Ances kultūras nama senioru deju kolektīvs

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> senioru

Adrese:

Ausmas, Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612

Vadītājs:

Elita Kuģeniece

Tālrunis:

26124913

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2003

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ances kultūras nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kolektīva vadītāja Elita Kuģeniece atbalstījusi vairāku interesentu ierosinājumu dibināt senioru deju kolektīvu un tā – kopš 2003. gada Ances kultūras namā dejo arī seniori.

Misija:

Tautas deju tradīciju kopšanas turpināšana arī senioru vecumā.

Darbība:

Senioru deju kolektīvā ir 16 dalībnieki, daži no tiem pirms tam dejojuši Ances vidējās paaudzes deju kolektīvā. Ances seniori ir vienīgais senioru deju kolektīvs Ventspils novadā. Kolektīvs aktīvi koncertē, ir iemīļoti tuvā un tālā apkārtnē. Seniori piedalās pasākums Ventspilī, Ventspils un Talsu novados, Ances pagasta pasākumos – pagasta svētkos, Jāņos, pavasara un Ziemassvētku pašdarbības kolektīvu koncertos. Sezonas laikā kolektīvs apgūst savas grupas obligāto repertuāru, kā arī citas dejas. Senioru deju kolektīvs turpina 2006. gadā aizsākto tradīciju – uz draudzības koncertu Ancē gada sākumā aicināt senioru deju kolektīvus.

Nodarbības notiek:

Nodarbības notiek Ances kultūras namā otrdienās no 18.00 līdz 20.00.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Mazākumtautību kolektīvs:

Tautība:

Lietuviešu

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

16

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 8 8
45-61 gads 6 6
62 un vairāk gadi 2 2

Kolektīva aktivitātes

Piedalīšanās pasākumos LATVIJĀ:
Norises laiks Veids Nosaukums Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
30.03.2019. Svētki Deju kolektīva "Kamēr vari" 15.jubilejas pasākums kabiles kultūras nams

Iegūtās atzinības

Atzinības 2016.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
16.04.2016. Ventspils pilsētas un novada tautas deju kolektīvu skate – koncerts Pateicības raksts Ances kultūras nama senioru deju kolektīvs un deju kolektīva vadītāja Elita Kuģeniece
Atzinības 2015.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
07.03.2015. Ventspils pilsētas un novada tautas deju kolektīvu skate – koncerts Pateicības raksts Ances kultūras nama senioru deju kolektīvs un deju kolektīva vadītāja Elita Kuģeniece
Atzinības 2014.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
26.04.2014. Ventspils pilsētas un novada tautas deju kolektīvu skate – koncerts Pateicības raksts Ances kultūras nama senioru deju kolektīvs un deju kolektīva vadītāja Elita Kuģeniece