Naujenes kultūras centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Muzeja iela 6, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5458

Vadītājs/ direktors:

Olga Kuzmina

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Naujenes KC vadītāja Olga Kuzmina 65474268 @
Naujenes KC pasākumu organizators Aiga Krute 65474268
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1999

Misija:

Īstenot valsts kultūrpolitikas virzienus, uzturēt latviešu kultūras tradīcijas un sekmēt cittautu kultūras attīstību, veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt mūžizglītības un interešu izglītības iespējas iedzīvotājiem. Veicināt pagasta iedzīvotāju jaunrades attīstību, to iesaistīšanu amatierkolektīvos un kultūras pasākumos. Veicināt kultūras dzīves kvalitāti, veicināt daudzveidību un līdzsvarotību kultūrā, palielinot kultūras ieguldījumu Daugavpils novada un indivīda attīstībā, saglabājot savdabīgas kultūras tradīcijas.

Darbība:

Naujenes kultūras centrs organizē iedzīvotāju brīvo laiku, saglabā nemateriālo kultūras mantojumu, t. sk. folkloru, tautas mutvārdu daiļradi; veicina kultūras mantojuma saglabāšanu un tā izmantošanu, kā arī saglabā un popularizē latviešu un latgaliešu, arī cittautu kultūrvides vērtības tradīcijas; organizē un nodrošina amatiermākslas kolektīvu kvalitatīvu darbību un to pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem; rīko valsts svētku un tradicionālo svētku sarīkojumus, koncertus, konkursus, teatralizētus uzvedumus, tematiskos vakarus, izstādes un izklaides pasākumus visu vecuma grupu iedzīvotājiem.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dalība amatierkolektīvos Pieejamie kolektīvi: folkloras kopa "Rūžeņa"; lietišķās mākslas (keramikas) interešu pulciņš; senioru vokālais ansamblis "Dzeipurs"; bērnu vokālais ansamblis "Odziņas"; vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "Dveina"; slāvu tradīciju ansamblis "Radenie".
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Atpūtas sarīkojums, balle Ieejas biļete uz Naujenes kultūras centra organizētajiem pasākumiem 2.50 EUR
2. Koncerts ar profesionālo mākslinieku/mūziķu piedalīšanos Ieejas biļete uz Naujenes kultūras centra organizētajiem pasākumiem 3.50 EUR
3. Teātra izrāde, kino demonstrējums Ieejas biļete uz Naujenes kultūras centra organizētajiem pasākumiem 2.00 EUR
4. Amatierkolektīvu koncerts Ieejas biļete uz Naujenes kultūras centra organizētajiem pasākumiem 1.50 EUR
5. Bērniem, skolēniem un pensionāriem Ieejas biļete uz Naujenes kultūras centra organizētajiem pasākumiem 0.70 EUR
6. Amatierkolektīvu izrāde, koncerts Amatierkolektīvu izbraukuma koncerti 45.00 EUR
7. Telpu noma Koncertzāle 1 stunda 15.00 EUR
8. Telpu noma Konferenču zāle 1 stunda 7.00 EUR
9. Telpu noma Sporta zāle 1 stunda 3.00 EUR
10. Tehnisko līdzekļu noma Skaņu pastiprinošas iekārtu noma (līdz 5 iekārtu veidiem) 1 stunda 3.00 EUR
11. Tehnisko līdzekļu noma Skaņu pastiprinošu iekārtu noma (virs 5 iekārtu veidiem) 1 stunda 7.00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Partneri

Sadarbības partneri:

Naujenes tautas bibliotēka
Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"
Lāču pamatskola
Naujenes pamatskola
Naujenes mūzikas un mākslas skola
Naujenes pagasta sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs
Naujenes novadpētniecības muzejs
Daugavpils novada Kultūras centrs "Vārpa"
Biedrība "Raxtu sēta"
Biedrība "Latgales Reģionālais Dzīvnieku Mīļotāju Centrs"

Atbalstītāji:

SIA "Meliors Krauja"
SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
SIA "BELWOOD"
SIA "DeKorts M"
SIA "LIA D"
Z/S "Bebri"
Z/S "Smilgas"
Z/S “Stepanida”
SIA "LBM"
SIA "EKO LATGALE"
SIA "DEFASS-D"
SIA "BUVEX"
SIA “Axon Cable”

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Naujenes kultūras centrs Muzeja iela 6, Lociki, Naujenes pag. Pašvaldības īpašums 1975
Teritorijas kopējā platība (m2):

10500

Papildu informācija par infrastruktūru:

Dibināšanas laiks: īsa vēsture - ēka celta 1971.gadā karavīru vajadzībām, 1994.gadā ēku pārņēma Naujenes pagasta padome. Iestādes nosaukums no 1994.gada - Lāču Kultūras centrs; no 1996.gada oktobra - Kultūras un sporta centrs "Lociki"; no 1999.gada 28.aprīļa - Naujenes kultūras centrs. Iestādes atrašanās vieta no Daugavpils centra - 14 km. Naujenes kultūras centra apkalpojamā teritorijā atrodas: Lāču pamatskola, Naujenes pamatskola, Pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis", Naujenes mūzikas un mākslas skola, Naujenes bibliotēka, Naujenes bērnu nams, Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu centrs, Naujenes novadpētniecības muzejs, SIA "Naujenes pakalpojumu serviss".

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KC ēka 1548

Telpas KC

Zāļu skaits:

4

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

1

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Koncertzāle 235 250 Apmierinošs Telpas augstums 6 m
Konferenču zāle 63 30 Labs Telpas augstums 3 m
Sporta zāle 275 Nepieciešams kapitālais remonts Telpas augstums 7 m
Trenažieru zāle 34 Nepieciešams kapitālais remonts Telpas augstums 3 m
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Koncertzāle 104 Nepieciešams kapitālais remonts
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2019.gadā:

Norišu skaits pavisam:

53

Maksas norišu skaits pavisam:

4

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

49

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

5442

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

185

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

5257

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 2 455
Izklaides sarīkojums 6 538
Informatīva / izglītojoša norise 2 35 22 389
Lekcija 1 40
Informatīva sanāksme 1 40
Cits izglītojošs pasākums 2 35 20 309
Koncerts 1 100
Profesionāļu koncerts 1 100
Izrāde 1 280
Profesionāļu izrāde 1 280
Izstāde 4 540
Amatieru izstāde 3 340
Profesionāļu izstāde 1 200
Pilsētas /novada /pagasta svētki 4 820