Beļavas vidējās paaudzes deju kolektīvs "Ega"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> vidējās paaudzes

Adrese:

Vienības iela 3, Beļava, Beļavas pag., Gulbenes nov., LV-4409

Vadītājs:

Diāna Tuča

Kontaktpersona:

Sarmīte Viduce

Tālrunis:

26241829

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2009

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Beļavas tautas nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kolektīvs izveidots 2009.gada martā - vadītāja Egija Tīruma. 2010.gada rudenī kolektīva vadību pārņem Diāna Tuča.

Misija:

Saglabāt tautas deju tradīciju, nodot to nākamajām paaudzēm. Popularizēt tautastērpu. Nepārtraukt vispārējo latviešu Deju svētku tradīciju.

Darbība:

Kolektīvs regulāri piedalās Gulbenes novada deju kolektīvu skatēs. 2011. gadā piedalījās Vidzemes deju svētkos ,,Caur sidraba birzi gāju". 2011. gadā kolektīva vadītāja Diāna Tuča veiksmīgi piesaistīja ELFLA līdzfinansējumu projektam ,,Tautas tērpu iegāde Beļavas pagasta deju kolektīvam EGA". 2013. gadā kolektīvs piedalījās XXV vispārējos Latvijas Deju svētkos. 2016. gadā deju kolektīvs piedalījās kopā ar grupu ,,Ginc un Es" šlāgera aptaujas noslēguma koncertā Ventspilī. 2017. gadā noorganizēti Beļavas XXIV deju svētki ,,Tinu deju kamolā"

Nodarbības notiek:

Piektdienās 19:00 - 23:00 Svētdienās 11:00 - 03:00

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

20

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 10 10
25-44 gadi 10 10

Izrādes, koncerti

Kolektīva REPERTUĀRS:
Autors Nosaukums Papildu informācija
,,Lielais rits"
,,Dievs, sargi dzimteni"
,,Pie dieviņa gari galdi"
,,Pa sauli, pret sauli"
,,Pār Gauju"

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
11.03.2017 Gulbenes novada deju skate Otrā pakāpe Vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,EGA", vadītāja Diāna Tuča