Naujenes kultūras centrs

Kontaktinformācija

Adrese:

Muzeja iela 6, Lociki, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5458

Vadītājs/ direktors:

Olga Kuzmina

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
KC vadītāja Olga Kuzmina 65474268 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Naujenes KC

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1999

Misija:

Īstenot valsts kultūrpolitikas virzienus, uzturēt latviešu kultūras tradīcijas un sekmēt cittautu kultūras attīstību, veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt mūžizglītības un interešu izglītības iespējas iedzīvotājiem. Veicināt pagasta iedzīvotāju jaunrades attīstību, to iesaistīšanu amatierkolektīvos un kultūras pasākumos. Veicināt kultūras dzīves kvalitāti, veicināt daudzveidību un līdzsvarotību kultūrā, palielinot kultūras ieguldījumu Daugavpils novada un indivīda attīstībā, saglabājot savdabīgas kultūras tradīcijas.

Darbība:

Naujenes kultūras centrs organizē iedzīvotāju brīvo laiku, saglabā nemateriālo kultūras mantojumu, t. sk. folkloru, tautas mutvārdu daiļradi; veicina kultūras mantojuma saglabāšanu un tā izmantošanu, kā arī saglabā un popularizē latviešu un latgaliešu, arī cittautu kultūrvides vērtības tradīcijas; organizē un nodrošina amatiermākslas kolektīvu kvalitatīvu darbību un to pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem; rīko valsts svētku un tradicionālo svētku sarīkojumus, koncertus, konkursus, teatralizētus uzvedumus, tematiskos vakarus, izstādes un izklaides pasākumus visu vecuma grupu iedzīvotājiem.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dalība amatierkolektīvos Pieejamie kolektīvi: folkloras kopa "Rūžeņa"; lietišķās mākslas (keramikas) interešu pulciņš; bērnu vokālais ansamblis "Odziņas"; slāvu tradīciju ansamblis "Radenie".
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Atpūtas sarīkojums, balle Ieejas biļete uz Naujenes KC organizētajiem pasākumiem - 2.50 EUR
2. Koncerts ar profesionālo mākslinieku /mūziķu piedalīšanos Ieejas biļete uz Naujenes KC organizētajiem pasākumiem - 3.50 EUR
3. Teātra izrāde, kino demonstrējums Ieejas biļete uz Naujenes KC organizētajiem pasākumiem - 2.00 EUR
4. Amatierkolektīvu koncerts Ieejas biļete uz Naujenes KC organizētajiem pasākumiem - 1.50 EUR
5. Bērniem, skolēniem un pensionāriem Ieejas biļete uz Naujenes KC organizētajiem pasākumiem - 0.70 EUR
6. Amatierkolektīvu izrāde, koncerts Amatierkolektīvu izbraukuma koncerti - 45.00 EUR
7. Telpu noma 1 stunda - 20.60 EUR
10. Tehnisko līdzekļu noma Skaņu pastiprinošas iekārtu noma (līdz 5 iekārtu veidiem) 1 stunda - 3.00 EUR
11. Tehnisko līdzekļu noma Skaņu pastiprinošu iekārtu noma (virs 5 iekārtu veidiem) 1 stunda - 7.00 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Naujenes kultūras centrs

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Naujenes KC Muzeja iela 6, Lociki, Naujenes pag. Pašvaldības īpašums 1971
Teritorijas kopējā platība (m2):

10500

Papildu informācija par ēkām:

Dibināšanas laiks: īsa vēsture - ēka celta 1971.gadā karavīru vajadzībām, 1994.gadā ēku pārņēma Naujenes pagasta padome. Iestādes nosaukums no 1994.gada - Lāču Kultūras centrs; no 1996.gada oktobra - Kultūras un sporta centrs "Lociki"; no 1999.gada 28.aprīļa - Naujenes kultūras centrs. Iestādes atrašanās vieta no Daugavpils centra - 14 km. Naujenes kultūras centra apkalpojamā teritorijā atrodas: Lāču pamatskola, Naujenes pamatskola, Pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis", Naujenes mūzikas un mākslas skola, Naujenes bibliotēka, Naujenes bērnu nams, Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu centrs, Naujenes novadpētniecības muzejs, SIA "Naujenes pakalpojumu serviss".

Telpas

Zāļu skaits:

4

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

1

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Koncertzāle 235 250 Apmierinošs Telpas augstums 6 m
Konferenču zāle 63 30 Labs Telpas augstums 3 m
Sporta zāle 275 Nepieciešams kapitālais remonts Telpas augstums 7 m
Trenažieru zāle 34 Nepieciešams kapitālais remonts Telpas augstums 3 m
Skatuves:
Vietas nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Koncertzāle 104 Nepieciešams kapitālais remonts
Iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas