Naujenes kultūras centra vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "Dveina"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Muzeja iela 6, Lociki, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5458

Vadītājs:

Antra Dombrovska

Kontaktpersona:

Olga Kuzmina

Tālrunis:

65474268

E-pasts:

@
@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2014

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Misija:

Kolektīva misija ir saglabāt, kopt un attīstīt latviešu tautas dejas tradīcijas.

Darbība:

“Dveina – feina!” – tieši ar šādu devīzi dejotāji vienmēr nāk uz mēģinājumiem. Kolektīva repertuārā ir Vispārējo latviešu deju svētku repertuāra dejas, kā arī horeogrāfijas, kas iestudētas speciāli pasākumiem. Kolektīvs labprāt priecē skatītājus gan Naujenes kultūras centra rīkotajos pasākumos, gan arī labprāt dodas tuvos un tālākos izbraukuma koncertos.

Nodarbības notiek:

Otrdien 19.00 - 21.00 Ceturtdien 19.00 - 21.00

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

16

Kolektīva dalībnieki 2021.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 6 10
25-44 gadi 6 9
45-61 gads 1