Višķu pagasta jauktais vokālais ansamblis "Koransa"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481

Vadītājs:

Marta Bicāne

Kontaktpersona:

Vita Vanaga

Tālrunis:

28751563

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2016

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Višķu pagasta pārvalde

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kolektīvs savu darbību uzsāka 2016.gada 26.februārī

Misija:

Saglabāt aktīvas dziedāšanas tradīcijas, garīgi bagātināt ansambļa dalībniekus un klausītājus

Nodarbības notiek:

Otrdien 18:00 - 20:00 Svētdien 18:00 - 20:00

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

12

Kolektīva dalībnieki 2021.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 2 10
45-61 gads 2 10