Višķu pagasta vīru vokālais ansamblis "Mōls"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481

Vadītājs:

Marta Bicāne

Kontaktpersona:

Vita Vanaga

Tālrunis:

28751563

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2016

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Višķu pagasta pārvalde

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Vīru vokālais ansamblis "Mōls"savu darbību uzsāka 2016.gada 26.februārī

Misija:

Saglabāt aktīvas dziedāšanas tradīcijas, garīgi bagātināt ansambļa dziedātājus un klausītājus.

Nodarbības notiek:

Ceturtdien 18:00 - 20:00 Svētdien 17:00 - 19:00

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Vīru

Dalībnieku skaits:

8

Kolektīva dalībnieki 2021.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 8
14-24 gadi 1
25-44 gadi 3
45-61 gads 4