Birzgales tautas nama dāmu deju kolektīvs "Visma"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā deja >> ritma dejas

Adrese:

Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033

Vadītājs:

Mārīte Petrovska

Kontaktpersona:

Rita Reinsone

Tālrunis:

29424612

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2008

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Birzgales tautas nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Dāmu deju kolektīvs „Visma” veiksmīgi darbojas jau 6-to sezonu. Kolektīva vadītāja kopš pašas kolektīva dibināšanas dienas ir Mārīte Petrovska. Mēģinājuma sākums ir veltīts vispusējai ķermeņa iesildīšanai, kur daži stiepšanās vingrinājumi notiek arī uz grīdas. Treniņstundas nobeigumā tiek atkārtotas un no jauna mācītas dažādas soļu un kustību kombinācijas. Pēc treniņstundas tiek mācītas jaunas dejas un atkārtotas jau iemācītās. Repertuāru kolektīvam izvēlas pašas dalībnieces, ar idejām griežoties pie vadītājas, tā pakāpeniski topot jaunām horeogrāfijām. Deju horeogrāfijas kolektīvam parasti veido pati vadītāja. Var meklēt daudz un dažādas sakarības, taču patiesībā savu nosaukumu kolektīvs ieguva no katras dalībnieces vārda pirmā burta, saliekot tos vienkopus. Jau pats nosaukums apliecina katras dalībnieces piederību un nozīmīgumu šajā kolektīvā, jo, katru par sevi atšķirīgu, visas kolektīva meitenes vieno mīlestība uz deju. Kolektīvam „Visma” ir daudz labu draugu kolektīvu visās Latvijas malās. Dalībniecēm patīk gan pašām ciemoties, gan uzņemt ciemiņus savās mājās. „Vismas” atraktivitāte un dzirkstelīgais dzīvesprieks ir redzams ikvienā dejas solī, kur pat katra kļūme ir nepamanāma neatvairāmo „Vismas” dalībnieču kustībās un apburošajos smaidos.

Darbība:

Kolektīva darbības mērķis: caur kustību radīt prieku sev un citiem. Uzdevumi: 1.Organizēt mēģinājumus un to grūtības pakāpi atbilstoši dāmu vecumam. 2.Piedalīties dažādos pagasta, novada un izbraukuma koncertos. 3. Radīt un saglabāt kolektīvā pozitīvu gaisotni. 4. Piesaistīt jaunas dejotājas. 5. Piemeklēt atbilstošu repertuāru. 6. Veidot jaunrades dejas speciāli kolektīvam "Visma" Kolektīva prioritāte: vecumam nav robežu! Galvenais - vēlēšanās dejot !

Nodarbības notiek:

Trešdienās: 19:00-21:00

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

12

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 12
25-44 gadi 8
45-61 gads 4

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
2.-3. jūnijs DDK festivāls "Spīganu dejas ezera atspulgā", Gaigalavas pagastā Pateicība Dāmu deju kopa "Visma"
Atzinības 2017.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
17.-18. jūnijs Dāmu deju kopu festivāls "Spīganu dejas ezera atspulgā", Gaigalavas pagastā Pateicība Dāmu deju kopa "Visma"
Atzinības 2016.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
20.21. jūnijs Dāmu deju kopu festivāls "Spīganu dejas ezera atspulgā", Gaigalavas pagastā Pateicība Dāmu deju kolektīvs "Visma"