Naujenes kultūras centra bērnu vokālais ansamblis "Odziņas"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Muzeja iela 6, Lociki, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5458

Vadītājs:

Tatjana Zviceviča

Kontaktpersona:

Olga Kuzmina

Tālrunis:

65474268

E-pasts:

@
@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2014

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Misija:

Kolektīva misija ir veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un attīstīt bērnu vokālās dotības.

Darbība:

Viņi ir mazi, smaidoši un dziedāt griboši pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērneļi. Ansambļa repertuārā ir bērnu dziesmas latviešu un krievu valodā klavieru pavadījumā un ar fonogrammām. Kolektīvs piedalās gan Naujenes kultūras centra rīkotajos pasākumos, gan arī labprāt dodas izbraukuma koncertos.

Nodarbības notiek:

Pirmdien 18.00 - 19.00 Trešdien 18.00 - 19.00

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Bērnu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

12

Kolektīva dalībnieki 2021.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 3 9
līdz 13 gadiem 3 9