegumi» ir Natura 2000 teritorija, platība 21 ha.

Maršruta veidi:

vēsture

Garums:

60 km

Pārvietošanās veids:

Ar automašīnu

Ilgums:

1 d.

Ieteicamais laiks:

Aprīlis - oktobris Dabas parkā „Balkanu kalni” ir izveidotas distanču slēpošanas trase, iespēja slēpot vai piedalīties sacensībās

Grūtības pakāpe:

vidēja

Sākums:

Viļaka, Viļakas novads

Beigu punkts:

Stiglovas grava, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads


Der zināt:

Grants ceļa segums: P 45 Semenova (Medņevas pagasta centrs) – Rekova (Šķilbēnu pagasta centrs) ~ 12 km, grants ceļa segums posmam no P45 ceļa pagrieziens uz Balviem līdz Stiglovas gravai ~ 5 km. Lai apskatītu objektus, ir jāsazvana iepriekš: Viļakas muzejs: 64563302 (objekti Viļakā) Žīguru pagasta pārvalde: 64521393 Annas Āzes meža ekspozīcija: 26567080 Medņevas pagasta pārvalde (Kangaru kalni): 64522487 Šķilbēnu pagasta pārvalde: 64521243 Dabas parks „Balkanu kalni”, Stiglovas grava – Vija Kuļša, 29132664


Maršruta autors:

Viļakas novada dome


Autora mājaslapa:

http://www.vilaka.lv