Beļavas tautas nams

Kontaktinformācija

Adrese:

Vienības iela 3, Beļava, Beļavas pag., Gulbenes nov., LV-4409

Vadītājs/ direktors:

Dace Sīmane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
TN vadītāja Dace Sīmane 29259685 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
www.gulbene.lv

Padotība/piederība

Struktūrvienības /filiāles:

Beļavas pagasta estrāde "Pilskalns"

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1964

Sākums:

Beļavas pagasta iedzīvotāji saviem spēkiem pie zirgu staļļa piebūvē deju zāli, kuru 1964. gada 5. novembrī atklāj kā Beļavas tautas namu. Pirmā Beļavas tautas nama vadītāja - Olga Skopane.

Misija:

Tradicionālās kultūras vērtību saglabāšana, tautas jaunrades un sabiedriskās rosības, kultūras un mākslas politikas realizēšana, Gulbenes novada Beļavas pagastā.

Darbība:

Beļavas tautas nams veic sabiedrisko iesaisti kultūrā, piedāvājot, iespēju darboties amatiermākslas kolektīvos - lietišķajā mākslā, glezniecībā, amatierteātrī, dziedāšanā, kā arī tautiskajās dejās. Tautas nams piedāvā, dažādu tradicionālo svētku norisi, un pilnveidošanu - Lieldienas, Līgo svētkus, Miķeļdienu, Ziemassvētkus, kā arī Latvijas valsts proklamēšanas gadadienas, atceres uc. gadadienu atzīmēšanu. Beļavas tautas nams rīko dažādus saturiskus atpūtas un izglītojošus vakarus - pašdarbnieku tematiskos pasākumus, sarīkojumus, gleznu izstādes, amatierteātru izrādes, grāmatu prezentācijas, izglītojošus kursus un dzejas vakarus.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Izrādes Gulbenes novada amatierteātru kolektīviem
2. Koncerti Gulbenes novada amatierkolektīviem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Telpu īre Telpas tiek izīrētas kursiem, komerciālām vajadzībām, kā arī privātiem, saviesīgiem pasākumiem.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Beļavas tautas nams Vienības iela - 3, Beļava Pašvaldības īpašums 1964
Pilskalna estrāde Pilskalns, Beļavas pag. Pašvaldības īpašums 1987
Teritorijas kopējā platība (m2):

815,8

Papildu informācija par ēkām:

Beļavas tautas nams 93.9 kv.m Pilskalna estrādes apbūves laukums 698.8 kv.m

Telpas

Zāļu skaits:

3

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

4

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 197 200 Ļoti labs Laba Stacionāra Mobila
Mazā zāle 15 30 Ļoti labs Vidēja
Izstāžu zāle 29 40 Ļoti labs Vidēja
Skatuves:
Vietas nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 88 Ļoti labs
Iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti

Darbība pārskata periodā

Darbojās 2022.gadā:

Norišu skaits pavisam:

39

Maksas norišu skaits pavisam:

8

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

31

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1476

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

394

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

1082

Pašu organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija
Valsts / tradicionālie svētki 6 302
Izklaides sarīkojums 2 3 81 143
Informatīva / izglītojoša norise 7 71
Cits izglītojošs pasākums 7 71
Koncerts 3 3 220 139
Amatieru koncerts 1 3 160 132
Profesionāļu koncerts 2 60 7
Izrāde 3 93 12
Amatieru izrāde 3 93 12
Izstāde 4 210
Amatieru izstāde 4 210
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 135
Cita veida pasākums 1 22
Citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija
Cita veida pasākums 6 48

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ