Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Lietišķās mākslas studija >> aušana un rokdarbi

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594

Vadītājs:

Iveta Gabrāne

Tālrunis:

29134696

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2008

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

2008.gadā Baltinavas vidusskolā izveidojās aušanas pulciņš un skolas direktors I.Slišāns uzaicināja Ivetu Gabrāni būt par pulciņa vadītāju. Pašā pirmsākumā divus gadus Iveta ir vadījusi Briežuciema aušanas pulciņu, tagad vada arī Baltinavas aušanas pulciņu pieaugušajiem. Viņa ir palīdzējusi sakārtot stelles darbam un apgūt pirmās aušanas prasmes ļoti daudzām mūspuses audējām.Iveta kopā ar Baltinavas pulciņu audējiem ir pētījusi gan villaines un celu jostas, gan krekla un brunču aušanas tradīcijas, gan vainaga darināšanu. Vēlāk pēc izveidotajiem tehniskajiem rakstiem, centušies atdarināt senos apģērba gabalus.

Darbība:

Audēju pulciņa dalībnieki nodarbojas ar lupatu deķu aušanu, Ziemeļlatgales cimdu rakstu apkopošanu, adīšanu un pētīšanu, tautastērpu darināšanu. Piedalās meistarklasēs, darbojas pasākuma "Šatiec savu meistaru" organizēšanā Baltinavas novadā.

Nodarbības notiek:

Baltinavas novada muzeja telpās otrdienās un ceturtdienās 9:00 - 14:00

Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
baltinava.lv
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

12

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 2 10
14-24 gadi 2 4
25-44 gadi 3
45-61 gads 3