Višķu pagasta Sabiedriskais centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481

Vadītājs/ direktors:

Vita Vanaga

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Vita Vanaga 28751563 @
Kultūras pasākumu organizators Vīgantos Aleksandrija Jefimova 26795513
Vīru vokālā ansambļa "Mōls" un jauktā vokālā ansambļa "Koransa" vadītāja Marta Bicāne 26460226
Sieviešu vokālā ansambļa "Anima Corde" vadītāja Agate Jermaļonoka 27100562
Senioru deju kopas ""Magones" vadītāja 28751563
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

2010

Sākums:

Augšdaugavas novada pašvaldības Višķu pagasta pārvaldes struktūrvienība , kura īsteno likuma "Par pašvaldībām" noteikto funkciju kultūras darbības nodrošināšanā - sekmēt tradicionālo kultūras vērtību radīšanu, izplatīšanu, saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.

Misija:

Īstenot valsts un pašvaldības kultūrpolitiku savā teritoriālajā pārvaldē

Darbība:

Pagasta Sabiedriskais centrs: - organizē kultūras un izglītojušus pasākumus; - koordinē un nodrošina tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību; - veicina lokālā kultūras mantojuma saglabāšanu; - izplata informāciju par kultūras pasākumiem; - koordinē un organizē profesionālās mākslas pieejamību iedzīvotājiem; - dokumentē Sabiedriskā centra radošo un saimniecisko darbību; - sadarbojas ar masu saziņas līdzekļiem; - nodrošina Sabiedriskā centra darbinieku un amatiermākslas kolektīvu vadītāju profesionālo un radošo izaugsmi.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dalība amatiermākslas kolektīvos Višķu pagasta senioru deju kopa "Magones", Sieviešu vokālais ansamblis "Anima Corde", vīru vokālais ansamblis "Mōls", jauktais vokālais ansamblis "Koransa"
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Partneri

Sadarbības partneri:

Biedrība "Lauku studija"
Biedrība "Višķu attīstībai"
Aglonas novada Kultūras centrs
Dubnas kultūras nams
Ambeļu kultūras nams
Daugavpils novada Kultūras centrs "Vārpa"

Atbalstītāji:

A/s "Latgales Bekons"
Z/s "Ziediņi"
SIA "Agraris"
Z/s "Ainavas"

Starptautiskā sadarbība:
Nr. Projekta nosaukums Sadarbības norise, rezultāts Sākums Līdz Valsts Pārējās sadarbības valstis
1 Sadarbības projekts "DREI STUFEN" kultūrvēstures mantojuma saglabāšanā Sadarbība notiek ar Osnabrukas pašvaldības biedrību "Drei Stufen e. V." kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, kultūras programmu apmaiņā, iepazīstinot ar to jauniešus. Jauniešu piedalīšanās pieredzes apmaiņas nometnēs. Ebreju tautas kultūras un tradīciju saglabāšanā. Līdz 1940. gadam Višķos dzīvoja aptuveni 500 ebreju. Projekta ietvaros plānots izveidot monumentu nomocītajiem ebrejiem Višķu sinagogas vietā. 2020.gada augustā Višķos notika piemiņas pasākums "Izraēla Višķu sinagogas vietā ".Piemiņas pasākuma laikā uzstājās viesmākslinieki no Vācijas un Nīderlandes. Pasākuma laikā notika pieslēgšanās Osnabrukas pilsētai Vācijā un Izraēlai. Ir vienošanās ar Naujenes novadpētniecības muzeju par kopīgu aktivitāšu organizēšanu šī projekta ietvaros. 2020.gadā decembrī notika koncerti tiešsaitē gan no Višķiem, gan Osnabrukas. Pasākums tika straumēts sociālajos tīklos. 2021.gadā paredzēta kopīga jauniešu nometne arheoloģiskajai izpētei un kopīgu kultūras pasākumu organizēšanai, iesaistot arī abu valstu katoļu draudzes. Kad beigsies ierobežojumi sakarā ar ārkārtas situāciju Eiropas valstīs plānots veidot kopīgu koncertprogrammu , piedaloties Višķu pagasta amatiermākakslas kolektīviem , viesmāksliniekiem no Osnabrukas ( Vācija) un iepriekšējo gadu sadarbības partneriem - sievu un vīru koriem no Rorbahas ( Vācija) un korim Rjabinuški no Badhersfeldas ( Vācija ). Koncerts varētu notikt izmantojot digitālos rīkus tiešsaitē. 03.09.2018 30.12.2025 Vācija

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Višķu pagasta Sabiedriskais centrs ''18'', Višķu tehnikuma ciems, Višķu pag. Pašvaldības īpašums 1967
Teritorijas kopējā platība (m2):

24000

Papildu informācija par infrastruktūru:

Višķu pagasta Sabiedriskais centrs izmanto Daugavpils būvniecības tehnikuma Izglītības programmu īstenošanas vietas Višķos sarīkojumu zāli un dažas telpas. Ēka ir pašvaldības īpašums.

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Adrese Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Mācību korpuss 4031

Telpas KC

Zāļu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

1

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Sarīkojumu zāle 190 130 Labs Laba Īrēta Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Sarīkojumu zāle 64 Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes