Naujenes kultūras centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Muzeja iela 6, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5458

Vadītājs/ direktors:

Olga Kuzmina

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Naujenes KC vadītāja Olga Kuzmina 65474268 @
Naujenes KC pasākumu organizators Aiga Krute 65474268 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1999

Misija:

Īstenot valsts kultūrpolitikas virzienus, uzturēt latviešu kultūras tradīcijas un sekmēt cittautu kultūras attīstību, veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt mūžizglītības un interešu izglītības iespējas iedzīvotājiem. Veicināt pagasta iedzīvotāju jaunrades attīstību, to iesaistīšanu amatierkolektīvos un kultūras pasākumos. Veicināt kultūras dzīves kvalitāti, veicināt daudzveidību un līdzsvarotību kultūrā, palielinot kultūras ieguldījumu Daugavpils novada un indivīda attīstībā, saglabājot savdabīgas kultūras tradīcijas.

Darbība:

Naujenes kultūras centrs organizē iedzīvotāju brīvo laiku, saglabā nemateriālo kultūras mantojumu, t. sk. folkloru, tautas mutvārdu daiļradi; veicina kultūras mantojuma saglabāšanu un tā izmantošanu, kā arī saglabā un popularizē latviešu un latgaliešu, arī cittautu kultūrvides vērtības tradīcijas; organizē un nodrošina amatiermākslas kolektīvu kvalitatīvu darbību un to pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem; rīko valsts svētku un tradicionālo svētku sarīkojumus, koncertus, konkursus, teatralizētus uzvedumus, tematiskos vakarus, izstādes un izklaides pasākumus visu vecuma grupu iedzīvotājiem.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dalība amatierkolektīvos Pieejamie kolektīvi: folkloras kopa "Rūžeņa"; lietišķās mākslas (keramikas) interešu pulciņš; bērnu vokālais ansamblis "Odziņas"; vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "Dveina"; slāvu tradīciju ansamblis "Radenie".
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Atpūtas sarīkojums, balle Ieejas biļete uz Naujenes KC organizētajiem pasākumiem - 2.50 EUR
2. Koncerts ar profesionālo mākslinieku /mūziķu piedalīšanos Ieejas biļete uz Naujenes KC organizētajiem pasākumiem - 3.50 EUR
3. Teātra izrāde, kino demonstrējums Ieejas biļete uz Naujenes KC organizētajiem pasākumiem - 2.00 EUR
4. Amatierkolektīvu koncerts Ieejas biļete uz Naujenes KC organizētajiem pasākumiem - 1.50 EUR
5. Bērniem, skolēniem un pensionāriem Ieejas biļete uz Naujenes KC organizētajiem pasākumiem - 0.70 EUR
6. Amatierkolektīvu izrāde, koncerts Amatierkolektīvu izbraukuma koncerti - 45.00 EUR
7. Telpu noma 1 stunda - 20.60 EUR
10. Tehnisko līdzekļu noma Skaņu pastiprinošas iekārtu noma (līdz 5 iekārtu veidiem) 1 stunda - 3.00 EUR
11. Tehnisko līdzekļu noma Skaņu pastiprinošu iekārtu noma (virs 5 iekārtu veidiem) 1 stunda - 7.00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Partneri

Sadarbības partneri:

Naujenes tautas bibliotēka
Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"
Lāču pamatskola
Naujenes pamatskola
Naujenes mūzikas un mākslas skola
Naujenes pagasta sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs
Naujenes novadpētniecības muzejs
Daugavpils novada Kultūras centrs "Vārpa"
Biedrība "Raxtu sēta"
Biedrība "Latgales Reģionālais Dzīvnieku Mīļotāju Centrs"
JuRita mini ZOO

Atbalstītāji:

SIA "Meliors Krauja"
SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
SIA "BELWOOD"
SIA "DeKorts M"
SIA "LIA D"
Z/S "Bebri"
Z/S "Smilgas"
Z/S “Stepanida”
SIA "LBM"
SIA "EKO LATGALE"
SIA "DEFASS-D"
SIA "BUVEX"
SIA “Axon Cable”

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Naujenes kultūras centrs Muzeja iela 6, Lociki, Naujenes pag. Pašvaldības īpašums 1975
Teritorijas kopējā platība (m2):

10500

Papildu informācija par infrastruktūru:

Dibināšanas laiks: īsa vēsture - ēka celta 1971.gadā karavīru vajadzībām, 1994.gadā ēku pārņēma Naujenes pagasta padome. Iestādes nosaukums no 1994.gada - Lāču Kultūras centrs; no 1996.gada oktobra - Kultūras un sporta centrs "Lociki"; no 1999.gada 28.aprīļa - Naujenes kultūras centrs. Iestādes atrašanās vieta no Daugavpils centra - 14 km. Naujenes kultūras centra apkalpojamā teritorijā atrodas: Lāču pamatskola, Naujenes pamatskola, Pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis", Naujenes mūzikas un mākslas skola, Naujenes bibliotēka, Naujenes bērnu nams, Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu centrs, Naujenes novadpētniecības muzejs, SIA "Naujenes pakalpojumu serviss".

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KC ēka 1548

Telpas KC

Zāļu skaits:

4

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

1

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Koncertzāle 235 250 Apmierinošs Telpas augstums 6 m
Konferenču zāle 63 30 Labs Telpas augstums 3 m
Sporta zāle 275 Nepieciešams kapitālais remonts Telpas augstums 7 m
Trenažieru zāle 34 Nepieciešams kapitālais remonts Telpas augstums 3 m
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Koncertzāle 104 Nepieciešams kapitālais remonts
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2020.gadā:

Norišu skaits pavisam:

40

Maksas norišu skaits pavisam:

1

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

39

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

2169

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

5

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

2164

Papildu informācija par iestādes darbību pārskata periodā:

Naujenes kultūras centra darbība tiešsaistē: www.facebook.com/NAUJENESKC youtube - Naujenes kultūras centrs Piektais virtuālais tautas tērpu gājiens Mātes dienas virtuālais apsveikums - 3,5 tūkstoši skatījumu facebook Starptautiskās ģimenes dienas virtuālais apsveikums - 928 skatījumi facebook Augšdaugavas ieskandināšana "Šodiena" video projekts - 1.4 tūkstoši skatījumu facebook Starptautiskā bērnu aizsardzības diena kopā ar Nauji, Jeni un draugiem! - 1.9 tūkstoši skatījumu facebook "Jauni puiši, jaunas meitas...Līgo!" video projekts kopā ar VPTDK "Dveina" - 624 skatījumi youtube Lāčplēša dienas virtuālais apsveikums - 698 skatījumi facebook Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienas virtuālais apsveikums - 1,8 tūkstoši skatījumu facebook Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienai veltīts videoklips "Mums pieder tik daudz" - 547 skatījumi youtube Naujenes brieža Nūdolfa un pandas Sandras Ziemassvētku videoapsveikums "Brīnumkociņi" - 2,9 tūkstoši skatījumu facebook Ziemassvētku videoapsveikums "No rīta" - 2,5 tūkstoši skatījumu facebook

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi Papildu informācija
Valsts / tradicionālie svētki 3 600
Izklaides sarīkojums 5 537
Informatīva / izglītojoša norise 1 5 11 60
Cits izglītojošs pasākums 1 5 11 60
Koncerts 1 50
Amatieru koncerts 1 50
Izrāde 1 100
Amatieru izrāde 1 100
Izstāde 3 60
Amatieru izstāde 1 15
Profesionāļu izstāde 2 45
Festivāls 1 400
Konkurss, skate 3 39