Birzgales tautas nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Tautas nams

Adrese:

Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033

Vadītājs/ direktors:

Rita Reinsone

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Rita Reinsone 65034155 29424612 @
Informācija citās internetvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Sākums:

No 1933. gada Birzgalē ir Tautas nams, kurš ir uzcelts par tautas savāktiem, nopelnītiem līdzekļiem. Cilvēki spēlēja teātri, dziedāja, dejoja, darbojās pūtēju orķestris. Kopš tā laika Birzgalē ļoti aktīvi darbojas pašdarbības kolektīvi. Tā laikam ritot visa pašdarbība ir saglabājusies līdz šodienai.

Misija:

Birzgales Tautas nams nams ir tradicionālo norišu, izklaides un sabiedriskās rosības centrs Ķeguma novada Birzgales pagastā. Pamatfunkcijas - tautas māksla, kultūras, izklaides un informatīvie pasākumi, maksas pakalpojumi.

Darbība:

Tautas nama sava pamatuzdevuma veikšanai izpilda sekojošas funkcijas: • Sagatavo un koordinē galveno kultūras norišu kalendāru pagastā, apstiprina tā finansēšanu pagastā. • Organizē izglītojošus pasākumus interesantiem dažādās zinību nozarēs ( tautas augstskolas, kursus, interešu apvienības, diskusiju klubus, lektorijus u.c.). • Organizē un atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību, iesaista tos pagasta kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī, veicina starptautisko sadarbību. • Organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises. • Organizē koncertu, izrāžu darbību, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību pagasta teritorijā. • Organizē atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem. • Dokumentē un analizē tautas nama izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību, izstrādā perspektīvās attīstības programmas, starptautiskās sadarbības projektus kultūras jomā. • Atskaitās par iestādes darbu pašvaldībai, Valsts statistikas komitejai, sniedz informāciju pašvaldības un valsts institūcijām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 21:30
Otrdiena 09:00 21:00
Trešdiena 09:00 21:00
Ceturtdiena 09:00 21:00
Piektdiena 09:00 23:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Partneri

Sadarbības partneri:

Ķeguma tautas nams
Tomes tautas nams
Rembates tautas nams
Lauberes tautas nams
Valles tautas nams
Vecumnieku tautas nams
Vecumnieku baznīca
Skaistkalnes baznīca
Jaunjelgavas tautas nams
Sērenes tautas nams
Daudzevas tautas nams

Atbalstītāji:

SIA "Birzgale K "
SIA "Ozolkalnunams"
SIA "Madaras"
SIA "Eirospars

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Birzgales tautas nams Pašvaldības īpašums 1933

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Tautas nama ēka 700

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Pasākumu zāle 183 180 Ļoti labs Laba Stacionāra Mobila
Pasākumu zāle 110 50 Labs Laba Stacionāra Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Pasākumu zāle 55 Ļoti labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2018.gadā:

Norišu skaits pavisam:

63

Maksas norišu skaits pavisam:

12

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

51

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

7152

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

756

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

6396

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 4 520
Izklaides sarīkojums 3 480 3 985
Kinoizrāde 5 128 2 110
Informatīva / izglītojoša norise 8 642
Konference / seminārs 1 12
Informatīva sanāksme 3 350
Cits izglītojošs pasākums 4 280
Koncerts 1 65 12 1520
Amatieru koncerts 11 1450
Profesionāļu koncerts 1 65 1 70
Izrāde 1 55 3 512
Amatieru izrāde 2 390
Profesionāļu izrāde 1 55 1 122
Izstāde 3 700
Amatieru izstāde 3 700
Literārs pasākums 1 15
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 270

Darbība pārskata periodā izbraukumos

Kopējais izbraukuma norišu skaits:

21

Izbraukuma norises:
Norišu saturs, formas Maksas Bezmaksas
Valsts / tradicionālie svētki 2
Koncerts 2 4
Amatieru koncerts 4
Profesionāļu koncerts 2
Izrāde 4 1
Amatieru izrāde 4
Profesionāļu izrāde 1
Festivāls 3
Konkurss, skate 4
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

Ir interneta pieslēgums:

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par IT aprīkojumu:

Tautas nams ir nodrošināts ar skaņas un gaismas stacionāro tehniku