Latvijas Poļu savienības Rēzeknes nodaļas un Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nama sieviešu koris "Jutrzenka"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Koris >> sieviešu
Mākslinieciskie kolektīvi >> Mazākumtautību kolektīvs >> mūzikas

Adrese:

Atbrīvošanas aleja 97, Rēzekne, LV-4601

Vadītājs:

Irēna Ivanova

Tālrunis:

26353080

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1990

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Koris “Jutrzenka” ir viens no lielākajiem sieviešu koriem Latvijā, kas ar Latvijas Poļu savienības atbalstu aktīvi darbojas un attīsta Latgalē dzīvojošo tautu kordziedāšanas tradīcijas. Koris izveidots 1990.gada pavasarī ar Latvijas Poļu savienības Rēzeknes nodaļas atbalstu. Pašlaik tajā dzied vairāk nekā 40 dalībnieces.

Misija:

Kultūras sakņu, tradīciju, nemateriāla mantojuma saglabāšana un attīstīšana. Integrācija Latvijas sabiedrībā, saglabājot etniskās īpatnības savā kultūrā.

Darbība:

Koris savā repertuārā ir iekļāvis poļu komponistu (T. Klonovskis, K. Sikorskis un V. Račkovskis, S. Rebrovskis) un latviešu autoru dziesmas (E. Melngailis, R. Pauls, O. Matvejāns), kā arī dziesmas, kurām mūziku uzrakstījusi vai veikusi to apdari kora diriģente Irēna Ivanova. Koncertmeistare – Natālija Dragunova. Katrā kora koncertā tiek dziedātas poļu un latviešu tautas dziesmas. Īpaša vieta kora repertuārā ir garīgām (arī klasiskām) dziesmām, kas ir dziedātas Rēzeknes, Pasienes, Ventspils, Bukmuižas un Ludzas katoļu baznīcā, kā arī Polijā kora vizīšu laikā Košalinas un Grajevas baznīcā. Savas pastāvēšanas laikā koris regulāri piedalījās Poļu kultūras dienās Pasienē, ikgadējos Rēzeknes pilsētas svētkos un citu Latvijas pilsētu rīkotajos pasākumos (Jelgavā, Ezerniekos u.c.), koncertējis arī Polijā – Grajevā, Darlovā, Košalinā. Koris veiksmīgi uzstājies XI Vispasaules poļu koru festivālā Košalinā (2002) un Starptautiskajā nacionālo kultūru biedrību festivālā Rēzeknē (2004. un 2006. gadā). Augsto profesionālo kora līmeni apliecina novada dziesmu skatē iegūtā balva - brauciens uz mūzikas svētkiem Limbažos, kas veltīti Emīla Melngaiļa 130. atceres gadadienai.

Nodarbības notiek:

Mēģinājumi: pirmdienās un trešdienās no plkst. 18.30 līdz 20.30

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2014
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Mazākumtautību kolektīvs:

Tautība:

Poļu

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

41

Kolektīva dalībnieki 2014.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 41
14-24 gadi 10
25-44 gadi 12
45-61 gads 19